Konkurs-2018

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Konkurs-2018"

Транскрипт

1 На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/1, 14/11, 84/12, 18/13, 44/15, 9/16 и 31/18), Одлуке Владе Републике Српске, број: 4/ /18 од године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија и Одлуке о измјени и допуни Одлуке о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија од године, на јавним високошколским установама у академској 218/219. години, р а с п и с у ј е с е К О Н К У Р С за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 218/219. години, на јавним високошколским установама 1. УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ-Први циклус студија Рб. Организациона јединица Контакт информације Студијски програм 1. АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО- ГЕОДЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАШИНСКИ МЕДИЦИНСКИ Тел:51/348-8, Војводе Степе Степановића 77 Тел:51/ , Мајке Југовића 4 Тел: 51/43-1, Патре бр. 5 Тел:51/221-82, Војводе Степе Степановића 71 А Тел:51/433-1, Саве Мркаља бр. 14 Тел: 51/234-1 Музичка умјетност I циклус Буџет Суфина- Самофи- Страни нсирање нансирање држављани Ванредни Музичка теорија и педагогија 5 12 Етномузикологија 1 4 Соло пјевање 1 1 Композиција 1 1 Дириговање Клавир и гитара Клавир Гитара 1 2 Гудачки инструменти Дувачки инструменти Виолина 1 3 Виола 1 Виолончело 1 2 Контрабас 1 Кларинет 1 2 Флаута 1 2 Тромбон Обоа 1 2 Укупно по ст.програму Труба 1 2 Сликарство Ликовна умјетност Интермедијална умјетност Графика Графички дизајн Продукција Драмска умјетност Глума Анимирани филм 2 4 Архитектура Грађевинарство Геодезија Економија и пословно управљање Пословна информатика Рачунарство и информатика Електроника и телекомуникације Електроенергетика и аутоматика Производно машинство Енергетско и саобраћајно машинство Индустријско инжењерство Заштита на раду Мехатроника Медицина Фармација Стоматологија Здравствена њега Радиолошка технологија Физиотерапија Санитарно инжењерство Медицинско лабараторијска дијагностика Бабиштво Укупно

2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРАВНИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ Тел: 51/ , Војводе Степе Степановића 77 Тел: 51/339-; Младена Стојановића 2 Тел: 51/ , Анимална производња Ратарство и повртларство Биљна производња Хортикултура Воћарство и виноградарство Заштита биљака Аграрна економија и рурални развој Право Општи смјер 5 5 Физика 25 Наставни смјер 1 5 Математика и Општи смјер информатика Наставни смјер 2 2 Општи смјер 5 15 Биологија 35 Наставни смјер 5 1 Екологија и заштита Општи смјер животне средине Наставни смјер 5 5 Општи смјер 5 15 Хемија 35 Наставни смјер 5 1 Просторно планирање Општи смјер 5 1 Географија 3 Наставни смјер Техничко васпитање и информатика РУДАРСКИ 79 Приједор, Саве Ковачевића бб Тел:52/ Рударство Геолошко инжењерство ТЕХНОЛОШКИ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА ФИЛОЗОФСКИ Војводе Степе Степановића 73 Тел: 51/465-32, Булевар војводе Живојина Мишића 1А Тел: 51/ Тел:51/34-1 Тел:51/ Тел: 51/322-79, Хемијско инжењерство и технологија Прехрамбене Производни 1 1 технологије и Контрола квалитета и хигијенске исправности индустријске намирница биотехнологије Нутритивни квалитет хране и исхране 1 1 Графичко инжењерство Одјевна технологија и дизајн 1 1 Текстилно инжењерство 4 Обућарска технологија и дизајн 1 1 Безбједност и криминалистика Новинарство и комуникологија Социјални рад Социологија Политикологија Спорт Општи - наставнички Филозофија Психологија Педагогија Историја Учитељски студиј Предшколско васпитање ФИЛОЛОШКИ ШУМАРСКИ Тел: 51/34-14 Војводе Степе Степановића 75А Тел:51/ , Српски језик и књижевност Енглески језик и књижевност Њемачки језик и књижевност Италијански језик и књижевност Француски језик и књижевност Руски и српски језик и књижевност Шумарство Прерада дрвета У К У П Н О

3 2. УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ- Други циклус студија Рб. Организациона јединица Контакт информације Студијски програм II Циклус студија Страни Буџет Суфинансирање Самофинансирање држављани Ванредни Укупно по ст.програму Укупно АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ И МАШИНСКИ ЕКОНОМСКИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАШИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ Тел:51/348-8, Војводе Степе Степановића 77 Тел:51/ , Музичка умјетност Музичка теорија и педагогија 6 Етномузикологија 2 Соло пјевање 2 Композиција 1 Дириговање 1 1 Клавир и гитара Клавир 2 Гитара 1 Виолина 3 Гудачки инструменти Виола 1 Виолончело 2 Контрабас 1 Дувачки инструменти Кларинет 2 Флаута 2 Тромбон Обоа 1 Труба 1 Камерна музика 6 Сликарство 1 5 Ликовна умјетност Графика 5 16 Графички дизајн 5 Филмски и телевизијски смијер 5 Драмска умјетност Глума 5 Позоришна режија 5 2 Драматургија 5 Грађевинарство Саобраћајно усмјерење 5 1 Управљање ризиком од катастрофалних догађаја Архитектура и урбанизам Геодезија Војводе Степе Степановића 77 Тел:51/ , Енергетска ефикасност у зградарству Мајке Југовића 4 Тел: 51/43-1, Патре бр. 5 Тел:51/221-82, Војводе Степе Степановића 71 А Тел:51/433-1, Саве Мркаља бр. 14 Тел: 51/234-1 Тел: 51/ , Тел: 51/ , Финансије и ревизија јавног сектора Међународна економија Пословна економија Актуарство Рачуноводство и ревизија Финансије, банкарство и осигурање Финансијско управљање, банкарство и осигурање International master in business and administration Рачунарство и информатика Електроника и телекомуникације Електроенергетски и индустријски системи Дигитално емитовање и широкопојасне технологије Производно машинство Енергетско и саобраћајно машинство Индустријско инжењерство Заштита на раду Мехатроника Здравствена њега Анимална производња Рурални развој I Аграрна економија и рурални развој Рурални развој II Биљне науке ECTS Очување и одржива употреба генетичких ресурса 12 ECTS

4 1. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ Младена Стојановића 2 Тел: 51/ , Географија Хемија 1 1 Физика Методика наставе физике 1 1 Математика и информатика Математика анализе и примјене 1 Алгебра и геометрија 1 2 Просторно планирање 1 1 Биологија Методика наставе биологије ПРАВНИ РУДАРСКИ ТЕХНОЛОШКИ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА ФИЛОЗОФСКИ ФИЛОЛОШКИ ШУМАРСКИ Војводе Степе Степановића 77 Тел: 51/339-; Приједор, Саве Ковачевића бб Тел:52/ Војводе Степе Степановића 73 Тел: 51/465-32, Тел:51/34-1 Тел:51/ Тел: 51/322-79, Тел: 51/34-14 Војводе Степе Степановића 75А Тел:51/ , Државно право 2 2 Правно-историјске студије 2 2 Радно и социјално право 2 2 Међународно право 2 2 Пословно право 2 2 Управно право 2 2 Кривично право 2 2 Грађанско право 2 2 Рударско и геолошко инжењерство Хемијско инжењерство Прехрамбено инжењерство Новинарство и комуникологија Социјални рад Социологија Политикологија Спорт Општи - наставнички Филозофија Психологија Педагогија Историја Учитељски студиј Предшколско васпитање Српски језик и књижевност Енглески језик и књижевност Њемачки језик и књижевност Италијански језик и књижевност Француски језик и књижевност Шумарство 6 ECTS ECTS Управљање шумским ресурсима на природним основама У К У П Н О

5 3. УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ- Трећи циклус студија III циклус Студијски програм: Страни Укупно по Суфинансирање рање и Самофинанси Вандредн Смјер: Буџет држављан студијском Укупно и програму Економски факултет Економија Електротехнички факултет Информационо-комуникационе технологије Архитектонско-грађевинско-геодетски, Електртехнички, Машински и Технолошки факултет Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство Медицински факултет Биомедицинске науке Пољопривредни факултет Пољопривредне науке Природно-математички факултет Филозофски факултет Филолошки факултет Шумарски факултет Математика и информатика Педагогија Учитељски студиј (Методика наука разредне наставе) Филологија Шумарство Наука о језику Наука о књижевности УКУПНО: ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ I циклус Ред. Организациона јединица бр. 1. Академија умјетности 2. Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 3. Економски факултет Студијски програм, студијски смјер и врста пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности Студијски програм Врста испита Напомена Ликовна умјетност За све студијске смјерове, о начину и врсти полагања пријемног испита кандидати ће добити информације од руководиоца студијских програма и на сајту Музичка умјетност Академије умјетности: Драмска умјетност Грађевинарство Математика и Физика Математика, Слободноручно цртање, Општа култура и информисаност, Архитектура Перцепција и презентација простора Геодезија Математика и Физика Економија и пословно управљање Пословна информатика Тест из области опште културе Тест из области опште културе 4. Електротехнички факултет сви Математика 5. Машински факултет сви Математика 6. Медицински факултет 7. Пољопривредни факултет Медицина Стоматологија Фармација Здравствена њега Анимална производња Биљна производња Аграрна економија и рурални развој 8. Правни факултет Право Српски језик и Историја 9. Природно-математички факултет Географија Хемија Физика Биологија Математика и информатика Еколог. и заштита животне средине Просторно планирање Техн.васпитање и информатика Кандидатима који су освојили једно од прва три мјеста на републичким такмичењима из математике/физике/информатике признаје се максималан број бодова на квалификационом испиту. Ови кандидати су ослобођени полагања квалификационог испита. Биологија и Хемија Биологија и Хемија Математика и Хемија Биологија и Хемија Биологија (зоологија) и Хемија Биологија (ботаника) и Хемија Математика и Биологија (зоологија и ботаника) Географија и Српски језик Хемија и Математика Физика Биологија и Хемија Математика Биологија и Хемија Математика и Географија Математика и Физика Кандидат је положио пријемни испит, уколико оствари најмање 15 од могућих 5 бодова. 5

6 1. Рударски факултет 11. Технолошки факултет Рударство Геолошко инжењерство Хемијско инжењерство и технологије Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије Текстилно инжењерство Графичко инжењерство 12. Факултет безбједносних наука Безбједност и криминалистика Факултет политичких наука Филозофски факултет Политикологија Социјални рад Новинарство и комуникологија Социологија Педагогија Психологија Историја Учитељски студиј Филозофија Предшколско васпитање Математика и Хемија Математика и Физика Математика и Хемија кандидат треба да освоји минимално 5 бодова из сваког предмета Математика и Хемија Математика и Хемија Тест општег знања, Есеј на задану тему, Провјера моторичких способности, Интервју На испит понијети: личну карту, оловку, спортски шорц, спортску мајицу, бијеле чарапе и чисте патике. Социологија; Српски језик; Историја; Општа култура и информисаност; Тест знања из области друштвено-политичког живота Социологија; Српски језик; Историја; Општа култура и информисаност; Информисаност о социјалним проблемима Социологија; Српски језик; Историја; Општа култура и информисаност; Тест знања из области медија и комуницирања Социологија; Српски језик; Историја; Општа култура и информисаност; Тест знања из области друштвеног живота Тест из српског језика и Тест педагошке опредјељености, опште информисаности и културе Тест из психологије и Тест способности Тест из историје и Тест из српског језика Тест основних знања и интересовања за учитељски студиј, Тест из српског језика и Провјера физичких, музичких и говорних способности (елиминаторног карактера) Тест из филозофије и Тест из српског језика Тест из основа педагогије и опште културе, Тест из српског језика и Тест говорних способности, Тест физичких способности и Тест музичких способности 15. Филолошки факултет 16. Факултет физичког васпитања и спорта 17. Шумарски факултет 4.1. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ II циклус Студијски програм: Српски језик и књижевност Енглески језик и књижевност Њемачки језик и књижевност Италијански језик и књижевност Француски језик и књижевност и латински језик Руски и српски језик и књижевност Спорт Општи наставнички Шумарство Прерада дрвета Усмјерење Општи тест познавања спорта- Есеј на задату тему, Тест познавања историје и савремених кретања у спорту,провјера технике изабраног спорта(тренери) Писмена провјера знања из савремене организације спорта (менаџери), Писмена провјера знања области рекреације (тренери рекреације), писмена провјера знања области кондиционог тренинга (кондициони тренери) Есеј на задану тему, Пливање, Гимнастика, Полигон спретности, Фудбал, Рукомет, Кошарка, Одбојка, Атлетика Посебни услови уписа Књижевност и Српски језик Енглески језик и Српски језик Њемачки језик и Српски језик Италијанска култура и Српски језик Француски језик и Српски језик Српски језик, Српска књижевност и Руска култура Тест општег знања и интересовања за шумарство Тест општег знања и интересовања за прераду дрвета На испит понијети: личну карту,оловку; спортски шорц, спортску мајицу, бијеле чарапе и чисте патике./тренери На испит понијети: личну карту, оловку, спортски шорц, спортску мајицу, бијеле чарапе и чисте патике. На пливање осим купаћег костима обавезна капа и папуче. АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ Музичка умјетност Ликовна умјетност Музичка теорија и педагогија Етномузикологија Композиција Дириговање Клавир и гитара Гудачки инструменти Дувачки инструменти Камерна музика Сликарство Графика Грагички дизајн Глума Позоришна режија Драматургија Музичка теорија Музичка педагогија Клавир Гитара Виолина Виола Виолончело Контрабас Кларинет Обоа Флаута За све студијске смјерове, о начину и врсти полагања пријемног испита кандидати ће добити информације на Академији умјетности од шефова Катедри и на сајту Академије: Камера Монтажа Драмска умјетност ФТВ режија 6

7 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО- ГЕОДЕТСКИ АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО- ГЕОДЕТСКИ И МАШИНСКИ ЕКОНОМСКИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАШИНСКИ Грађевинарство Геодезија Архитектура и урбанизам Енергетска ефикасност у зградарству Финансије и ревизија јавног сектора Међународна економија Пословна економија Актуарство Финансије, банкарство и осигурање International master in business and administration Рачунарство и информатика Електроника и телекомуникације Електроенергетски и индустријски системи Дигитално емитовање и широкопојасне технологије Производно машинство Енергетско и саобраћајно машинство Индустријско инжењерство и менаџмент Заштита на раду Мехатроника Саобраћајно усмјерење Услови уписа на студијски програм другог циклуса Грађевинарство су: Управљање ризиком од катастрофалних догађаја 1) завршене студије првог циклуса одговарајућег студија и остварених 24 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије (еквивалентно 3 ECTS), 2) и положен пријемни испит. Пријемни испит се полаже из области које су изучаване на првом циклусу СП Грађевинарство. Максималан број остварених бодова на пријемном испиту је 5. Максималан број остварених бодова са првог циклуса студија је 5. Услови уписа на студијски програм другог циклуса Геодезија су: 1) завршене студије првог циклуса одговарајућег студија и остварених 24 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије (еквивалентно 3 ECTS), 2) и положен пријемни испит. Пријемни испит се полаже из области које су изучаване на првом циклусу СП Геодезија. Максималан број остварених бодова на пријемном испиту је 5. Максималан број остварених бодова са првог циклуса студија је 5. Услови уписа на студијски програм другог циклуса Архитектура и урбанизам су: 1) завршене студије првог циклуса архитектуре са остварених 24 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије архитектуре (еквивалентно 3 ECTS), 2) и положен пријемни испит. Пријемни испит је тест из Опште културе и информисаности. Максималан број остварених бодова на пријемном испиту је 5. Максималан број остварених бодова са првог циклуса студија је 5. Услови уписа на студијски програм другог циклуса Енергетска ефикасност у зградарству су: 1) завршене студије првог циклуса одговарајућег студија (Архитектонско-грађевинско-геодетски или Машински факултет) и остварених 24 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије (еквивалентно 3 ECTS). При рангирању кандидата укупан број бодова ће се добити тако што ће се сабрати просјечна оцјена током четворогодишњег/петогодишњег студија и збир оцјена појединих предмета који се узимају у обзир подијељен бројем предмета, па се помножи бројем пет (5). У прву годину другог циклуса студија може се уписати лице које је завршило четворогодишње основне академске студије, односно студиј првог циклуса на универзитетима у Босни и Херцеговини и иностранству. Рангирање кандидата који су се пријавили на конкурс врши се у складу са одредбама Одлуке о условима уписа кандидата на други циклус студија у текућој академској години. У прву годину другог циклуса студија може се уписати лице које је завршило четворогодишње основне академске студије, односно студиј првог циклуса на универзитетима у Босни и Херцеговини и иностранству и које се активно служи енглеским језиком. За све студијске програме, о начину и врсти полагања пријемног испита кандидати ће добити информације у студентској служби Факултета. - Рангирање кандидата који су се пријавили на конкурс за упис на други циклус студија врши се у складу са одредбама Одлуке о условима уписа кандидата на други циклус студија на Машинском факултету. - Више информација о условима уписа може се добити у Студентској служби факултета МЕДИЦИНСКИ Здравствена њега За све студијске програме, о начину и врсти полагања пријемног испита кандидати ће добити информације у студентској служби Факултета. ПОЉОПРИВРЕДНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ и ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ ПРАВНИ Анимална производња Биљне науке Аграрна економија и рурални развој Очување и одржива употреба генетичких ресурса Државно право Правно-историјске студије Радно и социјално право Међународно право Пословно право Управно право Кривично право Грађанско право 12 ЕЦТС 6 ЕЦТС За све студијске програме, о начину и врсти полагања пријемног испита кандидати ће добити информације у студентској служби Факултета. За све студијске програме, о начину и врсти полагања пријемног испита кандидати ће добити информације у студентској служби Факултета. На други циклус студија право уписа имају: а) кандидати који су завршили први циклус студија на Правном факултету високошколске установе чији је оснивач Република Српска, б) кандидати који су стекли звање дипломирани правник према одредбама раније важећих прописа у области високог образовања Републике Српске, в) кандидати који су завршили први циклус студија на правном факултету високошколске установе чији оснивач није Република Српска, под условом да је наставни план и програм тог Факултета еквивалентан са наставним планом и програмом Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и да су одговорни наставници на наставним предметима тог Факултета бирани у наставничка звања у складу са одредбама закона који регулише област високог образовања. Класификација и избор кандидата за упис на други циклус студија врши се на основу резултата постигнутих на првом циклусу студија и резултата постигнутих на квалификационом испиту. ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ РУДАРСКИ Географија Завршене студије првог циклуса одговарајућег студија 24 ECTS, положен пријемни испит из Географије и Енглеског језика. Физика Методика наставе физике Завршене студије првог циклуса одговарајућег студија 24 ECTS, положен пријемни испит из Физике и Енглеског језика. Математика и информатика Математичка анализа и примјене Завршене студије првог циклуса одговарајућег студија 24 ECTS, положен пријемни испит из Математике и Енглеског језика. Алгебра и геометрија Завршене студије првог циклуса одговарајућег студија 24 ECTS, положен пријемни испит из Математике и Енглеског језика. Просторно планирање Завршене студије првог циклуса одговарајућег студија 24 ECTS, положен пријемни испит из Просторног планирања и Енглеског језика. Биологија Методика наставе биологије Завршене студије првог циклуса одговарајућег студија 24 ECTS, положен пријемни испит из области Систематике биљака и Енглеског језика. Хемија Завршене студије првог циклуса одговарајућег студија 24 ECTS, положен пријемни испит из Хемије и Енглеског језика. Рударско и геолошко инжењерство - Завршене одговарајуће студије првог циклуса, са најмање 24 ECTS и - Полагање пријемног испита из стручних предмета по усвојеним модулима. Хемијско инжењерство - завршен први циклус студија из истог научног поља и стечених 24 ЕЦТС и положен пријемни испит или - завршен први циклус студија из сродног научног поља и стечених 24 ЕЦТС уз полагање одговарајуће разлике предмета и положен пријемни испит. ТЕХНОЛОШКИ Прехрамбено инжењерство - завршен први циклус студија из истог научног поља и стечених 24 ЕЦТС и положен пријемни испит или - завршен први циклус студија из сродног научног поља и стечених 24 ЕЦТС уз полагање одговарајуће разлике предмета и положен пријемни испит. 7

8 ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА ФИЛОЛОШКИ ФИЛОЗОФСКИ ШУМАРСКИ Новинарство и комуникологија Социјални рад Социологија Политикологија Спорт Општи - наставнички Српски језик и књижевност Енглески језик и књижевност Њемачки језик и књижевност Италијански језик и књижевност Француски језик и књижевност Филозофија Психологија Педагогија Историја Кандидати су обавезни да полажу пријемни испит из ужих научних области за које је матичан студијски програм на који аплицирају. Ранг листа се формира на основу просјечне оцјене током студија (х2) и успјеха на пријемном испиту. Материјали за полагање пријемног испита су доступни на интернет страници Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци. Кандидати су обавезни да полажу пријемни испит из ужих научних области за које је матичан студијски програм на који аплицирају. Ранг листа се формира на основу просјечне оцјене током студија (х2) и успјеха на пријемном испиту. Материјали за полагање пријемног испита су доступни на интернет страници Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци. Кандидати су обавезни да полажу пријемни испит из ужих научних области за које је матичан студијски програм на који аплицирају. Ранг листа се формира на основу просјечне оцјене током студија (х2) и успјеха на пријемном испиту. Материјали за полагање пријемног испита су доступни на интернет страници Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци. Кандидати су обавезни да полажу пријемни испит из ужих научних области за које је матичан студијски програм на који аплицирају. Ранг листа се формира на основу просјечне оцјене током студија (х2) и успјеха на пријемном испиту. Материјали за полагање пријемног испита су доступни на интернет страници Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци. Завршене основне студије18 ЕСПБ Завршене основне студије 24 ЕСПБ Пријемни испит (Општи тест знања из области физичке културе) завршен четворогодишњи студиј језичког смјера завршен четворогодишњи студиј језичког смјера завршен четворогодишњи студиј језичког смјера завршен четворогодишњи студиј језичког смјера завршен четворогодишњи студиј језичког смјера Основни услов за упис је завршен први циклус студија из исте области за коју се конкурише. 1. Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит. 2. Редослијед кандидата за упис на студијски програм I године другог циклуса студија утврђује се на основу: Општег успјеха постигнутог на првом циклусу студија (укупна просјечна оцјена из свих положених испита на првом циклусу студија) и Резултата постигнутих на пријемном испиту. Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета првог циклуса студија множи са бројем десет (1). На пријемном испиту кандидат може остварити од (нула) до 1 (десет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 11 (стотину и десет) бодова. 3. Реализацију пријемног испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета у сарадњи са Централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета. 4. Избор кандидата се врши према укупном броју бодова утврђених ранг-листом. У случају истог броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова остварених на квалификационом испиту. Учитељски студиј Квалификациони испит за други циклус студија обухвата програмске садржаје наставних предмета са првог циклуса студија општег карактера а који су од значаја као предзнања потребна за успјешно студирање на другом циклусу студија Факултета (Студијски програм филозофије, Студијски програм историје, Предшколско васпитање Студијски програм психологије, Студијски програм педагогије, Студијски програм учитељског студија и Студијски програм предшколског васпитања и образовања). Шумарство 12 ЕЦТС Кандидати који су завршили Шумарски факултет (студијски програм: Шумарство), са просјеком оцјена 7,5 и већим стичу право уписа без полагања 6 ЕЦТС пријемног испита. Студенти који су завршили I циклус студија на Шумарском факултету (студијски програм: Шумарство) са просјеком оцјена 7,4 и мањим и Управљање шумским ресурсима на природним основама студенти који су завршили I циклус студија који припада другој научној области и којима је извршена еквиваленција дужни су приступити полагању пријемног испита ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ III циклус Студијски програм Посебни услови уписа ЕКОНОМСКИ Економија 1. У прву годину студија трећег циклуса може се уписати лице које има завршен трогодишњи или четворогодишњи студиј I циклуса или основни додипломски студиј на акредитованим универзитетима у земљи и иностранству, и да је кандидат: завршио једногодишњи или двогодишњи студиј II циклуса студија и стекао академско звање мастера економије (6 ECTS бодова) стечено на акредитованим универзитетима у земљи и иностранству на којима се изводи настава из научног поља економија и пословање, односно са укупно остварених 3 ECTS бодова, завршио двогодишњи постдипломски студиј према одредбама Закона о универзитету и ранијих законских рјешења прије усвајања Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/1, 14/11, 84/12, 18/13, 44/15 и 9/16), ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ Информационе-комуникационе технологије У прву годину студија трећег циклуса може се уписати лице које има: 1. завршене одговарајуће студије I и II циклуса или интегрисане студије, утврђене студијским програмом III циклуса студија, са најмање 3 ECTS, или завршене студије по ранијим прописима на Универзитету у Бањој Луци или другим високошколским установама, које нису засноване на ECTS правилима студирања, у складу са Правилником поступку вредновања раније стечених академских звања за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци, 2. просјек не мањи од осам на активностима кроз које је остварило 3 ECTS бодова или, уколико је просјечна оцјена мања од осам /8/, објављене научне радове, 3. посебна знања, вјештине и способности потребне за одговарајући студијски програм III циклусa студија. 8

9 У прву годину трећег циклуса студија може се уписати лице које има: завршене одговарајуће студије првог и другог циклуса или интегрисане студије, утврђене студијским програмом трећег циклуса студија, са најмање 3 ECTS, или академски степен магистра наука из одговарајуће научне области, утврђене студијским програмом трећег циклуса студија, или лице коме је извршено вредновање високошколске исправе према Правилнику о поступку вредновања раније стечених академских назива за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци. Кандидати који су студирали прије увођења студија заснованог на болоњском систему преноса ECTS бодова или су ECTS бодове остварили на другим студијским групама или Универзитетима, прије или приликом конкурисања дужни су поднијети захтјев да им се изврши вредновање остварених резултата и додијели адекватан број ECTS бодова. Приликом вредновања ових студија комисија ће водити рачуна о трајању претходног студија, броју и структури предмета које је кандидат слушао (положио) додјељујући: максимално 3 ECTS бодова студију у трајању од десет семестара, максимално (24+3) 27 ECTS бодова, што обухвата студиј од 8 семестара и додатно вријеме планирано за израду дипломског рада, према Правилнику о поступку МАШИНСКИ вредновања раније стечених академских назива за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци. При томе се мора узети у обзир да програм претходног студирања 8% одговара садржају и обавезама које намеће студиј трећег циклуса, што такође утврђује наведена комисија. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ Кандидатима са: ТЕХНОЛОШКИ АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКO ГЕОДЕТСКИ Комбиновани студијски програм Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство стеченим звањем магистра наука по старом систему послиједипломских студија, признаје се 6 ECTS бодова (према Правилнику о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и за потреба наставка школовања Универзитета у Бањој Луци, од јула, 212, магистарска теза одбрањена по старом систему послиједипломских студија се вреднује са 6 ECTS бодова). Кандидату који је: стекао звање магистра наука по раније важећим прописима, уписао послиједипломски студиј или, једном изгубио статус студента студија трећег циклуса, признају се положени појединачни испити уколико се програм студија или предмети подударају са садржајем који је предмет студија трећег циклуса, а што утврђује надлежна комисија. Приликом вредновања и рачунања припадајућег броја ECTS бодова за појединачне предмете, по правилу се додјељује 3 ECTS бодова за сваки семестар, распоређено на предмете и активности које су се одвијале у том семестру. По основу положених испита на магистарским или докторским студијима, признаје се максимално 18 ECTS бодова. Одбрањен магистарски рад се признаје са 3 ECTS бодова. Услов уписа је и да су кандидати у току студија остварили просјечну оцјену на првом и другом циклусу, као и магистарском студију, најмање осам (8). Страни држављани имају право уписа на студиј трећег циклуса под једнаким условима као држављани Босне и Херцеговине, уз претходну нострификацију дипломе раније завршеног циклуса студија. МЕДИЦИНСКИ Биомедицинске науке За све студијске програме, о начину и врсти полагања пријемног испита кандидати ће добити информације у студентској служби Факултета. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФИЛОЗОФСКИ ШУМАРСКИ Пољопривредне науке Методика разредне наставе Педагогија Шумарство У прву годину студија трећег циклуса може се уписати лице које има: 1. завршене одговарајуће студије првог и другог циклуса или интегрисане студије, одговарајућег студијског програма, са најмање 3 ECTS или академски степен магистра наука из одговарајуће научне области, утврђене студијским програмом трећег циклуса студија или извршено вредновање према Правилнику о поступку вредновања раније стечених академских звања за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци, 2. Магистар наука може бити уписан на II годину студија трећег циклуса, уз претходно признавање положених испита, а у складу са посебним условима које доноси Вијеће студијског програма. Основни услов за упис је завршен други циклус студија/или постдипломски магистарски студиј из исте области за коју се конкурише. 1. Редослијед кандидата за упис на студијски програм трећег циклуса студија утврђује се на основу: Општег успјеха постигнутог на првом и другом циклусу студија (укупна просјечна оцјена из свих положених испита на првом и другом циклусу студија). Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена изведена из укупне просјечне оцјене остварене на првом циклусу студија и просјечне оцјене остварене на другом циклусу студија множи са бројем десет (1). Могуће је остварити највише 1 (стотину) бодова. 2. Утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета у сарадњи са Централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета. 3. Избор кандидата се врши према укупном броју бодова утврђених ранг-листом. У случају истог броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већом просјечном оцјеном оствареном на другом циклусу студија. У прву годину трећег циклуса студија може се уписати лице које има: 1. завршене одговарајуће студије првог и другог циклуса или интегрисане студије, утврђене студијским програмом трећег циклуса студија, са најмање 3 ECTS или 2. академски степен магистра наука из одговарајуће научне области, утврђене студијским програмом трећег циклуса студија или 3. коме је извршено вредновање према Правилнику о поступку вредновања раније стечених академских назива за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци. 5. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Први и други циклус студија 5.1. Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу: - општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и - резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности. Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 1 (десет). На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од (нула) до 5 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 1 (стотину) бодова Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената организационе јединице универзитета/високе школе у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме универзитета/високе школе Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи. У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности На Универзитету у Бањој Луци право уписа немају кандидати који на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности нису остварили најмање 15 бодова На Факултету безбједносних наука услови за полагање пријемног испита дефинисани су Правилником о упису кандидата (погледати интернет страницу Факултета). Просјечна оцјена пријављених кандидата треба да буде већа од 2, Уколико број примљених студената буде мањи од минимума утврђеног Правилником о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа ( Сл.гласник РС број 84/14 и 38/17) наведеним студентима ће бити понуђен други одговарајући студијски програм У складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 4/ /18 од године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 217/218. години, кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два или више студијских програма с тим да право уписа могу остварити само на једном од изабраних студијских програма, а у складу са одобреним бројем студената на појединим студијским програмима. 9

10 6. КОНКУРСНИ РОКОВИ Први уписни рок ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА: (1) пријављивање кандидата почиње а завршава године (пријем докумената се врши сваки радни дан); (2) полагање пријемног испита обавиће се са почетком у 9, часова; (3) објављивање резултата конкурса је године до 14, часова, а коначне ранг листе до године; (4) упис примљених кандидата почиње године, а завршава се године На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита траје од до године са почетком у 9, часова. Објављивање резултата конкурса је године до 16, часова, а коначне ранг листе до године. Упис примљених кандидата почиње , а завршава се године; На Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита одржаће се и године са почетком у 9, часова; На Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита одржаће се и године са почетком у 7, часова. Други уписни рок ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА организоваће факултети/академије који у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима: (1) пријављивање кандидата почиње а завршава године; (2) полагање пријемног испита је године са почетком у 9, часова на свим факултетима/академијама; (3) објављивање резултата конкурса је до године до 14, часова, а коначне ранг листе до године; (4) упис примљених кандидата почиње године а завршава године; На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита траје од до године са почетком у 9, часова. Објављивање резултата конкурса је године до 16, часова, а коначне ранг листе до Године. Упис примљених кандидата почиње , а завршава се године; На Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита одржаће се и године са почетком у 9, часова; На Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита одржаће се године са почетком у 7, часова. 7. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 7.1. Висина школарине за редовне студенте на студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 218/19. годину утврђена је Одлуком Владе Републике Српске Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности износи 7,КМ. Уплата ће се вршити према одлукама управних одбора универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на организационим јединицама универзитета. Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош) Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то: (1) извод из матичне књиге рођених; (2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци; (3) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту; (4) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности; (5) љекарско увјерење подносе кандидати: - за Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци издато од Завода за медицину рада и спорта РС, ул. Здраве Корде бр. 4, Бања Лука, број телефона: 51/ За Факултет безбједносних наука потребно је љекарско увјерење са мишљењем психолога и увјерење да се не води кривични поступак Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то: (1) Извод из матичне књиге рођених; (2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци; (3) Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију; (4) Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију; (5) Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету); (6) Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности Приликом уписа/пријаве на трећи циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то: (1) Извод из матичне књиге рођених (2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци. (3) Овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената), (4) Додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије, са просјеком оцјена. (5) Наставни план и програм (за студенте по старом неболоњском програму), (6) Доказ о познавању српског језика, (7) Библиографију Комисија за упис студената организационе јединице универзитета дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа након формирања ранг листе. Централна комисија за упис доставља сенату универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу универзитета/високе школе Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис. Кандидат који је остварио право на упис а у предвиђеном року није извршио упис губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи. Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога Ранг-листа објављује се на огласној табли организационе јединице универзитета/високе школе Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета/академије умјетности, у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на огласној табли организационе јединице универзитета/високе школе. Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе јединице универзитета/високе школе. 1

11 11

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

Na osnovu ~lana 32

Na osnovu ~lana 32 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Укупно На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15,

Више

Na osnovu ~lana 32

Na osnovu ~lana 32 На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017.

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

Microsoft Word - Konkurs upis studenata u prvu godinu prvog drugog i treceg ciklusa studija u akademskoj godini_II upis

Microsoft Word - Konkurs upis studenata u prvu godinu prvog drugog i treceg ciklusa studija u akademskoj godini_II upis На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на I циклусу студија: 1. 2. 1.1. Академија умјетности,

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI 1. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 20 0 9 - - 6 55 Nastavnički

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Akademija umetnosti

Akademija umetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Текст конкурса за упис студената у прву годину основних струковних, основних академских студија у школској 2019/2020. години АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) Statuta Univerziteta u Tuzli, Odluke Senata Univerziteta

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata u prvu

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, 18000 Ниш Телефон: +381 18 522 396 Факс: +381 18 513 272 Деканат: +381 18 245 379 Е-mail: info@artf.ni.ac.rs www.artf.ni.ac.rs ДЕПАРТМАН

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005 и 44/2010), и члана 83. став 1. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 4/2006) и члана

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митровица, мај 2019. год. На основу члана 98. Закона о високом

Више

Датум: 03

Датум:   03 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија за школску 2014/2015. годину Крагујевац,

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata na prvu

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА за

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 1999 На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente Gradska uprava grada Beograda, sekretarijat za obrazovanje objavljuje konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011.god. za 1.000 socijalno-materijalno

Више

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx Na osnovu članova 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini May 29, 2014 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-precišceni tekst ( Službene novine Kantona

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2019/2020. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више