Propozicije TMK

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Propozicije TMK"

Транскрипт

1 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ предлог Београд, године

2 На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30. Статута Рукометног савеза Србије, а у складу са чл. 16, 23 и 24. Правилника о рукометним такмичењима РСС, Управни одбор РСС, на седници, одржаној године, донео је ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим Пропозицијама утврђују се општи услови за спровођење Такмичења млађих узрасних категорија (у даљем тексту: ТМК) Рукометног савеза Србије (у даљем тексту: РСС). Члан 2. ТМК се спроводи се за мушке и женске екипе спортских организација регистрованих у РСС и лиценциранеих у одговарајућим узрастима. Пласман екипа се утврђује у складу са одредбама Правилника о рукометним такмичењима РСС, Пропозиција такмичења РСС и осталих аката РСС, а победник одређеног ТМК на државном нивоу, стиче титулу Првака Србије у рукомету за односну узрасну категорију. Члан 3. ТМК се спроводи у терминима, који су утврђени Календаром такмичења РСС за текућу такмичарску сезону. КАТЕГОРИЗАЦИЈА Члан 4. Сходно одредбама Закон о Спорту, подзаконском актима и категоризацијaма Светске рукометне федерације (ИХФ), односно Европске рукометне федерације (ЕХФ), ТМК се спроводи за: М18 и Ж18 (играчи, односно играчице, који/е током календарске године у којој почиње такмичарска сезона навршавају 18 година). М16 и Ж16 (играчи, односно играчице, који/е током календарске године у којој почиње такмичарска сезона навршавају 16 година). М14 и Ж14 (играчи, односно играчице, који/е током календарске године у којој почиње такмичарска сезона навршавају 14 година). М12 и Ж12 (играчи, односно играчице, који/е током календарске године у којој почиње такмичарска сезона навршавају 12 година). М10 и Ж10 (играчи, односно играчице, који/е током календарске године у којој почиње такмичарска сезона навршавају 10 година). 2

3 НИВОИ ТАКМИЧЕЊА ТМК се реализује у 2 нивоа: Регионални и Државни. Члан 4.5. РЕГИОНАЛНИ НИВО Члан 5.6. Такмичење на регионалном нивоу се одржава на 3 (три) такмичарске целине, а такмичењем овог дела ТМК руководе Директори ТМК као првостепени органи за спровођење такмичења и то: на такмичарској целини ВОЈВОДИНА, коју чине окрузи Севернобачки, Западнобачки, Јужнобачки, Севернобанатски, Средњебанатски, Јужнобанатски, Сремски, као и град Нови Сад, Директор ТМК Војводине на такмичарској целини БЕОГРАД, коју чини Град Београд, Директор ТМК Београд, и на такмичарској целини ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА и КОСОВО И МЕТОХИЈА, коју чине окрузи Дунавски, Браничевски, Мачвански, Колубарски, Шумадијски, Расински, Рашки, Моравички, Златиборски, Косовскомитровачки, Призренски и Пећки, Нишавски, Поморавски, Борски, Зајечарски, Пиротски, Топлички, Јабланички, Пчињски, Косовскоморавски и Косовски, као и градови Ниш и Крагујевац, Директор ТМК Централне Србије и Косова и Метохије Члан 6.7. Такмичење на регионалном нивоу се спроводи на начин, по систему и у терминима, којие утврђујуе надлежни орган члана РСС, коме је поверено спровођење такмичења на нивоу ТМК, сваки за своју такмичарску целину, а након пријава екипа. Спортска организација која је доставила пријаву за такмичење у редовним првенственим такмичењима, на основу члана 12. став 2. Правилника о рукометним такмичењима РСС, пријавила је екипу за ТМК за текућу такмичарску сезону и није у обавези да посебно пријављује екипе за ТМК. У ТМК могу да учествују екипе спортскеих организацијеа којае јесу добилае Дозволу за сезону, а ако се за такмичење пријављује екипа спортске организације, која не учествује у редовним првенственим такмичењима, иста мора да поднесе молбу за добијање Дозволе за сезону за учествовање у ТМК, коју издаје надлежни орган члана РСС коме је поверено спровођење такмичења, у складу са Правилником о Дозволи за сезону. Једна спортска организација може у једној узрасној категорији учествовати са више екипа, али Директор ТМК мора да води рачуна да то не доведе у питање регуларност такмичења. Такмичење на регионалном нивоу у одређеној узрасној категорији мора почети најкасније 60 (шездесет) дана од дана доношења ових Пропозиција и завршено најкасније 3015 (тридесетпетнаест) дана пре одржавања државног првенства у тој узрасној категорији.

4 Екипа, која започне такмичење на једној такмичарској целини, не може да се у истој такмичарској сезони пријави за такмичење на другој такмичарској целини, нити може да учествује на Државном првенству као представник такмичарске целине на којој се није такмичила. Екипа, која не започне такмичење на регионалном нивоу, у терминима предвиђеним календаром, не може се накнадним пријављивањем довести у позицију са које може да обезбеди пласман на Државном првенству. ДРЖАВНИ НИВО Члан 7.8. Право и обавезу да учествују у ТMK на државном нивоу (Државно првенство), имају све екипе спортских организација који су то право стекли на основу пласмана у такмичењу на регионалном нивоу, или на други начин одређен овим Пропозицијама, у зависности од узрасне категорије. ТМК може да се организује и као Отворено првенство Србије (лига или турнир) за оне узрасне категорије које у одређеној такмичарској сезони не учествују у ТМК на регионалном и државном нивоу, а право учествовања на истом имају све екипе спортских организација којие се благовремено пријаве за одређено првенство. Једна спортска организација на државном нивоу може учествовати искључиво са једном екипом, у једној узрасној категорији. Првостепени орган за спровођење ТМК на државном нивоу је Директор ТМК РСС. Члан 8.9. Директор ТМК РСС, на основу пријава, по претходно расписаном јавном конкурсу у року одређеном конкурсом, доноси одлуку о техничким организаторима ТМК из члана 7. ових Пропозиција, најкасније 1. априла текуће такмичарске сезоне 30 дана пре одржавања Државног првенства. Члан У случају да постоји интересовање за одржавањем Отворених првенстава Србије, Директор ТМК РСС је дужан да организује и спроведе иста, али под условом да има најмање 8 (осам) пријављених екипа, као и да из сваке такмичарске целине буде бар по једнадве екипае. У случају одустајања неке од екипа, ако то може да доведе до нарушавања услова у погледу минималног броја екипа, Директор ТМК РСС може је дужан да откаже првенство, а уколико то доводи само до територијалне заступљености, првенство се може организовати, али у виду турнира, који нема назив Отворено првенство Србије. Члан Државна првенства се организују и реализују путем позивних турнира и/или лиге. Одлуку о позивним турнирима и/или лигама и начину њихове реализације доноси Такмичарска комисија РСС, посебно за сваку такмичарску сезону, најкасније до почетка такмичарске године на коју се односи. Рок из предходног става овог члана, у изузетним случајевима, може бити продужен. 4

5 Директор ТМК РСС посебном одлуком одређује начин одигравање првенства који обухвата детаље везане за попуне група и начин укрштања у разигравању за пласман. Државна првенства се се спроводе у следећим узрасним категоријама: М16/Ж16 - позивни турнир у трајању од три дана уз учешће 12 екипа, и то по четири најбоље пласиране екипе са све три такмичарские целине; М14/Ж14 - позивни турнир у трајању од три дана уз учешће 12 екипа, и то по четири најбоље пласиране екипе са све три такмичарские целине; М12/Ж12 - позивни турнир у трајању од три дана уз учешће 12 екипа, и то по четири најбоље пласиране екипе са све три такмичарские целине; ТК РСС посебном одлуком одређује начин одигравање првенства, који обухвата детаље везане за попуне група и начин укрштања у разигравању за пласман. Члан Уколико нека од екипа, која се пласира на државни ниво ТМК (Државно првенство), иступи из такмичења, Директор ТМК РСС ће упутити позив следећој пласираној екипи са такмичарске целине из које је екипа, која је иступила. У случају да ни та екипа не жели да учествује, Директор ТМК РСС ће упутити позив истопласираним екипама из преостале две такмичарске целине, након чега ће донети одлуку о томе која ће екипа попунити упражњено место, водећи рачуна о постигнутим резултатима на регионалном нивоу, а против спортске организације чија је екипа одбила учешће на државном нивоу, покренути дисциплински поступак у складу са Дисциплинским правилником РСС. Члан Право наступа у ТМК имају само лиценцирани играчи, рукометни и медицински радници и тренери, уз поседовање чланске карте РСС. Без лиценцираног тренера са дозволом за рад одговарајућег нивоа, клубу неће бити дозвољен наступ на утакмици. На једној утакмици у ТМК за једну екипу може да наступи највише играча, односно играчица. Члан 14. Руководилац Државног првенства представља и заступа руководство такмичења и врши комплетан надзор над организацијом и играњем утакмица, односно турнира. Руководиоце Државних првенства именује, посебном одлуком, Диркетор ТМК РСС, из редова регионалних директора ТМК. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ Члан Утакмице на регионалном нивоу се играју у спортским дворанама. Утакмице могу да се играју и на отвореним теренима који су регистровани за одигравање утакмица сталних такмичења, уколико о томе одлуку донесе Директор ТМК. Утакмице на државном нивоу обавезно се играју у регистрованим спортским дворанама које испуњавају услове за одигравање утакмица сталних такмичења. Члан 16. 5

6 Утакмице на регионалном нивоу се играју у следећем трајању: М18 и Ж18 50 минута са 5 минута одмора између два полувремена; М16 и Ж16 40 минута са 5 минута одмора између два полувремена; М14 и Ж14 36 минута са 3 минута одмора између два полувремена; М12 и Ж12 30 минута са 3 минута одмора између два полувремена; М10 и Ж10 26 минута са 3 минута одмора између два полувремена. Утакмице могу да се играју и у другачијем трајању, уколико о томе одлуку донесе Директор ТМК. Време се зауставља само у последњих 5 (пет) минута утакмице, осим приликом уласка лекара на терен или током екипних тајм-аута. Свака екипа има право на коришћење 2 (два) екипна тајм-аута. Искључење на временску казну у категоријама М18, Ж18, М16 и Ж16 траје 2 (два) минута, а у категоријама М14, Ж14, М12, Ж12, М10 и Ж10 1 (један) минут. Уколико се утакмица, која се игра по једноструком куп систему, у регуларном времену заврши без победника приступа се извођењу седмераца, у складу са Међународним правилима рукометне игре, све док се не добије победник утакмице. Само у финалној утакмици, која се игра по једноструком куп систему, у случају нерешеног резултата у регуларном времену утакмице играју се продужеци и то: М18/Ж18 и М16/Ж16 игра се продужетак од 2 х 5 минута, М14/Ж14, М12/Ж12 и М10/Ж10 игра се продужетак од 2 х 3 минута. Уколико се у финалној утакмици, ни после продужетка не добије победник, приступа се извођењу седмераца и то: М18/Ж18 и М16/Ж16 прва серија по пет седмераца, а затим по један све док се не дође до победнка, М14/Ж14, М12/Ж12 и М10/Ж10 прва серија по три седмерца, а затим по један све док се не дође до победнка. Члан Утакмице на Државном првенству се играју у следећем трајању: М16 и Ж16 50 минута са 10 минута одмора између два полувремена; М14 и Ж14 40 минута са 5 минута одмора између два полувремена; М12 и Ж12 30 минута са 5 минута одмора између два полувремена. На регионалном нивоу, трајање утакмице је идентично, али се консензусом свих екипа, које учествују у такмичењу, могу одредити и другачија трајања утакмица за поједине или све узрасне категорије, што својом одлуком потврђује Директор ТМК. Свака екипа има право на коришћењае 3 (три) екипна тајм-аута. Искључење на временску казну у категоријама М16 и Ж16 траје 2 (два) минута, а у категоријама М14, Ж14, М12 и Ж12 1 (један) минут. Трајање утакмица и искључење на временску казну за узрасне категорије старијих од М16 и Ж16 је у складу са Међународним правилима рукометне игре. Уколико се утакмица, која се игра по једноструком куп систему, у регуларном времену заврши без победника приступа се извођењу седмераца, у складу са Међународним правилима рукометне игре, све док се не добије победник утакмице. 6

7 Само у финалној утакмици Првенства Србије, која се игра по једноструком куп систему, у случају нерешеног резултата у регуларном времену утакмице играју се продужеци и то: 2 х 30 минута или 2 х 25 минута, М16/Ж16 игра се продужетак од 2 х 5 минута, 2 х 20 минута или 2 х 15 минута, М14/Ж14 и М12/Ж12 игра се продужетак од 2 х 3 минута. Уколико се у финалној утакмици, за првака Србије, ни после продужетка не добије победник, приступа се извођењу седмераца у складу са Међународним правилима рукометне игре, све док се не добије победник. и то: М16/Ж16 прва серија по пет седмераца, а затим по један све док се не дође до победнка, М14/Ж14 и М12/Ж12 прва серија по три седмерца, а затим по један све док се не дође до победнка. Члан Утакмице у ТМК се одигравају у складу са Међународним правилима игре, лоптама следећих величина: М18 и М16 - величина лопте 3 (58-60cm g); Ж18, Ж16, Ж14 и М14 - величина лопте 2 (54-56cm g); Ж14, М12 и Ж12 - величина лопте 1 (50-52cm g); М10 и Ж10 - величина лопте 0 (46-48cm g); За финалне турнире на регионалном нивоу, у свим узрастима, члан РСС коме је поверено спровођење такмичења ће обезбедити довољан број нових лопти, а за Државна првенства, лопте ће обезбедити РСС. Члан 19. У утакмицама у ТМК, замену играча (измену), може да изврши само екипа, која има лопту у свом поседу. Уколико замена ипак изврши екипа која у том тренутку нема лопту у свом поседу, замена ће се третирати као неправилна, за коју се у складу са правилима игре изриче временска казна 2 минута искључења. Изузеци од неправилне замене из претходног става су замене голмана (голман/голман и играч/голман), као и замене играча, који се повредио и према правилима мора да напусти терен. Члан 20. На финалним турнирима на регионалном нивоу и Државним првенствима додељују се: ЕКИПНЕ НАГРАДЕ Пехар и медаље за првопласирану екипу; Пехар и медаље за другопласирану екипу; Пехар и медаље за трећепласирану екипу. ПОЈЕДИНАЧНА НАГРАДА Признање за најкориснијег играча/цу Државног првенства. За најкориснијег/у играча/цу Државног првенства се проглашава играч/ца, који/а је највише пута проглашен за најбољег играча своје екипе на утакмицама Државног првенства, а чија је екипа обезбедила пласман у полуфинале (четири најбоље пласиране екипе). Уколико два/е или више играча/ца имају исти број заокруживања, за најкориснијег/у играча/цу ће бити проглашен/а онај/а, чија је екипа остварила бољи пласман на Државном првенству. 7

8 На регионалном нивоу се поред награда, које се додељују на државном нивоу, додељује и награда за најбољег стрелца. Најбољи стрелац је онај/а играч/ца, који/а је према евиденцији из записника са утакмица постигао/ла највећи број голова у лиги. Уколико два/е или више играча/ца имају исти број постигнутих голова, за најбољег стрелца ће бити проглашен/а онај/а, чија је екипа остварила бољи пласман. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ Члан Сви учесници ТМК, приликом организовања и одигравања утакмица дужни су да поступају у складу са Правилником о организацији и одигравању утакмица. На почетку утакмице, екипа А је на десној половини терена, гледајући са записничког стола, док прво почетно бацање има екипа Б. На почетку другог полувремена, обавезна је промена страна. Члан За сваку одиграну или службеним резултатом добијену утакмицу у ТМК, свака екипа врши уплату трошкова сходно Одлуци о висини чланарине. Трошкови службених лица обрачунавају се и исплаћују према Одлуци о висини и начину исплате трошкова службених лица. Члан 23. У случају да једна екипа одустане од такмичења или је искључена из њега, сви њени дотадашњи резултати се бришу. Члан 24. На регионалном нивоу ТМК РСС једна екипа може да изгуби највише три утакмице службеним резултатом у корист противника, али на бар два турнира (уколико се игра турнирски). Уколико се и четврта утакмица региструје службеним резултатом у корист противника, та екипа се искључује из даљег такмичења и у свему се поступа према одредбама члана 9. ових Пропозиција. На државном нивоу ТМК РСС једна екипа може да изгуби највише две утакмице службеним резултатом у корист противника. Уколико се и трећа утакмица региструје службеним резултатом у корист противника, та екипа се искључује из даљег такмичења и у свему се поступа према одредбама члана 9. ових Пропозиција. Члан Делегирање службених лица (руководиоца, судија, контролора, делегата, записничара и мериоца времена) на утакмицама ТМК врши Директор, на предлог надлежних Заједница судија и контролора, односно Зједница делегата, у зависности о ком се нивоу такмичења ради. Објавом делегирања у Билтену на интернет сајту првостепеног органа, исто се доставља клубовима, службеним лицима и осталим заинтересованима. Члан На одиграну утакмицу спортска организација има право приговора, који се подноси у складу са одредбама Правилника о рукометним такмичењима, као и осталим актима РСС. 8

9 На прекршаје у ТМК на регионалном нивоу, примењују се одредбе Дисциплинског правилника РСС, на нивоу трећег степена такмичења, а у ТМК на државном нивоу, одредбе Дисциплинског правилника РСС на нивоу првог другог степена такмичења. У случају недосласка на већ заказану утакмицу ТМК или у случају одустајања од учешћа у ТМК, против спортске организације ће се покренути дисциплински поступак у складу са одредбама Дисциплинског правилника РСС. Члан Против решења Директора, незадовољна страна може поднети жалбу Комисији за жалбе РСС, у складу са одредбама Правилника о рукометним такмичењима. Рок за подношење жалбе на решење Директора је 24 сата од пријема првостепеног решења које се саопштава објављивањем на интернет сајту првостепеног органа или достављањем путем електронске поште. Рок за решавање по жалби на решење Директора је најкасније до термина наредне утакмице заинтересоване стране. Члан Такмичарска комисија РСС, у случају да је то неопходно, може да пропише и посебне услове за такмичења појединих узрасних категорија, уколико исти нису у супротности са актима РСС. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан За све што није предвиђено и прецизирано овим Пропозицијама, примењују се одредбе Правилника о рукометним такмичењима РСС, Пропозиција такмичења РСС, Дисциплинског правилника РСС, као и других аката РСС. Члан Аутентично тумачење одредби ових Пропозиција даје Управни одбор РСС, на основу поднетог писаног захтева учесника. Члан Овe пропозиције, ступају на снагу даном објављивања у Службеном гласилу РСС. Председник Управног одбора Рукометног савеза Србије Божидар Ђурковић, с.р. 9

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. На основу чл. 3. 19., 35., 100. ст 2. тач. 1-4. и 13. Закона о спорту и члана 58. став 1. тачка 4. Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М16 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 РЕЗУЛТАТИ: Сомбор, 28.04.2018. године (субота) СОМБОРЕЛЕКТРО JУГОВИЋ 19:18 Судије: Зорић-Барзут

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 07.05.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж14 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 СУПЕР ЛИГА Нови Сад, 05.05.2018. године (субота) ВОЈВОДИНА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 25:6 (13:3) ЈАБУКА СОМБОРЕЛЕКТРО

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче 1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење СОРВ, на седници одржаној 19. фебруара 2018. године,

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 25.11.2013. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 6 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: Oџаци, 23.11.2013. године (субота) БСК 2012 ГРАФИЧАР 5:16 (4:12) ЦРВЕНКА ЈАФА ДАЛМАТИНАЦ

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР. 1/A ФИНАЛНИ ТУРНИР / ИГРАЧИ ДО 18. год (M94) Београд, год.

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР. 1/A ФИНАЛНИ ТУРНИР / ИГРАЧИ ДО 18. год (M94) Београд, год. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР. 1/A ФИНАЛНИ ТУРНИР / ИГРАЧИ ДО 18. год (M94) Београд, 19.03.2012. год. ФИНАЛНИ ТУРНИР ИГРАЧИ ДО 18. год. Домаћини технички организатори: РК СЦ ВОЖДОВАЦ Адреса домаћина тех.орг.: Место

Више

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 07. Август 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ

Више

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 30. Јул 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 07.05.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М12 и СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 15 РЕЗУЛТАТИ: СУПЕР ЛИГА Темерин, 05.05.2018. године (субота) РАДНИЧКИ ЛАКИ 6:11 (3:7) ОЏАЦИ ЈАДРАН 6:12 (3:7)

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: ДЕЧАЦИ М12 НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М12 и СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 14 Ада, 28.04.2018. године (субота) ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС ДИНАМО 11:14 (5:5) МЛАДОСТ ТСК КАЊИЖА

Више

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: ДЕЧАЦИ М12 НОВИ САД, 18.03.2019.године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М12 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж12 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 11 Зрењанин (ОШ Жарко Зрењанин ), 16.03.2019. године (субота) ПРОЛЕТЕР ДИНАМО

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 06.05.2019.године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 16 СУПЕР ЛИГА Врбас ОШ Светозар Милетић, 05.05.2019. године (недеља) ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС ВРБАС ПЕТРОЛ 13:30 (8:14)

Више

Na osnovu clana 4

Na osnovu clana 4 Na osnovu Člana 33. Statuta Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine, Upravno Odbor Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici održanoj 26.01.2010. godine usvojio je: PRAVILNIK O OSNOVAMA

Више

Pravilnik o takmicenju KSS

Pravilnik o takmicenju KSS ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ( усвојен 22.12.2017 и измене и допуне 20.06.2018.) - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА - 20.06.2018. На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2,

Више

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/26.07.2009. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули 2009. год. На основу члана

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: ДЕЧАЦИ М14 НОВИ САД, 01.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М14 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж14 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 3 Црвенка, 29.09.2018. године (субота) ЦРВЕНКА АПАТИН 15:18 Судије: Пена-Барзут

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 13.05.2019.године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж12 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 14 СУПЕР ЛИГА Пригревица, 11.05.2019. године (субота) ПРОЛЕТЕР ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС 14:17 Судије: Ђоровић-Деспотовић

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 0 РЕЗУЛТАТИ: ДЕЧАЦИ М12 НОВИ САД, 26.02.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М12 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж12 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 9 Кањижа, 24.02.2018. године (субота) КАЊИЖА ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС 13:8 Пена-Барзут

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске категорије у такмичарској сезони 2018/2019 (у даљем тексту:

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ (изменe и допунe од 20.06.2018. и 24.02.2019.) ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 1 На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2, чл. 157. ст. 1, чл. 158. ст. 2.

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc RVAČKI SAVEZ SRBIJE III RVAČKA LIGA SRBIJE B I L T E N br. 1. SADRŽAJ: 1. Zapisnik sa sednice Liga odbora III Rvačke lige Srbije, 2. Propozicije takmičenja III RLS 2010. g. Novi Sad, 07.10.2010.g. 1 RVAČKI

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени

Више

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и Број: 415/2019 Датум: 27.08.2019. КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре. Напомињем

Више

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a na sjednici održanoj 08. 08. 2013. izmijenio O D L U K

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016),

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.

Више

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар 2018. године На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза Србије дана 28.12.2018. године

Више

PRAVIKNIK

PRAVIKNIK PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADNO-SPORTSKIH SUSRETA SS BOFOS BEOGRAD 2006. godine Na osnovu Odluke SS BOFOS-a o načinu organizovanja radno-sportskih susreta SS BOFOS, Organizacioni odbor na sastanku održanom

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: ДЕЧАЦИ М12 НОВИ САД,01.04.2019.године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М12 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж12 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 12 Темерин, 30.03.2019. године (субота) МЛАДОСТ ТСК ПИК ПРИГРЕВИЦА 15:19 Делегат:

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n 65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira KVARNERSKA RIVIJERA 2017 Turnir počinje

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

SPORTSKO TAKMIČENJE U OKVIRU MANIFESTACIJE VIŠE OD PRAVA, BORSKO JEZERO Čl. 1 Teren i lopta PRAVILNIK BASKET 3 X 3 Utakmica se igra na 3x3 košar

SPORTSKO TAKMIČENJE U OKVIRU MANIFESTACIJE VIŠE OD PRAVA, BORSKO JEZERO Čl. 1 Teren i lopta PRAVILNIK BASKET 3 X 3 Utakmica se igra na 3x3 košar SPORTSKO TAKMIČENJE U OKVIRU MANIFESTACIJE VIŠE OD PRAVA, BORSKO JEZERO 2019. Čl. 1 Teren i lopta PRAVILNIK BASKET 3 X 3 Utakmica se igra na 3x3 košarkaškom terenu na kome se nalazi 1 koš. Propisana površina

Више

RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015

RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015 RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten 13. 43. LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015 43. LMK RSB Decaci 1997. - Kolo: 10 Tabela STUD. GRAD - BASK SOKO 42 : 22 PARTIZAN - SCVOŽDOVAC 12

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

Pravilnik ZK

Pravilnik ZK ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УДРУЖИВАЊУ И РАДУ ЗАЈЕДНИЦE КЛУБОВА ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР Нови Сад, 16.07.2018. године На основу чл. 38 и 44 Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина Заједнице

Више

ЖЕНСКА РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА ОШ РАДОМИР ЛАЗИЋ АЗАЊА

ЖЕНСКА РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА ОШ РАДОМИР ЛАЗИЋ АЗАЊА ТУРНИР У МИНИ РУКОМЕТУ ДЕВОЈЧИЦЕ ДО 12 ГОДИНА (Ж'99) Центар за развој спорта и аматеризма у спорту СО ОРГАНИЗАТОРИ: Смед.Паланка и регионални координатор за Мини рукомет Мирослав Колак ДОМАЋИН ТУРНИРА:

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2016. ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Управни одбор Пливачког савеза централне

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE P R O P I S N I K PRVENSTVA ZAGREBA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA 2019. GODINU Članak 1. Osnovne odredbe Prvenstvo Zagreba u odbojci na pijesku (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se temeljem članka 61,

Више

BILTEN 6. MEÐUNARODNOG RUKOMETNOG TURNIRA SAMOBOR HANDBALL CUP Samobor, Hrvatska 26./ ŽRK Samobor Perkovčeva 90, Samobor ; Tel/

BILTEN 6. MEÐUNARODNOG RUKOMETNOG TURNIRA SAMOBOR HANDBALL CUP Samobor, Hrvatska 26./ ŽRK Samobor Perkovčeva 90, Samobor ; Tel/ BILTEN 6. MEÐUNARODNOG RUKOMETNOG TURNIRA SAMOBOR HANDBALL CUP 2018. Samobor, Hrvatska 26./27.05.2018. Perkovčeva 90, 10430 Samobor ; Tel/fax 01/3374-124; mob 095/ 3374-124 email:zrksamoborhandball@gmail.com

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд,

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, 2019. 1 На основу члана 87. став 3, Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Управни одбор),

Више

У П И Т Н И К

У П И Т Н И К КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној 18.11.2015.године, усвојио је ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГАТИМА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Овај Правилник

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

Broj: 0056

Broj: 0056 FAIR PLAY JUNIOR CUP SEZONA 2015./2016. - PROPOZICIJE - OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim se propozicijama određuje oblik takmičenja u Malonogometnoj ligi FAIR PLAY JUNIOR CUP za takmičarsku sezonu 2015/2016.

Више

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018.

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. Članak 1. Ovim pravilnikom reguliraju se sva pitanja u odnosu na natjecanja Hrvatskog golf saveza (u daljnjem tekstu HGS). Službena

Више

Bilten nacionalnih takmičenja godina BILTEN NACIONALNIH TAKMIČENJA GODINE rugbyserbia.com Page 1

Bilten nacionalnih takmičenja godina BILTEN NACIONALNIH TAKMIČENJA GODINE rugbyserbia.com Page 1 BILTEN NACIONALNIH TAKMIČENJA 2016. GODINE rugbyserbia.com Page 1 Ragbi savez Srbije 11111 Beograd Sredačka br 2 PIB 100038863 e-mail serbiarugbyunion@gmail.com TAKMIĈENJA U ORGANIZACIJI RAGBI SAVEZA SRBIJE

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se bliži uslovi,

Више

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину Београд, 07. август 2019. године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за 2019. годину 1. Организатор Првенства Србије у кајаку и кануу спринт

Више

Microsoft Word - propoyicije pscs 2014

Microsoft Word - propoyicije pscs 2014 ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ЗИМСКА, ЛЕТЊА, ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2014 ГОДИНУ. ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. УО ПСЦС донео је одлуку о Пропозицијама ПСЦС за 2014

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

Извршни одбор ФС Србије на основу чл

Извршни одбор ФС Србије на основу чл На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», број 2/2012) и на основу Одлуке о систему сталних такмичења за првенство фудбалских футсал лига, Извршни одбор

Више

Slide 1

Slide 1 MEĐUOKRUŽNI ODBOJKAŠKI SAVEZ KRAGUJEVAC Srbija, 34000 Kragujevac, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 56, pošt. fah 155 Tel: 034/334-876, fax: 034/334-876, mobil: 063/77 39 146 E-mail: ooskrag@ptt.rs ili

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

2. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR * T E R M E Č A T E Ž 2012 * B I L T E N 2 DEČACI 1998 / 2000 S L O V E N I J A Sport+ agencija za os

2. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR * T E R M E Č A T E Ž 2012 * B I L T E N 2 DEČACI 1998 / 2000 S L O V E N I J A Sport+ agencija za os 2. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR * T E R M E Č A T E Ž 2012 * B I L T E N 2 DEČACI 1998 / 2000 S L O V E N I J A 20 22. 04. 2012. Drugi međunarodni rukometni turnir za dečake rođene 1998 i 2000. godine,

Више

BASKET Bilten 1 Maj 2018

BASKET Bilten 1 Maj 2018 BASKET Bilten 1 Maj 2018 Obaveštenja 1. Turnir u basketu počinje u NEDELJU 13.05.2018.god. 2. Prvog dana turnira će svim ekipama pred početak utakmica biti ukratko izložene propozicije takmičenja. 3. Molimo

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 17.03.2014. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 12 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ПИОНИРИ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: ПИОНИРИ Риђица, 15.03.2014. године (субота) ДАЛМАТИНАЦ ГРАФИЧАР 16:11 Судије: Арбутина-Зорић

Више

Microsoft Word - Bilten 1 Sm. Palanka.doc

Microsoft Word - Bilten 1 Sm. Palanka.doc 2000.год. и млађи 26.0201 Група А A РК ПОЖАРЕВАЦ A РК СМЕДЕРЕВО A ОШ Р.ЛАЗИЋ АЗАЊА A РК ДОЛОВО Група В ВЖРК МЛАДОСТ С.ПАЛАнка В РК ОМЛАДИНАЦ ДЕЛИБЛАто В РК РУДАР КОСТОЛАЦ В РК СЛОГА ПЕТРОВАЦ Група Б Б

Више

ПРАВИЛНИК 25. КАДЕТСКОГ И ОМЛАДИНСКОГ ШАХОВСКОГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЧЛАН 1. Организатор 25. кадетског и омладинског Првенства Републике Српске

ПРАВИЛНИК 25. КАДЕТСКОГ И ОМЛАДИНСКОГ ШАХОВСКОГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЧЛАН 1. Организатор 25. кадетског и омладинског Првенства Републике Српске ПРАВИЛНИК 25. КАДЕТСКОГ И ОМЛАДИНСКОГ ШАХОВСКОГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЧЛАН 1. Организатор 25. кадетског и омладинског Првенства Републике Српске за 2018. годину је Шаховски савез Републике Српске

Више

Na osnovu člana Statuta Crvenog krsta Srbije,Izvršni odbor Republičkog odbora Crvenog krsta Srbije,na svojoj s

Na osnovu člana Statuta Crvenog krsta Srbije,Izvršni odbor Republičkog odbora Crvenog krsta Srbije,na svojoj s На основу члана 45.Статута Црвеног крста Србије и предлога Комисије за прву помоћ, Управни одбор Црвеног крста Србије,на седници одржаној 28. јануара 2016. године, донео је Правилник о спровођењу такмичења

Више

БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ТРЕЋЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Трећа финална утакмица

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ МАСТЕРС ПРВЕНСТАВА ЗА ГОДИНУ

ПРОПОЗИЦИЈЕ МАСТЕРС ПРВЕНСТАВА ЗА ГОДИНУ ПРОПОЗИЦИЈЕ МАСТЕРС ПРВЕНСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ Страна2 ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ: Члан 1. Приређивач Првенстава Србије је Пливачки савез Србије (даље у тексту ПСС) који преко својих органа и одбора утврђује ове

Више

Microsoft Word - Propozicije za HBL 18-19

Microsoft Word - Propozicije za HBL 18-19 HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ BOWLING SEKCIJA PROPOZICIJE HRVATSKA BOWLING LIGA Sezona 2018./2019. PROPOZICIJE RASPORED ODIGRAVANJA HBL-a POPIS IGRAČA ADRESAR KALENDAR NATJECANJA 1. OPĆE ODREDBE 1.1 Priređivač

Више

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičarska 2019/2020. godina Maj/Svibanj 2019. god. Na osnovu

Више

Microsoft Word - Pravilnik natjecanja sezona

Microsoft Word - Pravilnik natjecanja sezona Pravilnik natjecanja Slavonske regije zapad za sezonu 2016 / 2017. SADRŽAJ 1. OPĆE ODREDBE 2. POSEBNE ODREDBE SUSTAV NATJECANJA SUSTAV PLAĆANJA (KOTIZACIJE I NAGRADE) DISCIPLINSKE ODREDBE 1. OPĆE ODREDBE

Више

МЕЂУОКРУЖНИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ КРАГУЈЕВАЦ Србија, Крагујевац, Краља Aлександра I Kарађорђевића бр. 56, пошт. фах 155 Tел/факс: 034/ , мобилн

МЕЂУОКРУЖНИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ КРАГУЈЕВАЦ Србија, Крагујевац, Краља Aлександра I Kарађорђевића бр. 56, пошт. фах 155 Tел/факс: 034/ , мобилн МЕЂУОКРУЖНИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ КРАГУЈЕВАЦ Србија, 34000 Крагујевац, Краља Aлександра I Kарађорђевића бр. 56, пошт. фах 155 Tел/факс: 034/334-876, мобилни: 060/05 55 803, 063/77 39 146 Eл.- пошта: moskrag@gmail.com

Више

HSS-PRAVILA 1.A I 1.B LIGA

HSS-PRAVILA 1.A I 1.B LIGA P R A V I L A ZA ORGANIZACIJU I PROVEDBU 1.A i 1.B HRVATSKE LIGE U GAðANJU ZRAČNIM ORUŽJEM ISSF PROGRAMA 1 UVODNE ODREDBE 1.1 Naziv natjecanja je ''1.A i 1.B HRVATSKA LIGA'' u gañanju zračnim oružjem ISSF

Више

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ A ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Тринаесто коло, 09. 03. 2019. године:

Више

Propozicije ženske lige

Propozicije ženske lige RUKOMETNI SAVEZ CRNE GORE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA CRNOGORSKIH LIGA ZA ŽENSKE EKIPE ZA TAKMIČARSKU 2018/2019. Podgorica, 07.09.2018. Na osnovu čl. 41. tač. 15. Statuta Rukometnog saveza Crne Gore,

Више

Microsoft Word - Propozicije za HBL 16-17

Microsoft Word - Propozicije za HBL 16-17 HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ BOWLING SEKCIJA PROPOZICIJE HRVATSKA BOWLING LIGA Sezona 2016./2017. PROPOZICIJE RASPORED ODIGRAVANJA HBL-a POPIS IGRAČA ADRESAR KALENDAR NATJECANJA 1. OPĆE ODREDBE 1.1 Priređivač

Више

AUTO SLALOM TRKA (A09) ŠAMPIONAT BOSNE I HERCEGOVINE PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE Auto 4x4 Klub POSEBNI PRAVILNIK Istočno Sarajevo godine

AUTO SLALOM TRKA (A09) ŠAMPIONAT BOSNE I HERCEGOVINE PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE Auto 4x4 Klub POSEBNI PRAVILNIK Istočno Sarajevo godine AUTO SLALOM TRKA (A09) ŠAMPIONAT BOSNE I HERCEGOVINE PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE Auto 4x4 Klub POSEBNI PRAVILNIK Istočno Sarajevo 18.06.2016 godine Pregled vremenskog rasporeda manifestacije auto slalom:

Више

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 СТРАНА 228 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018.

Више

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРКЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Треће коло, 06. 04.2019. године: ВК ВОЈВОДИНА - ВК

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 18 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Девето коло,

Више

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 25.06.2019.godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja za prvenstva Omladinske i Kadetske fudbalske lige Crne

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 39 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. Финални турнир Првенства Републике Србије за 2018/2019. годину за мушке млађе категорије играчи до 19 година (2000 и млађе) одржаће се у Крагујевцу 27.-28.

Више

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Осмо коло, 24.

Више

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ www.serbiachess.net serbiacf@verat.net УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Овим Упутством

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE PROPOZICIJE SRPSKIH LIGA (GRUPA CENTAR) ZA SEZONU 2018/2019. 1. SISTEM TAKMIČENJA 2. Ekipno prvenstvo Srbije u kuglanju za seniorke i seniore u sezoni 2018/2019 igra se po dvostrukom bod sistemu u disciplini

Више