Broj: 0056

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Broj: 0056"

Транскрипт

1 FAIR PLAY JUNIOR CUP SEZONA 2015./ PROPOZICIJE - OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim se propozicijama određuje oblik takmičenja u Malonogometnoj ligi FAIR PLAY JUNIOR CUP za takmičarsku sezonu 2015/2016. Propozicijama se određuju poredak, sve obaveze, dužnosti i prava što proizlaze iz takmičenja u ovoj sezoni. Član 2. Malonogometnom ligom FAIR PLAY JUNIOR CUP (u daljnjem tekstu: Liga) rukovodi Komisija za takmičenje, koja daje tumačenje ovih pravila. Član 3. Ligu čini osam (8) ekipa raspoređenih u jednu grupu. Takmičenje se odvija u dva (2) dijela, i to: Član 4. Grupni dio takmičenja, u kojem sve ekipe učesnice igraju po jednu utakmicu sa svim ekipama u grupi. Play-off U play-off takmičenja će se plasirati prve 4 ekipe iz grupne faze.u nastavku je data šema formiranja parova play off-a lige. 1/2 finala: 1/2 finala: Finale i utakmica za 3. mjesto Utakmica za 1. mjesto Drugoplasirana Prvoplasirana (pobjednici ½ finalnih utakmica) vs vs Utakmica za 3. mjesto trećeplasirana četvrtoplasirana (izgubljeni izi ½ finalnih utakmica) ekipa ekipa U polufinalu se igra po jedna utakmica i i razigrava za finale lige, a potom slijedi jedna utakmica za prvaka lige, odnosno jedna utakmica koja će odrediti koja ekipa će zauzeti 3. mjesto u Ligi.

2 Ako susreti Play off-a završe neodlučenim rezultatom, pobjednika ćemo dobiti izvođenjem kaznenih udaraca. Svaka ekipa će odrediti igrače koji će učestvovati u izvođenju kaznenih udaraca do konačnog određivanja pobjednika. Svaka ekipa će izvesti po tri (3) kaznena udarca koje izvode različiti igrači naizmjenično, a ako i nakon toga nismo dobili pobjednika, on će se odlučiti pojedinačnim izvođenjem kaznenog udarca. Kod izvođenja kaznenih udaraca, moraju ih izvoditi svi određeni igrači po rasporedu koji pravi predstavnik ekipe prije početka izvođenja kaznenih udaraca. Član 5. Grupni dijelovi takmičenja se provode po jednostrukom kup-sistemu, dok se u play-off-u igra jedna utakmica po kup-sistemu. Član 6. Raspored utakmica određuje se žrijebom, kojim rukovodi Komisija za takmičenje, s tim što žrijeb može biti i dirigovan a u skladu sa članom 4. Član 7. Komisija za takmičenje određuje termine odigravanja utakmica i o istim obavještava predstavnike ekipa. Član 8. Zahtjev za izmjenu termina odigravanja utakmica može se podnijeti sedam dana prije utvrđenog termina odigravanja utakmice. Nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana, za izmjenu termina potrebno je dostaviti i saglasnost protivničke ekipe. O zahtjevima za izmjenu termina odigravanja utakmica odlučuje Komisija za takmičenje Lige. Član 9. Grupni dijelovi takmičenja se odvijaju prema jednostrukom bod sistemu. Ekipa za ostvarenu pobjedu u utakmicama dobiva tri (3) boda, za neriješen rezultat jedan (1) bod odnosno za izgubljenu utakmicu nula (0) bodova. Konačan poredak ekipa po grupama utvrđuje se na temelju ukupnih rezultata (bodova) ostvarenih u toku takmičenja po grupama. Član 10. Na kraju takmičarskog ciklusa, u slučaju jednakog broja bodova dviju ili više ekipa konačan poredak ekipa odredit će se na temelju: rezultata međusobnih susreta bolje razlike postignutih i primljenih pogodaka (gol razlika) ukupno više postignutih pogodaka Član 11. Pravo sudjelovanja na utakmicama Lige imaju igrači koji su registrovani pri nadležnom tijelu Lige najmanje dva (2) dana prije službenog nastupa ekipe. Registracija igrača se sprovodi kod organizatora Lige, i to: Predstavnik ekipe mora dostaviti osnovne informacije o igraču (ime i prezime igrača, datum rođenja, te slika igrača).

3 Član 12. Prijava igrača radi se isključivo na ovjerenim spiskovima za koje odgovara predstavnik ekipe, a koje će Delegat takmičenja sačuvati za slučaj provjere identiteta igrača. Član 13. Svaki sudionik takmičenja dužan je imati i na zahtjev službenih osoba utakmice (delegat, sudija) predočiti dokument kojim se nedvojbeno može utvrditi njegov identitet. Član 14. U toku takmičarske godine, a u skladu sa odredbama Propozicija takmičenja, igrač može biti registrovan samo za jednu ekipu, te nije moguća njegova preregistracija za drugu ekipu u toku takmičarske godine. Član 15. Pravo sudjelovanja na utakmicama Lige nemaju igrači i predstavnici ekipe koji su pod suspenzijom, ili pod nekom drugom kaznom zabrane sudjelovanja u takmičenju od strane delegata Lige. Član 16. Pravo sudjelovanja na utakmicama nemaju osobe koje su vidno pod utjecajem alkohola ili nekog drugog opojnog sredstva. O njihovom daljnjem sudjelovanju na utakmici/takmičenju odlučuje delegat utakmice čija odluka je konačna. Član 17. Pravo sudjelovanja na utakmicama Lige nemaju osobe s nenavršenih 13 godina života, odnosno ne mogu se registrovati kao članovi ekipe. Član 18. Ispravnost i tačnost podataka na Prijavnoj listi i drugim službenim dokumentima Lige potvrđuje potpisom i odgovara za iste predstavnik ekipe. Član 19. Utakmice se odigravaju na mjestu i u vrijeme koje odredi organizator takmičenja i ne toleriše se nikakvo zakašnjenje niti izmjena satnice, osim ako su te izmjene regulisane od strane organizatora takmičenja a u dogovoru sa svim sudionicima takmičenja. Član 20. Utakmica se sastoji od dva jednaka vremenska razdoblja (poluvremena) od kojih svaki traje 15 minuta u grupnom dijelu takmičenja, a po 20 minuta u play off-u, a vrijeme odmora između dva poluvremena traje najduže 5 minuta. Mjeritelj vremena zaustavlja sat (kronometar): na kraju poluvremena i utakmice u slučaju zatraženog jednominutnog odmora (''Time-out'') u slučaju izvođenja kaznenih udaraca isključivo na znak sudije utakmice u slučaju prekida igre, isključivo na znak sudije ili delegata utakmice. U svim ostalim situacijama, sudije nisu obavezne davati znak za time-out.

4 Član 21. Svaka ekipa ima pravo na 1 (jedan) time out po poluvremenu, koji traje 1 (jednu) minutu i može ga zatražiti u bilo koje vrijeme utakmice. Time out treba najaviti mjeritelju vremena, a on će dozvoliti njegovo korištenje u prekidu utakmice i to u trenutku kada je lopta u posjedu ekipe koja je zatražila time out. SUDIJE UTAKMICE Član 22. Za sve utakmice Lige, sudije određuje i kontroliše Delagat takmičenja, odnosno glavni sudija takmičenja. Sudije za suđenje u takmičenju FAIR PLAY JUNIOR CUP moraju se nalaziti na listi sudija FS Kantona Sarajevo. Član 23. Utakmicu sude dvojica sudija koji su mjerodavni za događaje na terenu, kao i za rezultat utakmice. Delegat takmičenja vodi zapisnik, vrijeme trajanja igre je transparentno na vidljivom display-u, kontroliše da se zamjene igrača vrše pravilno, kontroliše ponašanje igrača i rukovodstva ekipa na klupama, te daje završni signal za kraj poluvremena ili utakmice. On je također mjerodavan za sankcionisanje događaja na terenu, a koje sudija utakmice nije vidio. Član 24. Ako sudija, određen za suđenje utakmice, ne dođe na teren u vrijeme određeno za početak utakmice, istu će suditi pomoćni sudija, a u slučaju nedolaska pomoćnog sudije ekipe će se sporazumno dogovoriti i izabrati osobu koja će suditi utakmicu. Član 25. Sudija koji se u obavljanju svoje dužnosti nedovoljno zalaže, ili se ne pridržava odnosno ne provodi zaključke i upute Delagata takmičenja ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila igre za mali nogomet ili Propozicija takmičenja Lige biti će izostavljen u jednom ili više kola takmičenja, o čemu odlučuje Komisija za takmičenje na čelu sa Delegatom takmičenja. ZAPISNIK S UTAKMICE Član 26. Za svaku utakmicu Lige sačinjava se zapisnik o odigranoj utakmici, a prema obrascu kojeg je utvrdio organizator takmičenja. Sudionici utakmica dužni su predočiti ispravne podatke potrebne za zapisnik. Zapisnik o utakmici vodi zapisničar koji je obavezan ispisati jedan primjerak zapisnika sa utakmice i dati na potpis predstavnicima ekipa i delegatu.predstavnici ekipa će isti dobiti skeniran u elektronskoj formi. Član 27. Za zapisničkim stolom smiju se nalaziti samo službene osobe utakmice. Prostor ispred zapisničkog stola treba biti slobodan i pregledan zbog praćenja utakmice od strane delegata i zapisničara te njihove nesmetane komunikacije sa sudijama. Član 28. Eventualnu žalbu na odigranu utakmicu službeni predstavnici ekipa dužni su istu najaviti u pisanom obliku, na obrascu kojeg je utvrdio organizator, u roku 30 minuta od završetka utakmice.

5 U slučaju najave žalbe od strane ekipe, delegat i sudije utakmice dužni su na istom obrascu napisati svoje viđenje o protekloj utakmici. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST Član 29. O disciplinskoj odgovornosti svih sudionika takmičenja odlučuje Disciplinska komisija Lige u skladu s odredbama Propozicija Lige i Disciplinskog pravilnika. Član 30. Delegat takmičenja će na osnovu zapisnika i izjava službenih osoba registrovati utakmicu službenim rezultatom 3:0 u korist jedne ekipe: a) ako ekipa nije došla zbog neopravdanih razloga b) ako ekipa odbije igrati zbog neopravdanih razloga c) ako je ekipa nastupila s igračem koji nije imao pravo nastupa d) ako ekipa napusti igralište ili odbije nastaviti započetu utakmicu e) ako se krivnjom ekipe trajno prekine utakmica f) zbog fizičkog napada na sudiju utakmice Ako je u trenutku prekida rezultat bio povoljniji, tim će se rezultatom i registrovati utakmica. Ako se utakmica registruje po osnovi člana 31.f, ekipa će se kazniti i oduzimanjem (1) jednog boda. Član 31. Ekipu sačinjava 5 (pet) igrača, od kojih 1 (jedan) treba biti golman. Da bi ekipa mogla nastupiti, potrebno je da na igralište istrči najmanje 4 (četiri) igrača (3+1). Ako u slučaju isključenja igrača ili nekog drugog razloga, u bilo kojoj ekipi ostanu manje od tri igrača (uključujući i golmana) utakmica će biti prekinuta. Član 32. Ekipe nastupaju u jednoobraznoj sportskoj odjeći, a na dresovima moraju biti brojevi.šorcevi bi po mogućnosti trebali biti ispod koljena, medjutim nije eliminatoran faktor. Neće biti dozvoljen nastup igračima koji ne budu ispunjavali uslov vezano za opremu u kojoj trebaju nastupiti. Golman mora imati dres druge boje u odnosu na svoju ekipu. Ako i jedna i druga ekipa imaju istu sportsku odjeću, drugoimenovana ekipa (gost) mijenja boju. Član 33. Kažnjeni igrači ne mogu sjediti na klupi, kao ni osobe koje ne nastupaju za ekipu koja igra. Na klupi mogu sjediti isključivo igrači ekipe koji toga dana nastupaju. Uz igrače, na klupi može sjediti i predstavnik i trener ekipe, koji trebaju biti uredno odjeveni i prijavljeni u zapisnik utakmice. Član 34. Ekipa može biti sastavljena od najviše 14 igrača za jednu utakmicu.

6 Član 35. Prijava igrača radi se isključivo na ovjerenim spiskovima za koje odgovara predstavnik ekipe, a koje će Delegat takmičenja sačuvati za slučaj provjere identiteta igrača. Član 36. Ako ne bude postojala mogućnost utvrđivanja identiteta igrača, na prijavu protivničke ekipe ili Delegata takmičenja, utakmica će se registrovati rezultatom 3:0 u korist protivničke ekipe. Spomenuti igrač će ujedno biti kažnjen zabranom igranja do kraja takmičarske sezone. Član 37. Delegat takmičenja osigurava zapisnik kojeg će uredno ispuniti i na kraju utakmice arhivirati. Zapisnik se piše u prisutnosti predstavnika ekipa. Ako kojim slučajem zapisnik bude uništen, piše se novi, a protiv osobe koja je uništila original, pokreće se disciplinski postupak. Potpisom zapisnika utakmice, predstavnik ekipe potvrđuje njegovu ispravnost, tako da Delegat takmičenja može ažurirati rezultat, strijelce i kažnjene igrače. Svaka ekipa je dužna Delegatu takmičenja dostaviti spisak igrača za utakmicu 60 minuta prije početka iste. Član 38. Vrijeme čekanja ekipe je 5 minuta, od predviđenog početka utakmice. Nakon toga sudija i delegat prave zapisnik sa utakmice. Član 39. Isključenje igrača iz igre (crveni karton) automatski povlači za sobom kaznu neigranja najmanje jedne naredne utakmice. Član 40. Sve javne opomene (žuti kartoni) zbrajaju se, i vrijede do završetka takmičenja (poništavaju se na kraju grupnog dijela takmičenja, osim disciplinskih kazni izrečenih od strane disciplinske komisije). U slučaju treće javne opomene (žuti karton) igrač automatski dobiva kaznu neigranja prve sljedeće utakmice. Član 41. Zbog isključivanja iz igre ili nesportskog ponašanja igrača prema sudionicima takmičenja (uključujući i gledaoce), Disciplinska komisija Lige može izreći kaznu: opomene neigranja jedne ili više utakmica isključivanja iz takmičenja Član 42. Isključenje igrača u igri ili predstavnika ekipe, ostavlja ekipu 2 (dvije) minute sa igračem manje. Ukoliko ta ekipa u tom periodu primi gol, može se popuniti sa novim igračem i prije isteka kazne. Ovo pravilo ne vrijedi ukoliko ekipa postigne gol. Član 43. Igrač i predstavnik ekipe koji su isključeni moraju otići u svlačionicu.

7 Član 44. U slučaju da igrač izazove incident većeg razmjera (fizički obračun) automatski će biti izbačen iz daljnjeg takmičenja. Član 45. Kazna neigranja jedne ili više utakmica prenose se u play-off, odnosno sljedeću takmičarsku sezonu ukoliko nije izdržana u tekućoj sezoni. Kazna isključivanja iz takmičenja vrijedi minimalno do kraja tekuće sezone, a može je poništiti samo tijelo koje ju je i donijelo. Član 46. Za rezervne igrače na klupi, predstavnika ekipe kao i za predstavnike ekipe na klupi vrijede jednaka pravila ponašanja i disciplinske mjere kao i za igrače u igri. U slučaju njihova isključenja jedan od igrača u igri mora izaći na izdržavanje disciplinske kazne. Član 47. Predstavnik ekipe i/ili kapiten ekipe jedini ima pravo da na korektan način prigovori na suđenje u toku utakmice, isključivo sudiji ili delegatu. U slučaju nekorektnog prigovora od strane predstavnika ekipe i/ili kapitena ekipe na suđenje, isti će biti sankcionisani sa žutim, odnosno crvenim kartonom ili u slučaju težeg prekršaja pravilnika lige odlukom disciplinske komisije. Član 48. Službene osobe utakmice mogu podnijeti disciplinsku prijavu protiv igrača ili predstavnika ekipe, a koju razmatra Disciplinska komisija Lige. Član 49. U slučaju najavljene žalbe na utakmicu, podnositelj žalbe je dužan istu podnijeti Disciplinskoj komisiji u pismenom obliku u roku od 2 dana od završetka utakmice, u protivnom žalba se neće uzeti u razmatranje. Član 50. Zaprimljenu žalbu na utakmicu Disciplinska komisija Lige dužna je razmotriti, donijeti potrebnu odluku te izvijestiti podnositelja žalbe o svojoj odluci u pismenom obliku u roku 2 dana od dana primitka žalbe. Član 51. U slučaju prekida utakmice (iz objektivnih razloga) ista se registruje postignutim rezultatom ako je odigrano najmanje 75% vremena te utakmice, u protivnom utakmica se ponavlja u terminu kojeg odredi organizator takmičenja. Član 52. Ukoliko ekipa odustane od takmičenja ili bude kažnjena izbacivanjem iz Lige od strane ovlaštenog tijela Lige, svi rezultati te ekipe se brišu. Član 53. Ukoliko ekipa samovoljno u toku utakmice napusti teren, ista će biti izbačena iz daljnjeg takmičenja od strane nadležnih tijela lige. Član 54. Ukoliko ekipa odustane od takmičenja ili bude kažnjena izbacivanjem iz Lige od strane ovlaštenog tijela Lige, ekipi i igračima te ekipe se zabranjuje nastup za slijedeću takmičarsku sezonu.

8 Član 55. Ukoliko su pojedine ili sve utakmice jednog kola takmičenja odgođene od strane službenog tijela Lige, odgođene utakmice će se odigrati u vrijeme i igralištu koje odredi organizator takmičenja. Član 56. Najbolji strijelac takmičenja postati će igrač koji postigne najviše golova. Ako dva ili više igrača postigne isti broj golova, najboljeg strijelca ćemo dobiti traženjem prosjeka datih golova s obzirom na broj odigranih utakmica. Ako je i to isto, bolji strijelac će biti onaj koji je postigao više golova iz igre. UPRAVLJANJE LIGOM Član 57. Najviše tijelo takmičenja FAIR PLAY JUNIOR CUP-a je delegat. U okviru svoje nadležnosti delegat: donosi Propozicije takmičenja, te izmjene i dopune istog utvrđuje plan i program takmičenja odlučuje o sudionicima takmičenja i broju sudionika takmičenja Donosi pravilnik i plan rada za takmičarsku sezonu, odlučuje o drugim važnim pitanjima vezanim za razvoj i promociju Lige ODREDBE VEZANE ZA PRAVILA IGRE Član 58. Utakmice Lige odigravaju se prema propisima Pravila igre za mali nogomet (futsal) izdane od FIFA-e (Futsal Pravila malnog nogometa/fudbala ). OSTALE ODREDBE Član 59. Nagrade: Organizator Lige Sportsko udruženje Fair Play će pokušati obezbijediti nagrade za najbolje u skladu sa sredstvima koje uspije obezijediti od strane sponzora Lige. Član 60. Za izgubljene i oštećene osobne stvari igrača ili opreme ekipa, organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Član 61. Sudionici takmičenja igraju na vlastitu odgovornost. Član 62. Prihvaćanje ovih Propozicija u ime svih navedenih igrača na Prijavnom listu ekipe svojim potpisom potvrđuje predstavnik ekipe.

9 Član 63. Odredbe ovih Propozicija usvojene su i važeće od 01. oktobra Godine. Član 64. Bilo koji pojedinac ili ekipa kojima ne odgovoraju naprijed navedena pravila nema potrebe da prijavljuje svoje učešće u ligi. Samom prijavom ekipe su saglasne sa pravilima i pristale su da će ista poštovati, kao i sankcije ukoliko ih budu kršili. Član 65. Predstavnici ekipa se obavezuju da će uredno dostaviti propozicije i pravila takmičenja lige svakom članu svoje ekipe. Član 66. Svaki učesnik (predstavnik ekipe) malonogometne lige se obavezuje da će potpisati izjavu saglasnosti sa propozicijama i pravilima lige koju ce napisati i dostaviti delegat za takmičenje svakom predstavniku ekipa. Član 67. Delegat odlučuje o visini kazne za pojedine ekipe/igrače,i zadužen je da upozna sudije sa propozicijama i pravilima lige, također da nadgleda suđenje tokom trajanja lige. Član 68. Svaki pokušaj namještanja utakmice će biti sankcionisan poništavanjem utakmice i diskvalifikacijom ekipa koje su učestvovale u namještanju utakmice te će se učesnici u namještanju utakmice sankcionisati disciplinskom mjerom zabrane učestvovanja članovima ekipa u takmičenju Lige u vremenskom periodu od 3 godine. Član 69. Promjene i dopune Propozicija takmičenja obavljaju se na način i po postupku propisanim za njihovo donošenje. Sarajevo, godine Delagat takmičenja: Ismir Čamdžić, MA

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n 65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira KVARNERSKA RIVIJERA 2017 Turnir počinje

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionici lige su: 1. SC MANDALINA 6. CIAK 2. MNK RUPE 7.TLM

Више

Propozicije lige U-18_

Propozicije lige U-18_ PROPOZICIJE NATJECANJA I PRAVILA IGRE «PETICA» ZIMSKO DVORANSKO PRVENSTVO MUK-a U MALOM NOGOMETU KATEGORIJA U-18; sezona 2018./'19. Članak 1. UVODNE ODREDBE Organizator natjecanja je Nogometni savez Županije

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum Trofej Dinamo 2017 Propozicije natjecanja Članak 1. Trofej Dinamo je natjecanje u malom nogometu koji se sastoji od pet izlučnih malonogometnih turnira i završnog turnira (Šalata). Pet izlučnih malonogometnih

Више

BILTEN 6. MEÐUNARODNOG RUKOMETNOG TURNIRA SAMOBOR HANDBALL CUP Samobor, Hrvatska 26./ ŽRK Samobor Perkovčeva 90, Samobor ; Tel/

BILTEN 6. MEÐUNARODNOG RUKOMETNOG TURNIRA SAMOBOR HANDBALL CUP Samobor, Hrvatska 26./ ŽRK Samobor Perkovčeva 90, Samobor ; Tel/ BILTEN 6. MEÐUNARODNOG RUKOMETNOG TURNIRA SAMOBOR HANDBALL CUP 2018. Samobor, Hrvatska 26./27.05.2018. Perkovčeva 90, 10430 Samobor ; Tel/fax 01/3374-124; mob 095/ 3374-124 email:zrksamoborhandball@gmail.com

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске категорије у такмичарској сезони 2018/2019 (у даљем тексту:

Више

Извршни одбор ФС Србије на основу чл

Извршни одбор ФС Србије на основу чл На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», број 2/2012) и на основу Одлуке о систему сталних такмичења за првенство фудбалских футсал лига, Извршни одбор

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и Број: 415/2019 Датум: 27.08.2019. КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре. Напомињем

Више

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 25.06.2019.godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja za prvenstva Omladinske i Kadetske fudbalske lige Crne

Више

Na osnovu clana 4

Na osnovu clana 4 Na osnovu Člana 33. Statuta Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine, Upravno Odbor Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici održanoj 26.01.2010. godine usvojio je: PRAVILNIK O OSNOVAMA

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

BASKET Bilten 1 Maj 2018

BASKET Bilten 1 Maj 2018 BASKET Bilten 1 Maj 2018 Obaveštenja 1. Turnir u basketu počinje u NEDELJU 13.05.2018.god. 2. Prvog dana turnira će svim ekipama pred početak utakmica biti ukratko izložene propozicije takmičenja. 3. Molimo

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници

Више

Propozicije TMK

Propozicije TMK ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ предлог Београд,... 2019. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Microsoft Word - Propozicije za HBL 18-19

Microsoft Word - Propozicije za HBL 18-19 HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ BOWLING SEKCIJA PROPOZICIJE HRVATSKA BOWLING LIGA Sezona 2018./2019. PROPOZICIJE RASPORED ODIGRAVANJA HBL-a POPIS IGRAČA ADRESAR KALENDAR NATJECANJA 1. OPĆE ODREDBE 1.1 Priređivač

Више

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Група СЕВЕР Десето коло 04. 08. 2018. године:

Више

Microsoft Word - Propozicije za HBL 16-17

Microsoft Word - Propozicije za HBL 16-17 HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ BOWLING SEKCIJA PROPOZICIJE HRVATSKA BOWLING LIGA Sezona 2016./2017. PROPOZICIJE RASPORED ODIGRAVANJA HBL-a POPIS IGRAČA ADRESAR KALENDAR NATJECANJA 1. OPĆE ODREDBE 1.1 Priređivač

Више

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičarska 2019/2020. godina Maj/Svibanj 2019. god. Na osnovu

Више

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a na sjednici održanoj 08. 08. 2013. izmijenio O D L U K

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE P R O P I S N I K PRVENSTVA ZAGREBA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA 2019. GODINU Članak 1. Osnovne odredbe Prvenstvo Zagreba u odbojci na pijesku (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se temeljem članka 61,

Више

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 36. malonogometni turnir ČEDOMIL DRVENKAR 2014/15 P R O P O Z I C I J E Članak 1. NAZIV NATJECANJA: 36. malonogometni turnir ČEDOMIL DRVENKAR 2014/15 Članak 2. ORGANIZATOR NATJECANJA: NOGOMETNO SREDIŠTE

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc Temeljem čl 38. Statuta Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije na sjednici održanoj 08.08.2014., donosi odluku o: PROPOZICIJAMA NATJECANJA 2. ŽNL OPĆE ODREDBE Članak 1. Broj sudionici natjecanja

Више

Microsoft Word - PROPOZICIJE.doc

Microsoft Word - PROPOZICIJE.doc GRAD NOVSKA Zimski malonogometni turnir NOVSKA 2010./2011. PROPOZICIJE PROSINAC 2010. www.ns-novska.hr GRAD NOVSKA Zimski malonogometni turnir NOVSKA 2009./2010. P R O P O Z I C I J E Članak 1. NAZIV NATJECANJA:

Више

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. На основу чл. 3. 19., 35., 100. ст 2. тач. 1-4. и 13. Закона о спорту и члана 58. став 1. тачка 4. Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018 07.06.2017. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 СТРАНА 228 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018.

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 07. Август 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ

Више

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET/FUDBAL BIH P R A V I L N I K O NOGOMETNIM/FUDBALSKIM TAKMIČENJIMA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO, juni/lipanj 2013. Vanredni broj

Више

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 30. Јул 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

Више

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Обреновићева бб, ТПЦ Калча лок. Д-II-93/2 тел: 018/ 591-848; 018/ 591-877 Жиро рачун: 160-17756-61 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, 23.05.2016. godine, d o n o s i P R O P O Z I C I J E Premijer futsal

Више

P R O P I S N I K

P R O P I S N I K 23. SPORTSKE IGRE MLADIH P R O P I S N I K N A T J E C A N J A M A L I N O G O M E T I D I S C I P L I N S K I P R A V I L N I K U Splitu, siječanj 2019. 2 P R O P I S N I K N A T J E C A N J A M A L I

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

Pravilnik za turnir u fudbalu Na Primatijadi koja će se održati u periodu od biće održan turnir u fudbalu u muškoj i ženskoj konkure

Pravilnik za turnir u fudbalu Na Primatijadi koja će se održati u periodu od biće održan turnir u fudbalu u muškoj i ženskoj konkure Pravilnik za turnir u fudbalu Na Primatijadi koja će se održati u periodu od 27.4. - 2.5.2016. biće održan turnir u fudbalu u muškoj i ženskoj konkurenciji. Tačan broj timova i grupa će se znati nakon

Више

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27 КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАН 1 Првенство Кошаркашког савеза Србије за млађе категорије (у даљем

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE PROPOZICIJE I A ŽENSKE CRNOGORSKE KOŠARKAŠKE LIGE za sezonu 2017/2018 Član 1 Takmičenje I A Ženske crnogorske košarkaške lige (u daljem tekstu I A ŽCKL) je košarkaško takmičenje klubova na nivou Crne Gore.

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Marsovo polje 6, PP 98-52100 PULA OIB: 14116426555 IBAN: HR8523800061132000371 Centrala 052/223-856 Tajnik 052/217-154 Fax 052/382-328 www.nszi.hr e-mail: nogometzi@inet.hr

Више

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/2019 15.08.2018. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

PRAVIKNIK

PRAVIKNIK PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADNO-SPORTSKIH SUSRETA SS BOFOS BEOGRAD 2006. godine Na osnovu Odluke SS BOFOS-a o načinu organizovanja radno-sportskih susreta SS BOFOS, Organizacioni odbor na sastanku održanom

Више

PROPOZICIJE TAKMI^EWA

PROPOZICIJE TAKMI^EWA КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ ЧЛАН 1. Прва мушка лига (у даљем тексту - 1.МЛ) је трећи ранг такмичења у

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ Nogometni savez Karlovačke županije Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5, Tajništvo:, fax: 047/ Glavni tajnik; Tomisl

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ Nogometni savez Karlovačke županije Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5, Tajništvo:, fax: 047/ Glavni tajnik; Tomisl HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ Nogometni savez Karlovačke županije 47 000 Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5, Tajništvo:, fax: 047/615-520 Glavni tajnik; Tomislav Kuzman; mob: 099/7855-297 e-mail: nogometni.savez@ka.t-com.hr

Више

P R O P I S N I K

P R O P I S N I K 23. SPORTSKE IGRE MLADIH P R O P I S N I K N A T J E C A N J A S T O L N I T E N I S I D I S C I P L I N S K I P R A V I L N I K U Splitu, siječanj 2019. 2 P R O P I S N I K N A T J E C A N J A S T O L

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА БИЛТЕН број 29 02. јун 2016. 1. Регистрација утакмица 29. кола ФК''банат'' ФК''Раднички'' (НП) 1-2 ФК''Раднички'' (Ш) ФК''Дунав''

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 25.11.2013. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 6 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: Oџаци, 23.11.2013. године (субота) БСК 2012 ГРАФИЧАР 5:16 (4:12) ЦРВЕНКА ЈАФА ДАЛМАТИНАЦ

Више

RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015

RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015 RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten 13. 43. LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015 43. LMK RSB Decaci 1997. - Kolo: 10 Tabela STUD. GRAD - BASK SOKO 42 : 22 PARTIZAN - SCVOŽDOVAC 12

Више

Microsoft Word - Propozicije-dvorana-HHS v2.doc

Microsoft Word - Propozicije-dvorana-HHS v2.doc HRVATSKI HOKEJSKI SAVEZ 10000 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11 P R O P O Z I C I J E DVORANSKOG PRVENSTVA HRVATSKE SEZONA 2017 / 2018. Broj: 235/ 17 Datum: 21.11.2017. 1. KATEGORIJE... SENIORI / SENIORKE...

Више

Microsoft Word - Propozicije zone 2019

Microsoft Word - Propozicije zone 2019 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Николе Дражића 15 Тел / Факс 018/ 591-848; 018/ 591-877 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs Број : 272-01 ФС/19 Ниш, 18.07.2019. године

Више

PROPOZICIJE TAKMIČENJA MALI FUDBAL # Ekipa broji 10 igrača ( 5+1 u igri i 4 rezerve ) # Utakmica traje dva puta po 15 minuta sa odmorom od 5 minuta. #

PROPOZICIJE TAKMIČENJA MALI FUDBAL # Ekipa broji 10 igrača ( 5+1 u igri i 4 rezerve ) # Utakmica traje dva puta po 15 minuta sa odmorom od 5 minuta. # PROPOZICIJE TAKMIČENJA MALI FUDBAL # Ekipa broji 10 igrača ( 5+1 u igri i 4 rezerve ) # Utakmica traje dva puta po 15 minuta sa odmorom od 5 minuta. # Dok se igra liga takmičenje za pobedu se dobija 3

Више

Osnovom ~lanka 22. i 26. Statuta Hrvatskog nogometnog saveza, Skup{tina HNS-a, donijela je na sjednicama odr`anim , ,

Osnovom ~lanka 22. i 26. Statuta Hrvatskog nogometnog saveza, Skup{tina HNS-a, donijela je na sjednicama odr`anim , , P R A V I L N I K O NOGOMETNIM NATJECANJIMA (Pravilnik o nogometnim natjecanjima objavljen je u Glasnik 24/07 pročišćeni tekst, 09/08, 23/08, 9/09, 10/09-ispravak, 23/09-pročišćeni tekst, 10/10, 15/11,

Више

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Осмо коло, 24.

Више

HNS Glasnik 29 / Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj donio OPĆE ODREDB

HNS Glasnik 29 / Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj donio OPĆE ODREDB HNS Glasnik 29 / 12.07.19. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 11.07.2019. donio OPĆE ODREDBE P R O P O Z I C I J E ZAVRŠNOG DIJELA NATJECANJA

Више

Microsoft Word - Pravila_2019

Microsoft Word - Pravila_2019 ODBOJKAŠKI KLUB IOVALIUM IBAN: HR7823400091110618561 Zrinsko Frankopanska 42, 31550 Valpovo Matični broj: 2836939 OIB: 09488508406 Mob: 091 262 2043 4. Međunarodni odbojkaški turnir VALPOVO STREET VOLLEYBALL

Више

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36 Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 11. 07. 2019. donio P R O P O Z I C I J E NATJECANJA ZA PRVENSTVO DRUGE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE

Више

Izvršni odobr Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36

Izvršni odobr Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36 Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 23. 08. 2018. donio P R O P O Z I C I J E NATJECANJA ZA PRVENSTVO PRVE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE JUNIORA ZA NATJECATELJSKU

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 8 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Прва утакмица 16.12.2017. године. ВК ШАБАЦ - ВК НАИС 10

Више

KOMISIJA ZA MALI NOGOMET I NOGOMET NA PIJESKU DRUGA HMNL SKUPINA JUG NATJECATELJSKA SEZONA 2018./19. GLASNIK 1. Solin, g. Povjerenik za nat

KOMISIJA ZA MALI NOGOMET I NOGOMET NA PIJESKU DRUGA HMNL SKUPINA JUG NATJECATELJSKA SEZONA 2018./19. GLASNIK 1. Solin, g. Povjerenik za nat KOMISIJA ZA MALI NOGOMET I NOGOMET NA PIJESKU DRUGA HMNL SKUPINA JUG NATJECATELJSKA SEZONA 2018./19. GLASNIK 1. Solin, 10.10.2018.g. Povjerenik za natjecanje: Miroslav Dugeč Povjerenik za suđenje: Disciplinski

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 18 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Девето коло,

Више

FUDBAL - PRAVILA IGRE SkoleFudbala.com1

FUDBAL - PRAVILA IGRE SkoleFudbala.com1 FUDBAL - PRAVILA IGRE SkoleFudbala.com1 SADRŽAJ 1 Pravilo 1. TEREN ZA IGRU...7 1.1 Površina...7 1.2 Obeležavanje terena...7 1.3 Razmere...7 1.4 Međunarodne utakmice...8 1.5 Prostor gola...8 1.6 Kazneni

Више

P R I J E D L O G

P R I J E D L O G Izvršni odbor HNS je temeljem članka 45. st. 6. Statuta dana 13. 09. 2016. donio P R O P O Z I C I J E NATJECANJA PRVE HRVATSKE MALONOGOMETNE LIGE ZA NATJECATELJSKU 2016/2017. GODINU OPĆE ODREDBE Članak

Више

OBJASNJENJA PRAVILA IGRE

OBJASNJENJA PRAVILA IGRE 2011 IHF Publikacija 2010 Pravila igre Pripremili za ZRSCG: Nebojša Vujisić - EHF delegat Novica Mitrović - EHF sudija Oktobar 2011 2011 IHF Publikacija Strana 1 2011 Objašnjenja IHF pravila igre Zamjena

Више

2. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR * T E R M E Č A T E Ž 2012 * B I L T E N 2 DEČACI 1998 / 2000 S L O V E N I J A Sport+ agencija za os

2. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR * T E R M E Č A T E Ž 2012 * B I L T E N 2 DEČACI 1998 / 2000 S L O V E N I J A Sport+ agencija za os 2. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR * T E R M E Č A T E Ž 2012 * B I L T E N 2 DEČACI 1998 / 2000 S L O V E N I J A 20 22. 04. 2012. Drugi međunarodni rukometni turnir za dečake rođene 1998 i 2000. godine,

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

pavila

pavila PRAVILA TAKMIČENJA PO DISCIPLINAMA MALI FUDBAL Takmičenje se održava u muškoj i ženskoj konkurenciji. Ekipe imaju 5+1 igrača(ca) i izmene. Prvi krug takmičenja, kod muškaraca igra se 2 puta po 10 minuta.

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr www.nsvg.hr Velika Gorica, 03.12.2018. Broj: 1/2018.

Више

Glasnik_ cdr

Glasnik_ cdr Godina: XXVII Datum: 24. 08. 2018. Broj: 38 SADRŽAJ - Propozicije natjecanja Prve HNL juniora 2018/19. - Propozicije natjecanja Prve HNL pionira i kadeta 2018/19. - Propozicije natjecanja HNK za pionire,

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М16 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 РЕЗУЛТАТИ: Сомбор, 28.04.2018. године (субота) СОМБОРЕЛЕКТРО JУГОВИЋ 19:18 Судије: Зорић-Барзут

Више

SPORTSKO TAKMIČENJE U OKVIRU MANIFESTACIJE VIŠE OD PRAVA, BORSKO JEZERO Čl. 1 Teren i lopta PRAVILNIK BASKET 3 X 3 Utakmica se igra na 3x3 košar

SPORTSKO TAKMIČENJE U OKVIRU MANIFESTACIJE VIŠE OD PRAVA, BORSKO JEZERO Čl. 1 Teren i lopta PRAVILNIK BASKET 3 X 3 Utakmica se igra na 3x3 košar SPORTSKO TAKMIČENJE U OKVIRU MANIFESTACIJE VIŠE OD PRAVA, BORSKO JEZERO 2019. Čl. 1 Teren i lopta PRAVILNIK BASKET 3 X 3 Utakmica se igra na 3x3 košarkaškom terenu na kome se nalazi 1 koš. Propisana površina

Више

ZvaniĊan prevod sa francuskog

ZvaniĊan prevod sa francuskog На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. 03. 2012. године, Управни одбор Бејзбол савеза Србије је на седници 26.01.2013. године донео ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018.

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. Članak 1. Ovim pravilnikom reguliraju se sva pitanja u odnosu na natjecanja Hrvatskog golf saveza (u daljnjem tekstu HGS). Službena

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NSŽI NS PAZIN Šet.Pazinske Gim. 7/1-52000 PAZIN OIB: 84095646633 MB: 1464230 ŽR.: OTP banka 2407000-1158018791 Tel/Fax 052/622 254 Predsjednik: 098/411 980 e-mail: nogometno.srediste.pazin@pu.t-com.hr

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 07.05.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж14 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 СУПЕР ЛИГА Нови Сад, 05.05.2018. године (субота) ВОЈВОДИНА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 25:6 (13:3) ЈАБУКА СОМБОРЕЛЕКТРО

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr www.nsvg.hr Velika Gorica, 11.02.2019. Broj: 10/2019.

Више

. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 32/12, 22/13), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Pr

. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 32/12, 22/13), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Pr . Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 32/12, 22/13), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Prve HNL, na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a

Више

Na temelju članka 45. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb, dana godine donijela

Na temelju članka 45. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb, dana godine donijela Na temelju članka 45. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb, dana 10.05.2018. godine donijela je PRAVILA PROMOTIVNIH TURNIRA U IGRI NA SREĆU - GRAND

Више