Naziv godina Investitor 1 Izrada pilot projekta izmuljivanja i deponovanja sedimenta kanala Plovni Begej JVP Vode Vojvodine 2 Prilagodjavanje iz

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Naziv godina Investitor 1 Izrada pilot projekta izmuljivanja i deponovanja sedimenta kanala Plovni Begej JVP Vode Vojvodine 2 Prilagodjavanje iz"

Транскрипт

1 Naziv godina Investitor 1 Izrada pilot projekta izmuljivanja i deponovanja sedimenta kanala Plovni Begej 2 Prilagodjavanje izrade Glavnog projekta uredjenja ušća potoka Patka na ušću u Dunav u Starim Banovcima sa izmenama Zakona o planiranju i izgradnji 3 Tehnička dokumentacija obaloutvrde reke Dunav i reke Save na širem području ušća Save u Dunav Direkcija za gradjevinsko zemljiste i izgradnju Beograd godina 4 Glavni projekat uredjenja priobalja Backe Palanke izgradnjom obaloutvrde sa parternim uredjenjem setalista i gradske plaze I faza Opstinskauprava Backa Palanka 5 6 Nadzor na izvodjenju radova sanacije l.o. Dunava u zoni luke "Dunav-Bogojevo" Projekat za gradjevinsku dozvolu i izvodjenje protiv erozivne zastite sliva i regulaciju korita Recka reka Luka "Dunav Bogojevo" Beograd Hidroelektrane Djerdap Kladovo 7 Projekat za odrzavanje priobalja-partija 2, projekat zastite i uredjenja d.o. Akumulacije HE Djerdap 2 i silazne rampe za prilaz nivou Hidroelektrane Djerdap Kladovo Projekat izvodjenja radova parternog uredjenja prostora oko Mezulane u Brzoj Palanci Tehnicka dokumentacija za kanal "Debeljacki" podsistema Nadela Idejni projekat sanacije l.o. Dunava u zoni crpnestanice "Labudnjaca" Idejni projekat sanacije l.o. Reke Save u zoni naselja Martinci, potez "Popova Bara" Hidroelektrane Djerdap Kladovo 12 Idejni projekat sanacije d.o. Reke Tise 13 Idejni projekat sanacije l.o. Tise

2 Idejni projekat sanacije obale u zoni Gomolave l.o. Reke Save Idejni projekat izgradnje nasipa na l.o. Save kod Hrtkovaca do Jarka Prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom zastitnih objekata- nasipa na l.o. Save od Progara do Hrtkovaca Generalni projekat unapredjenja zastite Sremske i Macvanske Mitrovice od velikih poplava Ispitivanje kvaliteta interventnog odbrambenog nasipa za potrebe pojacanja i nadvisenja odbrambene linije do reke Tise, od Rimskog brega do Makosa godina Grad Sremska Mitrovica DTD Vodoprivredno Senta 19 Glavni projekat sanacije i urdjenja d.o. Akumulacije HE Djerdap 2 na delu naselja Mala Vrbica i Glavni projekat za izgradnju silazne rampe za prilaz nivou akumulacije HE Djerdap 2 u naselju Korobovo Ehting Novi Sad Glavni projekat uredjenja usca potoka Patka na uscu u Dunav u Starim Banovcima Glavni projekat sanacije kosina glavnog kanala za odvodjavanje Karadjordjevo Molin Studija opravdanosti sa Generalnim projektom, studje opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta kanala Mali Idjos-Njegosevo podsistema Mali Idjos regionalnog sistema za snabdevanje vodom Severne Backe Glavni projekat sanacije zacevljenja deonice kanala "Obosnica" Projekat sanacije pločastih propusta-mostova preko Novoselskog i Kamenarsko-Ledinačkog potoka na Fruškoj Gori Projekat sanacije nasipa u Sremskoj Mitrovici za partiju 1 Projekat sanacije nasipa u Sremskoj Mitrovici za partiju 2 Glavni projekat sanacije i uredjenja Novoselskog i Kamenarsko-Ledinačkog potoka na Fruškoj Gori Institut Jaroslav Cerni ZIG Novi Sad ZIG Novi Sad

3 28 Glavni projekat revitalizacije "Cvrcine Bare" i privodjenja nameni regatne staze za izgradnjom pratecih sadrzaja i objekata Direkcija za izgradnju opstine Backa Palanka Glavni projekat sanacije preliva brane Veliko Srediste ostecenog u toku trajanja poplavnog talasa u julu godina Elaborat sanacije l.o. Dunava u zoni luke "Dunava- Bogojevo" Studija opreavdanosti sa Generalnim projekatom uređenja Velike bare u Novoj Pazovi Projektno tehnička dokumentacija za uredjenje Belegiške ade Dodatne usluge na izradi idejnog projekta regulacije Milosevog potoka, Rakovackog potoka sa akumulacijom, fekalnog kolektora i servisne saobracajnice Luka "Dunav Bogojevo" Beograd JP Direkcija za izgradnju Stara Pazova JP Direkcija za izgradnju Stara Pazova Direkcija za gradjevinsko zemljiste i izgradnju Beograd 34 Analiza projektne dokumentacije i deonice vodotoka Jegricka iz Glavnog projekta sanacije vodotoka Jegricka, prilagodjavanje tekstualnih i grafickih priloga za potrebe izradeizvoda iz Glavnog projekta, za navedenu deonicu ovog vodotoka kao i izrada izbora obrade 35 Glavni projekat regulacije Strazilovskog potoka u zoni naselja Dudara Sr Karlovci Opstina Sremski Karlovci 36 Strucno misljenje o uticaju predmetnog nasipanja leve inundacije Dunava u zoni luke Dunav Bogojevo na povecanje uspora reke i velicinu tog uticaja na postojece zastitne vodne objekte Luka "Dunav Bogojevo" Beograd 37 Glavni projekat zastite d.o. Dunava u zoni Banovaca godina Glavni projekat sanacije odbrambene linije na levoj obali Dunava u zoni Novog Sada naspram starog Neimara Tehnicka kontrola Glavnog projekta rekonstrukcije odbrambene linije na l.o. Save kod Hrtkovaca

4 Tehnicka kontrola Glavnog projekta sanacije lateralnog kanala pored odbrambene linije l.o. Dunava Tehnicka kontrola Glavnog projekta pojacanja i nadvisenja odbrambene linije na d.o. Reke Tise od Ritskog brega do Makosa godina Projekat za izmuljivanje i uklanjanje vegetacije na podrucju II stepena zastite parka prirode "Jegricka" Tehnicka kontrola Glavnog projekta sanacije ostecene obaloutvrde na levoj obali Dunava kod Celareva Izrada geotehnicke podloge za Glavni projekat rekonstrukcije nasipa na desnoj obali Save Tehnicka kontrola Glavnog projekta sanacije dunavskog nasipa i obaloutvrde u zoni Sremske Kamenice Izrada tehnicke dokumentacije za stabilizaciju d.o. Dunava Glavni projekat sanacije ostecene zidne obloge nebranjene kosine postojeceg nasipa Idejni projekat investicionog odrzavanja kanala Becej-Bogojevo Studija opravdanosti, Studija procene uticaja na zivotnu sredinu, Idejni i Glavni projekat kanala "Juzna Jegricka" Glavni projekat druge faze magistralnog kanala Kula- Mali Iđos podsistema Mali Iđos godina Ehting Novi Sad 51 Glavni projekat sanacije levoobalnog savskog nasipa od do km kod Jamene ugroženog filtracionim deformacijama, sleganja nasipa i sanacije betonske zavese 52 Idejni projekat regulacije Miloševog potoka sa akumulacijom, fekalnog kolektora i servisne saobraćajnice Direkcija za gradjevinsko zemljiste i izgradnju Beograd

5

6

7

8

Microsoft PowerPoint - Jaroslav Cerni ppt

Microsoft PowerPoint - Jaroslav Cerni ppt Институт за водопривреду Јарослав Черни АД Институт за водопривреду Јарослав Черни, основан 1947. године, водећа је научноистраживачка организација у Србији у области вода. ДЕЛАТНОСТИ Теоријска и примењена

Више

1 Naziv godina Prethodna studija opravdanosti, Generalnog projekta, Idejnog rešenja za lokacijske uslove,projekta za gradjevinsku dozvolu i Proj

1 Naziv godina Prethodna studija opravdanosti, Generalnog projekta, Idejnog rešenja za lokacijske uslove,projekta za gradjevinsku dozvolu i Proj 1 Naziv 2016. godina Prethodna studija opravdanosti, Generalnog projekta, Idejnog rešenja za lokacijske uslove,projekta za gradjevinsku dozvolu i Projekta za izvodjenje za postrojenje za prečišćavanje

Више

ЈВП "Београдводе"

ЈВП Београдводе ЈВП "БЕОГРАДВОДЕ" БЕОГРАД Број: 1/17 Дана: 11.01.2017. Б И Л Т Е Н бр. 1 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 11.01.2017. године ЈВП "Београдводе" - Београд I НАРЕДБЕ 1. Дана 10.01.2017. у 07,00 часова, Руководилац

Више

ЈВП "Београдводе"

ЈВП Београдводе ЈВП "БЕОГРАДВОДЕ" БЕОГРАД Број: 14/17 Дана: 23.01.2017. Б И Л Т Е Н бр. 14 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 23.01.2017. године ЈВП "Београдводе" - Београд I НАРЕДБЕ 1. Дана 10.01.2017. у 07,00 часова, Руководилац

Више

ЈВП "Београдводе"

ЈВП Београдводе ЈВП "БЕОГРАДВОДЕ" БЕОГРАД Број: 11/17 Дана: 20.01.2017. Б И Л Т Е Н бр. 11 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 20.01.2017. године ЈВП "Београдводе" - Београд I НАРЕДБЕ 1. Дана 10.01.2017. у 07,00 часова, Руководилац

Више

ЈВП "Београдводе"

ЈВП Београдводе ЈВП "БЕОГРАДВОДЕ" БЕОГРАД Број: 29/17 Дана: 07.02.2017. Б И Л Т Е Н бр. 29 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 07.02.2017. године ЈВП "Београдводе" - Београд I НАРЕДБЕ 1. Дана 10.01.2017. у 07,00 часова, Руководилац

Више

1 2 3 Naziv godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Ide

1 2 3 Naziv godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Ide 1 2 3 Naziv 2016. godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Idejni projekat sanacije tela deponije komunalnog otpada

Више

Microsoft Word - REFERENS LISTA 2012

Microsoft Word - REFERENS LISTA 2012 REFERENS LISTA IZVRŠENIH USLUGA I RADOVA 202. GODINA 2 3 4 5 6 7 Br. Ugovora 67/2-u od 29..202 Kontakt: Milenko Šarić Br. Ugovora 42/2-u od 9.0.202. Kontakt: Milenko Šarić Br. Ugovora 46/2-u od.0.202.

Више

ЈВП "Београдводе"

ЈВП Београдводе ЈВП "БЕОГРАДВОДЕ" БЕОГРАД Број: 30/17 Дана: 08.02.2017. Б И Л Т Е Н бр. 30 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 08.02.2017. године ЈВП "Београдводе" - Београд I НАРЕДБЕ 1. Дана 10.01.2017. у 07,00 часова, Руководилац

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

ПОБ-Одлука-ПП (V-67/ ) На основу члана 10в Закона о водама ( Сл. гласник РС, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), члана 6. Уредбе о условима прибављања и

ПОБ-Одлука-ПП (V-67/ ) На основу члана 10в Закона о водама ( Сл. гласник РС, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), члана 6. Уредбе о условима прибављања и На основу члана 10в Закона о водама ( Сл. гласник РС, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,

Више

Година LI Број 22/2016 LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 18. август године ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕ

Година LI Број 22/2016 LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 18. август године ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕ Година LI Број 22/2016 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 18. август 2016. године ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА КОД БАЧКЕ ПАЛАНКЕ Бачка

Више

Turisticki kompleks

Turisticki kompleks Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ГРАД УЖИЦЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВОЈНО ЗА ДЕО ЛОКАЦИЈЕ БОЈОВИЋА ВОДЕНИЦА У СЕВОЈНУ ФАЗА: НАЦРТ ПЛАНА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЕКО УРБО ПЛАН ДОО УЖИЦЕ

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

Microsoft Word - SADRZAJ.doc

Microsoft Word - SADRZAJ.doc КОНСУЛТАЦИЈЕ И САРАДЊА: Републичка дирекција за путеве, Регионални центар "Север", Нови Сад ЈЖТП "Београд", сектор за стратегију и развој ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад Републички хидрометеоролошки завод,

Више

З А П И С Н И К

З А П И С Н И К ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПОЛА Топола, Милиливоја Петровића Блазнавца 6 e-mail: jksptopola@yahoo.com Web site: www.jksptopola.com ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2019. ГОДИНУ САДРЖАЈ

Више

План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште Рани јавни увид Предмет равног јавног увида су основна концептуална планска ра

План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште Рани јавни увид Предмет равног јавног увида су основна концептуална планска ра План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште Рани јавни увид Предмет равног јавног увида су основна концептуална планска развојна решења, која се не односе на услове, могућности

Више

PODACI O POSTOJEĆOJ PLANSKOJ DOKUMENTACIJI ZA POTREBE IZRADE IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA AUTOBUSKE I ŽELEZNIČKE STANICE U BLOK

PODACI O POSTOJEĆOJ PLANSKOJ DOKUMENTACIJI ZA POTREBE IZRADE IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA AUTOBUSKE I ŽELEZNIČKE STANICE U BLOK PODACI O POSTOJEĆOJ PLANSKOJ DOKUMENTACIJI ZA POTREBE IZRADE IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA AUTOBUSKE I ŽELEZNIČKE STANICE U BLOKU NA NOVOM BEOGRADU, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD,

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-14206-LOC-2/2018 Заводни број: 05-353-198/2018

Више

Sl-22.indd

Sl-22.indd страна 792. Броj 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 10. мај 2019. 374 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС,

Више

Sl-22.indd

Sl-22.indd 10. мај 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 22 страна 789. 373 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС,

Више

Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2017 годину-1

Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2017 годину-1 У Годишњем програму пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад за 2017. годину, број: 2958/2, од 26.12.2016. године (у даљем

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE SREBRENIK Veza sa strateškim ciljem/ ciljevima Projekat / mjera Indikatori Ukupni orijent. izdaci Fina

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE SREBRENIK Veza sa strateškim ciljem/ ciljevima Projekat / mjera Indikatori Ukupni orijent. izdaci Fina Veza sa strateškim ciljem/ ciljevima Projekat / mjera Indikatori Ukupni orijent. izdaci Finansiranje iz općinskog budžeta 2015-2017 2015 2016 2017 ukupno (I+II+III) Kredit Finansiranje iz ostalih izvora

Више

EKOLOGIJA Građevinar 3/2019 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE KAO DJELATNOST ELEKTROPROJEKTA Suvremeni svjetski standardi u brizi o okolišu Na temelju sveobuh

EKOLOGIJA Građevinar 3/2019 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE KAO DJELATNOST ELEKTROPROJEKTA Suvremeni svjetski standardi u brizi o okolišu Na temelju sveobuh ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE KAO DJELATNOST ELEKTROPROJEKTA Suvremeni svjetski standardi u brizi o okolišu Na temelju sveobuhvatne suradnje sa znanstvenicima i stručnjacima iz različitih područja prirodnih

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Општина Велико Градиште Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Интерни број: /20

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Општина Велико Градиште Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Интерни број: /20 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Општина Велико Градиште Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Интерни број: 353-264/2016-06 Број: ROP-VGR-30662-LOC-1/2016 Датум: 12.12.2016.год.

Више

План јавних набавки за годину ОПШТИНА БАЧ Обухвата: Датум усвајања: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ Измена број: /2017-IV 2

План јавних набавки за годину ОПШТИНА БАЧ Обухвата: Датум усвајања: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ Измена број: /2017-IV 2 План јавних набавки за 2017. годину ОПШТИНА БАЧ Обухвата: Датум усвајања: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. 10.1.2017. ГОДИНУ Измена број: 404-40/2017-IV 2.3.2017. Техничка исправка број: 404-40- 13.4.2017.

Више

Microsoft Word - BILTEN JVP SV br

Microsoft Word - BILTEN JVP SV br ЈВП СРБИЈАВОДЕ, БЕОГРАД Број: 8/29 Дана:02.02.2017. Б И Л Т Е Н бр. 29 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП СРБИЈАВОДЕ 02.02.2017.године Subotica SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-34974-LOC-1/2018 Заводни број:

Више

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 39. став 1. тачка 6. Статута града

Више

Година LIV Број 22/ На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка број 24/ п

Година LIV Број 22/ На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка број 24/ п Година LV Број 22/2018 182 реализацији финансијског плана Месне заједнице Центар Бачка Паланка за 2017.годину Прихвата се Извештај о реализацији финансијског плана Месне заједнице Центар Бачка Паланка

Више

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD GODINE OPĆINA SREBRENIK R.b. 1. Opis i oznaka po JRJN Iz

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD GODINE OPĆINA SREBRENIK R.b. 1. Opis i oznaka po JRJN Iz OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 13. 07. 2015. GODINE OPĆINA SREBRENIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R.b. 1. Opis i oznaka po JRJN Izrada Glavnog projekta oborinskih voda u naseljima Markuše

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-14872-LOC-1/2016 Заводни број: 05-353-62/2016

Више

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по Број 1. 0.0.. године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште 0.0.. Број 1. Излази по потреби страна 1. На основу члана. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник

Више

Načelnik Općine Cestica zahvalio Stričaku i Križaniću na projektu izgradnje nasipa vrijednom 26 milijuna kuna U sjedištu Vodnogospodarskog o

Načelnik Općine Cestica zahvalio Stričaku i Križaniću na projektu izgradnje nasipa vrijednom 26 milijuna kuna U sjedištu Vodnogospodarskog o Načelnik Općine Cestica zahvalio Stričaku i Križaniću na projektu izgradnje nasipa vrijednom 26 milijuna kuna 2.4.2019. U sjedištu Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda u Varaždinu

Више

Mile,

Mile, Na osnovu člana 16. stav. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćen tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 07/10), člana 51. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-22696-LOC-1/2018 Заводни број: 05-353-152/2018

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА ОПШТИНСКА УПРАВА ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА ОПШТИНСКА УПРАВА ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА ОПШТИНСКА УПРАВА ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КАНАЛА К-1 ПОДСИСТЕМА НОВИ

Више

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR 9 maj - sever.doc

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR 9 maj - sever.doc На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

GODINA LII Apatin, 22. mart godine BROJ На основу члана 25, 26, 29 и 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, бр. 72/20

GODINA LII Apatin, 22. mart godine BROJ На основу члана 25, 26, 29 и 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, бр. 72/20 GODINA LII Apatin, 22. mart 2016. godine BROJ 2 17. На основу члана 25, 26, 29 и 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011,

Више

DETALJNE INFORMACIJE O LOKACIJAMA Potrebno je svaku detaljno opisanu lokaciju linkovati do kratkog opisa na naslovnoj strani! Naziv lokacije: INDUSTRI

DETALJNE INFORMACIJE O LOKACIJAMA Potrebno je svaku detaljno opisanu lokaciju linkovati do kratkog opisa na naslovnoj strani! Naziv lokacije: INDUSTRI DETALJNE INFORMACIJE O LOKACIJAMA Potrebno je svaku detaljno opisanu lokaciju linkovati do kratkog opisa na naslovnoj strani! Naziv lokacije: INDUSTRIJSKA ZONA, lokacija br 1 Lokacija: Industrijska zona,

Више

tmamt>*> ** cw (tort KC FC PROIZVODNJA HIDROELEKTRANA "PIVA" PLUZINE Broj: &<pz Datum OQ.20/pvo± Opr. or 14 P H A r O P/K T nnv>khhe Knac PeflH

tmamt>*> ** cw (tort KC FC PROIZVODNJA HIDROELEKTRANA PIVA PLUZINE Broj: &<pz Datum OQ.20/pvo± Opr. or 14 P H A r O P/K T nnv>khhe Knac PeflH tmamt>*> ** cw (tort KC FC PROIZVODNJA HIDROELEKTRANA "PIVA" PLUZINE Broj: 20-30- &khhe Knac PeflHH 6poj 3 H 3 K flpwiara BpujeflMoci i i IT onuithha

Више

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск SLU@BENI LIST Година LV Број 18/29 162 О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун 29. године На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20,

Више

(PLAN NABAVE 2013 rebalans III-slu\236b xlsb.xls)

(PLAN NABAVE 2013 rebalans III-slu\236b xlsb.xls) REBALANS III. PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU - INVESTICIJE KONTEJNERSKI TERMINALI - Brajdica / Zagrebačka Batimetrija, geodetska mjerenja Geodetski radovi na Kontejnerskom terminalu Brajdica (II faza) 1-13

Више

Microsoft Word - BILTEN JVP SV br doc

Microsoft Word - BILTEN JVP SV br doc ЈВП СРБИЈАВОДЕ, БЕОГРАД Број: 18/123 Дана: 17.05.2019. Б И Л Т Е Н бр. 123 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП СРБИЈАВОДЕ 17.05.2019.године Subotica SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA

Више

Београд, Булевар краља Александра И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА

Београд, Булевар краља Александра И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ЧЕОНЕ НАПЛАТНЕ СТАНИЦЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ

Више

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službe

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (Službe Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07,

Више

Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је дон

Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је дон Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је донела Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 03.11.2017.

Више

Stavka Aktivnost# tip metod nabavke paketi prethodna/naknadna kontrola Objava oglasa Prijem ponuda Potpis ugovora Završetak ugovora Opis aktivnosti I.

Stavka Aktivnost# tip metod nabavke paketi prethodna/naknadna kontrola Objava oglasa Prijem ponuda Potpis ugovora Završetak ugovora Opis aktivnosti I. Stavka Aktivnost# tip metod nabavke paketi prethodna/naknadna kontrola Objava oglasa Prijem ponuda Potpis ugovora Završetak ugovora Opis aktivnosti I. Komponenta 1: Robe za brzi oporavak od poplava Brčko

Више

Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXIV - Број август године МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун

Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXIV - Број август године МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXIV - Број 7 25. август 2016. године МОДРИЧА Аконтациона претплата за 2016. годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00002348-90 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ

Више

CRNA GORA OPS TINA NIKSIC Sekretarijat za urectenje prostora i zastitu zivotne sredine Broj: UP/Io Niksic, 2^ godine INVESTITOR: O

CRNA GORA OPS TINA NIKSIC Sekretarijat za urectenje prostora i zastitu zivotne sredine Broj: UP/Io Niksic, 2^ godine INVESTITOR: O CRNA GORA OPS TINA NIKSIC Sekretarijat za urectenje prostora i zastitu zivotne sredine Broj: UP/Io 07-350- 97 Niksic, 2^.02.2015. godine INVESTITOR: OBJEKTI: PARCELE BR.: DIMENZIJE: SPRATNOST: LOKACIJA

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-15477-LOC-1/2019 Заводни број: 05-353-119/2019

Више

Privremene regulacije prometa na autocestama u periodu od godine do godine Autocesta A1 (Zagreb - Bosiljevo - Split - Dubrovni

Privremene regulacije prometa na autocestama u periodu od godine do godine Autocesta A1 (Zagreb - Bosiljevo - Split - Dubrovni Privremene regulacije prometa na autocestama u periodu od 02.06.2017. godine do 04.06.2017. godine Autocesta A1 (Zagreb - Bosiljevo - Split - Dubrovnik) 1. DIONICA OD ČVORA OGULIN DO ČVORA BRINJE- zona

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: УРБАНИЗАМ И ИНФРАСТРУКТУРА

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: УРБАНИЗАМ И ИНФРАСТРУКТУРА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: УРБАНИЗАМ И ИНФРАСТРУКТУРА 2014-2016.ГОДИНА Прeглeд рaзвojних прojeкaтa и мeрa Приоритет Мера Назив пројекта Циљ пројекта

Више

Na osnovu clana 217. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18 i 63/18), clana 41. Zakona o urede

Na osnovu clana 217. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sluzbeni list Crne Gore, br. 64/17, 44/18 i 63/18), clana 41. Zakona o urede Na osnovu clana 217. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18 i 63/18), clana 41. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne

Више

Plan javnih nabavki etender Portal - UJN CG CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim naba

Plan javnih nabavki etender Portal - UJN CG CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim naba CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac opština žabljak, Broj 031/19-01-3 Mjesto i datum Žabljak 27/02/2019 U skladu sa članom 38 Zakona o javnim

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА Град Ваљево Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине Одсек за урбанизам и саобраћај

Више

Plan generalne regulacije bez boje za javni uvid

Plan generalne regulacije bez boje za javni uvid РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ Председник Скупштине Општине: Саша Максимовић Број: Дана: ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ - Н А Ц Р Т - ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ,

Више

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН Одељење за урбанизам, имовинско-правне, Комуналне и грађевинске послове ROP-HAN LOCH-2/2018 IV 35

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН Одељење за урбанизам, имовинско-правне, Комуналне и грађевинске послове ROP-HAN LOCH-2/2018 IV 35 Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН Одељење за урбанизам, имовинско-правне, Комуналне и грађевинске послове ROP-HAN-29422-LOCH-2/2018 IV 350-108/2/18-03 01.11.2018.године ВЛАДИЧИН ХАН Одељење

Више

Sl-28.indd

Sl-28.indd 13. јун 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 28 Страна 437. 297 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС,

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-17732-LOC-1/2017 Заводни број:

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

Microsoft Word - Strucna_ekskurzija_E-80

Microsoft Word - Strucna_ekskurzija_E-80 СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА ИСТОЧНИ КРАК КОРИДОРА 10 Катедрa за путеве, железнице и аеродроме и Катедрa за управљање пројектима у грађевинарству уз подршку предузећа КОРИДОРИ СРБИЈЕ организовале су стручну екскурзију

Више

KARLOVAC M4 - OGLAS

KARLOVAC M4 - OGLAS Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, (dalje u tekstu: Ponuditelj), u skladu s odredbom članka 13. stavka 1. točke 1. i odredbom članka

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКО ВЕћЕ Број: 35-12/2019-11 Дана: 15. марта 2019. године НОВИ САД ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА На основу члана 136. Пословника

Више

broj 043.indd - show_docs.jsf

broj 043.indd - show_docs.jsf ПРИЛОГ 1. Ширина заштитног појаса зграда, индивидуалних стамбених објеката и индивидуалних стамбено-пословних објеката зависно од притиска и пречника гасовода Пречник гасовода од 16 barа до 50 barа M >

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-19051-LOC-1/2017 Заводни број:

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-21323-LOC-1/2018 Заводни број:

Више

JVP Srbijavode

JVP Srbijavode ЈВП СРБИЈАВОДЕ, БЕОГРАД Број: 7/34 Дана: 10.02.2015 Б И Л Т Е Н бр. 34 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП СРБИЈАВОДЕ 10.02.2015. године Subotica SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1. ZAVRŠETAK PROJEKTA IZGRADNJE KOMUNALNE SANITARNE DEPONIJE - CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM Pristine d.o.o Sarajevo - Privatni ulagač iz Bahreina 2. ZAVRŠETAK PROJEKTA SANACIJE PRIMARNE I SEKUNDARNE VODOVODNE

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-3242-LOCH-2/2016 Заводни број: 05-353-31/2016

Више

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА 1. Информација о локацији Републичка административна такса Накнада за услу

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА 1. Информација о локацији Републичка административна такса Накнада за услу ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА 1. Информација о локацији 2. Локацијски услови - за информацију 2.810,00 дин Σ 3.130,00 дин ж.р. 840-742221-843-57 Сврха уплате:

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-16667-LOC-1/2018 Заводни број: 05-353-117/2018

Више

Sl-44.indd

Sl-44.indd страна 2938. Броj 44 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 18. септембар 2019. 808 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10

Више

PDR TS 110kV Doljevac

PDR TS 110kV Doljevac На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА Општинска управа Одељење за привреду и локални економски развој Број: ROP-KUR LOC-1/2016 Заводн

Р е п у б л и к а С р б и ј а ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА Општинска управа Одељење за привреду и локални економски развој Број: ROP-KUR LOC-1/2016 Заводн Р е п у б л и к а С р б и ј а ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА Општинска управа Одељење за привреду и локални економски развој Број: ROP-KUR-13204-LOC-1/2016 Заводни број: 01-353-44 Дана: 20.07.2016. године К у р ш

Више

SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA

SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA Izradio: Građevina: Mapa: Vrsta projekta (razina i struka): Zajednička oznaka projekta: INSTITUT IGH d.d. 10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 JUŽNA OBILAZNICA GRADA OSIJEKA, DOGRADNJA JUŽNOG KOLNIKA, DIONICA:

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 25 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 8. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 318, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 25 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 8. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 318, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 25 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 8. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 318,00 343. На основу чланова 19, 20, 46. и 216. став 2. Закона о планирању

Више

Lučka uprava Ploče 1. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINANCIJSKIM PLANOM LUČKE UPRAVE PLOČE ZA GODINU Listopad

Lučka uprava Ploče 1. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINANCIJSKIM PLANOM LUČKE UPRAVE PLOČE ZA GODINU Listopad Lučka uprava Ploče 1. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINANCIJSKIM PLANOM LUČKE UPRAVE PLOČE ZA 2017. GODINU Listopad 2017 1 OBRAZLOŽENJE: Na svojoj 127. sjednici održanoj 28.3.2017.

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ДЕЖУРНИ ИНЖЕЊЕР СМЕНЕ Служба

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ДЕЖУРНИ ИНЖЕЊЕР СМЕНЕ Служба ДЕЖУРНИ ИНЖЕЊЕР СМЕНЕ Служба за експлоатацију електране и бродске преводнице, Сектор за производњу, ХЕ Ђердап 1 координација и контрола рада особља у смени прикупљање и систематизовање података о стању

Више

Microsoft Word - BILTEN JVP SV br

Microsoft Word - BILTEN JVP SV br ЈВП СРБИЈАВОДЕ, БЕОГРАД Број: 8/16 Дана:20.01.2017. Б И Л Т Е Н бр. 16 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП СРБИЈАВОДЕ 20.01.2017.године Subotica SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U

Више

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA LJUBEŠĆICA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /16-01/14 URBROJ: 2186/ Ljubešćica, 20. prosinca 201

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA LJUBEŠĆICA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /16-01/14 URBROJ: 2186/ Ljubešćica, 20. prosinca 201 REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA LJUBEŠĆICA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 363-01/16-01/14 URBROJ: 2186/025-01-16-3, 20. prosinca 2016. Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Више

program_uredjenja_prostora_2015

program_uredjenja_prostora_2015 Crna Gora Opština Bijelo Polje Br. 01- Bijelo Polje, 18. 12. 2014. godine SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE Na osnovu čl.16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (''Sl.list CG'', br.51/08, 34/11,

Више

Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина Нови Сад Србија Кориснички сервис (бесплатан позив)

Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина Нови Сад Србија Кориснички сервис (бесплатан позив) Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 21 11 Нови Сад Србија Кориснички сервис (бесплатан позив) 8 21 21 21 ИНФОРМАТОР О РАДУ ПОСЛЕДЊЕ ИЗМЕНЕ 1. јул 219. ГОДИНЕ

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

Newsletter April SRB

Newsletter April SRB BW Newsletter / April 2016 Kula Beograd novo obeležje grada Dobro došli u Belgrade Waterfront Ovog proleća očekuje nas puno posla, kome se unapred radujemo. Ceo tim Belgrade Waterfront-a ponosan je kad

Више

Microsoft Word - BILTEN JVP SV br

Microsoft Word - BILTEN JVP SV br ЈВП СРБИЈАВОДЕ, БЕОГРАД Број: 8/12 Дана:16.01.2017. В А Н Р Е Д Н И Б И Л Т Е Н бр. 12 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП СРБИЈАВОДЕ 16.01.2017.године Subotica SISTEM ZA ODBRANU

Више

Sl

Sl СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРОЈ 6. 13. СЕПТЕМБАР 2007. ГОДИНА XL 60. На основу члана 13., 14. и 23. Закона о комуналним делатностима ('»Службени гласник Републике Србије», број 16/97 и 42/98), члана 59. Одлуке

Више

Година LII Број 3/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гла

Година LII Број 3/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гла Година LII Број 3/2017 33 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука

Више

CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac JP za upravljanje morskim dobrom Crne G

CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac JP za upravljanje morskim dobrom Crne G CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Broj 0204-244/3 Mjesto i datum Budva 29/05/2015 U skladu sa

Више

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

ODREDBE ZA PROVOĐENJE -prijedlog- Na temelju čl. 109. st. 6., čl. 113. st. 1. i čl. 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«,

Више

Преглед корака у изградњи и прикупљању дозвола потребних за изградњу мале хидроелектране Тамара Пантић 858/2015 Инжењерски менаџмент 2015/2016. Факулт

Преглед корака у изградњи и прикупљању дозвола потребних за изградњу мале хидроелектране Тамара Пантић 858/2015 Инжењерски менаџмент 2015/2016. Факулт Преглед корака у изградњи и прикупљању дозвола потребних за изградњу мале хидроелектране Тамара Пантић 858/2015 Инжењерски менаџмент 2015/2016. Факултет техничких наука, Чачак pantic.tamara@gmail.com Ментор

Више

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR-ORSERA Vrsar, Broj: 11/17 Godina: XI IZDAVAČ: Općina Vrsar - Orsera UREDNIŠTVO: Trg Degrassi 1, Vrsar ODGOVOR

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR-ORSERA Vrsar, Broj: 11/17 Godina: XI IZDAVAČ: Općina Vrsar - Orsera UREDNIŠTVO: Trg Degrassi 1, Vrsar ODGOVOR SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR-ORSERA Vrsar, 27.10.2017. Broj: 11/17 Godina: XI IZDAVAČ: Općina Vrsar - Orsera UREDNIŠTVO: Trg Degrassi 1, Vrsar ODGOVORNI UREDNIK: Sandi Čuka TEHNIČKI UREDNIK: Zdravko Šverko

Више