Slide 1

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Slide 1"

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST Javni pozivi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete Darijan Levak, mag. ing. el. Tribina Grada Zagreba

2 Sadržaj prezentacije Rezultati ulaganja u projekte javne rasvjete (JR) Korisnici, sredstva, zahtjevi Javni pozivi za projekte JR Energetski pregledi Projektna dokumentacija Provedba projekata JR Zaključci Pitanja 2

3 Iskustva Fonda u sufinanciranju projekata JR Broj realiziranih projekata do kraja g. 247 Uštede u električnoj energiji [kwh/god.] ,82 Smanjenje emisija CO 2 [t/god.] 9.143,54 Ukupna ulaganja u projekte JR [kn] ,22 Isplaćena sredstva Fonda [kn] ,56 Udio sredstava Fond u projektima [%] 50,14 Jedinična cijena investicija [kn/kwh] 7,52 Jedinična cijena investicija [kn/tco 2 ] ,97 3

4 Korisnici i sredstva Fonda Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave Sredstva: 80% - Područja posebne državne skrbi, prva skupina otoka, prva skupina JLP(R)S, zaštićeni dijelovi prirode 60% - Druga skupina otoka brdsko-planinska područja, druga skupina JLP(R)S 40% - svi ostali 4

5 Zahtjevi Prijava na natječaj putem obrasca Sjedište na području RH Ulaganje vlastitih sredstava Nema nepodmirenih obveza i dugovanja Ispunjavanje uvjeta zajedničkog sudjelovanja u financiranju Ispunjavanje svih preuzetih obaveza 5

6 Planirana sredstva ( ) Sektor za energetsku učinkovitost (mil. kn) Provedba nacionalnih energetskih programa 93,0 Korištenje OIE 44,9 Održiva gradnja 85,6 Čistiji transport 13,6 Energetski pregledi i demonstracijske aktivnosti 24,9 Obrazovne, istraživačke i razvojne studije 17,0 Ostali programi i projekti 4,9 Provedba aktivnosti EnU 13,0 Provedba energetske politike RH 8,3 Međunarodna suradnja 4,5 Program obnove višestambenih zgrada - provedba 65,0 Program obnove javnih zgrada - provedba 134,0 Program obnove višestambenih zgrada EP, EC i projektna dokumentacija 15,0 Program obnove javnih zgrada energetski pregledi i certifikati 7,5 Poticanje edukativnih i informacijskih aktivnosti u području EnU 10,2 Ukupno: 6 541,4 6

7 Projekti energetski učinkovite i ekološke javna rasvjeta 1. korak Energetski pregled JR zakonska obveza po ZUKE 2.korak Projektna dokumentacija (glavni/izvedbeni projekti) 3.korak Rekonstrukcija/izgradnja sustava JR 7

8 Javni pozivi za sufinanciranje energetskih pregleda JR max. sredstva po podnesenoj ponudi: ,00 kn ukupno raspoloživa sredstva Fonda: ,00 kn opravdani troškovi: troškovi provedbe energetskog pregleda izrada izvješća o provedenom energetskom pregledu sredstva Fonda se isplaćuju za opravdane troškove nastale nakon objave Javnog poziva u Narodnim novinama neopravdani troškovi: kupnja/najma opreme za provedbu energetskog pregleda putni troškovi 8

9 Javni pozivi za sufinanciranje energetskih pregleda JR Sadržaj i standardi provedbe energetskih pregleda JR propisani su: Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada ( Narodne novine broj 81/12, 29/13 i 78/13) Metodologijom provođenja energetskog pregleda građevina. Energetski pregled mora obuhvatiti sve lokacije i dijelove sustava javne rasvjete korisnika. Rezultat Energetskog pregleda prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša te podloga za izradu projektne dokumentacije Rok za provedbu energetskog pregleda: 3 mjeseca od dana zaprimanja odluke Fonda 9

10 Javni pozivi za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije predmet javnog poziva izrada projektne dokumentacije za rekonstrukcije postojećih ili izgradnje novih sustava javne i vanjske rasvjete max. sredstva po podnesenoj ponudi: ,00 kn ukupno raspoloživa sredstva Fonda: ,00 kn opravdani troškovi: izrada glavnih projekata izrada izvedbenih projekata ponuditelj može dostaviti jednu ponudu s najviše dva projekta 10

11 Javni pozivi za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije obvezna dokumentacija za prijavnu na Javni poziv: projektni zadatak izvješće o energetskom pregledu postojećeg sustava javne rasvjete (za projekte rekonstrukcije) popis planirane projektne dokumentacije s procijenjenom dinamikom i troškovima izrade izjava o osiguranju vlastitih sredstava Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja obveza povrata isplaćenih sredstava Fonda u slučaju da korisnik u roku od 3 godine od dana potpisivanja ugovora s Fondom ne započne s realizacijom projekta temeljem kojeg su isplaćena sredstva Fonda za izradu projektne dokumentacije 11

12 Opravdani troškovi nabavu, ugradnju rasvjetne i regulacijske opreme te elektrotehničkog materijala i pribora za stupna mjesta rasvjete izmještanje/novu ugradnju upravljačkih ormarića s upravljačkom, mjernom i zaštitnom opremom, nabavu i ugradnju fotonaponskih sustava za napajanje rasvjete s distribuiranim ili centralno smještenim FN panelima elektrotehnička i svjetlotehnička mjerenja i ispitivanja s izdavanjem ispitnih i mjernih izvješća, građevinske, infrastrukturne i druge radove i materijal koji su u funkciji provedbe potrebnih korekcija radi usklađivanja s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima građevinske i infrastrukturne radove i opremu koji su dio izgradnje nove instalacije. 12

13 Javni pozivi za sufinanciranje provedbe projekata JR predmet javnog poziva provedba projekata energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete objava kraj svibnja max. sredstva po podnesenoj ponudi: ,00 kn ponuditelj može dostaviti dvije ponude za dva projekta (1 ponuda = 1 projekt) ukupno raspoloživa sredstva Fonda: ,00 kn sredstva Fonda dodjeljuju se za: cestovnu rasvjetu, rezidencijalnu rasvjetu, rasvjetu spomeničke i građevinske baštine, rasvjetu ostalih javnih ili vanjskih površina 13

14 Javni pozivi za sufinanciranje provedbe projekata JR opravdani troškovi: rekonstrukcija postojeće javne rasvjete Izgradnja nove javne rasvjete modeli sufinanciranja: vlastitim sredstvima Ponuditelja (bez obročne otplate) ugovor o javno-privatnom partnerstvu (JPP) ugovor o energetskoj usluzi Samo za projekte rekonstrukcije JR 14

15 Sufinanciranje putem ugovora o energetskoj usluzi i JPP-u Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru NN 69/12 Zakon o javno-privatnom partnerstvu NN 78/12 obvezna dokumentacija za prijavnu na Javni poziv: Izvješće o energetskom pregledu postojećeg sustava javne rasvjete Projektni zadatak čiji je sastavni dio troškovnik s procjenom troškova predloženih mjera sukladno provedenom energetskom pregledu. Izjava o provođenju Projekta sukladno Uredbi, odnosno Odobrenje Agencije za JPP Terminski plan Potvrda Porezne uprave 15

16 Svi prijavljeni projekti moraju udovoljavati uvjete propisane u Uputi ponuditeljima za izradu ponuda na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete Ciljevi i razlog sufinanciranja Fonda: usklađivanje sustava rasvjete s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima sukladno HRN EN kao uvjet prometne sigurnosti, zaštita okoliša (zaštita okoliša i stambenih zona od svjetlosnog onečišćenja, uklanjanje štetnih radnih tvari izvora svjetlosti, smanjivanje emisije stakleničkih plinova), povećavanje energetske učinkovitosti sustava 16

17 Postupak prijave, ugovaranja i provedbe projekta 1. korak Dostavljanje ponude na Javni poziv Fonda 2.korak 3.Korak 4.korak 5.korak 6.korak 7.korak 8.korak Donošenje Odluke o sufinanciranju Dostava troškovnika na suglasnost Fondu Provođenje postupka javne nabave za odabir izvođača radova Sklapanje ugovora s Fondom Izvođenje radova Dostava računa i završnog izvješća Isplata sredstava Fonda 9.Korak Dostava dokaza o plaćanju izvođaču radova 17

18 Zaključci povezanost kroz sektore Energetski pregled najvažniji korak!!! Voditi pažnju pri odabiru rasvjetne tehnologije Provedbom projekta javna rasvjeta postiže se: smanjuje svjetlosnog onečišćenje smanjenje potrošnje energije povećana sigurnost u prometu Sredstvima Fonda značajno se skraćuje period povrata investicije 18

19 Javni natječaji i pozivi - informacije Objava na i Narodnim novinama Upute Prijavni obrasci Kontakt osobe 19

20 REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST Hvala na pažnji! Pitanja? 20

Goran Kajfeš Svibanj 2019 KAKO U 3. KORAKA DO ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE

Goran Kajfeš Svibanj 2019 KAKO U 3. KORAKA DO ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE Goran Kajfeš Svibanj 2019 KAKO U 3. KORAKA DO ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE ZAKONSKI I PRAVNI OKVIRI RH DONOSI PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE OBVEZE PREMA

Више

Slajd 1

Slajd 1 Provedba zakona o učinkovitom korištenju energije Programi za poticanje i praćenje projekata energetske učinkovitosti mr.sc. Željko Kučiš, dipl.ing. v.d. Načelnik Odjela za poticanje racionalnog gospodarenja

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2016. i Odluke ministra gospodarstva (KLASA: 402-01/14-01/828,

Више

GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA GODINU Izrađivač: Izradio: Josip Aras, dipl. ing. el. Viši savjetnik

GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA GODINU Izrađivač: Izradio: Josip Aras, dipl. ing. el. Viši savjetnik GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU Izrađivač: Izradio: Josip Aras, dipl. ing. el. Viši savjetnik Sadržaj UVOD... 3 METODOLOGIJA... 3 ANALIZA OSTVARENIH CILJEVA

Више

PowerPoint prezentacija

PowerPoint prezentacija Provedba aktualnih programa energetske učinkovitosti bespovratnim sredstvima iz fondova EU ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH I STAMBENIH ZGRADA Zagreb, 10.05.2017. OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Више

Microsoft PowerPoint - FZOEU_Vinkovci

Microsoft PowerPoint - FZOEU_Vinkovci MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA PROJEKATA PROIZVODNJE I KORIŠTENJA BIOMASE Ivan Ćutić, dipl. ing. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Uloga Fonda u poticanju energetske učinkovitosti Izvanproračunska

Више

Microsoft PowerPoint - Prezentracija_FosterReg_ IKS

Microsoft PowerPoint - Prezentracija_FosterReg_ IKS foster REG Jačanje kapaciteta upravnih tijela za planiranje, financiranje i upravljanje integriranom urbanom obnovom za održivo korištenje energije Nacionalne obaveze u obnovi zgrada i provedba aktualnih

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZagEE Zagreb energetski Efikasan grad EU PROGRAMI TEHNIČKE POMOĆI Veličina projekta 3-30 mil. 30-50 mil. +50 mil. IEE MLEI EEE-F ELENA KfW ELENA EIB JASPERS ELENA CEB ELENA EBRD IEE MLEI - PDA Mobiliziranje

Више

P1 PCM2

P1 PCM2 Europska unija Zajedno do fondova EU Stručno znanstveni skup PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽUPANJSKE (HR) I ORAŠKE (BIH) POSAVINE Financijska sredstva Ministarstva i EU fondova raspoloživa Slavoniji i ovom kraju

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energetska obnova javnih zgrada i modernizacija javne rasvjete Međunarodna konferencija Pametna energetska rješenja za održivi razvoj Zagreb, 10. svibnja 2017. Zašto ZagEE?. Sektor zgradarstva ima najvedi

Више

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske PROGRAMI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE (ETS) Matilda Copić Zagreb, 11.5.2016. EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA 2014. - 2020. 1. PREKOGRANIČNA SURADNJA 2. TRANSNACIONANA SURADNJA 3. MEĐUREGIONALNA SURADNJA

Више

OIE_u obiteljskim kućama - Poziv_za_dostavu_ponuda- Strucni_nadzor

OIE_u obiteljskim kućama - Poziv_za_dostavu_ponuda- Strucni_nadzor REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ-PARENZO CITTA DI POREČ-PARENZO Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša KLASA: 350-01/14-01/122 URBROJ: 2167/01-06/01-15-32 Poreč-Parenzo,

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

TREĆI NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA RAZDOBLJE dr. sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh. pomoćnica ministrice

TREĆI NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA RAZDOBLJE dr. sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh.  pomoćnica ministrice DUGOROČNA STRATEGIJA ZA POTICANJE ULAGANJA U OBNOVU NACIONALNOG FONDA ZGRADA REPUBLIKE HRVATSKE IVAN OŠTIR dipl. ing. građ. Voditelj odjela u sektoru za energetsku učinkovitost u zgradarstvu 11. svibnja

Више

Microsoft PowerPoint - Sustav_upravljanja_energetikom_objekta_V1

Microsoft PowerPoint - Sustav_upravljanja_energetikom_objekta_V1 Sustav upravljanja energetikom objekta (Building Energy Management System) BACS (Building Automation Control System) BEMS (Building Energy Management System) Proces izvedbe BEMS-a Analiza primjene BEMS-a

Више

Regionalna energetska agencija Sjever GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE ZA GODINU Koprivnica, travanj 2016.

Regionalna energetska agencija Sjever GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE ZA GODINU Koprivnica, travanj 2016. Regionalna energetska agencija Sjever GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU Koprivnica, travanj 2016. NARUČITELJ: Ličko senjska županija VEZA: Ugovor o izradi Godišnjeg

Више

Dan Datum Od - do Tema Predavači Broj sati MODUL 1 ZAGREB, Ukupno sati po danu poned ,30-11,40 (s pauzom od 30 min) 5.

Dan Datum Od - do Tema Predavači Broj sati MODUL 1 ZAGREB, Ukupno sati po danu poned ,30-11,40 (s pauzom od 30 min) 5. Dan Datum Od - do Tema Predavači Broj sati MODUL 1 ZAGREB, 18.5. - 21.5.2015. Ukupno sati po danu poned. 18.5.2015. 8,30-11,40 (s pauzom od 30 min) 5.4. Proračun toplinske energije za grijanje i pripremu

Више

Slide 1

Slide 1 - Upravi odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu Aktivnosti - dalmatinske županije na području energetike 1 dr.sc. Zlatko Jankoski, dipl.ing.stroj. Ranko Vujčić, dipl.ing.stroj. SADRŽAJ A LOKALNO PLANIRANJE

Више

GRAD MAKARSKA raspisuje JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekta Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i

GRAD MAKARSKA raspisuje JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekta Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i GRAD MAKARSKA raspisuje JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekta Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) u gradu Makarskoj I. Predmet

Више

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja Strategija razvoja Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2019. 2027. Akcijski plan za provođenje projekata Strategije razvoja Općine Velika Trnovitica u 2019. godini FINAL DRAFT ver 1.0 Velika Trnovitica,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dosadašnji razvoj projekata OIE u RH s pogledom na budućnost Nataša Putak, Hrvatski operator tržišta energije Alumni konferencija: SUVREMENI IZAZOVI U ENERGETICI 10. listopada 2018. u Zagrebu 1 Sadržaj:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dan prozora 2018 Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU Igor Bobek Sektor za međunarodne poslove i EU Hrvatska gospodarska komora Zagreb, 13.03.2018. Sadržaj prezentacije Alokacije

Више

No Slide Title

No Slide Title RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! DA NE BUDE OVAKO ...VEĆ OVAKO! ŠTO JE RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA? Program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem

Више

GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA GODINU Izrađivač: Izradio: Josip Aras, dipl. ing. el.

GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA GODINU Izrađivač: Izradio: Josip Aras, dipl. ing. el. GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU Izrađivač: Izradio: Josip Aras, dipl. ing. el. Sadržaj UVOD... 3 METODOLOGIJA... 4 ANALIZA OSTVARENIH CILJEVA U 2017. GODINI...

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA ČAĐAVICA PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA U GODINI RBR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. TUM SKLAPANJA IZNOS BEZ PDV-A VRSTA UGOVORA služnosti 12.01. 16.000,00

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1. i

Више

EU projekti: Mayors in Action / TOGETHER

EU projekti: Mayors in Action / TOGETHER EU projekti: Mayors in Action / TOGETHER Međunarodna konferencija Pametna energetska rješenja za održivi razvoj Zagreb, 10. svibnja 2017. Mayors in Action Jačanje potpornih struktura Sporazuma gradonačelnika

Више

Microsoft Word - Natjecaj-solarni-krovovi.doc

Microsoft Word - Natjecaj-solarni-krovovi.doc Općina Pašman objavljuje NATJEČAJ za sufinanciranje nabave i ugradnje solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode za 2013. godinu I. Predmet natječaja Predmet ovog Natječaja je javno

Више

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10) i člana 36. stav (3) alineja prva

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

SLUŽBENI GLASNIK

SLUŽBENI GLASNIK S L U Ž B E N I G L A S N I K GRADA LIPIKA Godina: XXII. Lipik, 24. ožujka 2015. god. Broj: 6 AKTI GRADONAČELNIKA 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za poticanje korištenja sustava OIE u obiteljskim

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

SAŽETAK POZIVA Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (

SAŽETAK POZIVA Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru ( SAŽETAK POZIVA Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) (referentni broj: KK.04.1.2.01)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: /16-01/8 UR.BROJ: 2156/ Lovran, 0

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: /16-01/8 UR.BROJ: 2156/ Lovran, 0 REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: 402-08/16-01/8 UR.BROJ: 2156/02-02-17-02 Lovran, 03. studenog 2017. Na temelju članka 7., stavak 3.,

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A

R E P U B L I K A   H R V A T S K A Na temelju članka 26. stavka 1. i članka 27. Zakona o koncesijama ( Narodne novine br. 143/12), članka 12. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,

Више

Seminar Novi zakonodavni okvir za elektroenergetski sektor

Seminar Novi zakonodavni okvir za elektroenergetski sektor Seminar TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA RAZINI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, mag.ing.el. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb,

Више

NARUČITELJ Republika Hrvatska Grad Samobor VEZA Ugovor br.795, 24. veljače GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRADA SAMOBORA ZA GODINU

NARUČITELJ Republika Hrvatska Grad Samobor VEZA Ugovor br.795, 24. veljače GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRADA SAMOBORA ZA GODINU NARUČITELJ Republika Hrvatska Grad Samobor VEZA Ugovor br.795, 24. veljače 2015. GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRADA SAMOBORA ZA 2015. GODINU IZRAĐIVAČ Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju članka 19. Odluke o uvjetima i mjerilima za raspodjelu dijela sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna za provođenje zahvata sanacije o obnove pročelja i krovova građevina registriranih

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hrvoje Dokoza, zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode 25. studenog 2013. Cilj: dostizanje EU standarda u zaštiti okoliša kroz razvoj infrastrukture u području gospodarenja otpadom, poboljšanje sustava

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI DOKUMENTACIJE Naziv Naručitelja: GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, Rakov Potok Naziv projekta: Izgradn

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI DOKUMENTACIJE Naziv Naručitelja: GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, Rakov Potok Naziv projekta: Izgradn OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI DOKUMENTACIJE Naziv Naručitelja: GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10 436 Rakov Potok Naziv projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane GENERA za potrebe proizvodnog

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

Natječaj solari i peći na pelete 2

Natječaj solari i peći na pelete 2 Općina Posedarje objavljuje JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje nabave i ugradnje solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode, nabave i ugradnje sustava s kotlom na biomasu za 2013. godinu

Више

Istarska razvojna agencija

Istarska razvojna agencija ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA (IDA) d.o.o. Regionalna razvojna agencija kao podrška malim i srednjim poduzećima Labin, 3. veljače 2014. Istarska razvojna agencija (IDA) OPĆE INFORMACIJE Osnovana 14.12.1999.;

Више

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Grada Zlatara ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske

Више

Republika Hrvatska Karlovačka županija GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA GODINU IZRAĐIVAČ Regionalna energetska agen

Republika Hrvatska Karlovačka županija GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA GODINU IZRAĐIVAČ Regionalna energetska agen Republika Hrvatska Karlovačka županija GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 216. GODINU IZRAĐIVAČ Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske Andrije Žaje 1 1 Zagreb

Више

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U 2018. GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA

Више

Izlazi prema potrebi Broj 1. Godina L. Karlovac, 05. siječnja Str. GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA 1. ODLUKA o prvoj preraspodjeli sredstava u Pror

Izlazi prema potrebi Broj 1. Godina L. Karlovac, 05. siječnja Str. GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA 1. ODLUKA o prvoj preraspodjeli sredstava u Pror Izlazi prema potrebi Broj 1. Godina L. Karlovac, 05. siječnja 2017. Str. GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA 1. ODLUKA o prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2016. godinu 1. 2. ODLUKA Godišnji

Више

T r ž n i c a d.o.o. O S I J E K Trg Ljudevita Gaja 5 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave: Zamjena postojeće fluo rasvjete led rasvjetom na pros

T r ž n i c a d.o.o. O S I J E K Trg Ljudevita Gaja 5 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave: Zamjena postojeće fluo rasvjete led rasvjetom na pros T r ž n i c a d.o.o. O S I J E K Trg Ljudevita Gaja 5 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave: Zamjena postojeće fluo rasvjete led rasvjetom na prostoru tržnice u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5A Ev.br.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA GRAD ĐURĐEVAC Gradonačelnik KLASA: /16-01/01 URBROJ: 2137/ / U Đurđevcu, 23.0

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA GRAD ĐURĐEVAC Gradonačelnik KLASA: /16-01/01 URBROJ: 2137/ / U Đurđevcu, 23.0 REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA GRAD ĐURĐEVAC Gradonačelnik KLASA: 310-01/16-01/01 URBROJ: 2137/03-03-01/16-16-1 U Đurđevcu, 23.02.2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

KLASA: /18-03/5 URBROJ: / *P/ * REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZAGREB, RADNIČKA

KLASA: /18-03/5 URBROJ: / *P/ * REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZAGREB, RADNIČKA KLASA: 406-07/18-03/5 URBROJ: 563-10/77-18-3 *P/5056072* REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 10 000 ZAGREB, RADNIČKA CESTA 80 MB: 1781286, OIB: 85828625994 broj telefona:

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

Klasa: UP/I / /06

Klasa: UP/I / /06 Klasa: UP/I 430-01/2007-03/10 Urbroj: 580-03-07-43-02 Zagreb, 15. ožujka 2007. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine,

Више

Microsoft Word korak-P

Microsoft Word korak-P Temeljem Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. 2015. godine, Strategije Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014., Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013.

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

Slide 1

Slide 1 Parkovi d.d. Wawa d.o.o. Jelena Sekelj Marin Bašić Dražen Vrhovski Sustav zaokružene elektromobilnosti u komunalnom sektoru Grada Varaždina Wawa mi mislimo zeleno! CIVINET Forum Rijeka 2017 Mi mislimo

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU PODMJERA 7.2 ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE OPERACIJA 7.2.1

Више

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju REPUBLIKA HRVATSKA REGIONE ISTRIANA Služba za javnu nabavu KLASA:406-01/13-01/01 URBROJ: 2163/1-02/1-14-11 Pula, 27. veljače 2014.g. ŽUPAN putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET: Prijedlog

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

untitled

untitled Gradovi i energetski izazov: Kako povezati razvitak, štednju i znanje? Julije Domac Godišnji susret gradonačelnika i poduzetnika Opatija, 27. 28. 28. studeni 2009. Osnivači i područje djelovanja Zagrebačka

Више

Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj Slučaj Koprivničko-Križevačke županije Ivan Bačeković, Marko Čavar, Florent Gesmond Miguel Antonio Chang Ojeda, Serg

Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj Slučaj Koprivničko-Križevačke županije Ivan Bačeković, Marko Čavar, Florent Gesmond Miguel Antonio Chang Ojeda, Serg Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj Slučaj Koprivničko-Križevačke županije Ivan Bačeković, Marko Čavar, Florent Gesmond Miguel Antonio Chang Ojeda, Sergio David Rodriguez Bermudez 04.07.2016. Sadržaj Uvod

Више

Plan razv programa2016.RTF

Plan razv programa2016.RTF PRILOG BR Str. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA KRKA ZA RAZDOBLJE..-.6.6. III. RAZVOJNI PROGRAMI Izvorni plan 6-6.6 Tekući plan 6 UKUPNO RASHODI I IZDACI 8.89.7..76,..Razvoj zelenog gospodarstva..

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

TEB-ov priručnik SUSTAV JAVNE NABAVE Sadržaj SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni Zakon o javnoj nabavi

TEB-ov priručnik SUSTAV JAVNE NABAVE Sadržaj SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni Zakon o javnoj nabavi SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni 1-1-1 Zakon o javnoj nabavi 1-1-2 Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 1-1-3 Zakon o elektroničkom

Више

Broj: /

Broj: / Broj: 10-231-5/02-2019 Evidencijski broj nabave: JN 43-2019 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME ZA POTREBE HAZU u 2019. U Zagrebu, ožujak 2019. Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, HR-10000

Више

HBOR plavi

HBOR plavi Financiranje privatnih iznajmljivača u suradnji s Ministarstvom turizma Labin, 08.05.2019. godine 1 UVOD Posebna financijska institucija Osnovana 1992. godine U vlasništvu RH Cilj: poticanje razvoja hrvatskog

Више

Pojašnjenje kriterija odabira projekata

Pojašnjenje kriterija odabira projekata TIP OPERACIJE 1.1.3. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA POJAŠNJENJE KRITERIJA ODABIRA PROJEKATA KRITERIJI ODABIRA PROJEKTA TO 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Више

Publenef template

Publenef template 4. NACIONALNI AKCIJSKI PLANOVI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI za razdoblje 2017.-2019. Dean Smolar, voditelj Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost Svibanj 2017. Zagrebački energetski

Више

Poštovani, Zadovoljstvo mi je što vam mogu predstaviti informativnu publikaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja pod nazivom Energetska uči

Poštovani, Zadovoljstvo mi je što vam mogu predstaviti informativnu publikaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja pod nazivom Energetska uči Poštovani, Zadovoljstvo mi je što vam mogu predstaviti informativnu publikaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja pod nazivom Energetska učinkovitost u Sarajevskoj županiji, koja predstavlja

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation . ICT sustavi za energetski održivi razvoj grada Energetski informacijski sustav Grada Zagreba Optimizacija energetske potrošnje kroz uslugu točne procjene solarnog potencijala. Energetski informacijski

Више

Akcijski plan energetske učinkovitosti Dubrovačko - neretvanske županije....pdf

Akcijski plan energetske učinkovitosti Dubrovačko - neretvanske županije....pdf Regionalna energetska agencija Sjever AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2017. 2019. GODINE Koprivnica, svibanj 2017. NARUČITELJ: Dubrovačko-neretvanska

Више

Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i infrastrukture iz EU Fondova

Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i infrastrukture iz EU Fondova MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku, 28.ožujka 2019. MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA KOJE JE UNIKOM ISKORISTIO Projekti

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog

Више

MODIFIKACIJE PROJEKATA

MODIFIKACIJE PROJEKATA Pravne obaveze i početna faza provedbe projekta Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga Provedbene radionice 9. 12. 7. 2019. Ugovaranje ključni koraci Optimizacija Aplikacije (budžet, aktivnosti,

Више

Slide 1

Slide 1 Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility (WeBSEFF) WeBSEFF je financijska linija putem koje EBRD osigurava kreditne linije poslovnim bankama u zemljama Zapadnog Balkana koje omogućuju daljnje

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

Microsoft PowerPoint - Prezentacija - V.Uran - EBRD_CMS_GMX - 4.konferencija

Microsoft PowerPoint - Prezentacija - V.Uran - EBRD_CMS_GMX - 4.konferencija PROGRAM TEHNIČKE POMOĆI EBRD-a PRIPREMA NATJEČAJA ZA ESCO PROJEKTE dr. sc. Vedran Uran, voditelj tima Regional Energy Efficiency Programme (REEP) for the Western Balkans 4. konferencija o energetski učinkovitoj

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

Slide 1

Slide 1 REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA Sufinanciranje prjekata pticanja EnU i krištenja OIE u kućanstvima krz suradnju Fnda i JLP(R)S

Више

(Microsoft Word - DT Sun\350ane elektrane instalirane snage iznad 10 do uklju\350ivo 30 kW.doc)

(Microsoft Word - DT Sun\350ane elektrane instalirane snage iznad 10 do uklju\350ivo 30 kW.doc) str. 1 od 7 Dijagram tijeka A.2. Registracija djelatnosti Trgovački sud ili županijski ured ili ured Grada Zagreba Obrasci: - Zahtjev za upis u sudski registar podnosi se, ili - Zahtjev za izdavanje obrtnice

Више

POTICAJ KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) I RACIONALNOG KORIŠTENJA ENERGIJE (RKE) U PLANINSKO POLJOPRIVREDNIM ZAJEDNICAMA U CILJU ODRŽIVOG

POTICAJ KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) I RACIONALNOG KORIŠTENJA ENERGIJE (RKE) U PLANINSKO POLJOPRIVREDNIM ZAJEDNICAMA U CILJU ODRŽIVOG POTICAJ KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) I RACIONALNOG KORIŠTENJA ENERGIJE (RKE) U PLANINSKO POLJOPRIVREDNIM ZAJEDNICAMA U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA HRVATSKO ZAKONODAVSTVO I PROCEDURE ZA STJECANJE

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Postojeće stanje zakonodavnog okvira i sustava poticanja Nikola Matak, mag. ing. mech. Godišnja radionica RESFLEX projekta Energetski neovisna Hrvatska bazirana na visokom udjelu obnovljivih izvora energije

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju čl. 10. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

27.svibnja SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 3/15 str. 1 Br. 3/15 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAR

27.svibnja SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 3/15 str. 1 Br. 3/15 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAR 27.svibnja 2015. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 3/15 str. 1 Br. 3/15 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA 26.05.2015. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Godina III Pisarovina, 27. svibnja 2015. godine

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ministarstvo gospodarstva CEKOM modeli 1. A, 1.B, 2, 3 Travanj, 2017 Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj Centri kompetencija Centri kompetencija Model 1 Model 2 Model 1.A Model

Више

Temeljem članka 30

Temeljem članka 30 P R I J E D L O G ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GODINU PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA:

Више

Slide 1

Slide 1 Doc. dr. sc. Sinan Alispahić Rukovoditelj Sektora za vozače Hrvatski autoklub Što je Eko vožnja? Novi način ili stil vožnje (modernija ili inteligentnija vožnja) Pametniji i sigurniji način vožnje Potpora

Више

VODIČ ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV FONDA ZA SUFINANCIRANJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA Fond za zaštitu okoliša

VODIČ ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV FONDA ZA SUFINANCIRANJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA Fond za zaštitu okoliša VODIČ ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV FONDA ZA SUFINANCIRANJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 26. lipnja 2019. godine

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE www.savjetodavna.hr 1. Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne

Више

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR Vrsar, Broj: 02/17 Godina: XI IZDAVAČ: Općina Vrsar UREDNIŠTVO: Trg Degrassi 1, Vrsar ODGOVORNI UREDNIK: Sand

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR Vrsar, Broj: 02/17 Godina: XI IZDAVAČ: Općina Vrsar UREDNIŠTVO: Trg Degrassi 1, Vrsar ODGOVORNI UREDNIK: Sand SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR Vrsar, 16.02.2017. Broj: 02/17 Godina: XI IZDAVAČ: Općina Vrsar UREDNIŠTVO: Trg Degrassi 1, Vrsar ODGOVORNI UREDNIK: Sandi Čuka TEHNIČKI UREDNIK: Zdravko Šverko Izlazi po potrebi

Више

Klasa: UP/I / /34

Klasa: UP/I / /34 Klasa: UP/I 430-01/2006-05/34 Urbroj: 580-03-06-17-10 Zagreb, 3. srpnja 2006. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine, broj

Више

OPERATIVNI PROGRAM

OPERATIVNI PROGRAM Sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i NATJEČAJI ZA UDRUGE U ORGANIZACIJI MINISTARSTVA TURIZMA Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili Natječaj

Више