Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini"

Транскрипт

1 Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Slavonski Brod 4. Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod

2 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek

3 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 1. godina, 82 studenta Elementarna matematika Njemački jezik I Hrvatski jezik Gramatika engleskog jezika I(C) Dječja književnost Govorne vježbe engleskog jezika I (C) Jezične vježbe engleskog jezika I (C) Tablični kalkulator Engleski jezik II Prirodno-geografska obilježja Hrvatske Likovna kultura Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru Pedagogija Glazbena kultura Engleski jezik I Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku(a) Vizualne komunikacije i dizajn(a) Medijska kultura Prirodoslovlje I Plivanje Nenasilna komunikacija Zavičajna povijest Uvod u računarstvo (B) Teorija glazbe Računalni praktikum (B) Oblikovanje teksta Njemački jezik II Dječje glazbeno stvaralaštvo Hrvatska povijest 1. godina - Prolaznost 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 2. godina, 77 studenta 2. godina - Prolaznost Matematika Njemački jezik III Dječja književnost na engleskom jeziku (C) Jezična kultura Razvojna psihologija Jezične vježbe engleskog jezika II (C) Gramatika engleskog jezika II (C) Uvod u linearnu algebru (B) Prirodoslovlje II Kineziološki praktikum Govorne vježbe engleskog jezika II (C) Diskretna matematika (B) Informatika u obrazovanju Didaktika Sviranje I Kreativnost u nastavi (A) Matematika u igri i razonodi Teorija kurikula (A) Zlostavljana i zanemarena djeca (A) Dramski odgoj (A) Suvremeni mediji u nastavi književnosti Dramska radionica na engleskom jeziku Računalni alati za nastavu Engleski jezik III Grafika, animacije i filmovi (B) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 3. godina, 75 studenta Metodika matematike I Web programiranje (B) Kineziološka metodika I Povijest građanskog društva Suvremene nastavne strategije (A) Sviranje II Metodika prirode i društva I Poznavanje biljaka i životinja Izvannastavne školske i športske aktivnosti (A) Dječja medijska kultura na engleskom jeziku (C) Jezične vježbe engleskog jezika III (C) Kineziologija Psihologija obrazovanja Internet u odgoju i obrazovanju Metodika hrvatskog jezika I Metodika likovne kulture I Metodika likovne kulture II Govorne vježbe engleskog jezika III (C) Školska higijena (A) Psihologija dječje igre (A) Informatika u nastavi (B) Engleski u struci I (B) Alternativne škole (A) 3. godina - Prolaznost 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 4. godina, 80 studenta 4. godina - Prolaznost Metodika matematike II Kineziološka metodika II Teorija učenja i usvajanja jezika Računalne baze podataka (B) Metodika prirode i društva II Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju Metodika glazbene kulture II Metodika hrvatskog jezika II Metodika glazbene kulture I Programski jezik LOGO Primjenjena razvojna psihologija (A) Istraživačka nastava prirode i društva (A) Kulturna povijest Hrvatske Jezične vježbe engleskog jezika IV Govorne vježbe engleskog jezika IV Glazbeni računalni alati (B) Glazbena slušaonica I (A) Engleski u struci II (B) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 5. godina, 78 studenta 5. godina - Prolaznost Metodologija pedagoškog istraživanja Rano učenje engleskog jezika (C) Pedagogija djece s posebnim potrebama Algoritmi i strukture podataka (B) Statistika Religije svijeta (A) Integrirana nastava Metodika odgoja (A) Korelacijsko integracijski sustav u hrvatskom jeziku Jezične vježbe engleskog jezika V Moderna hrvatska povijest Metodičke vježbe engleskog jezika Usmena i pisana komunikacija (B) Govorne vježbe engleskog jezika V Matematika i nadareni učenici (B) Glazbena slušaonica II (A) Računalo u odmoru i razonodi (B) Zavičajni idiom Ekologija 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8 Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek

9 Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek, 1. godina, 37 studenata 1. godina - Prolaznost Matematička kultura i komunikacija Njemački jezik I Hrvatski jezik i komunikacija Pedagoška komunikacija Kineziologija Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Zborno pjevanje Dječja književnost s medijskom kulturom Glazba s praktikumom Sociologija odgoja i obrazovanja Opća pedagogija Zavičajna povijest Informatička pismenost Engleski jezik I 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10 Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek, 2. godina, 41 student 2. godina - Prolaznost Razvojna psihologija Matematika u igri i razonodi Plivanje Kineziološka metodika u integriranom kurikulu Engleski jezik II Likovna kultura Integrirani predškolski kurikul I Pedagogija djece s posebnim potrebama Glazba u integriranom kurikulu Lutkarstvo Njemački jezik II 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11 Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek, 3. godina, 28 studenata 3. godina - Prolaznost Metodologija pedagoških istraživanja Psihologija učenja i poučavanja Integrirani predškolski kurikul II Ritmika i ples Likovna kultura u integriranom kurikulu Obiteljski odgoj i partnerstvo s roditeljima Vizualne komunikacije i dizajn Integrirani predškolski kurikul III Zdravstveni odgoj Ekološki odgoj u dječjem vrtiću Predvježbe čitanja i pisanja 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12 Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini, dislocirani studij u Slavonskom Brodu

13 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Slavonski Brod

14 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 1. godina, 53 studenta, Slavonski Brod Njemački jezik II Njemački jezik I Elementarna matematika Kulturna pov. Hrvatske E ngleski jezik II Pedagogija Glazbena kultura Engleski jezik I Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru Tablični kalkulator Prirodoslovlje I Zavičajni idiom Likovna kultura Hrvatski jezik Oblikovanje teksta Teorija glazbe Vizualne komunikacije i dizajn Leksikologija i tvorba riječi u hrv. jeziku Medijska kultura Dječja književnost Prtirodno geogr. ob. Hrvatske 1. godina - Prolaznost 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 2. godina, 42 studenta + 3 dov. + 2 pon., Slavonski Brod 2. godina - Prolaznost Matematika Kineziološki praktikum Prirodoslovlje II Sviranje I Razvojna psihologija Roditeljstvo Teorija kurikula Dramski odgoj Didaktika Informatika u obrazovanju Računalni alati za nastavu Suvremeni mediji u nastavi književnosti Jezična kultura Engleski jezik III Zlostavljana i zanemarena djeca Kreativnost u nastavi Kreativnost u nastavi Njemački jezik III 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 3. godina, 42 studenta + 10 dov. + 1 pon., Slavonski Brod 3. godina - Prolaznost Poznavanje biljaka i životinja Suvremene nastavne strategije Školska higijena MTD likovne kulture II MTD hrv. jezika I MTD pirode i društva I Kineziologija Sviranje II MTD matematike I Internet u odgoju i obrazovanju Kineziološka metodika I Psihologija obrazovanja MTD lik. kult. I Izvannasta. i izvanšk. sportske aktivnosti Hrvatska nacionalna baština 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 4. godina, 33 studenta + 5 dov. + 1 pon. + 1 mir., Slavonski Brod 4. godina - Prolaznost MTD glazbene kulture II Metodika glazbene kulture I Kineziološka metodika II MTD matematike II Primjenjena razvojna psihologija (A) Glazbena slušaonica I (A) Istraživačka nastava prirode i društva (A) MTD prirode i društva II MTD hrv. jezika II Zavičajna povijest (A) Programski jezik LOGO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 5. godina, 27 studenata + 4 dov., Slavonski Brod 5. godina - Prolaznost Statistika Korelacijsko integrac. sustav u hrvatskom jeziku (A) Religije svijeta (A) Pedagogija djece s posebnim potrebama Integrirana nastava Glazbena slušaonica II (A) Usmena i pisana komunikac. (A) Izvanast. Akt. U školskom kurikulumu Metodika odgoja Metodologija pedagoškog istraživanja Ekologija 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19 Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod

20 Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, 1. godina, 73 studenta + 5 pon., Slavonski Brod 1. godina - Prolaznost Njemački jezik Dječja kinjiževnost s medijskom kult. Matematička kultura i kimunikacija Informatička pismenost Pedagogija ranoga i predškolskog odgoja i obraz. Glazba s praktikumom Engleski jezik I Kineziologija Kineziologija Zavičajna povijest Jezične igre Zborno pjevanje Sociologija odgojai obrazovanja Opća pedagogija Hrvatski jezik i kominikacija 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

21 Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, 2. godina, 52 studenta, Slavonski Brod 2. godina - Prolaznost Razvojna psihologija Pedagogija djece s posebnim potrebama Engleski jezik II Kineziološka metodika u integriranom kurikulu Integrirani predškolski kurikul I Likovna kultura Glazba u integriranom kurikulu Glazbena slušaonica Roditeljstvo Lutkarstvo Dramske igre Njemački jezik II 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22 Prosječna ocjena kolegija (zaključno s jesenskim ispitnim rokom u akademskoj / 16. godini)

23 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 1. godina Elementarna matematika Jezične vježbe engleskog jezika I (C) Gramatika engleskog jezika I(C) Engleski jezik II Engleski jezik I Njemački jezik II Govorne vježbe engleskog jezika I (C) Njemački jezik I Dječja književnost Prirodoslovlje I Hrvatska povijest Medijska kultura Likovna kultura Prirodno-geografska obilježja Hrvatske Hrvatski jezik Zavičajna povijest Oblikovanje teksta Uvod u računarstvo (B) Glazbena kultura Vizualne komunikacije i dizajn(a) Pedagogija Dječje glazbeno stvaralaštvo Tablični kalkulator Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru Nenasilna komunikacija Računalni praktikum (B) Teorija glazbe Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku(a) Plivanje 1. godina - Prosječna ocjena kolegija 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

24 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 2. godina 2. godina - Prosječna ocjena kolegija Matematika Gramatika engleskog jezika II (C) Jezične vježbe engleskog jezika II (C) Dječja književnost na engleskom jeziku (C) Diskretna matematika (B) Uvod u linearnu algebru (B) Razvojna psihologija Njemački jezik III Zlostavljana i zanemarena djeca (A) Prirodoslovlje II Jezična kultura Kineziološki praktikum Engleski jezik III Dramska radionica na engleskom jeziku Didaktika Informatika u obrazovanju Govorne vježbe engleskog jezika II (C) Računalni alati za nastavu Teorija kurikula (A) Sviranje I Matematika u igri i razonodi Kreativnost u nastavi (A) Grafika, animacije i filmovi (B) Suvremeni mediji u nastavi književnosti Dramski odgoj (A) 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

25 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 3. godina Jezične vježbe engleskog jezika III (C) Metodika matematike I Povijest građanskog društva Govorne vježbe engleskog jezika III (C) Engleski u struci I (B) Suvremene nastavne strategije (A) Kineziologija Psihologija obrazovanja Dječja medijska kultura na engleskom jeziku (C) Metodika hrvatskog jezika I Metodika likovne kulture I Kineziološka metodika I Internet u odgoju i obrazovanju Metodika prirode i društva I Alternativne škole (A) Metodika likovne kulture II Sviranje II Psihologija dječje igre (A) Izvannastavne školske i športske aktivnosti (A) Poznavanje biljaka i životinja Web programiranje (B) Informatika u nastavi (B) Školska higijena (A) 3. godina - Prosječna ocjena kolegija 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

26 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 4. godina 4. godina - Prosječna ocjena kolegija Govorne vježbe engleskog jezika IV Metodika matematike II Engleski u struci II (B) Računalne baze podataka (B) Primjenjena razvojna psihologija (A) Kineziološka metodika II Programski jezik LOGO Jezične vježbe engleskog jezika IV Teorija učenja i usvajanja jezika Glazbeni računalni alati (B) Kulturna povijest Hrvatske Metodika hrvatskog jezika II Metodika prirode i društva II Metodika glazbene kulture I Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju Metodika glazbene kulture II Istraživačka nastava prirode i društva (A) Glazbena slušaonica I (A) 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

27 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 5. godina 5. godina - Prosječna ocjena kolegija Jezične vježbe engleskog jezika V Metodologija pedagoškog istraživanja Moderna hrvatska povijest Rano učenje engleskog jezika (C) Metodičke vježbe engleskog jezika Religije svijeta (A) Statistika Usmena i pisana komunikacija (B) Govorne vježbe engleskog jezika V Algoritmi i strukture podataka (B) Pedagogija djece s posebnim potrebama Matematika i nadareni učenici (B) Glazbena slušaonica II (A) Integrirana nastava Metodika odgoja (A) Računalo u odmoru i razonodi (B) Korelacijsko integracijski sustav u hrvatskom jeziku Zavičajni idiom Ekologija 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

28 Prosječna ocjena studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti po studijskim godinama

29 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek Prosječna ocjena po godinama 5 4,5 4 3,81 4 4,03 4,21 4,22 3,5 3 2,5 2 1, godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina

30 Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek, 1. godina 1. godina - Prosječna ocjena kolegija Matematička kultura i komunikacija Engleski jezik I Hrvatski jezik i komunikacija Sociologija odgoja i obrazovanja Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Zavičajna povijest Pedagoška komunikacija Kineziologija Dječja književnost s medijskom kulturom Njemački jezik I Opća pedagogija Informatička pismenost Glazba s praktikumom Zborno pjevanje 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

31 Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek, 2. godina 2. godina - Prosječna ocjena kolegija Kineziološka metodika u integriranom kurikulu Engleski jezik II Razvojna psihologija Matematika u igri i razonodi Pedagogija djece s posebnim potrebama Likovna kultura Integrirani predškolski kurikul I Glazba u integriranom kurikulu Njemački jezik II Lutkarstvo Plivanje 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

32 Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek, 3. godina 3. godina - Prosječna ocjena kolegija Metodologija pedagoških istraživanja Integrirani predškolski kurikul II Psihologija učenja i poučavanja Zdravstveni odgoj Ritmika i ples Likovna kultura u integriranom kurikulu Obiteljski odgoj i partnerstvo s roditeljima Vizualne komunikacije i dizajn Ekološki odgoj u dječjem vrtiću Integrirani predškolski kurikul III Predvježbe čitanja i pisanja 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

33 Prosječna ocjena studenata preddiplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja po studijskim godinama

34 Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja, Osijek Prosječna ocjena po godinama 5,00 4,50 4,00 4,09 4,38 4,54 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 1. godina 2. godina 3. godina

35 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 1. godina, Slavonski Brod 1. godina - Prosječna ocjena kolegija Elementarna matematika Medijska kultura Engleski jezik I Dječja književnost Prtirodno geogr. ob. Hrvatske E ngleski jezik II Hrvatski jezik Prirodoslovlje I Glazbena kultura Oblikovanje teksta Leksikologija i tvorba riječi u hrv. jeziku Njemački jezik II Likovna kultura Teorija glazbe Kulturna pov. Hrvatske Tablični kalkulator Pedagogija Njemački jezik I Zavičajni idiom Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru Vizualne komunikacije i dizajn 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

36 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 2. godina, Slavonski Brod 2. godina - Prosječna ocjena kolegija Matematika Engleski jezik III Suvremeni mediji u nastavi književnosti Didaktika Teorija kurikula Razvojna psihologija Kineziološki praktikum Računalni alati za nastavu Jezična kultura Njemački jezik III Prirodoslovlje II Sviranje I Zlostavljana i zanemarena djeca Roditeljstvo Informatika u obrazovanju Kreativnost u nastavi Kreativnost u nastavi Dramski odgoj 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

37 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 3. godina, Slavonski Brod 3. godina - Prosječna ocjena kolegija MTD matematike I Psihologija obrazovanja Kineziološka metodika I Kineziologija MTD hrv. jezika I Izvannasta. i izvanšk. sportske aktivnosti Suvremene nastavne strategije Internet u odgoju i obrazovanju MTD pirode i društva I Sviranje II MTD lik. kult. I Hrvatska nacionalna baština MTD likovne kulture II Poznavanje biljaka i životinja Školska higijena 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

38 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 4. godina, Slavonski Brod 4. godina - Prosječna ocjena kolegija MTD matematike II Programski jezik LOGO Primjenjena razvojna psihologija (A) Kineziološka metodika II MTD hrv. jezika II MTD prirode i društva II Zavičajna povijest (A) Metodika glazbene kulture I MTD glazbene kulture II Glazbena slušaonica I (A) Istraživačka nastava prirode i društva (A) 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

39 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 5. godina, Slavonski Brod 5. godina - Prosječna ocjena kolegija Statistika Pedagogija djece s posebnim potrebama Religije svijeta (A) Usmena i pisana komunikac. (A) Metodologija pedagoškog istraživanja Korelacijsko integrac. sustav u hrvatskom jeziku (A) Integrirana nastava Metodika odgoja Glazbena slušaonica II (A) Izvanast. Akt. U školskom kurikulumu Ekologija 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

40 Prosječna ocjena studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti po studijskim godinama, Slavonski Brod

41 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Slavonski Brod Prosječna ocjena po godinama 5,00 4,50 4,00 3,75 4,03 4,21 4,32 4,45 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina

42 Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, 1. godina, Slavonski Brod 1. godina - Prosječna ocjena kolegija Matematička kultura i kimunikacija Kineziologija Kineziologija Hrvatski jezik i kominikacija Pedagogija ranoga i predškolskog odgoja i obraz. Njemački jezik Engleski jezik I Dječja kinjiževnost s medijskom kult. Zavičajna povijest Informatička pismenost Sociologija odgojai obrazovanja Glazba s praktikumom Jezične igre Opća pedagogija Zborno pjevanje 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

43 Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, 2. godina, Slavonski Brod 2. godina - Prosječna ocjena kolegija Pedagogija djece s posebnim potrebama Engleski jezik II Razvojna psihologija Njemački jezik II Kineziološka metodika u integriranom kurikulu Glazba u integriranom kurikulu Integrirani predškolski kurikul I Likovna kultura Roditeljstvo Glazbena slušaonica Lutkarstvo Dramske igre 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

44 Prosječna ocjena studenata Izvanrednog diplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja po studijskim godinama

45 Izvanredni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja, Slavonski Brod 5,00 Prosječna ocjena po godinama 4,50 4,00 3,97 3,50 3,32 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 1. godina 2. godina

Prolaznost studenata (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini)

Prolaznost studenata  (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini) Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./15. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

god. SEMESTAR: II. (ljetni) STUDIJSKA GRUPA: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, O

god. SEMESTAR: II. (ljetni) STUDIJSKA GRUPA: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, O 8.00-8.45 8.45-9.30 1 god. SEMESTAR:. (ljetni) Hrvatski jezik D. Smajić P 22 vjezbe engl. I V A gr. 28 (C) Njem j. V 4 tj. Uvod u računarstvo P tj. 2 Leksk. i tvorba riječi E. Berbić Kolar P tj. 22 Gram.

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ ПЕТАК 14. 09. 2018. САЛА ЗА ФИЗИЧКО/ АМФИТЕАТАР

Више

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ школске 2011/2012. године ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА И ВИШОМ ШКОЛОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

Више

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ Учионица 5, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА МАТЕМАТИКА

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године 2. 10.2016. I ГОДИНА ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ (редовни студенти оба смера, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА (редовни студенти оба смера, ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15ПГПГ001 Увод у педагогију 1 (2+2+0) 1 5 2. 15ПГПГ002 Историја педагогије 1 (2+2+0) 1 5 3. 15ПГПГ003 Компаративна

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU,

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU, UNIVERZITET U NOVOM ADU, FILOZOFKI FAKULTET U NOVOM ADU truktura studijskih programa NOVI AD 2012. Osnovne akademske studije - po starom zakonu trana 2 PRVA GODINA Naziv tatus 1 11 Opšta pedagogija 1,2

Више

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ В О Д И Ч за студенте Учитељског факултета који су завршили Вишу школу за образовање васпитача Београд 2010. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ www.uf.bg.ac.rs Краљице

Више

RASPORED SATI

RASPORED SATI 1.. 2014. UČITELJSKI STUDIJ - 1. GODINA AKADEMSKA GODINA 2014/15. ZIMSKI SEMESTAR 1. 8 00-8 45 GEOGRAFIJA 1 P Braičić HRV. GRAMATIKA P 2. 8 50-9 35 OPĆA PED. S2 Opić GEOGRAFIJA S1 Braičić 3. 9 40-25 OPĆA

Више

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност за децу (СВ) Миленковић С. Зорић М. Предшколска педагогија

Више

Ispitni_rokovi_2018_2019_jesenski_V.1.xlsx

Ispitni_rokovi_2018_2019_jesenski_V.1.xlsx ISVU kod Kod kolegija Kolegij Odjel 1. jesenski 2. jesenski 60919 PMC101 Analitička kemija I Odjel za kemiju četvrtak, 29. kolovoz 2019. četvrtak, 12. rujan 2019. 60940 PMC104 Analitička kemija II Odjel

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена 23.01.2017.) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име предмета Датум и термин одржавања писменог дела испита

Више

ZIMSKI ISPITNI ROK – 2011

ZIMSKI ISPITNI ROK – 2011 JESENSKI ISPITNI ROK - 2018. I. GODINA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA V. Krneta, prof. Jezične vježbe 1 5.9. u 10 sati 19.9. u 10 sati V. Krneta, prof. Elementarna 5.9. u 10 sati 19.9. u 10 sati gramatika 1 Uvod

Више

Microsoft Word - raspored - zimski sem za web.docx

Microsoft Word - raspored - zimski sem za web.docx 1.. 2014. UČITELJSKI STUDIJ - 1. GODINA AKADEMSKA GODINA 2014/15. ZIMSKISEMESTAR 1. 8 00 45 GEOGRAFIJA 1 P -8 Braičić 2. 8 50-9 35 OPĆA PED. S2 Opić 3. 9 40-25 OPĆA PED. S1 Opić GEOGRAFIJA S1 Braičić GEOGRAFIJA

Више

Obrazovanje i osposobljavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika

Obrazovanje i osposobljavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Inicijalno obrazovanje nastavnika razlikuje se prema razini obrazovanja u kojoj će budući nastavnici raditi. Odgojitelji, učitelji

Више

-UFZG ODSJEK U PETRINJI RASPORED SATI / UČITELJSKI STUDIJ- 1. GODINA AKADEMSKA GODINA 2014/15. LJETNI SEMESTAR SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJ

-UFZG ODSJEK U PETRINJI RASPORED SATI / UČITELJSKI STUDIJ- 1. GODINA AKADEMSKA GODINA 2014/15. LJETNI SEMESTAR SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJ -UFZG ODSJEK U PETRINJI RASPORED SATI / 28..2.2015. UČITELJSKI STUDIJ- 1. GODINA AKADEMSKA GODINA 2014/15. LJETNI SEMESTAR 1. 8 00 45-8 GEOGRAFIJA S1 Braičić 30 2. 8 50 35 GEOGRAFIJA -9 S2 Braičić 30 PRIROD.

Више

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном року за школску 2018/2019. годину 1. ГОДИНА 1. Енглески

Више

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року з

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року з ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року за школску 2018/2019. годину 1. ГОДИНА 1. Енглески језик

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15МД001 Докторска дисертација - избор теме и преглед литературе (0+0+6) 1 10 Укупно обавезних предмета у 1. семестру: 1 Страна 1 од 6 Изборни предмети

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА-

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ 11-03.05.2019.- МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 10.05.2019.-ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 14.05.2019. -ФИЗИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 17.05.2019.- ЕНГЛЕСКИ- ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

Microsoft Word - Raspored casova letnji semestar

Microsoft Word - Raspored casova letnji semestar РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (преподневна настава) Ред бр Име и презиме професора Назив предмета Смер Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ САДРЖАЈ: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Англистика...

Више

t

t РАСПОРЕД за Студијски програм СПОРТСКИ ТРЕНЕР ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 06/07. ГОДИНЕ I ГОДИНА ДАН ВРЕМЕ БРОЈ СЛУШАОНИЦА ПОНЕДЕЉАК Психологија спорта -4:5 УТОРАК Психологија спорта Вежбе Друга група :00-:45

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 10. 04. у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 03. 04. у 10 h писмени 04. 04. у 10 h усмени Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 1 03. 04. у

Више

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА ШКОЛСКА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У 2. ПОЛУГОДИШТУ VII Предмети Писмени задаци Писмене вежбе II III IV V VI II III IV V

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА ШКОЛСКА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У 2. ПОЛУГОДИШТУ VII Предмети Писмени задаци Писмене вежбе II III IV V VI II III IV V ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА ШКОЛСКА 2018-2019. РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У 2. ПОЛУГОДИШТУ VII Српски језик 19 4 Енглески језик 22 1 Немачки језик Француски језик 14 9 Геометрија 3 29 11 8 Физика 23 10 Хемија 7

Више

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica,

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, ggaso@ffos.hr Kornelija Petr Balog, Odsjek za informacijske

Више

ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 PREDMET (zimski semestar) redovni ispitni termin ) popravni ispit (

ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 PREDMET (zimski semestar) redovni ispitni termin ) popravni ispit ( ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin ANTIČKA FILOZOFIJA 16.1.2019. 8.00 2/5/2019 8.00 4/10/2019 8.00 6/4/2019 8.00 8.7.2019 8.00 8/20/2019 8.00 10.9.2019 8.00 UVOD U FILOZOFIJU

Више

(Microsoft Word - HMD-Predavanje Online nastava- metoda pou\350avanja, iskustva i izazovi)

(Microsoft Word - HMD-Predavanje Online nastava- metoda  pou\350avanja, iskustva i izazovi) Ž i v o t o p i s OSOBNI PODACI mr. sc. Martina Primorac Krmpotić, dipl.ing.mat. Adresa: Horvaćanska 146A, 10 000 Zagreb, Hrvatska mobitel: +385 98 775 250 e-mail: martina.primoraczg@gmail.com Datum i

Више

Microsoft Word - ???????? ???????? ??????? ????? _1_.doc111.doc

Microsoft Word - ???????? ???????? ??????? ????? _1_.doc111.doc РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА СЕПТЕМБАР И ОКТОБАР МЕСЕЦ 2018. ГОДИНЕ ОДЕЉЕЊЕ 1-1 25.09.2018.ГОДИНЕ- ФИЗИКА КОНТРОЛНА ВЕЖБА 05.10.2018.ГОДИНЕ МАТЕМАТИКА КОНТРОЛНА ВЕЖБА 10.10.2018.ГОДИНЕ- БИОЛОГИЈА-

Више

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: 201-201. REDOVNI STUDIJ I godina II semestar od: 01.0.201. do: 14.07.201. 2.0.01.001. Arhitektura i organizacija računarskih sistema Prof. dr Goran

Више

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD /2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upi

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD /2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upi PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD. 2016./2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upis nekog od predmeta III. potrebno je položiti sve predmete

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Картографија 05. 07. у 0 h, Лаб. за картографију Математичка географија 0. 07. у 9

Више

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redoviti Godina III. Semestar VI. ECTS bodovi 4 Nastavnik

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 05. 06. у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија 06. 06. у 10 h писмени 07. 06. у 10 h усмени 1 Картографија 1 06. 06. у 10 h Студентски трг 3, Лаб.

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Студентски трг 3 Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Студентски трг 3, Сала Картографија 05. 07. у 0 h Студентски трг 3,

Више

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc ГЕОГРАФИЈА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Увод у географију ТМ 2 + 1 + 0 + 0 5 Картографија СА 2 + 2 + 1 + 0 Математичка гeографија СА 2 + 1 + 0 + 0 5 Географски информациони системи СА 2 + 2 + 0 + 0 6 Геологија

Више

Slide 1

Slide 1 Gimnazija Fran Galović Koprivnica VODIČ ZA UPIS Koprivnica, svibanj 2019. ( mr. sc. Vjekoslav Robotić) 1 Upisi: Zašto upisati? ZATO JER Najbolji programi za upis na fakultet Klasifikacijski ispiti Državna

Више

RASPORED ISPITA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU DATUM/DAN ODRŽAVANJA ISPITA NAZIV KOLEGIJA STUDIJ PDS/DS GODINA STUDIJA TERMIN ODRŽAVAN

RASPORED ISPITA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU DATUM/DAN ODRŽAVANJA ISPITA NAZIV KOLEGIJA STUDIJ PDS/DS GODINA STUDIJA TERMIN ODRŽAVAN RASPORED ISPITA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU 9.2018. 30.9.2018. DATUM/DAN ODRŽAVANJA ISPITA NAZIV KOLEGIJA STUDIJ / GODINA STUDIJA TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PR OS TO RIJ A NASTAVNIK 9.2018. (PONEDJELJAK) Talijanski

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15СЦСЦ001 Увод у социологију 1 (2+1+0) 1 6 2. 15СЦСЦ002 Друштвене теорије антике и средњег века (2+1+0) 1 6 3. 15СЦСЦ003 Социјална психологија (2+1+0)

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

Predmet/područje Državni skupovi u godini Engleski jezik (osnovne i srednje škole) Razvijanje i unapređivanje profesionalnih kompetencija učitel

Predmet/područje Državni skupovi u godini Engleski jezik (osnovne i srednje škole) Razvijanje i unapređivanje profesionalnih kompetencija učitel Predmet/područje Državni skupovi u 2014. godini Engleski jezik (osnovne i srednje škole) Razvijanje i unapređivanje profesionalnih kompetencija učitelja i nastavnika engleskoga jezika Izvannastavne aktivnosti

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Microsoft Word - HJK - DS_

Microsoft Word - HJK - DS_ SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 602-04/14-03/0 Odjel za kroatistiku i slavistiku URBROJ: 2198-1-79-34/14-07 Odsjek za hrvatski jezik i književnost Šifra predmeta RED PREDAVANJA za I (prvi) semestar jednopredmetnoga

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU TEOLOŠKO-KATEHETSKI ODJEL PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI TEOLOŠKO-KATEHETSKI STUDIJ (DVOPREDMETNI) Trajanje studija: 6 semestara AKAD.

SVEUČILIŠTE U ZADRU TEOLOŠKO-KATEHETSKI ODJEL PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI TEOLOŠKO-KATEHETSKI STUDIJ (DVOPREDMETNI) Trajanje studija: 6 semestara AKAD. Trajanje studija: 6 semestara AKAD. GOD. 2017./2018. 18.9.2017. Uvjeti za upis na studij: Završena četverogodišnja srednja škola, položena državna matura ili razredbeni postupak za upis u posebnoj kvoti.

Више

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (СИИТ) У циљу бољег

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA ANGLISTIKU JESENSKI ISPITNI ROK 2018./2019. DAN DATUM NAZIV PREDMETA VRIJEME PROSTORIJA NASTAVNIK SRI AMERIČK

SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA ANGLISTIKU JESENSKI ISPITNI ROK 2018./2019. DAN DATUM NAZIV PREDMETA VRIJEME PROSTORIJA NASTAVNIK SRI AMERIČK SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA ANGLISTIKU JESENSKI ISPITNI ROK 2018./2019. DAN DATUM NAZIV PREDMETA VRIJEME PROSTORIJA NASTAVNIK SRI 04.09.2019. AMERIČKI ANIMIRANI FILM 18-19 URED RAJKO PETKOVIĆ SRI 18.09.2019.

Више

Raspored za zimski semestar ak. 2012/2013. god.

Raspored za zimski semestar ak. 2012/2013. god. IV II VI IV II RASPORED NASTAVE ZA LJETNI STUDIJSKE 2018/2019. GODINE ODSJEK ZA AGOGIJU OBJAVLJEN NA WEB STRANICI 21. 2. 2019. P O N E D J E L J A K Hrvatski/ Srpski Prof. dr. Halid Bulić Hrvatski/ Srpski

Више

Građanski odgoj i obrazovanje

Građanski odgoj i obrazovanje Usvajanje prijedloga Izvedbenog plana i programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Goo-a 5. rujna 2015. godine Koordinator: Lea Liović, pedagoginja Dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja,

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЛ - Словачки језик и књижевност Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часо

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЛ - Словачки језик и књижевност Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часо Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15СЛСЛ001 Фонетика и фонологија словачког језика (2+2+0) 1 6 2. 15СЛСЛ002 Правопис словачког језика 1 (1+1+0)

Више

OAS инфо.xlsx

OAS инфо.xlsx Назив студијског програма: Ликовне уметности Врста студија: Основне академске студије Дужина трајања студија: 4 године Обим студија изражен у ЕСПБ бодовима: 240 Стручни назив: Дипломирани ликовни уметник

Више

Microsoft Word - IZBOR U ZVANJE VISI ASS

Microsoft Word - IZBOR U ZVANJE  VISI ASS КОМИСИЈА ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ГЛАС СРПСКЕ ОД 24.10.2012. ГОДИНЕ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА- ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ДИДАКТИКА И ОПШТА ПЕДАГОГИЈА

Више

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализ

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализ КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализа текста, познавање и примена граматичких правила,

Више

ZIMSKI SEMESTAR, Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 09:00-10:30 PON 10:30-12:00 PON 15:00-16:30 PON 16:30-19:30 UTO 09:00-10

ZIMSKI SEMESTAR, Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 09:00-10:30 PON 10:30-12:00 PON 15:00-16:30 PON 16:30-19:30 UTO 09:00-10 ZIMSKI SEMESTAR, 2.11.2018. Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 09:00-10:30 PON 10:30-12:00 PON 15:00-16:30 PON 16:30-19:30 UTO 09:00-10:30 UTO 10:30-12:00 UTO 12:00-13:30 UTO 13:30-15:00

Више

Vremenik_2015_2016_2.verzija.xlsx

Vremenik_2015_2016_2.verzija.xlsx 07.09.2015. Pon 08.09.2015. Uto 09.09.2015. Sri 10.09.2015. Čet 11.09.2015. Pet 12.09.2015. Sub 13.09.2015. Ned 14.09.2015. Pon 15.09.2015. Uto 16.09.2015. Sri 17.09.2015. Čet 18.09.2015. Pet Matematika

Више

Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА Веће другог разреда Наставни предмет обухвата следеће области: - Природни бројеви до Геометријска тела

Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА Веће другог разреда Наставни предмет обухвата следеће области: - Природни бројеви до Геометријска тела Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА - Природни бројеви до 100 - Геометријска тела и фигуре - Мерење и мере Елементи оцењивања из предмета математика: - Усвојеност наставних садржаја - Примена знања

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

Raspored zimski semestar MAS pdf

Raspored zimski semestar MAS pdf Raspored predavanja master akademskih studija školske 2018/2019. godine - zimski semestar Muzička pedagogija Ponedeljak: 09,45-,15 Analiza muzike 20. veka Ponedeljak: 12,-13,15 Metodika nastave muzičke

Више

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine broj: 12

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine broj: 12 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09,

Више

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) jedno je od mlađih središta visokoškolske znanstvene i umjetničke izobrazbe te znanstvenoistraživačkoga

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Zagrebačka 30 52100 PULA Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 71. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i članka 5. Pravilnika

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ РЕДОВНИ ИСПИТНИ РОКОВИ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИКЕ ПРВА ГОДИНА ФИЗИЧКА МЕХАНИКА ПРАКТИКУМ ИЗ ФИЗ. МЕХ. 21.01-08.02. п: 30.01.19.10 h у: 06.02.19.10

Више

JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGI 2014./2015. SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /14-03/10 Odjel za TALIJANISTIK

JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGI 2014./2015. SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /14-03/10 Odjel za TALIJANISTIK JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGI 2014./2015. SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 602-04/14-03/10 Odjel za TALIJANISTIKU URBROJ: 2198-1-79-43/14-01 RED PREDAVANJA za I (prvi)

Више

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA USVAJANJE ZNANJA IZRADE KURIKULUMA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016.

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA USVAJANJE ZNANJA IZRADE KURIKULUMA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016. PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA USVAJANJE ZNANJA IZRADE KURIKULUMA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad 2015. lipanj 2016. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Razvoj ljudskih

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију 13.02. у 10 h 04.04. у 10 h 05.06. у 12 h 26.06. у 12 h 04.09. у 12 h 25. 09. у 12

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈА Увод у географију 03. 07. у 15 h Студентски трг 3 Картографија Писмени: 01. 07. у 14 h Усмени: 02. 07. у 10 h Студентски трг 3 Математичка географија 03. 07. у 14,30 h Студентски

Више

Leppvaara lukio Upper Secondary School

Leppvaara lukio Upper Secondary School TIDE PROJEKT Together for Intercultural and Diverse Europe Zajedno za interkulturalnu Europu prepunu različitosti Leppvaara lukio Upper Secondary School Espoo, Helsinki Željka i Silva Leppvaara lukio sport

Више

I

I DETALJNI IZEDBENI NASTANI LAN REDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

Redoviti_ispitni_rokovi (1)

Redoviti_ispitni_rokovi (1) ODSJEK ZA POVIJEST UMJETNOSTI REDOVNI ISPITNI ROKOVI ZA KOLEGIJE U AKAD. GOD. 2018/2019. STUDENTI KOJI SU ODSLUŠALI KOLEGIJE PRETHODNIH AKADEMSKIH GODINA I ISPUNILI UVJETE ZA PRISTUPANJE ISPITU, A NASTAVA

Више

Microsoft Word - 3a_INP demografija.docx

Microsoft Word - 3a_INP demografija.docx DHI 2019./2020., 1 ODSJEK ZA DEMOGRAFIJU I HRVATSKO ISELJENIŠTVO STUDIJ DEMOGRAFIJE I HRVATSKOGA ISELJENIŠTVA Predstojnik Odsjeka: doc. dr. sc. Stjepan Šterc DHI 2019./2020., 2 INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

RASPORED ISPITA U APRILSKOM ROKU 2001

RASPORED  ISPITA  U  APRILSKOM  ROKU  2001 Univerzitet u Novom Sadu, Akademija Novi Sad Departman muzičke Raspored ispita u aprilskom ispitnom roku školske 2016/2017 (od 18.04.2017 23.04.2017) DEPARTMAN MUZIČKE UMETNOSTI Studijski program Godina

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

PREDUVJETI za upis kolegija i polaganje ispita u viših godinama na preddiplomskom sveučilišnom studiju

PREDUVJETI za upis kolegija i polaganje ispita u viših godinama na preddiplomskom sveučilišnom studiju PREDUVJETI za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre na preddiplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo od ak.god. 2016./2017. (korekcija: FV 16.7.2018., od ak.god. 2018./2019.)

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2008

Microsoft Word - Akreditacija 2008 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2008) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и 19.09.2017 Математика I 20.09.2017 Математика II 21.09.2017 Увод у рачунарство

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Септембар Београд Рб Предмет Датум Време Сала 1 Акробатика и сценске борбе :00 Рсавска 78 2

РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Септембар Београд Рб Предмет Датум Време Сала 1 Акробатика и сценске борбе :00 Рсавска 78 2 РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Септембар 2015 - Београд 31.8.2015 1 Акробатика и сценске борбе 3 24.8.2015 10:00 Рсавска 78 2 Технологија филма и телевизије 24.8.2015 17:00 3 Технологија филмске и видео камере

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

PowerPoint prezentacija

PowerPoint prezentacija Školski knjižničari za razliku u odgoju i obrazovanju SURADNJA U NEPOSREDNOJ ODGOJNO OBRAZOVNOJ DJELATNOSTI SNOOD Ciljevi 1. dati konkretan doprinos suradnji s učiteljima i nastavnicima 2. pokazati ostalim

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ Овим документом

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2016/17, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2016/17, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за 1. Рад управе Факултета (декан, продекани) 1. 0 - непознато ми је 1379 45.66 % 2. 1 - незадовољавајуће 98 3.25 % 3. 2 88 2.91 % 4. 3 270 8.94 % 5. 4 502 16.62 % 6. 5 - одлично 683 22.62 % Средња вредност

Више

Program INA Razvoj skolstva u opcini KS

Program INA Razvoj skolstva u opcini KS PROJEKT UMIJEĆE KORIŠTENJA INFORMACIJA PROGRAM IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI «RAZVOJ ŠKOLSTVA U OPĆINI KLINČA SELA» Autorica programa: Maja Slamar Datum: 25. 8. 2018. Napomena: program je razvijen u sklopu

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

SVEUCILISTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO - MATEMATICKI FAKULTET ZAGREB, Horvatovac 102a '2 (01) fax (01)

SVEUCILISTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO - MATEMATICKI FAKULTET ZAGREB, Horvatovac 102a '2 (01) fax (01) SVEUCLSTE U ZAGREBU PRRODOSLOVNO - MATEMATCK FAKULTET 10 000 ZAGREB, Horvatovac 10a ' (01) 46 06 011 fax (01) 46 06 01 e-mail dekanat@dekanat.pmf.hr ZBORNO POVJERENSTVO PMF-a ZA PROVODENJE ZBORA ZA STUDENTSK

Више