NACRT HRVATSKE NORME nhrn EN :2008/NA ICS: ; Prvo izdanje, veljača Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija Dio

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "NACRT HRVATSKE NORME nhrn EN :2008/NA ICS: ; Prvo izdanje, veljača Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija Dio"

Транскрипт

1 NACRT HRVATSKE NORME nhrn EN :2008/NA ICS: ; Prvo izdanje, veljača Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija Dio 4-1: Silosi Nacionalni dodatak Eurocode 3: Design of steel structures Part 4-1: Silos National Annex Obavijest o prihvaćanju objavljena je u HZN Glasilu BROJ/GODINA od GGGG-MM-DD. Referencijski broj: hr Zabranjeno je umnožavanje hrvatskih norma ili njihovih dijelova

2 Napomena o autorskom pravu HZN Sva prava pridržava HZN na temelju Zakona o normizaciji (NN 163/2003). Ako drugačije nije utvrđeno, ni jedan dio ovoga dokumenta ne smije se umnožavati ili upotrebljavati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, elektronički ili strojno, uključujući fotokopiranje i mikrofilm, bez pisane dozvole HZN-a čija je adresa niže navedena. Hrvatski zavod za norme (HZN) Adresa: Ulica grada Vukovara Zagreb, CROATIA Tel Faks: e-pošta: Web: Izjava o odbijanju odgovornosti za PDF PDF zapis može sadržavati ugrađene oblike znakova. U skladu s Adobeovom politikom licenciranja, ovaj se zapis smije tiskati ili pregledavati, ali se ne smije uređivati osim ako na računalu, na kojem se obavlja uređivanje, postoje licencirani i instalirani oblici ugrađenih znakova. Preuzimanjem ovog zapisa stranke prihvaćaju odgovornost nekršenja Adobeove politike licenciranja. Hrvatski zavod za norme ne prihvaća nikakvu odgovornost u tome području. Adobe je robni žig tvrtke Adobe Systems Incorporated. Pojedinosti o programskim proizvodima upotrijebljenim za stvaranje ovog PDF zapisa mogu se naći u općim informacijama povezanim s ovim zapisom. Parametri stvaranja PDF zapisa optimizirani su za ispis. Poduzete su sve mjere da zapis bude prikladan za uporabu. U izuzetnom slučaju otkrivanja problema povezanog s njim molimo izvijestite HZN na gore navedenoj adresi.

3 Sadržaj Predgovor Područje primjene Nacionalno određeni parametri...5 Dodatak A(HR) (obavijesni) Točke u normi HRN EN :2008 u kojima su dopušteni nacionalno određeni parametri

4 Predgovor Ovaj je dokument (HRN EN :2008/NA:2013) izdao Hrvatski zavod za norme na temelju članka 9. Zakona o normizaciji ( Narodne novine, br. 163/2003) i u skladu s Unutrašnjim pravilima za normizaciju UPN 3, točka 4.1. Pripremio ga je tehnički odbor HZN/TO 548, Konstrukcijski eurokodovi. Ovaj dokument omogućuje primjenu norme HRN EN :2008 uključujući ispravak Ispr.1:2011 u Republici Hrvatskoj. Norma HRN EN :2008 istovjetna je s europskom normom EN :2007, a ispravak HRN EN :2008/Ispr.1:2011 s ispravkom EN :2007/AC:2009. U daljnjem se tekstu pod oznakom HRN EN :2008 razumijeva norma i njezin ispravak (HRN EN :2008+Ispr.1:2011). U normi HRN EN :2008 dopušteno je donošenje odluka o vrijednostima određenih parametara ili određenim postupcima proračuna na nacionalnoj razini. Tako određene vrijednosti ili postupci nazivaju se "nacionalno određeni parametri" (en: Nationally determined parameters NDP). Te vrijednosti i postupci primjenjuju se za projektiranje građevina koje se izvode u Republici Hrvatskoj. Brojčane oznake tablica i formula odgovaraju brojčanim oznakama tablica i formula u izvornoj normi, iza kojih se dodaje oznaka (HR). U Dodatku A ovoga nacionalnog dodatka navedene su točke iz norme HRN EN :2008 za koje je dopušteno donošenje odluka na nacionalnoj razini. U točki 2 ovog dokumenta navedene su te odluke. 4

5 1 Područje primjene Ovaj dokument određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka uz normu HRN EN :2008 i primjenjuje se zajedno s tom normom. 2 Nacionalno određeni parametri 2.1 Razredi posljedica, točka 2.2(1), NAPOMENA Ne definiraju se razredi posljedica za silos ovisno o lokaciji, vrsti punjenja i opterećenju, tipu konstrukcije, veličini i načinu rada silosa. 2.2 Podaci o razredima posljedica, točka 2.2(3), NAPOMENA 1 Ne navode se podaci o razredima posljedica. 2.3 Parcijalni koeficijenti za otpornost Mi, točka (3)P, NAPOMENA Prihvaćaju se niže navedeni parcijalni koeficijenti za otpornost Mi. M0 = 1,00 M1 = 1,10 M2 = 1,25 M4 = 1,10 M5 = 1,25 M6 = 1, Posebno legirani čelici, točka 3.4(1), NAPOMENA Ne navode se podaci o primjerenim vrijednostima odgovarajućih mehaničkih svojstava za nenormirane legure čelika. 2.5 Vrijednost gubitka debljine Δt a zbog abrazije, točka 4.1.4(2), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost t a = 2 mm. 2.6 Odgovarajuće vrijednosti za gubitke zbog korozije i abrazije, točka 4.1.4(4), NAPOMENA 1 Odgovarajuće vrijednosti za gubitke zbog korozije i abrazije za sipke tvari koje su u tarnom kontaktu s definiranim materijalima stijenke silosa treba odrediti prema odgovarajućim podacima iz stručne literature, ali ne manje od 0,1 mm godišnje. 5

6 2.7 Vrijednost n vs, točka (6), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost n vs = Vrijednost n s, točka 4.3.1(6), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost n s = Vrijednost n ew, točka 4.3.1(8), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost n ew = Faktori učinkovitosti priključaka j i, točka (3), NAPOMENA Prihvaćaju se preporučene vrijednosti faktora učinkovitosti zavarenih preklopnih priključaka j 1 = 1,0 i j 2 = 0, Parametar nejednolikog naprezanja b, točka (10), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost parametra nejednolikog naprezanja za stanja globalnog savijanja b = 0, Vrijednosti L, k 1 i k 2, točka (12), NAPOMENA 1 Prihvaćaju se preporučene vrijednosti L = 0,7, k 1 = 0,5 i k 2 = 0, Vrijednosti i, točka (15), NAPOMENA Prihvaćaju se preporučene vrijednosti = 0,60 i = 1, Faktor smanjenja za nesavršenost pri elastičnom izbočivanju n, točka (10), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost faktora smanjenja za nesavršenost pri elastičnom izbočivanju α n = 0, Vrijednost k 1, točka (14), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost k 1 = 0, Vrijednost k s, točka (3), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost k s = 0,10. 6

7 2.17 Faktor smanjenja za nesavršenost pri elastičnom izbočivanju n, točka (6), NAPOMENA Prihvaća se vrijednost faktora smanjenja za nesavršenost pri elastičnom izbočivanju α n = α τ navedenom u tablici D.6 točke D norme HRN EN : Broj ciklusa punjenja i pražnjenja N f, točka (2), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost broja ciklusa punjenja i pražnjenje N f = Vrijednost k s, točka (1), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost k s = 0, Vrijednost k t, točka (2), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost k f = 4, Faktor smanjenja elastičnog izbočivanja zbog nesavršenosti x, točka (2), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost faktora smanjenja elastičnog izbočivanja zbog nesavršenosti x = 0, Vrijednost k dx, točka (2), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost k dx = 7, Faktor smanjenja elastičnog izbočivanja zbog nesavršenosti x, točka (5), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost faktora smanjenja elastičnog izbočivanja zbog nesavršenosti x = 0, Vrijednost k s, točka (5), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost k s = Vrijednost k d, točka (3), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost k d = 7, Vrijednosti (r/t) max, k 1, k 2 i k 3, točka 5.4.4(2), NAPOMENA Prihvaćaju se preporučene vrijednosti (r/t) max = 400, k 1 = 2,0, k 2 = 1,0 i k 3 = 1,0. 7

8 2.27 Vrijednost k s, točka 5.4.4(3)b), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost k s = 0, Vrijednost k L, točka 5.4.4(3)c), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost k L = 4, Koeficijenti harmonika raspodjele vjetrenog tlaka po opsegu C m, točka 5.4.7(3), NAPOMENA Prihvaćaju se preporučene vrijednosti M = 4, C 1 = +0,25, C 2 = +1,0, C 3 = +0,45 i C 4 = -0,15 za silose 1. i 2. razreda. Za silose 3. razreda prihvaćaju se preporučene točnije raspodjele uz M = 4 za pojedinačne silose i M = 10 za silose u skupinama dane u Dodatku C norme HRN EN : Vrijednost k d1, točka 5.5.2(3), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost k d1 = 0, Vrijednost k d2, točka 5.6.2(1), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost k d2 = 0, Vrijednosti k d3 i k d4, točka 5.6.2(2), NAPOMENA Prihvaćaju se preporučene vrijednosti k d3 = 0,05 i k d4 = Parcijalni koeficijent M0g, točka 6.1.2(4), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost parcijalnog koeficijenta M0g = 1, Faktor povećanja naprezanja zbog nesimetrije g asym, točka (2), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost faktora povećanja naprezanja zbog nesimetrije g asym = 1, Vrijednost k r, točka (4), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost k r = 0, Faktor osjetljivosti na nesavršenost pri elastičnom izbočivanju xh, točka (3), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost faktora osjetljivosti na nesavršenost pri elastičnom izbočivanju xh = 0,10. 8

9 2.37 Vrijednost p, točka 7.3.1(4), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost p = 0, Vrijednost lim, točka 8.3.3(4), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost lim = Vrijednosti lim, k L i k R, točka 8.4.1(6), NAPOMENA 1 Prihvaćaju se preporučene vrijednosti lim = 10, k L = 10 i k R = 0, Vrijednosti lim, k L i k R, točka 8.4.2(5), NAPOMENA 1 Prihvaćaju se preporučene vrijednosti lim = 10, k L = 10 i k R = 0, Vrijednost k, točka 8.5.3(3), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost k = 0, Faktori oblika C sc i C ss, točka 9.5.1(3), NAPOMENA Prihvaćaju se preporučene vrijednosti faktora oblika C sc = 1,0 i C ss = 1, Faktori stanja opterećenja k L, točka 9.5.1(4), NAPOMENA Prihvaćaju se preporučene vrijednosti faktora stanja opterećenja k Lf = 4,0 i k Le = 2, Vrijednost k s, točka 9.5.2(5), NAPOMENA 1 Prihvaća se preporučena vrijednost k s = 0, Vrijednosti k 1 i k 2, točka 9.8.2(1), NAPOMENA Prihvaćaju se preporučene vrijednosti k 1 = 0,02 i k 2 = Vrijednost k 3, točka 9.8.2(2), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost k 3 = 0, Faktor povećanja k M, točka A.2(1), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost faktora povećanja kako bi se obuhvatili učinci lokalnog savijanja k M = 1,1. 9

10 2.48 Faktor povećanja k h, točka A.2(2), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost faktora povećanja kako bi se obuhvatili učinci nesimetrije i savijanja prstena k h = 1, Učinkovitost j i zavarenih preklopnih priključaka, točka A.3.2.1(6), NAPOMENA Prihvaćaju se preporučene vrijednosti učinkovitosti zavarenih preklopnih priključaka j 1 = 1,0 i j 2 = 0, Parcijalni koeficijent M1, točka A.3.2.2(6), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost parcijalnog koeficijenta M1 = 1, Vrijednost n i parcijalni koeficijent M1, točka A.3.2.3(2), NAPOMENA Prihvaćaju se preporučene vrijednosti n = 0,5 i M1 = 1, Parcijalni koeficijent M0g, točka A.3.3(1), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost parcijalnog koeficijenta M0g = 1, Faktor povećanja zbog nesimetričnog naprezanja g asym, točka A.3.3(2), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost faktora povećanja zbog nesimetričnog naprezanja g asym = 1, Vrijednost k r i parcijalni koeficijent M2, točka A.3.3(3), NAPOMENA Prihvaćaju se preporučene vrijednosti k r = 0,90 i M2 = 1, Parcijalni koeficijent za plastičnost M0, točka A.3.4(4), NAPOMENA Prihvaća se preporučena vrijednost parcijalnog koeficijenta za plastičnost M0 = 1,0. 10

11 Dodatak A(HR) (obavijesni) Točke u normi HRN EN :2008 u kojima su dopušteni nacionalno određeni parametri Točka u normi HRN EN Točka u ovom dokumentu 2.2(1), NAPOMENA 2.1 Razredi posljedica 2.2(3), NAPOMENA Podaci o razredima posljedica Sadržaj (3)P, NAPOMENA 2.3 Parcijalni koeficijenti za otpornosti Mi 3.4(1), NAPOMENA 2.4 Posebno legirani čelici 4.1.4(2), NAPOMENA 2.5 Vrijednost gubitka debljine Δt a zbog abrazije 4.1.4(4), NAPOMENA Odgovarajuće vrijednosti za gubitke zbog korozije i abrazije (6), NAPOMENA 2.7 Vrijednost n vs 4.3.1(6), NAPOMENA 2.8 Vrijednost n s 4.3.1(8), NAPOMENA 2.9 Vrijednost n ew (3), NAPOMENA 2.10 Faktori učinkovitosti priključaka j i (10), NAPOMENA 2.11 Parametar nejednolikog naprezanja b (12), NAPOMENA Vrijednosti L, k 1 i k (15), NAPOMENA 2.13 Vrijednosti i (10), NAPOMENA 2.14 Faktor smanjenja za nesavršenost pri elastičnom izbočivanju n (14), NAPOMENA 2.15 Vrijednost k (3), NAPOMENA 2.16 Vrijednost k s (6), NAPOMENA 2.17 Faktor smanjenja za nesavršenost elastičnog izbočivanja (2), NAPOMENA 2.18 Broj ciklusa punjenja i pražnjenja N f (1), NAPOMENA 2.19 Vrijednost k s (2), NAPOMENA 2.20 Vrijednost k t (2), NAPOMENA 2.21 Faktor smanjenja elastičnog izbočivanja zbog nesavršenosti x (2), NAPOMENA 2.22 Vrijednost k dx (5), NAPOMENA 2.23 Faktor smanjenja elastičnog izbočivanja zbog nesavršenosti x (5), NAPOMENA 2.24 Vrijednost k s (3), NAPOMENA 2.25 Vrijednost k d 5.4.4(2), NAPOMENA 2.26 Vrijednosti (r/t) max, k 1, k 2 i k (3)b), NAPOMENA 2.27 Vrijednost k s 5.4.4(3)c), NAPOMENA 2.28 Vrijednost k L 5.4.7(3), NAPOMENA 2.29 Koeficijenti harmonika raspodjele vjetrenoga tlaka po opsegu C m 5.5.2(3), NAPOMENA 2.30 Vrijednost k d (1), NAPOMENA 2.31 Vrijednost k d (2), NAPOMENA 2.32 Vrijednosti k d3 i k d (4), NAPOMENA 2.33 Parcijalni koeficijent M0g 11

12 Točka u normi HRN EN Točka u ovom dokumentu Sadržaj (2), NAPOMENA 2.34 Faktor povećanja naprezanja zbog nesimetrije g asym (4), NAPOMENA 2.35 Vrijednost k r (3), NAPOMENA 2.36 Faktor osjetljivosti na nesavršenost pri elastičnom izbočivanju xh 7.3.1(4), NAPOMENA 2.37 Vrijednost p 8.3.3(4), NAPOMENA 2.38 Vrijednost lim 8.4.1(6), NAPOMENA Vrijednosti lim, k L i k R 8.4.2(5), NAPOMENA Vrijednosti lim, k L i k R 8.5.3(3), NAPOMENA 2.41 Vrijednost k 9.5.1(3), NAPOMENA 2.42 Faktori oblika C sc i C ss 9.5.1(4), NAPOMENA 2.43 Faktori stanja opterećenja k L 9.5.2(5), NAPOMENA Vrijednost k s 9.8.2(1), NAPOMENA 2.45 Vrijednosti k 1 i k (2), NAPOMENA 2.46 Vrijednost k 3 A.2(1), NAPOMENA 2.47 Faktor povećanja k M A.2(2), NAPOMENA 2.48 Faktor povećanja k h A.3.2.1(6), NAPOMENA 2.49 Učinkovitost j i zavarenih preklopnih priključaka A.3.2.2(6), NAPOMENA 2.50 Parcijalni koeficijent M1 A.3.2.3(2), NAPOMENA 2.51 Vrijednost n i parcijalni koeficijent M1 A.3.3(1), NAPOMENA 2.52 Parcijalni koeficijent M0g A.3.3(2), NAPOMENA 2.53 Faktor povećanja zbog nesimetričnog naprezanja g asym A.3.3(3), NAPOMENA 2.54 Vrijednost faktora k r i parcijalni koeficijenta M2 A.3.4(4), NAPOMENA 2.55 Parcijalni koeficijent za plastičnost M0 12

13 (prazna stranica)

14 (prazna stranica)

15 (prazna stranica)

16 Cjenovni razred HC

Megapress sa SC-Contur Cjevovodna tehnika čelik F2 HR 4/16 Katalog 2016/2017 Prava na promjene pridržana.

Megapress sa SC-Contur Cjevovodna tehnika čelik F2 HR 4/16 Katalog 2016/2017 Prava na promjene pridržana. Megapress Cjevovodna tehnika čelik F2 HR 4/16 Katalog 2016/2017 Prava na promjene pridržana. Sustav press spojnica s press spojnicama od nelegiranog čelika 1.0308 za crne, poncinčane, industrijski lakirane

Више

Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje TOPLINSKI MOSTOVI IZRAČUN PO HRN EN ISO 14683 U organizaciji: TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) dalje skraćeno TP Čl. 4. 39.

Више

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 REPUBLIKA HRVATSKA Zagreb, 18. srpnja 2006. Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91), članka 20. stavak 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine",

Више

MB &ton Regionalni stručni časopis o tehnologiji betona Godina: MB&ton 1

MB &ton Regionalni stručni časopis o tehnologiji betona Godina: MB&ton 1 MB &ton Regionalni stručni časopis o tehnologiji betona Godina: 2019 2019 MB&ton 1 MB &ton Norma HRN EN 1992 [1] uvodi nove razrede čvrstoća betona, osim uobičajenih betona razreda C12/15 do razreda C50/60

Више

Slide 1

Slide 1 BETONSKE KONSTRUKCIJE 2 vježbe, 12.-13.12.2017. 12.-13.12.2017. DATUM SATI TEMATSKA CJELINA 10.- 11.10.2017. 2 17.-18.10.2017. 2 24.-25.10.2017. 2 31.10.- 1.11.2017. uvod ponavljanje poznatih postupaka

Више

CVRSTOCA

CVRSTOCA ČVRSTOĆA 12 TEORIJE ČVRSTOĆE NAPREGNUTO STANJE Pri analizi unutarnjih sila koje se pojavljuju u kosom presjeku štapa opterećenog na vlak ili tlak, pri jednoosnom napregnutom stanju, u tim presjecima istodobno

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O ODRŽAVANJU GRAĐEVINA (NN 122/14, 25.10.2014.) 1 1 0 OPĆE ODREDBE... 3 Članak 1.... 3 Članak 2.... 3 Članak 3.... 4 Članak 4.... 4 Članak 5.... 4 ODRŽAVANJE GRAĐEVINE... 5 Uvjeti za održavanje

Више

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA Križevačka ulica 30, HR Koprivnica Pravila za uporabu certifikacijskih simbola PR-02/7 Izdanje 2. Pravila su vlas

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA Križevačka ulica 30, HR Koprivnica Pravila za uporabu certifikacijskih simbola PR-02/7 Izdanje 2. Pravila su vlas Križevačka ulica 30, HR-48000 Koprivnica Pravila za uporabu certifikacijskih simbola PR-02/7 Izdanje 2. Pravila su vlasništvo tvrtke BIOTERd.o.o. Zabranjeno je svako neovlašteno umnožavanje bez odobrenja

Више

Microsoft PowerPoint - Prskalo - prezentacija 2015.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Prskalo - prezentacija 2015.ppt [Način kompatibilnosti] PROZORI I VRATA PODLOGA ZA CE OZNAČAVANJE I IZJAVU O SVOJSTVIMA Goran Jakovac, dipl. ing. Euroinspekt drvokontrola d.o.o. 1 Što su to prozori i vrata? Sklopovi koji zatvaraju otvore u zidovima Omogućavaju

Више

Opći uvjeti korištenja servisa e-Račun za državu povezivanjem_obveznici javne nabave_052019_konačna verzija

Opći uvjeti korištenja servisa e-Račun za državu povezivanjem_obveznici javne nabave_052019_konačna verzija Opći uvjeti korištenja servisa e-račun za državu povezivanjem web servisom za obveznike javne nabave 1. Uvod i značenje pojmova 1.1. Ovim Općim uvjetima korištenja servisa e-račun za državu (u daljnjem

Више

Megapress sa SC-Contur Cjevovodna tehnika F2 HR 2/18 Katalog 2018/2019 Prava na promjene pridržana.

Megapress sa SC-Contur Cjevovodna tehnika F2 HR 2/18 Katalog 2018/2019 Prava na promjene pridržana. Megapress Cjevovodna tehnika F2 HR 2/18 Katalog 2018/2019 Prava na promjene pridržana. Sustav press spojnica s press spojnicama od nelegiranog čelika 1.0308 za crne, poncinčane, industrijski lakirane čelične

Више

SADRŽAJ 9 PREDGOVOR... 5 RIJEČ O DJELU... 7 POPIS KRATICA UVOD REFORMA BAVARSKOG ZAKONA O GRADNJI Učinak reforme Bavarsko

SADRŽAJ 9 PREDGOVOR... 5 RIJEČ O DJELU... 7 POPIS KRATICA UVOD REFORMA BAVARSKOG ZAKONA O GRADNJI Učinak reforme Bavarsko SADRŽAJ 9 PREDGOVOR... 5 RIJEČ O DJELU... 7 POPIS KRATICA... 15 1. UVOD... 17 2. REFORMA BAVARSKOG ZAKONA O GRADNJI... 21 2.1. Učinak reforme Bavarskog zakona o gradnji 21 2.2. Dozvole za gradnju građevina

Више

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универ

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универзитет у Београду Краљице Марије 16, 11000 Београд mtravica@mas.bg.ac.rs

Више

SPECIFIKACIJA TARIFNOG PAKETA URED ZA VAN 5000 ZA PRETPLATNIKE HRVATSKOG TELEKOMA D.D. U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI 1. Potpisom odg

SPECIFIKACIJA TARIFNOG PAKETA URED ZA VAN 5000 ZA PRETPLATNIKE HRVATSKOG TELEKOMA D.D. U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI 1. Potpisom odg SPECIFIKACIJA TARIFNOG PAKETA URED ZA VAN 5000 ZA PRETPLATNIKE HRVATSKOG TELEKOMA D.D. U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI 1. Potpisom odgovarajućeg zahtjeva poslovni korisnik Hrvatskog Telekoma

Више

IZJAVA O SVOJSTVIMA Nr. LE_ _01_M_WIT-PM 200(1) Ova je verzija teksta prevedena s njemačkog. U slučaju dvojbe original na njemačkom ima predn

IZJAVA O SVOJSTVIMA Nr. LE_ _01_M_WIT-PM 200(1) Ova je verzija teksta prevedena s njemačkog. U slučaju dvojbe original na njemačkom ima predn IZJAVA O SVOJSTVIMA Nr. LE_5918240330_01_M_WIT-PM 200(1) Ova je verzija teksta prevedena s njemačkog. U slučaju dvojbe original na njemačkom ima prednost. 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda

Више

Microsoft PowerPoint - Mogućnosti primjene recikliranog betona u Hrvatskoj - Mr. sc. Sironić Hrvoje, dipl.ing.građ. [Compatibil

Microsoft PowerPoint - Mogućnosti primjene recikliranog betona u Hrvatskoj - Mr. sc. Sironić Hrvoje, dipl.ing.građ. [Compatibil Mogućnosti primjene recikliranog betona u Hrvatskoj Mr. sc. Hrvoje Sironić, dipl.ing.građ. Zagreb, 1.12.2012. 1. tehnologija niža kvaliteta rec. bet. agregata i recikliranog betona agregat: povećano upijanje

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Pre

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Pre Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja 2019. (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Predmet: 6110/19 ADD1 JAI 575 COPEN 233 CYBER 180 DROIPEN

Више

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Semestar 3. ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Osnove betonskih i zidanih konstrukcija Broj ECTS:

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 13.6.2018. C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301/2014 i Uredbe (EU) br. 1302/2014 u pogledu odredaba

Више

Konstr

Konstr 7. FTG10OM1 BEZHALOGENI VATROOTPORNI ENERGETSKI I SIGNALNI KABEL Izolirani gumom G10 i oplašteni termoplastičnim LSOH plaštem Tipska oznaka: FTG10OM1 E90 Norma: CEI 20-45 Nazivni napon: 0, 6 / 1 kv Ispitni

Више

ma??? - Primer 1 Spregnuta ploca

ma??? - Primer 1 Spregnuta ploca Primer 1 - proračun spregnute ploče na profilisanom limu 1. Karakteristike spregnute ploče Spregnuta ploča je raspona 4 m. Predviđen je jedan privremeni oslonac u polovini raspona ploče u toku građenja.

Више

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri ISSN 1848-6835 SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka 2014. Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: 52420 Buzet, II. istarske brigade 11 Primatelj: Tel: 662-854; Fax: 662-676 Web:

Више

ma??? - Primer 4 Bocno torziono izvijanje spregnutog nosaca

ma??? - Primer 4 Bocno torziono izvijanje spregnutog nosaca Primer 4 - Bočno-torziono izvijanje spregnutog nosača 1. Karakteriske spregnutog nosača Spregnu nosač je stačkog sistema konnualnog nosača na dva polja. Raspon jednog polja je 0 m. Betonska ploča je konnualna

Више

pedišić_valčić_rektorova

pedišić_valčić_rektorova SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Mislav Pedišić i Anđelo Valčić OPTIMIZACIJA SASTAVLJENIH HLADNO OBLIKOVANIH KONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA IZLOŽENIH SAVIJANJU Zagreb, 019. Ovaj rad izrađen je na

Више

Normizacija 2 OK

Normizacija 2 OK NACIONALNA Prihvaćanje NATO specifikacija u sustav hrvatskih vojnih normi HRVN Pripreme za pristupanje u Sjevernoatlantski savez NATO zahtijevaju velike promjene u mnogim segmentima: obrazovanju i obučavanju,

Више

Tekst časopisa - predložak

Tekst časopisa - predložak CEN osnovao novi odbor za označivanje goriva CEN-ova Tehnička uprava (CEN Technical Board) je 4. ožujka 2015. godine dogovorila i pokrenula osnivanje novoga odbora, CEN/TC 441, s namjerom izrade europske

Више

1. PRIMIJENJENI PROPISI Na jednofazna statička brojila električne energije tipova ZCE5225 i ZCE5227 proizvodnje Landis+Gyr (u daljnjemu tekstu: brojil

1. PRIMIJENJENI PROPISI Na jednofazna statička brojila električne energije tipova ZCE5225 i ZCE5227 proizvodnje Landis+Gyr (u daljnjemu tekstu: brojil 1. PRIMIJENJENI PROPISI Na jednofazna statička brojila električne energije tipova ZCE5225 i ZCE5227 proizvodnje Landis+Gyr (u daljnjemu tekstu: brojila) odnose se ovi propisi: - Zakon o mjeriteljstvu (

Више

Ugradbeni sustavi Sigurnost i izdržljivost

Ugradbeni sustavi Sigurnost i izdržljivost Ugradbeni sustavi Sigurnost i izdržljivost Ugradbeni sustavi Sigurnost i izdržljivost Velik izbor rješenja Duplo WC Compact Sustavi Duplo koje proizvodi Roca obuhvaćaju sve mogućnosti ugradnje visećih

Више

Microsoft Word - Zajednička komunikacija o provedbi presude „IP Translator” v1.1

Microsoft Word - Zajednička komunikacija o provedbi presude „IP Translator” v1.1 Zajednička komunikacija o provedbi presude IP Translator v1.1, 20. studenoga 2013. Dana 19. lipnja 2012. Sud je donio presudu u slučaju C-307/10 IP Translator, pružajući sljedeće odgovore na upućena pitanja:

Више

Microsoft Word - Projekt sanacije broj 251 R00.doc

Microsoft Word - Projekt sanacije broj 251 R00.doc INSTITUT IGH d.d. / Odjel za energetiku Broj: 72430-251/2017 GRAĐEVINA: KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG RAZINA: PROJEKT SANACIJE BROJ : 72430-251/2017 1. TEHNIČKI OPIS DATUM: Srpanj, 2017. Projekt

Више

6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA

6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA SIGURNOST U PRIMJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE 6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA Izv.prof. dr.sc. Vitomir Komen, dipl.ing.el. 1/14 SADRŽAJ: 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br.

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.3.2019. C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Državna matura iz informatike

Državna matura iz informatike DRŽAVNA MATURA IZ INFORMATIKE U ŠK. GOD. 2013./14. 2016./17. SADRŽAJ Osnovne informacije o ispitu iz informatike Područja ispitivanja Pragovi prolaznosti u 2014./15. Primjeri zadataka po područjima ispitivanja

Више

464_Leistungserklärung

464_Leistungserklärung Izjava o svojstvima prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011 za proizvod Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f i ZA.1g EN 13813: SR

Више

Normiz5 OK

Normiz5 OK Početak rada HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME (HZN) nove samostalne javne ustanove Nakon dugotrajnih priprema, od 1. srpnja 2005. godine započeo je s radom Hrvatski zavod za norme kao nacionalno normirno tijelo

Више

E-RAČUN ZA POSLOVNE SUBJEKTE ZAPRIMANJE I SLANJE E-RAČUNA JE LAKO, PROVJERITE U FINI KAKO...

E-RAČUN ZA POSLOVNE SUBJEKTE ZAPRIMANJE I SLANJE E-RAČUNA JE LAKO, PROVJERITE U FINI KAKO... ZA POSLOVNE SUBJEKTE ZAPRIMANJE I SLANJE A JE LAKO, PROVJERITE U FINI KAKO... 2 ZA POSLOVNE SUBJEKTE Servis e-račun je internetski servis za elektroničku razmjenu računa između poslovnih subjekata (dobavljača

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA - pročišćeni tekst - (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17; 16.03.2017.) 1 2 5 I. OPĆE ODREDBE...5 Članak 1....5 Članak 2....5 Članak 3....5

Више

Narodne novine, broj 8/06. Napomena: Objavljeno u Narodnim novinama br. 8/06. na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novi

Narodne novine, broj 8/06. Napomena: Objavljeno u Narodnim novinama br. 8/06. na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novi Narodne novine, broj 8/06. Napomena: Objavljeno u Narodnim novinama br. 8/06. na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 58/93. i 33/05.). Primjena ovog propisa utvrđena

Више

Betonske i zidane konstrukcije 2

Betonske i zidane konstrukcije 2 5. STTIČKI PRORČUN PLOČE KRKTERISTIČNOG KT PROGR IZ KOLEGIJ BETONSKE I ZIDNE KONSTRUKCIJE 44 15 4 4 5. Statički proračun ploče karakterističnog kata 5.1. naliza opterećenja Stambeni prostor: 15 4 5, parket

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem članka 43. i članka 62. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ( Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada

Више

42000 Varaždin, Vladimira Nazora 12 Tel/fax: 042/ IBAN: HR OIB: PRILOZI UZ ZAHTJE

42000 Varaždin, Vladimira Nazora 12 Tel/fax: 042/ IBAN: HR OIB: PRILOZI UZ ZAHTJE 42000 Varaždin, Vladimira Nazora 12 Tel/fax: 042/210-074 E-mail: ecomission@vz.t-com.hr IBAN: HR3424840081106056205 OIB: 98383948072 PRILOZI UZ ZAHTJEV ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE PRIMJENOM OPĆIH OBVEZUJUĆIH

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd lipnja o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata iz

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd lipnja o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata iz L 158/16 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1093 оd 20. lipnja 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata izvješća o pozicijama investicijskih društava i tržišnih operatera

Више

_Poziv_na_dostavu_ponude_Pro-mimato

_Poziv_na_dostavu_ponude_Pro-mimato Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu i Prilogu 4. Postupci nabave za

Више

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA G R A D S E NJ KLASA: 406-01/19-01/107 URBROJ: 2125-03/03/15-19-03 Senj, 18. srpnja 2019. g. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi

Више

Microsoft Word - MABK_Temelj_proba

Microsoft Word - MABK_Temelj_proba PRORČUN TEMELJNE STOPE STTIČKI SUSTV, GEOMETRIJSKE KRKTERISTIKE I MTERIJL r cont d eff r cont d eff Dimenzije temelja: a 300 cm b 300 cm Ed,x Ed h 80 cm zaštitni sloj temelja c 4,0 cm XC θ dy Ed Dimenzije

Више

DODATNE UPUTE ZA UPORABU

DODATNE UPUTE ZA UPORABU DODATNE UPUTE ZA UPORABU Informacije o Direktivi 2014/53/EU Informacije o Direktivi 2014/53/EU Pojednostavljena izjava o EU sukladnosti Vaše vozilo raspolaže različitim uređajima na radiosignal. Proizvođači

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc NABAVA MALE VRIJEDNOSTI POZIV NA NADMETANJE I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT MBS: Ured(i)/mjesto(a) za kontakt: Referent/nadležna osoba: Internetska adresa(e) (ako je

Више

voith.com Energetski učinkoviti na svim cestama Zračni kompresori

voith.com Energetski učinkoviti na svim cestama Zračni kompresori voith.com Energetski učinkoviti na svim cestama Zračni kompresori 1 2 1 Actros iz Daimlera 2 Volvo Bus 8900 Energetski učinkoviti na putu Zračni kompresori iz Voitha Na povijesnoj lokaciji Zschopau / Sachsen

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Microsoft Word - Rješenje Lupoglav

Microsoft Word - Rješenje Lupoglav Na temelju članka 12. stavka 1.. točke 11.,, članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN( br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i članka 96. Zakona o

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.12.2018 A8-0417/158 Amandman 158 Uvodna izjava 21. (21) Studije, uključujući ispitivanja, koje poslovni subjekti podnose u sklopu zahtjeva za odobrenje na temelju sektorskih propisa Unije o hrani obično

Више

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D Stühlingen Izjava o svojstvima Prema EU Uredbi o GP br. 305/ / 5 Izjava o svojstvima za gr

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D Stühlingen Izjava o svojstvima Prema EU Uredbi o GP br. 305/ / 5 Izjava o svojstvima za gr 1 / 5 Izjava o svojstvima za građevni proizvod StoPox KU 601 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda PROD0848 StoPox KU 601 Namjena EN 1504-2: Proizvod za zaštitu površine premaz zaštita od

Више

IZJAVA O SVOJSTVIMA 355-RT-816 REV Lim (Kvaliteta i vrsta) : S355JR debljine 8 16mm; Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 355 R

IZJAVA O SVOJSTVIMA 355-RT-816 REV Lim (Kvaliteta i vrsta) : S355JR debljine 8 16mm; Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 355 R 355-RT-816 REV. 1.6 1. Lim (Kvaliteta i vrsta) : S355JR debljine 8 16mm; Identifikacijski broj, upisan na etiketi proizvoda, 355 RT 816; Izduženje 7.3.1 20 % Vlačna čvrstoća 7.3.1 470 630 MPa Granica razvlačenja

Више

1518

1518 HAA je potpisnica multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju (EA) HAA is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement PRILOG POTVRDI O

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

TehničkaPravila_552_usvojeno 2017 dopuna 2

TehničkaPravila_552_usvojeno 2017 dopuna 2 TEHNIČKA PRAVILA GPZ - P 552/17 POLAGANJE PRIKLJUČAKA PREDGOVOR Tehnička pravila GPZ - P 552/17, Polaganje priključaka je strukovni propis Gradske plinare Zagreb d.o.o. (u daljnjem tekstu: GPZ). Ova pravila

Више

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet Tajništvo FAKULTETSKO VIJEĆE KLASA: /19-06/02 URBROJ: Zagreb, 27. ožujka Na tem

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet Tajništvo FAKULTETSKO VIJEĆE KLASA: /19-06/02 URBROJ: Zagreb, 27. ožujka Na tem Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet Tajništvo FAKULTETSKO VIJEĆE KLASA: 003-08/19-06/02 URBROJ: 251-64-03-19-14 Zagreb, 27. ožujka 2019. Na temelju članka 79. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i

Више

Tolerancije slobodnih mjera ISO Tolerancije dimenzija prešanih gumenih elemenata (iz kalupa) Tablica 1.1. Dopuštena odstupanja u odnosu na dime

Tolerancije slobodnih mjera ISO Tolerancije dimenzija prešanih gumenih elemenata (iz kalupa) Tablica 1.1. Dopuštena odstupanja u odnosu na dime Tolerancije dimenzija prešanih gumenih elemenata (iz kalupa) Tablica 1.1. Dopuštena odstupanja u odnosu na dimenzije Dimenzije (mm) Klasa M1 Klasa M2 Klasa M3 Klasa M4 od NAPOMENA: do (uključujući) F C

Више

Učinkovitost dizalica topline zrak – voda i njihova primjena

Učinkovitost dizalica topline zrak – voda i njihova primjena Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Stručni skup studenata Mi imamo rješenja vizije novih generacija za održivi, zeleni razvoj Učinkovitost dizalica topline zrak voda i njihova primjena

Више

ŠTO ZNAČI ZAHTIJEV ZA KROV ODNOSNO KROVNI POKROV, BROOF (t1), I KAKO SE TO SVOJSTVO ISPITUJE I DOKAZUJE Tomislav Skušić, dipl.ing. Laboratorij za topl

ŠTO ZNAČI ZAHTIJEV ZA KROV ODNOSNO KROVNI POKROV, BROOF (t1), I KAKO SE TO SVOJSTVO ISPITUJE I DOKAZUJE Tomislav Skušić, dipl.ing. Laboratorij za topl ŠTO ZNAČI ZAHTIJEV ZA KROV ODNOSNO KROVNI POKROV, BROOF (t1), I KAKO SE TO SVOJSTVO ISPITUJE I DOKAZUJE Tomislav Skušić, dipl.ing. Laboratorij za toplinska mjerenja d.o.o. Laboratorij djeluje u području

Више

Smjernice za korištenje sustava online prijava Ukoliko imate pristupno korisničko ime i lozinku ili ste navedeno dobili nakon zahtjeva za otvaranje no

Smjernice za korištenje sustava online prijava Ukoliko imate pristupno korisničko ime i lozinku ili ste navedeno dobili nakon zahtjeva za otvaranje no Smjernice za korištenje sustava online prijava Ukoliko imate pristupno korisničko ime i lozinku ili ste navedeno dobili nakon zahtjeva za otvaranje novog korisničkog računa (poslati zahtjev na javnipoziv.opp@havc.hr

Више

broj 043.indd - show_docs.jsf

broj 043.indd - show_docs.jsf ПРИЛОГ 1. Ширина заштитног појаса зграда, индивидуалних стамбених објеката и индивидуалних стамбено-пословних објеката зависно од притиска и пречника гасовода Пречник гасовода од 16 barа до 50 barа M >

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 136. став

Више

Javna rasprava o Nacrtu odluke o transakcijskim računima

Javna rasprava o Nacrtu odluke o transakcijskim računima Na temelju članka 74. stavaka 3. i 4. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008. i 54/2013.)

Више

Slide 1

Slide 1 Proračun staklenih panela i aluminijskih stupova 1 Staklo Sekundarna konstrukcija gustoća modul elastičnosti ρ = 2 500 kg/m³ E = 70 000 MPa Glavna konstrukcija Poisson koeficijent μ = 0,22 homogen, izotropan

Више

katalog1414

katalog1414 S SOLDING engineering d.o.o. Inženjering, proizvodnja, trgovina i poslovne usluge Vase Stajića 17/10,24000 Subotica, Srbija, Tel./fax: 024 571 852 Mob: 065 588 1500; e-mail: zdravko.s@open.telekom.rs OTPORNIČKI

Више

PowerPoint Template

PowerPoint Template e-račun upute za slanje e-računa iz softwera dataline 1 S A D R Ž A J 1. UVOD 1.1. DATA BIRO d.o.o., Buzet 1.2. E-račun 2. PODEŠAVANJE PARAMETARA ZA RAD 2.1. Matični podaci poduzeća 2.2. Matični podaci

Више

caprari-pravljenje_snijega_Layout 1.qxd

caprari-pravljenje_snijega_Layout 1.qxd Pravo rješenje za PRAVLJENJE SNIJEGA Naša Tehnologija i prednosti VISOKOTLAČNE VIŠESTUPANJSKE HORIZONTALNE PUMPE PM serija Pouzdanost i niski troškovi pogona i održavanja Visoke hidrauličke učinkovitosti

Више

10_Perdavanja_OPE [Compatibility Mode]

10_Perdavanja_OPE [Compatibility Mode] OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE Predavanja: 10. cjelina 10.1. OSNOVNI POJMOVI Proizvodnja je djelatnost kojom se uz pomoć ljudskog rada i tehničkih sredstava predmeti rada pretvaraju u proizvode i usluge. S

Више

Microsoft PowerPoint - 05_struj_opterec_12_13.ppt

Microsoft PowerPoint - 05_struj_opterec_12_13.ppt ZAŠTITNE MJERE ZA ELEKTROENERGETSKE MREŽE I OSTALE ELEKTRIČNE POJAVE U RUDNICIMA osnovne grupe zaštita od preopterećenja podnapona ili nestanka napona kratkog spoja previsokoga dodirnog napona nekontroliranih

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2016. i Odluke ministra gospodarstva (KLASA: 402-01/14-01/828,

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc I. ODJELJAK: NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT POZIV NA NADMETANJE - SEKTOR MBS: Ured(i)/mjesto(a) za kontakt: Referent/nadležna osoba: Internetska adresa(e) (ako je određena): Glavna adresa

Више

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2059 Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2059 Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2059 Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministar zaštite okoliša i prirode

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Normizacija - Nove norme u HZN TO 21

Normizacija - Nove norme u HZN TO 21 Normizacija Nove norme u HZN /TO 21 Protupožarna i vatrogasna oprema Autor: Doc. dr. sc. Aleksandar Regent, dipl. ing. str. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, OTS, predsjednik HZN/TO21 Seminar HUZOP, Zagreb,

Више

caprari-navodnjavanje_HR

caprari-navodnjavanje_HR Pravo rješenje za NAVODNJAVANJE Naša Tehnologija i prednosti BUŠOTINSKE ELEKTRIČNE PUMPE E serija Više od 9.000 pouzdanih rješenja za varijacije zahtjevanih primjena. Robusna konstrukcija od željeznog

Више

(Microsoft Word Transport plina sije\350anj I)

(Microsoft Word Transport plina sije\350anj I) 5368-2/16 12.01.2016. UMS Terminal Datum uzorkovanja: 05.01.2016. Datum dostave uzorka: 07.01.2016. Datum ispitivanja: 11.01.2016. p=48,2 bar, t=12:06 h Primjedba: Ev. broj 24 N 2 1,54 0,89 CO 2 0,05 0,02

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

PRIRUČNIK

PRIRUČNIK LABORATORIJ Benešićeva 21, HR-10000 Zagreb; tel./fax: 01 6145 410; e-mail: sonus@sonus.hr IZVJEŠTAJ O MJERENJU BUKE Oznaka: N-17021 Datum: 2017-08-29 Objekt: ODLAGALIŠTE OTPADA PIŠKORNICA Koprivnički Ivanec

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

PPT

PPT Sve što trebate znati o eračunima u javnoj nabavi U našem priručniku smo ukratko pojasnili što nam je donio Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. ZAKONSKA REGULATIVA Stupanjem na snagu

Више

Skalarne funkcije više varijabli Parcijalne derivacije Skalarne funkcije više varijabli i parcijalne derivacije Franka Miriam Brückler

Skalarne funkcije više varijabli Parcijalne derivacije Skalarne funkcije više varijabli i parcijalne derivacije Franka Miriam Brückler i parcijalne derivacije Franka Miriam Brückler Jednadžba stanja idealnog plina uz p = nrt V f (x, y, z) = xy z x = n mol, y = T K, z = V L, f == p Pa. Pritom je kodomena od f skup R, a domena je Jednadžba

Више

(Microsoft Word Transport plina sije\350anj I)

(Microsoft Word Transport plina sije\350anj I) 5368-2/16 12.01.2016. MRS Datum uzorkovanja: 07.01.2016. Datum dostave uzorka: 07.01.2016. Datum ispitivanja: 08.01.2016. p=37 bar, t=8: h Primjedba: Ev. broj 17 N 2 1,29 0,78 CO 2 1,01 0,39 C 1 90,03

Више

DODATAK PRAVILNIKU UREĐENJA STARE GRADSKE JEZGRE - PITANJE URBANE OPREME Krk, listopad 2017.

DODATAK PRAVILNIKU UREĐENJA STARE GRADSKE JEZGRE - PITANJE URBANE OPREME Krk, listopad 2017. DODATAK PRAVILNIKU UREĐENJA STARE GRADSKE JEZGRE - PITANJE URBANE OPREME Krk, listopad 2017. Pravilnikom uređenja stare gradske jezgre - pitanje urbane opreme definirani su parametri uređenja fasada privatnih

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatska poljoprivredna agencija Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Broj telefona: (+385

Више

(Microsoft PowerPoint - Stjepan Laku\232i\346 - RUCONBAR - Apsorbiraju\346e betonske barijere [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - Stjepan Laku\232i\346 - RUCONBAR - Apsorbiraju\346e betonske barijere [Compatibility Mode]) 7. HRVATSKI FORUM O ODRŽIVOJ GRADNJI RUCONBAR Apsorbirajuće betonske barijere za zaštitu od buke s recikliranom gumom (EU program: CIP ECO INNOVATION) Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić Građevinski fakultet Svučilišta

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 136. став

Више

OBAVEZNI SADRŽAJ PROJEKATA NISKOGRADNJE

OBAVEZNI SADRŽAJ PROJEKATA NISKOGRADNJE Izradio: Informatičko ski inženjering 52100 PULA Direktor: Vinko Burić naziv dijela gradevene FEKALNA KANALIZACIJA mapa broj: broj projekta: izradio: naziv dijela projekta: : 1 FEKALNA KANALIZACIJA 2 257N

Више

Slide 1

Slide 1 KONCEPT MARKIRANJA (FLAGGING) DRAGAN MUČIĆ, IRENA ŠAGOVAC, ANA TOMASOVIĆ TEKLIĆ Mjerenje parametara električne energije - obračunska mjerenja - mjerenja tokova snaga - mjerenja u svrhu detektiranja i otklanjanja

Више

GTS obrt za savjetovanje, trgovinu i sport, vl. Tihomir Grbac HR Sveta Nedelja, Ferde Livadića 15 Tel/Fax: ,

GTS obrt za savjetovanje, trgovinu i sport, vl. Tihomir Grbac HR Sveta Nedelja, Ferde Livadića 15 Tel/Fax: , REKLAMACIJE KUPACA - UPUTE ZA RAD 1. Instalacija programa na računalo/server Vidi Programska podrška-upute. 2. Osnovne informacije o korištenju 2.1. Osnovne informacije o korištenju Podaci koji se biraju

Више

Test ispravio: (1) (2) Ukupan broj bodova: 21. veljače od 13:00 do 14:00 Županijsko natjecanje / Osnove informatike Osnovne škole Ime i prezime

Test ispravio: (1) (2) Ukupan broj bodova: 21. veljače od 13:00 do 14:00 Županijsko natjecanje / Osnove informatike Osnovne škole Ime i prezime Test ispravio: () () Ukupan broj bodova:. veljače 04. od 3:00 do 4:00 Ime i prezime Razred Škola Županija Mentor Sadržaj Upute za natjecatelje... Zadaci... Upute za natjecatelje Vrijeme pisanja: 60 minuta

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више