ASAS AS ASAS

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ASAS AS ASAS"

Транскрипт

1 Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар фебруар фебруар М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси Менторски (један пријављен М09293 М09070 Администрација базе података Алати и методе софтверског инжењерства 22.јануар јануар јануар јануар јануар јануар октобар октобар новембар новембар новембар новембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар Јове Илића 154, Београд, Србија, Тел.: (011) , Факс: (011) ПИБ: , Матични број: 07044, Текући рачун: Е пошта: Посетите:

2 1. март март март март март март :15 8. март Алати пројектног менаџмента М март март март март март март март март :30 М14068 М14069 М14045 Анализа временских серија и предвиђање Анализа података и софтверски пакет Р Анализа пословних система 19.фебруар фебруар фебруар фебруар Менторски (један пријављен 09.јануар јануар јануар јануар јануар јануар фебруар март март март март март март март термина 12:15 16:15 2

3 М09199 Анализа процеса и Петријеве мреже Нема пријављених студената М09178 Анализа финансијских извештаја 07.март март март март март март март март март март март М09071 Апликације е-трговине М09022 Базе података 2 М14907 М14067 М09021 Биометријске технологије Биостатистика и телемедицина Бренд менаџмент (СП Менаџмент и организација) 19.фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар октобар октобар октобар октобар октобар новембар децембар децембар децембар фебруара фебруара фебруара фебруара новембар новембар новембар новембар новембар :

4 27. новембар новембар новембар новембар децембар децембар децембар М09021 Бренд менаџмент (СП Менаџмент) 15. јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар март март март март март март март март март М09092 Временске серије и фрактали Нема пријављених студената 16:15 4

5 М09092 Временске серије и фрактали 19.март март М09294 Дигитални медији 09.јануар јануар М09176 Дизајнирање тренинга 31. октобар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар М09001 Динамика пословних система 19.март март М09091 Динамички системи са дискреним догађајима Нема пријављених студената 20. децембар М14078 Евалуација пословних перформанси и вредновање 21. децембар предузећа 22. децембар децембар М14016 М14836 М09123 Е-здравство-одабрана поглавља Еко маркетинг изабрана поглавља Економетрија финансијских тржишта 22.јануар јануар јануар Менторски (један пријављен 01.фебруар фебруар фебруар М14786 Економија отворене привреде Нема пријављених студената М14638 Економско институционално окружење Нема пријављених студената М09064 Експертни системи Менторски (Један пријављен М14993 Електронско банкарство 25.јануар јануар

6 29.јануар М14630 Електронско образовање 26.фебруар фебруар фебруар март март март март март март М14992 Електронско пословање у јавној управи Менторски (један пријављен М14 Електронско управљање производњом и пружањем услуга М14001 Енглески језик струке новембар новембар новембар новембар новембар фебруар фебруар фебруар М09096 Е-управа Нема пријављених студената М14018 Здравствена аналитика Менторски (два пријављена студента) 07.март М март Изабрана поглавља из Интернета интелигентних 09.март уређаја 12.март март М09264 Изабрана поглавља из електронског пословања 16.октобар октобар октобар октобар октобар октобар октобар октобар

7 26.октобар октобар октобар новембар новембар новембар М14850 Иновациони менаџмент Менторски (два пријављена студента) М09181 Институционални инвеститори Нема пријављених студената М09080 Инструменти управљања финансијским ризиком 08.новембар новембар новембар новембар М09060 М14188 М09107 Интегрисана софтверска решења Интегрисане пословне комуникације Интегрисани еколошки менаџмент 16.јануар јануар јануар јануар децембар децембар децембар децембар децембар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар март март март

8 М09246 Интегрисани логистички системи 13. децембар децембар децембар М14003 Интегрисани системи менаџмента 12.март М09059 М09061 М09058 М14400 М14401 Интелигентни информациони системи Интеракција човек-рачунар Интернет економија Интернет маркетинг и друштвени медији Интернет технологије и системи 14.март фебруар фебруар март јануар јануар јануар јануар јануар јануар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебурар Менторски (1 пријављен 06.новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар децембар новембар новембар

9 22.новембар новембар новембар новембар децембар М14851 М09056 Информациони систем МСП Информациони системи за управљање знањем 06.фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар децембар децембар децембар децембар децембар децембар јануар јануар М14989 Истраживање јавности и антикорупцијска 05.март методологија 06.март М14701 Комбинаторна оптимизација и метахеуристике Менторски (два пријављена студента) М14996 Конкурентно и дистрибуирано програмирање Нема пријављених студената М09079 М09180 Конструкција софтвера Корпоративне финансије Корпоративно реструктурирање 9.март март јануар јануар Менторски (један пријављен 07.март март март март март март :00 18:00 М09281 Кост-бенефит анализа М14654 Кризни менаџмент 15.децембар ц401 9

10 18.децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар М09219 М14019 M09220 Лидерство и управљање променама Локација и пројектовање распореда објеката Маркетинг менаџмент - холистички приступ 15.јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар Менторски (један пријављен 13. новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар :15 12:15 10

11 27. новембар новембар новембар новембар децембар M14012 Маркетинг метрика и перформансе продаје 06.март март март M09284 Маркетинг модели Нема пријављених студената M14937 Маркетинг у јавном сектору 20.децембар децембар децембар децембар децембар М09202 М09230 M09292 М14990 Математичко програмирање Медијске комуникације Међуљудски односи у организацији Међународни маркетинг и европско пословање Менторски (један пријављен 12.март март март март март март март март март март март март март март март март март март март март :

12 M09175 Међународни менаџмент људских ресурса 27.новембар новембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар :15 M14813 Менаџерски приступ пословној етици Менторски (2 пријављена М14777 М09048 М09130 Менаџерско рачуноводство Менаџмент електронског пословања Менаџмент и квалитет студента) 07.март март Менторски (два пријављена студента) 16.новембар новембар новембар новембар а а 12

13 М09216 Менаџмент и организација 16.октобар октобар октобар октобар октобар октобар октобар октобар октобар октобар октобар новембар новембар новембар новембар :00 М14921 М14847 М14837 М14773 Менаџмент и организација у јавном сектору Менаџмент инжењерство Менаџмент интелектуалне својине Менаџмент квалитета у јавном сектору 25.октобар октобар октобар oктобар октобар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар март март Менторски (један пријављен 06.март март 2018.,,,,,,,,,, 015,читаон,,,,, ц201 ц201 ц201 ц301 ц201 ц201 ц201 ц001 ц001 ц001 ц

14 14.новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар :00 М14806 Менаџмент људских ресурса изабрана поглавља 28. новембар новембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар М14502 Менаџмент технологије и развој услуга Нема пријављених студената М14778 Менаџмент у банкарству 14.март март март март март март М09203 М14705 Мерење ефикасности пословних система Мерење преференција пословних субјеката 12.фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар јануар јануар јануар јануар фебруар фебруар М14690 Методе заштите у електронском пословању Нема пријављених студената 14

15 Методе и алати за аутоматизацију развоја Нема пријављених студената М14041 информационих система Менторски (један пријављен М14890 Методе и модели одлучивања М09298 Мобилност и социјална заштита људских ресурса Нема пријављених студената М14772 Модели друштвене одговорности 09.март март март март М09090 М14601 Моделовање и управљање организационим системима Моделовање и управљање финансијским системима 18.децембар децембар Менторски (један пријављен М14787 Монетарна стабилност и развој Нема пријављених студената Мултиваријациона анализа изабрана поглавља М09286 Мултимедијална продукција Нема пријављених студената М09050 М09177 М14621 М09 Мултимедијалне базе података Мултимедијалне комуникације Мултимедији у маркетингу Мултипројектно управљање (СП Менаџмент) 28.децембар децембар Менторски (два пријављена студента) 30.октобар октобар новембар новембра новембра новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар фебруар фебруар фебруар фебруар

16 08.фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар :15 М09 М14867 М14008 Мултипројектно управљање (СП Менаџмент и организација) Напредна и интелигентна производња Напредне рачунарске мреже 06.фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар март март март март март март децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар

17 14. децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар :15 М09260 Напредне софтверске технологије М14801 Напредне софтверске технологије 2 М14905 Напредно мобилно рачунарство 25.октобар октобар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар децембар децембар децембар децембар јануар фебруар фебруар фебруар фебруар март март март март март март март март март март

18 16.март март М09205 Напредно планирање и распоређивање 09.март март март март М14710 Напредно планирање у маректингу 13.март март М09087 Неуронске мреже и системи 08.март М14922 Нови јавни менаџмент 12.март децембар децембар децембар М09116 Нумеричке методе у финансијама Нема пријављених студената 04. децембар децембар децембар децембар децембар децембар Односи с јавношћу стратегије и тактике 11. децембар М14826 Односи с јавношћу и лобирање 12. децембар М14940 Односи с јавношћу и лобирање одабрана поглавља 13. децембар М децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар М09010 М09088 М14908 Одрживи развој Оптимално управљање и теорија игара Организација ИСиТ функције и управљање променама 23. децембар децембар Менторски (два пријављена студента) 16.јануар јануар :15 09:

19 18.јануар М14934 Организација јавних набавки 18. децембар децембар децембар :30 М14929 Организација јавног сектора 26. децембар М14844 М14928 Организациони дизајн Организационо реструктурирање 27. децембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар децембар М14833 Основе стандардизације Нема пријављених студената М14602 Откривање законитости у подацима 24.јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар фебруар фебруар фебруар М14671 М14090 Планирање операција у ланцима снабдевања Планирање развоја ИС 15.јануар јануар јануар јануар јануар Менторски (два пријављена студента) 19

20 Побољшавање квалитета управљања и решавање Нема пријављених студената М14 проблема М14865 Порески модалитети и пословне стратегије 06.март март март М09081 Портфолио менаџмент Нема пријављених студената М14196 Пословна аналитика и оптимизација 23.октобар октобар октобар октобар октобар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар децембар М14015 М14783 М09211 Пословна интелигенција у електронском пословању одабрана поглавља Пословна логистика Пословна психологија 01.фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар март март март јануар јануар јануар јануар јануар јануар

21 23. јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар фебруар фебруар М14197 Пословна статистика 30.октобар октобар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар децембар децембар децембар децембар М09045 Пословне стратегије у европском окружењу Нема пријављених студената Пословни модели и софтверска подршка менаџерској Нема пријављених студената М14788 економици М14009 Пословно извештавање и индикатори перформанси 08.фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар март март :15 16:15 21

22 М14889 Правна регулација јавних набавки 16.март март март М14283 М14854 М14009 Правни аспекти менаџмента и организације Предузетнички маркетинг Предузетнички подухват и бизнис план 08.март март март Менторски (два пријављена студента) 10.јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар М14855 Предузетничко рачуноводство и финансије Нема пријављених студената М14856 Предузетничко унапређивање управљања МСП 06.фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар март М09118 Предузетништво и управљање МСП 14. новембар новембар новембар новембар новембар новембар децембар децембар децембар М14857 Предузетништво у јавном сектору Нема пријављених студената М09044 Примена вештачке интелигенције 19.фебруар фебруар фебруар :15 М14231 Примењена маркетинг истраживања 15. јануар

23 16. јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар фебруар M14642 М14034 M14013 Припрема и оцена инвестиционих пројеката Приступ и алати за развој доменско-специфичних језика Пројектни менаџмент 29.новембар новембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар Менторски (један пријављен 13.новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар б 23

24 29. новембар новембар децембар децембар М09125 Пројектовање организације и ИКТ Менторски (два пријављена М14035 Пројектовање пословних модела кандидата) 12.фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар М14017 Пројектовање рачунарских мрежа предузећа Нема пријављених студената M14625 Пројектовање система менаџмента квалитета 14.децембар децембар децембар децембар децембар M09185 Радно право 03. фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар М14912 Развој алгоритама машинског учења 19.фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар март М14999 Рачунарска симулација и виртуелна реалност 19.март март децембар M09009 Рачунарски интегрисани производни системи 25.децембар децембар М14779 Ревизија у јавном сектору 05.март

25 06.март март март M14637 Савремени приступи менаџерској економици Нема пријављених студената M14641 Савремени приступи управљању пројектима 13.новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар М09265 Сајбер криминал Менторски (један пријављен М09 Сајбер право Менторски (један пријављен М14044 Сервисно-оријентисана архитектура Нема пријављених студената М14711 М14774 М14835 М14776 Симулациони модели у финансијама изабрана поглавља Систем менаџмента безбедности и сигурности Систем менаџмента енергетске ефикасности Систем менаџмента животне средине Нема пријављених студената 19.март март март Менторски (два пријављена кандидата) 05.март март М14802 Системи апроксимативног закључивања Нема пријављених студената М09040 Системи пословне интелигенције 04. децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар :

26 14. децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар :15 М09038 М14800 М09037 М09240 Складишта података Софтверска анализа друштвених мрежа Софтверски захтеви Софтверски процес 09.јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар Менторски (Два пријављена студента) 26.јануар јануар фебруар фебруар фебруар март март март март март март март март март март март март :15 26

27 16.март март март март март март М09183 Социјални менаџмент Менторски (1 пријављени М14858 Спредшит менаџмент Нема пријављених студената М14626 Стандардизација 2 13.децембар децембар децембар децембар децембар М14603 М14838 Стандардизација у информационим системима и технологијама Статистика у менаџменту одабрана поглавља Нема пријављених студената 05.фебруара фебруара фебруара фебруара М14790 Статистичка анализа Нема пријављених студената М09280 Стране директне инвестиције и економски развој Менторски (два пријављена студента) М09278 Стратегије формирања цена Нема пријављених студената М14938 М14839 Стратешке комуникације Стратешке технолошке кооперације 13.јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар Менторски (један пријављен 12:

28 01.март март март март М14793 Стратешко управљање перформансама 06.март март март март март март : М09117 Теорија алгоритама 09.март март март М14803 Теорија графова Нема пријављених студената М14034 М14941 Теорија игара и пословне стратегије Преговарање и теорија игара 01. март март март март март март март март март март март март март март март март март март М14404 Теорија система 2 одабрана поглавља Тестирање и квалиет софтвера 04.новембар новембар март март :15 а а а

29 25. март јануар јануар јануар јануар М09033 Технике заштите у рачунарским мрежама 19.јануар јануар јануар јануар јануар јануар М14995 Технологије мобилног пословања 15.јануар јануар јануар јануар М14840 Технолошко предвиђање Нема пријављених студената М14634 Технолошко предузетништво Менторски (два пријављена студента) М09184 Тимски рад 12. фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар М14807 Тренинг и развој одабрана поглавља 20.новембар новембар новембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар

30 14. децембар децембар децембар децембар децембар децембар :00 М14042 Увод у напредне архитектуре информационих система Менторски (два пријављена студента) М14994 Управљање документима Нема пријављених студената М14841 Управљање еко-иновационим пројектима Менторски (два пријављена студента) М09247 Управљање еколошким ризиком Нема пријављених студената М14843 Управљање еколошком подобношћу производа Менторски (два пријављена М09099 М09024 М14046 Управљање инвестиционим пројектима Управљање иновационим пројектима Управљање ИСиТ пројектима студента) 18.децембар децембар децембар децембар децмебар децембар децембар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар јануар март март јануар фебруар фебруар фебруар фебруар

31 07.фебруар децембар децембар децембар М09187 Управљање кључним купцима 13.децембар децембар децембар децембар децембар М09030 Управљање конфигурацијом софтвера Менторски (Један пријављен М14031 Управљање ланцима снабдевања 2 М09013 М14860 Управљање перформансама и зарадама Управљање пројектима у јавном сектору 02.март март март фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар фебруар март март март март март март март март март март март март март :15 16:

32 14. март март март март :30 М09012 М09002 М14791 М09171 М09152 Управљање процесима Управљање развојем информационих система Управљање репутацијом и друштвена одговорност Управљање ресурсима Управљање ризиком 16.децембар децембар децембар децембар децембар децембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар март март фебруар фебруар :15 12:

33 08.фебруар фебруар М09100 М14991 М14808 М14932 М09003 М09086 М09235 М14935 М14792 М14010 Управљање ризиком пројекта Управљање ризиком у електронском пословању Управљање услугама и релациони маркетинг Управљање финансијама јавног сектора Управљачки системи и модели Фази логика и системи Физичко пројектовање ИС у изабраном софтверском окружењу Финансије јавних набавки Финансије јавног сектора Финансијска тржишта и берзанско пословање 21.март март март децембар децембар децембар децембар фебруар фебруар март март март март март март март март март новембар новембар новембар новембар јануар јануар јануар Менторски (један пријављен 04. децембар децембар децембар децембар децембар децембар децембар

34 13. децембар децембар новембар М09082 Финансијске институције 15.новембар новембар новембар М09075 Финансијски менаџмент 13. новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар новембар М09266 Форензика са основама компјутерске форензике Менторски (један пријављен М14002 Француски језик струке 4 Нема пријављених студената М09054 Штедљива производња Менторски (један пријављен 34

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Maj 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 13.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Април 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: ЈУН 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 3.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: СЕПТЕМБАР 2019. Пријава испита за септембарски испитни рок биће могућа у периоду од 19. до 21. августа 2019. године, путем студентског

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Коначан распоред испита Испитни рок: Мај 2015. Испити за студенте генерације 2014 Акр. Предмет Модул Датум Време Сала Напомена Алати и методе софтверског инжењерства МС14СИРН1 4. мај 2015. 18:00 304 м14860

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS РАСПОРЕД НАСТАВЕ за предмете мастер академских студија 2016/17. година Предмет Модул Датум Време Сала Администрација базе података 8-10. фебруар 2017. 13-17. фебруар 2017. Алати и методе софтверског инжењерства

Више

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА Студијски програм ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ Структура студијског програма Студијски програм Информациони системи и технологије на дипломским академским студијама осмишљен је као природни наставак

Више

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs praktikum Matematika 1 Matematika 2 Matematika 2 zbirka

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (СИИТ) У циљу бољег

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

Microsoft Word - Master 2013

Microsoft Word - Master 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Семестар 19.08.2019 Електромагнетна компатибилност у електроенергетици Управљање дистрибутивном

Више

Microsoft Word - Master 2013

Microsoft Word - Master 2013 ИСПИТНИ РОК: ЈУН 2018/2019 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Семестар 17.06.2019 Статички електрицитет у технолошким процесима Електронска кола за управљање

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 20.06.2019. 9:00 04.07.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 17.06.2019. 9:00 01.07.2019. 13:00 све Програмирање 1 2227 21.06.2019. 9:00 05.07.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 05.09.2019. 9:00 19.09.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 02.09.2019. 9:00 16.09.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 06.09.2019. 9:00 20.09.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 07.02.2019. 9:00 21.02.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 04.02.2019. 9:00 18.02.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 08.02.2019. 9:00 22.02.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање I година Математика 1 2225 03.10.2019. 15:00 све Основи електротехнике 1 2226 30.09.2019. 15:00 све Програмирање 1 2227 04.10.2019. 15:00 све Основи рачунарске технике 2228 01.10.2019. 15:00 све Социологија

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: ОКТОБАР 2 2017/2018 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање Лабораторијски практикум

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 07.10.2017 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство Алгоритми и програмирање Математика 1 Математика

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и програмирање 19.09.2017 Математика 1 20.09.2017 Математика 2 21.09.2017 Увод у

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ СЕПТЕМБАР 2018/2019 ПОНЕДЕЉАК 19.08.2019 Објектно оријентисано програмирање 41 2Б-ТЕЛ Методе преноса у телекомуникационим системима 1 2Б-ТЕЛ Моделовање и симулација

Више

RASPORED

RASPORED Satnica polaganja ispita u Junskom ispitnom roku školske 0/0. godine za period od. do.0.0. godine Datum:.0.0. godine Vreme: 09,00 sati N aziv predm eta Grupa B r. II kolokvijum iz predmeta Mikroračunarski

Више

Microsoft Word - Smerovi 1996

Microsoft Word - Smerovi 1996 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ (1996) Смер: СВИ Филозофија и социологија 20.08.2019 Теорија друштвеног развоја 20.08.2019 Програмирање 20.08.2019 Математика I 21.08.2019

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII Лабораторијски практикум Физика Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство

Више

Ispitni rokovi 2011/2012

Ispitni rokovi 2011/2012 РСПОРЕД ПОЛГЊ ЗВРШНИХ ИСПИТ З I (ПРВУ) ГОДИНУ СТУДИЈ У КДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ I ПРИЛСКИ I I 1. Основи економије 11.02. (09 h ) 25.02. 22.0 (08:15 h ) (08:15 h ) 17.06. (09 h ) 01.07. (09 h ) 02.09.

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена 23.01.2017.) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име предмета Датум и термин одржавања писменог дела испита

Више

POČETAK i TVOJE USPEŠNE PRIČE Upis na master i specijalističke akademske studije FON-a

POČETAK i TVOJE USPEŠNE PRIČE Upis na master i specijalističke akademske studije FON-a POČETAK i TVOJE USPEŠNE PRIČE Upis na master i specijalističke akademske studije FON-a MASTER AKADEMSKE STUDIJE Studijski programi master akademskih studija sadrže obavezne predmete, izborne predmete,

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2008

Microsoft Word - Akreditacija 2008 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2008) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и 19.09.2017 Математика I 20.09.2017 Математика II 21.09.2017 Увод у рачунарство

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 17.06.2019 2Б-УПС Електрична кола 24 Б-УПС Електрична кола 1 УПС Теорија кола 2 2Б-ЕЕН Електрична кола у електроенергетици 8 Б-ЕЕН Електрична кола 1 ЕЕН Теорија електричних кола 1 А1 2Б-ЕЛК Дигитална

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 24.06.2019 64 46 -РИИ -РИИ -РИИ 50 35 -РИИ 17 РИИ 2 -РИИ Сервисно-оријентисане архитектуре 6 Б-ТЕЛ Оптимални линеарни системи 1 -ЕКМ Нови материјали и технологије 1 -ЕЛК РФ електроника 6 Б-ЕМТ

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: 201-201. REDOVNI STUDIJ I godina II semestar od: 01.0.201. do: 14.07.201. 2.0.01.001. Arhitektura i organizacija računarskih sistema Prof. dr Goran

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШК. ГОД. 2017./2018. ОКТОБАРСКИ РОК НАПОМЕНА: ИСПИТЕ ОБАВЕЗНО ПРИЈАВИТИ! ПРВА ГОДИНА МАТЕМАТИКА 1 04.10. 2. МЕХАНИКА

Више

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_BP_Diplomski studij_travanj_2013_final_po abecedi.doc

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_BP_Diplomski studij_travanj_2013_final_po abecedi.doc SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelićeva 4 RASPORED ISPITA Izvanredni ispitni rok (travanj) akademske godine 2012./2013. za studente diplomskog studija (po Bolonjskom procesu)

Више

Spisak Predmeta Preliminarni

Spisak Predmeta Preliminarni Машинско инжењерство - основне академске студије БМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон 28.08.2017 14:30 БМ2300 Електротехника са електроником уто 29.08.2017 9:00 БМ1500 Енглески језик

Више

Raspored ispita

Raspored ispita SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelićeva 4 RASPORED ISPITA Redovni (ljetni) ispitni rokovi akademske godine 2011./2012. za studente Diplomskog studija (po Bolonjskom procesu)

Више

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_BP_Diplomski studij_lipanj_srpanj_rujan_2013_final_po abecedi.docx

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_BP_Diplomski studij_lipanj_srpanj_rujan_2013_final_po abecedi.docx SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelićeva 4 RASPORED ISPITA Redovni (ljetni i jesenski) ispitni rokovi akademske godine 2012./2013. za studente diplomskog studija (po Bolonjskom

Више

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11 НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈE СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ Датум последње промене: 29.03.2019. САДРЖАЈ Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА-ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

Microsoft Word - oas_sep_18.docx

Microsoft Word - oas_sep_18.docx I година МБ101 Увод у економију доц. др Младен Перић 03.09. 2018 16:00 МБ102 Принципи менаџмента доц. др Дејан Глиговић 05.09. 2018. 13:30 МБ103 Менаџерско рачуноводство доц. др Младен Перић 03.09. 2018

Више

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_Diplomski studij_studeni_2018_final_po abecedi.docx

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_Diplomski studij_studeni_2018_final_po abecedi.docx SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelićeva 4 RASPORED ISPITA Izvanredni ispitni rok akademske godine 2018./2019. za studente diplomskih studija, 17. studenoga 2018. (subota) P

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 01.07.2019 А1 А2 2Б 2Б Математика 2 Математика 2 64 46 Дискретна математика Дискретна математика 50 40 2Б Математика 2 40 Дискретна математика 13 Б-РИИ Дискретна математика 6 2М-УПС Рачунарски

Више

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу TAБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Ниш, октобар 2008. Табела М.5.2-М 1 Спецификација предмета на модулу М 1 : Енергетика и процесна техника 7. М.2.1-ОМ.1-ЕН Простирање

Више

II semestar ver2

II semestar ver2 Inženjerski menadžment I :00 - : : - :0 :0 - : : - 9:00 9:00-9: 9: - 0:0 0:0 - : : - :00 Uč. Etika Predavanja Etika Vežbe Uč. Sociologija Predavanja Uč. Sociologija Vežbe Borivoje Baltazarevic Borivoje

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17и 73/18), члана 85. Статута

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

Microsoft Word - Anagazovanje_nastavnici_0809.doc

Microsoft Word - Anagazovanje_nastavnici_0809.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу Ангажовање наставника на студијским програмима из 2007. године др Зоран Боричић, ред. проф. 13.2.8-С1 ТУРБУЛЕНТНА СТРУЈАЊА др Драгиша Никодијевић, ред. проф

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 10.06.19 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 64 А3 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 46 Ч1 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 70 Ч2 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ

Више

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност за децу (СВ) Миленковић С. Зорић М. Предшколска педагогија

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

rk-I-ciklus-ljetni-sem.xlsx

rk-I-ciklus-ljetni-sem.xlsx I година Статистика 08:30-11:00 08:30-11:00 Менаџмент 08:30-10:00 08:30-10:00 ЕиПУ: Пословно право 08:30-10:00 08:30-10:00 ПЕ: Методологије развоја софтвера Финансијско рачуноводство 08:30-12:30 08:30-10:00

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ Инжењерска информатика Производно машинство Безбедност на раду 24.05. 14 00 Техничко цртање и компј.графика 23.05. 14 00 Информатика и рачунарство 22.05. 11 00 Познавање и примена материјала 24.05. 14

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

II semestar 2018

II semestar 2018 Inženjerski menadžment I :00 - : : - :0 :0 - : : - 9:00 9:00-9: 9: - 0:0 0:0 - : : - :00 Uč. Uč. Engleski I Engleski I Maja Vojinović Maja Vojinović Etika Predavanja Etika Vežbe Uč. Mileva Marić Inženjerska

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

Табела 4.2 Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру предмета појединачних студијских програма У овом прилогу је процењен допринос сваког

Табела 4.2 Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру предмета појединачних студијских програма У овом прилогу је процењен допринос сваког Табела 4.2 Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру предмета појединачних студијских програма У овом прилогу је процењен допринос сваког појединачног предмета програмским исходима учења студијских

Више

Softversko inženjerstvo

Softversko inženjerstvo Softversko inženjerstvo OAS SOFTVERSKO INŽENJERSTBO Trajanje studija: 4 godine Broj ESPB: 240 ESPB Izborni moduli: Modul SI: Softversko inženjerstvo Modul RI: Razvoj igara Modul SI: Softversko inženjerstvo

Више

Microsoft Word - JUNI doc

Microsoft Word - JUNI doc ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У Р А С П О Р Е Д И С П И Т А Ј У Н С К И РОК шк. 2015/2016. година ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА КОЛО- КВИЈУМ ИСПИТ Шифра

Више

QUALITY AUSTRIA CENTER DRAVSKA 11, BEOGRAD /

QUALITY AUSTRIA CENTER DRAVSKA 11, BEOGRAD / QUALITY AUSTRIA CENTER DRAVSKA 11, 11000 BEOGRAD office@qa-center.net / +381 11 380 71 60 STRUKTURA IMS Integrisani sistemi menadžmenta - Zahtevi QMS Sistemi menadžmenta kvaliteta IMSA Integrisani sistemi

Више

Microsoft Word - p2-informatika

Microsoft Word - p2-informatika Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Априлски испитни рок 2019. године Ред. Бр. ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул 2018. године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Катић

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 28.05.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 29.05.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 30.05.2018. 09:00-11:00 11:30-13:30 Техничко цртање 211 31.05.2018.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 16.04.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 17.04.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 18.04.2018. 09:00-11:00 Техничко цртање 106-108-207 19.04.2018.

Више

CURRICULUM VITAE LIČNE INFOMACIJE Ime i prezime MIODRAG VUJKOVIĆ Adresa STUDENTSKA ULICA 27A, STAN PODGORICA, MONTENEGRO Telefon

CURRICULUM VITAE LIČNE INFOMACIJE Ime i prezime MIODRAG VUJKOVIĆ Adresa STUDENTSKA ULICA 27A, STAN PODGORICA, MONTENEGRO Telefon CURRICULUM VITAE LIČNE INFOMACIJE Ime i prezime MIODRAG VUJKOVIĆ Adresa STUDENTSKA ULICA 27A, STAN 16 81000 PODGORICA, MONTENEGRO Telefon +382 67 501 600 E-mail vujkovic@gmail.com Državljanstvo Crnogorsko

Више

Microsoft Word - septembar oktobar doc

Microsoft Word - septembar oktobar doc ВШТСС ЧАЧАК МАШИНСКИ ОДСЕК - Индустријска информатика Комуникације ( избор.модул I ) 27.08. 14 00 29.09. 14 Социологија ( избор.модул I ) 27.08. 11 00 24.09. 11 00 Заштита на раду са екологијом (мод.i

Више

Microsoft Word - April 2019 informatika.docx

Microsoft Word - April 2019 informatika.docx Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Априлски испитни рок 2019. године Ред. Бр. ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 25 26 27

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију 13.02. у 10 h 04.04. у 10 h 05.06. у 12 h 26.06. у 12 h 04.09. у 12 h 25. 09. у 12

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 09.09. 8 часова 3 2. Основи социологије 12.09. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 09.09. 8 часова

Више

Школа Ј. Ј. Змај Свилајнац МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА СЕПТЕМБАР Школска 2018 /2019. Назив предмета: Информатика и рачунарство Разред: 5. Недељни број часова

Школа Ј. Ј. Змај Свилајнац МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА СЕПТЕМБАР Школска 2018 /2019. Назив предмета: Информатика и рачунарство Разред: 5. Недељни број часова Школа Ј. Ј. Змај Свилајнац МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА СЕПТЕМБАР јединице 1. 1. Увод у информатику и рачунарство 1. 2. Oрганизација података на рачунару 1. 3. Рад са текстуалним документима 1. 4. Форматирање

Више

LIČNI PODACI Ime i prezime: Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Saša Mičić Srbin

LIČNI PODACI Ime i prezime:   Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Saša Mičić Srbin LIČNI PODACI Ime i prezime: E-mail: Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Saša Mičić aktuar.sasa.micic@gmail.com Srbin 08.07.1976. Tuzla vanredni profesor OBRAZOVANJE Pregled zvaničnog

Више

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc ГЕОГРАФИЈА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Увод у географију ТМ 2 + 1 + 0 + 0 5 Картографија СА 2 + 2 + 1 + 0 Математичка гeографија СА 2 + 1 + 0 + 0 5 Географски информациони системи СА 2 + 2 + 0 + 0 6 Геологија

Више

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008 ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008 Компјутерски машински системи, модул Компјутерско пројектовање и моделирање 5. ТМЕ400102 Техничка механика I I НС

Више

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈА Увод у географију 03. 07. у 15 h Студентски трг 3 Картографија Писмени: 01. 07. у 14 h Усмени: 02. 07. у 10 h Студентски трг 3 Математичка географија 03. 07. у 14,30 h Студентски

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

Projektovanje informacionih sistema i baze podataka

Projektovanje informacionih sistema i baze podataka Realni sistem i informacioni sistem Ulaz Realni sistem Izlaz Unos Baza podataka Izveštaji Realni sistem i informacioni sistem Sistem se definiše kao skup objekata (entiteta) i njihovih međusobnih veza

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 2. 4. Дан, месец,год. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић 204.201 12:00 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Др Владимир Костић, доцент 24.04.201 12:00

Више