TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA – I ROK

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA – I ROK"

Транскрипт

1 UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI - CKM TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA I ROK / dopuna:

2 NAZIV PREDMETA DATUM VRIJEME TRAJANJE NAPOMENA Osnove informatike :00 12:30 Sala 5 Upotreba brojeva i statistika :00 10:30 Sala 5 Engleski jezik - lektorske vježbe :00 10:30 Sala 5 Engleski jezik - lektorske vježbe :00 10:30 Sala 5 Engleski jezik - lektorske vježbe :00 10:30 Sala 5 Engleski jezik - lektorske vježbe :00 10:30 Sala 5 Organizacijsko ponašanje :10 15:40 Sala 5 Osnove menadžmenta :00 10:30 Sala 5 Računovodstvo I :00 10:30 Sala 5 Računovodstvo II :00 10:30 Sala 5 Marketing :00 10:30 Sala 5 Tehnike prodaje i briga o klijentima :00 10:30 Sala 5 Osnove prava :00 12:30 Sala 5 Osnove ekonomike :00 12:30 Sala 5 Strateški menadžment :00 10:30 Sala 5 Financijsko izvješćivanje :00 10:30 Sala 5 Poduzetništvo i MSP :00 10:30 Sala 1 Održivi razvoj :00 12:30 Sala 5 Politika korporacija :00 10:30 Sala 5 Kvalitativne metode u poslovnom odlučivanju :00 10:30 Sala 5 Osnove upravljanja projektima :00 10:30 Sala 5 Marketing menadžment :00 10:30 Sala 5

3 Financijski menadžment :00 10:30 Sala 5 IT menadžment :00 12:30 Sala 5 Suvremena ekonomika :00 12:30 Sala 5 Suvremena ekonomika :00 12:30 Sala 5 Ekonomika poduzeća :10 15:40 Sala 5 Integracijski europski procesi :00 12:30 Sala 5 Korporacijska društvena odgovornost :00 10:30 Sala 5 Seminar: Umijeće pregovaranja :00 10:30 Sala 5 Seminar: Eko-efikasnost i eko-efektivnost :00 12:30 Sala 5 Odgovorni marketing :00 10:30 Sala 5 Odgovorni marketing :00 10:30 Sala 5 Upravljanje projektima II :00 10:30 Sala 5 Okolinski menadžment :00 12:30 Sala 4 Seminar: Makroupravljanje :00 12:30 Sala 5 Inovativno poduzetništvo :00 10:30 Sala 5 Principi okolinskog zakonodavstva legislativa i praksa održivog razvoja u BiH Normativni sistemi upravljanja i europska standardizacija :00 12:30 Sala :00 12:30 Sala 5 Organizacija poslovnih procesa :10 15:40 Sala 5 Uvod u turizam :00 10:30 Sala 5 Turističke destinacije :00 10:30 Sala 5 Agencijsko poslovanje i touroperacije :00 10:30 Sala 5 Recepcijsko i restoransko poslovanje :00 10:30 Sala 5 Upravljanje odjeljenjem hotelskog menadžmenta :10 15:40 Sala 5

4 Ekoturizam :00 10:30 Sala 5 Algoritmi i strukture podataka :00 12:30 Sala 4 Uvod u programiranje :00 12:30 Sala 4 Operacijski sustavi :00 12:30 Sala 4 E-marketing :10 15:40 Sala 5 Baze podataka :00 12:30 Sala 4 Cloud Computing :00 12:30 Sala 4 Menadžment društvenih mreža :10 15:40 Sala 5 Programiranje :00 12:30 Sala 4 E-poslovanje :00 12:30 Sala 4 Napredni operacijski sustavi :00 12:30 Sala 4 Vizualizacija statističkih podataka :00 10:30 Sala 5 Financijske institucije i tržišta :00 10:30 Sala 5 Primjena upravljačkog računovodstva i troškovno računovodstvo :00 10:30 Sala 5 Osnove osiguranja :10 15:40 Sala 5 Revizija i sistemi interne kontrole :10 15:40 Sala 5 Primjena financijskog menadžmenta :10 15:40 Sala 5 Revizija i sistemi interne kontrole II :10 15:40 Sala 5 Opća i organska kemija :35 14:05 Sala 1 Osnove nutricionizma :10 15:40 Sala 1 Fiziologija s osnovama anatomije I :35 14:05 Sala 1 Mikrobiologija :35 14:05 Sala 1 Fiziologija s osnovama anatomije II :35 14:05 Sala 1

5 Nutritivne procjene :10 15:40 Sala 1 Standardi o sigurnosti hrane :35 14:05 Sala 1 Nutricionizam i kronične bolesti I :35 14:05 Sala 1 Seminar: Analiza pića :35 14:05 Sala 1 Ekološka sigurnost :10 15:40 Sala 5 Praksa nutricionizma I :35 14:05 Sala 4 Nutricionizam i javno zdravstvo :35 14:05 Sala 1 Kritički pristup nutricionizmu :00 12:30 Sala 5 Prehrana sportaša :10 15:40 Sala 1 Praksa nutricionizma II :35 14:05 Sala 4 Ljekovito bilje i začini :00 12:30 Sala 1 Nutricionizam i wellness :35 14:05 Sala 4 Nutricionizam kroz životne cikluse :35 14:05 Sala 1 Seminar: Kritične teme nutricionizma :10 15:40 Sala 1 Holistički pristup nutricionizmu :00 12:30 Sala 5 Epidemiologija :35 14:05 Sala 1 Osnove farmacije :35 14:05 Sala 4 Opća i anorganska kemija :35 14:05 Sala 1 Organska kemija I :35 14:05 Sala 1 Farmaceutska botanika :10 15:40 Sala 1 Anatomija i histologija :35 14:05 Sala 1 Organska kemija II :35 14:05 Sala 1 Biologija sa humanom genetikom :35 14:05 Sala 1

6 Fizikalna kemija :10 15:40 Sala 1 Fiziologija :35 14:05 Sala 1 Analitička kemija II :35 14:05 Sala 1 Instrumentalne metode i analize u farmaciji :10 15:40 Sala 1 Molekularna biologija s genetičkim inžinjerstvom :35 14:05 Sala 4 Bromatologija :35 14:05 Sala 1 Farmaceutska kemija I :35 14:05 Sala 4 Farmakognozija I :35 14:05 Sala 1 Biokemija i humana fiziologija :35 14:05 Sala 1 Napredni nutricionizam I :10 15:40 Sala 1 Biostatistika :35 14:05 Sala 1 Principi istraživanja u nutricionizmu :00 12:30 Sala 1 Seminar I: Nutritivna terapija i dijetetika :35 14:05 Sala 1 Genetika i oboljenja :35 14:05 Sala 1 Procjena prehrane i prehrambenih komponenti :35 14:05 Sala 1 Napredni nutricionizam II :10 15:40 Sala 1 Procjene klijenata :00 12:30 Sala 1 Nutricionističko savjetovanje :10 15:40 Sala 1 Zdravlje i pravilna prehrana :35 14:05 Sala 1 Seminar II: Proces uzgoja i pripreme hrane :35 14:05 Sala 4 Održive inovacije :00 10:30 Sala 5 Međunarodni marketing :00 10:30 Sala 5 Holistički pristup i održivi razvoj :00 12:30 Sala 5

7 Svjetska dinamika :00 12:30 Sala 5 Obnovljivi izvori energije :10 15:40 Sala 2 Računovodstvo održivosti :00 10:30 Sala 5 Zaštita okoliša :10 15:40 Sala 5 Ekologija :10 15:40 Sala 5 Generiranje poslovnih modela :00 10:30 Sala 5 Upravljanje održivim projektima :00 10:30 Sala 5 Burzansko poslovanje :10 15:40 Sala 2 Računovodstvo i revizija :10 15:40 Sala 5 Menadžment rizika :10 15:40 Sala 2 Informatika :00 12:30 Sala 5 Bankarsko poslovanje :10 15:40 Sala 2 Teorije razvoja :00 12:30 Sala 5 Teorije rizika :10 15:40 Sala 2 Transnacionalne korporacije :00 10:30 Sala 5 Društveno odgovorno poslovanje :00 10:30 Sala 5 Ekonomske institucije EU :00 12:30 Sala 5 Six Sigma :00 10:30 Sala 5 Civilna zaštita I :10 15:40 Sala 2 Civilna zaštita II :10 15:40 Sala 2 Diplomatsko i konzularno pravo :10 15:40 Sala 2 Društvo i rizici :10 15:40 Sala 2 Državnopravni razvoj BiH :00 12:30 Sala 1

8 Ekonomska diplomacija :00 12:30 Sala 1 Etika i javna služba :00 12:30 Sala 1 Europsko humanitarno pravo :00 12:30 Sala 5 Geopolitika :00 12:30 Sala 1 Globalizacija i zaštita životne sredine :00 12:30 Sala 1 Globalne prijetnje i suvremene sustavi nacionalne sigurnosti :00 12:30 Sala 1 Globalni izazovi i pravni mehanizmi sigurnosti :00 10:30 Sala 2 Građansko pravo :00 10:30 Sala 2 Građansko procesno pravo :00 10:30 Sala 2 Humanitarna sigurnost :00 12:30 Sala 5 Javno informiranje u sustavu sigurnosti :00 12:30 Sala 1 Kazneno pravo :00 12:30 Sala 5 Kazneno procesno pravo :00 10:30 Sala 2 Kriminalistička analitika :00 10:30 Sala 2 Ljudska prava :00 12:30 Sala 5 Maloljetnička delikvencija :35 14:05 Sala 2 Međunarodna zajednica i upravljanje konfliktima :10 15:40 Sala 2 Međunarodne organizacije :00 12:30 Sala 5 Međunarodni odnosi :00 12:30 Sala 1 Međunardno pravo i sigurnosna suradnja :00 10:30 Sala 2 Međunarodno privatno pravo :00 10:30 Sala 2 Mirovne i humanitarne operacije :00 12:30 Sala 1 Nacionalna međunarodna sigurnost :00 12:30 Sala 1

9 Nacionalna međunarodna sigurnost :00 12:30 Sala 1 Obavještajne i kontraobavještajne službe :35 14:05 Sala 2 Obiteljsko pravo :00 10:30 Sala 2 Obvezno pravo :00 10:30 Sala 2 Organizirani kriminalitet :00 12:30 Sala 1 Osnove diplomacije :00 10:30 Sala 2 Osnove organizacije hitnih službi :00 12:30 Sala 1 Osnove prava i države :00 12:30 Sala 5 Osnove sigurnosti :00 12:30 Sala 1 Policija i zajednica :35 14:05 Sala 2 Policijska etika :00 12:30 Sala 1 Politički sustavi BiH i sigurnost :00 12:30 Sala 1 Pravo privatne sigurnosti :00 12:30 Sala 5 Prevencija i prognostika kriminaliteta :00 12:30 Sala 5 Privatna sigurnost :00 12:30 Sala 1 Radno i socijalno pravo :00 12:30 Sala 5 Seminar: Održivi razvoj i sigurnost :00 12:30 Sala 5 Sigurnosna kultura :35 14:05 Sala 2 Sigurnosni menadžment :00 12:30 Sala 5 Sigurnost i međunarodni odnosi :00 12:30 Sala 1 Sistem sigurnosti BiH :00 12:30 Sala 1 Sustav zaštite i spašavanja :10 15:40 Sala 2 Suvremeni sistemi civilne zaštite :10 15:40 Sala 2

10 Teorija i praksa održivog razvoja :00 12:30 Sala 5 Teorija konflikata :00 12:30 Sala 1 Teorije i sistemi sigurnosti :00 12:30 Sala 1 Unutrašnja sigurnost :00 12:30 Sala 1 Uprava i sigurnost :00 12:30 Sala 1 Upravljanje rizicima incidenata i velikih nesreća :00 12:30 Sala 1 Upravno pravo i upravni postupak :00 12:30 Sala 5 Usporedni politički sustavi i sigurnost :35 14:05 Sala 2 Ustavno pravo :00 12:30 Sala 5 Uvod u procjenu rizika i planiranje za hitne situacije :35 14:05 Sala 2 Vanjska politika :35 14:05 Sala 2 Viktimologija :00 12:30 Sala 1 Zaštita građana i imovine :35 14:05 Sala 2 Zaštita od NUS-a :10 15:40 Sala 2 Zaštita od terorizma :35 14:05 Sala 2 Uvod u studije terorizma :35 14:05 Sala 2 Zdravstvena i socijalna zaštita :35 14:05 Sala 1 Zdravstvena sigurnost :35 14:05 Sala 1 Zloupotreba droga :00 12:30 Sala 1 Analiza rizika i upravljanje prijetnjama :00 12:30 Sala 1 Diplomatsko konzularni odnosi :00 10:30 Sala 2 Europske i euroatlanske sigurnosne integracije :35 14:05 Sala 2 Geopolitički aspekti nacionalne sigurnosti :00 12:30 Sala 1

11 Humani održivi razvoj i globalna sigurnost :00 12:30 Sala 5 Izvori i subjekti međunarodnog javnog prava :00 12:30 Sala 1 Javno privatna kooperacija u sigurnosti :00 10:30 Sala 1 Međunarodna suradnja u oblasti civilne zaštite :35 14:05 Sala 2 Mirno rješavanje sporova :00 10:30 Sala 1 Monitoring i nadzor u javnom i privatnom sektoru sigurnosti :00 12:30 Sala 1 Nacionalna sigurnosna politika i strategija :00 12:30 Sala 1 Organizirani kriminalitet i terorizam :00 12:30 Sala 1 Projektiranje znanstvenih istraživanja u oblasti sigurnosti i mira Rukovođenje i upravljanje u incidentima i nesrećama :35 14:05 Sala :00 10:30 Sala 1 Socijalna ekologija :10 15:40 Sala 2 Suvremena kriminalističko-obavještajna djelatnost Suvremeni teorijski pristup izučavanju sigurnosti :00 12:30 Sala :00 10:30 Sala 1 Biohemijski i molekularni nutricionizam :35 14:05 Sala 1 Donošenje odluka :00 10:30 Sala 5 Europske institucije i legislativa :00 12:30 Sala 5 Globalizacija i sigurnost u suvremenom društvu :00 12:30 Sala 1 Humana fiziologija i anatomija :35 14:05 Sala 1 Institucije Europske unije :00 12:30 Sala 5 Integrirani sistem zaštite i spašavanja :00 12:30 Sala 1 Izazovi menadžmenta u 21.stoljeću :00 12:30 Sala 1 Javna i privatna sigurnost :00 12:30 Sala 1 Krizni menadžment :00 12:30 Sala 1

12 Međunarodna pravosudna i sigurnosna suradnja :00 12:30 Sala 1 Međunarodno pravo razvoja :00 12:30 Sala 1 Mobilne aplikacije :00 12:30 Sala 5 Modeli fizičke i tehničke zaštite :00 12:30 Sala 1 Opća pravna povijest :00 12:30 Sala 5 Organizacija i funkcionisanje sistema NUS-a :10 15:40 Sala 2 Osnove nacionalne sigurnosti :00 12:30 Sala 1 Planiranje :00 12:30 Sala 5 Poslovna ekonomija :00 12:30 Sala 5 Poslovno pravo i sigurnost :00 12:30 Sala 5 Pravni okviri sigurnosnog menadžmenta :00 12:30 Sala 1 Pravo i ekonomsko upravljanje :35 14:05 Sala 2 Prevencija suvremenih rizika i prijetnji :35 14:05 Sala 2 Sigurnosna politika i strategija :00 12:30 Sala 1 Sigurnosna politika i strategija :00 12:30 Sala 1 Sigurnosne operacije :00 12:30 Sala 1 Sigurnost i zaštita dokumentacije :00 12:30 Sala 1 Suvremene kriminiološke i kriminalističke teorije :00 12:30 Sala 1 Suvremeni sistemi sigurnosti i zaštite :00 12:30 Sala 1 Suvremeni sistemi socijalne zaštite :00 12:30 Sala 1 Teorija i praksa nadzora i kontrole :35 14:05 Sala 2 Zaštita od požara i eksplozija :00 12:30 Sala 1 Znanje upravljanja :00 12:30 Sala 5

13 Organizacijsko ponašanje i hotelski menadžment :10 15:40 Sala 5 Studij uređenja i smještaja :10 15:40 Sala 5 Intelektualni kapital :00 12:30 Sala 1 Metrika organizacijskog ponašanja :10 15:40 Sala 5 Huremetrija :00 12:30 Sala 5 Upravljanje emocionalnom inteligencijom :00 12:30 Sala 5 Upravljanje kapitalnim ulaganjima :00 10:30 Sala 5 Upravljanje javnim financijama :00 12:30 Sala 5 Analiza financijskih izvještaja :00 12:30 Sala 5 Farmakognozija II :35 14:05 Sala 1 Oblikovanje lijekova :35 14:05 Sala 1 Farmaceutska kemija II :35 14:05 Sala 4 Farmakologija I :35 14:05 Sala 1 Etika i deontologija :10 15:40 Sala 5 Kozmetologija :35 14:05 Sala 1 Farmakokinetika sa farmakodinamikom :35 14:05 Sala 4 Stručna praksa I :35 14:05 Sala 1 Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost :10 15:40 Sala 2 Sistem sigurnosti :00 12:30 Sala 1 Programi prevencije u socijalnom radu :00 12:30 Sala 1 Umijeće komuniciranja :10 15:40 Sala 1 Sport i zdravlje :10 15:40 Sala 1 Engleski jezik - lektorske vježbe :10 15:40 Sala 1

14 Menadžment ljudskih resursa :10 15:40 Sala 1 Studije liderstva :10 15:40 Sala 1 Matematika za ekonomske analize :10 15:40 Sala 1 Međunarodno poslovno okruženje :10 15:40 Sala 1 Psihologija za menadžere :10 15:40 Sala 1 Metodologija znanstveno-istraživačkog rada :10 15:40 Sala 1 Metodologija znanstvenog rada :10 15:40 Sala 1 Seminar iz industrijske ekologije :10 15:40 Sala 1 Turistička geografija :00 10:30 Sala 1 Hotelski menadžment :00 10:30 Sala 1 Teorija i priprema hrane :00 10:30 Sala 1 Vino, hrana i kultura :00 10:30 Sala 1 Komunikacijski sustavi i mreže :00 10:30 Sala 1 Web tehnologije :00 10:30 Sala 1 Grafički dizajn :00 10:30 Sala 1 Java programiranje :00 10:30 Sala 1 Sigurnost informacijskih sustava :00 10:30 Sala 1 Osnove multimedije :00 10:30 Sala 1 Porezni sustavi :10 15:40 Sala 1 Industrijska sigurnost :00 10:30 Sala 2 Osnove bankarskog poslovanja :00 10:30 Sala 1 Biokemija :10 15:40 Sala 1 Seminar: Planiranje prehrane :10 15:40 Sala 1

15 Analitička kemija I :10 15:40 Sala 1 Fizika :10 15:40 Sala 1 Patofiziologija s patologijom :10 15:40 Sala 1 Kriminalistička metodika :00 10:30 Sala 2 Kriminalistička operativa :00 10:30 Sala 2 Kriminalistička taktika :00 10:30 Sala 2 Kriminalistička tehnika :00 10:30 Sala 2 Kriminalistički intervju :00 10:30 Sala 2 Međunarodno humanitarno pravo :00 10:30 Sala 2 Međunarodno javno pravo :00 10:30 Sala 2 Međunarodno kazneno pravo :00 10:30 Sala 2 Metodologija istraživanja sigurnosnih pojava :00 10:30 Sala 2 Rimsko pravo :00 10:30 Sala 2 Uvod u kriminalistiku :00 10:30 Sala 2 Uvod u kriminologiju :00 10:30 Sala 2 Uvod u dietetiku :10 15:40 Sala 1 Psihometrija :10 15:40 Sala 1 Farmaceutska tehnologija I :10 15:40 Sala 1 Farmakologija II :10 15:40 Sala 1 Primjenjena psihologija :10 15:40 Sala 1 Siromaštvo i socijalna isključenost :00 10:30 Sala 2 Suvremeni teorijski modeli socijalnog rada :00 10:30 Sala 2

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAV NI K ODSJEK: SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU NASTAVNI PLAN I PROGRAM za I ciklus studija - SIGURNOST - - ZAŠTITA NA RADU - Akademska

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Maj 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 13.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Април 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: ЈУН 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 3.

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

B-prijepodne-razredi pojedinačno

B-prijepodne-razredi pojedinačno C Razrednik/ca : ANDRIJANA PULJAK ednja škola Koprivnica, Koprivnica Hrvatski poslovni jezik IN Zemljopis AP AO AP vijest Uvod u državu i pravo ML 6 Zemljopis Uvod u državu i pravo Čovjek, zdravlje i okoliš

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: СЕПТЕМБАР 2019. Пријава испита за септембарски испитни рок биће могућа у периоду од 19. до 21. августа 2019. године, путем студентског

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Коначан распоред испита Испитни рок: Мај 2015. Испити за студенте генерације 2014 Акр. Предмет Модул Датум Време Сала Напомена Алати и методе софтверског инжењерства МС14СИРН1 4. мај 2015. 18:00 304 м14860

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EKONOMSKI FAKULTET KONTAKT Matice hrvatske bb 88000 Mostar BiH +387 (0)36 / 355-100 +387 (0)36 / 355-130 ef.sum.ba Studentska služba: +387 (0)36 / 355 103 referada@ef.sum.ba ŠTO STUDIRATI NA EKONOMSKOM

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК I ГОДИНА Р. ПРЕДМЕТ Наставник Термин Учионица бр. број год. у 1. Увод у право 09, Социологија Проф. др

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК I ГОДИНА Р. ПРЕДМЕТ Наставник Термин Учионица бр. број год. у 1. Увод у право 09, Социологија Проф. др ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК I ГОДИНА Р. ПРЕДМЕТ Наставник Термин Учионица бр. број 21.06.2019. год. у 1. Увод у право 2. Социологија Снежана Савић Проф.др Душко Вејновић 08,00 08,00 3. Основе безбједносних

Више

Ispitni_rokovi_2018_2019_jesenski_V.1.xlsx

Ispitni_rokovi_2018_2019_jesenski_V.1.xlsx ISVU kod Kod kolegija Kolegij Odjel 1. jesenski 2. jesenski 60919 PMC101 Analitička kemija I Odjel za kemiju četvrtak, 29. kolovoz 2019. četvrtak, 12. rujan 2019. 60940 PMC104 Analitička kemija II Odjel

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, 31.01.2018.) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРСТА

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc ГЕОГРАФИЈА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Увод у географију ТМ 2 + 1 + 0 + 0 5 Картографија СА 2 + 2 + 1 + 0 Математичка гeографија СА 2 + 1 + 0 + 0 5 Географски информациони системи СА 2 + 2 + 0 + 0 6 Геологија

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

P R A V N I F A K U L T E T

P R A V N I      F A K U L T E T PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVO I. GODINA I. CIKLUSA NOSITELJ A 1. LATINSKI JEZIK prof. dr. sc. Luciana Boban 4. 4. 2018. u 10.00h 2. TEORIJA PRAVA I DRŽAVE I. prof. dr. sc. Vesna Kazazić 11. 4.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси Менторски

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD /2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upi

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD /2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upi PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD. 2016./2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upis nekog od predmeta III. potrebno je položiti sve predmete

Више

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈА Увод у географију 03. 07. у 15 h Студентски трг 3 Картографија Писмени: 01. 07. у 14 h Усмени: 02. 07. у 10 h Студентски трг 3 Математичка географија 03. 07. у 14,30 h Студентски

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију 13.02. у 10 h 04.04. у 10 h 05.06. у 12 h 26.06. у 12 h 04.09. у 12 h 25. 09. у 12

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 10. 04. у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 03. 04. у 10 h писмени 04. 04. у 10 h усмени Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 1 03. 04. у

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Картографија 05. 07. у 0 h, Лаб. за картографију Математичка географија 0. 07. у 9

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Студентски трг 3 Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Студентски трг 3, Сала Картографија 05. 07. у 0 h Студентски трг 3,

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 05. 06. у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија 06. 06. у 10 h писмени 07. 06. у 10 h усмени 1 Картографија 1 06. 06. у 10 h Студентски трг 3, Лаб.

Више

Raspored održavanja nastave 2018./2019.

Raspored održavanja nastave 2018./2019. Raspored održavanja nastave - /2020. Analitika lijekova - farmacija Predavanja: Velika predavaonica, A. Kovačića 1 Seminari: Vježbe: Seminarska učionica, A. Kovačića 1, 3. kat Praktikum na Zavodu za analitiku

Више

Microsoft Word - Jun 2019 akademske

Microsoft Word - Jun 2019 akademske Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јунски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 1 3 4 5 6 7

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

Microsoft Word - p-akademske

Microsoft Word - p-akademske Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Септембарски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Microsoft Word - Jun 2019 akademske.docx

Microsoft Word - Jun 2019 akademske.docx Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јунски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Microsoft Word - p3-jun 2019 aka

Microsoft Word - p3-jun 2019 aka Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јунски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

Септембар II испитни рок Назив предмета Предметни наставник Датум испита Време испита Просторија Услов - положен испит Актуелни сту

Септембар II испитни рок Назив предмета Предметни наставник Датум испита Време испита Просторија Услов - положен испит Актуелни сту Септембар II испитни рок 23.09.-30.09.2019. Назив предмета Предметни наставник Датум испита Време испита Просторија Услов - положен испит Актуелни студијски програм Право: Модул Опште и Привредно Увод

Више

Априлски испитни рок Назив предмета Предметни наставник Датум испита Време испита Просторија Услов - положен испит Актуелни студијс

Априлски испитни рок Назив предмета Предметни наставник Датум испита Време испита Просторија Услов - положен испит Актуелни студијс Априлски испитни рок 08.04.-20.04.2019. Назив предмета Предметни наставник Датум испита Време испита Просторија Услов - положен испит Актуелни студијски програм Право: Модул Опште и Привредно Увод у Римско

Више

Vremenik_2015_2016_2.verzija.xlsx

Vremenik_2015_2016_2.verzija.xlsx 07.09.2015. Pon 08.09.2015. Uto 09.09.2015. Sri 10.09.2015. Čet 11.09.2015. Pet 12.09.2015. Sub 13.09.2015. Ned 14.09.2015. Pon 15.09.2015. Uto 16.09.2015. Sri 17.09.2015. Čet 18.09.2015. Pet Matematika

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине 1 Заштита од буке у животној средини (П+У) 29.11. у 16:00 05.02.

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине 1 Заштита од буке у животној средини (П+У) 06.02. у 09:00 12.04.

Више

Microsoft Word - April 2019 strukovne.docx

Microsoft Word - April 2019 strukovne.docx Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр. Б е о г р а д РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Априлски испитни рок 2019. године Ред. Бр. ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

PBF

PBF Prehrambeno inženjerstvo Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak 0.5-.00 Principi biotehnološke proizvodnje hrane 6 Prehrambeno-procesno 3.45-6.30.00-.45 Kemija i tehnologija mesa Prehrambeno-procesno Sustavi

Више

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI 1. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 20 0 9 - - 6 55 Nastavnički

Више

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ Информатика и рачунарске комуникације ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ, ИДТП I 15. јануар 2019 4. фебруар 2019 5. јун 2019 28. јун 2019 20. август 2019 5. септембар 2019 Математика 1 ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ I

Више

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  u  akademskoj 2015./16. godini Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

Microsoft Word - PONOVLJENI KONKURS.docx

Microsoft Word - PONOVLJENI KONKURS.docx U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik BiH, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo,

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva Copernicus Općenito o programu: Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen

Више

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs praktikum Matematika 1 Matematika 2 Matematika 2 zbirka

Више

PREDUVJETI za upis kolegija i polaganje ispita u viših godinama na preddiplomskom sveučilišnom studiju

PREDUVJETI za upis kolegija i polaganje ispita u viših godinama na preddiplomskom sveučilišnom studiju PREDUVJETI za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre na preddiplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo od ak.god. 2016./2017. (korekcija: FV 16.7.2018., od ak.god. 2018./2019.)

Више

Microsoft Word - Dopuna jun 2019 akademske

Microsoft Word - Dopuna jun 2019 akademske Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ДОПУНА РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јунски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 1 3

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛ

Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛ Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јунски испитни рок 2018. године Ред. Бр. ПРЕДМЕТ

Више

Raspored polaganja ispita 2019

Raspored polaganja ispita 2019 TЕРМИНИ ИСПИТA ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ (* предмети по старом студијском програму) I ГОДИНА ЈУНСКИ 17.06. 12.07.2019. АВГУСТОВСКИ 26.08. СЕПТЕМБАРСКИ

Више

Ispitni rokovi 2011/2012

Ispitni rokovi 2011/2012 РСПОРЕД ПОЛГЊ ЗВРШНИХ ИСПИТ З I (ПРВУ) ГОДИНУ СТУДИЈ У КДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ I ПРИЛСКИ I I 1. Основи економије 11.02. (09 h ) 25.02. 22.0 (08:15 h ) (08:15 h ) 17.06. (09 h ) 01.07. (09 h ) 02.09.

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јануа

Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јануа Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јануарско-фебруарски рок 2018. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Prolaznost studenata (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini)

Prolaznost studenata  (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini) Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./15. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

Broj: /11

Broj: /11 Ispitni termini za studente predbolonjskih nastavnih planova i programa, dvogodišnji studij, VI/1 stepen, Nastavni plan i Nastavni plan, šk. 2018/2019. I GODINA 1. Uvod u ekonomiju Halilbašić dr Muamer

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 25.06. 16 часова 3 2. Основи социологије 25.06. 12 часова M-3 3. Основи менаџмента 04.07. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 09.09. 8 часова 3 2. Основи социологије 12.09. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 09.09. 8 часова

Више