Microsoft Word - 01.sjednica 2019.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - 01.sjednica 2019.doc"

Транскрипт

1 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /19. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 01. sjednici održanoj godine, donio je o izboru dr.sc. Subhije Prasko u naučno-nastavno zvanje docent Dr.sc. Subhija Prasko, bira se u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Opća i porodična medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz od godine za izbor nastavnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Opća i porodična medicina, prijavila se jedna kandidatkinja dr.sc. Subhija Prasko. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor u nastavnika u nastavničko zvanje docenta (1 izvršioc, bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Opća i porodična medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Subhija Prasko izabere u zvanje docent za užu naučnu oblast Opća i porodična medicina, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta je na 01/19. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Subhije Prasko u naučno-nastavno zvanje docent za za užu naučnu oblast Opća i porodična medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 01. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Dr.sc. Subhija Prasko 1x Medicinski fakultet 1x Dosije imenovane 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove

2 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I Z E N I C A E N S I S Broj: /19. Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 01. sjednici održanoj godine donio je ZAKLJUČAK 1. Na osnovu Konkursa objavljenog u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana godine za izbor nastavnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac, za užu naučnu oblast Opća i porodična medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru dr.sc. Subhije Prasko u zvanje docent za užu naučnu oblast Opća i porodična medicina zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. 1x Rektor Univerziteta 1x Medicinski fakultet 1x Dosije imenovane

3 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /19. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 01. sjednici održanoj godine, donio je o izboru dr.sc. Muvedeta Šišića u naučno-nastavno zvanje docent Dr.sc. Muvedet Šišić, bira se u naučno-nastavno zvanje docent iz područja Tehničkih nauka, uža naučna oblast Upravljanje otpadom na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz od godine za izbor nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac (napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa) iz područja Tehničkih nauka, uža naučna oblast Upravljanje otpadom, prijavio se jedan kandidat dr.sc. Muvedet Šišić. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor u nastavnika u nastavničko zvanje docenta (1 izvršioc, bez zasnivanja radnog odnosa) iz područja Tehničkih nauka, uža naučna oblast Upravljanje otpadom Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Muvedet Šišić izabere u zvanje docent iz područja Tehničkih nauka, uža naučna oblast Upravljanje otpadom, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta je na I/2019. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Muvedeta Šišića u naučno-nastavno zvanje docent iz područja Tehničkih nauka, uža naučna oblast Upravljanje otpadom na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 01. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Dr.sc. Muvedet Šišić 1x Mašinski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove

4 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /19. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 01. sjednici održanoj godine, donio je o izboru dr.sc. Boriše Hrabača u naučno-nastavno zvanje redovni profesor Dr.sc. Boriša Hrabač, bira se u naučno-nastavno zvanje redovni profesor za nastavni predmet Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva na studijskom programu Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz od godine za izbor nastavnika na studijskom programu Zdravsvena njega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u zvanje redovni profesor, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavni predmet Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva, prijavio se jedan kandidat dr.sc. Boriša Hrabač. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor u nastavnika u zvanje redovni profesor (1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa) profesor za nastavni predmet Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva na studijskom programu Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Boriša Hrabač izabere u zvanje redovni profesor za nastavni predmet Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta je na 01/19. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Boriše Hrabača u naučno-nastavno zvanje redovni profesor profesor za nastavni predmet Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 01. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Dr.sc. Boriša Hrabač 1x Medicinski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove

5 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I Z E N I C A E N S I S Broj: /19. Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 01. sjednici održanoj godine donio je ZAKLJUČAK 1. Na osnovu Konkursa objavljenog u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana godine za izbor nastavnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje redovni profesor, 1 izvršilac, za nastavni predmet Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru dr.sc. Boriše Hrabača u zvanje redovni profesor za nastavni predmet Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. 1x Rektor Univerziteta 1x Medicinski fakultet 1x Dosije imenovanog

6 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /19. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 01. sjednici održanoj godine, donio je o izboru dr.sc. Smajila Durmiševića u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor Dr.sc. Smajil Durmišević, bira se u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor za nastavni predmet Higijena i zdravstvena ekologija na studijskom programu Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz od godine za izbor nastavnika na studijskom programu Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u zvanje vanredni profesor, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavni predmet Higijena i zdravstvena ekologija, prijavio se jedan kandidat dr.sc. Smajil Durmišević. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor u nastavnika u zvanje vanredni profesor (1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavni predmet Higijena i zdravstvena ekologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Smajil Durmišević izabere u zvanje vanredni profesor za nastavni predmet Higijena i zdravstvena ekologija, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta je na 11/18. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Smajila Durmiševića u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor za nastavni predmet Higijena i zdravstvena ekologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 01. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Dr.sc. Smajil Durmišević 1x Medicinski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove

7 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I Z E N I C A E N S I S Broj: /19. Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 01. sjednici održanoj godine donio je ZAKLJUČAK 1. Na osnovu Konkursa objavljenog u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana godine za izbor nastavnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje vanredni profesor, 1 izvršilac, za nastavni predmet Higijena i zdravstvena ekologija na studijskom programu Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru dr.sc. Smajila Durmiševića u zvanje vanredni profesor za nastavni predmet Higijena i zdravstvena ekologija, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. 1x Rektor Univerziteta 1x Medicinski fakultet 1x Dosije imenovanog

8 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /19. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 01. sjednici održanoj godine, donio je o izboru dr.sc. Haruna Hodžića u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor Dr.sc. Harun Hodžić, bira se u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor za nastavne predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II na studijskom programu Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se počev od dana godine. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz od godine za izbor nastavnika na studijskom programu Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u zvanje vanredni profesor, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavne predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II, prijavio se jedan kandidat dr.sc. Harun Hodžić. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor u nastavnika u zvanje vanredni profesor (1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavne predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Harun Hodžić izabere u zvanje vanredni profesor za nastavne predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta je na 01/19. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Haruna Hodžića u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor za nastavne predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 01. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Dr.sc. Harun Hodžić 1x Medicinski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove

9 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I Z E N I C A E N S I S Broj: /19. Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 01. sjednici održanoj godine donio je ZAKLJUČAK 1. Na osnovu Konkursa objavljenog u dnevnom listu Dnevni avaz" dana godine za izbor nastavnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje vanredni profesor, 1 izvršilac, za nastavne predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II na studijskom programu Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru dr.sc. Haruna Hodžiča u zvanje vanredni profesor za nastavne predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje aneksa ugovora o radu, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. 1x Rektor Univerziteta 1x Medicinski fakultet 1x Dosije imenovanog

10 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /19. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 01. sjednici održanoj godine, donio je o izboru dr.sc. Anhela Koluha u naučno-nastavno zvanje docent Dr.sc. Anhel Koluh, bira se u naučno-nastavno zvanje docent za nastavne predmete Hirurgija I i Hirurgija II na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz od godine za izbor nastavnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavne predmete za nastavne predmete Hirurgija I i Hirurgija II, prijavila su se dva kandidata: dr.sc. Anhel Koluh i dr.sc. Adnan Aljukić. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor u nastavnika u zvanje docent (1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavne predmete Hirurgija I i Hirurgija II na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija navodi: Na osnovu podataka iznesenih u izvještaju, Komisija je konstatovala da kandidat dr. Anhel Koluh ispunjava opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju u Zeničkodobojskom kantonu, Statutom Univerziteta u Zenici i Pravilnikom o postupku i uslovim izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, za izbor u nastavničko zvanje docent na Univerzitetu u Zenici za naučnu oblast/predmet Hirurgija I i Hirurgija II. Smatramo da je na osnovu iznesenih podataka u izvještaju dr. Anhel Koluh prioritetniji kandidat za izbor u nastavničko zvanje docenta za užu naučnu oblast Hirurgija I i Hirurgija II zbog odbranjene doktorske disertacije iz oblasti hirurgije, usmjerene specijalizacije, većeg broja ukupnog skora bodovanja radova u odnosu na drugorangiranog kandidata te veći broj citiranosti radova koji su iz oblasti opšte i abdominalne hirurgije. Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta je na 11/18. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Anhela Hodžića u naučno-nastavno zvanje docent za nastavne predmete Hirurgija I i Hirurgija II na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 01. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Dr.sc. Anhel Koluh 1x Dr.sc. Adnan Aljukić 1x Medicinski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove

11 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I Z E N I C A E N S I S Broj: /19. Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 01. sjednici održanoj godine donio je ZAKLJUČAK 1. Na osnovu Konkursa objavljenog u dnevnom listu Dnevni avaz" dana godine za izbor nastavnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac, za nastavne predmete Hirurgija I i Hirurgija II, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru dr.sc. Anhela Koluha u zvanje docent za nastavne predmete Hirurgija I i Hirurgija II, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. 1x Rektor Univerziteta 1x Medicinski fakultet 1x Dosije imenovanog

12 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /19. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 01. sjednici održanoj godine, donio je o izboru dr.sc. Amela Alića u naučno-nastavno zvanje redovni profesor (izbor u više zvanje napredovanje) Dr.sc. Amel Alić, bira se u naučno-nastavno zvanje redovni profesor za nastavne predmete Opća pedagogija, Porodična pedagogija i Interkulturalna pedagogija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počev od godine. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz od godine za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje redovni profesor, 1 izvršilac (izbor u više zvanjenapredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavne predmete Opća pedagogija, Porodična pedagogija i Interkulturalna pedagogija, prijavio se jedan kandidat dr.sc. Amel Alić. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor u nastavnika u naučno-nastavno zvanje redovni profesor (izboru više zvanje napredovanje bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavne predmete Opća pedagogija, Porodična pedagogija i Interkulturalna pedagogija na Filozofkom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Amel Alić izabere u zvanje redovni profesor za nastavne predmete Opća pedagogija, Porodična pedagogija i Interkulturalna pedagogija, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta je na 04. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Amela Alića u naučno-nastavno zvanje redovni profesor profesor za nastavne predmete Opća pedagogija, Porodična pedagogija i Interkulturalna pedagogija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 01. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Dr.sc. Amel Alić 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove

13 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I Z E N I C A E N S I S Broj: /19. Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 01. sjednici održanoj godine donio je ZAKLJUČAK 1. Na osnovu Konkursa objavljenog u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana godine za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje redovni profesor, 1 izvršilac, izbor u više zvanje napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa za nastavne predmete Opća pedagogija, Porodična pedagogija i Interkulturalna pedagogija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru dr.sc. Amela Alića u zvanje redovni profesor za nastavne predmete Opća pedagogija, Porodična pedagogija i Interkulturalna pedagogija zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje aneksa ugovora o radu, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. 1x Rektor Univerziteta 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovanog

14 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /19. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 01. sjednici održanoj godine, donio je o izboru dr.sc. Mirze Džananovića u naučno-nastavno zvanje docent (izbor u više zvanje napredovanje) Dr.sc. Mirza Džananović, bira se u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Historija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz od godine za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac (izbor u više zvanjenapredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Historija, prijavio se jedan kandidat dr.sc. Mirza Džananović. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor u nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent (izboru više zvanje napredovanje napredovanje - bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Historija na Filozofkom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Mirza Džananović izabere u zvanje docent za užu naučnu oblast Historija, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta je na 04. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Mirze Džananovića u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Historija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 01. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Dr.sc. Mirza Džananović 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove

15 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I Z E N I C A E N S I S Broj: /19. Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 01. sjednici održanoj godine donio je ZAKLJUČAK 1. Na osnovu Konkursa objavljenog u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana godine za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac, izbor u više zvanje napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa za užu naučnu oblast Historija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru dr.sc. Mirze Džananovića u zvanje docent za užu naučnu oblast Historija zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje aneksa ugovora o radu, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. 1x Rektor Univerziteta 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovanog

16 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /19. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 01. sjednici održanoj godine, donio je o izboru dr.sc. Edina Tabaka u naučno-nastavno zvanje docent Dr.sc. Edin Tabak, bira se u naučno-nastavno zvanje docent za nastavne predmete Informacijsko ponašanje i Digitalna humanistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz od godine za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavne predmete Informacijsko ponašanje i Digitalna humanistika, prijavio se jedan kandidat dr.sc. Edin Tabak. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor u nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavne predmete Informacijsko ponašanje i Digitalna humanistika na Filozofkom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Edin Tabak izabere u zvanje docent za nastavne predmete Informacijsko ponašanje i Digitalna humanistika, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta je na 04. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Edina Tabaka u naučno-nastavno zvanje docent za nastavne predmete Informacijsko ponašanje i Digitalna humanistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 01. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Dr.sc. Edin Tabak 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove

17 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I Z E N I C A E N S I S Broj: /19. Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 01. sjednici održanoj godine donio je ZAKLJUČAK 1. Na osnovu Konkursa objavljenog u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana godine za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac, izbor u više zvanje napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa za nastavne predmete Informacijsko ponašanje i Digitalna humanistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru dr.sc. Edina Tabaka u zvanje docent za nastavne predmete Informacijsko ponašanje i Digitalna humanistika zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. 1x Rektor Univerziteta 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovanog

18 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /19. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 01. sjednici održanoj godine, donio je o izboru Dželaludine Šukalić, magistar engleskog jezika i književnosti u naučno-nastavno zvanje viši asistent Dželaludina Šukalić, magisar engleskog jezika i književnosti bira se u naučno-nastavno zvanje viši asistent za naučnu oblast Engleski jezik/lingvisitika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz od godine za izbor saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje viši asistent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Engleski jezik/lingvisitika, prijavila su se tri kandidata: Maja Hadžisalihović, Senad Mujičić i Dželaludina Šukalić. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor u saradnika u naučno-nastavno zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Engleski jezik/lingvisitika (1 izvršilac) na Filozofkom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija navodi: Na Konkurs za izbor saradnika u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika, jedan izvršilac, na Filozofskom fakultetu u Zenici koji je objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz dana pristigle su tri prijave među kojima je prijava kandidata Senada Mujičića bila nepotpuna. U skladu sa članom 296, stav 2. Statuta Univerziteta u Zenici, komisija je putem pismene obavijesti dostavljene kandidatu Mujičić Senadu odbacila pomenutu prijavu, te je u Izvještaju razmatrala prijave kandidatkinje Maje Hadžisalihović i Dželaludine Šukalić. U skladu s tekstom Konkursa, uvidom u priloženu dokumentaciju, te na osnovu člana 67. tačka 2. e. i člana 77. tačka 3. i 4. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ZE-DO kantona (SNK broj 6/09), te člana 21.b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj ustanovi Univerziteta u Zenici 114, kao i članova 279., 280., 281., 282. i 295. Statuta Univerziteta u Zenici kao i važećeg Pravilnika o izboru u zvanja nastavnika i saradnika UNZE-a, Komisija je utvrdila da obje kandidatkinje ispunjavaju uslove konkursa za izbor u višeg asistenta budući da su završile II ciklus studija iz relevantne oblasti, ali da po kriterijima relevantnosti kandidatkinja Dželaludina Šukalić prednjači, jer ima veći broj ukupno ostvarenih bodova (37,70) zahvaljujući višoj prosječnoj ocjeni na magistarskom studiju, te Nagradi Univerziteta u Zenici. Na osnovu gore iznesenog Komisija daje prijedlog za izbor kandidatkinje Dželaludine Šukalić u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika. Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta je na 04. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o

19 izboru dr.sc. Dželaludine Šukalić u naučno-nastavno zvanje viši asistent za naučnu oblast Engleski jezik/lingvisitika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 01. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Dželaludina Šukalić 1x Maja Hadžisalihović 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove

20 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I Z E N I C A E N S I S Broj: /19. Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 01. sjednici održanoj godine donio je ZAKLJUČAK 1. Na osnovu Konkursa objavljenog u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana godine za izbor saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje viši asistent, 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa za naučnu oblast Engleski jezik/lingvisitika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru Dželaludine Šukalić u zvanje viši asistent za naučnu oblast Engleski jezik/lingvisitika zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. 1x Rektor Univerziteta 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovane

21 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /19. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučnonastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 01. sjednici održanoj godine, donio je o izboru Rumejse Ribo, profesora engleskog jezika i književnosti u zvanje asistent Rumejsa Ribo, profesor engleskog jezika i književnosti, bira se u zvanje asistent za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz od godine za izbor saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje asistent, 2 izvršioca (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika, prijavila su se četiri kandidata: Maja Hadžisalihović, Seno Čolo, Mewlan Alić i Rumejsa Ribo. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18 od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija navodi: Na Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika, dva izvršioca, na Filozofskom fakultetu u Zenici koji je objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz dana pristigle su četiri prijave, među kojima je prijava kandidata Sene Čole bila nepotpuna. U skladu sa članom 296, stav 2. Statuta Univerziteta u Zenici, komisija je putem pismene obavijesti dostavljene kandidatu Seni Čoli odbacila pomenutu prijavu, te je u Izvještaju razmatrala prijave kandidatkinja Maje Hadžisalihović, Rumjese Ribo i kandidata Mewlana Alića. U skladu s tekstom Konkursa, uvidom u priloženu dokumentaciju, te na osnovu člana 67. tačka 2. e. i člana 77. tačka 3. i 4. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ZE-DO kantona (SNK broj 6/09), te člana 21.b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj ustanovi Univerziteta u Zenici 114, kao i članova 279., 280., 281., 282. i 295. Statuta Univerziteta u Zenici kao i važećeg Pravilnika o izboru u zvanja nastavnika i saradnika UNZE-a, Komisija je utvrdila da sva tri kandidata ispunjavaju uslove konkursa za izbor u višeg asistenta budući da su završile I ciklus studija iz relevantne oblasti, ali da po kriterijima relevantnosti kandidati Mewlan Alić (64,4) i Rumejsa Ribo (63,71) prednjače, jer imaju veći broj ukupno ostvarenih bodova zahvaljujući višoj prosječnoj ocjeni na dodiplomskom studiju i višoj prosječnoj ocjeni iz predmeta relevantnih za izbor.

22 Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta je na 04. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru Rumejse Ribo, prof. u zvanje asistent za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici bez zasnivanja radnog odnosa. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 01. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Rumejsa Ribo 1x Maja Hadžisalihovć 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovane 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove

23 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /19. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučnonastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 01. sjednici održanoj godine, donio je o izboru Mewlan Alić, profesora engleskog jezika i književnosti u zvanje asistent Mewlan Alić, profesor engleskog jezika i književnosti, bira se u zvanje asistent za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz od godine za izbor saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje asistent, 2 izvršioca (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika, prijavila su se četiri kandidata: Maja Hadžisalihović, Seno Čolo, Mewlan Alić i Rumejsa Ribo. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18 od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija navodi: Na Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika, dva izvršioca, na Filozofskom fakultetu u Zenici koji je objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz dana pristigle su četiri prijave, među kojima je prijava kandidata Sene Čole bila nepotpuna. U skladu sa članom 296, stav 2. Statuta Univerziteta u Zenici, komisija je putem pismene obavijesti dostavljene kandidatu Seni Čoli odbacila pomenutu prijavu, te je u Izvještaju razmatrala prijave kandidatkinja Maje Hadžisalihović, Rumjese Ribo i kandidata Mewlana Alića. U skladu s tekstom Konkursa, uvidom u priloženu dokumentaciju, te na osnovu člana 67. tačka 2. e. i člana 77. tačka 3. i 4. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ZE-DO kantona (SNK broj 6/09), te člana 21.b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj ustanovi Univerziteta u Zenici 114, kao i članova 279., 280., 281., 282. i 295. Statuta Univerziteta u Zenici kao i važećeg Pravilnika o izboru u zvanja nastavnika i saradnika UNZE-a, Komisija je utvrdila da sva tri kandidata ispunjavaju uslove konkursa za izbor u višeg asistenta budući da su završile I ciklus studija iz relevantne oblasti, ali da po

24 kriterijima relevantnosti kandidati Mewlan Alić (64,4) i Rumejsa Ribo (63,71) prednjače, jer imaju veći broj ukupno ostvarenih bodova zahvaljujući višoj prosječnoj ocjeni na dodiplomskom studiju i višoj prosječnoj ocjeni iz predmeta relevantnih za izbor. Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta je na 04. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru Mewlana Alića, prof. u zvanje asistent za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici bez zasnivanja radnog odnosa. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 01. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Mewlan Alić 1x Maja Hadžisalihovć 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovane 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Microsoft Word - 10 sjednica.doc

Microsoft Word - 10 sjednica.doc UN IV E R Z IT E T U Z E N IC I S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S -SENAT - Broj: 01-02-1-4357/18. Zenica, 28.11.2018. godine Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog

Више

Microsoft Word - SENAT 11 SJEDNICA

Microsoft Word - SENAT 11 SJEDNICA UN IV E R Z IT E T U Z E N IC I -SENAT - Broj:01-02-1-4282/16. Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13 i 4/15), člana 63.

Више

Microsoft Word - SENAT 01. SJEDNICA

Microsoft Word - SENAT 01. SJEDNICA UN IV E R Z IT E T U Z E N IC I Broj:01-02-1-163/17. Na osnovu članova 53. stav (2) tačka n) i 79. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15),

Више

Microsoft Word - SENAT 01.SJEDNICA

Microsoft Word - SENAT 01.SJEDNICA U N I V E R Z I T E T U Z E N I CI S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Broj:01-02-1-417/16. Zenica, 27.01.2016. Na osnovu članova 53. stav (2) tačka n) i 79. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine

Више

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a u skladu sa članom

Више

Izvod iz izvještaja (dio koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanj

Izvod iz izvještaja (dio koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanj Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja iz naučne oblasti Komunikacijske tehnologije (2 izvršioca), na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u sastavu:

Више

Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologi

Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologi Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologija i Botanika, predsjednica Dr. Edina Muratović,doktor

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Microsoft Word - SENAT 03. SJEDNICA

Microsoft Word - SENAT 03. SJEDNICA UN I V E R Z I T E T U Z E N I C I Broj:01-02-1-1348/16. Na osnovu članova 53. stav (2) tačka m) i 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 6/09, 9/13, 13/13

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011.

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. Na osnovu člana 35. Statuta Univerziteta u Travniku, Senat Univerziteta u Travniku na svojoj sjednici održanoj 10.06.2011.

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

Microsoft Word - IZBOR U ZVANJE VISI ASS

Microsoft Word - IZBOR U ZVANJE  VISI ASS КОМИСИЈА ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ГЛАС СРПСКЕ ОД 24.10.2012. ГОДИНЕ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА- ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ДИДАКТИКА И ОПШТА ПЕДАГОГИЈА

Више

Microsoft Word - Pravilnik o repozitorijama doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici

Microsoft Word - Pravilnik o repozitorijama doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici JU UNIVERZITET U ZENICI PRAVILNIK o repozitorijima doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici Zenica, juli 2015. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka b) Zakona o visokom obrazovanju (Službene

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март 2019.

Више

Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДА

Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДА Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Педијатрија

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Konačno rešenje /black varijanta

Konačno rešenje /black varijanta На основу чл. 64. ст. 2. тач. в) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и чл. 34. и 152. ст. 12. Статута Универзитета у Источном Сарајеву,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Microsoft Word - Metodika nastave istorije.doc

Microsoft Word - Metodika nastave istorije.doc УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Образац - 1 ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Термомеханика Број кандидата који се

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

Konkurs za izbor

Konkurs za izbor Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj:02-01/377, 02-01/381, 02-01/382, 02-01/388, 02-01/389, 02-01/390, 02-01/396, 02-01/397 i 02-01/407 od 20. 11. 2017. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu,

Више

Недо, молим Вас овај садржај дајте проректору Љубоји да напише и пошање ми факсом

Недо, молим Вас овај садржај дајте проректору Љубоји да напише и пошање ми факсом НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна/умјетничка

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx Na osnovu članova 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Microsoft Word - IzvjestajKokic

Microsoft Word - IzvjestajKokic И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: 22. 7. 2015. у дневном листу Глас Српске Ужа научна/умјетничка област: Рачунарске науке, ужа

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

два сарадника

два сарадника УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 10.05.2016. год. у Деканату Медицинског факултета, у Свечаној сали, на првом спрату, са почетком у 12 часова.

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj:

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: Broj:100-2548/18 Mostar, 31.10.2018. godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: 101-2494/18 od 26.12.2018. godine, Upravni odbor Univerziteta,

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика флуида Број кандидата

Више

ВЕЋУ МЕНТОРА

ВЕЋУ МЕНТОРА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Небојша Здравковић, ванредни професор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика Факултета

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Правилник о саставу и раду комисија за оцену и одбрану докторске дисертације, од 31. јануара 1949. године] На основу чл. 17 ст. 1 Закона о стицању научног степена доктора наука ( Службени лист ФНРЈ бр.

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

/ Агенција за борбу против корупције, поступајући у поступку који се води по службеној дужности против Милана Вишњића, декана Медиц

/ Агенција за борбу против корупције, поступајући у поступку који се води по службеној дужности против Милана Вишњића, декана Медиц 020-00-00058/2011-11 Агенција за борбу против корупције, поступајући у поступку који се води по службеној дужности против Милана Вишњића, декана Медицинског факултета у Нишу, ради одлучивања о повреди

Више

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010,

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење и 68/2015),

Више

za OBJAVITI Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Plaćama za.doc

za OBJAVITI Pravilnik o izmjeni  Pravilnika o Plaćama za.doc UNIVERZITET U TUZLI PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PLAĆAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIKA NA UNIVERZITETU U TUZLI (Prečišćeni tekst) Tuzla, april 2019.godine Na osnovu člana 50. stav (1)

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u skl

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u skl Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u skladu sa članom 35., stav 2. i članom 46. Zakona o izvršavanju

Више

Microsoft Word - pravilnik minimalni uslovi FLU jelena SREDJEN

Microsoft Word - pravilnik minimalni uslovi FLU jelena SREDJEN На основу предлога Конференције универзитета Србије од 15. јуна 2015.године Национални савет за за високо образовање Републике Србије, на седници одржаној 26. новембра 2015. године утврдио је МИНИМАЛНЕ

Више

Na osnovu člana 12. stav 1. tačke b) i l) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 1/96, 2/96 -

Na osnovu člana 12. stav 1. tačke b) i l) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 1/96, 2/96 - Na osnovu člana 12. stav 1. tačke b) i l) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 1/96, 2/96 - ispravka, 3/96 - ispravka, 16/97, 14/00 i 4/01), Skupština

Више

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април 2013. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Закон о докторату наука, од 20. јуна 1955. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОКТОРАТУ НАУКА На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења Федеративне Народне

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХННИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom На основу члана 43. став 1. тачка 29. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 201/18 и 207/19) и члана 30. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

UNIVERZITET U BIHAĆU UNIVERSITY OF BIHAĆ PRAVILNIK o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija osnovanih na Univerzitetu u Bihaću B

UNIVERZITET U BIHAĆU UNIVERSITY OF BIHAĆ PRAVILNIK o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija osnovanih na Univerzitetu u Bihaću B UNIVERZITET U BIHAĆU UNIVERSITY OF BIHAĆ PRAVILNIK o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija osnovanih na Univerzitetu u Bihaću Bihać, juli 2010. godine Na osnovu člana 61. Statuta

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и зас

На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и зас На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Мотори Број кандидата који се

Више

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ На основу Закона о научноистраживaчкој делатности ( Службени гласник ПС, бр. 110/05 и 50/06-исправка) и Правилника о начину вредновања

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, 4. 3. 2019. ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских академских студија филологије, Филозофски факултет у Нишу,

Више

Microsoft Word - IzvjestajPlakalovic

Microsoft Word - IzvjestajPlakalovic И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: 22. 7. 2015. у дневном листу Глас Српске Ужа научна/умјетничка област: Информационе науке и биоинформатика

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:7/10), a u skla

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:7/10), a u skla Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:7/10), a u skladu sačlanovima 35. i 45.Zakona o izvršavanju Budžeta

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Microsoft Word - Odluke o dodjeli sredstava za 2010.doc

Microsoft Word - Odluke o dodjeli sredstava za 2010.doc UNIVERZITET U TUZLI Broj: 04/3-843-2a /11 Tuzla, 17.03.2011. god. Na osnovu 118. stav (1) alineja 5 Statuta Univerziteta u Tuzli, i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Tuzli,broj:03-9035-1/10

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИТИМА 1. Одлука

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Слободан Јанковић редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 2. Проф. др Милица

Више

PRAVILA STUDIRANJA ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA Sarajevo, august 2018.

PRAVILA STUDIRANJA ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA Sarajevo, august 2018. PRAVILA STUDIRANJA ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA Sarajevo, august 2018. Na osnovu člana 56. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), a u vezi sa članom 135. Statuta visokoškolske

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више

ANALIZA STANJA VISOKOG OBRAZOVANJA I MJERLJIVI CILJEVI ZA OSIGURANJE KVALITETA BOLONJSKOG PROCESA ULOGA STUDENATA U IMPLEMENTACIJI BOLONJSKOG PROCESA

ANALIZA STANJA VISOKOG OBRAZOVANJA I MJERLJIVI CILJEVI ZA OSIGURANJE KVALITETA BOLONJSKOG PROCESA ULOGA STUDENATA U IMPLEMENTACIJI BOLONJSKOG PROCESA ANALIZA STANJA VISOKOG OBRAZOVANJA I MJERLJIVI CILJEVI ZA OSIGURANJE KVALITETA BOLONJSKOG PROCESA ULOGA STUDENATA U IMPLEMENTACIJI BOLONJSKOG PROCESA NA UNIVERZITETU U BIHAĆU 1 Fadil Islamović, 2 Dženana

Више

Microsoft Word - Sazetak Mirko Pavisic 2015

Microsoft Word - Sazetak Mirko Pavisic 2015 С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика Број

Више

Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of

Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, 25-26 September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of Education and Culture of the Republic of Srpska j.starcevic@mp.vladars.net

Више

Microsoft Word - STATUT KULTURA.doc

Microsoft Word - STATUT KULTURA.doc САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 4 Делатност Факултета 4 Аутономија Факултета 5 Неповредивост академског простора 5 Чланови академске заједнице и академске слободе 6 Печат и штамбиљ 6 Право на високо образовање

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

Више

Plan realizacije nastave: Akademija dramskih umjetnosti univerziteta u Tuzli za akademsku 2016/17. godinu Studijski program-odsijek GLUMA, prva godina

Plan realizacije nastave: Akademija dramskih umjetnosti univerziteta u Tuzli za akademsku 2016/17. godinu Studijski program-odsijek GLUMA, prva godina Studijski program-odsijek GLUMA, prva godina prvog ciklusa studija Zimski Ljetni Nastavnik / saradnik (zvanje) Univerzite prebivališta t P V Jasmina Čelebić, docent, od. nast. Gluma I Irfan Kasumović,

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018 06-01 Број: 06-5537/4-2018 На основу члана 47. став 3. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Сенат Универзитета, по указаној потреби, на седници одржаној 12.12.2018.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Више

Microsoft Word - REPREZ.REFERENCE saradnici

Microsoft Word - REPREZ.REFERENCE saradnici На основу члана 50. Статута Факултета ликовних уметности у Београду, Наставно уметничко веће Факултета на седници одржаној 02.03. 2016. године усвојило је МИНИМАЛНЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА У ПОЉУ УМЕТНОСТИ

Више

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos Za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 1. Medicinska sestra-tehničar

Више