Microsoft Word - obavestenje za Upis

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - obavestenje za Upis"

Транскрипт

1 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2017/2018. Упис студента у више године ОАС, ИАС и МАС обавиће се према терминском плану за септембар 2017 у соби Упис у другу годину основних и интегрисаних академских студија, поновљену другу и поновљену прву годину субота 16. септембар и недеља 17. септембар од сати, и од сати. 2. Упис у трећу годину основних и интегрисаних академских студија и поновљену трећу годину четвртак 14. и петак 15. септембар од сати, и од сати, 3. Упис у четврту годину интегрисаних академских студија среда 20. септембар од сати и од сати, 4. Упис у другу годину мастер академских студија, поновљену другу и поновљену прву годину уторак 12. септембар МАС-ИУ од сати уторак 12. септембар среда 13. септембар МАС-УА од сати МАСА-У / АК / АТ од сати МАСА-А од 9-12, и од сати СВИ студенти су у обавези да попуне образац ШВ-20 on-line на сервису e-student и студентску анкеу за претходну школску годину. СТУДЕНТИ ЗА УПИС ПОДНОСЕ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: ИНДЕКС са обавезно уписаним предметима које студент пријављује из наредне године студија за школску 2017/18. Предмете уписати према редоследу из угледног примерка објављеног на сајту и огласној табли. 1 ОБРАСЦА ШВ 20 преузети /одштампати двострано са сајта Факултета 2 СЕМЕСТРАЛНА ЛИСТА (преузети/одштампати двострано са сајта Факултета) са уписаним одслушаним и положеним предметима из оба претходна семестра ПРИЈАВУ ЗА УПИС У ОДГОВАРАЈУЋУ ГОДИНУ (преузети /одштампати двострано са сајта Факултета) 1. за први упис у 2. годину ОАСА са 60 ОАСА 2/1/60 2. за први упис у 2. годину ИАСА са 60 ИАСА 2/1/60 3. за први упис у 3. годину ОАСА са 60 ОАСА 3/1/60 4. за први упис у 3. годину ИАСА са 60 ИАСА 3/1/60 5. за први упис у 4. годину ИАСА са 60 ИАСА 4/1/60 6. за први упис у 2. годину МАСА са 60 МАСА- А,У,АТ,АК 2/1/60 МОДУЛ АРХИТЕКТУРА МОДУЛ УРБАНИЗАМ МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО 7. за први упис у 2. годину МАС ИНТ.УРБАНИЗАМ са 60 МИУ 2/1/60 8. за први упис у 2. годину МАС УНУТРАШЊА АРХ. са 60 МУА 2/1/60 9. за први упис у 2. годину ОАСА са ОАСА 2/1/ за први упис у 2. годину ИАСА са ИАСА 2/1/ за први упис у 3. годину ОАСА са ОАСА 3/1/ за први упис у 3. годину ИАСА са ИАСА 3/1/37-59 страна 1 од 15

2 13. за први упис у 4. годину ИАСА са ИАСА 4/1/ за први упис у 2. годину МАСА са МАСА- А,У 2/1/37-59 МОДУЛ АРХИТЕКТУРА МОДУЛ УРБАНИЗАМ 15. за први упис у 2. годину МАСА са МАСА-АТ,АК 2/1/37-59 МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ МОДУЛ АРХ. КОНСТРУКТЕРСТВО 16. за први упис у 2.год. МАС ИНТ.УРБАНИЗАМ са МИУ 2/1/ за први упис у 2.год. МАС УНУТРАШЊА АРХ. са МУА 2/1/ за упис у поновљену 1. годину ОАСА ОАСА 1/2 19. за упис у поновљену 1. годину ИАСА ИАСА 1/2 20. за упис у поновљену 2. годину ОАСА ОАСА 2/2 21. за упис у поновљену 2. годину ИАСА ИАСА 2/2 22. за упис у поновљену 3. годину ОАСА ОАСА 3/2 23. за упис у поновљену 3. годину ИАСА ИАСА 3/2 24. за упис у поновљену 1. годину МАСА МАСА-А,У 1/2 МОДУЛ АРХИТЕКТУРА МОДУЛ УРБАНИЗАМ 25. за упис у поновљену 1. годину МАСА МАСА-АТ,АК 1/2 МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО 26. за упис у поновљену 1. годину МАС ИНТ.УРБАНИЗАМ МИУ 1/2 27. за упис у поновљену 1. годину МАС УНУТРАШЊА АРХ. МУА 1/2 28. за упис у поновљену 2. годину МАСА МАСА-А,У 2/2 МОДУЛ АРХИТЕКТУРА МОДУЛ УРБАНИЗАМ 29. за упис у поновљену 2. годину МАСА МАСА-АТ,АК 2/2 МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО 30. за упис у поновљену 2. годину МАС ИНТ.УРБАНИЗАМ МИУ 2/2 31. за упис у поновљену 2. годину МАС УНУТРАШЊА АРХ. МУА 2/2 Потписану сагласност о коришћењу личних података / у једном примерку / за све студенте (заведено у општој служби у соби 215-а) добија се при упису Два уверења о студирању добија се при упису 2 примерка уговора о плаћању школарине, заведена у општој служби у соби 215 а (Подносе самофинансирајући студенти, страни држављани и студенти који поново слушају неположене предмете из претходне године студија. Уговори се могу набавити приликом уписа) Доказ о уплати прве рате школарине или целокупног износа школарине (уплатница бр 1). Уплатница бр. 1 Уплатилац Сврха уплате Прималац Износ име и презиме, адреса школарина за школску 2015/16, (прва рата*) Архитектонски Факултет у Београду износ дефинисан уговором Рачун примаоца Позив на број (Лични позив на број**) * Начин плаћања школарине се утврђује у складу са одлуком о ратама за школарину и уговором о плаћању школарине. страна 2 од 15

3 На пр. уплата школарине, за домаће држављане, у четири рате и то: прва рата: ,00 динара, приликом уписа, друга рата: ,00 динара, до године, трећа рата: ,00 динара, до године и четврта рата: ,00 динара, до године. ** Лични позив на број студента се налази на сервису estudent и јединствен је за сваког студента. Поред наведеног буџетски студенти подносе и следеће : Потписану Изјаву о статусу у погледу финансирања у једном примерку (заведено у општој служби у соби 215-а) - и Доказ о уплати динара за рад Универзитетског центра за развој каријере (уплатница бр. 2). Уплатница бр. 2 Уплатилац Сврха уплате Прималац Износ име и презиме, адреса БУЏЕТСКИ СТУДЕНТ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Уплата за рад Универзитетског центра за развој каријере Архитектонски Факултет у Београду 100,00 динара Рачун примаоца Позив на број 501- број индекса студента /обавезно уписати Страни држављани, поред наведеног подносе и следеће: Доказ да су здравствено осигурани за школску 2017/2018 годину, Фотокопију важећег пасоша. Формулари за сагласнот, изјаву и уговоре добијају се испред сале 205 на дан уписа. Индивидуално осигурање за текућу школску годину сви студенти могу уплатити код представника студената на Факултету, (висина уплате 500,00 дин). страна 3 од 15

4 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ШВ-20 Обележја у обрасцу попуњава студент дописивањем тражених података или заокруживањем понуђених одговора штампаним словима: 7 8 попуњава студент попуњава студент попуњава студент Универзитет у Београду Архитектонски факултет Палилула 3. ВРСТА СТУДИЈА Основне академске студије заокружити 1, Интегрисане акдамске студије заокружити 6 Мастер академске студије заокружити ПРЕБИВАЛИШТЕ Студенти уписују место свог сталног боравка или својих родитеља - издржаваоца. Страни држављани, изузев оних који стално живе у Србији, уписују назив своје државе. 8. ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Лице које је раније дипломирало на некој вишој школи, факултету или умет. академији уписује назив те претходно завршене школе. Лице које је студирало на некој висошколској установи, а није дипломирало, уписује назив средње школе. страна 4 од 15

5 Студијски програм: Основне или Интегрисане академске студије Архитектура Мастер академске студије Архитектура или Интегрални урбанизам или Унутрашња архитектура Београду, ДА ЛИ ЈЕ СТУДЕНТУ ПОТРЕБАН НЕКИ ОД НАВЕДЕНИХ ВИДОВА ПОДРШКЕ ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА СВАКОДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТУ/ВИСОКОЈ ШКОЛИ могуће је заокружити више одговора) Да ли студент има потешкоћа у обављању свакодневних активности због неког здравственог проблема? 23. ЗАНИМАЊЕ РОДИТЕЉА - ИЗДРЖАВАОЦА врста посла којим се неко лице бави у циљу стицања средстава за живот на пример: рудар, благајник, професор лаборант и сл. страна 5 од 15

6 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 2. ГОДИНА ИАСА НАЗИВ НАСТАВНОГ часова семестрално ИАСА Становање О ИАСА ИАСА ИАСА Историја архитектуре - обликовање простора и стила пројектовање 1 - Обликовање градских простора пројектовање 1 - Посебне теме обликовања градских простора - становање О О ИАСА Архитектонске конструкције 3 О ИАСА ИАСА ИАСА ИАСА ИАСА Принципи конструисања архитектонских објеката Студио 01а - породично становање Студијска целина Студио 01б - Урбанистичко пројектовање стамбених целина Студијска целина Студио 01б - Урбанистичко пројектовање стамбених целина пројекат Ликовно приказивање у архитектури О О О И О ИАСА Едукација и простор ИАСА Пословање ИАСА Историја уметности ИАСА ИАСА пројектовање 2 - Урбана инфраструктура и саобраћај пројектовање 2 - Друштвена инфраструктура и центри О ИАСА Архитектонске конструкције 4 ИАСА ИАСА ИАСА Пројектовање и прорачун конструкција 1 Студио 02а Вишепородично становање Студио 02б - Архитектонске конструкције О О О ИАСА Боја и ликовни концепт О Избор Изборног Студија 01б у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од недеље 17. септембра до среде 20. септембра до 20 сати страна 6 од 15

7 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 2. ГОДИНА ОАСА НАЗИВ НАСТАВНОГ часова семестрално ОАСА Становање О ОАСА Историја архитектуре - обликовање простора и стила О ОАСА ОАСА пројектовање 1 - Обликовање градских простора пројектовање 1 - Посебне теме обликовања градских простора - рекреација О ОАСА Архитектонске конструкције 3 О ОАСА ОАСА ОАСА ОАСА ОАСА Принципи конструисања архитектонских објеката Студио 01а - породично становање Студијска целина Студио 01б - Урбанистичко пројектовање стамбених целина Студијска целина Студио 01б Урбанистичко пројектовање стамбених целина пројекат Ликовно приказивање у архитектури О О О И О ОАСА Едукација и простор ОАСА Пословање ОАСА Историја уметности ОАСА ОАСА пројектовање 2 Урбана инфраструктура пројектовање 2 Саобраћај и друштвена инфраструктура О ОАСА Архитектонске конструкције 4 ОАСА ОАСА ОАСА ОАСА Пројектовање и прорачун конструкција 1 Студијска целина Студио 02а Одрживе урбане заједнице Студијска целина Студио 02а Одрживе урбане заједнице пројекат Студио 02б - архитектонске конструкције О И О ОАСА Боја и ликовни концепт О Избор Изборног Студија 01б у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од недеље 17. септембра до среде 20. септембра до 20 сати страна 7 од 15

8 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 3. ГОДИНА ИАСА НАЗИВ НАСТАВНОГ часова семестрално ИАСА Методологија пројекта ИАСА Индустрија и трговина ИАСА Градитељско наслеђе у Србији ИАСА Урбана анализа и планирање О ИАСА Инсталације О ИАСА Пројектовање и прорачун конструкција 2 О ИАСА СТУДИО 03а - Развој пројекта И ИАСА СТУДИО 03б - Архитектура и природа И ИАСА Изборни предмет 1 ИАСА Процес пројектовања О ИАСА Урбана обнова О ИАСА Организација грађења и основе менаџмента О ИАСА Конструктивни системи О ИАСА Регулатива ИАСА ИАСА ИАСА Студио 04а - Синтеза основног нивоа СТУДИО 04б - Урбани развој и обнова СТУДИО 04б - Урбани развој и обнова - Пројекат И О И ИАСА Стручна пракса О Избор Изборних ИАСА у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од петка 15. септембра од 16 сати до среде 20. септембра до 20 сати Избор Изборног Студија 03а у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од петка 15. септембра до среде 20. септембра до 20 сати страна 8 од 15

9 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 3. ГОДИНА ОАСА НАЗИВ НАСТАВНОГ часова семестрално ОАСА Методологија пројекта ОАСА Индустрија и трговина ОАСА Градитељско наслеђе у Србији ОАСА Урбана анализа и планирање О ОАСА Инсталације О ОАСА Пројектовање и прорачун конструкција 2 О ОАСА СТУДИО 03а - Развој пројекта И ОАСА СТУДИО 03б - Вишепородично становање И ОАСА Изборни предмет 1 ОАСА Процес пројектовања О ОАСА Урбана обнова О ОАСА Организација грађења и основе менаџмента О ОАСА Конструктивни системи О ОАСА Регулатива ОАСА Студио 04 - Синтеза О ОАСА Стручна пракса О Избор Изборних ИАСА у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од петка 15. септембра од 16 сати до среде 20. септембра до 20 сати Избор Изборног Студија 03а у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од петка 15. септембра до среде 20. септембра до 20 сати страна 9 од 15

10 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 2. ГОДИНА МАС ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ НАЗИВ НАСТАВНОГ часова недељно М3.1. Теорија прленирања о М3.2. М3.3. Урабани простор као јавно добро Методологија палнирања о о М3.4. Урабана регулатива о М3.5. Интегрални пројекат 2 о М3.6. Технике и алати 2 Комуникација и сарадња у партиципативном процесу урабнистичког планирања о М3.7. Изборни предмет 3 и М4.1. Стручна пракса и недеља M4.2. Мастер теза о М4.3. Мастер пројекат о Избор Изборних у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од 13. септембра од 16 сати до среде 20. септембра до 20 сати Избор Изборних Студија ИП2 у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од 22. септембра после презентације (од 16 сати) до 24. септембра до 20 сати страна 10 од 15

11 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 2. ГОДИНА МАС АРХИТЕКТУРА МОДУЛ АРХИТЕКТУРА НАЗИВ НАСТАВНОГ часова недељно МАСА Економија МАСА Историја и теорија 3 МАСА МАСА МАСА Архитектура Урбанизам Изборни предмет 3 Архитектонске технологије МАСА-А23011 Студио М03 А - Пројекат И МАСА-А23012 Студио М03 А Семинар И МАСА-А23013 Студио М03 А - Радионица И МАСА-А24010 Стручна пракса - А О МАСА-А24021 Мастер теза - А И МАСА-А24022 Мастер пројекат - А И МАСА-А24023 Мастер завршни рад - А О 10 Студенти који поново похађау предмете са претходне године студија исте уписују у инде Избор Изборних у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од 13. септембра од 16 сати до среде 20. септембра до 20 сати Избор Изборних Студија М03 у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од 22. септембра после презентације (од 16 сати) до 24. септембра до 20 сати страна 11 од 15

12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 2. ГОДИНА МАС АРХИТЕКТУРА МОДУЛ УРБАНИЗАМ НАЗИВ НАСТАВНОГ часова недељно МАСА Економија МАСА Историја и теорија 3 МАСА МАСА МАСА Архитектура Урбанизам Изборни предмет 3 Архитектонске технологије МАСА-У23011 Студио М03 У - Пројекат И МАСА-У23012 Студио М03 У Семинар И МАСА-У23013 Студио М03У - Радионица И МАСА-У24010 Стручна пракса - У О МАСА-У24021 Мастер теза - У И МАСА-У24022 Мастер пројекат - У И МАСА-У24023 Мастер завршни рад - У О 10 Избор Изборних у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од 13. септембра од 16 сати до среде 20. септембра до 20 сати Избор Изборних Студија М03 у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од 22. септембра после презентације (од 16 сати) до 24. септембра до 20 сати страна 12 од 15

13 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 2. ГОДИНА МАС АРХИТЕКТУРА МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО НАЗИВ НАСТАВНОГ часова недељно МАСА Економија МАСА Историја и теорија 3 МАСА МАСА МАСА МАСА-АК23011 МАСА-АК23012 МАСА-АК23013 МАСА-АК23014 Архитектура Урбанизам Изборни предмет 3 Архитектонске технологије Студио М03 АК - Пројекат Студио М03 А К Семинар 1 Студио М03 А К Семинар 2 Студио М03 А К- Радионица И И МАСА-АК24010 Стручна пракса - АК О МАСА-АК24021 Мастер теза - АК И МАСА-АК24022 Мастер пројекат - АК И МАСА-АК24023 Мастер завршни рад АК О 10 Избор Изборних у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од 13. септембра од 16 сати до среде 20. септембра до 20 сати Избор Изборних Студија М03 у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од 22. септембра после презентације (од 16 сати) до 24. септембра до 20 сати страна 13 од 15

14 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 2. ГОДИНА МАС АРХИТЕКТУРА МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НАЗИВ НАСТАВНОГ часова недељно МАСА Економија МАСА Историја и теорија 3 МАСА МАСА МАСА МАСА-АТ23011 МАСА-АТ23012 МАСА-АТ23013 МАСА-АТ23014 Архитектура Урбанизам Изборни предмет 3 Архитектонске технологије Студио М03 АТ- Пројекат Студио М03 АТ Семинар 1 Студио М03 АТ Семинар 2 Студио М03 А Т- Радионица И И МАСА-АТ24010 Стручна пракса - АТ О МАСА-АТ24021 Мастер теза - АТ И МАСА-АТ24022 Мастер пројекат - АТ И МАСА-АТ24023 Мастер завршни рад АТ О 10 Избор Изборних у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од 13. септембра од 16 сати до среде 20. септембра до 20 сати Избор Изборних Студија М03 у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од 22. септембра после презентације (од 16 сати) до 24. септембра до 20 сати страна 14 од 15

15 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 2. ГОДИНА МАС УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА МУАД НАЗИВ НАСТАВНОГ Методе истраживања кроз дизајн часова недељно МУАД Иновативни дизајн О МУАД Осветљење у ентеријеру МУАД МУАД Изборни предмет 5 - Производ Изборни предмет 6- Професионални контекст И И МУАД Студио М03 АД - Пројекат И МУАД МУАД МУАД Студио М03 АД - Семинар 1 - Адаптивност, ре-дизајн Студио М03 АД - Семинар 2 - Облоге и испуне Студио М03 АД - Радионица О МУАД Стручна пракса О МУАД Мастер теза - АД И МУАД Мастер пројекат - АД И МУАД Мастер завршни рад АД О 10 Избор Изборних у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од 13. септембра од 16 сати до среде 20. септембра до 20 сати Избор Изборних Студија М03 у јесењем семстру се врши преко сервиса estudent од 22. септембра после презентације (од 16 сати) до 24. септембра до 20 сати страна 15 од 15

Microsoft Word - Upis kandidata ??S sep

Microsoft Word - Upis kandidata ??S sep УПИС КАНДИДАТА Упис кандидата обавиће се у соби 05, у терминима утврђеним терминским планом. Кандидати који стекну право уписа подносе: - Диплому, или уверење о завршеном првом степену или уверење о положеним

Више

jESENJI 2016 po godinama studija xlsx

jESENJI 2016 po godinama studija xlsx Мастер академске студије Унутрашња архитектура 1. година понедељак уторак среда четвртак петак Савремена архитектура и дизајн В. Мако НАСТАВНО М01 ИЗБ. П.1 ИЗБ. П.1 НАУЧНО СЕМИНАР ФЕНОМЕНИ ФЕНОМЕНИ 2 сала

Више

PROLECNI po godinama studija.xlsx

PROLECNI po godinama studija.xlsx Мастер академске студије Унутрашња архитектура 1. година ТЕОРИЈЕ О ПРОСТОРУ М.Кордић М02 СЕМИНАР 2 сала 200 сала 200 М02 М.Ђурић СЕМИНАР 1 сала 254 Д.Јеленковић ИЗБ. П.4 ИЗБ. П.4 Графичка Дизајн и сигнали

Више

УСЛОВИ УПИСА НА ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 1. Упис наредне године студија Наредна година студија се може уписати уколико је у претхо

УСЛОВИ УПИСА НА ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 1. Упис наредне године студија Наредна година студија се може уписати уколико је у претхо УСЛОВИ УПИСА НА ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 1. Упис наредне године студија Наредна година студија се може уписати уколико је у претходној години студија остварено 30 или више ЕСПБ. У том

Више

PROLECNI 2017 v10.xlsx

PROLECNI 2017 v10.xlsx понедељак 8:15 9:00 8:15 9:00 СЕМИНАР 2 СЕМИНАР 2 12:15 13:00 Мех. и отпор. мат. 14:15 15:00 12:15 13:00 14:15 15:00 A. Виденовић 18:15 19:00 19:15 20:00 18:15 19:00 19:15 20:00 Студио А пројекат Механика

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305. Моле се кандидати да

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU- FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA I CIKLUS STUDIJA - REDOVAN STUDIJ FINANSIRAN IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO O B A V J E Š T E N J E

UNIVERZITET U SARAJEVU- FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA I CIKLUS STUDIJA - REDOVAN STUDIJ FINANSIRAN IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO O B A V J E Š T E N J E UNIVERZITET U SARAJEVU- FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA I CIKLUS STUDIJA - REDOVAN STUDIJ FINANSIRAN IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO O B A V J E Š T E N J E UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA

Више

Microsoft Word - UPIS-studenata2019

Microsoft Word - UPIS-studenata2019 УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ КАНДИДАТИ КОJИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИJА НА АКАДЕМИЈИ ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД - ОДСЕК БЕОГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ, ПО ОСНОВУ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, 18000 Ниш Телефон: +381 18 522 396 Факс: +381 18 513 272 Деканат: +381 18 245 379 Е-mail: info@artf.ni.ac.rs www.artf.ni.ac.rs ДЕПАРТМАН

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj:

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: Broj:100-2548/18 Mostar, 31.10.2018. godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: 101-2494/18 od 26.12.2018. godine, Upravni odbor Univerziteta,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2019/2020. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

Microsoft Word - 4_Postupak za rad studentske sluzbe.doc

Microsoft Word - 4_Postupak za rad studentske  sluzbe.doc Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: С.2.04 Страна 1 од 18 Детаљан садржај:

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш тел: факс: декан: i

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш тел: факс: декан: i Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, 18000 Ниш тел: +381 18 522 396 факс: +381 18 513 272 декан: +381 18 245 379 e-mail: info@artf.ni.ac.rs www.artf.ni.ac.rs ДЕПАРТМАН ЗА ПРИМЕЊЕНЕ

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13,

Више

Izvestaj_Saradnik_u_nastavi_arh_konstr

Izvestaj_Saradnik_u_nastavi_arh_konstr УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ Булевар Краља Александра 73/II Број: Датум: Б е о г р а д ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Архитектонског факултета у Београду И З В Е Ш Т А Ј Комисије за припрему извештаја

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ ПЕТАК 14. 09. 2018. САЛА ЗА ФИЗИЧКО/ АМФИТЕАТАР

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на I циклусу студија: 1. 2. 1.1. Академија умјетности,

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

ПОНЕДЕЉАК термин сала 217 АРЦ/ СТУДИО ЗА АНИМАЦ ИЈУ АМФ медија тека библи отека све ч. сал

ПОНЕДЕЉАК термин сала 217 АРЦ/ СТУДИО ЗА АНИМАЦ ИЈУ АМФ медија тека библи отека све ч. сал ПОНЕДЕЉ АНИМАЦ ИЈУ тек библи отек све ч. сл 9 15 11 Историј и теориј В. Мко19. и 26. октобр В. Мко Свремен рхитектур и дизјн 19. и 26. октобр семинр пројект ПРОЈЕК - УРБАНИМ З.Ђукновић семинр пројект Прв

Више

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ В О Д И Ч за студенте Учитељског факултета који су завршили Вишу школу за образовање васпитача Београд 2010. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ www.uf.bg.ac.rs Краљице

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2017/2018 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2017/2018 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација

Више

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2018/2019 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2018/2019 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: Павиљон I и II: централа

ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: Павиљон I и II: централа ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: 4401568870009 Павиљон I и II: централа 051/235-051 Ж-Р: Нова Банка БЛ 555-100-000-74084-40

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata u prvu

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx II SEMESTAR PRIJAVA, IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA Nakon upisa II semestra, kandidat prijavljuje temu magistarskog rada. Svaka prijavljena tema prolazi kroz tri faze (tri Vijeća): FAZA 1-Vijeće Fakulteta

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata na prvu

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini May 29, 2014 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-precišceni tekst ( Službene novine Kantona

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА за

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

. З А Х Т Е В З А У П И С У ЛЕКАРСКУ КОМОРУ СРБИЈЕ Молим регионалну Лекарску комору централне и западне Србије да изврши мој упис у Лекарску комору Ср

. З А Х Т Е В З А У П И С У ЛЕКАРСКУ КОМОРУ СРБИЈЕ Молим регионалну Лекарску комору централне и западне Србије да изврши мој упис у Лекарску комору Ср . З А Х Т Е В З А У П И С У ЛЕКАРСКУ КОМОРУ СРБИЈЕ Молим регионалну Лекарску комору централне и западне Србије да изврши мој упис у Лекарску комору Србије. Уз захтев прилажем: 1. евиденциони лист, 2. документацију

Више

Akademija umetnosti

Akademija umetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Текст конкурса за упис студената у прву годину основних струковних, основних академских студија у школској 2019/2020. години АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића

Више

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet SIJEČANJ Decembar 2016 1 NEDJELJA 17 UTORAK Februar 1 Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Petak 10 Subota 11 Nedjelja 12 Ponedjeljak 13 Utorak 14 Srijeda

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102;   Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43 Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; www.apeiron-uni.eu; Studentska služba: Tel: +387 (0) 51 430 890; 430 892; 430 893; 430 894; 247 983; 247 984; 247 940;

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више