UVODNA RE^ DEKANA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "UVODNA RE^ DEKANA"

Транскрипт

1 УСЛОВИ ПРИЈЕМА НОВИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

2 ДРАГЕ БУДУЋЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ, Ваши средњошколски дани су завршени и Ви сте се одлучили за наставак школовања - студије на Електротехничком факултету. Студије нису лаке, као што сте већ чули, али када их завршите имаћете бројне могућности и за запослење и за наставак стручно научне каријере, како у Србији, тако и у иностранству. Да бисте се уписали на студије потребно је да савладате још једну препреку: пријемни испит. Пријемни испит је озбиљна ствар која може знатно утицати на Ваш будући живот. Текст Конкурса за упис на Факултет објављен је на сајту Универзитета и Факултета. У овом Информатору о условима пријема нових студената наћи ћете сва додатна обавештења у погледу броја расположивих места на Факултету, начина пријављивања, правилима о одржавању пријемног испита, значајним датумима у вези испита и о начину уписа на Факултет. Приликом подношења Пријаве опредељујете се за један студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО или СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО и то представља Вашу основну жељу. Ако, по објављеној ранг листи, стекнете право уписа у оквиру објављених квота, морате се придржавати процедуре тока уписа, која ће бити подељена свим кандидатима приликом полагања испита. Ако нисте на листи за упис на студијски програм Електротехника и рачунарство или студијски програм Софтверско инжењерство у оквиру буџетске квоте, бићете рангирани на оба студијска програма у оквиру квоте самофинансирајућих студената. Кандидат може да упише само један студијски програм. Обратите пажњу на део Информатора о условима пријема нових студената, где се детаљно описује начин рангирања кандидата за упис на Факултет. Пријемни испит ће се одржати на Београдском сајму, Булевар војводе Мишића бр. 14, за све кандидате у исто време. Тиме су обезбеђени исти услови полагања за све кандидате. У циљу успешног спровођења комплетног испита изузетно је важно да пажљиво проучите сва упутства о начину пријављивања и условима полагања испита, као и о поступку и роковима за упис на поједине студијске програме, и да их се у потпуности придржавате. У противном, можете сами себе да дисквалификујете и да будете брисани са списка кандидата. И поред наших напора да Вас правилно и благовремено информишемо, дешавало се да неки од кандидата ипак буде дисквалификован због своје немарности и непридржавања пропозиција Конкурса. Надамо се да са Вама то неће бити случај. На крају, свим кандидатима желимо да на испиту пруже свој максимум и да све задатке ураде онако како најбоље знају и умеју. Надамо се да ћемо се, на јесен, видети у аули нашег Факултета. Централна комисија за спровођење уписа на основне академске студије Електротехничког факултета у Београду

3 Информатор о условима пријема нових студената 1 УСЛОВИ УПИСА ПРОХОДНОСТ За упис у прву годину основних академских студија могу да конкуришу лица која имају завршену четворогодишњу средњу школу. Сви образовни профили су проходни за упис на Електротехнички факултет. БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈЕ НА ПРВУ ГОДИНУ У приложеној табели дат је број студената који je предложен Влади Републике Србије за упис на Електротехнички факултет, односно на студијске програме у оквиру Факултета. О евентуалним променама броја места кандидати ће бити обавештени путем сајта Факултета. Деоба по модулима (одсецима) обавиће се на основу успеха након завршене прве године студија. Ранг листа једног студијског програма је јединствена. Избор између студија финансираних из буџета и студија за које кандидати сами плаћају школарину обавиће се приликом уписа на основу положаја кандидата на ранг листи. БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО (ЕР) - СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (СИ) КАНДИДАТИ ЧИЈЕ СЕ ШКОЛОВАЊЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА КАНДИДАТИ КОЈИ САМО- ФИНАНСИРАЈУ ШКОЛАРИНУ Укупно:

4 Информатор о условима пријема нових студената 2 ДЕТАЉНА СТРУКТУРА УПИСА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ НАПОМЕНА: У даљем тексту, на пример, број кандидата (20+10), значи 20 кандидата финансираних из буџета, а 10 кандидата сами плаћају школарину. Електротехнички факултет прима кандидата на два студијска програма: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО (EР) и СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (СИ). На студијски програм Електротехника и рачунарство (ЕР) Факултет уписује кандидата. Школарина за самофинансирајуће студенте студијског програма Електротехника и рачунарство износи ,00 динара и плаћа се у четири рате. Школарина за стране држављане износи ЕУР. На студијски програм Софтверско инжењерство (СИ) Факултет уписује кандидата. Школарина за самофинансирајуће студенте студијског програма Софтверско инжењерство износи ,00 динара и плаћа се у четири рате. Школарина за стране држављане износи ЕУР. Кандидати се уписују на студијски програм према ранг листи за тај студијски програм. Ранг листе се формирају на основу жеља кандидата и бодова који се рачунају на начин описан у делу Формирање ранг листа.

5 Информатор о условима пријема нових студената 3 ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И НАЧИН БОДОВАЊА Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се на основу општег успеха у средњој школи и резултата оствареног на пријемном испиту, а на основу јединствене ранг листе која се формира према укупном броју бодова сваког кандидата. Највећи могући број бодова је 100 (сто). Укупан број бодова, на основу којих се рангирају кандидати за упис на Факултет, формира се као збир бодова остварених по следећим основама: а) општи успех у средњој школи, б) успех на пријемном испиту. а) Општи успех у средњој школи (максимални број бодова је 40) Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. Успех кандидата који су завршили International Baccaleurate Diploma Programme у школској 2018/2019. години се утврђује на начин да просечна оцена из прва два разреда средње школе обезбеђује минимално 8 а максимално 20 бодова (збир просечних оцена помножен са 2), а успех на ИБ матури вреднује се са максималних 20 бодова. Сведочаноство о ИБ матури издаје се ученику само ако је остварио збирну оцену најмање 24, док максимална збирна оцена износи 45. Сходно принципу вредновања сведочанстава средњих школа у Србији, збирна оцена 24 одговара 8 бодова, а збирна оцена 45 одговара 20 бодова. Формула за израчунавање је следећа: Број бодова = 8 + (збирна оцена - 24) 12/21 Кандидати који су завршили International Baccaleurate Diploma Programme пре школске 2018/2019 године, морају да имају нострификовану диплому и тада остварују право пријаве већ у првом уписном року, као и сви други кандидати (наши и страни држављани). Вредновање успеха у средњој школи се врши по претходно предложеној формули. б) Успех на пријемном испиту (максимални број бодова је 60) Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, заокруживањем на две децимале. Пријемни испит је обавезан независно од броја пријављених кандидата на Факултет, као и на поједине студијске програме у оквиру Факултета. Испити који се могу полагати и бодови на испиту Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија на Електротехнички факултет на студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ и/или ФИЗИКЕ. Кандидати могу полагати пријемни и из оба предмета, при чему се узима у обзир бољи резултат. НАКНАДА за пријаву на конкурс износи 8.000,00 динара без обзира да ли се полаже пријемни испит из једног или из оба предмета или је кандидат ослобођен пријемног испита на основу освојене награде.

6 Информатор о условима пријема нових студената 4 Кандидати који конкуришу на Електротехнички факултет на студијски програм СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО морају полагати пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ. Уколико желе, ови кандидати могу полагати и пријемни испит из физике, како би на ранг листи за студијски програм Електротехника и рачунарство евентуално остварили бољи резултат, захваљујући већем броју поена на испиту из Физике. Сваки од ових испита доноси максимално 100 поена. Резултат на испиту (број поена М - математика и Ф - физика), множи се фактором 0.6. Тако помножени број поена представља бодове освојене на пријемном испиту. Највећи могући број бодова је 60. У пријавном листу кандидат наводи које испите жели да полаже. Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на државном или међународном нивоу вишеетапних такмичења из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту. На пријемном испиту за упис на Електротехнички факултет у Београду вреднују се награде кандидата који су средњу школу завршили у Републици Србији, на следећим такмичењима: 1. Међународна математичка олимијада (International Mathematical Olympiad - IMO) математика 2. У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Друштва математичара Србије математика категорија А математика категорија Б 3. Међународна олимпијада из физике (International Physics Olympiad - IPhO) физика 4. У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Друштва физичара Србије из физике. физика бозонска категорија физика фермијонска категорија 5. Интернационална олимпијада из информатике (International Olympiad in Informatics - IOI) информатика 6. У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Друштва математичара Србије информатика категорија А информатика категорија Б Уколико кандидат има награду из Информатике и конкурише за упис на студијски програм Софтверско инжењерство, њему ће се само при рангирању за овај студијски програм признати максималан број поена са пријемног испита. Овај кандидат, међутим, мора полагати пријемни испит из Математике или Физике (или оба) уколико жели да се рангира и на листи за студијски програм Електротехника и рачунарство. Уколико кандидат има награду из Физике и конкурише за упис на студијски програм Електротехника и рачунарство, њему ће се само при рангирању за овај студијски програм признати максималан број поена са пријемног испита. Овај кандидат, међутим, мора полагати пријемни испит из Математике уколико жели да се рангира и на листи за студијски програм Софтверско инжењерство.

7 Информатор о условима пријема нових студената 5 Кандидати који имају награде са одговарајућих такмичења попуњавају пријавни лист као да ће полагати испит кога се, на основу награде, ослобађају и добијају максималан број поена. Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Софтверско инжењерство обавезно заокружују полагање пријемног испита из Математике (М) на пријавном листу, било да имају награду из Математике или Информатике или полажу пријемни испит из Математике.

8 Информатор о условима пријема нових студената 6 ФОРМИРАЊЕ РАНГ ЛИСТА Сви кандидати на пријави за конкурс наводе студијски програм на који желе да се упишу и предмет (предмете) који полажу. Под ранг листом Факултета у наставку текста се подразумева ранг листа сваког студијског програма који има своју квоту за упис. Након обављеног пријемног испита формира се ранг листа кандидата за сваки студијски програм. На ранг листи се налазе сви кандидати који су полагали испите предвиђене за упис на студијске програме Факултета. Место на ранг листи и број укупно остварених бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета, или ће сам финансирати школарину. Кандидати који су на ранг листи студијског програма за који су конкурисали рангирани до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета налазе се само на листи изабраног студијског програма. Кандидати који су на ранг листи студијског програма за који су конкурисали испод црте (лошије су рангирани од броја места одобреног за упис на терет буџета) налазе се на обе ранг листе, уколико су полагали одговарајуће пријемне испите. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета, који је одређен Конкурсом, за одговарајући студијски програм Факултета, и ако освоји најмање 51 бод. Кандидат који сам плаћа школарину може бити уписан ако се на ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, који је одређен Конкурсом, за одговарајући студијски програм Факултета, и ако освоји најмање 30 бодова. Кандидат који има мање од 30 бодова неће се налазити на ранг листама за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по овом Конкурсу не упише у року који је предвиђен процедуром уписа, Факултет ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на ранг листи, у року утврђеном процедуром уписа. Уколико после уписа по Конкурсу буде слободних места, на иста могу да конкуришу сви заинтересовани кандидати који су на једном од факултета Универзитета у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу полагали пријемни испит из Математике (на студијски програм Електротехника и рачунарство и студијски програм Софтверско инжењерство) или Физике (на студијски програм Електротехника и рачунарство).

9 Информатор о условима пријема нових студената 7 ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА Факултет је обезбедио могућност предпријављивања кандидата преко интернета на страници На овај начин кандидатима ће се омогућити да ефикасније и брже обаве пријаву за упис на Факултет. Сва упутства за предпријављивање су детаљно објашњена на страници за предпријаву. Пријављивање кандидата у првом конкурсном року обавиће се 19. и 20. јуна године од часова, и 21. јуна године од часова у просторијама Електротехничког факултета, Булевар Краља Александра 73. Приликом подношења пријаве на Конкурс кандидати треба да предају: ПОПУЊЕН ПРИЈАВНИ ЛИСТ ; одштампан, попуњен пријавни лист, на основу веб пријаве, кандидати ће добити на информационим местима ФОТОКОПИЈЕ СВЕДОЧАНСТАВА сва четири разреда завршене средње школе; ФОТОКОПИЈУ ДИПЛОМЕ о положеном завршном, односно матурском испиту; ФОТОКОПИЈУ ДИПЛОМЕ о освојеној награди у два примерка; ФОТОКОПИЈУ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ; ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ за пријаву на конкурс у износу од 8.000,00 динара. Накнада се уплаћује на рачун Електротехничког факултета број , модел 97, позив на број 26800, сврха уплате: пријава на конкурс. Накнада за пријаву на конкурс је фиксна и не зависи од тога да ли је кандидат ослобођен полагања пријемног испита или полаже пријемни испит из једног или два предмета. Приликом пријављивања кандидата морају се ПОДНЕТИ НА УВИД ОРИГИНАЛНА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА или дупликати издати од стране школе, као и приликом улагања приговора на објављену листу са подацима о кандидатима. Ова документа ће одмах бити враћена, с тим што се морају предати при упису на увид. ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА НЕ МОРАЈУ ДА БУДУ ОВЕРЕНЕ И НЕ ВРАЋАЈУ СЕ. Приликом предаје пријаве кандидату ће бити дата потписана потврда о пријави на конкурс на којој ће бити уписан број пријаве. Ову потврду кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и у обавези је да је носи са собом на полагање испита. За време пријављивања кандидата, биће организован информативни центар. Кандидати ће моћи да добију одговоре на сва питања у вези са пријављивањем или самим испитом. Како би се избегле непотребне гужве и чекање, пожељно је да кандидати дођу у препорученим терминима, јер редослед пријаве нема никаквог утицаја. Након пријављивања кандидата верификациона комисија ће проверити тачност унетих података. Сви подаци биће објављени 22. јуна год. у 9 часова у аули и на сајту Електротехничког факултета у Београду заједно са информацијом о месту полагања испита и распоредом седења за оба дана полагања испита за све пријављене кандидате. Писмене примедбе на тачност података подносе се 22. јуна год. од

10 Информатор о условима пријема нових студената 8 10 до 12 часова у соби 93 на Електротехничком факултету у Београду. Кандидати који улажу приговор морају поднети на увид оригинална документа. Коначна листа кандидата са распоредом седења биће објављена 22. јуна године у 15 часова. Списак са подацима о кандидатима и распоредом седења биће уређен по азбучном редоследу. На том списку сваком кандидату ће бити додељен број места. Моле се кандидати да упамте овај број. Уколико се испостави да је неком од кандидата погрешно унето име или презиме, ова грешка ће бити исправљена али се неће формирати нова азбучна листа. То значи да ће се све до краја уписа кандидат налазити на истом месту азбучног списка и имати исти редни број. Честа грешка приликом пријављивања кандидата чије презиме почиње словом Ђ је да се оно унесе у рачунар као латинично Dj. Такви кандидати се онда налазе на азбучном списку под словом Д (D). Дакле, ако Вас нема у списку на правом месту, потражите своје име под словом Д (D). Исто важи и за кандидате чије презиме почиње словом Џ (DŽ), Њ (Nj) и Љ (Lj). *** У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности. Упис без пријемног испита На прву годину основних академских студија без пријемног испита може се уписати: 1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 аутентично тумачење, 68/15 и 87/16); 2. студент друге високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи под условима које прописује факултет, односно Универзитет; 3. студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски програм, може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета, под условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим актима факултета; 4. студент коме је престао статус студента у складу са чланом 101. став 7. тач. 2. и 3. Статута Универзитета (у случају исписивања са студија и неуписивања школске године), који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму. Лице из претходног става може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм. Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколку јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског боравка на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова. Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије, одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси Наставно-научно веће Факултета, односно Веће за студије при Универзитету.

11 Информатор о условима пријема нових студената 9 Лице доставља: 1. Писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис; 2. Захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита. Уколико је високошколска исправа са којом кандидат конкурише за упис без пријемног испита стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Кандидати су дужни да приликом пријављивања поднесу Факултету потврду о започетом поступку признавања уз осталу документацију. Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако Факултет има просторне и друге услове о чему одлучује декан. Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита и достављање података о истима је 15. октобар године. Упис држављана Србије који имају стране средњошколске исправе Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу, односно, који је завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству) или је завршио програм међународне (ИБ) матуре се уписује под једнаким осталим условима као и други кандидати, на следећи начин: - Држављани Републике Србије који су стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре и који имају решење о нострификацији дипломе остварују право уписа у првом уписном року. - Држављани Републике Србије који су стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре и који немају решење о нострификацији дипломе могу се пријавити са потврдом Министарства да су поднели средњошколска документа на нострификацију у другом уписном року на слободна места. - Посебно, држављани Републике Србије који су стекли стране средњошклске исправе или су завршили програм међународне матуре могу да конкуришу за посебна буџетска места одређена Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су стекли страну средњошколску исправу, односно завршили средњу школу у иностранству. Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је да кандидати предају и решење Министарства о нострификацији страних средњошколских исправа или потврду о томе да је започет процес нострификације. Јавна исправа о завршеној средњој школи стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања, сем уколико се не ради о завршеном програму међународне (ИБ) матуре или некој другој страној средњој школи коју су завршили у иностранству или у Републици Српској. Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације, прилажу Факултету и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине.

12 Информатор о условима пријема нових студената 10 Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора. Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству, а до завршетка пријаве кандидата у првом уписном року нису добили одговарајућа документа, конкурисаће за упис у другом уписном року. Број слободних места за такве кандидате биће највише 2% од броја места у првом уписном року. Упис страних студената Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако се призна стечена страна школска, односно високошколска исправа, у складу са Законом и општим актом Универзитета. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено. Кандидат страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред осталих докумената подноси и решење Министарства о нострификацији исправа о завшеној средњој школи или потврду о томе да је започет поступак нострификације. Приликом уписа, кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе: - да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује, - да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи. Упис лица са инвалидитетом Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. Кандидати који желе да се упишу кроз Програм афирмативних мера упис лица са инвалидитетом, потребно је да медицинску документацију којом се доказује постојање инвалидитета, доставе Универзитетском центру за студенте са хендикепом до 01.јуна године. Универзитетски центар се налази у просторијама Универзитетске библиотеке Светозар Марковић у улици Булевар краља Александра 71 (телефон , Упис припадника ромске националне мањине Кандидати, припадници ромске националне мањине могу конкурисати за упис на студијске програме Универзитета у Београду и кроз Програм афирмативних мера уписа које је донела Влада Републике Србије, а које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Овај програм подразумева подршку кандидатима приликом уписа на студијски програм, као и током студија. Детаљи о упису кандидата, припадника ромске националне мањине кроз Програм афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине: Ови кандидати прилажу Факултету, поред прописане документације и Изјаву да су припадници ромске националне мањине и Препоруку Националног савета ромске националне мањине.

13 Информатор о условима пријема нових студената 11 ПРАВИЛА О ОДРЖАВАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 1. Испит је ПИСМЕНИ и траје 3 (ТРИ) САТА ефективно. 2. На испит ТРЕБА ПОНЕТИ документ за идентификацију (ЛИЧНА КАРТА или ПАСОШ) и ПОТВРДУ О ПРИЈАВИ потписану приликом подношења докумената. 3. ТЕКСТ ЗАДАТАКА, СВЕСКУ ЗА ИЗРАДУ ЗАДАТАКА, ОБРАЗАЦ ЗА ОДГОВОРЕ и ОЛОВКУ кандидат добија од дежурног. 4. Пре почетка испита дежурни ће проверити ИДЕНТИТЕТ КАНДИДАТА као и податке које је кандидат уписао на образац за одговоре. 5. По завршетку идентификације, личну карту или пасош ОБАВЕЗНО СКЛОНИТИ са стола, тако да на столу остане само потврда о пријави, прибор добијен од дежурног и флаширана вода или сок у оригиналном паковању. У току испита није дозвољено држати на столу сендвиче, сокове, чоколаде и слично, осим у случају када је то неопходно због здравственог стања кандидата, а о чему кандидати морају информисати надлежну Комисију у време пријаве на Конкурс, односно предаје докумената. 6. На испиту је ЗАБРАЊЕНО коришћење било каквих додатних помагала (на пример, рачунара у било којем облику, мобилних телефона, паметних сатова и слично). Потребу за медицинским помагалима (инсулинске инекције, слушни апарати, лекови и слично) кандидати морају пријавити надлежној Комисији Факултета у време пријаве на Конкурс, односно предаје докумената. Кандидати су у обавези да све електронске уређаје одложе на одговарајућа, за то предвиђена, места, укључујући и сатове. Информације о протеклом и преосталом времену кандидати ће добити путем разгласа. 7. Кандидат на ОБРАЗАЦ ЗА ОДГОВОРЕ, на делу који је за то предвиђен и јасно означен, уписује презиме, име родитеља (као на пријавном листу), своје име и број пријаве са потврде о пријави. 8. После поделе задатака кандидат уписује на предвиђено место на обрасцу за одговоре ШИФРУ ЗАДАТКА која је написана на тексту задатка. Скреће се пажња кандидату да уколико не напише шифру задатка, задатак не може бити прегледан. Образац који НЕМА ШИФРУ доноси

14 Информатор о условима пријема нових студената 12 по сваком задатку исти број НЕГАТИВНИХ БОДОВА као и задатак на коме су сви одговори нетачни! 9. Кандидат НЕ СМЕ стављати било који други знак на образац за одговоре осим онога што је предвиђено. Кандидат који на било који начин ДОДАТНО ОЗНАЧИ образац за одговоре биће АУТОМАТСКИ ДИСКВАЛИФИКОВАН. 10. БРОЈ ЗАДАТАКА је 20. УКУПАН БРОЈ ПОЕНА је 100. Сви задаци НЕ ДОНОСЕ исти број поена. 11. Кандидат решава задатак у свесци. На основу добијеног решења и понуђених одговора, кандидат ЗАОКРУЖУЈЕ ЈЕДАН ОДГОВОР у обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју тог задатка. 12. За сваки задатак понуђено је 6 одговора, од којих је само један тачан. Тачан одговор ДОНОСИ ПУН БРОЈ ПОЕНА предвиђен за тај задатак. Нетачан одговор доноси НЕГАТИВНЕ ПОЕНЕ. Број негативних поена дефинисан је у тексту задатака из предмета који се полаже. Одговор "НЕ ЗНАМ" (на обрасцу за одговоре означен словом Н) не доноси НИКАКВЕ ПОЕНЕ (ни позитивне ни негативне). 13. ОБАВЕЗНО је заокружити САМО ЈЕДАН од понуђених одговора. Скреће се пажња да кандидат мора заокружити одговор "НЕ ЗНАМ" ако није урадио одговарајући задатак. 14. Упозоравају се кандидати да обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. На обрасцу за одговоре НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО НИКАКВО БРИСАЊЕ НИ ИСПРАВЉАЊЕ ВЕЋ ЗАОКРУЖЕНИХ ОДГОВОРА. 15. Од тренутка поделе задатака НИЈЕ ДОЗВОЉЕН НИКАКАВ РАЗГОВОР ИЗМЕЂУ КАНДИДАТА. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима (на пример, џепни рачунар, мобилни телефон, цедуљице и слично), биће удаљени са испита и дисквалификовани. 16. Скреће се пажња кандидатима да је на испиту ЗАБРАЊЕН РАЗГОВОР СА ДЕЖУРНИМА, те да се позивање на усмено добијена (погрешна) упутства неће уважити. Сва неопходна објашњења биће саопштавана благовремено. 17. Када кандидат сматра да је завршио са испитом, позива дежурног дизањем руке. Дежурни узима образац за одговоре од кандидата и потписује потврду о пријави, текст задатка и свеску који остају кандидату.

15 Информатор о условима пријема нових студената Потписану потврду о пријави треба пажљиво сачувати, јер је она ДОКАЗ ДА СТЕ ПРЕДАЛИ ЗАДАТАК! 19. После почетка испита НИЈЕ ДОЗВОЉЕН одлазак у WC, с обзиром да испит траје само 3 сата, осим у случају када је то неопходно због здравственог стања кандидата, а о чему кандидати морају информисати надлежну Комисију у време пријаве на Конкурс, односно предаје докумената. 20. ИЗЛАЗАК ИЗ САЛЕ је могућ најраније један сат после почетка испита, уз обавезну предају попуњеног обрасца за одговоре. Дежурном на вратима показују се потписана потврда о пријави, текст задатка и свеска. Тек после тога може се напустити сала. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита. 21. ПОЛА САТА ПРЕ ЗАВРШЕТКА ИСПИТА није дозвољено напуштање сале. Кандидати морају сачекати крај испита на својим местима, без устајања и разговора, без обзира на то да ли су предали свој образац за одговоре. 22. ОБАВЕШТЕЊА о почетку испита, протеклом времену, времену када може да се отпочне са напуштањем испита и времену када више не може да се напушта сала, објављиваће се благовремено. НЕПОШТОВАЊЕ НЕКОГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ КАНДИДАТА. БЕЗ ОБЗИРА НА ПРЕТХОДНО ОСВОЈЕНЕ ПОЕНЕ, ДИСКВАЛИФИКОВАНИ КАНДИДАТ НЕЋЕ МОЋИ ДА СЕ УПИШЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ.

16 Информатор о условима пријема нових студената 14 ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ полаже се год. у халама Београдског сајма (Булевар војводе Мишића бр. 14) са почетком у 10:00 часова. Сви кандидати дужни су да дођу испред одговарајуће хале (у складу са распоредом седења) најкасније до 9.00 часова. РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ биће објављена на огласним таблама и на сајту Факултета год. у 16 часова. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ одржаће се год. у халама Београдског сајма (Булевар војводе Мишића бр. 14) са почетком у 10:00 часова. Сви кандидати дужни су да дођу испред одговарајуће хале (у складу са распоредом седења) најкасније до 9.00 часова. РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ биће објављена на огласним таблама и на сајту Факултета год. у 16 часова. ЛИСТЕ СА ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ биће објављени год. у 9 часова, у аули и на сајту Електротехничког факултета у Београду. ПИСМЕНЕ ПРИМЕДБЕ на резултате испита кандидати могу предати год. у времену од часова у соби бр. 93 на Електротехничком факултету у Београду. Кандидати при подношењу примедбе уплаћују кауцију у износу од 1.000,00 динара у соби бр. 93. Кандидатима чија примедба буде прихваћена као оправдана, новац од кауције ће бити враћен. ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ПРИМЕДБАМА биће истакнуте год. у 13 часова у аули и на сајту Електротехничког факултета у Београду. Разговор кандидата који су поднели примедбе са члановима Комисије обавиће се год. од 13-13:30 часова на Електротехничком факултету у Београду. НАКОН РЕШАВАЊА ПРИМЕДБИ КАНДИДАТА ОБЈАВИЋЕ СЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ Најкасније до 18 часова год. у аули и на сајту Електротехничког факултета у Београду биће објављене прелиминарне ранг листе. Писмене жалбе на прелиминарне ранг листе кандидати могу предати год. у времену од 14 до 16 часова у соби бр. 93. ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ЖАЛБАМА биће истакнуте год. у 12 часова у аули Електротехничког факултета у Београду. НАКОН РЕШАВАЊА ЖАЛБИ КАНДИДАТА УТВРДИЋЕ СЕ КОНАЧАН БРОЈ БОДОВА И ОБЈАВИЋЕ СЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

17 Информатор о условима пријема нових студената 15 Најкасније до 14 часова год. у аули Електротехничког факултета у Београду, биће објављене следеће РАНГ ЛИСТЕ: 1. Азбучна листа на којој се наводи ранг кандидата на оба студијска програма на које могу да се упишу. (Скреће се пажња кандидатима да су ти рангови претерано високи зато што се велики број истих кандидата налази на обе ранг листе). 2. Комплетна ранг листа за Факултет. Кандидати који су на ранг листи студијског програма за који су конкурисали рангирани до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета налазе се само на листи изабраног студијског програма. Кандидати који су на ранг листи студијског програма за који су конкурисали испод црте (лошије су рангирани од броја места одобреног за упис на терет буџета) налазе се на обе листе, уколико су полагали одговарајуће пријемне испите. Будући да се ранг листа формира на основу збира бодова из средње школе и резултата испита и да су на све те појединачне ставке кандидати имали право да ставе примедбе, на ову ранг листу кандидати не могу да се жале, сем у случају да је дошло до битних материјалних повреда правила о полагању испита. Рок и начин улагања жалби прецизиран је заједничким конкурсом Универзитета у Београду. ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ ВРШИ СЕ У СТРОГО ОДРЕЂЕНИМ ВРЕМЕНСКИМ ТЕРМИНИМА. СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА КАНДИДАТИМА ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ РОКОВА ЈЕР СЕ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ НЕЋЕ УВАЖАВАТИ.

18 Информатор о условима пријема нових студената 16 У П И С Упис примљених кандидата почеће у понедељак, год. у 9:30 часова у просторијама Електротехничког факултета. Кандидати који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично. Приликом уписа кандидати ће добити индексе. Уколико су спречени да лично обаве упис, у њихово име може и неко други обавити упис уз Овлашћење потписано од стране кандидата који се уписује, које садржи податке о овлашћеном лицу (име и презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона). У том случају индекс ће бити задржан и кандидат мора лично преузети индекс. За упис на ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ је потребно: индекс (добија се и попуњава се приликом уписа) 2 обрасца ШВ-20 (добијају се и попуњавају се приликом уписа) две фотографије димензија 3.5x4.5 cm извод из матичне књиге рођених (држављани Републике Србије добијају на упису) ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената: o o o диплома, сведочанства сва 4 разреда, диплома о освојеној награди на основу које је кандидат добио максималан број бодова на пријемном испиту, ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД: o o o диплома, сведочанства сва 4 разреда, диплома о освојеној награди на основу које је кандидат добио максималан број бодова на пријемном испиту, Решење Министарства о признавању дипломе средње школе (за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству). У случају да поступак још увек није завршен кандидати ће се уписати али им неће бити уручен индекс. ПОТПИСАНА ИЗЈАВА о српској националности за кандидате из суседних земаља српске националности (формулар изјаве се добија и попуњава при упису); Самофинансирајући студенти на студијском програму Електротехника и рачунарство:

19 Информатор о условима пријема нових студената 17 o УПЛАТНИЦА на ,00 дин. (може у 4 једнаке рате: 1. рата у износу од , 00 динара при упису); школарина за стране држављане износи 2000 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису) o жиро рачун: o МОДЕЛ 97 ПОЗИВ НА БРОЈ Самофинансирајући студенти на студијском програму Софтверско инжењерство (осим студената који су прихватили стипендије); o УПЛАТНИЦА на ,00 дин. (може у 4 једнаке рате: 1. рата у износу од ,00 динара при упису); школарина за стране држављане износи 3000 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису) o жиро рачун o Модел 97 позив на број Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500,00 динара o жиро рачун o ПОЗИВ НА БРОЈ o сврха уплате: за Универзитет Уплата за чек ЗПУ (уплаћује се код студената, није обавезно); Уплата за ОСИГУРАЊЕ (уплаћује се код студената, није обавезно). Најближа места где се могу уплатити наведене накнаде су Пошта која се налази у улици Булевар краља Александра бр. 84 (улаз из улице Кнегиње Зорке) и Banca Intesa у Рузвелтовој улици. Када се упише кандидат који се налази на ранг листама оба студијска програма, он се брише са ранг листе другог студијског програма на којој се налазио и тиме ослобађа место за упис нових кандидата на студијском програму на коме је био рангиран у оквиру предвиђеног броја за упис на том студијском програму. Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се НАКНАДНЕ ЖАЛБЕ НЕЋЕ УВАЖАВАТИ. Потребно је да кандидати схвате да, уколико се не упишу у датом року губе своје место и право уписа. Њихово место се даје следећим кандидатима по ранг листи. Будући да је укупан број места ограничен, за кандидате који са закашњењем дођу на упис нема више слободних места.

20 Информатор о условима пријема нових студената 18 ТОК УПИСА Упис на Факултет биће организован у просторијама Електротехничког факултета, Булевар краља Александра 73. Моле се кандидати да се СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ САТНИЦА. Упис почиње у понедељак, у 09:30 часова. Кандидати се уписују према ранг листама за: студијски програм Електротехника и рачунарство (листа ЕР) и студијски програм Софтверско инжењерство (листа СИ). У холу Електротехничког факултета је постављен монитор, на коме може да се прати померање ранга последњег кандидата који може да се упише на поједини студијски програм у одговајућем статусу - уписне црте. Током уписа црте ће се померати наниже. Почетне вредности црта на листи ЕР су: 400 буџетска уписна црта 540 самофинансирајућа уписна црта Почетне вредности црта на листи СИ су: 30 буџетска уписна црта 150 самофинансирајућа уписна црта НАПОМЕНА: Ове почетне вредности црта могу имати и друге вредности ако се на одговарајући студијски програм буду уписивали кандидати по афирмативној акцији. Моле се кандидати који се налазе испод уписних црта да не одустају од уписа. Неопходно је да прате ток уписа на монитору. После сваког уписног дана ће бити објављен број преосталих места на појединим студијским програмима. Ако се уписне црте не спусте до њиховог ранга до термина прозивке, односно не упишу се на жељени студијски програм у жељеном статусу, кандидати треба да дођу на прозивке. На прозивкама ће се попуњавати преостала места за сваки студијски програм. Прозивка се односи само на оне кандидате који се до тог момента нису уписали.

21 Информатор о условима пријема нових студената 19 Ток уписа Понедељак, oд 9:30 до 12:30 Упис кандидата који су стекли право уписа (према ранг листи и положају црте која се може пратити на монитору семафору ) који се финансирају из буџета (листа ЕР и листа СИ) и кандидата који сами плаћају школарину (листа ЕР и листа СИ). Упис кандидата према листама афирмативних акција. Упис кандидата на студијски програм Софтверско инжењерство који су остварили право на стипендију (листа СИ). Препоручена сатница - Студијски програм Електротехника и рачунарство Ранг Термин 9:30 11:00 11:00 12:30 Препоручена сатница - Студијски програм Софтверско инжењерство Ранг број стипендија Термин 9:30 11:00 11:00 12:30 13:00 Прозивка за буџет и за стипендије за студијски програм Софтверско инжењерство (листа СИ) Уколико до почетка ове прозивке остане непопуњено неко од буџетских места за студијски програм Софтверско инжењерство, прозивају се кандидати за упис у оквиру квоте финансиране из буџета за овај студијски програм (листа СИ). Уколико до почетка ове прозивке остане непопуњено неко од места за студијски програм Софтверско инжењерство за које је Факултет обезбедио стипеднију, прозивају се кандидати за упис уз стипендију (листа СИ). Кандидати који стекну право уписа на прозивци добиће број који обавезно предају на упису, одмах по завршетку прозивке. Овом прозивком се заврша упис кандидата који се финансирају из буџета на студијском програму Софтверско инжењерство, као и упис кандидата који су стекли право на упис уз стипендију (према листи СИ). Кандидати рангирани изнад црте за буџет на студијском програму Софтверско инжењерство који се не упишу закључно са прозивком за буџет бришу се са ранг листе (сматра се да су одустали). oд 13:30 до 14:00 Упис кандидата на који су стекли право уписа на прозивци од 13:00.

22 Информатор о условима пријема нових студената 20 oд 14 до 17:00 Упис кандидата који су стекли право уписа (према ранг листи и положају црте која се може пратити на монитору семафору ) који се финансирају из буџета (листа ЕР) и кандидата који сами плаћају школарину (листа ЕР и листа СИ). Упис кандидата према листама афирмативних акција. Препоручена сатница - Студијски програм Електротехника и рачунарство Ранг до тренутне црте за буџет Термин 14:00 15:30 15:30 17:00 Препоручена сатница - Студијски програм Софтверско инжењерство Ранг до тренутне црте за самофинансирање Термин 14:00 17:00 Уторак, oд 09:30 до 10:30 Упис кандидата који су стекли право уписа (према ранг листи и положају црте која се може пратити на монитору семафору ) који се финансирају из буџета (листа ЕР) и кандидата који сами плаћају школарину (листа ЕР и листа СИ). Упис кандидата према листама афирмативних акција. 10:30 Евидентирање уписаних кандидата према листама афирмативних акција крај уписа према листама афимративних акција. 11:00 Прозивка за буџет за студијски програм Електротехника и рачунарство (листа ЕР) Уколико до почетка ове прозивке остане непопуњено неко од буџетских места за студијски програм Електротехника и рачунарство, прозивају се кандидати за упис у оквиру квоте финансиране из буџета за овај студијски програм (листа ЕР). Кандидати који стекну право уписа на прозивци добиће број који обавезно предају на упису, одмах по завршетку прозивке. Овом прозивком се заврша упис кандидата који се финансирају из буџета на студијском програму Електротехнича и рачунарство. Кандидати рангирани изнад црте за буџет на студијском програму Електротехника и рачунарство који се не упишу закључно са прозивком за буџет бришу се са ранг листе (сматра се да су одустали). oд 11:30 до 12:30 Упис кандидата на који су стекли право уписа на прозивци од 11:00.

23 Информатор о условима пријема нових студената 21 oд 12:30 до 14:30 Упис кандидата који су стекли право уписа (према ранг листи и положају црте која се може пратити на монитору семафору ) који сами плаћају школарину (листа ЕР и листа СИ). 15:00 Прозивка за самофинансирање за оба студијска програма (листа ЕР и листа СИ) Прозивка за попуну преосталих места за студенте који сами плаћају школарину (листа ЕР и листа СИ). Кандидати се прозивају према обједињеној листи која се формира учешљавањем листе ЕР и листе СИ. На тај начин се највећем броју кандидата омогућава да упишу студијски програм који желе. oд 15:30 до 17:30 Упис кандидата који су стекли право уписа на прозивци од 15:00. Уколико евентуално после 17:30 часова остане неко место или неко од кандидата који су на прозивци узели број одустане од уписа, упис се наставља према ранг листама, најкасније до 12. јула године.

24 Информатор о условима пријема нових студената 22 ПЛАН ПРИЗЕМЉА ЗГРАДЕ ТЕХНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2019/2020. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305. Моле се кандидати да

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15. маја Од 09 14 часова. Полагање пријемног испита за

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43 На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр.

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17и 73/18), члана 85. Статута

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Microsoft Word - Upis kandidata ??S sep

Microsoft Word - Upis kandidata ??S sep УПИС КАНДИДАТА Упис кандидата обавиће се у соби 05, у терминима утврђеним терминским планом. Кандидати који стекну право уписа подносе: - Диплому, или уверење о завршеном првом степену или уверење о положеним

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/ , Факс: 021/ Студентска

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/ , Факс: 021/ Студентска УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/420-677, 420-678 Факс: 021/66 24 153 Студентска служба, телефон: 021/420-102 Жиро рачун: 840-1633666-55

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini May 29, 2014 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-precišceni tekst ( Službene novine Kantona

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу награда

Више

Microsoft Word - UPIS-studenata2019

Microsoft Word - UPIS-studenata2019 УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ КАНДИДАТИ КОJИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИJА НА АКАДЕМИЈИ ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД - ОДСЕК БЕОГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ, ПО ОСНОВУ

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata u prvu

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митровица, мај 2019. год. На основу члана 98. Закона о високом

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx Na osnovu članova 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu I ciklusa Jun 07, 2017 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13, 13/15), Pravila studiranja za I ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni

Више

Na osnovu člana 100. stav 9. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sluţbeni glasnik RS, br. 88/17, 27/18 dr. zakon i 73/18), Ministar prosvete, nauke i tehn

Na osnovu člana 100. stav 9. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sluţbeni glasnik RS, br. 88/17, 27/18 dr. zakon i 73/18), Ministar prosvete, nauke i tehn Na osnovu člana 100. stav 9. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sluţbeni glasnik RS, br. 88/17, 27/18 dr. zakon i 73/18), Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi STRUČNO UPUTSTVO za sprovoďenje

Више

ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: Павиљон I и II: централа

ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: Павиљон I и II: централа ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: 4401568870009 Павиљон I и II: централа 051/235-051 Ж-Р: Нова Банка БЛ 555-100-000-74084-40

Више

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, 18000 Ниш Телефон: +381 18 522 396 Факс: +381 18 513 272 Деканат: +381 18 245 379 Е-mail: info@artf.ni.ac.rs www.artf.ni.ac.rs ДЕПАРТМАН

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

Упутство за пријављивање испита путем интернета Да би студент могао да пријави испит путем интернета мора прво да се пријави. Пријављивање се врши у п

Упутство за пријављивање испита путем интернета Да би студент могао да пријави испит путем интернета мора прво да се пријави. Пријављивање се врши у п Упутство за пријављивање испита путем интернета Да би студент могао да пријави испит путем интернета мора прво да се пријави. Пријављивање се врши у посебном дијалог-прозору до кога се долази линком есервис

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata na prvu

Више

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената

Више

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj:

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: Broj:100-2548/18 Mostar, 31.10.2018. godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: 101-2494/18 od 26.12.2018. godine, Upravni odbor Univerziteta,

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више