Pravilnik o identifikaciji i registraciji svinja*

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Pravilnik o identifikaciji i registraciji svinja*"

Транскрипт

1 Na osnovu člana 14 stav 12, člana 14a stav 9, člana 14b stav 3 i člana 16 stav 3 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja ("Službeni list RCG", broj 48/07 i "Službeni list CG", br. 73/10 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, donijelo je Pravilnik o identifikaciji i registraciji svinja* Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 52/2015 od godine, a stupio je na snagu * U ovaj pravilnik prenesena je Direktiva Savjeta 2008/71/EZ od 15. Jula o identifikaciji i registraciji svinja/council DIRECTIVE 2008/71/EC of 15 July 2008 on the identification and registration of pigs Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i materijal za izradu ušnih markica, način postavljanja aplikacije ušnih markica za identifikaciju svinja, bliži sadržaj i način vođenja registra gazdinstva svinja, sadržaj i obrazac prijave za kretanje svinja i bliži sadržaj elektronske baze podataka. Način identifikacije svinja Član 2 (1) Ušna markica za identifikaciju svinja je žute boje, i sastoji se iz dva dijela, "muškog" i "ženskog" (sa ispupčenjem i sa udubljenjem) u obliku diska, prečnika 25 do 35 mm. (2) Muški dio ima osovinu koja se pruža od centra diska a izrađena je tako da bude provučena kroz uvo i potom se spaja sa otvorom u centralnom ženskom dijelu. (3) Ušna markica je okruglog oblika i sadrži: 1) oznaku Crne Gore koja se sastoji od dva slova (ME) u skladu sa ISO 3166 standardom (visine najmanje 4 mm); 2) osmocifreni jedinstveni identifikacioni broj svinje rođene u Crnoj Gori ili uvezene iz zemalja koje nijesu članice Evropske unije u Crnu Goru. (4) Izgled ušne markice dat je u Prilogu koji je sastavni dio ovog pravilnika. Materijal za izradu ušnih markica Član 3 (1) Ušne markice izrađuju se od plastičnog fleksibilnog-savitljivog materijala, koji je nerazgradiv i nesalomiv i koji ne škodi zdravlju životinje, ne izaziva alergijske i druge reakcije koje negativno utiču na zarastanje rane i koji se može reciklirati. (2) Podaci iz člana 2 ovog pravilnika na ušnoj markici treba da budu ispisani na način da se ne mogu ukloniti tokom života životinje. (3) Ušna markica treba da bude izrađena na način da se ne može ponovo upotrijebiti i napravljena tako da se prilikom spajanja, oba djela mogu bez otpora rotirati 360 i oblikovana tako da ostane pričvršćena za životinju, a da je ne ozlijedi.

2 (4) Vrh igle koja se nalazi na muškom dijelu ušne markice treba da bude oštar, napravljen od nekorozivnog materijala, koji je dovoljno čvrst za tu namjenu. (5) Nakon spajanja, prostor između muškog i ženskog djela ne smije biti manji od 7 mm, da bi se omogućilo pravilno zarastanje rane i neometan rast ušnog tkiva. (6) Mehanizam spajanja ušnih markica treba da bude takav da nakon aplikacije, onemogućava njihovu ponovnu upotrebu. (7) Podaci iz člana 2 ovog pravilnika treba da budu odštampani na vidljivom mjestu na muškom i ženskom dijelu ušne markice. (8) Osmocifreni identifikacioni broj na ušnoj markici se ispisuje laserom, karakterima najmanje visine 5 mm. Način aplikacije ušne markice Član 4 (1) Aplikacija ušne markice vrši se na način koji neće prouzrokovati stvaranje velike rane ili uvlačenje dlake i kože unutar rane. (2) Ušna markica ne smije imati grubu površinu. (3) Ušne markice moraju da budu lake za čitanje tokom čitavog životnog vijeka svinje, otporne na habanje, izrađene tako da se ne mogu ponovo koristiti, izrađene da ostanu trajno pričvršćene i neškodljive za svinje i odštampane sa jednim identifikacionim kodom. (4) Tokom aplikacije, muški dio se probada kroz kožu i hrskavicu uha životinje, s tim da ostaci ušnog tkiva ne zaostanu u ženskom dijelu ušne markice. (5) Aplikacija ušne markice se vrši vrhom muškog dijela uz pomoć igle aplikatora, a ne osovinom. (6) Prilikom spajanja, ne smije doći do deformacije muškog i ženskog dijela ušne markice. Registar gazdinstva svinja Član 5 (1) Identifikovane svinje upisuju se u registar gazdinstva svinja. (2) Registar gazdinstva svinja sadrži podatke o: a) gazdinstvu i držaocu: - registarski broj gazdinstva (RBG); - adresa gazdinstva sa geografskim koordinatama gazdinstva ili odgovarajuće pokazatelje geografskog položaja gazdinstva; - tip proizvodnje; - ime, prezime i adresa držaoca; - ime, prezime i adresa vlasnika; b) svinjama na gazdinstvu: - identifikacioni broj svinja; - datum, mjesec i godina rođenja i datum identifikacije; - datum, mjesec i godina uginuća svinja; - datum, mjesec i godina klanja svinja; - vrsta svinja/rasa i ukoliko je poznat genotip; - broj zamjenjene markice i datum zamjene; - kretanje svinja sa i na gazdinstvo, odredište kretanja (prodaja, nabavka, klanje i transport), datum kretanja i broj prijave o kretanju.

3 - ukupan broj svinja u gazdinstvu jednom godišnje; c) izvršenim inspekcijskim pregledima, ime i prezime veterinarskog inspektora koji je izvršio inspekcijski pregled. (3) Registar gazdinstva svinja vodi se na Obrascu 1 u pisanoj formi koji je sastavni dio ovog pravilnika. Prijava za kretanje svinja Član 6 Prijava za kretanje svinja podnosi se na Obrascu 2 koji je sastavni dio ovog pravilnika. Bliţi sadrţaj elektronske baze podataka Član 7 Elektronska baza podataka sadrži podatke o: - gazdinstvima na kojima se nalaze, uzgajaju ili drže svinje (uključujući i stočnu pijacu, sajam, izložbu, klanicu, karantin,i dogon); - identifikovanim i registrovanim svinjama; - naručenim, zaduženim i apliciranim ušnim markicama; - izdatim i poništenim ušnim markica; - veterinarskim ambulantama i licima koja vrše identifikaciju i registraciju; - zdravstvenom stanju svinja (ograničenje kretanja životinja, zdravstveni status). Potvrda o izvršenoj identifikaciji i registraciji Član 8 Nakon registracije gazdinstva i identifikacije i registracije svinja veterinarska ambulanta izdaje Popisni list za registraciju gazdinstva i Potvrdu o izvršenoj identifikaciji na Obrascima 3 i 4 koji su sastavni dio ovog pravilnika. Prestanak vaţenja Član 9 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o identifikaciji i registraciji svinja* ("Službeni list CG" br. 48/14 i 21/15).

4 Stupanje na snagu Član 10 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore". Broj: 323/35/14-7 Podgorica, 7. septembra godine Ministar, prof. dr. Petar Ivanović, s.r.

5 PRILOG Izglеd ušnе mаrkicе ME

6 Obrazac 1

7 Obrazac 2

8 Obrazac 3

9 Obrazac 4 PОTVRDA О IZVRŠENOJ IDENTIFIKACIJI SVINJA Broj gazdinstva: Ime i prezime: Ulica i broj: Opština: BROJ UŠNE MARKICE BROJ UŠNE MARKICE ORIGINALNI BROJ ORIGINALNI BROJ UVEZENE UVEZENE ŢIVOTINJE* ŢIVOTINJE* 1. ME 21. ME ME 22. ME ME 23. ME ME 24. ME ME 25. ME ME 26. ME ME 27. ME ME 28. ME ME 29. ME ME 30. ME ME 31. ME ME 32. ME ME 33. ME ME 34. ME ME 35. ME ME 36. ME ME 37. ME ME 38. ME ME 39. ME ME 40. ME * Uvezene svinje iz trećih zemalja identifikuju se novim ušnim markicama u roku od 30 dana od dana veterinarskog pregleda na granici, odnosno prije napuštanja prvog gazdinstva istovara u Crnoj Gori i upisuju se u registar gazdinstva i Elektronsku bazu podataka u koje se, pored novog identifikacionog broja, unosi i postojeći broj ušne markice iz zemlje porijekla. DATUM IDENTIFIKACIJE IME I PREZIME VETERINARA IME I PREZIME DRŽAOCA SVINJA POTPIS VETERINARA M.P. POTPIS DRŽAOCA SVINJA