SPREGNUTE KONSTRUKCIJE OD ČELIKA I BETONA - B2K4CB

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SPREGNUTE KONSTRUKCIJE OD ČELIKA I BETONA - B2K4CB"

Транскрипт

1 Univerzitet u Beogradu Građevinski fakultet Studijski program: Modul: Godina/Semestar: OAS GRAĐEVINARSTVO MODUL ZA KONSTRUKCIJE IV godina / VIII semestar Naziv predmeta (šifra): Nastavnik: SPREGNUTE KONSTRUKCIJE OD ČELIKA I BETONA - B2K4CB Doc. dr Nina Gluhović Naslov vežbanja: V1 Proračun spregnute ploče na profilisanom limu Datum : Beograd, Sva autorska prava autora prezentacije i/ili video snimaka su zaštićena. Snimak ili prezentacija se mogu koristiti samo za nastavu na daljinu studenta Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u školskoj 2020/2021 i ne mogu se koristiti za druge svrhe bez pismene saglasnosti autora materijala.

2 SteelConstruction.info Izvod iz predavanja P1 Spregnute ploče Spregnuti nosač Spregnuta međuspratna konstrukcija Spregnuta ploča na profilisanom limu

3 Izvod iz predavanja P1 Konstruktivno oblikovanje spregnute ploče Ukupna debljina spregnute ploče h >80 mm. Debljina betona iznad profilisanog lima h c >40 mm. Ploča spregnuta sa gredom ili kada ploča ima ulogu krute dijafragme: h >90 mm i h c >50 mm. Minimalna širina rebra profilisanog lima nije manja od 50 mm. Koriste se limovi sa malim razmakom rebara, kod kojih je b r /b s <0,6. Debljina profilisanog lima je veća od 0,7 mm. Preporučena minimalna količina armature u oba pravca 80mm 2 /m i postavlja se u delu betona iznad profilisanog lima h c. Maksimalno rastojanje šipki armature min (350 mm ; 2h).

4 Izvod iz predavanja P1 Konstruktivno oblikovanje spregnutog nosača Moždanici se ugrađuju u profilisane limove kod kojih je visina h p 85 mm i širina b o 50 mm. Visina moždanika iznosi maksimalno h sc = h p + 75 mm. Visina moždanika iznosi maksimalno 3d, gde je d prečnik moždanika, imajući u vidu da je visina moždanika iznad profilisanog lima veća od 2d. Koriste se prečnici debljine od 16 mm do 25 mm za zavarene moždanike sa glavom. Primer oznaka i dimenzija profilisanog lima za proračun nosivosti Cofraplus 60.

5 Izvod iz predavanja P1 Spregnute ploče Q Q Dužina smicanja L s Dužina smicanja L s Raspon spregnute ploče L Pravac nošenja spregnute ploče Kontrole nosivosti koje je potrebno sprovesti: M Rd - nosivost na savijanje (presek I-I), V v,rd - nosivost na vertikalno smicanje (III-III), V l,rd - nosivost na podužno smicanje između profilisanog lima i betona, na dužini smicanja L s (II-II); V p,rd - nosivost na smicanje od probijanja ploče usled koncentrisanih opterećenja.

6 oslonac sredina raspona Izvod iz predavanja P1 Spregnute ploče Nosivost na podužno smicanje između betonske ploče i profilisanog lima obezbeđuje se kroz: mehaničko sprezanje (udubljenja i ispupčenja), zasecanjem rebra profilisanog lima (trenjem), dodatnim ankerovanjem na kraju (moždanici ili armatura), ankerovanje deformacijom rebra profilisanog lima. R klizanje podužno pomeranje SCI Publication No. P300 (J.W. Rackham et al., 2009)

7 Proračun nosivosti spregnute ploče na profilisanom limu raspona L= 4,0 m, sa predviđenim jednim privremenim osloncem u toku građenja (faza I profilisani lim kao oplata). Proračun treba da uključi: analizu opterećenja za obe faze građenja, usvajanje profilisanog lima i debljine betonske ploče, definisanje primenjenih materijala, kontrolu graničnih stanja nosivosti i upotrebljivosti za obe faze građenja. Faza I profilisani lim u funkciji oplate za svež beton, usvojen privremeni oslonac u polovini raspona, L= 2,0 m. Faza II spregnuto dejstvo između betona i profilisanog lima uspostvaljeno nakon očvršavanja betona, uklonjen privremeni oslonac, L= 4,0 m. ComFlor manual, 2017

8 Faza 1 faza građenja - opterećenje u potpunosti prenosi profilisani lim - usvojen privremeni oslonac u polovini raspona, L= 2,0 m. ComFlor manual (Tata Steel, 2017)

9 Faza I EN Opterećenja u toku građenja Tabela 4.2 Preporučene vrednosti opterećenja u toku građenja usled izlivanja svežeg betona.

10 Faza I EN Opterećenja u toku građenja Tabela 4.2 Preporučene vrednosti opterećenja u toku građenja usled izlivanja svežeg betona. sopstvena težina 1,5 kn/m 2 + 0,75 kn/m 2 kontinualni nosač 1,5 kn/m 2 u jednom polju 0,75 kn/m 2 kontinualni nosač

11 Faza I EN Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i profile - kontrola nosivosti profilisanog lima na smicanje - ULS. w s f w 0,346 t E yp p za rebra bez podužnih ukrućenja V b,rd hw f t bv sin M0 nosivost na smicanje napon smicanja koji uzima u obzir izbočavanje usled smičućih napona f bv nosivost na savijanje M Rd W p,eff yp M0 f

12 Faza I EN Proračun spregnutih konstrukcija od čelika i betona - kontrola graničnih stanja upotrebljivosti poglavlje i SLS. Ukoliko je ugib profilisanog lima od sopstvene težine i korisnog opterećenja u fazi I veći od h/10 mora se u proračun uzeti u obzir povećanje zapremine (težine) betona usled ugiba profilisanog lima. Uvećanje se može uzeti u obzir kao raspodeljeno opterćenje po celoj površni ploče u iznosu od: g 0.7 f max betona uvećanje težine usled ugiba profilisanog lima Ugib profilisanog lima usled sopstvene težine i težine svežeg betona (faza I) ne treba da bude veći od L/180, gde je L rastojanje između oslonaca.

13 Faza II EN i EN statički sistem spregnute ploče na profilisanom limu je prosta greda raspona L=4,0 m. Sprovode se sledeće kontrole za granična stanja nosivosti: nosivost spregnute ploče na savijanje, nosivost spregnute ploče na smicanje, M N d Rd p p x pl 2 1/3 V max C k 100 f k b d ; V k b d Rdc Rdc 1 ck 1 cp w p min 1 cp w p nosivost spregnute ploče na dejstvo lokalne sile, 1/3 V Rdc max C Rdck fck k1 cp cpds ; Vmin k1 cp cpds nosivost spregnute ploče na savijanje upravno na pravac pružanja rebara profilisanog lima.

14 Raspon spregnute ploče pravac pružanja profilisanog lima Faza II EN i EN Kontrola nosivosti spregnute ploče upravno na pravac savijanja profilisanog lima. Moment savijanja spregnute ploče na profilisanom limu upravno na pravac savijanja profilisanog lima. M Ed m Ed M Ed a m R bem R bm q bm R bem R bm Poprečni presek formiran je od betonske ploče visine h c iznad profilisanog lima i armature u zategnutoj zoni. q bem

15 Faza II EN Kontrola deformacije spregnute ploče SLS sprovodi se za geometrijske karakteristike efektivnog spregnutog poprečnog preseka uzimajući u obzir uticaj kratkotrajnog odnosno dugotrajnog opterećenja. Geometrijske karakteristike efektivnog poprečnog preseka dugotrajno opterećenje t= 3 bxel,t 2 Ieff,t Apb dp xel,t Ip,effb 3n t n t E E p cm 3 Geometrijske karakteristike efektivnog poprečnog preseka kratkotrajno opterećenje t=0 3 bx 2 el Ieff Apb dp xel Ip,effb 3n t n E E p cm