Montenegro Employment agency of Montenegro. Crna Gora Zavod za zapošljavanje Crne Gore B I L T E N. Mjesečni statistički bilten. avgust 2022.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Montenegro Employment agency of Montenegro. Crna Gora Zavod za zapošljavanje Crne Gore B I L T E N. Mjesečni statistički bilten. avgust 2022."

Транскрипт

1 Cra Gora Zavod za zapošljavaje Cre Gore Podgorica Moteegro Employmet agecy of Moteegro Podgorica B I L T E N Mjeseči statistički bilte avgust godie

2 IZDAVAČ Zavod za zapošljavaje Cre Gore Sektor za evidecije, aalizu u oblasti zapošljavaja i iformacioi sistem ZA IZDAVAČA Nataša Dević GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Jova Kostić ČLANOVI TIMA Dragica Peković Darko Kuzmaović Tatjaa Jovićević Gora Bubaja

3 SADRŽAJ straica Područe jediice Zavoda za zapošljavaje Cre Gore Staistički izvještaj za avgust godie 1 3 T1, G1 Nezaposleost i zapošljavaje od do godie 6 T2 T3, G2 T4, G3 T4-1 Nezaposleost i zapošljavaje prema stručoj spremi i polu, u avgustu godie Nezaposleost i sloboda rada mjesta prema stručoj spremi, u avgustu i godie Nezaposlea lica prema opštiama, stručoj spremi i polu, staje a posledji da izvještajog mjeseca Nezaposlea lica sa ivaliditetom prema opštiama, stručoj spremi i polu, staje a posledji da izvještajog mjeseca T5, G4, G5 T6, G6, G7 T7, G8, G9 T8 Pregled ezaposleih lica prijavljeih za zaposleje prema opštiama, stručoj spremi i polu u mjesecu avgustu godie Pregled lica koja traže prvo zaposleje prema opštiama, stručoj spremi i polu u mjesecu avgustu godie Pregled prestaka vođeja evidecije ezaposleih lica prema opštiama, polu i stručoj spremi u mjesecu avgustu godie Razlozi prestaka vođeja evidecije ezaposleih lica prema dužii čekaja a zaposleje u avgustu godie

4 SADRŽAJ straica T9, G10, G11 T10 Pregled prijavljeih slobodih radih mjesta posredstvom ZZZCG prema opštiama, stručoj spremi i polu u mjesecu avgustu godie Pregled prijavljeih slobodih radih mjesta prema djelatostima i stručoj spremi u mjesecu avgustu godie T11 T12, G12 T13, G13 T14 Pregled prijavljeih slobodih radih mjesta prema vrsti radog mjesta,vrsti radog odosa i stepeu struče spreme u avgustu godie Pregled zasivaja radog odosa lica se evidecije ezaposleih ZZZCG, prema opštiama, stručoj spremi i polu, u periodu od 1. jauara do posledjeg daa u izvještajom mjesecu godie Pregled zasivaja radog odosa lica sa evidecije ezaposleih ZZZCG po djelatostima i stručoj spremi u periodu od 1. jauara do posledjeg daa u izvještajom mjesecu godie Pregled ajtražeijih zaimaja prema prijavljeim potrebama u avgustu godie T15, G14, G15 Pregled broja isplata ovčae akade i izos isplaćeih sredstava prema opštiama, stručoj spremi i polu u mjesecu avgustu godie 27 Izvori podataka i objašjeje pojmova 28

5 PODRUČNE JEDINICE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE REGIONAL EMPLOYMENT OFFICES PODRUČNE JEDINICE REGIONAL EMPLOYMENT OFFICES BIROI RADA LOCAL EMPLOYMENT OFFICES PODRUČNE JEDINICE REGIONAL EMPLOYMENT OFFICES BIROI RADA LOCAL EMPLOYMENT OFFICES Podgorica Podgorica Bijelo Polje Bijelo Polje Cetije Mojkovac Dailovgrad Kolaši Tuzi Herceg Novi Herceg Novi Gradska opštia Golubovci Kotor Nikšić Nikšić Tivat Biro rada za opštie Plužie i Šavik Berae Berae Adrijevica Bar Bar Rožaje Budva Petjica Ulcij Plav Plav Pljevlja Pljevlja Gusije Žabljak 1

6 KARTA MAP 2

7 STATISTIČKI IZVJEŠTAJ ZA avgust GODINE Registrovaa ezaposleost Na evideciji Zavoda za zapošljavaje godie alazilo se ukupo ezaposleih lica (od čega žea - 57,54%), što je u odosu a prethodi mjesec (45.116) maje za 667 lica ili 1,48% (žea je maje za 338 ili 1,30%), a u odosu a isti mjesec prethode godie (53.163) maje za lica ili 16,39% (žea maje za ili 19,61%). Tabelari pregled - Broj ezaposleih lica po opštiama Cra Gora NOM. RAZ. NOM. RAZ. INDEX INDEX R.b :2 1:3 Adrijevica Berae Budva Bijelo Polje Bar Cetije Dailovgrad Golubovci Gusije Herceg Novi Kolaši Kotor Mojkovac Nikšić Podgorica Plav Petjica Pljevlja Plužie Rožaje Šavik Tivat Tuzi Ulcij Žabljak UKUPNO

8 Nezaposleost prema kvalifikaciooj strukturi Posmatrao po stepeima struče spreme, a evideciji ZZZCG krajem avgusta ajviše je bilo lica sa I stepeom , što je u odosu a prethodi mjesec (15.326), maje za 1,15%, u odosu a avgust prošle godie (17.777) maje za 14,78%, zatim IV stepeom , što je u odosu a prethodi mjesec - (13.179) maje za 2,05%, u odosu a avgust prošle godie (15.698) maje za 17,77%, III stepeom što je u odosu a prethodi mjesec ( 8.895) maje za 1,92%, a u odosu a avgust prošle godie (10.360) maje za 15,79%, lica sa VII1 stepeom struče spreme bilo je što je u odosu a prethodi mjesec (5.503) više za 0,56%, a u odosu a avgust prošle godie (6.481) maje za 15,57%. Na evideciji je ajmaje bilo lica sa VIII stepeom - 22, što je u odosu a prethodi mjesec (21) više za 4,76%, i u odosu a avgust prošle godie (24) maje za 8,33%, V stepeom - 119, što je za 3,25% maje u odosu a prethodi mjesec (123), i u odosu a avgust prošle godie (174) maje za 31,61%, i VII2 stepeom što je u odosu a prošli mjesec (305) više za 0,33, i u odosu a avgust prošle godie (371) maje za 17,52%. Novoprijavljea lica Tokom avgusta evidetirao je ovoprijavljeih lica (žea 686), što je u odosu a prethodi mjesec (1.613) maje za 25,67%, a 31,52% maje u odosu a avgust prethode godie (1.751). Od ukupog broja ovovprijavljeih lica, jih 230 ili 19,18% se prvi put prijavljuju, dok ostali, 969 lica ili 80,82% su se i raije prijavljivali a evideciju ZZZCG. Odos lica koja se prvi put prijavljuju a evideciju ezaposleih i oih koja su se i raije prijavljivala, u prethodom mjesecu je 17,67%:82,33% (285:1.328), a u avgustu prethode godie 19,47% :80,53% (341:1410). Sloboda rada mjesta U avgustu godie Zavodu je prijavljeo ukupo slobodih radih mjesta, što je za 17,78% maje u odosu a prethodi mjesec (1.879) i maje za 0,06% u odosu a avgust prošle godie (1.544). U toku posmatraog mjeseca ajviše su tražea ezaposlea lica sa III stepeom struče spreme - 413, IV - 354, I stepeom - 310, VII-1 stepeom struče spreme Tokom avgusta godie bilo je 2 prijavljea sloboda rada mjesta za VIII stepe struče spreme, 8 prijavljeih slobodih radih mjesta za V stepe i 13 za VII-2 stepe. U avgustu godie posmatrao po djelatostima, ajviše prijavljeih slobodih radih mjesta bilo je u: Usluge smještaja i ishrae- 358, Trgovia - 314, Zdravstvea i socijala zaštita

9 Za djelatosti: Djelatost domaćistva kao poslodavca, koja proizvode dobra i usluge za sopstvee potrebe, Djelatost eksteritorijalih tijela i Rudarstvo ije bilo prijavljeih slobodih radih mjesta, dok je za djelatost Sadbijevaje električom eergijom, parom i klimatizacijom prijavljeo 6 slobodih radih mjesta a za Poslovaje ekretiama - 9. Korisici ovčae akade U avgustu godie lica ili 23,41% od ukupog broja ezaposleih, su korisici ovčae akade. Broj korisika ovčae akade smajio se u poređeju sa istim periodom prethode godie za lica ili 17,07%. Prestaak vođeja evidecije Tokom avgusta godie prestalo je vođeje evidecije za lica, što je u odosu a prethodi mjesec (1.909) maje za 21,69%, a u odosu a avgust prošle godie (2.101) maje za 28,24%. 5

10 T 1 Godia Year Novoprijavljei -- Newly registered NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE OD DO GODINE UNEMPLOYMENT AND EMPLOYMENT FROM 1985 TO 2021 Zaposlei sa evidecije ZZZCG - Employed from register Prestaak vođeja evidecije Termiatio of keepig evidece - Nezaposlea lica (prosjek) Uemployed persos (average) Lačai ideks - Chai idex - Prvi put traže zaposleje - Firsttime job seekers Korisici ovčae akade Uemploymet beefit claimats Prijavljee potrebe za radicima i pripravicima Registered vacacies , T 1 6

11 G 1 G 1 NEZAPOSLENA LICA PREMA POLU OD DO GODINE 7

12 T 2 Redi broj Row umber Sadržaj NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE PREMA STRUČNOJ SPREMI I POLU U AVGUSTU GODINI UNEMPLOYMENT AND EMPLOYMENT BY EDUCATIONAL LEVEL AND GENDER IN AUGUST 2022 T 2 I Stepe struče spreme II III 1. NEZAPOSLENI KRAJEM PRETHODNOG MJESECA NOVOPRIJAVLJENI U IZVEŠTAJNOM MJESECU Prvi put, ema zapošljavaja Prvi put, ima zapošljavaja Nije prvi put, ema zapošljavaja Nije prvi put, ima zapošljavaja RAZLOZI PRESTANKA RADNOG ODNOSA U 3. IZVJEŠTAJNOM MJESECU Pismea izjava zaposleog da želi da raskie radi 3.1. odos (otkaz ugovora o radu) Isplaćea jedokrata ovčaa akada zaposleom 3.2. za čijim je radom prestala potreba Isplaćea otpremia zaposleom za čijim je radom 3.3. prestala potreba Zakljucivaje sporazuma s poslodavcem o prestaku 3.4. radog odosa Isteka rada a odredeo vreme u svojstvu 3.5. pripravika Likvidacija preduzeca Prestaak rada poslodavca Istek rada a odredeo vreme Istek radog agažovaja ezaposleog lica Ostali razlozi utvrdei zakoom ili kolektivim ugovorom ZAPOŠLJAVANJE SA EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH ZZZCG (period 1. jauar -posledji da u 4. izvještajom mjesecu) PRESTANAK VOĐENJA EVIDENCIJE U 5. IZVJEŠTAJNOM MJESECU NEZAPOSLENI KRAJEM IZVJEŠTAJNOG MJESECA Od ukupo ezaposleih - prvi put traže zaposl Educatioal level IV V VI VII-1 VII-2 VIII Ukup Ukup o Wom e Ukup o Že Wom e 8

13 T 3 NEZAPOSLENOST I SLOBODNA RADNA MJESTA PREMA STRUČNOJ SPREMI U AVGUSTU 2021 I GODINE UNEMPLOYMENT AND VACANCIES BY EDUCATIONAL LEVEL IN AUGUST 2021 AND 2022 T 3 Lica koja traže zaposleje Lica koja prvi put traže zaposleje Prijavljei za zaposleje Novčaa akada - broj slučajeva Prestaak vođeja evidecije Ukupe potrebe za radicima i pripravicima Potrebe za pripravicima Nezaposlea lica a početku izvještajog mjeseca Ukupa broj prijavljeih za zaposleje po prestaku radog odosa Nezaposlea lica zbog prestaka rada poslodavca Mjesec Stepe struče spreme (Educatioal level) Moth I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII Job seekers idex First time job seekers idex Registered for employmet idex Uemploymet beefit - umber of claimats idex Number of persos deactivated from the register idex demad for workers ad traiees idex Demad for traiees idex Uemployed at the begiig of reportig moth idex idex Uemployed due to busiess closure idex G 2 STRUKTURA NEZAPOSLENIH LICA PREMA STRUČNOJ SPREMI U AVGUSTU GODINE STRUCTURE OF UNEMPLOYMENT BY EDUCATIONAL LEVEL IN AUGUST 2022 VIII VII-2 VII-1 VI V IV III II I

14 Adrijevica Berae Budva Bijelo Polje Bar Cetije Dailovgrad Golubovci Gusije Herceg Novi Kolaši Kotor Mojkovac Nikšić Podgorica Plav Petjica Pljevlja Plužie Rožaje Šavik Tivat Tuzi Ulcij Žabljak T 4 Red i broj Row um ber Opštia Muicipality NEZAPOSLENA LICA PREMA OPŠTINAMA, STRUČNOJ SPREMI I POLU, STANJE NA DAN GODINE UNEMPLOYED BY MUNICIPALITIES, EDUCATIONAL LEVEL AND GENDER - ON Stepe struče spreme I II III Ukup o % žee Share of wome Educatioal level IV V VI VII-1 VII-2 VIII 1. Adrijevica Berae Budva Bijelo Polje Bar Cetije Dailovgrad Golubovci Gusije Herceg Novi Kolaši Kotor Mojkovac Nikšić Podgorica Plav Petjica Pljevlja Plužie Rožaje Šavik Tivat Tuzi Ulcij Žabljak Wom e G 3 STRUKTURA NEZAPOSLENIH PO OPŠTINAMA NA DAN GODINE UNEMPLOYMENT STRUCTURE BY MUNICIPALITIES ON

15 T 4-1 NEZAPOSLENA LICA SA INVALIDITETOM PREMA OPŠTINAMA, STRUČNOJ SPREMI I POLU, STANJE NA DAN GODINE Red i broj Row um ber Opštia Muicipality % žee Share of wome Ukup o Stepe struče spreme I II III IV V Ukup o Ukup o Ukup o Ukup o Wo me Ukup o Educatioal level VI Ukup o VII-1 VII-2 VIII Ukup o Ukup o Wo me 1. Adrijevica Berae Budva Bijelo Polje Bar Cetije Dailovgrad Golubovci Gusije Herceg Novi Kolaši Kotor Mojkovac Nikšić Podgorica Plav Petjica Pljevlja Plužie Rožaje Šavik Tivat Tuzi Ulcij Žabljak

16 T 5 PREGLED NEZAPOSLENIH LICA PRIJAVLJENIH ZA ZAPOSLENJE PREMA OPŠTINAMA, STRUČNOJ SPREMI I POLU U MJESECU avgustu GODINE UNEMPLOYED REGISTERED FOR EMPLOMENT BY MUNICIPALITIES, EDUCATIONAL LEVEL AND GENDER IN August 2022 Red i broj Row umb er Opštia Muicipality % žea Share of wome I Stepe struče spreme II III 1. Adrijevica Berae Budva Bijelo Polje Bar Cetije Dailovgrad Golubovci Gusije Herceg Novi Kolaši Kotor Mojkovac Nikšić Podgorica Plav Petjica Pljevlja Plužie Rožaje Šavik Tivat Tuzi Ulcij Žabljak Educatioal level IV V VI VII-1 VII-2 VIII Ukup o Wom e Ukup o Wom e 12

17 G 4 PRIJAVLJENI ZA ZAPOSLENJE PREMA OPŠTINAMA U MJESECU avgustu PRIJAVLJENI ZA ZAPOSLENJE PREMA STEPENIMA STRUČNE SPREME U GODINE MJESECU avgustu GODINE G 5 REGISTERED FOR EMPLOYMENT BY MUNICIPALITIES IN August 2022 REGISTERED FOR EMPLOYMENT BY EDUCATIONAL LEVEL IN August 2022 Žabljak Ulcij Tuzi Tivat Šavik Rožaje Plužie Pljevlja Petjica Plav Podgorica Nikšić Mojkovac Kotor Kolaši Herceg Novi Gusije Golubovci Dailovgrad Cetije Bar Bijelo Polje Budva Berae Adrijevica I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII

18 T 6 PREGLED LICA KOJA TRAŽE PRVO ZAPOSLENJE PREMA OPŠTINAMA, STRUČNOJ SPREMI I POLU U MJESECU avgustu GODINE FIRST TIME JOB-SEEKERS BY MUNICIPALITIES, EDUCATIONAL LEVEL AND GENDER IN August 2022 Redi broj Row umbe r Opštia Muicipality % žea Share of wome Stepe struče spreme I II III Educatioal level IV V VI VII-1 VII-2 1. Adrijevica Berae Budva Bijelo Polje Bar Cetije Dailovgrad Golubovci Gusije Herceg Novi Kolaši Kotor Mojkovac Nikšić Podgorica Plav Petjica Pljevlja Plužia Rožaje Šavik Tivat Tuzi Ulcij Žabljak Wom e Ukup o Wom e Ukup o VIII 14

19 Adrijevica Berae Budva Bijelo Polje Bar Cetije Dailovgrad Golubovci Gusije Herceg Novi Kolaši Kotor Mojkovac Nikšić Podgorica Plav Petjica Pljevlja Plužia Rožaje Šavik Tivat Tuzi Ulcij Žabljak G 6 LICA KOJA TRAŽE PRVO ZAPOSLENJE PREMA OPŠTINAMA U MJESECU avgustu GODINE FIRST TIME JOB-SEEKERS BY MUNICIPALITIES IN August G 7 LICA KOJA TRAŽE PRVO ZAPOSLENJE PREMA STEPENU STRUČNE SPREME U avgustu GODINE FIRST TIME JOB-SEEKERS BY EDUCATIONAL LEVEL IN August I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII 15

20 T 7 Redi broj Row umber Opštia Muicipality PREGLED PRESTANKA VOĐENJA EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH LICA PREMA OPŠTINAMA, POLU I STRUČNOJ SPREMI U MJESECU avgustu GODINE UNEMPLOYED DEACTIVATED FROM REGISTER BY MUNICIPALITIES, GENDER AND EDUCATIONAL LEVEL IN August 2022 Wom a % žea Share of wome I Stepe struče spreme II III Educatioal level IV V VI VII-1 VII-2 1. Adrijevica Berae Budva Bijelo Polje Bar Cetije Dailovgrad Golubovci Gusije Herceg Novi Kolaši Kotor Mojkovac Nikšić Podgorica Plav Petjica Pljevlja Plužie Rožaje Šavik Tivat Tuzi Ulcij Žabljak T 7 VIII 16

21 Adrijevica Berae Budva Bijelo Polje Bar Cetije Dailovgrad Golubovci Gusije Herceg Novi Kolaši Kotor Mojkovac Nikšić Podgorica Plav Petjica Pljevlja Plužie Rožaje Šavik Tivat Tuzi Ulcij Žabljak G 8 PRESTANAK VOĐENJA EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH LICA PREMA STEPENU STRUČNE SPREME U avgustu GODINE OPŠTINAMA U MJESECU avgustu GODINE G 9 PRESTANAK VOĐENJA EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH LICA PREMA UNEMPLOYED DECTIVATED FROM REGISTER BY EDUCATIONAL LEVEL IN August 2022 UNEMPLOYED DEACTIVATED FROM REGISTER BY MUNICIPALITIES IN August IV I II III V VI VII-1 VII-2 VIII

22 T 8 RAZLOZI PRESTANKA VOĐENJA EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH LICA PREMA DUŽINI ČEKANJA NA ZAPOSLENJE U avgustu GODINE REASONS FOR TERMINATION OF KEEPING EVIDENCE ON UNEMPLOYED PERSONS BY DURATION OF UNEMPLOYMENT IN August Redi broj Row umber Razlozi prestaka vođeja evidecije o ezaposleim licima Dužia čekaja a zaposleje Do 6 mjeseci Up to 6 moths 6-12 mjeseci 6-12 moths 1-3 godie 1-3 years Duratio of uemploymet 3-5 godia 3-5 years 5-8 godia 5-8 years Preko 8 godia Over 8 years UKUPNO Kada ezaposleo lice zasuje radi odos sa puim vremeom a određeo 1 vrijeme Kada ezaposleo lice zasuje radi odos sa puim radim vremeom a 2 eodređeo vrijeme Kada ezaposleo lice ostvari pravo a starosu, ivalidsku ili porodiču 3 peziju, u skladu sa posebim zakoom Lice registrovao kao preduzetik odoso obavlja profesioalu ili drugu 4 djelatost kao osovo zaimaje Kada se ezaposleo lice samo odjavi sa evidecije orgaizacije za 5 zapošljavaje U slučaju smrti ezaposleog lica Kada ezaposleo lice avrši 67 godia života Kada ezaposleo lice odbije uključivaje u program APZ Lica a sezoskom radu Lica sa promjeom mjesta prijavljivaja Lice ije raspoloživo za rad Studet osovih studija Lice agažovao u javom radu Stručo osposobljavaje za rad bez zasivaja radog odosa

23 T 9 PREGLED PRIJAVLJENIH SLOBODNIH RADNIH MJESTA ZZZCG PREMA OPŠTINAMA, STRUČNOJ SPREMI I POLU U MJESECU avgustu GODINE VACANCIES BY MUNICIPALITIES, EDUCATIONAL LEVEL AND GENDER IN August Redi broj Row umber Opštia Muicipality Pripravici Traiees I Stepe struče spreme II III Pripravici Traiees IV Pripravici Traiees V Pripravici Traiees VI Pripravici Traiees Educatioal level VII-1 Pripravici Traiees VII-2 Pripravici Traiees VIII Pripravici Traiees 1. Adrijevica Bar Berae Bijelo Polje Budva Cetije Dailovgrad Golubovci Gusije Herceg Novi Kolaši Kotor Mojkovac Nikšić Petjica Plav Pljevlja Plužie Podgorica Rožaje Šavik Tivat Tuzi Ulcij Žabljak

24 Adrijevi ca Bar Berae Bijelo Polje Budva Cetije Dailovgr ad Golubovc i Gusije Herceg Novi Kolaši Kotor Mojkovac Nikšić Petjica Plav Pljevlja Plužie Podgoric a Rožaje Šavik Tivat Tuzi Ulcij Žabljak G 10 STRUKTURA SLOBODNIH RADNIH MJESTA PREMA OPŠTINAMA U MJESECU avgustu GODINE STRUCTURE OF VACANCIES BY MUNICIPALITIES IN August III 400 IV STRUKTURA SLOBODNIH RADNIH MJESTA PREMA STEPENU STRUČNE SPREME U avgustu G 11 STRUCTURE OF VACANCIES BY EDUCATIONAL LEVEL IN August I II VII V VI VII-2 VIII 0 20

25 T 10 PREGLED PRIJAVLJENIH SLOBODNIH RADNIH MJESTA ZZZCG PREMA DJELATNOSTIMA I STRUČNOJ SPREMI U MJESECU avgustu GODINE VACANCIES ANNOUNCED VIA EAM BY ACTIVITY AND EDUCATIONAL LEVEL IN August 2022 T 1 Stepe struče spreme - Educatioal level Djelatost UKUPNO TOTAL Pripravici Traiees I Ukup o II Ukup o III Pripravici Traiees IV Pripravici Traiees V Pripravici Traiees VI VII-1 VII-2 Pripravici Traiees Pripravici Traiees Pripravici Traiees VIII Pripravici Traiees Sector of ecoomic activity A Poljoprivreda, lov i ribarstvo B Rudarstvo C Prerađivačka idustrija D Sadbijevaje električom eergijom, parom i klimatizacijom E Sadbijevaje vodom; upravljaje otpadim vodama, kotrolisaje procesa uklajaja otpada i sl. F Građeviarstvo G Trgovia a veliko i trgovia a malo; opravka motorih vozila, motocikala i predmeta za liču upotrebu i H Saobraćaj i skladišteje I Usluge smještaja i ishrae J Iformisaje i komuikacije K Fiasijske djelatosti i djelatosti osiguraja L Poslovaje ekretiama M Struče, auče, iovacioe i tehičke djelatosti N Admiistrative i pomoće usluže djelatosti O Država uprava i odbraa; obavezo socijalo osiguraje P Obrazovaje Q Zdravstvea i socijala zaštita R Umjetost, zabava i rekreacija S Ostale usluže djelatosti T Djelatost domaćistva kao poslodavca, koja proizvode dobra i usluge za sopstvee potrebe U Djelatost eksteritorijalih i tijela UKUPNO A Agriculture, hutig ad fishig B Miig C Processig idustry D Electricity supply, steam supply ad air coditioig E Water supply, waste water maagemet, waste disposal cotrol etc. F Costructio G Wholesale ad retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles ad persoal ad household items H Trasportatio ad storage I Accomodatio ad caterig services J Iformatio amd commuicatio K Fiacial ad isurace activities L Realestate busiess M Professioal, scietific, iovative ad techical activities N Admiistrative ad auxiliary service activities O State admiistratio ad defese; madatory social isurace Q Health care ad social care R Art, leisure ad recreatio S Other service activities T Activity of household-based employers, producig goods ad services for ow use 21

26 T 11 Stepe struče spreme Educatioal level PREGLED PRIJAVLJENIH SLOBODNIH RADNIH MJESTA PREMA VRSTI RADNOG MJESTA,VRSTI RADNOG ODNOSA I STEPENU STRUČNE SPREME U avgustu GODINE ANNOUNCED VACANCIES BY JOB TYPE, EMPLOYMENT CONTRACT TYPE AND EDUCATIONAL LEVEL IN August 2022 Vrsta radog mjesta Type of job Novootvorea - Newly created Upražjea - Vacacy Na eodređeo vrijeme - Idefiite term Vrsta radog odosa Type of employmet Na određeo vrijeme - Fixed term Pripravici - Traiees I II III IV V VI VII VII VIII Ostali - Other UKUPNO - TOTAL

27 Adrijevica Bar Berae Bijelo Polje Budva Cetije Dailovgr Gusije Herceg Kolaši Kotor Mojkovac Nikšić Petjica Plav Pljevlja Plužie Podgorica Rožaje Šavik Tivat Tuzi Ulcij Žabljak Redi broj Row umber T 12 PREGLED ZAPOŠLJAVANJA LICA SA EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH ZZZCG PREMA OPŠTINAMA U KOJIMA SU ZAPOSLENI, STRUČNOJ SPREMI I POLU U PERIODU GODINE T 12 OVERVIEW OF EMPLOYMENT OF PERSONS FROM THE REGISTER OF UNEMPLOYED ZZZCG, BY MUNICIPALITIES, BY EDUCATIONAL LEVEL AND BY SEX, Stepe struče spreme Educatioal level Opštia % žee I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII Share of Muicipality wome 1. Adrijevica Bar Berae Bijelo Polje Budva Cetije Dailovgrad Gusije Herceg Novi Kolaši Kotor Mojkovac Nikšić Petjica Plav Pljevlja Plužie Podgorica Rožaje Šavik Tivat Tuzi Ulcij Žabljak G 12 BROJ ZAPOŠLJAVANJA LICA SA EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH ZZZCG, PREMA OPŠTINAMA U KOJIMA SU ZAPOSLENI, U PERIODU GODINE NUMBER OF EMPLOYMENT OF PERSONS IN REGISTER OF UNEMPLOYED ZZZGG, BY MUNICIPALITIES,

28 T 13 PREGLED ZAPOŠLJAVANJA LICA SA EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH ZZZCG PO DJELATNOSTIMA I STRUČNOJ SPREMI U PERIODU GODINE OVERVIEW OF EMPLOYMENT OF PERSONS FROM THE REGISTER OF UNEMPLOYED ZZZGG BY ACTIVITIES AND EDUCATIONAL LEVEL T Stepe struče spreme Educatioal level Djelatost UKUPNO TOTAL I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII Sector of ecoomic activity A Poljoprivreda, lov i ribarstvo B Rudarstvo C Prerađivačka idustrija D Sadbijevaje električom eergijom, parom i klimatizacijom E Sadbijevaje vodom; upravljaje otpadim vodama, kotrolisaje procesa uklajaja otpada i sl. F Građeviarstvo G Trgovia a veliko i trgovia a malo; opravka motorih vozila, motocikala i predmeta za liču upotrebu i domaćistvo H Saobraćaj i skladišteje I Usluge smještaja i ishrae J Iformisaje i komuikacije K Fiasijske djelatosti i djelatosti osiguraja L Poslovaje ekretiama M Struče, auče, iovacioe i tehičke djelatosti N Admiistrative i pomoće usluže djelatosti O Država uprava i odbraa; obavezo socijalo osiguraje P Obrazovaje Q Zdravstvea i socijala zaštita R Umjetost, zabava i rekreacija S Ostale usluže djelatosti T Djelatost domaćistva kao poslodavca, koja proizvode dobra i usluge za sopstvee potrebe U Djelatost eksteritorijalih i tijela UKUPNO A Agriculture, hutig ad fishig B Miig C Processig idustry D Electricity supply, steam supply ad air coditioig E Water supply, waste water maagemet, waste disposal cotrol etc F Costructio H Trasportatio ad storage I Accomodatio ad caterig services J Iformatio amd commuicatio K Fiacial ad isurace activities L Realestate busiess M Professioal, scietific, iovative ad techical activities N Admiistrative ad auxiliary service activities O State admiistratio ad defese; madatory social isurace Q Health care ad social care R Art, leisure ad recreatio G Wholesale ad retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles ad persoal ad household items S Other service activities T Activity of household-based employers, producig goods ad services for ow use G 13 STRUKTURA ZAPOŠLJAVANJA LICA SA EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH ZZZCG PO STEPENU STRUČNE SPREME U PERIODU GODINE STRUCTURE OF EMPLOYMENT OF PERSONS FROM THE REGISTER OF UNEMPLOYED ZZZGG BY EDUCATIONAL LEVEL, I 1439 II 146 III 1984 IV 4446 V 41 VI 145 VII VII VIII 7 I II III IV V VI VII -1 VII -2 VIII 24

29 Šifra zaimaja PREGLED NAJTRAŽENIJIH ZANIMANJA PREMA PRIJAVLJENIM POTREBAMA U AVGUSTU GODINE THE MOST DEMANDED OCCUPATIONS BY REGISTERED NEEDS IN August 2022 Zaimaje Broj tražeih radika Šifra zaimaja Zaimaje Broj tražeih radika Lica bez zaimaja i struče spreme (Zavrsea osova skola) Turistički i ugostiteljski tehičar Pomoći ugostitelj Tehičar kuliarstva Lica bez zaimaja i struče spreme ( bez škole) Admiistrativi tehičar Koobar Farmaceutski tehičar Sobarica Diplomirai ižejer za hemijsku tehologiju Prodavac Diplomirai ekoomista za opštu ekoomiju, bakarstvo i fiasije Diplomirai ekoomista Psiholog Točilac pića Diplomirai farmaceut Diplomirai pravik Specijalista pedijatrije Servir Doktor medicie Mediciski tehičar Pomoći kuvar Mediciska sestra Vozač teretjaka Keler Kuvar Zdravstvei tehičar Diplomirai ižejer elektrotehike za eergetiku Arhitektura- stepe specijaliste Čistac prostorija Ugostitelj Diplomirai ižejer elektrotehike za račuarsku tehiku Pripremač pica Pripremač amirica Elektrotehičar eergetike Diplomirai poljoprivredi ižejer za proizvodju bilja Diplomirai ižejer građeviarstva Pedagog Vozač drumskog vozila Trgovački tehičar 4 T 14 25

30 T 15 PREGLED BROJA ISPLATA NOVČANE NAKNADE I IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA PREMA OPŠTINAMA, STRUČNOJ SPREMI I POLU U MJESECU avgustu GODINE NUMBER OF UNEMPLOYMENT BENEFITS PAID OFF AND AMOUNT OF PAID FUNDS BY MUNICIPALITIES, EDUCATIONAL LEVEL AND GENDER IN AUGUST 2022 T 15 Redi broj Row umber Opštia Muicipality Izos sredstava Amout Broj isplata Number of claimats Wom e I Stepe struče spreme II III Educatioal level IV V VI VII-1 1 Adrijevica Budva Cetije Dailovgrad Golubovci Gusije Kolaši Kotor Mojkovac Petjica Bar Berae Bijelo Polje Herceg Novi Nikšić Pljevlja Podgorica Plav Plužie Rožaje Šavik Tivat Tuzi Ulcij Žabljak VII-2 VIII 26

31 G 14 STRUKTURA BROJA ISPLATA NOVČANE NAKNADE U MJESECU avgustu GODINE STRUCTURE OF NUMBER OF UNEMPLOYMENT BENEFITS PAID OFF IN AUGUST 2022 STRUKTURA BROJA ISPLATA NOVČANE NAKNADE PO STEPENU STRUČNE SPREME U avgustu STRUCTURE OF NUMBER OF UNEMPLOYMENT BENEFITS PAID OFF BY EDUCATIONAL LEVEL IN AUGUST 2022 G 15 Žabljak Ulcij Tuzi Tivat VIII Šavik Rožaje VII-2 Plužie Plav VII-1 Podgorica Pljevlja Nikšić VI Herceg Novi Bijelo Polje 1 V Berae Bar IV Petjica Mojkovac Kotor III Kolaši Gusije II Golubovci Dailovgrad Cetije I Budva Adrijevica

32 IZVORI PODATAKA I OBJAŠNJENJE POJMOVA Izvori podataka za Mjeseči statistički bilte su evidecije koje se vode u Zavodu za zapošljavaje Cre Gore prema odredbama Zakoa o posredovaju pri zapošljavaju i pravima za vrijeme ezaposleosti ("Službei list RCG", broj 024/19 od 24. aprila godie NEZAPOSLENO LICE Nezaposleo lice je lice od 15 do 67 godia života, koje je crogorski državljai, alazi se a evideciji Zavoda za zapošljavaje Cre Gore (u daljem tekstu: Zavod), sposobo ili djelimičo sposobo za rad, koje ije zasovalo radi odos, aktivo traži zaposleje i raspoloživo je za rad. Nezaposleim licem, u smislu stava 1 ovog člaa, smatra se i straac koji, u skladu sa posebim zakoom, ima: - dozvolu za stali boravak; - dozvolu za privremei boravak za lice bez državljastva; - dozvolu za privremei boravak do tri godie, u skladu sa člaom 220 Zakoa o stracima ("Službei list CG", br. 12/18 i 3/19); - dozvolu za privremei boravak radi spajaja porodice sa crogorskim državljaiom ili sa stracem koji ima dozvolu za stali boravak; - dozvolu za privremei boravak iz humaitarih razloga; - prizat status izbjeglice ili odobreu dodatu zaštitu; - odobre azil, supsidijaru zaštitu ili koji traži međuarodu zaštitu, protekom roka od devet mjeseci od daa podošeja zahtjeva za međuarodu zaštitu. Nezaposleim licem e smatra se lice koje je: - registrovao kao preduzetik, odoso koje obavlja profesioalu ili drugu djelatost kao osovo zaimaje; - jedii vlasik ili vlasik više od 51% u privredom društvu, u skladu sa posebim zakoom; - poljoprivredik - osiguraik, u skladu sa posebim zakoom; - korisik pezije; - redova učeik; - studet osovih studija, u skladu sa posebim zakoom. 28

33 NOVOPRIJAVLJENI (prijavljei a evideciju ezaposleih ZZZCG u periodu) Pod ovoprijavljeim, u ovom izvještaju, podrazumijevaju se lica koja a početku izvještajog mjeseca ijesu bila a evideciji ezaposleih ZZZCG, a kraj mjeseca dočekali su kao ezaposlea lica (mjesec posmatra kao cjelia). U izvještajima za III, VI, IX i XII mjesec, tabela "T3 - ukupo" - Ukupa broj prijavljeih za zaposleje, predstavlja zbir ovoprijavljeih po mjesecima, od početka godie do kraja izvještajog mjeseca, (mjesec posmatra kao cjelia). Grupe ovoprijavljeih lica: Prvi put, ema zapošljavaja - odosi se a lica koja su se prvi put prijavila a evideciju Zavoda, a do tada isu bila zapošljavaa; Prvi put, ima zapošljavaja - lica koja su se prvi put prijavila a evideciju Zavoda, a do tada su bila zapošljavaa; Nije prvi put, ema zapošljavaja - lica koja su se više puta prijavljivala a evideciju Zavoda, a isu bila zapošljavaa; Nije prvi put, ima zapošljavaja - lica koja su se više puta prijavljivala a evideciju Zavoda, a bila su zapošljavaa. PRESTANAK VOĐENJA EVIDENCIJE Prestaak vođeja evidecije u izvještajom mjesecu obuhvata lica koja su a početku izvještajog mjeseca bila a evideciji ezaposleih ZZZCG, a a kraju mjeseca ije ih bilo među ezaposleim licima (mjesec posmatra kao cjelia). U izvještajima za III, VI, IX i XII mjesec, tabela "T3 - ukupo" - Prestaak vođeja evidecije- ukupa broj lica, predstavlja zbir prestaka vođeja evidecije po mjesecima, od početka godie do kraja izvještajog mjeseca, (mjesec posmatra kao cjelia). ZAPOSLENI SA EVIDENCIJE Osobe koje su se u tekućoj godii zaposlile (period od 1. jauara do posledjeg daa u izvještajom mjesecu), a bile su a evideciji Zavoda za zapošljavaje. Broj zapošljavaja je prema prispjelim podacima Poreske Uprave Cre Gore. RAZLOZI PRESTANKA VOĐENJA EVIDENCIJE O NEZAPOSLENIM LICIMA Evidecija o ezaposleom licu prestaje da se vodi, ako: - se odjavi iz evidecije; - zasuje radi odos, u skladu sa zakoom; - se registruje kao preduzetik, odoso otpoče da obavlja profesioalu ili drugu djelatost kao osovo zaimaje; 29