НЕДЕЉА : год.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "НЕДЕЉА : год."

Транскрипт

1 Бр.03/ год. ПРАВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА У МОТО КРОСУ НАГРАДА АРИЉА 2021 Чл.1. Сатница такмичења СУБОТА : год. 10 оо Верификација и технички преглед Слободни тренинг MX3 и MXS Слободни тренинг MX65 и MX Слободни тренинг MX B Слободни тренинг MX1 и MX Пауза Слободни тренинг MX3 и MXS Слободни тренинг MX65 MX Слободни тренинг MXB Слободни тренинг MX1 и MX Квалификациони тренинг MX3 и MXS Квалификациони тренинг MX65 и MX Квалификациони тренинг MXB Квалификациони тренинг MX1 и MX2 Обавезно је присуство 1 санитетског возила и судија на стази по елаборату о безбедности стазе са мерењем времена Верификација и технички преглед Загревање Загревање Загревање Загревање Свечано отварање Трка MX3 и MXS Трка MX Трка MX Трка MXB Трка MX Трка MX2 Пауза Tрка MX3 и MXS НЕДЕЉА : год.

2 Tрка MX Tрка MX Tрка MXB Tрка MX Tрка MX Додела хаграда Чл.2 На основу Правилника о Мото спорту МСС-дисциплина мото крос, за 2021.г, правилника ФИМ-а, УЕМ-а и овог Правилника, одржаће се такмичење у мото кросу које ће се бодовати за Отворени Шампионат Србије Награда Ариља у Ариљу, у конкуренцији појединаца и у конкуренцији екипа и екипа спонзора за класе: MX50, МX65, МX85, МX1, МX2, МХ2 јуниор и Куп Србије у класама МX3, МХS, МXВ и MXATW. ПРАВИЛНИК Чл.1 Назив такмичења: НАГРАДА АРИЉА 2021 Чл.2 На основу календара МСС одржава се такмичење Награда Ариља 2021 дана 15/ г. на стази MX СTАЗА ВИРОВО Ариље Чл.3 Организатор: МК ЕРЕ из Ариља, ул.карађорђева 2, Ариље, Чл.4. Услови такмичења Tакмичење ће се одвијати према овом Правилнику, Додатку Правилника за дисциплину мото крос, Правилнику о мото спорту МСС и одговарајућим међународним Правилницима ФИМ, УЕМ и БМУ као и одговарајућим Техничким Правилницима МСС. Организациони одбор: - Председник: Душко Грујовић - Заменик Председника: Жељко Крсмановић - Члан: Владе Милутиновић - Члан: Дарко Поповић - Члан: Иван Симић Званична лица на такмичењу: - Директор такмичења: - Помоћник директора за безбедност: - Секретар трке: - Стартер: - Главни лекар такмичења: дежурна служба Хитне помоћи - Руководилац верификације: - Руководилац техничке комисије: - Руководилац сервисног паркишта (бокса): - Руководилац затвореног паркишта: - Особа за контакт са такмичарима: Душко Грујовић - Особа за однос са медијима: Душко Грујовић - Мерење времена: хроно служба МСС

3 Надзорни орган Спортска комисија: - Председник, Делегат МСС - Члан, Делегат дисциплине - Члан, Делегат Организатора - технички комесар, Делегат Техничке Комисије МСС Чл. 5. КАНЦЕЛАРИЈА ТАКМИЧЕЊА МК ЕРЕ из Ариља, ул.карађорђева 2, Ариље, Чл. 6. СЛУЖБЕНЕ ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ Локација службених огласних табли пре почетка такмичења - Ул.Карађорђева 2, Ариље и на такмичењу-огласна табла у бокс-у. Чл. 7. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Мото трке на стази МХ Стаза Вирово Ариље бодују се за Отворени шампионат Србије Награда Ариља у Ариљу, у у конкуренцији појединаца и у конкуренцији екипа и екипа спонзора за класе: MX50, МX65, МX85, МX1, МX2, МХ125 и Ккуп Србије у класама МX3, МХS, МXВ и MXATW. Право учешћа на такмичењу имају возачи који поседују важећу лиценцу МСС за такмичарску сезону у којој се такмичење одржава. На такмичењу Награда Ариља 2021 могу учествовати возачи који не поседују лиценце МСС, већ лиценце других националних савеза са којим је МСС уговорио њихово учествовање, а имају дозволу припадајућег Савеза за учествовање, и бодују се за Шампионат Србије. Сви возачи без обзира на припадност другом Савезу морају се придржавати Правилника МСС. Потписом пријаве оверене од стране матичног МК/СМК и приступом на такмичење такмичари и возачи прихватају поштовање правила наведених у члану 17. Посебног Правиника о организацији такмичења Мото Савеза Србије, Правилника Организатора па се одричу било ког поступка који није у складу са одредбама наведених Правилника и Међународних Правилника. Чл. 8. СТАЗА Такмичење се одржава на стази Вирово, налази се у насељеном месту Вирово, удаљена 4 км од Ариља и и има следеће карактеристике: - дужина стазе 1405 метара - ширина стазе 8 метара - подлога стазе земља, шкриљац, до 3 цм, 10% траве - вози се десни круг - пропусна моћ стазе 25 возача На стази МХ Стаза Вирово Ариље постоје 17 кривина, 9 правца, 6 скокова. Скица стазе је саставни део овог Правилника. Чл. 9. МОТОРИ На такмичењу могу наступати мотори који задовољавају услове ТЕХНИЧКИХ ПРАВИЛА МСС. СВЕ ШТО НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО И ПРОПИСАНО ОВИМ ПРАВИЛОМ СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО. На такмичењу возач може да наступи у две класе из различитих дивизија, ако им то дозвољава сатница и програм такмичења. Према техничким спецификацијама и радним запреминама мотора возила се разврставају у класе и дивизије.

4 Организатор задржава право промена класа у дивизијама у зависности од броја пријављених мотора по класама. Чл.10 ОПРЕМА Мотори са недостатком сигурносне опреме или опремом која не задовољава прописе неће се дозволити учествовање на такмичењу, или ће бити искључени са такмичења. Чл.11 ЗАШТИТНА ОПРЕМА ВОЗАЧА За време тренинга и трке такмичар мора да има заштитну опрему у складу са ФИМ стандардима за мото спорт. Контрола наведене опреме се обавља на техничком прегледу и у предстартном простору, а возач је дужан да је користи од изласка из сервисног паркишта (бокса) до уласка у сервисно или затворено паркиште, по завршетку тернинга или трке. Чл.12 УСЛОВИ ЗА ВОЗАЧЕ Право учешћа на такммичењу имају сви возачи који поседују: Возачку лиценцу одговарајуће категорије за такмичарску сезону у којој се такмичење одржава Лекарско уверење не старије од шест месеци од датума издавања, важеће са последњим даном тркачког викенда Полису осигурања живота на такмичењу са најмањим износом ,00 динара у случају смрти и ,00 динара у случају трајног инвалидитета. Возач који нема полису осигурања дужан је да исту уплати на верификацији, у супротном не може учествовати на такмичењу Уредно попуњену и потписну пријаву, оверену од стране матичног клуба, за наступ на такмичењу. За такмичаре млађе од 18.година обавезна је сагласност оверена од стране надлежне институције Чл.13 САСТАНАК СА ВОЗАЧИМА - БРИФИНГ Састанак са возачима брифинг на стартној рампи и то: - у суботу пре почетка тренинга 12:00 сати - у недељу пре старта трке 10:15 сати Сви возачи су обавезни да присуствују на оба брифинга у случају недоласка, возач ће бити кажњен са 5.000,00 динара, а у случају кашњења или неадекватно обучен (без обавезне опреме) са 2.000,00 динара. Уколико возач не плати казну пре почетка тренинга односно трке неће му се дозволити учешће на такмичењу. Чл.14 ПРИЈАВЕ Пријаве за ово такмичење подносе се на одговарајућем обрасцу који је саставни део овог Правилника на адресу: МК Ере, Ул.Карађорђева 2, Ариље, текући рачун , банка Поштанска штедионица, тел.063/ , Пријаве достављене електронском поштом морају бити у оригиналу предате на верификацији са печатом клуба. Уз подношење пријаве на верификацији се подноси доказ о унапред уплаћеној уписнини, уколоко није уплаћена плаћа се на верификацији. Непотпуне, нејасне и неоверене Пријаве неће бити прихваћене. Број учесника на такмичењу није ограничен.

5 Чл.15 УПИСНИНА Висина уписнине одређена је Правилником МСС 3.000,00 динара за све класе осим МХ50, МХ65 и МХ85. Возачи других Националних Савеза Организатору уплаћују исте уписнине предвиђене предходним ставом за класу у којој наступају, осим ако организатор другачије не одлучи. Уписнина ће бити враћена у целости, ако Пријава не буде прихваћена. Члан 16 ОДГОВОРНОСТ И ОСИГУРАЊЕ Сваки возач наступа на сопствену одговорност и обавезан је да поштује све одредбе Спортских Правилника који регулишу Шампионат и овог Правилника. Организатор не прихвата било какву одговорност према возачима за повреде особа и штете на имовини других возача, такмичара, механичара и трећих лица. Сваки такмичар/возач је је одговоран за сва лична осигурања. У случају повређивања трећих лица, возач је сагласан да возило мора бити подвргнуто експертризи техничке исправности у складу са Правилником МСС и/или ФИМ упутствима за експертризе. Чл.17 СТАРТНИ БРОЈЕВИ Возачи су дужни да сами обезбеде стартне бројеве у складу са одредбама Правилника МСС. Возачу без стартног броја на мотору неће бити дозвољен старт. Чл.18 РЕКЛАМЕ На моторима могу бити истакнуте рекламе уз услов да су у складу са прописима ФИМ, Спортским Правилницима МСС и да нису увредљиви. Чл.19 ВЕРИФИКАЦИЈА Верификација ће се обавити у простору стазе који је за то одрђеен и обележен на скици стазе (саставни део прилога овог Правилника) Време вериификације је одређено у делу овог Правилника I Програм такмичења За кашњење на верификацију и непоштовање Програма такмичења плаћа се казна у висини од 50% вредности укупне стартарине класе која се пријављује. Такмичари који не плате наведену казну и касне више од 30 минута на верификацију неће бити примљени на такмичење. Чл.20 ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ Технички пријем ће се обавити у простору стазе који је за то одређен и обележен на скици стазе (саставни део прилога овог Правилника). Време техничког пријема је одређено у делу овог Правилника I Програм такмичења. На захтев Техничке комисије организатора возач је дужан показати техничку књижицу и хомологацију мотора, у противном пријем може бити одбијен. Обављен технички пријем није потврда да мотор одговара важећим правилима. Возач/такмичар је одговоран и потврђује да је предходно извршио детаљан технички преглед мотора, да је мотор довезао технички проверен и исправан, са исправним управљачким и кочионим системом, посебно због специфичности и захтевности саме стазе.

6 Чл.21 ТРЕНИНГ Тренинг се вози по распореду и времену одређеног у делу овог Правилника I Програм такмичења Организатор задржава право промене дивизија у зависности од броја пријављених возача по класама. Сви возачи су дужни да поступају по упутсвима Руководиоца сервисног паркишта (бокса) пре изласка на стазу за време тренинга и трке. Мерење времена се врши транспондерима. Остале одредбе су дефинисане Правилником МСС. Чл.22 ТРКА Трка се вози по распореду и времену одређеног у делу овог Правилника I Програм такмичења. Алко тест је могуће извршити пре изласка на стазу. Возачима којима буде утврђено присуство алкохола неће бити дозвољен старт. (дозвољено је 0,00 промила алкохола). Остале одредбе су дефинисане Правилником МСС. Чл.23 СИГНАЛНЕ ЗАСТАВИЦЕ, ПОНАШАЊЕ НА СТАЗИ За време тренинга и трке користе се сигналне заставице у складу са Правилником МСС. Када су истакнуте црвене заставице возачи су обавезни да максимално успореном вожњом, спремни за заустављање, дођу до зоне стартног простора. ЗАБРАЊЕНО ПРЕТИЦАЊЕ!!! ако ову процедуру не поштују, возачи ће бити искључени са такмичења уз могућност додатних санкција Ако возач прекине тренинг или трку због механичког квара или неких других разлога, свој мотор мора одмах уклонити са стазе и поступити по налогу судије. Члан 24 СЕРВИСНО ПАРКИШТЕ (БОКС), Положај севисног паркишта обележен је на скици стазе. У сервисном паркишту обезбеђен је потребан број прикључака за струју. Обавеза сваког возача је да свој сервисни простор постави тако да не омета комуникацију осталих такмичара. У циљу превенције од пожара постављени су противпожарни апарати па је потребно наливати гориво у њиховој близини. Обавеза возача да се придржавају налога Руководиоца сервисног паркишта брзина кретања возила кроз паркиште строго је ограничена на 15 км/час. У времену од 24:00 до 07:00 у боксу је прописана апсолутна тишина забрањено је палити такмичарске мотоцикле и пуштати гласно музику односно правити буку која може ометети такмичаре оком одмора. Непоштовање наведених обавеза најстрожије ће се кажњавати исциплински или новчаном казном у износу 5.000,00 динара за возача и материјално за клуб чији је возач члан. Све контролне радње су у надлежности Директора такмичења или лица које он овласти. Чл.25 ЗАТВОРЕНО ПАРКИШТЕ (PARC FERME) Положај затвореног паркишта (parcferme) обележен је на скици стазе. Чл.26 ПРИГОВОРИ Приговори на одвијање такмичења и објављене резултате улажу се у складу са одредбама Правилника о организацији такмичења МСС. Приговори на објављене резултате и неправилности на тренингу и трци улажу се 30 минута по завршеном тренингу или трци (завршени тренинг или трка подразумева, од стране службе за мерење времена регистровано време проласка линије циља водећег возача). Приговори на техничку исправност улажу се у истом временском оквиру као и остали приговори. сви приговори се подносе Директору такмичења или лицу које он овласти уз обавезу плаћања таксе према одредбама Правилника МСС. Сви приговори поднети после дефинисаног рока, као и без плаћене кауције неће се уважити нити разматрати.

7 Чл.27 Мерење времена и обраду резултата ради специјализована служба МСС која је дужна да на време објави незваничне резултате и пласмане такмичења. Резултати постају званични после усвајања истих на седници Спортске Комисије такмичења. Чл.28 Организатор ће по по завршетку трке доделити пехаре за прво, друго и треће место у шампионату Србије, и Купу Србије, возачима у свим класама клубовима и спонзорима. Чл. 29 Свечана додела награда обавиће се на победничком постољу на стази присуство свечаној додели награда је лична и морална обавеза свих учесника такмичења. Сви учесници такмичења, освајачи пласмана од првог до трећег места дужни су да на додели буду у такмичраској опреми, у супротном неће им бити уручен пехар за освојен пласман неоправданим одсуством са свечаности доделе награда, возачи и такмичари се одричу права на исте и неће им се накнадно доделити. Чл.30 Организатор посебно упозорава све учеснике на следеће: -строго поштовање дисциплине и реда које налаже Организатор а у складу са Правилником о мото спорту МСС -дозвољено је уношење и попстављање рекламног и пропагандног материјала унутар свог бокса, али је строго забрањено свако неовлашћено рекламирање и било каква продаја без уговора са Организатором -забрањено је паљење ватре на отвореном у кругу стазе -забрањено је уношење и конзумирање алкохола и алкохолних пића за време одржавања такмичења -забрањен је сваки вид уништавања имовине у кругу стазе. сваки вид кршења ове одредбе повлачи материјалну и кривичну одговорност - -забрањено је излажење са мотором из сервисног паркишта без дозволе. Чл.31 Службена лица на такмичењу обавезна су да носе акредитације на којима је могуће видети њихово име и презиме и функцију на такмичењу. Возачи и њихови механичари су у обавези да на верификацији ставе и до краја такмичарског викенда носе акредитације које ће им бити аутоматска пропуснница за боравак у боксу. Особе које немају акредитацију неће моћи да бораве у простору сервисног паркишта. Представници медија новинари морају попунити одговарајући образац на основу кога добијају новинарске акредитације. Чл.32 ЕКОЛОГИЈА У циљу заштите животне средине у простору такмичарске стазе биће постављени носачи са кесама и контејнери за одлагање отпада, а у срвисном паркишту налазе се метална бурад за одлагање флуида који се мењају из мотора. Чл.33 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА Организатор задржава право допуне овог Правилника, које ће бити његов саставни део. Заинтересовани учесници такмичења о изменама и допунама аовог Правилника, биће

8 обавештени објављивањем Билтена. О свим случајевима који нису предвиђени овим Правилником одлучиваће Спортска Комисија такмичења. Овај Правилник је усвојен на седници Управног Обора Организатора МК Ере одржаној године и ступа на снагу даном одобрења од стране МСС. ПРИЛОГ: СКИЦА СТАЗЕ са унетим свим елементима стазе (распоред судијских места, санитетског, противпожарног и физичког обезбеђења, простором где је дозвољен приступ посетиоцима, простор за обављање техничког прегледа и верификације, паркиште, предстартни простор, сервисно и затворено паркиште...) МК Ере Овај Правилник је одобрен од стане Мото Савеза Србије и заведен под бројем од.године. Мото савез Србије секретар