Registar licenciranih certificiranih računovođa

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Registar licenciranih certificiranih računovođa"

Транскрипт

1 Registar licenciranih certificiranih računovođa /5 ABADŽIĆ ENVER MEHMED POLAR D.O.O. BRČKO X 6520 CR-6520/5 ABADŽIĆ JASMIN BILAL INGRAM D.D. SREBRENIK /5 ABADŽIĆ OSMAN NEVZET GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA D.O.O. LUKAVAC X /5 ABASPAHIĆ HILDUZA HAJRUDIN AMKO KOMERC D.O.O X /5 ABAZA SANELA HAJDAR MINISTARSTVO GRAĐENJA I PROSTORNOG UREĐENJA HNŽ X /5 ABAZA SANELA SELIM JP TELEVIZIJA KS D.O.O X 7118 CR-7118/5 ABAZOVIĆ ANISA RAMIZ UNIOR TEHNA D.O.O X /5 ABAZOVIĆ SABINA SAKIB DSO SERVIS ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. DANKO DRAGANOVIĆ Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 ABDAGIĆ SEAD EKREM CAMELIJA OSIGURANJE D.D. BIHAĆ X 6647 CR-6647/5 ABDIĆ MAGDA SENAD UNIKOS D.O.O. CAZIN X 5679 CR-5679/5 ABDIĆ MERSIHA ŠEMSUDIN PRIVREDNA BANKA D.D. SARAJEVO /5 ABDULAHOVIĆ FAHRUDIN RAMO UMIROVLJENIK/PENZIONER /5 ABDUZAIMOVIĆ-LIPOVIĆ SADETA MUHAREM ATACO D.O.O. MOSTAR X 4574 CR-4574/5 ABIDOVIĆ HASAN MEHMEDALIJA HD TRADE X /5 ADEMAJ ZILHA MUSTAFA ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FBIH X 4824 CR-4824/5 ADEMOVIĆ DAMIR ATIF CREDIMEX D.O.O X /5 ADILOVIĆ GANIBA RAJIF BOSNA BANK INTERNATIONAL X 5546 CR-5546/5 ADŽEM VILDANA SADIJA JU APOTEKE SARAJEVO X /5 AGAČEVIĆ SANELA FEHIM CHRONOS D.O.O /5 AGANOVIĆ SIRIJA BESIM KS ZENICA X 7935 CR-7935/5 AGANOVIĆ EDINA SIRIJA BH TELECOM D.D X 4634 CR-4634/5 AGANSPAHIĆ FERIDA MAHMUT MONETA D.O.O. SARAJEVO X /5 AGANSPAHIĆ SEAD ASIM ASA HOLDING X /5 AGANSPAHIĆ DŽEMAL ASIM AGAN- KOMERC D.O.O X 6370 CR-6370/5 AGIĆ ASMIR FAHRUDIN LIBELLUM D.O.O. ŽIVINICE CR-7963/5 AGIĆ ALAN MAHMUT JKP SANA D.O.O. SANSKI MOST U STEČAJU X /5 AGIĆ ASIM MEHMED JAJCE ALLOY WHEELS D.O.O X 7516 CR-7516/5 AGIĆ MAJDA MIRSAD DUF NAPRIJED INVEST D.O.O X 6262 CR-6262/5 AGIĆ ALMA FADIL AD.D.RESS D.O.O. SARAJEVO X 5264 CR-5264/5 AGOVIĆ AMRA MUSTAFA IQR D.O.O X /5 AHMETAGIĆ NEDIM SULJO POBJEDA D.D. TEŠANJ X 5098 CR-5098/5 AHMETAGIĆ SANELA ENVER INTESA SANPAOLO BANK D.D X 5525 CR-5525/5 AHMETAGIĆ RAIF KEMAL CEROL d.o.o. Za proizvodnju,promet i usluge X 7489 CR-7489/5 AHMETAŠEVIĆ MEDIHA MUSTAFA SOS DJEČIJE SELO GRAČANICA X 7194 CR-7194/5 AHMETAŠEVIĆ ITA FADIL AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VITA CR-6305/5 AHMETOVIĆ ELZINA ĆAMIL MKF MIKRA X 4696 CR-4696/5 AHMETOVIĆ ELVEDINA ŠABAN KJKP SARAJEVO GAS D.O.O /5 AHMETOVIĆ MIRSADA KRET JP SPREČA X 7937 CR-7937/5 AHMETOVIĆ MIRZETA JUSUF JEZEROPROMET D.O.O X 7711 CR-7711/5 AHMETOVIĆ ELVISA MUHIDIN JAVNA USTANOVA ZA ODGOJ I OBRZOVANJE DJECE PREDSKOLSKOG UZRASTA X /5 AHMETSPAHIĆ IZETA IBRAHIM SINTAL D.O.O X /5 AHMIĆ MINELA ENSAD PCI BOSNA D.O.O. JELAH X 4932 CR-4932/5 AHMIĆ MINA HUSEIN NORD STAR d.o.o. Jelah-Tešanj X 7745 CR-7745/5 AHMIĆ ARNELA MUHAMED MIA D.O.O X 7205 CR-7205/5 AHMIĆ AJLA KRET KOLEKTIV D.O.O. SARAJEVO X 7911 CR-7911/5 AHMIĆ MEHO ALMIR KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZAKETOVIĆ X 5961 CR-5961/5 AHMIĆ EDINA ZIJAD INTER D.O.O X 7089 CR-7089/5 AHMIĆ SEMIN FAHRUDIN BUCOMERC D.O.O. KISELJAK X /5 AJANIĆ HASO SULJO AJANIĆ D.O.O X /5 AJANOVIĆ NEVENKA MILAN NEZAPOSLEN CR-7483/5 AJANOVIĆ MAJA ŠIMO JU NAŠE DIJETE TUZLA X 5134 CR-5134/5 AJANOVIĆ DŽANANOVIĆ DIJANA JASMIN RE-CONTROLING D.O.O X 4964 CR-4964/5 AJKUNIĆ INDIRA HASAN MURIX D.O.O X 5630 CR-5630/5 AKELJIĆ JASMINA IBRAHIM JU DOM PENZIONERA TUZLA X /5 ALAGIĆ MELIHA MEHMED SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA SARAJEVO CR-7383/5 ALAGIĆ EDINA HALID MAX MEDIA D.O.O X 6477 CR-6477/5 ALAGIĆ ORHAN SADIK KB STANDARD BIHAĆ /5 ALAGIĆ MEDISA JUSUF JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SANSKI MOST X /5 ALAGIĆ SANITA ZAHIR FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE X 5035 CR-5035/5 ALAGIĆ AIDA KRET CODEX X /5 ALAGIĆ OLGA KARLO Agencija " O.K " VL. Olga Alagić Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X 5632 CR-5632/5 ALATIĆ TENZILA TAHIR GRANATEX D.O.O X 6108 CR-6108/5 ALDOBAŠIĆ NERMINKO JUSUF DO-NK D.O.O. TUZLA X 7606 CR-7606/5 ALEKSIĆ JELENA SAVO GEMMA BH D.O.O CR-6862/5 ALEŠEVIĆ ALMIN RAMIZ BETON D.O.O. BUŽIM X /5 ALIBABIĆ MERHUNISA MEHMED ALMERC D.O.O. KNJIGOVODSTVENI SERVIS /5 ALIBAJRAKTAREVIĆ SENADA MEHMEDALIJA OPĆINA MAGLAJ X 5400 CR-5400/5 ALIBALIĆ AMELA NURUDIN SONRA D.O.O. ŽIVINICE X /5 ALIBEGOVIĆ SANELA MUHAREM MINISTARSTVO NANCIJA USK X

2 /5 ALIBEGOVIĆ MUSTAFA SALKO AGENCIJA F&K SARAJEVO Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 ALIČIĆ MIDHAT HUSEJIN JP ŽELJEZNICE FBIH D.O.O CR-7398/5 ALIČKOVIĆ MERIMA ZIJAD TOP ŠPED D.O.O X 6975 CR-6975/5 ALIČKOVIĆ ERMINA SALIH THERMAL PROCESS SOLUTIONS D.O.O. ZENICA X /5 ALIĆ ANA SPASOJE VTM D.O.O. BREZA X 4499 CR-4499/5 ALIĆ ENES OSMAN URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH /5 ALIĆ JUSUF RASIM KANTONALNI POREZNI URED TUZLA /5 ALIĆ NERMA IBRAHIM JU MJEŠTOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ /5 ALIĆ MUSTAFA ALAGA JU BOLNICA TRAVNIK /5 ALIĆ SAMIRA AVDIJA INTELZINK D.O.O X /5 ALIĆ MELIHA SMAJO BES CENTAR D.O.O CR-7634/5 ALIĆ DAMIR BAHRO AMKO KOMERC D.O.O /5 ALIĆ NERMIN ADEM AGROFEED D.O.O X 6512 CR-6512/5 ALIĆ ALBINA HAMZA AGENCIJA NEADO X 5865 CR-5865/5 ALIĆ IBIŠEVIĆ ZLATA IZET OPĆINA CENTAR SARAJEVO X 7085 CR-7085/5 ALIĆ-SIJERČIĆ ELDINA HUSO FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE X 4508 CR-4508/5 ALIEFENDIĆ ELVIR ENIZ JP GRIJANJE D.O.O. KAKANJ X 7389 CR-7389/5 ALIHODŽIĆ ELVIRA OSMAN CET ENERGY D.O.O. SARAJEVO /5 ALIHODŽIĆ BAISA MUHAMED BIRO RRK SANSKI MOST X 5544 CR-5544/5 ALIHODŽIĆ AIDA KEMAL BDO BH D.O.O. SARAJEVO /5 ALIHODŽIĆ MIDHAT KASIM AMBOS D.O.O. TRAVNIK X /5 ALIHODŽIĆ ADVIJA ISMET AGENCIJA ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BIH /5 ALIJAGIĆ NAZIFA ISMET GRAČAR D.O.O. BIHAĆ /5 ALIJAGIĆ TARIK SULEJMAN ERNST&YOUNG D.O.O CR-7539/5 ALIJAGIĆ MELISA ZUFER AS HOLDING CR-6674/5 ALIJEVIĆ ELVEDIN EMRUŠ RAČUNOVODSTVENA AGENCIJA FORTUNA X /5 ALILOVIĆ JADRANKA ANDRIJA GRAD LJUBUŠKI X /5 ALISPAHIĆ MEHMED SMAJO TERMOGLAS D.O.O. ŽIVINICE X 5866 CR-5866/5 ALISPAHIĆ ABAZ OSMAN RM - LH D.O.O X 4639 CR-4639/5 ALISPAHIĆ SUADA AHMET KS ZENICA X 7429 CR-7429/5 ALISPAHIĆ NAZA JUSUF ERNST&YOUNG D.O.O CR-6393/5 ALISPAHIĆ ALEMA AHMED BUSINESS LINE D.O.O X /5 ALOMEROVIĆ ŽELJKO REDŽEP 4E CONSULTING D.O.O /5 ALPEZA MILENA RAFAEL OPĆINA GRUDE X 5125 CR-5125/5 ALTUMBABIĆ DINA MEHMED VINCENT D.O.O CR-5872/5 ALTUMBABIĆ VILDANA RAMIZ SOLANA D.D. TUZLA X 5304 CR-5304/5 ALJIĆ ADMIRA HAMDIJA TEHNOPETROL D.O.O. TUZLA X 5119 CR-5119/5 AMIDŽIĆ MELISA EJUB TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D X 7931 CR-7931/5 AMIDŽIĆ AZRA NEDIM PALNGER BH D.O.O X 6732 CR-6732/5 ANDAČIĆ BLAŽENKA ANTE NAMEKS D.O.O., ŠIROKI BRIJEG X /5 ANDELIJA SEHMA FEHIM BIRO-SEL SARAJEVO D.O.O X 7808 CR-7808/5 ANDRIĆ JELENA BRANKO MIKROKREDITNA FONDACIJA PRIZMA U STEČAJU /5 ANĐELIĆ STJEPANA NIKOLA ASA OSIGURANJE D.D X 4886 CR-4886/5 ANIČIĆ TIHOMIR ZVONKO KAPITAL SOLUTIONS D.O.O X 5026 CR-5026/5 ANIĆ ZVONIMIRA ĆIRIM KAMENSKO D.O.O X 5988 CR-5988/5 ANTIĆ - PUŠONJIĆ NEDELJKA NEDELJKO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA X 5594 CR-5594/5 ANTUNOVIĆ SANJA PERO NAKLADA ALFA D.O.O X /5 ARAPČIĆ FAHRUDIN JUSUF UNICREDIT BANK D.D /5 ARAPČIĆ ZINKA NURKO JP MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA CR-7925/5 ARAPČIĆ SABINA ELMIR BINGO D.O.O X 5210 CR-5210/5 ARNAUTOVIĆ ADNAN JASMIN RAMA GLAS D.O.O. SARAJEVO X 5848 CR-5848/5 ARNAUTOVIĆ HAZIM SIRAĐ PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO X 7368 CR-7368/5 ARNAUTOVIĆ EMIR JASMIN NAŠ DOM D.O.O. TRAVNIK X 5047 CR-5047/5 ARNAUTOVIĆ DŽENETA SAFET FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU X 7309 CR-7309/5 ARNAUTOVIĆ LANA RAFET DELOITTE D.O.O. SARAJEVO /5 ARPADŽIĆ ZLATAN OSMAN STRINKIĆ D.O.O X /5 ARPADŽIĆ AMIRA MIRZA KJKP TRŽNICE I PIJACE X 5293 CR-5293/5 ARSLANAGIĆ AZRA RIFET JP SPREČA /5 ARTUKOVIĆ JADRANKA FEHRO LIMETTE D.O.O. SARAJEVO X 7046 CR-7046/5 ARTUKOVIĆ SENADA REDŽO ASN D.O.O CR-6702/5 ARZIĆ SANDA SENAD RIZ KRAJINA D.O.O X 5454 CR-5454/5 AŠČERIĆ NERMINA IBRAHIM RAČUNOVODSTVENI BIRO D.O.O. ZENICA X 5989 CR-5989/5 AŠČIĆ SANJA NENAD NS PRIMUS D.O.O X 7490 CR-7490/5 AŠČIĆ JASMIN MIRSAD GS TVORNICA MAŠINA D.O.O. TRAVNIK X /5 AŠČIĆ-EFENDIĆ ALMA HAŠIM DM DROGERIE MARKT D.O.O. SARAJEVO X 7294 CR-7294/5 AŠLAMA ĆUPRIJA AZRA MUHAMED ERNST&YOUNG D.O.O CR-5830/5 ATIĆ AZRA ABDULAH KEDEX D.O.O X 7037 CR-7037/5 ATLIĆ MIRELA KRET MELLAIN D.O.O X /5 AVDAGIĆ ZLATA SABIT SMRČA D.O.O X 7955 CR-7955/5 AVDAGIĆ LEJLA ZIJAD FRANCK D.O.O. SARAJEVO X /5 AVDAGIĆ EMILIA HUSO "UNIONINVEST PLASTIKA " X

3 6637 CR-6637/5 AVDAKOVIĆ OMER HASAN ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA ZENICA X /5 AVDIBAŠIĆ VAHID BAJRO ALMA-RAS D.O.O. OLOVO X 7480 CR-7480/5 AVDIBEGOVIĆ AMINA ALMIR IM SEMIĆ D.O.O X 5798 CR-5798/5 AVDIĆ JASMIRA NIZAM ZU PLAVA POLIKLINIKA TUZLA CR-7728/5 AVDIĆ EDIN ALIJA ZLATNIK D.O.O X 5265 CR-5265/5 AVDIĆ MEDIHA MEHMED ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO X /5 AVDIĆ SENIJA RAMIZ TESCO D.O.O X /5 AVDIĆ ALMA ALIJA SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA SARAJEVO /5 AVDIĆ IRFANA ABID Savjetnik-consigliere D.O.O. Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 AVDIĆ ZIJADA HAJRUDIN KNJIG SERVIS R-ZIP X 5216 CR-5216/5 AVDIĆ AIDA HASAN JU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM ZAVIDOVIĆI /5 AVDIĆ SENAID EDHEM JP ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO D.O.O. ZAVIDOVIĆI X 7903 CR-7903/5 AVDIĆ DŽENANA AHMO FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH CR-7799/5 AVDIĆ MAJA HASAN CAPITALA D.O.O X /5 AVDIĆ MIRSAD NEZIR BIRO ZA KNJIG. USLUGE AVDIĆ X 4927 CR-4927/5 AVDIĆ SEAD ŠEVKET AS PROGRAMI D.O.O X 4575 CR-4575/5 AVDIĆ NIHADA ŠEK ALFE-MI D.O.O X /5 AVDIĆ MURISA RAMO AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE AVDIĆ TUZLA X 5359 CR-5359/5 AVDIĆ NERMINA ŠABAN AD.D.IKO BANK D.D /5 AVDIĆ ENISA FAIK " KALELEKTRIK " D.O.O X /5 AVDIĆ-VAJZOVIĆ LEJLA HASAN BILANS D.O.O. SARAJEVO X /5 AVDULI RABIJA MEHMED BILANS D.O.O. SARAJEVO X 4753 CR-4753/5 AZABAGIĆ EDINA HASAN JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.- RUDNIK UGLJA KREKA D.O.O X /5 AZINOVIĆ ŽELJKO IVAN INTESA SANPAOLO BANK D.D CR-6213/5 AZINOVIĆ ŽELJKA IVAN AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH /5 AZIRI NORA ALI FABRIKA CEMENTA LUKAVAC D.D /5 AŽDAJIĆ NIKICA IVO ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ X /5 BABAČIĆ VEZIRKA FEHO REVISAL D.O.O. SARAJEVO X /5 BABAČIĆ ILDA RIFAT PROT A D.O.O X /5 BABIĆ AMRA MUHAMED OPĆINA VISOKO CR-7314/5 BABIĆ KADEFA SUVADA G - PETROL D.O.O X 6646 CR-6646/5 BABIĆ ADNAN MUHAMED DESTINATION D.O.O /5 BABIĆ ANKICA STANKO ATACO D.O.O. MOSTAR /5 BABIĆ AZRA ZAIM ARBELŠPED D.O.O X 6240 CR-6240/5 BABIĆ - HUSAKOVIĆ AIDA IBRAHIM JP TRŽNICA CR-4830/5 BABIĆ-KLJUNO LEJLA MIRSAD DEVITO D.O.O X /5 BABOVIĆ MURADIJA HAMDIJA ADWENS D.O.O. SARAJEVO Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 BAČIĆ NISVETA AHMET KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL. BAČIĆ NISVETA, SANSKI MOST X /5 BADIĆ MUDA MUSTAFA DIVIDENDA ROONG D.O.O X /5 BAGARIĆ VERICA TOMISLAV VERAL D.O.O /5 BAGARIĆ KATA JOZO OŠ IVANA MAŽURANIĆA TOMISLAVGRAD X 6678 CR-6678/5 BAHIĆ ELIDA ADMIR NAMJEŠTAJ D.O.O X 7378 CR-7378/5 BAHIĆ MERSIHA IBRAHIM NANCE IN MOTION GmbH-Predstavništvo u BiH CR-5966/5 BAHIĆ MUAMER DILZUDIN DIORIT D.O.O. SARAJEVO (6 sati), DIORIT GRADNJA d.o.o. (2h) X /5 BAHTANOVIĆ SEAD HASIB DELOITTE D.O.O. SARAJEVO CR-5715/5 BAHTANOVIĆ ADNA SEAD Berg d.o.o Sarajevo CR-5365/5 BAHTANOVIĆ ADNAN SEAD DELOITTE D.O.O. SARAJEVO /5 BAHTIĆ ASIMA ESAD UNIVERZAL KODEKS VL. BAHTIĆ ASIMA X 6323 CR-6323/5 BAHTIĆ SELMA ISMET JZU DOM ZDRAVLJA TRAVNIK X /5 BAHTIĆ ZINETA SULEJMAN INTELZINK D.O.O X /5 BAHTIJAREVIĆ NAJA AVDO REGESTA D.O.O. SARAJEVO X 7655 CR-7655/5 BAJIĆ SELMA ALMIR T&T DAUTOVIĆ D.O.O. GRAČANICA X /5 BAJIĆ MARKO MATO CAFFE BAR EPICENTAR STOLAC X 4573 CR-4573/5 BAJIĆ RASMA RASIM BERRY SUPERFOS BALKAN /5 BAJRAKTAREVIĆ BISERA HAJRUDIN MAGROS METAL D.D X /5 BAJRAKTAREVIĆ MAIDA FAHRUDIN LAKE D.O.O. SARAJEVO X 6741 CR-6741/5 BAJRAKTAREVIĆ NERMA HASAN F.S. EUROTRANS X /5 BAJRAKTAREVIĆ ZINETA IBRAHIM ENERGOINVEST D.D X 6876 CR-6876/5 BAJRAMOVIĆ ADNAN NESIB KS HB ZENICA X 6638 CR-6638/5 BAJRAMOVIĆ AMRA MEHMEDALIJA JZU DOM ZDRAVLJA ZENICA /5 BAJRAMOVIĆ EDHAM SALIH ING.CONSULTING D.O.O. CAZIN X 6117 CR-6117/5 BAJRAMOVIĆ SEMIRA SELIM INDOK SISTEMI D.O.O. SARAJEVO X /5 BAJRAMOVIĆ GORDANA RADOSAV FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH X /5 BAJRAMOVIĆ SADIJA HUSEJIN FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU /5 BAJRAMOVIĆ RAZA REŠO DUF EURO INVESTMENT D.D. TUZLA CR-5057/5 BAJRAMOVIĆ ELVIRA ABDULAH ALMY TRANSPORT D.O.O. ZENICA X /5 BAJRIĆ HASIJA ALAGA UMIROVLJENIK/PENZIONER /5 BAJRIĆ SENADA HAJRUDIN SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZDK CR-4987/5 BAJRIĆ ŠEFKET MUSTAFA SD SPIN KNJIGOVODSTVENI BIRO CR-5952/5 BAJRIĆ ALDIN ENES PROAUDIT D.O.O. CAZIN X 7617 CR-7617/5 BAJRIĆ JASMINA BEĆIR KNJIGOVODSTVO HA-EM D.O.O X

4 6246 CR-6246/5 BAJRIĆ ALMEDIN ALIJA FAREX D.O.O. JELAH /5 BAJRIĆ JASMINKA RAŠID DEALER COMPANY D.O.O. TUZLA X /5 BAJRIĆ NAMKA JUSUF BOSNA OSIGURANJE D.D CR-5555/5 BAJRIĆ DARIO SULEJMAN AGENCIJA POSLOVNOST D.O.O X /5 BAJROVIĆ ZUHRA FADIL UMIROVLJENIK/PENZIONER /5 BAJROVIĆ SAMIR OSMAN AGENCIJA SABA X /5 BAKAL UMIJA MUHAMED BILANSA N D.O.O. SARAJEVO X /5 BAKALAR MILJA LAZO AGENCIJA SAVREMENI EKONOMSKI BIRO X 7713 CR-7713/5 BAKALOVIĆ HARIS IBRO KJKP TOPLANE - SARAJEVO D.O.O X /5 BAKOVIĆ ZLATKO MATO TVORNICA OPEKE D.O.O. SARAJEVO /5 BAKOVIĆ MARA FRANO TIM-M D.O.O X /5 BAKOVIĆ DRAGOJKA MARKO M&J BAKOVIĆ D.O.O. LIVNO X /5 BAKŠIĆ EDHEM EŠREF REVIZIJA DERVI D.O.O. JAJCE X 7232 CR-7232/5 BAKULA NIKOLINA MLADEN DRR AUTO D.O.O. KISELJAK X /5 BALAGIĆ ŠEK ĆAMIL BABEL D.O.O /5 BALAVAC NEĐAD SULEJMAN REVIZIJA CONTO D.O.O X 7063 CR-7063/5 BALIĆ HARIS SULEJMAN ZRAK D.D. SARAJEVO X /5 BALIĆ SEDIJA HUSEIN UNIVERZITET U BIHAĆU X 5945 CR-5945/5 BALIĆ AMELA ENES CAREFUSION BH 335 D.O.O. CAZIN CR-5930/5 BALIĆ AMILA DŽEVAD AGENCIJA ABBA D.O.O X 6157 CR-6157/5 BALTA EDINA SAJA SPANISH MARKET D.O.O X /5 BALTA DŽEVAD HASAN KNJIGOVODSTVENI SERVIS " BALTA " X /5 BALTA VESNA TIHOMIR FONDACIJA MOZAIK X /5 BALTA VEJSIL SEID AGENCIJA BALTA X 6886 CR-6886/5 BALTIĆ ŠEHERZADA IBRAHIM EURO-ITEX D.O.O. VELIKA KLADUŠA, TEPIH CITY D.O.O. (po 4 sata) X 4923 CR-4923/5 BALTIĆ SANELA ENES DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KRUHA I PECIVA ABA D.O.O X 6588 CR-6588/5 BALJIĆ MARIJANA JOZO VOĆE GOLD D.O.O. ČAPLJINA X /5 BANDIĆ SILVANA DAMJAN Hertronic d.o.o X 5722 CR-5722/5 BANDIĆ ELMINA EKREM GRATEKS D.O.O /5 BAOTIĆ RUŽICA ILIJA MINISTARSTVO NANCIJA ŽUPANIJE POSAVSKE X /5 BAOTIĆ RUŽA JOSO JZU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE X 4795 CR-4795/5 BARAKOVIĆ BESIMA BIJADER JKP PANNONICA D.O.O. TUZLA X /5 BARBARIĆ ŠIMA JOZO UNION FOODS D.O.O X 6790 CR-6790/5 BARBARIĆ ANA MATEJ LEDO D.O.O X /5 BARBARIĆ ILIJANA JOZO BARE COMMERCE D.O.O X 5226 CR-5226/5 BARBARIĆ MARIJANA MARKO BARBARIĆ BENZ D.O.O x 5104 CR-5104/5 BARBIĆ GORICA SPASO REV ŽIG D.O.O X 5761 CR-5761/5 BARIĆ MARTINA JAGO VIJA PROM X 4701 CR-4701/5 BARIĆ SUZANA FRANJO SREDNJOBOSANSKE ŠUME / ŠUME SREDIŠNJE BOSNE D.O.O X /5 BARIŠIĆ ZLATA MATE NUIĆ D.O.O X 5921 CR-5921/5 BARIŠIĆ KLARA NEVENKO KOMOTIN D.O.O X /5 BARIŠIĆ SNJEŽANA MARTIN KNJIGOVODSTVENI URED IVANA X /5 BARIŠIĆ JANJA FERNINAND EKSON D.O.O. RAČUNOVODSTVENI SERVIS X /5 BARLOV KASIM MUJO Obrtnička knjigovodstvena djelatnost " KVEJ " VL.Barlov Kasim Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 BARTOLOVIĆ MARJANA MATO CREM CAFFE SUŠAC D.O.O X /5 BARUČIJA VASVIJA ESAD MINISTARSTVO NANCIJA ZDK X 6302 CR-6302/5 BARUČIJA ADIS ABDULAH JU ZAVOD ZA MED. RADA I SPORTSKU MED CR-7914/5 BARUČIJA SAMIR MEHMED IMPORTANE D.O.O X 6755 CR-6755/5 BARUČIJA AIDA FUAD ABBVIE D.O.O X /5 BASARA NAHIDA SULEJMAN JP ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI I LOKALNE PUTEVE D.O.O /5 BASARA HARIS HUSEIN HEB-BASARA D.O.O X /5 BAŠAGIĆ SABINA HAMED SUDO LUKA D.O.O X /5 BAŠANOVIĆ MAJDA AZIMIR REMES D.O.O. BIHAĆ X /5 BAŠANOVIĆ JASMINA FADIL PROT A D.O.O X 7700 CR-7700/5 BAŠIĆ MAIDA IBRAHIM WELL d.o.o X /5 BAŠIĆ AVDIJA MUSTAFA URED ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA BD CR-4894/5 BAŠIĆ ALMIN ALIJA TGM D.O.O. SARAJEVO X /5 BAŠIĆ AMELA PAŠAGA T&E D.O.O CR-5049/5 BAŠIĆ LEJLA NUSRET SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA SARAJEVO X /5 BAŠIĆ LJUBA LIP SOR " BB " VL.LJuba Bašić Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 BAŠIĆ SABIT AHMET RESPECT D.O.O. SARAJEVO X 6515 CR-6515/5 BAŠIĆ FARUK ALIJA PS VITEZIT D.O.O X 7877 CR-7877/5 BAŠIĆ MARIJANA ANTO PENIK COMPANY D.O.O.KISELJAK X 7176 CR-7176/5 BAŠIĆ DŽEVAD SALKO JU DOM ZDRAVLJA STARI GRAD MOSTAR X 5666 CR-5666/5 BAŠIĆ ALMA SEAD JP RAD D.D. TEŠANJ CR-7883/5 BAŠIĆ SANELA AVDO ESTABLISH D.O.O CR-7067/5 BAŠIĆ AMRA ZAHID EKO TEH D.O.O. SARAJEVO X /5 BAŠIĆ GOJKO MARKO DRVO BEST D.O.O /5 BAŠIĆ SENAD ISMET BS BIRO D.O.O. ZENICA X /5 BAŠIĆ MIRSAD MURAT AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FBIH /5 BAŠKARAD JADRANKA PETAR RADIO TELEVIZIJA BIH

5 /5 BATALEVIĆ HASIB SALIH OPĆINA DOBOJ ISTOK X /5 BATALOVIĆ SUVADA SULEJMAN ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FBIH X /5 BATALOVIĆ RUSMIRA ŠAĆIR FOND IKRE /5 BATES DAVOR ZLATKO REMES D.O.O. BIHAĆ /5 BATINIĆ RANKO VIDO REVIQUAL D.O.O X 6950 CR-6950/5 BATINIĆ MARINA ZVONKO OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE X /5 BAUK RADMILA RADE GAMA KNJIGOVODSTVO D.O.O X 6487 CR-6487/5 BAVRK ĐULA ALIJA EURO STIL D.O.O. DOBOJ X 7797 CR-7797/5 BAZINA STANKO ANĐELKO CHEMO COMMERCE D.O.O. ŠIROKI BRIJEG X /5 BEBEK RADOJKA VESELKO EKOLM D.O.O X 7214 CR-7214/5 BEČIĆ AHMED HAJRUDIN XYLON CORPORATION D.O.O X 5001 CR-5001/5 BEČIĆ SELMA IBRAHIM TTU ENERGETIK D.O.O. TUZLA X 7301 CR-7301/5 BEČIĆ EMINA ESAD SYMPHONY D.O.O CR-6083/5 BEČIĆ ARMIN SUVAD MASTER VISION X 6191 CR-6191/5 BEČIĆ ŠEJLA HAMID JP PUTEVI BRČKO D.O.O X 6434 CR-6434/5 BEĆAR EMIN ENVER UGARAK - PRODUKT D.O.O X 6947 CR-6947/5 BEĆAR HARISA EJUB JU FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO X /5 BEĆAREVIĆ SABINA MUNIB UMIROVLJENIK/PENZIONER CR-7456/5 BEĆAREVIĆ LATIF HAMDIJA AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH X 6984 CR-6984/5 BEĆIĆ MERJEMA SEAD INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU X 7481 CR-7481/5 BEĆIĆ SUBHIJA SULEJMAN D.O.O. KONTO - MISIJA X 7535 CR-7535/5 BEĆIĆ JASMINA ESED ALCOOP D.O.O X 6247 CR-6247/5 BEĆIRAGIĆ MELITA ASIM REVIZIJA REVITA D.O.O. CAZIN x /5 BEĆIRAGIĆ ASIM HASAN REVIZIJA REVITA D.O.O. CAZIN x 5406 CR-5406/5 BEĆIRAGIĆ DŽENITA ASIM REVIZIJA REVITA D.O.O. CAZIN X /5 BEĆIRBAŠIĆ SEVDA SALKO SEDES D.O.O X 6453 CR-6453/5 BEĆIRBAŠIĆ AZRA ENES DELOITTE D.O.O CR-4771/5 BEĆIREVIĆ MEVLEDIN MUJO KJKP TOPLANE - SARAJEVO D.O.O X /5 BEĆIREVIĆ MIRA JOVAN AGENCIJA SCAL X 5314 CR-5314/5 BEĆIROVIĆ SADIK SMAIL NEL D.O.O. TUZLA X 6266 CR-6266/5 BEĆIROVIĆ SENAHID SELIM BRAĆA MUJIĆ EXPORT - IMPORT D.O.O X /5 BEĆIROVIĆ AMIRA EDHEM ARMIN- REV CR-7219/5 BEĆIROVIĆ AZRA MIRZET BEMIS D.O.O CR-7650/5 BEĆKOVIĆ IRMA HAJRUDIN ALTERNATIVA d.o.o. Sarajevo X 6200 CR-6200/5 BEGAGIĆ HALIDA BESIM JU CENTAR ZA DJECU I ODRASLE OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA ZDK X 6851 CR-6851/5 BEGANOVIĆ FATIMA MAHMUT ZALMO D.O.O X /5 BEGANOVIĆ ANELA HASAN UNICREDIT BANK D.D /5 BEGANOVIĆ MEMNUNA EDHEM UMIROVLJENIK/PENZIONER /5 BEGANOVIĆ FADIL AJET TAIRATREND D.O.O. ČELIĆ X /5 BEGANOVIĆ FUAD AJET REVIZIJA BEGANOVIĆ D.O.O X /5 BEGANOVIĆ SUVADA FADIL REVIZIJA BEGANOVIĆ D.O.O X /5 BEGANOVIĆ ENVER EDHEM RECONS D.O.O. SARAJEVO /5 BEGANOVIĆ VEDRAN ENVER RECOM D.O.O /5 BEGANOVIĆ AIDA OMER RAJAS D.O.O CR-7105/5 BEGANOVIĆ NADŽA NUSRET OBRT GALEB VISOKO CR-5311/5 BEGANOVIĆ JASMIN NESIB KS AS X /5 BEGANOVIĆ MUHAREM NURIJA KNJIGOVODSTVENI BIRO BEGANOVIĆ Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 BEGANOVIĆ MIDHAT SEJDO KNJIG.SERVIS " MIDO " CR-4681/5 BEGANOVIĆ NEDŽAD MUHAREM COOL D.O.O. BIHAĆ X /5 BEGANOVIĆ AJKA IBRAHIM AJSEN - ŠPED D.o.o VL.Ajka Beganović Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost /5 BEGANOVIĆ SEMIRA RIZAH AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE SB X /5 BEGIĆ MIRALEM FAHRUDIN MRKALJEVIĆ D.O.O X /5 BEGIĆ HASNA ASIM JU DOM ZDRAVLJA KAKANJ X 7737 CR-7737/5 BEGIĆ FERID MUSTAFA FEDERALNA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM X /5 BEGIĆ ELVIRA MEHMED EKONOMIK-BE D.O.O X /5 BEGIĆ RAŠIDA ABDULAH DOS KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL. BEGIĆ AHMET X /5 BEGIĆ JASMINA AZIZ AUTO SARAJEVO D.O.O X /5 BEGIĆ NASIHA AHMET A&H D.O.O X /5 BEGIĆ-FUKELJ SABINA OSMAN DELOITTE D.O.O. SARAJEVO X 7212 CR-7212/5 BEGLEROVIĆ MELIHA NEDŽAD METAL-EXPORT UPRAVITELJ D.O.O /5 BEGOVAC JASMINA EMIN TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D CR-5747/5 BEGOVIĆ SANJA ZAIM ZIRAAT BANK BH D.D /5 BEGOVIĆ INDIRA OSMAN ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO X 6250 CR-6250/5 BEGOVIĆ JUSUF HUSEJIN ZADRUGA IKRA P.O X 5361 CR-5361/5 BEGOVIĆ DINKA SUVAD UNIGRADNJA D.D /5 BEGOVIĆ HADŽIRESVED BEĆIR UMIROVLJENIK/PENZIONER /5 BEGOVIĆ EMINA ASIM UDRUŽENJE ZA FARMAKOEKONOMIKU I ISTRAŽIVANJE ISHODA U BIH SARAJEVO X 7668 CR-7668/5 BEGOVIĆ ELMA OSMAN PROEKSIM X /5 BEGOVIĆ JASMINA NAIL OPĆINA JABLANICA X 6549 CR-6549/5 BEGOVIĆ AIDA ADIL MOZZART BH PLAY D.O.O. SARAJEVO X /5 BEGOVIĆ NAZIFA FEHIM NEVILL D.O.O

6 7390 CR-7390/5 BEGOVIĆ SAMRA SULEJMAN NEVILL D.O.O X 6047 CR-6047/5 BEGOVIĆ FUAD FERID MULTLINE D.O.O. TUZLA X /5 BEGOVIĆ RAZIJA EDHEM LIBERZEN KOMERC D.O.O. ZENICA /5 BEGOVIĆ SALIHA ZAHID J.U ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MEN.INV.DJECE X /5 BEGOVIĆ DUŠANKA GAŠO AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO G & F Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 BEGOVIĆ ŠERIF NEZIR BIRO BAMAŠA SANSKI MOST Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 BEGOVIĆ RAMIZA MUSLIJA AMARBEX D.O.O X /5 BEGOVIĆ ISMETA OSMAN Agencija za knjigovodstvene poslove INAR, VL.Begović Ismeta, Gradačac Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 BEGOVIĆ ŠEVKA MEHO AC-UNITY D.O.O /5 BEGTAŠAGIĆ MELIHA HAMDIJA EUROBALKANIJA D.O.O /5 BEHREM HANIFA SALIH UMIROVLJENIK/PENZIONER /5 BEHREM ADIL MAHMUT AKTIVA AB X 7138 CR-7138/5 BEHRIĆ MUHAMED KRET SPREM-LINE D.O.O X 5295 CR-5295/5 BEJDIĆ AIDA MIRSAD AGENCIJA POSLOVNOST D.O.O X /5 BEJTIĆ NAIDA ĆAMIL KPZ ZENICA X 5854 CR-5854/5 BEKAN MIRELA ATIF BAAB INTERNATIONAL D.O.O. SARAJEVO X 7342 CR-7342/5 BEKAN-LEKA SABINA SULJO ESTABLISH D.O.O. SARAJEVO X 6884 CR-6884/5 BEKTAŠ RAMIZA HAŠIM UNIJA INN D.O.O. TRAVNIK /5 BEKTIĆ MEDINA HUSEIN PRONE BH D.O.O CR-5982/5 BEKTIĆ ASMIR REDŽO FConsulting Mag D.O.O X 4504 CR-4504/5 BELEGIĆ BESIM HASIB BNT-TMIH OD.D /5 BELKO ZLATKA SELIM Agencija za knjigovodstvo " K& K " VL.Zlatka Belko Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X 4800 CR-4800/5 BELJO KRUNOSLAV FRANJO AD.D.IKO BANK D.D X /5 BENDER BOŽANA MIJO BEND D.O.O Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X 5955 CR-5955/5 BERBEROVIĆ ALDIANA ELJMI OR Agencija " SKALE " X 5565 CR-5565/5 BERBEROVIĆ ERMINA RAMIZ EXPRESS COURIER D.O.O X 5230 CR-5230/5 BERBEROVIĆ HARIS DŽEMALUDIN BOSNIA TRAVEL D.O.O. SARAJEVA X 5556 CR-5556/5 BERBIĆ EDIN ENVER ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA X 5012 CR-5012/5 BERBIĆ AMIRA AKIF KNJIGOVODSTVENI BIRO EM-PRO vl Berbić Amira X /5 BERISALIĆ AVDO PAŠAN OLINKOPP D.O.O. OLOVO X /5 BERIŠA ELVEDINA MUHAMED AGENCIJA POSLOVNOST D.O.O X 5932 CR-5932/5 BERKOVIĆ SELMA HAJRUDIN MINISTARSTVO NANCIJA TK X /5 BEŠIĆ SUBHIJA RASIM OPĆINA BOSANSKA KRUPA CR-7133/5 BEŠIĆ DŽENANA MUSTAFA GS TVORNICA MAŠINA D.O.O. TRAVNIK X 7613 CR-7613/5 BEŠIREVIĆ SAJRA MUHAMED ZEM KOMERC D.O.O X /5 BEŠIREVIĆ SEAD HUSNIJA RED CODE RAČUNOVODSTVENI URED X 4644 CR-4644/5 BEŠIREVIĆ IZETA MUJO PRO STEEL D.O.O. CAZIN X /5 BEŠIREVIĆ ZUMRETA ŠEFKIJA KNJIGOVODSTVENI BIRO BILL VL. BEŠIREVIĆ ZUMRETA X 6796 CR-6796/5 BEŠIREVIĆ EMIR SMAJIL BILANS D.O.O. ORAŠJE /5 BEŠIREVIĆ REŠIDA AVDO BILANS D.O.O. ORAŠJE CR-6797/5 BEŠIREVIĆ ZINETA FEHIM BILANS D.O.O. ORAŠJE /5 BEŠLAGIĆ SAMRA SEAD JU CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM CAZIN X 7364 CR-7364/5 BEŠLAGIĆ MIRHA MEHMED JU DOM ZDRAVLJA VISOKO X /5 BEŠLAGIĆ ADISA FEHIM CONNSA D.O.O X 5223 CR-5223/5 BEŠLIĆ JASNA TEREZA SLAVO RUMASA D.O.O X /5 BEŠLIJA AIDA SAFET KJKP PARK /5 BEŠLIJA HERMINA KADIRA JZU KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE X 6186 CR-6186/5 BEŠLIJA DALILA DARKO AGENCIJA HC X 5228 CR-5228/5 BEŠO ELMA ERMEDIN HERCEGOVINALIJEK /5 BEŠOVIĆ KRETA BAJAZIT LUTRIJA BIH SARAJEVO X /5 BEVANDA KATA GRGO OR AGENCIJA KB KONSULTING MOSTAR Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 BEVANDA SLAVICA JOZO KNJIGOVODSTVENI SERVIS " BEVANDA " X 7259 CR-7259/5 BEZDROB VEDAD ESAD INTERMER D.O.O X 6754 CR-6754/5 BIBER MUBERA HAKO SARAJEVO OSIGURANJE D.D. SARAJEVO CR-7906/5 BIBER MINELA REK REVIFORM D.O.O X /5 BIBER ZEHRA SALKO POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI FAKULTET SARAJEVO X /5 BIBIĆ SADŽIDA MUSTAFA UMIROVLJENIK/PENZIONER /5 BIHORAC MIRZA RIZVAN PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O. SARAJEVO CR-5641/5 BIHORAC ANISA MUSTAFA DOMOD D.O.O CR-7349/5 BIJEDIĆ ISMAIL VEDAT KNJIGOVODSTVENI BIRO BEČIĆ X 4810 CR-4810/5 BIJEDIĆ AMNA SADIK DUKA&BOSNA D.D. BRČKO /5 BIJEDIĆ - SMAJIĆ JASMINA MUHAREM O.R. MOJA AGENCIJA SARAJEVO X 7081 CR-7081/5 BIKIĆ SANELA SULEJMAN TECNOL BH D.O.O. ODŽAK X 6165 CR-6165/5 BILAĆ IVAN STJEPAN RA LIKVIS D.O.O CR-5922/5 BILAĆ STANISLAV MARINKO A3 D.O.O X 7223 CR-7223/5 BILAJAC KENAN NUSRET B.K. CARD d.o.o X /5 BILAJAC NUSRET ŠEMSO B.K. CARD d.o.o CR-7721/5 BILAL NERMIN ESAD PLASTRON D.O.O X 5714 CR-5714/5 BILAL KENAN BENO BS SISTEMI D.O.O. VITEZ X 5731 CR-5731/5 BILAL AMELA RAMO AGENCIJA POSLOVNOST D.O.O X /5 BILALAGIĆ IGOR DAMIR BOSNA-S D.O.O. ZA INŽENJERING

7 7413 CR-7413/5 BILANDŽIJA LUCIJA DOMINKO UTD TURIST 98 D.O.O. JAJCE /5 BILANDŽIJA BOŽANA PILE GRAFOPRINT D.O.O X /5 BILETIĆ SPOMENKA IVAN GRANIČNA POLICIJA BIH X /5 BILIĆ VERKA FRANO SAMOSTALNA DJELATNOST AGENCIJA VERBIL VL.VERKA BILIĆ, LJUBUŠKI Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 BILIĆ MIRSAD ĐAFER n/a CR-7258/5 BILIĆ JAKA GOJKO LUMEN D.O.O. DRINOVCI X /5 BILIĆ NEDELJKA IVAN KONZUM D.O.O X /5 BILIĆ IVANKA MATO KMN D.O.O. KISELJAK X /5 BIOGRADLIĆ AIDA RIZO VELBOS MONT D.O.O X /5 BIOKŠIĆ RUŽICA MATE KANTONALNI POREZNI URED MOSTAR CR-5850/5 BISTRIČIĆ - BAJRAKTAREVIĆ EMINA ETHEM MIBRAL D.O.O /5 BIŠČEVIĆ VAHIDA HAMDO UMIROVLJENIK/PENZIONER CR-6159/5 BJELAK ELVIR RUŽDIJA BAUERFEIND D.O.O. SARAJEVO X 6618 CR-6618/5 BJELAK-KALJANAC MEVLIDA RAHMO COCA COLA HBC BH D.O.O CR-5296/5 BJELOBRKOVIĆ SEDINA ASIM JZU DOM ZDRAVLJA MAGLAJ X 4713 CR-4713/5 BJELJAC TANJA STEVAN JU CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA U FBIH X /5 BLAŽEVIĆ STANKO NIKO USTANOVA ZALOŽBA KRALJA TOMISLAVA X /5 BLAŽEVIĆ VESNA KREŠIMIR UMIROVLJENIK/PENZIONER CR-5969/5 BLAŽEVIĆ IGOR VINKO JKP ViK D.O.O X /5 BLAŽINA VERA ĐORĐE " ELIGO " D.O.O. Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X 5736 CR-5736/5 BOBARIĆ FATA MAHMUT LOCKWOOD BH D.O.O X 7319 CR-7319/5 BOBETA ELMA ISMET KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O X 6529 CR-6529/5 BOČIĆ DŽENANA HAJDAR NATRON - HAYAT d.o.o CR-7553/5 BOGDANIĆ BENJAMIN RAMIZ PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO X /5 BOGDANOVIĆ SUADA AHMED BETRIS D.O.O. SARAJEVO X /5 BOGUT MARIJA JURE REV BLEK D.O.O X 6147 CR-6147/5 BOGUT SILVIO MARIJA REV BLEK D.O.O /5 BOHUTINSKI LIDIJA JOŠKO SOR LB BUSOVAČA VL. LIDIJA BOHUTINSKI X /5 BOJADŽIJA MUJO ZAJKO OD RAČUNOVODSTVO FELIX VL.BOJADŽIJA MUJO Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 BOJANIĆ IVANA JOZO MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE X 5953 CR-5953/5 BOJČIĆ DINO ENVER UNIJA SMART ACCOUNTING D.O.O. SARAJEVO X /5 BOJČIĆ SENADA SALKO JP BH POŠTA X 7487 CR-7487/5 BOJČIĆ IGOR ŽELJKO GRAD ČAPLJINA /5 BORAS MARKO CVITAN S.D. AGENCIJA BIRO CONT vl. Marko Boras, Vitina Ljubuški /5 BOROVAC NUSRETA HAMDIJA KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA ARMI VL. NUSRETA BOROVAC Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X 6600 CR-6600/5 BOROVAC AZRA MIRSAD EMKA BOSNIA D.O.O. GORADŽDE X /5 BOŠKAILO AMELA SAFET UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU X 7588 CR-7588/5 BOŠKAILO AZER TAHIR AMITEA II. d.o.o. MOSTAR X 6151 CR-6151/5 BOŠKOVIĆ SANJA FRANO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HNŽ/K X 4553 CR-4553/5 BOŠKOVIĆ MLADENKA BOŽO JZU DOM ZDRAVLJA STOLAC X 5390 CR-5390/5 BOŠKOVIĆ ŽARKA MARIO CESTE D.D. MOSTAR CR-6416/5 BOŠNJAK ADILA HALID ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA ZENICA X /5 BOŠNJAK IVANA TADICA MERITUM D.O.O. - CENTAR ZA RAČUNOVODSTVO I EDUKACIJU X /5 BOŠNJAK MARINKO IVAN MARTIS D.O.O CR-7000/5 BOŠNJAK ZVONIMIR IVAN LUKAS TP NAKIĆ D.O.O X /5 BOŠNJAK SNJEŽANA HASAN JU KANTONALNA BOLNICA DR.SAFET MUJIĆ MOSTAR X /5 BOŠNJAK SLAVICA MATO JP VODOVOD D.O.O. POSUŠJE CR-7923/5 BOŠNJAK MARIJANA ZORAN FERRO-PACK D.O.O X /5 BOŠNJAK DRAGAN IVAN DUJKIĆ D.O.O X /5 BOŠNJAK RUŽICA IVO BOŠNJAK COMMERCE D.O.O. VITEZ /5 BOŠNJAK VESNA STANKO BOSSIN D.O.O /5 BOŠNJAK ŽELJKO MIJO AKTIVA MM D.O.O X /5 BOŠNJAK DUBRAVKA ŠIMO AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH CR-5897/5 BOŠNJAK IRENA ZDENKO AGENCIJA " RAKONTO " VL. Irena Bošnjak X 7567 CR-7567/5 BOŠNJAK BRANKA ZLATKO CHEMO COMMERCE D.O.O. ŠIROKI BRIJEG /5 BOŠNJAK-MATIĆ ZDRAVKA JAKO MALI S D.O.O /5 BOŠNJAKOVIĆ HAJRA IBRAHIM JU OSNOVNA ŠKOLA KOVAČI X 7829 CR-7829/5 BOTALIĆ ELMEDIN MUHAMED ADAB D.O.O. POLJICE X /5 BOTO ANTON DRAGO MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ŽZH X /5 BOTO ARGINA VINKO JZU DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI X 7820 CR-7820/5 BOTULJA AMELA OMER SBERBANK BH D.D. SARAJEVO X /5 BOŽIĆ RADICA ANTE SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR X 7778 CR-7778/5 BOŽIĆ ANDREA MIRO ROBE D.O.O X 5592 CR-5592/5 BOŽIĆ ANA MILJENKO PZ VINO DUHAN VOĆE GRUDE X 5145 CR-5145/5 BOŽIĆ IRENA IVICA GRAD TUZLA-SLUŽBA ZA BUDŽET I NANSIJE X 6727 CR-6727/5 BOŽIĆ DANIJELA ANTON FTM D.O.O. NOVI TRAVNIK X /5 BOŽIĆ BERISLAV FRANJO DOM ZDRAVLJA MOSTAR X /5 BRAČKOVIĆ ENISA MEAZ ROMIPAX D.O.O X 5943 CR-5943/5 BRAĆIĆ KAROLINA ANTE LEDO D.O.O X /5 BRAĆIĆ MLADEN GRGO GRAFOTISAK D.O.O X

8 5163 CR-5163/5 BRADARAC LEJLA ĐEMIL PROMING D.O.O CR-7215/5 BRADARIĆ NADINA SMAJO JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MAGLAJ X /5 BRADVICA LJILJA FRANO OŠ BIJAKOVIĆI X 5096 CR-5096/5 BRAJIĆ ZIJADA HUSEIN DEFACTO D.O.O X 5672 CR-5672/5 BRAJIĆ EDIM IBRAHIM AUTOCENTAR BH X 4983 CR-4983/5 BRAJKOVIĆ IVANA NIKOLA USTANOVA MAJČINO SELO MEĐUGORJE X /5 BRANKOVIĆ HASENA RAMIZ RAZVOJNA BANKA FBIH CR-5360/5 BRANKOVIĆ DRAŽEN MIROSLAV HEPOK D.O.O /5 BRANKOVIĆ SABINA IZET EHO D.O.O X /5 BRATIĆ JASNA ANGELA AGENCY PLUS D.O.O. MOSTAR Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost /5 BRČANINOVIĆ SUADA MUHAREM JP HORIZONTALA ŽIVINICE D.O.O X /5 BRČANINOVIĆ ELMA DŽEVAD EURON D.O.O X /5 BRDAR KAROLINA BRANKO ZABRIŠĆE BM D.O.O CR-5972/5 BREŠIĆ KRISTIJAN STIPO ŽUPANIJSKA BOLNICA DR.FRA MIHOVIL SUČIĆ LIVNO X /5 BRIGIĆ MUZAFER BEGO MANAGMENT BUSINESS CONSULTING X /5 BRKA NADIRA SAFET UMIROVLJENIK/PENZIONER /5 BRKA SMAJO OSMAN UMIROVLJENIK/PENZIONER /5 BRKA SEJID HAJRUDIN KS VL. SEJID BRKA X 7496 CR-7496/5 BRKA EMINA SEJID KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL.SEJID BRKA X 6304 CR-6304/5 BRKAN ADENA ADEM OKD WORK-MM X 6673 CR-6673/5 BRKAN ANELA ADEM OKD WORK-MM X 7727 CR-7727/5 BRKAN MARIJA TOMISLAV FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA SARAJEVO X 6750 CR-6750/5 BRKANIĆ ADISA ALIJA VELBOS D.O.O X 5009 CR-5009/5 BRKANIĆ SANELA MEHMED ATRAKTIV D.O.O X 6780 CR-6780/5 BRKA-TAHMIŠČIJA ERMINA RASIM JZU ZAVOD ZA BOLESTI I OVISNOSTI ZDK ZENICA X /5 BRKIĆ KATICA MARKO STANIĆ MEDIA D.O.O X /5 BRKIĆ IVANKA MATE REVIVA D.O.O. LJUBUŠKI X 5676 CR-5676/5 BRKIĆ MATEA DARKO REVIVA D.O.O. LJUBUŠKI X /5 BRKIĆ MONIKA JERKO RASNO COMMERCE D.O.O. ŠIROKI BRIJEG X 5879 CR-5879/5 BRKIĆ NATAŠA ANTO RAL PARTS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE TUZLA X 7504 CR-7504/5 BRKIĆ MAIRA MUHIBIJA QR OGRADNI SISTEMI D.O.O X 6642 CR-6642/5 UNKIĆ LEJLA MEHO LIMU D.O.O. GRADAČAC X /5 BRKIĆ ASIJA MUSTAFA KNJIGOVODSTVENI SERVIS AS VL. ASIJA BRKIĆ X 5322 CR-5322/5 BRKIĆ MELIKA HUSEIN GAUSS D.O.O. TUZLA X 4653 CR-4653/5 BRKIĆ ARIF HUSEIN BRKIĆ PETROL X 4860 CR-4860/5 BRKIĆ JASMINA ZUHDIJA BRKIĆ KNJIGOVODSTVO D.O.O X 7458 CR-7458/5 BRKIĆ - PROVALIĆ ENIDA SENAD REMIS D.O.O /5 BRKO MUNIRA HIMZO AHMETSPAHIĆ PETROL D.O.O X 6924 CR-6924/5 BRKOVIĆ NEJRA ZAIM BP REVIZOR X /5 BRLJAK NEVZUDIN HIMZO UNIVERZITET U TRAVNIKU /5 BRLJEVAC IZA MEHMED PROFTO D.O.O X /5 BRNADIĆ VINKA VLADO VIOLETA D.O.O X /5 BRNIĆ NKA NIKOLA SIČAJA D.O.O X /5 BRODLIĆ HATIJA ADEM ANEX PROMET D.O.O /5 BRONJA BRAHO HAKIJA AVANS D.O.O. VELIKA KLADUŠA X 7841 CR-7841/5 BRZIKA MIRZA ALMEDIN SCAL D.O.O. SARAJEVO X 7128 CR-7128/5 BUBALO KATARINA MIROSLAV SVEUČILIŠTE U MOSTARU X 7730 CR-7730/5 BUBALO ELDIN SALKO AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ " PRVI KORAK " /5 BUBALO SALKO RAMO AGENCIJA ADA /5 BUCONJIĆ MARIJA MARINKO BILO TRADE X 6717 CR-6717/5 BUČAN MINELA ESAD TELEDIGITAL D.D /5 BUDIMIR JAGODA IVAN VICAN TRADE /5 BUDIMIR MAJA LJUBO MEGGLE D.O.O. POSUŠJE /5 BUDIMIR ŽELJKA AUGUSTIN S D.O.O. VITEZ CR-6889/5 BUDNJO SABRINA SABRIJA MINISTARSTVO PRIVREDE KANTONA SARAJEVO X /5 BUĐEVAC RAHIMA HAJRO SD AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO SABIHA, VOGOŠĆA CR-6586/5 BUHAČ MARIO FRANJO ALFA THERM D.O.O. MOSTAR X /5 BUHOVAC MIRA BOŽO VIMAR TRADE D.O.O. MOSTAR Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost CR-6668/5 BUKVA MIRSADA JASMIN TN BOSINA D.O.O. KONJIC X 4938 CR-4938/5 BUKVIĆ ZAMIRA ALE THERMO TECHNOLOGY INTERNATIONAL D.O.O X /5 BUKVIĆ ENES MUHAREM KARA DRVO D.O.O. FOJNICA X /5 BULJAN RADICA ANDRIJA MANEDRA COMPANY D.O.O X 7856 CR-7856/5 BULJIĆ ALMA FAHRUDIN EDO SLAD D.O.O /5 BULJUBAŠIĆ SAMIR SAFET ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA /5 BULJUBAŠIĆ AMERLINA IDRIZ JU CENTAR ZA KULTURU TUZLA X /5 BULJUBAŠIĆ ZEJNEBA AHMED ELECTRA D.O.O. SARAJEVO /5 BULJUGIĆ NUSRETA FERID JP GRIJANJE D.O.O. ZENICA X 7800 CR-7800/5 BUNAR ALMA ŠEMO GENERALNI SEKRRETARIJAT VLADE FBiH /5 BUNGUR JASMIN IBRAHIM ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNSA X /5 BUNTIĆ NADA PERO NEZAPOSLEN /5 BUNJO ADNAN SALIH AW BROKER D.O.O X

9 4670 CR-4670/5 BURGIĆ DENIS HABIBIJA SISECAM SODA LUKAVAC D.O.O X /5 BURIĆ MARIJA MATO SUO CONTO, VL. MARIJA BURIĆ X /5 BURIĆ STANA VJEKOSLAV SUO CONTO, VL. MARIJA BURIĆ X 7821 CR-7821/5 BURIĆ BERINA SENAD JP BH POŠTA CR-5533/5 BURIĆ AMINA FADIL GO PRINT VISOKO /5 BURIĆ AMRA REK BERLIJETA D.O.O. VISOKO X /5 BURINA NEDŽADA MEHO GRAD ZENICA X 6293 CR-6293/5 BURLOVIĆ MAJA MUHAREM LIDER NANCE D.O.O CR-5710/5 BURZIĆ LEJLA FADIL UNATEL D.O.O X /5 BUŠATLIĆ VAHID MUSTAFA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SBK/KSB X /5 BUŠATLIĆ INDIRA ČAMIL RUDNIK UGLJA GRAČANICA D.O.O X 7701 CR-7701/5 BUŠIĆ IVANA DRAŽAN CESTE D.D. MOSTAR CR-4857/5 BUTKOVIĆ SANELA EŠEF RUDNIK MRKOG UGLJA ĐURĐEVIK d.o.o X 7899 CR-7899/5 BUZA AMINA FUAD MBI DEVELOPMENT D.O.O /5 BUŽIMKIĆ EMSUD ASIM BORINERA D.O.O X /5 CACAN IZETA ISMET SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAČKE TEHNOLOGIJE, MULTIMEDIJE I DIZAJNA ILIDŽA X 7169 CR-7169/5 CERIĆ NAMIK HALID HO MERHAMET MD.D /5 CEROVIĆ DOBRINKA BOGDAN MITEX D.O.O. SARAJEVO X /5 CICVARA MUNEVERA IBRO GRAND AUTOMOTIVE D.O.O. SARAJEVO X /5 CIGIĆ MARINA IVAN EUROPAPIER- HERCEGTISAK D.O.O. ŠIROKI BRIJEG X 7070 CR-7070/5 CIGULJIN EMIR MIRSAD OBRTNIČKA RADNJA EM-CI VL. EMIR CIGULJIN X 6455 CR-6455/5 CIKOTIĆ FARIDA REŠAD FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA CR-7755/5 CRKVENJAŠ RANKA SAVO SUD BIH /5 CRNALIĆ ADEM ŠEFKO A.C. CONSULTING D.O.O X /5 CRNČEVIĆ SAFETA MEHMED KNJIGOVODSTVENI BIRO "SA" VL.CRNČEVIĆ SAFETA X 5638 CR-5638/5 CRNICA INDIRA FADIL ERNST&YOUNG D.O.O X /5 CRNKIĆ FERIZ MEHMED KS FEN X /5 CRNKIĆ MIRELA MUMIN AF RAČUNOVODSTVO D.O.O X /5 CRNOGORAC LJILJANA RUDOLF UMIROVLJENIK/PENZIONER /5 CRNOVŠANIN SAKIBA ŠEK UMIROVLJENIK/PENZIONER CR-6781/5 CRNJAC IVANA DRAGO LUKAS TP NAKIĆ D.O.O /5 CVIJANOVIĆ ZORAN VINKO CONING AGENCIJA - KISELJAK X 4664 CR-4664/5 CVIKO NERMA SALIM TONDACH BIH D.O.O X 7769 CR-7769/5 CVITANOVIĆ IVANA ILKO ZEC D.O.O X /5 CVITANOVIĆ ANKICA JOZO OPĆINA NOVI TRAVNIK X 7602 CR-7602/5 CVITKOVIĆ IVANA VIDAN BOSSIN D.O.O X 6270 CR-6270/5 CVRK SENAD RAMIZ AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI /5 CVRLJE KELTINA JOZO JZU DOM ZDRAVLJA LIVNO X 7954 CR-7954/5 ČAGALJ EDITA OSMAN RAIFFEISEN LEASING D.O.O CR-5405/5 ČAJIĆ HARIS HASAN NUOVO D.O.O X /5 ČAKIĆ VEZIMA HAJRUDIN NEKRETNINE MILJACKA D.D X 6351 CR-6351/5 ČALE KOVAČ MONIKA VESELKO MORE SCREENS D.O.O X 6973 CR-6973/5 ČALIĆ ALISA RAMIZ HASIČEVIĆ D.O.O X /5 ČALUK NAHIDA ZAHID UMIROVLJENIK/PENZIONER /5 ČALUK MIRSAD DERVIŠ ČALUK REVIZIJA D.O.O /5 ČALUK - SEJDIĆ AMRA MEHMED UMIROVLJENIK/PENZIONER CR-6643/5 ČAMDŽIĆ OMER SALKO SPECTRUMONE D.O.O X /5 ČAMDŽIĆ AZRA SIFET KNJIGOVODSTVENI SERVIS SARA-M D.O.O X /5 ČANČAR LJILJANA MILORAD TELEOPTIC D.O.O /5 ČANDIĆ-ISAK JASMINKA JUSO KNJIGOVODSTVENI SERVIS S VL. ISAK JASMINKA Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 ČAPLJIĆ NAZA IBRAHIM JZU DOM ZDRAVLJA TEŠANJ X /5 ČARAPINA DRAGAN IVAN AGENCIJA FENIKS X /5 ČARDAKLIJA ELMA ALIJA LOK MIKROKREDITNA FONDACIJA CR-5851/5 ČARDAKOVIĆ AZRA ISMETA NGO AND BUSINESS AUDIT D.O.O /5 ČARDAKOVIĆ ISMETA SELMAN NGO AND BUSINESS AUDIT D.O.O /5 ČAUŠEVIĆ AIDA MURAT UNIVERZITET U SARAJEVU, OD AGENCIJA TONTO vl. Čaušević Aida CR-6409/5 ČAUŠEVIĆ KEMAL RAŠID PLAVI LEPTIR D.O.O CR-5140/5 ČAUŠEVIĆ AIDA MEHMEDALIJA KPMG B-H D.O.O./ ZA REVIZIJU X 6591 CR-6591/5 ČAUŠEVIĆ SANDRA EDIN JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA CR-6127/5 ČAUŠEVIĆ ADNAN RAHMO JP LUKA BRČKO /5 ČAUŠEVIĆ MEJRIMA MEHMED ELPOS D.O.O X 5456 CR-5456/5 ČAUŠEVIĆ LEJLA SKENDER BILANS D.O.O. SARAJEVO X 5045 CR-5045/5 ČAVALIĆ SELMA FADIL MIT-ALEX D.O.O X /5 ČAVALIĆ JASMINA SEVDAGA DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ELA-N d.o.o. ZENICA X /5 ČAVAR MIRJANA IVO UTD TURIST 98 D.O.O. JAJCE /5 ČAVKIĆ MENSUR UZEIR CAMELIJA OSIGURANJE D.D. BIHAĆ X 6229 CR-6229/5 ČAVKUNOVIĆ ELVIRA SENAD KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE BIHAĆ /5 ČEGAR ĐURĐICA SLAVKO OPŠTINA GLAMOČ X 7392 CR-7392/5 ČEHAJIĆ SUMEJA BEČIR PTD MGM FARM D.O.O. KAKANJ X /5 ČEHAJIĆ EMIRA ABDULAH JASMIN D.D X /5 ČEHIĆ MERHUDIN OSMAN ARCELOR MITTAL ZENICA D.O.O

10 5139 CR-5139/5 ČEHO NERMAN MUJO N. CONSULTING D.O.O. SARAJEVO X /5 ČEKO LUCA NIKO Računovodstveni ured " BILANCA " VL.Luca Čeko Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X /5 ČEKOVIĆ NASER ARIF ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO X /5 ČEKOVIĆ TIMA SABRO OR CLEAR BALANCE vl. Čeković Naser X 6137 CR-6137/5 ČEKOVIĆ ELVEDIN NASER KABINET POTPREDSJEDNIKA FBIH /5 ČELAN STIPE JURE SCORE D.O.O X 5855 CR-5855/5 ČELEBIĆ NERMINA MEHMED JP VODOVOD D.O.O. BIHAĆ X 7545 CR-7545/5 ČELEBIĆ - BAJTAREVIĆ AMRA ENVER FDS D.D. SARAJEVO /5 ČELIK MEVLIDA MUHAREM PORSCHE BH D.O.O X 6590 CR-6590/5 ČELJO SELMA EMIN JP BH POŠTA X /5 ČENANOVIĆ HAZEMA MUHAMED Knjigovodstveni servis " ČENANOVIĆ " VL.Hazema Čenanović Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X 6080 CR-6080/5 ČENGIĆ MEDIHA AZIZ TDR D.O.O. SARAJEVO X /5 ČENGIĆ VALENTINA TOMISLAV PZ TRASER D.D /5 ČENGIĆ HAMIJETA AHMO MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH X 4841 CR-4841/5 ČENGIĆ AMIRA IBRAHIM HEMTECH D.O.O /5 ČENGIĆ SANELA SAKIB FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU X 5579 CR-5579/5 ČENGIĆ AZEMINA ENVER NOVA BH D.O.O. SARAJEVO X /5 ČENGIĆ HASNIJA RAMO AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO LOTOS /5 ČENGIĆ ISMETA IBRO AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FBIH CR-5696/5 ČENGIĆ MUŠOVIĆ SELMA BEKTO ORIFLAME KOZMETIKA BH D.O.O CR-6020/5 ČERGIĆ TEUK ŠEMSO MINISTARSTVO NANCIJA TK X /5 ČERGIĆ FUAD DŽEMIL JP VODOVOD I KANALIZACIJA BANOVIĆI X 4910 CR-4910/5 ČERGIĆ LISIČIĆ ALDINA KRET KNJIGOVODSTVENI SERVIS ACCOUNT X /5 ČERIM KADIRA ESAD KNJIGOVODSTVENI BIRO VITEZ X 5260 CR-5260/5 ČERKEZ MERIMA ENVER URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBIH /5 ČERKEZ IVANA NIKOLA MEPAS D.O.O X /5 ČERKEZ SEADA NIJAZ GRAD MOSTAR /5 ČERKUČ BILJANA RISTO CHERKA MOSTAR, OBRTNIČKA DJELATNOST Umirovljenik/Penzioner koji obavlja djelatnost X 6014 CR-6014/5 ČIČA ERMA ALIJA Privredno društvo za proizvodnju,trgovinu i usluge "AMEX"D.O.O. BUGOJNO X 7951 CR-7951/5 ČIČAK BERINA IBRAHIM Messer tehno plin X 7384 CR-7384/5 ČIČAK AMINA SAKIB KJKP POKOP D.O.O. SARAJEVO /5 ČIŠIĆ AJDIN NIJAZ M-TIFA D.O.O. VITEZ X 7652 CR-7652/5 ČIŠIJA DŽENANA MESUD SIGMA TRADE D.O.O X 5272 CR-5272/5 ČIŠIJA JASMINA RAMO FONDACIJA MEDIACENTAR X /5 ČIVČIJA NIKOLA JOZO UMIROVLJENIK/PENZIONER /5 ČIVČIJA MARKO JOZO AUREUS D.O.O CR-7196/5 ČIZMIĆ RIZAH ADNAN TEAM CONSULTING D.O.O. SARAJEVO X 4954 CR-4954/5 ČIZMIĆ SENADA NUSRET JKP VODOSTAN D.O.O X 7894 CR-7894/5 ČIZMO EMINA SALIH OPĆINA VAREŠ Dopunska djelatnost:financijskoračunovodstvena agencija "ANALITIKA" CR-7338/5 ČOBO EMINA SAUD RUDNIK MRKOG UGLJA KAKANJ X /5 ČOBO SAJIMA RASIM JU SREDNJA GRAĐEVINSKO- GEODETSKA ŠKOLA SARAJEVO X 7120 CR-7120/5 ČOHADŽIĆ ISMET EMIN MALAK HOTEL D.O.O X /5 ČOHODAR SEAD IBRAHIM REVISIO D.O.O X 7609 CR-7609/5 ČOLAK IVANA IVAN TIM - Z D.O.O X 7178 CR-7178/5 ČOLAK IVA ILIJA NEZAPOSLEN CR-5602/5 ČOLAK IVANA MARINKO JZU DOM ZDRAVLJA GRUDE X /5 ČOLAK MARKO MARTIN ASC COMPANY D.O.O. ŠIROKI BRIJEG X /5 ČOLAKHODŽIĆ HASAN AHMET KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO X /5 ČOLAKHODŽIĆ NERMINA HAJDAR JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KS X 4707 CR-4707/5 ČOLAKOVIĆ SABINA HASAN JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.O.O. SARAJEVO CR-7366/5 ČOLAKOVIĆ DŽEMAL IBRAHIM AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO AGRA X 5301 CR-5301/5 ČOLAN DŽENAN MUSTAFA JU DOM ZDRAVLJA BREZA X /5 ČOLIĆ ABIDA ALIJA Z.Z. RADOBOLJA CR-6971/5 ČOLIĆ ISMIRA ISMET RUDEKO d.o.o X 5317 CR-5317/5 ČOLIĆ SELMA MUSTAFA MOSTARLIĆ D.O.O X 7257 CR-7257/5 ČOLIĆ ELMA ESAD KNJIG.SERVIS " HANA " X /5 ČOLO AMELA SULEJMAN PREVENT LEATHER SARAJEVO /5 ČOLO IZETA ZAHID GREEN OIL D.O.O. SARAJEVO X /5 ČOLPA FEDHIJA JUSUF JU CENTAR ZA KULTURU KS CR-5999/5 ČONDRIĆ ANDREA MIRKO ERNST&YOUNG D.O.O /5 ČOPELJ MUHAMED HALIL BOSNIAN BEECH LINE D.O.O X 5871 CR-5871/5 ČOPRA ELMINA MUSTAFA BH TELECOM D.D CR-6286/5 ČORBIĆ SAMRA KRET SKYTEC D.O.O X 6839 CR-6839/5 ČORBIĆ LEJLA BESIM MINISTARSTVO NANCIJA SBK X /5 ČORBO JASMINA ZIJO RECOM D.O.O X 6136 CR-6136/5 ČORBO ZERINA ENES MKF SUNRISE X /5 ČORBO FAHRUDIN KADRIJA JU KSC VOGOŠĆA X 6115 CR-6115/5 ČORBO AJŠA KEMAL ALPINA FOGS D.D. SARAJEVO (3 sata); ALPINA BH D.O.O. SARAJEVO (5 sati) X /5 ČORBO MIRSAD ĆAMIL ALPIKO D.O.O /5 ČORHODŽIĆ SENADA AHMET PIVARA D.D.TUZLA X