TARATEKS. POSLOVNI KOMPLEKS FIRME TARATEKS- Bajina Bašta

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "TARATEKS. POSLOVNI KOMPLEKS FIRME TARATEKS- Bajina Bašta"

Транскрипт

1 TARATEKS POSLOVNI KOMPLEKS FIRME TARATEKS- Bajina Bašta

2 MAPA PRILAZNIH PUTEVA R-454 ајина Башта Скела Republika Srpska 7 Централна Србија Bosna i Hercegovina Србија 7 Рача Drina Устаничка Opština Srebrenica Златиборски округ Кнеза Милана Обреновића Павла Борозана Бановић Страхиње Радничких батаљона Војислава Јелисавчића Његошева ЈНА Адама Терзића 7 Церска Браће Чучковић Будимира Јелисавчића Рачанских бораца Dragoljuba Bešlića bb Царице Милице Дринска Рачанских бораца Светомира Павловића Вука Караџића Пилица Војводе Мишића Рајка Тадића. септембра Војводе Путника 70 7 Степе Степановића Браће Нинчић Миленка Топаловића Николе Тесле Иве Лоле Риба ра Михајла Пупина Иве Андрића Миленка Тршића Бимбе Драгољуба Бешлића Шабана Макисма Горког 70 Светосавска Улица. јул Pavulje Улица Душана Вишича Пилица Рача

3 Bajina Bašta je grad u zapadnoj Srbiji, na desnoj obali reke Drine, ispod planine Tare i sedište istoimene opštine u Zapadnoj Srbiji. Nalazi se na severne geografske širine i 9.33 istocne geografske dužine. Opština ima po popisu 00.god a u samom gradu živi Površina opštine je 670 km. Naselje je nastalo na nadmorskoj visini od 57 metara, a klima je umereno kontinentalna. Nekada preiferni i poluzatvoreni region vremenom je postao znacajan centar sumarstva, elektroprivrede i turizma Srbije. Bajina Bašta je povezana asfaltnim putevima preko prevoja Kadinjača ( 880 m ) sa Užicem u dužini od km, koji je središte Zlatiborskog okruga, preko prevoja Debelo brdo ( 090 m ) sa Valjevom u dužino od 66 km, i dalje sa Beogradom koji je udaljen 70 km od Bajine Bašte. Dolinom Drine Bajina Bašta je povezana sa Ljubovijom, Loznicom i Šapcom

4 ИМОВИНСКО-ПРАВНИ СТАТУС И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕ Предмет продаје представља ЦЕЛИНА 3 коју чини: пословни простор -девет и више просторија текстилне индустрије- МАГАЦИН СИРОВИНА, посебан део објекта бр. 3, у приземљу зграде бр. која се налази на кат. парцели 685/3 КО Бајина Башта Башта и који је уписан у листу непокретности бр. 480 КО Бајина Башта као својина стечајног дужника са обимом удела /. пословни простор -девет и више просторија текстилне индустрије- КРОЈАЧНИЦА СА МОДЕЛАРНИЦОМ, посебан део објекта бр. 4, у приземљу зграде бр. која се налази на кат. парцели 685/3 КО Бајина Башта и који је уписан у листу непокретности бр. 480 КО Бајина Башта као својина стечајног дужника са обимом удела /. Технички опис објекта А) ПОСЕБАН ДЕО 3- МАГАЦИН СИРОВИНА I Архитектонско решење У приземљу нето површине.0м налази се степениште са лифтом, део шиваонице, термо-техничке инсталације, конструктори и шаблони и електроничка израда кројева. На међуспрату нето површине 4,0м налази се степениште са лифтом и рампа за истоварање робе. На спрату нето површине.06,00м налази се степениште са лифтом, кројачница. канцеларија, клима комора и рампа. Приземље бруто површина Међуспрат бруто површина Спрат бруто површина м 60.6 м.073,78 м Укупна бруто површина износи.307,7 м II Конструкција Објекат је урађен у скелетном систему са носећим армиранобетонским стубовима. АБ платнима и темељима самцима. Спољашни зидови су од монтажних типских армиранобетонских елемената са термичком испуном од стиропора. Међуспратна конструкција је од монтажних армиранобетонских коруба са ребрима и лакоармираном плочом. Кровна конструкција је двоводна од монтажних типских ребрастих армиранобетонских талпи а кровни покривач је салонит преко дашчане оплате. III Спољна обрада Фасадни зидови су малтерисани и обојени. Спољашња столарија је дрвена. На објекту су постављени алуминијумски олуци. IV Унутрашња обрада Завршни радови су у потпуности урађени. Сва унутрашња столарија је дрвена. Унутрашњи зидови су омалтерисани продужним малтером и обојени. Завршна обрада подова је цем. кошуљица. Правно имовинска документација Објекат је уписан у Лист непокретности 480 КО Бајина Башта на кат.парцели 685/3 као број зграде Кпосебан део З.-пословни простор -девет и више просторија текстилне индустрије-магацин СИРОВИНА СПРАТНОСТ ПР+МС+) нето површина.69 м, бруто површина.308 м, облик својине друштвена, обим удела / Објекат има грађевинску и употребну дозволу бр.03/ број 35-85/0 од издате од РС Општина Бајина Башта, Општинска управа Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове.

5 Б) ПОСЕБАН ДЕО 4- КРОЈАЧНИЦА СА МОДЕЛАРНИЦОМ I Архитетонско решење Кројачница са моделарницом је приземни објекат, бруто површине.3,48м Нето повшина објекта износи.076,45м и састоји се од производне хале и дела у којем сс налазе ходник и осам канцеларија. II Консгрукција Објекат јс урађен у скелетном систему са носећим армиранобетонским стубовима и зидовима, АБ платнима и темељима самцима. Спољашњи зидови су од монтажних типских армиранобетонских елемената са термичком испуном од стиропора. Кровна конструкција је армиранобетонска III Спољна обрада Фасадни зидови су малтерисани и обојени. Спољашња столарија је дрвена. IV Унутрашња обрада Завршни радови су у потпуности урађени. Сва унутрашња столарнја је дрвена. Унутрашњи зидови су омалтерисани продужним малтером и обојени. Завршна обрада подова је бетон са премазима. Правно имовинска документација Објекат је уписан у Лист непокретности 480 КО Бајина Башта на кат.парцели 685/3 као број зграде. посебан део 4.-пословни простор -девет и више просторија текстилне индустрије- КРОЈАЧНИЦА СА МОДЕЛАРНИЦОМ. нето површина.076 м бруто површина.3 м. облик својине друштвена, обим удела / Објекат има грађевинску и употребну дозволу бр.03/ број 35-85/0 од издате од РС Општина Бајина Башта. Општинска управа Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове.

6 GRAFIČKI PRIKAZ BROJ NAZIV TYP PROST. PROSTORIJE GR STAIRWAYS CEMENT SLATE PART OF SEWING ROOM VINAS BOARDS TERMO-TEHNICAL INSTALATION VINAS KONSTRUKTORI I [ABLONI VINAS ELEKTRONI^KA IZRADA KROJEVA VINAS RAMPA CEMENT SLATE TOT BRUTO: SPECIAL PART NUMBER 3 BASEMENT KOTA -, ,4 -,4 0 -, R A M P A ±0,

7 30 BROJ PROST. NAZIV PROSTORIJE VRSTA PODA P (m ) STEPENI[TE RAMPA CEM.KO[UQICA 59,78 CEM.KO[UQICA 8,3 ±0, , 8 R A M P A +, , UKUPNO: RAMPA KOTA +,8 4,0 BRUTO: 60,6 m POSEBAN DEO BROJ

8 KANCELARIJ A , , BROJ PROST STEPENI[TE KROJA^NICA KANCELARIJA RAMPA KLIMA KOMORA NAZIV PROSTORIJE VRSTA PODA SPRAT KOTA + 4,08 P (m ) CEM.KO[UQICA 77,88 VINAS PLO^E 778, KER. PLO^ICE 5,44 CEM.KO[UQICA 48,80 CEM.KO[UQICA 96,04 UKUPNO: 06,8 BRUTO: 073,78 m POSEBAN DEO BROJ 3 30

9 ±0, P BROJ NAZIV VRSTA PROST. PROSTORIJE PODA (m ) PROIZVODNA HALA 883,3 CEM.KO[UQICA HODNIK 4,35 VINAS PLO^E 3 KANCELARIJA 6,00 VINAS PLO^E 4 KANCELARIJA 6,00 VINAS PLO^E 5 KANCELARIJA 6,00 VINAS PLO^E 6 KANCELARIJA 4, VINAS PLO^E 7 KANCELARIJA VINAS PLO^E 5, 8 KANCELARIJA VINAS PLO^E 8,86 9 KANCELARIJA VINAS PLO^E 4,3 0 KANCELARIJA VINAS PLO^E 0,08 POSEBAN DEO BROJ 4 KOTA ±0,00 UKUPNO: 076,45 BRUTO: 3,48 m

10 BROJ PROST. NAZIV PROSTORIJE VRSTA PODA P (m) POSLOVNI PROSTOR BR ±0, ±0, ' ' ' +0, , , POSLOVNI PROSTOR BR. ULAZ RADIONICA keramika keramika TOALET keramika.65 UKUPNO POSLOVNI PROSTOR BR. ' HOL keramika ' TOALET keramika ' RADIONICA keramika 47.8 UKUPNO 5.4 UKUPNA NETO POVRŠINA 7.89m UKUPNA BRUTO POVRŠINA 89.8m NOVI ZIDOVI 58 POSLOVNI PROSTOR BR. BAJINA BAŠTA INVESTITOR Ro`ajska 3, Beograd ODGOVORNI PROJEKTANT OBJEKAT Poslovni objekat K.p.br. 685/3 KO Bajina Bašta FAZA GLAVNI PROJEKAT OSNOVA PRIZEMQA RAZMERA BAJINA BAŠTA Oktobar 0. :50 Br. evid.

11 BROJ PROST. NAZIV PROSTORIJE VRSTA PODA P (m) POSLOVNI PROSTOR BR ±0, ±0, ' ' ' +0, , , POSLOVNI PROSTOR BR. 3 ULAZ RADIONICA TOALET keramika keramika keramika UKUPNO POSLOVNI PROSTOR BR. ' HOL keramika ' 3' TOALET RADIONICA keramika keramika UKUPNA NETO POVRŠINA UKUPNO m UKUPNA BRUTO POVRŠINA 89.8m 0 NOVI ZIDOVI 58 POSLOVNI PROSTOR BR. OSNOVA PRIZEMLJA POSEBAN DEO

12 S POSEBAN DEO BROJ 7 POSEBAN DEO BROJ 8 objekat POSEBAN DEO BROJ 6 POSEBAN DEO BROJ 5 B POSEBAN DEO BROJ 4 NETO BRUTO POSEBAN DEO BROJ POSEBAN DEO BROJ POSEBAN DEO BROJ 3 NETO BRUTO A

13 A A POSEBAN DEO BROJ 3 POSEBAN DEO BROJ 3 A POSEBAN DEO BROJ 3

14

15 B POSEBAN DEO BROJ 4

16 B B POSEBAN DEO BROJ 4 POSEBAN DEO BROJ 4 B POSEBAN DEO BROJ 4