Centralna univerzitetska biblioteka nove publikacije u fondu, januar Centralna univerzitetska biblioteka Autor Naslov Mjesto i izdavač

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Centralna univerzitetska biblioteka nove publikacije u fondu, januar Centralna univerzitetska biblioteka Autor Naslov Mjesto i izdavač"

Транскрипт

1 Red br. Centralna univerzitetska biblioteka Autor Naslov Mjesto i izdavač 1 Dujović, Jovan Pakleni vrt Balkana: feljtoni : Unireks Biljana Lazović...[et al.] Tončić, Zorica Moric, Boris Jovanović, Vanja Vojvodić, Jelena Brajović, Zara Kovačević, Sandra Đorić, Suzana Petrović, Igor Tešević, Bojana Vujisić, Dragana Genetički resursi u biljnoj proizvodnji Crne Gore Priručnik za rad s djecom sa smetnjama vida Procjena rizika od zagađenja gorivom usljed strukturnih oštećenja tankova goriva kod brodova u eksploataciji: magistarski rad Faktori koji utiču na upotrebu socijalnih medija od strane turističkih preduzeća u Crnoj Gori i njihov uticaj na finansijske i nefinansijske rezultate poslovanja: Mogućnosti CASE alata za modeliranje poslovnih podataka na primjeru sektora štednje u banci: master rad Uticaj autentičnog liderstva na organizacioni kontekst i sljedbenike u funkciji ispunjenja organizacionih ciljeva: master rad Uticaj integracije menadžerskih orijentacija na krizni menadžment malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori: master rad Uticaj revizorskog odbora na kvalitet finansijskog izvještavanja u Crnoj Gori: master rad Upravljanje rizikom prilikom spašavanja na moru: magistarski rad Uloga i uticaj pripreme i razvoja stručnih kadrova u oblasti građevinarstva na migraciju stručne radne snage u Crnoj Gori: master rad Naučno-tehnološki park u funkciji realizacije Strategije pametne specijalizacije: master rad : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva God. izd. Kotor Kotor

2 Đukić, Danijela Jelić, Andrijana Šuškavčević, Nedeljko Burdžović, Almedin Ćetković, Ilija Strateške dimenzije upravljačkog računovodstva u funkciji boljeg pozicioniranja preduzeća eosvrt na Crnu Goru: master rad Ekonometrijsko modeliranje i prognoziranje stope nezaposlenosti na primjeru Crne Gore: master rad Analiza ograničavajućih faktora ulaganja novčanih sredstava građana u otvorene investicione fondove u Crnoj Gori: master rad Mogućnosti plasmana poljoprivrednih proizvoda putem interneta u Crnoj Gori: master rad Sastav i abundanca prilova ajkula (Superordo: Selachimorpha) u ulovu iz privrednog ribolova u Crnoj Gori: 2020 Brdar, Rada Prerada ribe kroz proces dimljenja, procjena ukupne količine nastalog otpada, nutritivna vrijednost otpada i mogućnosti njegove upotrebe radi smanjenja opterećenja životne sredine: Bogavac, Žalba na presudu u krivičnom 19 Darka postupku: master rad 20 Lečić, Jovana Ubistvo više lica: Ostvarivanje zakonskog izdržavanja: Pejović, Srna Delibašić, Ivana Drpljanin, Elvedin Hadžić, Zeliha Tomović, Savica Petrović, Aleksandar Članstvo malih država u NATO - benefiti za Alijansu: slučaj Crne Gore: Liderstvo u partijama u Crnoj Gori: odnos između formalne i stvarne moći: Stavovi građana Crne Gore o samohranom roditeljstvu: Algoritmi AL familije deskriptivnih logika: Kompleksni projektivni prostor sa metrikom Fubini-Študi i uopštenja:

3 Boroja, Ivan- Vanja Ljucović, Jelena Divanović, Milica Vulević, Anja Bektešević, Azemina Šćepanović, Valentina Đozgić, Sabina Minić, Biljana Milić, Slavko Mrkaić, Jelena Gvozdenović, Slađana Jokanović, Sandra Algoritmi za konstrukciju reprezentacija i karaktera semidirektnog proizvoda grupa i njihove primjene: Jedan pristup identifikovanja zajednica u grafovima društvenih mreža: Karakteristike ulova u malom obalnom ribolovu upotrebom mreža stajaćica: Briološka studija Tepačkog kraja sa pregledom vegetacije brioloških staništa: Prilog poznavanju vegetacije gaženih staništa urbanog područja Podgorice: Hemijski sastav i antimikrobni potencijal etarskih ulja odabranih taksona: Struktura mikrobnih zajednica i fizičko-hemijski profil vodoizvorišta Mareza: Uticaj ekoloških faktora na sadržaj polifenola u crvenim sortnim vinima: Maloljetnička delikvencija i slobodno vrijeme učenika srednje škole sa problemima u ponašanju eproblemi i perspektive: Frazeologizmi u Njegoševim djelima i njihovi prevodni korespondenti na engleskom jeziku: doktorska disertacija Integralni multi-trofički uzgoj dagnje (Mytilus galloprovincialis L.) i kamenice (Ostrea edulis L.) sa ribom u Bokokotorskom zalivu: doktorska disertacija Filogenetska analiza bakterijskih zajednica u sedimentima Crnogorskog primorja i procjena uticaja polutanata na njihovu distribuciju i strukturu: doktorska disertacija Nikšić Nikšić 2020

4 39 Ivanović, Sonja 40 Grbović, Marijana 41 Marić, Milica [autori Vojin Dimitrijević [et al.] Radosav Nikčević... et 43 al Hesiod Bujenović, Jelena Żywczak, Krzysztof Stokłosa, Magdalena Burdžović, Saladin Improving QA/QC in mammography screening and breast diagnosis in Montenegro: PhD thesis Statistička procedura brzog detektovanja početka epidemije: master rad Primjena data mining tehnika u telemarketingu u cilju povećanja procenta javljanja korisnika (Reach Rate): master rad Zaštita ljudskih prava u vojsci i policiji Škrčka jezera - Rijeka Sušica: idejna projekcija integralne valorizacije Teogonij: Poslovi i dani Beograd: Centar za civilno-vojne odnose : R. Nikčević Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost Kulinarske bajke Kotor: Gimnazija Kotor Made in Polska Learning from the past, preparing for the future epublication accompanying the Western Balkans Summit in Poznań Towards a united Europe: an anthology of twentieth century Polish thought on Europe Međunarodna naučna konferencija: "Balkan i srpsko pitanje u 21. vijeku stanje i perspektive" Witold-K at Sotheby's Sztuka indywidualności =The art of individuality Fortepian Chopina = Chopin's piano Rifat: umjesto pisma davnašnjem rođaku Warszawa: Wydawnictwo SBM Poznań: Łukasiewicz Institute Foundation Warszawa: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Nikšić: Institit za srpsku kulturu Warszawa: Wydawnictwo Most Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina : Almanah

5 54 55 Lakić, Todor Božović, Ivan Ofanzivni realizam i međunarodna politika postsovjetske Rusije: Analiza metoda primjene otpadne gume u proizvodnji asfaltnih mješavina i mogućnost primjene u Crnoj Gori: 56 Handke, Peter Godina kroz noć ispričana Beograd: Štampar Makarije Vujović, Milena Sekulović, Irena Stanišić, Sreten Vujović, Biljana Preljević, Kenan Jovanović, Anđela Vrbica, Filip Tomić, Dušan Čolović, Radmila Izazovi razvoja demokratske političke kulture i demokratske konsolidacije u postreferendumskoj Crnoj Gori: Odnos nastavnika i roditelja prema uključivanju u redovni sistem osnovnog obrazovanja djece sa poremećajima autističnog spektra: master rad Regionalne sile Bliskog istoka u svijetlu neoosmanizma: magistarski rad Predviđanje stope nekvalitetnih kredita primjenom ARIMA modela i Holt Vintersovog metoda: Fenolni profil i procjena antioksidativne i antimikrobne aktivnosti biljnih ekstrakata Centaurium erythraea Rafn. sa područja Crne Gore: master rad Primjene Fon Nojmanove Minimaks teoreme u ekonomiji, umrežavanju i programiranju: Reinterpretacija Božanstvene komedije - Pakao autora Dante Aligijerija kroz formu i medij interaktivne digitalne knjige: Primjena AP tehnologije u oblikovanju savremenog interaktivno-iskustvenog vodiča Kraljevstvo Helma: Vještina pisanja učenika četvrtog razreda osnovnih škola u Kotoru: Cetinje Cetinje Nikšić

6 Gardašević, Svetlana Kovač, Jelena Crnogorac, Jovan Ninković, Tamara Vujović, Anđela Upravljanje neprijatnim mirisima koji nastaju na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda: Predlog rješenja za primjenu distribuiranog snimanja saobraćaja u velikim bežičnim senzorskim mrežama: Predlog metoda za određivanje broja i pozicije snifera u višekanalnim bežičnim senzorskim mrežama: Koordinacija punjenja električnih vozila u savremenim distributivnim sistemima: Kartografska pismenost učenika na kraju petog razreda osnovne škole: () Nikšić Nikolić, Živko Zubato sunce: scenario za film Herceg Novi: Filmski festival Herceg Novi Dyczek, Piotr Rhizon: antyczna perła Czarnógory Warszawa; Risan: Center for Research on the Antiquity of Southeastern Europe, University of Warsaw Saveljić, Darko Popis faune ptica Crne Gore sa bibliografijom : Centar za zaštitu i proučavanje ptica Saveljić, Darko Atlas seobe ptica Crne Gore : Centar za zaštitu i proučavanje ptica Tolstoj, Lav Rat i mir. Knj. 1-3 Nikolajevič Beograd: Nova knjiga plus Milićević, Zoran Milićević, Zoran Milićević, Zoran Milićević, Zoran Istorija električnih lokomotiva. Knj. 1, Od ćilibara do lokomotive Beograd : AGM knjiga Istorija elektičnih lokomotiva. Knj. 2, Električne lokomotive 19. veka Beograd : AGM knjiga Istorija električnih lokomotiva. Knj. 3, Trofazne lokomotive Beograd : AGM knjiga Istorija električnih lokomotiva. Knj. 4, Nemačke električne lokomotive Beograd : AGM knjiga 2018

7 80 Dacić, Živojin Ingrid: Živojin i Ingrid Dacić pričaju svoju priču : Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića književnog jezika. Knj. 1, А-Е književnog jezika. Knj. 2, Ž-K : (kosište) književnog jezika. Knj. 3, К-О : (kosjerić-ogranuti) književnog jezika. Knj. 4, О - P : (оgrašje-pretnja) književnog jezika. Knj. 5, P-S : (pretovar-stoti) književnog jezika. Knj. 6, S-Š : (stotina) 87 Šećković, Damjan Kriza i izlazi Cetinje: Štamparija Obod 1996 Spomenica Oktoih: : Odbor za obilježavanje 500 godina prve štampane ćiriličke knjige na slovenskom jugu 89 Mojkovačko školstvo: : Unireks Rutović, Željko Estetika dijaloga Cetinje: Obod 2001 Jovetić, Cetinje, kulturno-istorijski i 91 Vasilije D. turistički centar Cetinje: autor 1998 Đuričanin, Ustavni sud Crne Gore: Radojko M. Cetinje: Štamparija Obod 2001 Striković, 93 Jovan N. Samoubistvo i apsurd : Unireks 1998 Golubović, Krvni delikti maloljetnika u Crnoj 94 Vukoman Gori : Oktoih 2000 Izabrana smrt: samoubistvo u Crnoj Peković, Mirko 95 Gori : Unireks 2003 Vučković, Krivično djelo prevare 96 Vesna Cetinje: Štamparija Obod 2003

8 Konjević, Veselin Manojlović, Mišela Manojlović, Mišela Svjedoci jednog vremena: odabrani intervjui Privatni biznis i zapošljavanje u Crnoj Gori: susreti sa korisnicima kredita za samozapošljavanje Employment and eptrepreneurship in Montenegro emeetings with users of credit for self-employment Bijelo Polje: Poljepress : Zavod za zapošljavanje Crne Gore : Employment agency of Montenegro Zeković, Momčilo Zaliveni fikus : DUKS 2004 Tokarjeva, Viktorija 2005 Samojlovna Srećan kraj: [priče] Ulcinj: Plima : Upravni sud Odluke: (izvodi) Republike Crne Gore 103 Majstori smrti: [pesnici samoubice] : Unireks Dragović, Slobodan M. Dokumenti koalicije NVO Saradnjom do cilja: strategija odnosa Vlade RCG i nevladinih organizacija u Crnoj Gori Crnogorski ustavi, organizacija i sastav organa vlasti: od do potpune obnove državne nezavisnosti Crne Gore : Koalicija NVO Saradnjom do cilja : Službeni list Republike Crne Gore Paović-Jeknić, Gordana Budžetsko pravo : Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet Koprivica, Dragan Vesela Amerika = Merry America : Unireks Skadarsko jezero: boje života: Vešović prirodni dragulj u središtu Crne : "Gligorije Dubak, Nela Gore, raskršće civilizacija, izvorište Dijak" kulture i duhovnosti Vešović Dubak, Nela Vuković, Miodrag Skadarsko Lake: colors of life: a natural diamond set in the middle of Montenegro, crossroad of civilizations and a source, of culture and spirit Pravna priroda i koncepcija Ustavne povelje i pravni karakter državne zajednice Srbija i Crna Gora : "Gligorije Dijak" : Centar za ustavno pravo Crne Gore Burić, Tomaš Odbljesci trenutaka : Sekcija pisacaradnika Crne Gore

9 Vuković, Božo Papović, Dragutin Ferović, Abedin Medicina: Šekspir-Ruso-Njegoš: poezija i komentari Primjeri filantropije u Crnoj Gori do kraja XX vijeka Okvir valjane politike alias državne vlasti I : Ljekarska komora Crne Gore : Fond za aktivno građanstvo 2008 Novi Pazar: autor Koprivica, Dragan Finansiranje političkih partija iz budžetskih sredstava Program manifestacije & knjiga sažetaka = Manifestation programme & abstract book / Međudržavni (Crna Gora i Republika Hrvatska) i Međunarodni projekt Dani Ivana Mažuranića ( ) u Crnoj Gori. : CDT - Centar za demokratsku tranziciju Osijek: HCDP [Hrvatskocrnogorsko društvo prijateljstva] Pajvančić, Javna rasprava: oblik neposrednog : OSCE, Misija u Marijana učešća građana u zakonodavnom 2010 Crnoj Gori 117 procesu: (organizovanje i vođenje) 118 Drljević, Darko Karikature i još po nešto... : Pobjeda 2010 Ratković, Kazna zatvora i njene alternative Cetinje: Štamparija Obod Vesna Agada - Kazivanje o Izlasku Skadar lake: Concept on crossborder development ea spatial perspective : Jevrejska zajednica Crne Gore Šuković, Mijat Zaštita ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Podgorička skupština i Odluka koju je donijela nijesu legitimne i legalne, a brojni su i teški negativni učinci njihovi : Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama : Pobjeda Bjeković, Siniša Lazović, Vujica Monitoring rada sudova: pristup sudu, jednakost, javnost, transparentnost, efikasnost Politička participacija u Bosni i Hercegovini Digitalna ekonomija: nešto već znamo, nešto naslućujemo, a nečega još uvijek nijesmo svjesni! : Inicijativa mladih za ljudska prava Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar : V. Lazović 2018

10 Beko, Mirjana Konatar, Dragana Filipović, Ivana Cerović, Danica Rondović, Anđelija Istraživanje ponašanja legura na bazi NiTi u različitom morskom okruženju: Rodna ravnopravnost u Crnoj Gori i međunarodni standardi: magistarski rad Sloboda izražavanja i medijske slobode u praksi Evropskog suda za ljudska prava: Pravna priroda kosmičkog prostora: Položaj glumačkog bića u pozorišnom činu: master rad Kotor 2022 Cetinje Branko Đokov Pavićević: ( ): život i djelo : Savez udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore Sparks, 133 Nikolas Poruka u boci : Nova knjiga Brković, Balša Plaža Imelde Markos: neonski jazz : Daily Press 2013 Shakespeare, Bogojavljenska noć 135 William : Daily Press 2014 Shakespeare, San ljetnje noći 136 William : Daily Press 2014 Shakespeare, Ukroćena goropad 137 William : Daily Press 2014 Popović, Jovan Rodoljupci: veselo pozorje u pet 138 Sterija dejstvija : Daily Press Konjević, Veselin Ivanović, Sreten Rakonjac, Vladan Ispovijesti posljednjih zelenaša Krsta Popovića Parlamentarni leksikon = Parliamentary lexicon Protokóllon: primjena protokolarnih pravila u Crnoj Gori Primjena Zakona o upravnom postupku: sa obrascima za praktičnu primjenu Mijo Adžić: 40. godina umjetničkog rada eretrospektiva Među krivuljama 145 Pamtimo logor Morinj Cetinje: Obod 2014 : Skupština Crne Gore 2016 Cetinje: Obod : Pro File 2018 Split: M. Adžić : V. Rakonjac Kotor: ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje

11 Parlamentarni nadzor bezbednosnog sektora: načela, mehanizmi i praksa Sourcebook on security sector reform: collection of papers Ženeva: Interparlamentarna unija: Ženevski centar za Demokratsku kontrolu oružanih snaga Geneva: Centre for the Democratic Control of Armed Forces Nicević, Muamer Krivično procesno pravo Evropa od A do Š: priručnik za evropsku integraciju Novi Pazar: Forum univerzitetskih nastavnika Beograd: Fondacija Konrad Adenauer Basara, Yugonostalghia Svetislav Beograd: Dan graf 151 Leresche, Yves Roma realities: decade Berne: SDC Novi Sad: Ženske studije i Rod i jezik 152 istraživanja Avijacijski puk Novi Sad: Prometej 2011 Biologija i psihologija života: Vuković, Božo 154 Šekspir, Njegoš, Frojd : 3M Makarije 2011 Pojmovni vodič kroz Europsku Tatjana uniju: za zastupnike Hrvatskoga Briški... [et al.] 155 sabora Zagreb: Hrvatski sabor Joličić, Rajko Molitva nad Balkanom : Art Gloria Born, Hans Pravni standardi i najbolji načini nadzora obaveštajnih službi: Postizanje odgovornosti u obaveštajnoj delatnosti Ženeva: Ženevski centar za demokratski nadzor nad oružanim snagama 2005