Projekcija Projekcija 2020.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Projekcija Projekcija 2020."

Транскрипт

1 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PREKO ZA RAZDOBLJE GODINE Naziv cilja Naziv mjera Program/ aktivnost Naziv programa/ aktivnosti Plan Projekcija Projekcija Pokazatelji rezultata Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za provedbu mjere (org.klasifkac.) CILJ 1. Razvoj selektivnih oblika turizma i prepoznatljivost u regiji novativne poljoprivrede POTICANJE RAZVOJA TURIZMA REDE I GOSPODARSTVA 1009 PROMICANJE I RAZVITAK TURIZMA , , ,00 A Tekuće donacije , , ,00 zajednica K Avantura otok , , ,00 Unaprjeđenje turizma u općini Preko, povećanje broja noćenja 001 broj financiranih manifestacija i aktivnosti turističkih uređenje cikloturističke infrastrukture i odmorišta K Projekt uređenje plaža , ,00 izrada proekata za ,00 uređenje plaža K Avantura kids , ,00 uređenje sportskorekreativnih ,00 igraišta POTPORE POLJOPRIVREDI , , ,00 Projekt matičnjaka autohtonih sorti maslina 001 A LAGUR PLODOVI MORA , ,00 održavanje redovne aktivnosti ,00 FLAG-a A LAG MARETA , ,00 održavanje redovne aktivnosti ,00 LAG-a

2 CILJ 2. Poticanje in JAČANJE POLJOPRIVR 1019 GOSPODARENJE OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA , ,00 0, A Plan gospodarenja otpadom , ,00 izrada plana gospodarenja 0,00 otpadom A Sredstva zaštite okoliša 0,00 0,00 0,00 kupnja sredstava zaštite okoliša A A A KOMUNALNA objekti komunalne INFRASTRUKTURA , , ,00 infrastrukture 001 održavanje čistih Održavanje i uređenje javnih zelenih površina , ,00 zelenih površina ,00 na području općine izgradnja objekata IZGRADNJA OBJEKATA I u mjestu Lukoran UREĐENJE KOMUNALNE (ceste, nogostupi, INFRASTRUKTURE , , ,00 zidovi) GEODETSKI ELABORATI ZA NERAZVRSTANE CESTE , , ,00 dokumentacije voj infrastrukture RASTRUKTURE I EU PROJEKTI K K K IZGRADNJA VODOVODA I ODVODNJE , ,00 broj priključenih ,00 domaćinstava IZGRADNJA JAVNE zamjena stupova RASVJETE , , ,00 javne rasvjete Izgradnja KAPITALNI PROJEKTI ZA RAZVOJ OPĆINE PREKO , ,00 kapitalnih ,00 projekata K NEMATERIJALNA IMOVINA , , ,00 K ULAGANJA U ZGRADE , , ,00 K dokumentacije obnova i uređenje javnih zgrada u općini Preko izgradnja objekata PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA , ,00 u mjestu Lukoran (ceste, nogostupi, ,00 zidovi)

3 CILJ 3. Razv JAČANJE KOMUNALNE INFR K izgradnje Centra CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM , ,00 za gospodarenje otpadom Biljane ,00 Donje projekata 1017 PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU FONDOVA , ,00 kandidiranih na EU ,00 fondove 002 A OLEA EUROPEA - UGLJAN , ,00 dokumentacije i ,00 izgradnja K SV. MIHOVIL - PROJEKT OBNOVE , , ,00 dokumentacije K dokumentacije i AGLOMERACIJA PREKO- KALI , ,00 izgradnja sustava ,00 odvodnje K GRAĐENJE I UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA, dokumentacije i mjera , , ,00 izgradnja cesta Valorizacija i zaštita prirodnih i nih resursa i njihovo održivo gospodarenje A I BRENDIRANJE KULTURNO- PRIRODNE BAŠTINE K uređenje OBNOVA DRUŠTVENIH DOMOVA, mjera , ,00 društvenih domova ,00 po mjestima A INTERREG MED PROGRAM , , ,00 dokumentacije K ULJARA PREKO , , ,00 dokumentacije PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI , , ,00 kulturnih projekata 001 A Tekuće donacije za kuturu , , ,00 A donacije kulturnim udrugama s područja općine Otok kulture - projekt izrada info ploča i obilježavanja spomenika 0,00 0,00 0,00 kataloga

4 CILJ 4. V kulturn ZAŠTITA Uređenje i obnova vjerskih objekata 1007 RELIGIJA , , ,00 na području općine smanjena 1003 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA , ,00 opasnost od ,00 požara 001 A DVD, CIVILNA ZAŠTITA i HGSS , ,00 smanjena opasnost od ,00 požara K PROTUPOŽARNI PUTEVI , ,00 uređenje protupožarnih ,00 putova projekata obnovljivih izvora FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 0,00 0,00 energije i energetske 0,00 učinkovitosti A OBNOVA FASADA U obnova i uređenje ZGRADARSTVU 0,00 0,00 0,00 općinskih zgrada CILJ 5. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA ZAŠTITA OKOLIŠA, POBOLJŠANJE ŽIVOTA A obnovljivih izvora energije i KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA 0,00 0,00 energetske učinkovitosti u 0,00 obiteljskim kućama rada PROGRAM dječjih vrtića u PREDŠKOLSKOG ODGOJA , , ,00 općini OBRAZOVANJE , ,00 sufinacniranje rada ,00 POU Dom na žalu RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE , , ,00 A donacije sportskim TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT , ,00 udrugama s ,00 područja općine

5 C Z K izgradnja nogometnog IZGRADNJA I UREĐENJE SPORTSKIH I DJEČJIH IGRALIŠTA , ,00 igrališta i uređenje postojećih dječjih ,00 igrališta SOCIJALNA SKRB , , ,00 pomoć djelovanju udruga, razni oblici socijalne pomoći, pomoć umirovljenicima pomoć u djelovanju udruga, 1012 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA , ,00 donacije za Crveni ,00 križ STIPENDIJE , ,00 Stipendiranja studenata s ,00 područja općine MJESNI ODBORI , , ,00 SVEUKUPNO , , ,00 Pomoć u djelovanju mjesnih odbora na području općine

6