ИСПИТНИ РОКОВИ. I ГОДИНА - Наставни план и програм од 2020/21

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ИСПИТНИ РОКОВИ. I ГОДИНА - Наставни план и програм од 2020/21"

Транскрипт

1 ИСПИТНИ РОКОВИ I ГОДИНА - Наставни план и програм од 2020/21 1. ЕК Основe економије 2. ЕК Математика за економисте 3. ЕК Социологија за економисте 4. ЕК Рачуноводство ЕК Микроекономија ЕК Основи информационих технологија ЕК Статистика ЕК Менаџмент ЈУН ЈУЛ СЕПТЕМБАР I ТЕРМИН у 09: у 09:30 II ТЕРМИН у 09: у 09:30 I ТЕРМИН * у 10:00 * у 10:00 II ТЕРМИН * у 10:00 * у 10:00 I ТЕРМИН у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 10: у 10:00 I ТЕРМИН у 09: у 09:00 II ТЕРМИН у 09: у 09:00 I ТЕРМИН у 12: у 12:00 II ТЕРМИН у 12: у 12:00 I ТЕРМИН у 13: у 13:30 II ТЕРМИН у 13: у 13:30 I ТЕРМИН у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 10: у 10:00 I ТЕРМИН у 09: у 09:00 II ТЕРМИН у 09: у 09:00 *Писмени дио испита

2 II ГОДИНА - Наставни план и програм од 2020/21 1. ЕК Макроекономија 2. ЕК Међународна економија 3. ЕК Маркетинг 4. ЕК Европске економске интеграције ЕК Јавне финансије ЕК Привредно право ЕК Монетарна економија ЕК Предузетничка економија ЈУН ЈУЛ СЕПТЕМБАР I ТЕРМИН у 09: у 09:00 II ТЕРМИН у 09: у 09:00 I ТЕРМИН у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 10: у 10:00 I ТЕРМИН у 11: у 11:00 II ТЕРМИН у 11: у 11:00 I ТЕРМИН у 11: у 11:00 II ТЕРМИН у 11: у 11:00 I ТЕРМИН у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 10: у 10:00 I ТЕРМИН у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 10: у 10:00

3 II ГОДИНА - Наставни план и програм до 2020/21 1. ОБП 09 Макроекономија 2. ОСП 01 Привредна и фин. математика 3. ОСП 06 Маркетинг 4. ОСП 02 Монетарна економија 5. ОСП 05 Међународна економија 6. ОСП 07 Предузетништво 7. ОСП 03 Јавне финансије 8. ОСП 04 Привредно право ЈУН ЈУЛ СЕПТЕМБАР I ТЕРМИН у 09: у 09:00 II ТЕРМИН у 09: у 09:00 I ТЕРМИН у 09: у 09:00 II ТЕРМИН у 09: у 09:00 I ТЕРМИН у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 10: у 10:00 I ТЕРМИН у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 10: у 10:00 I ТЕРМИН у 11: у 11:00 II ТЕРМИН у 11: у 11:00 I ТЕРМИН у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 10: у 10:00

4 III ГОДИНА Наставни план и програм до 2020/21 1. ОСП 08 Теорија развоја 2. ОСП 09 Квантитативни економски модели и методи 3. ОСП 010 Пословни информациони систем 4. ОСП 011 Пословне финансије 5. ОСП 012 Анализа пословања 6. ОСП 013 Инвестициони менаџмент 7. ОСП 014 Eвропске економске интеграције 8. ОСП 15 Међународни маркетинг I ТЕРМИН / у 11: у 11:00 II ТЕРМИН у 15: у 11: у 11:00 II ТЕРМИН у 10: у 09: у 09:00 I ТЕРМИН / у 13: у 13:30 II ТЕРМИН у 13: у 13: у 13:30 I ТЕРМИН / у 08: у 13:00 II ТЕРМИН у 13: у 13: у 13:00 I ТЕРМИН / у 12: у 10:00 II ТЕРМИН у 11: у 12: у 10:00 I ТЕРМИН / у 12: у 12:00 II ТЕРМИН у 12: у 12: у 12:00 I ТЕРМИН / у 11: у 11:00 II ТЕРМИН у 11: у 11: у 11:00

5 IV ГОДИНА Смјер: Екомија јавног секторa / Наставни план и програм до 2020/21 1. ОСП 16 Истраживање тржишта 2. ОСП 17 Економетрија 3. ОСмП 01 Локални економски развој 4. ОСП 18 Теорија и анализа економске политике 5. ОСмП 02 Економија јавних предузећа 6. ОСмП 03 Енглески језик 7. ОСмП 04 Енглески пословни језик 8. ИПа 08 Политичка и економска географија 9. ИПа 09 Медији, демократија и економија 10. ИПб 04 Рурална економија 11. ИПб 07 Економија здравства 12. ИПб 09 Економија спорта 13. ИПа 05 Ревизија јавног сектора 14. ИПб 02 Демографија I ТЕРМИН / у 09: у 09:30 II ТЕРМИН у 10: у 09: у 09:30 I ТЕРМИН / у 12: у 12:00 II ТЕРМИН у 12: у 12: у 12:00 I ТЕРМИН / у 09: у 09:30 II ТЕРМИН у 10: у 09: у 09:30

6 IV ГОДИНА Смјер: Екомија и бизнис / Наставни план и програм до 2020/21 1. ОСП 16 Истраживање тржишта 2. ОСП 17 Економетрија 3. ОСП18 Теорија и анализа економске политике 4. ОСмП 01 Управљање маркетингом 5. ОСмП 02 Пословно планирање 6. ОСмП 03 Енглески језик 7. ОСмП 04 Енглески пословни језик 8. ИПа 04 Е-пословање 9. ИПа 08 Услуге и услужни бизнис 10. ИПб 02 Лидерство 11. ИПб 04 Организација предузећа I ТЕРМИН / у 09: у 09:00 II ТЕРМИН у 09: у 09: у 09:00 I ТЕРМИН / у 12: у 12:00 II ТЕРМИН у 12: у 12: у 12:00 I ТЕРМИН / у 12: у 12:00 II ТЕРМИН у 12: у 12: у 12:00 I ТЕРМИН / у 09: у 09:00 II ТЕРМИН у 09: у 09: у 09:00 I ТЕРМИН / у 12: у 12:00 II ТЕРМИН у 12: у 12: у 12:00 I ТЕРМИН / у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 10: у 10: у 10:00

7 IV ГОДИНА Смјер: Финансиjе и банкарство / Наставни план и програм до 2020/21 1. ОСП 16 Истраживање тржишта 2. ОСП 17 Економетрија 3. ОСП18 Теорија и анализа економске политике 4. ОСмП 01 Међународне финансије 5. ОСмП 02 Банкарски менаџмент 6. ОСмП 03 Енглески језик 7. ОСмП 04 Енглески пословни језик 8. ИПа 04 Ревизија 9. ИПа 05 Корпоративно финансијско извјештавање 10. ИПб 03 Квантитативни модели осигурања 11. ИПб 05 Статистика у банкарству и осигурању 12. ИПа 06 Порези и пореско планирање 13. ИПб 01 Финансијске институције и тржишта ИПб 09 Е-пословање ИПа 09 Менаџмент људских ресурса I ТЕРМИН / у 12: у 12:00 II ТЕРМИН у 15: у 12: у 12:00 I ТЕРМИН / у 12: у 12:00 II ТЕРМИН у 12: у 12: у 12:00 I ТЕРМИН / у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 13: у 10: у 10:00 I ТЕРМИН / у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 13: у 10: у 10:00 I ТЕРМИН / у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 11: у 10: у 10:00 I ТЕРМИН / у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 11: у 10: у 10:00 I ТЕРМИН / у 11: у 11:00 II ТЕРМИН у 11: у 11: у 11:00 I ТЕРМИН / у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 11: у 10: у 10:00 I ТЕРМИН / у 12: у 12:00 II ТЕРМИН у 12: у 12: у 12:00 I ТЕРМИН / у 10: у 10:00 II ТЕРМИН у 10: у 10: у 10:00