PRAVILA NAGRADNE IGRE QUATTRO PONESI I SREĆU U DOM UNESI! Član 1. Naziv i sjedište Organizatora Nagradne igre

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PRAVILA NAGRADNE IGRE QUATTRO PONESI I SREĆU U DOM UNESI! Član 1. Naziv i sjedište Organizatora Nagradne igre"

Транскрипт

1 PRAVILA NAGRADNE IGRE QUATTRO PONESI I SREĆU U DOM UNESI! Član 1. Naziv i sjedište Organizatora Nagradne igre Sukladno Zakonu o igrama na sreću (Sl. novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) i Pravilniku o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (Sl. novine Federacije BiH, broj 30/16) Organizator nagradne igre QUATTRO PONESI I SREĆU U DOM UNESI! je Ledo d.o.o. Čitluk, Gospodarska zona Tromeđa 1, Čitluk, ID broj: ( u daljnjem tekstu: ''Organizator'' ) Član 2. Svrha nagradne igre Nagradna igra se privređuje u svrhu promidžbe brenda LEDO. Član 3. Trajanje i mjesto odvijanja Nagradne igre Nagradna igra se provodi od godine do godine, a odvija se na teritoriji Federacije BiH. Član 4. Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju svi državljani BiH sa stalnim prebivalištem u Federaciji BiH, a koji prihvaćaju Pravila nagradne igre. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati uposlenici Organizatora i članovi njihovih užih porodica. Član 5. Uslovi za sudjelovanje u Nagradnoj igri U Nagradnoj igri sudjeluju isključivo proizvodi iz asortimana Ledo Quattro sladoleda. Niti jedan drugi proizvod ne zadovoljava uvjete iz ovih Pravila i ne sudjeluje u Nagradnoj igri. U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre ostvare kupovinu barem jednog Ledo Quattro sladoleda, te broj fiskalnog računa unesu u za to predviđeno polje na web stranici Pored navedenog, u prijavnom obrascu na web stranici nužno je unijeti i sljedeće podatke: ime i prezime, poštanski broj i adresu prebivališta, broj telefona/mobitela i adresu učesnika. Važeći fiskalni račun s kojim se može sudjelovati je samo onaj koji je izdat u periodu trajanja nagradne igre. Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Organizatora predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

2 Na spomenutoj web stranici će se od učesnika zahtijevati suglasnost s Pravilima nagradne igre (ti podaci su obavezni za učešće u nagradnoj igri). Unošenjem svojih ličnih/osobnih podataka u za to predviđena polja učesnik je ostvario pravo na učešće u predmentoj nagradnoj igri i njegovi lični/osobni podaci sudjelovat će u sedmičnim nagradnim izvlačenjima. Sretni dobitnici će biti obaviješteni od strane Organizatora o nagradi koja im pripada kao i o načinu preuzimanja nagrade. Ukupni Nagradni fond se sastoji od: Član 6. Nagradni fond NAGRADNI FOND Quattro ponesi i sreću u dom unesi Nagrada Količina jedinična cijena UKUPNO sa PDV-om (KM) KM na potrošačkoj kartici KM KM KM na potrošačkoj kartici KM KM UKUPNO: KM Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu. Svake sedmice (od ) u okviru nagradne igre ćemo među učesnicima izvući sljedeće nagrade: NAGRADE KM KM 1 UKUPNO ROK ZA PRIJAVU Izvlačenje sedmičnih nagrada će se odvijati svakog petka u 12:00 sati tokom trajanja nagradne igre, osim finalnog koje će se održati u utorak , a termini pojedinačnih prikazani su u gornjoj tabeli. Nagradna igra se završava godine u 23 sata i 59 minuta. Učesnici koji nisu bili izvučeni u sedmičnim izvlačenjima sudjeluju u finalnom izvlačenju za glavnu nagradu.

3 Član 7. Objava pravila Nagradne igre Pravila nagradne igre će biti objavljena u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi na području održavanja nagradne igre i to najmanje sedam dana prije početka nagradne igre. Pravila će također biti objavljena na web stranici Član 8. Izvlačenje dobitnika Izvlačenje dobitnika održati će se u prostorijama Organizatora Nagradne igre. 1. Izvlačenje dobitnika sedmičnih nagrada održat će se: a za prijave od do (3 sedmične nagrade) b za prijave od do (3 sedmične nagrade) c za prijave od do (3 sedmične nagrade) d za prijave od do (3 sedmične nagrade) e za prijave od do (3 sedmične nagrade) f za prijave od do (1 glavna nagrada) U izvlačenju za sedmičnu nagradu sudjeluju sve prijave primljene 23:59 sati iz gore propisanih razdoblja. U izvlačenju za glavnu nagradu sudjeluju sve prijave primljene 23:59 sati iz gore propisanog razdoblja. Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. luka Komisije za izvlačenje je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena daljnja korespondencija. Prijave koje ne budu odgovarale propisanim pravilima smatrat će se nevažećim. Tokom dobitnika nagrade Komisija će sačiniti zapisnik. Zapisnik će sadržavati: a) Mjesto, vrijeme i način dobitnika b) Datum i naziv medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena c) Imena i prezimena članova komisije d) Imena, prezimena i kontakt podatke dobitnika e) Naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Za izvučene prijave koje ne budu ispunjavale uslove neće se javno objavljivati učesnik nagradne igre, a isti će biti posebno pohranjen i posebno evidentiran. Svaki učesnik čija prijava bude izvučena i ispunjava uslove iz ovih Pravila stiče pravo na jednu nagradu.

4 Član 9. Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada Svi sretni dobitnici nagrada će biti kontaktirani od strane Organizatora putem kontakt podataka učesnika koji su stavljeni na uvid Organizatoru u smislu odredbe člana 5. ovih Pravila. Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvata ova Pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, nagradu osvaja alternativni dobitnik. Organizator će spisak dobitnika objaviti u roku od 7 dana od dana na web stranici Sretni dobitnici dužni su preuzeti nagradu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne preuzmu osvojene nagrade u predviđenom roku od 30 dana, Organizator ih je dužan ponovo u roku od osam dana od isteka navedenog roka obavijestiti o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada koji ne može biti duži od 8 dana od prijema obavijesti. Sretni dobitnicu će blagovremeno biti obavješteni o načinu preuzimanja pripadajućih nagrada. U slučaju da dobitnik u roku iz prethodnog stava ne preuzme nagradu ili se ista ne bude mogla dostaviti u skladu s načinom preuzimanja koji odredi Organizator, ista će biti dodjeljena/dodjeljene prvom, odnosno svakom slijedećem rezervnom dobitniku. Organizator ne snosi putne troškove i troškove preuzimanja nagrada. Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Član 10. Obaveze i suglasnost dobitnika Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri učesnici u cjelosti prihvataju gore navedena pravila. Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku. Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne kako bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba ograničenih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja. U tom slučaju roditelj ili zakonski staratelj mora predočiti ličnu kartu uz rodni list ili rješenje o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o prihvaćanju nagrade u ime i za račun maloljetnog lica / lica s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću. Učešćem u nagradnoj igri, učesnik pristaje da bude kontaktiran od strane Organizatora u cilju informisanja i dogovaranja oko preuzimanja nagrade. Učešćem u nagradnoj igri, učesnik pristaje da, u slučaju osvajanja neke od nagrada, njegovo ime i prezime, koje će saopštiti i dokumentirati Organizatoru, kao i fotografija sa uručenja nagrade budu objavljeni na web stranici te u ostalim printanim i/ili elektronskim medijima po odluci Organizatora. Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre.

5 Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učesnici i pobjednici u nagradnoj igri prihvataju uvjet da imena pobjednika, mogu biti korištena i objavljivana od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učesnik može sudjelovati sa neograničenim brojem prijava, odnosno neograničenim brojem fiskalnih računa, pod uslovom da odgovaraju propisanim pravilima. Član 11. Prava Organizatora Sve dobitne prijave će biti provjerene prema diskrecionom pravu Organizatora i biti će poništene i odbačene ukoliko nisu dostavljene odobrenim propisanim putem. Organizator neće odgovarati za prijave koje su zakasnile ili prijave koje ne ispunjavaju uslove Nagradne igre iz Člana 5. Organizator neće uzeti u razmatranje eventualne prijave nakon gore navedenog roka. Član 12. Mogućnost otkazivanja Nagradne igre Organizator Nagradne igre zadržava pravo odgode ili prekida iste u slučaju nepredviđenih okolnosti u vrijeme odvijanja Nagradne igre, te u slučaju više sile. U slučaju spora, nadležan je Osnovni sud u Mostaru. Član 13. Nadležnost suda Datum: godine Broj protokola: 1852/2022 LEDO d.o.o. Čitluk Direktor Društva Pero Radman Izvršna direktorica za fin. Karolina Braćić