О Д Л У К А. о ужим научним, уметничким, односно стручним областима. (измењена и допуњена 19. априла године)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "О Д Л У К А. о ужим научним, уметничким, односно стручним областима. (измењена и допуњена 19. априла године)"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ Број: /10 Датум: године На основу чл. 70. ст. 1. тачка 10. Статута Универзитета а у складу са чланом 65. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС, бр.88/17 67/21 др. закони), Правилника о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно уметничких поља и Правилника о Листи стручних, академских и научних назива Националног савета за високо образовање (,,Службени гласник РС, бр. 30/07), Сенат Универзитета у Приштини, на седници одржаној године, донео је Одлуку бр. 08-2/157-2, која је измењена и допуњена на седницама Сената одржаним године, године, године, године, године, године, године, године, године, године, године, године, године, године, године, године, године, године, године, године, године и на седници Сената одржаној године. О Д Л У К А о ужим научним, уметничким, односно стручним областима (измењена и допуњена 19. априла године) Утврђују се следеће Уже научне, уметничке, односно стручне области које се изучавају у оквиру студијских програма факултета Универзитета, у складу са утврђеним Пољима и Областима наука. 1

2 Избор наставника вршиће се у складу са Законом, Статутом, Правилником о ближим условима за избор наставника и овом одлуком. Економски факултет Поље: Друштвено хуманистичке науке 1. Научна област - Економске науке 1.1. Општа економија и привредни развој 1.2. Пословна економија 1.3. Финансије, банкарство и осигурање 1.4. Рачуноводство 1.5. Економска статистика и пословна информатика 2. Научна област - Филолошке науке 2.1. Енглески језик за економисте 2.2. Руски језик за економисте 3. Научна област - Социолошке науке 3.1. Социологија 4. Научна област - Правне науке 4.1. Право за економисте Поље: Природно-математичке науке 5. Научна област- Математичке науке 5.1. Математика за економисте 6. Научна област-хемијске науке 6.1. Технологија 2

3 7. Научна област- Науке о заштити животне средине 7.1. Екологија и економски развој Поље: Техничко-технолошке науке 8. Научна област- Електротехничко и рачунарско инжењерство 8.1. Информационо комуникационе технологије Медицински факултет Поље: Медицинске науке 1. Научна област- Медицинске науке 1.1. Анатомија 1.2. Хистологија и ембриологија 1.3. Физиологија 1.4. Биохемија 1.5. Патологија 1.6. Патофизиологија 1.7. Микробиологија и имунологија 1.8. Радиологија 1.9. Нуклеарна медицина Интерна медицина Инфективне болести Фармакологија Медицинска статистика и информатика Дерматовенерологија Неурологија Психијатрија 3

4 1.17. Физикална медицина и рехабилитација Медицина рада Хирургија Епидемиологија Педијатрија Гинекологија са акушерством Офталмологија Оториноларгинологија Хигијена са медицинском екологијом Судска медицина Социјална медицина 2. Научна област - Стоматолошке науке 2.1. Болести зуба 2.2. Превентивна и дечја стоматологија 2.3. Орална медицина и пародонтологија 2.4. Ортопедија вилица 2.5. Максилофацијална хирургија 2.6. Стоматолошка протетика 2.7. Орална хирургија Поље: Природно-математичке науке 3. Научна област -Хемијске науке 3.1. Хемија у медицини 4. Научна област-физичке науке 4.1. Биофизика у медицини 5. Научна област- Биолошке науке 5.1. Биологија и Хумана генетика 4

5 Поље: Друштвено-хуманистичке науке 6. Научна област Социолошке науке 6.1. Социологија 7. Научна област Филолошке науке 7.1. Страни језици у медицини 8. Научна област Менаџмент и бизнис 8.1. Менаџмент у здравству 9. Научна област Педагошке науке 9.1. Педагогија Правни факултет Поље: Друштвено хуманистичке науке 1. Научна област - Правне науке 1.1. Правно теоријска ужа научна област 1.2. Правно историјска ужа научна област 1.3. Правно социолошка ужа научна област 1.4. Грађанско правна ужа научна област 1.5. Кривично правна ужа научна област 1.6. Јавно правна ужа научна област 1.7. Пословно правна ужа научна област 1.8. Међународно приватно правна ужа научна област 1.9. Правно економска ужа научна област 2. Научна област - Филолошке науке 2.1. Енглески језик 5

6 Пољопривредни факултет Поље: Техничко - технолошке науке 1. Научна област - Биотехничке науке 1.1. Сточарство и исхрана домаћих животиња 1.2. Ратарство и повртарство 1.3. Воћарство и виноградарство 1.4. Агрохемија, физиологија и исхрана биљака 1.5. Заштита биља 1.6. Уређење земљишта и вода 1.7. Пољопривредна техника 1.8. Генетика и оплемењивање организама 1.9. Економика пољопривреде са задругарством Технологија пољопривредних производа Поље: Природно-математичкие науке 2. Научна област - Хемијске науке 2.1. Хемија 3. Научна област - Математичке науке 3.1. Математика са информатиком и статистика 4. Научна област - Биолошке науке 4.1. Биологија Поље: Медицинске науке 9. Научна област - Ветеринарске науке 9.1. Ветеринарство 9.2. Анатомија и физиологија домаћих животиња 6

7 Природно-математички факултет Поље: Природно-математичкие науке 1. Научна област- Биолошке науке 1.1. Морфологија, систематика, филогенија и физиологија животиња 1.2. Морфологија, систематика, филогенија и физиологија биљака 1.3. Микробиологија 1.4. Молекуларна биологија, генетика и биохемија 1.5. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 2. Научна област - Гео-науке 2.1. Физичка географија, картографија и ГИС 2.2. Регионална географија 2.3. Животна средина, туризам и просторно планирање 3. Научна област - Математичке науке 3.1. Математика 4. Научна област - Рачунарске науке 4.1. Рачунарство 4.2. Информационе-комуникационе технологије 4.3. Методика наставе информатике 5. Научна област - Физичке науке 5.1. Експериментална физика 5.2. Теоријска физика 5.3. Примењена физика 5.4. Општа физика и методика наставе физике 6. Научна област - Хемијске науке 6.1. Органска хемија и биохемија 6.2. Неорганска хемија 7

8 6.3. Аналитичка и физичка хемија 6.4. Индустријска и примењена хемија Поље: Друштвено - хуманистичке науке 7. Научна област - Филолошке науке 7.1. Руски језик 7.2. Енглески језик 7.3. Немачки језик 7.4. Француски језик 8. Научна област Педагошке и андрагошке науке 8.1. Педагогија 9. Научна област Психологшке науке 8.1. Психологија 10. Научна област Социолошке науке 9.1. Друштвена географија и демографија Факултет уметности Поље: Уметност 1. Уметничка област - Ликовне уметности Уже уметничке области: 1.1. Сликарство Сликање А Сликање Б Зидно сликарство Мозаик Цртање 8

9 Аналитичко цртање Вечерњи акт Сликарске технике Анатомско цртање Мурал Елементи ликовног изражавања 1.2. Графика Графика Сито штампа Елементи ликовног изражавања 1.3. Вајарство Скулптура моделовање Скулптура у камену Скулптура у металу Скулптура у дрвету Вајање Вајарски материјали и технике Теракота Д Моделовање Елементи ликовног изражавања 2. Уметничка област - Примењене уметности и дизајн Уже уметничке области: 2.1. Графички дизајн Графичке комуникације Опрема књиге Плакат Просторна графика Писмо са типографијом Калиграфија Веб дизајн 9

10 2.2. Фотографија Фотографија Експериментална фотографија 2.3. Сценографија Основе сценског дизајна 3. Уметничка област - Музичка уметност Уже уметничке области: 3.1. Клавир Клавир Корепетиција са читањем с листа Концертна пракса Клавирски дуо Репродукција на клавиру у музичкој настави Клавир облигат Методика наставе клавира Савремена клавирска музика 3.2. Виолина Виолина Познавање оркестарских деоница Концертна пракса Методика наставе гудачких инструмената 3.3. Виола Виола Познавање оркестарских деоница Концертна пракса Методика наставе гудачких инструмената 3.4. Виолончело Виолончело Познавање оркестарских деоница Концертна пракса Методика наставе гудачких инструмената 10

11 3.5. Труба Труба Познавање оркестарских деоница Концертна пракса Методика наставе дувачких инструмената 3.6. Флаута Флаута Познавање оркестарских деоница Концертна пракса Методика наставе дувачких инструмената 3.7. Кларинет Кларинет Познавање оркестарских деоница Концертна пракса Методика наставе дувачких инструмената 3.8. Дириговање Дириговање Основе оркестарског дириговања Хор Оркестар Свирање хорских партитура Увод у импровизацију 3.9. Композиција Хармонија Анализа музичког дела Контрапункт Полифоне технике Основе нотографије Аранжирање Оркестрација Познавање музичких инструмената 11

12 Музичка технологија Увод у музичку технологију Примењена музика Увод у импровизацију Камерна музика Камерна музика 4. Уметничка област - Драмске и аудиовизуелне уметности Уже уметничке области: 4.1. Глума Глума Дикција Техника гласа Глумачке гласовне импровизације Сценски покрет Сценска акробатика Сценске борбе Сценске игре Невербално позориште Кореодрама 4.2. Сценске игре Сценске игре Невербално позориште Кореодрама 4.3. Сценске борбе и акробатика Сценске борбе Сценска акробатика 4.4. Вокална техника Техника гласа 4.5. Филмска и телевизијска режија Глума пред камером 12

13 4.6. Позоришна и радио режија Глумац у процесу режије 4.7. Драматургија Увод у драматургију 4.8. Сценографија Основе сценског дизајна Поље: Друштвено хуманистичке науке 5. Научна област Историјске, археолошке и класичне науке 5.1. Историја уметности Историја уметности Поетика уметности Историја националне уметности XX века 6. Научна област Науке о уметностима 6.1. Солфеђо и Методика наставе солфеђа Солфеђо Методика наставе солфеђа Методика солфеђа Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом 6.2. Методика музичке наставе Методика музичке наставе Методика музичког образовања Музичка литература у васпитно-образовном систему Дидактичке музичке игре за основну школу Дечји музички ансамбли Музичко образовање и медији Увод у писање стручног рада 6.3. Методика наставе теоријских предмета Методика наставе теоријских предмета 13

14 6.4. Музичка теорија Хармонија Анализа музичког дела Контрапункт Полифоне технике Анализа вокалне литературе Увод у писање стручног рада Методологија научног рада 6.5. Музикологија Историја музике Анализа музичких стилова Музичко образовање и медији Увод у писање стручног рада Методологија научног рада 6.6. Етномузикологија Музички фолклор 6.7. Историја и теорија драмских уметности Историја позоришта и драме Увод у театрологију 6.8. Филомологија Историја филма 7. Научна област Педагошке и андрагошке науке 7.1. Методика ликовног образовања Методика ликовног образовања Увод у писање стручног рада 7.2. Методика музичке наставе Методика музичке наставе Методика музичког образовања Музичка литература у васпитно-образовном систему 14

15 Дидактичке музичке игре за основну школу Дечји музички ансамбли Музичко образовање и медији Увод у писање стручног рада 7.3. Методика наставе солфеђа Методика наставе солфеђа Методика солфеђа 7.4. Методика наставе теоријских предмета Методика наставе теоријских предмета 7.5. Педагогија Педагогија Увод у писање стручног рада 8. Научна област Психолошке науке 8.1. Психологија Психологија Психологија уметности 9. Научна област Филолошке науке 9.1. Англистика Енглески језик 10. Научна област Социолошке науке Социологија Социологија културе 11. Научна област Филозофија Нововековна и савремена филозофија Естетика 12. Научна област Економске науке 15

16 12.1. Пословна економија Маркетинг уметничких догађаја Менаџмент у уметности Поље: Природно - математичке науке 13. Научна област - Рачунарске науке Информатика Информатика у уметности Информационо-комуникационе технологије Примена информационо-комуникационих технологија у настави Поље: Техничко-технолошке науке 14. Научна област - Електротехничко и рачунарско инжењерство Информатика Информатика у уметности Информационо-комуникационе технологије Примена информационо-комуникационих технологија у настави Филозофски факултет Поље: Друштвено хуманистичке науке 1. Научна област - Историјске, археолошке и класичне науке 1.1. Историја старог века 1.2. Историја средњег века 1.3. Историја модерног доба 1.4. Савремена историја 1.5. Методологија и методика 1.6. Историја уметности 16

17 1. Научна област Филозофија 2.1. Античко - средњовековна филозофија 2.2. Нововековна - савремена филозофија 3. Научна област - Педагошке науке 3.1. Педагогија 4. Научна област - Психолошке науке 4.1. Психологија 5. Научна област - Социолошке науке 5.1. Социологија 5.2. Политиколошко социолошка 6. Научна област Филолошке науке 6.1. Савремени српски језик 6.2.Историја српског језика 6.3. Историја српске књижевности 6.4. Теорија књижевности 6.5. Лингвистичка русистика 6.6. Руска књижевност 6.7. Англистичка лингвистика 6.8. Англофона књижевност 6.9. Романистика 17

18 Факултет за спорт и физичко васпитање Поље: Природно-математичке науке 1. Научна област-биолошке науке 1.1. Примењена биологија у физичком васпитању и спорту Биологија Истраживања у примењеној биологији Поље: Друштвено-хуманистичке науке 1. Научна област-педагошке науке 1.1. Примењена педагогија у физичком васпитању и спорту Педагогија 1.2. Примењена дидактика у физичком васпитању и спорту Дидактика 2. Научна област-психолошке науке 2.1. Примењена психологија у физичком васпитању и спорту Психологија са психологијом спорта Истраживања у примењеној психологији 3. Научна област-филолошке науке 3.1.Англистика Енглески језик 3.2.Русистика Руски језик 4. Научна област - Физичко васпитање и спорт 4.1.Методика и технологија у физичком васпитању и спорту Општа антропомоторика Активности у природи 18

19 Социологија спорта Биомеханика Спорт особа са инвалидитетом Жене и спорт Корективна гимнастика Методика спортског тренинга Контрола кондиционог тренинга Програмирање у спортској рекреацији Фитнес Методика физичког васпитања Инклузија у физичком васпитању Методика рекреације Методика програмирања тренинга Методика контроле тренинга Универзитетски спорт Школски спорт Предшколско физичко васпитање Истраживање у антропомоторици Примењена биомеханика Истраживања у физичком васпитању и спорту Кинезитерапија Физичко васпитање у инклузивној настави Моторички развој деце и омладине Предшсколски и школски спорт и рекреација Рекреација особа треће доби Планирање и програмирање у рекреацији Спорт и рекреација особа са инвалидитетом 5.1. Спортске игре Одбојка Рукомет Одбојка на песку Мали фудбал 19

20 Мини рукомет Фудбал Кошарка 6.1. Индивидуални спортови са аналитиком и дијагностиком Скијашко трчање Спортска гимнастика Плесови Атлетика Скијање Акробатика Ритмичка гимнастика Превентивна гимнастика Пливање Спортови на води Сноуборд Карате Џудо и самоодбрана Спортски аеробик Спортско стрељаштво Аналитика и дијагностика у физичком васпитању и спорту 7.1. Теоријско-методолошке науке у физичком васпитању и спорту Теорија физичке културе Историја физичке културе Олимпизам Методологија истраживања у физичком васпитању и спорту Хришћанска етика у спорту Информатичке технологије у физичком васпитању и спорту Поље: Медицинске науке 1. Научна област Медицинске науке 20

21 1.1. Медицинске науке у физичком васпитању и спорту Анатомија Исхрана спортиста Здравствена физичко васпитање Физиологија са физиологијом спорта Спортска медицина Спортска рекреација и рехабилитација Правилно понашање за целоживотни активни начин живота Здравствена физичка активност Учитељски факултет Поље: Друштвено хуманистичке науке 1. Научна област Педагошке науке 1.1. Науке о васпитању 1.2. Методика наставе математике 1.3. Методика развоја почетних математичких појмова 1.4. Дидактика 1.5. Специјална педагогија 1.6. Методика физичког васпитања 1.7. Методика српског језика и књижевности 1.8. Методика наставе природе и друштва 1.9. Природа и друштво Методика развоја говора Методика наставе музичке културе Методика наставеликовне културе 2. Научна област - Економске науке 2.1. Економика у образовању 3. Научна област - Правне науке 21

22 3.1. Школско право и администрација 4. Научна област Психолошке науке 4.1. Психологија у васпитању 5. Научна област Социолошке науке 5.1. Социологија васпитања и образовања 6. Научна област Филолошке науке 6.1. Српски језик 6.2. Књижевност 6.3. Руски језик 6.4. Енглески језик 7. Научна област Филозофија 7.1. Филозофија са етиком Поље: Медицинске науке 8. Научна област Медицинске науке 8.1. Здравствено васпитање 9. Научна област Физичко васпитање и спорт 9.1. Основи физичког васпитања и спорта Поље: Природно - математичке науке 10. Научна област Математичке науке Математика 11. Научна област Рачунарске науке Информатика у образовању и васпитању 22

23 Поље: Уметност 12. Уметничка област Музика и извођачке уметности Ужа уметничка област Музичка култура 13. Уметничка област Ликовне уметности Ужа уметничка област Ликовна култура Факултет техничких наука Поље: Техничко-технолошке науке 1. Научна област: Архитектура 1.1. Архитектонско пројектовање и савремена архитектура 1.2.Урбанизам и просторно планирање 1.3. Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда 1.4. Технологија грађења, инсталације и менаџмент 1.5. Архитектонско конструктерство 1.6. Геометрија архитектонске форме 1.7. Визуелне комуникације и архитектонска графика 2. Научна област: Грађевинско инжењерство 2.1. Материјали и конструкције 2.2. Инжењерска геологија 2.3. Менаџмент и технологија грађења 2.4. Механика тла 2.5. Фундирање 2.6. Планирање, пројектовање и грађење путева 2.7. Теорија конструкција 23

24 2.8. Геодезија у инжењерским областима 2.9 Хидротехника са водопривредом Зградарство Комунално и санитарно инжењерство и заштита вода Информационе технологије у грађевинарству 3. Научна област: Електротехничко и рачунарско инжењерство 3.1. Теоријска електротехника и електрична мерења 3.2. Електроенергетика 3.3. Електроника, аутоматика и микропроцесорски системи 3.4. Телекомуникације и информациони системи 3.5. Рачунарска техника и информатика 4. Научна област: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 4.1. Инжењерство заштите животне средине 4.2. Геологија и заштита вода 4.3. Органска хемија и биохемија 4.4. Опасне и експлозивне материје 4.5. Управљање пројектима и заштита од рударских активности 5. Научна област: Машинско инжењерство 5.1. Механика 5.2. Термотехника и термоенергетика 5.3. Машинске конструкције 5.4. Механизација и транспорт 5.5. Производно машинство и индустријски инжењеринг 24

25 6. Научна област: Саобраћаjно инжeњерство 6.1. Друмски саобраћај 6.2. Друмска и моторна возила 6.3. Безбедност саобраћаја 7. Научна област: Рударско инжењерство 7.1. Кристалографија и лежишта 7.2. Механика стена и тла 7.3. Израда јамских просторија и површинска експлоатација 7.4. Транспорт и извоз 7.5. Припрема минералних сировина 7.6. Технологија подземне експлоатације 7.7. Заштита у рударству 8. Научна област: Технолошко инжењерство 8.1. Електрохемија 8.2. Технологија вода 8.3. Материјали 8.4. Хемијско и прехрамбено инжењерство 8.5. Општа, неорганска и аналитичка хемија 8.6. Управљање квалитетом Поље: Природно-математичке науке 1.Научна област: Математичке науке 1.1. Математика 2. Научна област: Физичке науке 2.1.Физика 25

26 Поље: Друштвено-хуманистичке науке 1. Научна област: Филолошке науке 1.1. Руски језик 1.2. Енглески језик 2. Научна област: Економске науке 2.1. Економика и индустријски менаџмент 3. Научна област Историјске, археолошке и класичне науке 3.1. Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа 4. Научна област: Правне науке 4.1. Саобраћајно право, криминологија саобраћаја и саобраћајна криминалистика Поље: Медицинске науке 1.Научна област: Медицинске науке 1.1.Заштита здравља Поље: Уметност 1.Уметничка област: Ликовне уметности Ужа уметничка област: 1.1. Цртање 26