RASPODJELA SREDSTAVA U GODINI- II RASPODJELA Kotor Hrvatska Realizovan u potpunosti

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "RASPODJELA SREDSTAVA U GODINI- II RASPODJELA Kotor Hrvatska Realizovan u potpunosti"

Транскрипт

1 RASPODJELA SREDSTAVA U GODINI- II RASPODJELA Rb Nzivprojekt Podnosilcproj ekt 1. Genez bošnjčke opstojnosti Sed Šhmn Odgovorno lice Sed Šhmn Trženiizn os Dodijeljeni iznos Grd Ncionlnz jednic Relizcijp rojekt Rožje Bošnjčk Uglvnom Ocjennrti vnogizvještj Procent vlidnostif innsijske dokument. Rezultt- Proizvod Dobr 100% Tribine 2. Rdni nslov: Josip Šilović Slde i Crn Gor 3. Заштита српскогиденти тета 4. Štmpnje VI izdnj čsopis ALAV Hrvtsk krovn zjednic Dux Crotorum Српски национални савјет Црне Горе NVO Romskikulturn icentr Adrijn Vuksnović Momčilo Vuksnović Tivt Hrvtsk Podgoric Srpsk ArbenGš Podgor. Romsk Dobr 83,86% Okrugli sto 91% Mnifestcij 94,54% Čsopis 5. Web portlbosnjk.mebošnjčki portl u Crnoj Gori 6. Издавачкадјела тност Bošnjčkisvje t u Crnoj Gori Српскинацио налнисавјетц рнегоре Alis DžogovićM urić MomčiloV uksnović Rožje Bošnjčk Podgor. Srpsk Uglvnom 100% Portl 99% Knjige 7. Trdicijskikon certi HrvtskogrĎ nskodruštvo Crne Gore Poly Gjurgjević Kotor Hrvtsk Dobr 99,57% Mnifest.

2 8. Српскеновине НВО Друштвозара вноправно-ст и толеранцију 9. Zvucimediter n 10. PjesmomkrozBo ku HrvtskogrĎ nskodruštvo Crne Gore Hrvtskokultur nodruštvotom islv- Kotor TtijnRs popović Podgoric Srpsk Ivo Brjk Kotor Hrvtsk Uglvnom ZrinkVeli ć Kotor Hrvtsk Uglvnom 96% Čsopis Dobr 100% Mnifest. Dobr 100% Mnifest. 11. Rdio Dux i portl me 12. Продукција Српске радиотелевизије 13. Српске школе у пљеваљском крају у периоду Simpoziumi shkencor: Figurt emblemtike gjtë historisë në trevt e Plvës dhe Gucisë OrgnizimiiTubi mittrdicionlp opullor Hrvtskkrovn zjednic Dux Crotorum НВО Друштво за равноправност и толеранцију Српскикултур ницентарпатр ијархварнава Пљевља Alpetshqiptre Milen PilstroKov čić Ttijn Rspopović Božidr Jelovc Ahmet Gjonblj , Tivt Hrvtsk Podgor. Srpsk Pljevlj Srpsk Plv Albnsk 95,71% Rdio emisije 80% TV i rdio emisije Neprihvtljiv 27,64% Nem proizvod 82,16% Nučni skup

3 MirësevininëAlp etshqiptre Vuthj Kroz muziku i igru ostvriti snove Rmo Mchtolf Rmo Mchtolf Podgor. Romsk Uglvnom 65,45% Folklornek tivnosti 16. Proslv Svjetskog dn Rom 17. Rdionic EBRU tehnike 18. Revitlizcij memorijlnebi bliotekekdrij Adrović 19. Nbvk bošnjčke nrodne nošnje z mlđi uzrst 20. Poetsksehr Bolesttrvzv ičjnih NVO Udruženje Rom Crne Gore Mj Uskoković NerminAdro vić NVU Kulturno umjetničko društvo Bihor Petnjic NVO Centrzkult uru Bihor- Petnjic ArbenGš Podgor. Romsk Mj Uskoković NerminAd rović Sinn Tignj MirsdRst oder Kotor Muslimns. Ne može se utvrditi zbog nedostvljnj izvještj o relizciji projekt Petnjic Bošnjčk Ne može se utvrditizbog nedostvljnjizvještj o relizcijipr ojekt Petnjic Bošnjčk Petnjic Bošnjčk dostvljen dostvljen 97,14% Mnifest. 28,57% Nem proizvod 36,85% Nem proizvod Neprihvtljiv 90,52% Nem proizvod Dobr 100% Knjig

4 21. Hrvtskoslovčki dodiri (zvršn fz) 22. Promijeni sebe, promijenićeš druge 23. Dit e mësue sit- 7 mrsi- Mësimi i gjuhës shqipe për shqiptrët e disporës 24. Kultur Muslimn u Crnoj Gori NVO Crnogorskosl ovčkoprijte ljstvo Ismil Dcić Këshilli Kombëtr i Shqiptrëve në Mlin e Zi Selm Alihodžić MihlSpev k Ismil Dcić Genci Nimnbegu Selm Alihodžić Podgor. Multincion Podgor. Multincion. Ne može se utvrditizbog nedostvljnjizvještj o relizciji projekt Ulcinj Albnsk BijeloP olje Muslimnsk Dobr 100% Mnifest. dostvljen 28,90% Nem proizvod 83,36% Eduktivne ktivnosti 74,46% Mnifestcij 25. Progrm osnživnj žen Romkinj koje žive u izbjegličkim kmpovim 1 i 2 n Koniku 26. Bošnjčk kulturn nsljeđ RAE Svjet Kmp Hris Mekić Ibrhim Ttri Hris Mekić Podgor. Romsk Uglvnom BijeloP olje Bošnjčk Uglvnom Dobr 89,72% Eduktivne ktivnosti 79,80% Mnifestcij 27. Vrijednosti trdicionlnih običj Bošnjk u toku vjerskih prznik Nusret Erović Nusret Erović BijeloP olje Bošnjčk Ne može se utvrditizbog nedostvljnj izvještj o relizciji Neprihvtljiv 100% Nem proizvod

5 28. Revist Dij 14 Bshkimi i krijuesve shqiptrë në Ml të Zi 29. Plvljni i Gusinjni u negdotm Ibrhim Reković Hjro Ulqinku Ibrhim Reković Ulcinj Albnsk Plv Bošnjčk Dobr 99,67% Čsopis 98,26% Knjig 30. Očuvnje kulturne trdicije i nsljeđ Bošnjk- D se ne zborvi 31. Štmpnje i izvođenje umjetničkih kompozicij inspirisnih muzikom Muslimn - II dio 32. ZgenercijeM uslimnpetnji čkogkrj LjemHusovi ć Id Murtgić Eldin Agović LjemHus ović Id Murtgić Eldin Agović 33. Mldi znju više Ernis Suljević Ernis Suljević Rožje Bošnjčk Uglvnom Podgor. Muslimnsk Bijelo Petnjic Muslimnsk Bošnjčk dostvljen 70% Eduktivne ktivnosti 100% Koncert 0% Nem proizvod Neprihvtljiv 43,61% Nem proizvod 34. Ndermjet (film dokumentr per shqiptret ne Mlin e Zi) Hxhi Shbni Hxhi Shbni Ulcinj Albnsk 100% Dokument. film

6 35. Kriz e identitetit Ali Slj Ali Slj Ulcinj Albnsk Ne može se utvrditi stepen relizcije projekt dostvljen 0% Nem proizvod 36. Shqiptrët në Ml të Zi ng Kongresi i Berlinit 1878 deri më 1941, pozit politikojuridike e tyre 37. Istorij, upoznvnje s ncionlnim identitetom 38. Interktivn intervju video form o Muslimnim u Crnoj Gori 39. Obrzovnje jednog Rom, od siromštv do Ministrstv 40. Sčuvti od zborv bošnjčku trdiciju i kulturu 41. Istorij Muslimn Crne Gore II dio Hjrullh Hjdri TV Boin EnKoljenović Sokolj Begnj Selvir Mujnović Dmir Drpljnin Hjrullh Hjdri Sndr Bojj EnKoljeno vić Sokolj Begnj Selvir Mujnović Dmir Drpljnin Ulcinj Albnsk Podgori c Podgori c Albnsk Muslimnsk Nikšić Romsk Bijelo BijeloP olje Bošnjčk Muslimnsk Uglvnom Dobr 80,20% Knjig 99,76% Tvemisij Neprihvtljiv 49,72% Nem proizvod Dobr 93,33% Knjig 99,38% Mnifestcij 61,34% Tribine

7 42. Trdicij i običji Muslimn u Crnoj Gori 43. Džmij,ktedrl i crkv će ns povezivti ne rzdvjti 44. Dom Kur'n zočuvnjeiun prijeđenjevjersk ogidentitet- Djec d znjuprvi put 45. Međureligijski rzgovori, jčnje integrcije vjerskog identitet Muslimn Crne Gore i multikonfension lnuog skld u zjednici 46. Grt e Recituesve të Rinj 2015 (për shkollt shqipe në Mlin e Zi) 47. Libri Ng kërkimet dhe hulumtimet në rkivin e bibliotekës së Send Mulić Kolicij NVO Romski krug Adis Kučević Elid Adrović Fondcioni Studenti Fdil Krom Send Mulić Veselj Begnj Adis Kučević Elid Adrović Hjredin Kovči Fdil Krom Bijelo Muslimnsk Uglvnom Nikšić Romsk Bijelo Multincion lni Djelimično Uglvnomre lizovn Ulcinj Albnsk Ulcinj Albnsk 71,70% Eduktivne ktivnosti Dobr 100% Eduktivne ktivnosti Podgoric Muslimnsk 100% Grdnj I obnov 51,55% Eduktivne ktivnosti Dobr 100% Mnifestcij Dobr 100% Knjig

8 Ulqinit dhe Cetinës,të utorit Fdil Krom 48. Promocij bošnjčke folklorne bštine kroz progrm eduktivnih rdionic osnovne škole "21. MAJ" u Podgorici Jsmin Rdončić Jsmin Rdončić 49. Bštin Almnh Atvij Kerović Podgor. Bošnjčk Ne može se utvrditi zbog nedostvljnj izvještj o relizciji projekt Podgori c Bošnjčk dostvljen 77,22% Nem proizvod 98,22% Knjige 50. Očuvnje kulturne trdicuje Muslimn u Bijelom Polju, d se ne zborvi 51. Od sunc ogrlic, dokumentrni film o Huseinu Bšiću 52. Kulturn riznic Bošnjk Rožj MirsdLukč Bogić Rkočević Amer Škrijelj Mirsd Lukč Bogić Rkočević Amer Škrijelj Bijelo Podgori c Muslimnsk Multincion Rožje Bošnjčk Ne može se utvrditizbog nedostvljnj izvještj o relizciji. dostvljen 37,14% Mnifestcij 97,94% Dokumen. film 71,11% Nem proizvod

9 53. Rrugëtimiishqip ëtrëvetërozhj ëspërmbijetesën ëpërkohë (Botimidheprom ovimi) 54. Svijet reče svet kže Izreke svijet Fruk Dci, Kenn Dci Mndić Mjd Fruk Dci, Kenn Dci Mndić Mjd 4.250, Rožje Albnsk Podgori c Bošnjčk dostvljen 0% Nem proizvod 99,43% Knjig