Pregled realizacije Budžeta (Stanje na dan )

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Pregled realizacije Budžeta (Stanje na dan )"

Транскрипт

1 1 Očuvanje uspomene na šehide i poginule borce Izgradnja spomen obilježja Izgradnja spomen obilježja kod Osnovne škole Vladislav Skarić 2 Očuvanje uspomene na šehide i poginule borce Pomoć Fondu memorijala Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca Učešće Općine u projektima Fonda kroz finansijsku podršku za izgradnju i očuvanje mezarja šehida i grobalja poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida; , ,00 100% 3 Očuvanje uspomene na šehide i poginule borce Pomoć Fondu memorijala Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja Sufinansiranje projekta Mapiranje mjesta ukopa šehida i poginulih šehida i poginulih boraca boraca 5.000, ,00 100% Očuvanje uspomene na šehide i poginule borce ukupno , ,00 38% 4 Pomoć održivom povratku Pomoć u održivom povratku Pomoć pojedincima povratnicima ,00 0,00 0% Pomoć održivom povratku ukupno ,00 0,00 0% 5 Obnova i uređenje obrazovnih i odgojnih institucija Izgradnja predškolske ustanove na Šipu Projekat planiran za potrebe mjesnog područja Šip za predškolsku ustanovu u okviru objekta osnovne škole na lokalitetu Šip (sufinansiranje 6 iz sredstava Kantona Sarajevo) 6 Obnova i uređenje obrazovnih i odgojnih institucija Predškolska ustanova Razigrani dani Finansijsko okončanje rekonstrukcije/izgradnje predškolske ustanove u ulici Patriotske lige (sredstva za izgradnju skloništa) 7 Obnova i uređenje obrazovnih i odgojnih institucija Škola u prirodi u Mrkovićima Finansiranje projektovanja i pripremnih radnji za izgradnju objekta za školu u prirodi na lokalitetu Mrkovići ,00 0,00 0% Obnova i uređenje obrazovnih i odgojnih institucija ukupno 7 8 Obnova i uređenje sportskih, kulturnih i vjerskih objekata Obnavljanje, rekonstrukcija i opremanje religijskih objekata Stvaranje boljih prostornih uslova za razvoj i njegovanje kulturno vjerskih aktivnosti, sanacija i očuvanje kulturnih, historskih i vjerskih objekata na (putem Komisije za odnose sa ,00 0,00 0% vjerskim zajednicama); 9 Obnova i uređenje sportskih, kulturnih i vjerskih objekata Sufinansiranje investicionog održavanja stadiona Asim Ferhatović Hase Sufinansiranje realizacije projekta "Stvaranje neophodnih uslova za održavanje međunarodnih utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hase u ,00 0,00 0% Sarajevu" Obnova i uređenje sportskih, kulturnih i vjerskih objekata ukupno ,00 0,00 0% 10 Upravljanje i raspolaganje imovinom općine Centar Nabavka i uređenje zemljišta Preuzimanje gradskog zemljišta u svrhu privođenja krajnjoj namjeni koja je određena regulacionim planom ,00 0,00 0% 11 Upravljanje i raspolaganje imovinom općine Centar Unapređenje stanja poslovnih prostora općine Centar Sanacija i uređenje u skladu sa odlukom kojom je regulisano raspolaganje poslovnim prostorima Općine ,00 0,00 0% 12 Upravljanje i raspolaganje imovinom općine Centar Unapređenje stanja poslovnih prostora općine Centar Rekonstrukcija ambulante porodične medicine u ulici Jablanička ,00 0,00 0% 13 Upravljanje i raspolaganje imovinom općine Centar Sanacija općinskih stanova Nužne sanacija općinskih stanova do uslovnosti stanovanja, za potrebe zakupa, privremenog dodjeljivanja ruševincima i sl; ,00 0,00 0% Upravljanje i raspolaganje imovinom općine Centar ukupno ,00 0,00 0% 14 Plansko uređenje prostora općine Centar Izrada planske dokumentacije prostornog uređenja Izrada i dopuna regulacionih planova i urbanističkih projekata sa krajnjim ciljem stvaranja kvalitetnih uslova življenja i zaštite čovjekove ,00 0,00 0% okoline; 15 Plansko uređenje prostora općine Centar Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata Stručne usluge izrade studija, akcionih planova, provođenje konkursa i izradu projektne dokumentacije s ciljem prostornog uređenja, zaštite okoliša i investicione projekte Općine u skladu sa planskom ,00 0,00 0% dokumentacijom projekti visokogradnje 16 Plansko uređenje prostora općine Centar Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata Stručne usluge izrade projektne dokumentacije stambeno poslovnog objekta 17 Plansko uređenje prostora općine Centar Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata Stručne usluge izrade projektne dokumentacije za vrtić i sportsku dvoranu na Koševskom brdu ,00 0,00 0% 18 Plansko uređenje prostora općine Centar Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata Usluge projektovanja uređenja lokaliteta Crni vrh 19 Plansko uređenje prostora općine Centar Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata Usluge projektovanja nove vodovodno kanalizacione mreže ,00 0,00 0% 20 Plansko uređenje prostora općine Centar Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata Usluge izrade projektne dokumentacije za projekte komunalnog uređenja niskogradnje ,00 0,00 0% 21 Plansko uređenje prostora općine Centar Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata Izrada projektne dokumentacije za proširenje mosta u ulici Nahorevska do broja Plansko uređenje prostora općine Centar Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata Usluge pripreme registra stepeništa na Dat nalog HS Inženjering za Idejni projekat, 1. rekon. i proš. cca ,00KM i 2. izgrad ,00KM, odrediti se koja varijanta. 23 Plansko uređenje prostora općine Centar Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata Izrada katastra urbanog zelenila Šumarskom fakultetu 24 Plansko uređenje prostora općine Centar Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata Za realizaciju stručne i naučne saradnje za pripremu projektne dokumentacije za kapitalne projekte u saradnji sa Institutom za arhitekturu i urbanizam i prostorno planiranje 25 Plansko uređenje prostora općine Centar Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata Usluge za implementaciju projekta Zelenog certificiranja 1.000,00 0,00 0% 26 Plansko uređenje prostora općine Centar Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata 27 Plansko uređenje prostora općine Centar Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata Transfer Zavodu za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa (za izradu projekta sanacije fasade zgrade u ulici Maršala Tita 7 Priprema projektne dokumentacije pilot projekat rekonstrukcije mjesnih zajednica 2.500,00 0,00 0% Strana 1/11

2 28 Plansko uređenje prostora općine Centar Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju i reorganizaciju matičnog ureda Plansko uređenje prostora općine Centar ukupno ,00 0,00 0% 29 Zaštita i uređenje okoline Izgradnja i uređenje manjih javnih površina, dječijih i ciciban igrališta i sportskih ploha Uređenje i održavanje javnih zelenih površina primjerenih urbanoj sredini i sprečavanje propadanja prirodnog naslijeđa putem KJKP Park 3 30 Zaštita i uređenje okoline Izgradnja i uređenje manjih javnih površina, dječijih i ciciban igrališta i sportskih ploha Održavanje ciciban igrališta putem JU Centar za sport i rekreaciju ,00 0,00 0% 31 Zaštita i uređenje okoline Izgradnja i uređenje manjih javnih površina, dječijih i ciciban igrališta i sportskih ploha Izgradnja sportskih ploha, dječijih i ciciban igrališta ,00 0,00 0% 32 Zaštita i uređenje okoline Izgradnja i uređenje manjih javnih površina, dječijih i ciciban igrališta i sportskih ploha Sufinansiranje uređenja parka Jelena Vitas u ulici Branilaca Sarajeva ,00 0,00 0% 33 Zaštita i uređenje okoline Izgradnja i uređenje parkovskih površina Tekuće održavanje parka Jezero; realizacija putem KJKP Park ,00 0,00 0% 34 Zaštita i uređenje okoline Izgradnja i uređenje parkovskih površina Investiciono uređenje parka Jezero ,00 0,00 0% 35 Zaštita i uređenje okoline Izgradnja i uređenje parkovskih površina Investiciono uređenje parka Hastahana ,00 0,00 0% 36 Zaštita i uređenje okoline Infrastrukturno uređenje područja RP Šip Uređenje lokaliteta Šip prema programu uređenja u skladu sa planskom dokumentacijom u obuhvatu RP Šip (prema naplaćenim sredstvima 2.0 naknade); 37 Zaštita i uređenje okoline Podrška zoološkom vrtu Pionirska dolina Finansijska podrška KJKP Park RZC "Pionirska dolina" za ishranu životinja 38 Zaštita i uređenje okoline Sanacija i održavanje korita vodotoka na 39 Zaštita i uređenje okoline Sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti za objekte individualnog i kolektivnog stanovanja/ obnova fasada i utoplja Ekološki projekt koji ujedno ima za cilj sprječavanje poplava i zaštitu stanovništva od istih; realizacija planirana kao zajednički projekt sa Gradom iz namjenskih sredstava transfera Kantona; Sufinansiranje izrade termo fasada zgrada i utopljavanje objekata individualnog i kolektivnog stanovanja u skladu sa odlukama; ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% 40 Zaštita i uređenje okoline Sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti za objekte individualnog i kolektivnog stanovanja/ obnova fasada i utoplja Izrada energetskih audita za stambene objekte kolektivnog stanovanja 41 Zaštita i uređenje okoline Opremanje mobilijarom javnih površina Nabavka opreme za street work out park za fitnes na otvorenom ,00 0,00 0% 42 Zaštita i uređenje okoline Podrška očuvanju parka Arboretum Finansijska podrška Šumarskom fakultetu za realizaciju projekta Park Arboretum 43 Zaštita i uređenje okoline Uređenje i ozelenjavanje grobalja Finansijska podrška KJKP Pokop za izgradnju nadgrobnih spomenika Nurke Burazerović i Luke Popovića na Gradskom groblju Bare (stradalim godine prilikom spašavanja dječaka Ramiza Zekića) 3.000,00 0,00 0% 44 Zaštita i uređenje okoline Uređenje i opremanje javnih prostora Formiranje površine trga savremene koncepcije na lokalitetu arheološkog parka Kalin hadži Alijine džamije (za izmještanje instalacija, ,00 0,00 0% projektnu dokumentaciju i postavljanje ograde) 45 Zaštita i uređenje okoline Uređenje i opremanje javnih prostora Izgradnja i postavljanje spomenika Mirzi Delibašiću na lokalitetu Skenderija ,00 0,00 0% 46 Zaštita i uređenje okoline Uređenje i opremanje javnih prostora Hortikulturno uređenje i održavanje spomen parka Vraca putem KJKP Park 47 Zaštita i uređenje okoline Uređenje i opremanje javnih prostora Rekonstrukcija i investiciono održavanje mosta Festina Lente , ,63 3% Pokrenut postupak javne nabavke za izbor izvođača radova. 48 Zaštita i uređenje okoline Uređenje i opremanje javnih prostora Izgradnja pristupa licima sa umanjenim sposobnostima kretanja prema objektima mjesnih zajednica 49 Zaštita i uređenje okoline Uređenje i opremanje javnih prostora Izgradnja hair česme na području MZ Pionirska dolina 2.700,00 0,00 0% 50 Zaštita i uređenje okoline Uređenje i opremanje javnih prostora Izgradnja punionica za električna vozila i parking prostora za električna vozila ,00 0,00 0% 51 Zaštita i uređenje okoline Uređenje i opremanje javnih prostora Nabavke i održavanja planinske signalizacije/ turističke infrastrukture (putokazi, drveni bilbordi,navigacije) 7.000,00 0,00 0% 52 Zaštita i uređenje okoline Uređenje i opremanje javnih prostora Nabavka opreme za novogodišnju iluminaciju ,00 0,00 0% 53 Zaštita i uređenje okoline Uređenje i opremanje javnih prostora Biblioteka na otvorenom 7.020,00 0,00 0% 54 Zaštita i uređenje okoline Projekti zaštite okoliša u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBIH Idejni projekat odvodnje otpadnih voda u saradnji sa KJKP Vodovod i kanalizacija ,00 0,00 0% 55 Zaštita i uređenje okoline Projekti zaštite okoliša u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBIH Akcioni plan za rješavanje individualnih zagađivača u Općini Centar Sarajevo ,00 0,00 0% 56 Zaštita i uređenje okoline Projekti zaštite okoliša u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBIH Stručne usluge izrade projekata iz oblasti zaštite okoliša 5.000,00 0,00 0% 57 Zaštita i uređenje okoline Regulacija toka potoka Sušica Sufinansiranje regulacije (ucjevljenje) potoka Sušica u okviru projekta izgradnje I transverzale ,00 0,00 0% Zaštita i uređenje okoline ukupno , ,63 0% Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže na području Općine Centar Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže na području Općine Centar Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja dijelova vodovodne mreže sa odvodnim objektima u ulicama na području Općine; pregled projekata u prilogu obrazloženja Budžeta; ,00 0,00 0% Sanacija vodovodne mreže na lokalitetu Kranjčevićeva ,00 0,00 0% predložene MZ Pionirska dolina i MZ Soukbunar, nakon terena konstatovano da za iste ne treba, zatražen od Sl. za lokalnu upravu druga dva prijedloga. U toku postupak javne nabavke za izbor izvođača radova od strane KJKP "ViK". Strana 2/11

3 Sanacija klizišta na području Općine Centar Poboljšanje kvaliteta življenja kroz uređenje i zaštitu okoliša; dio finansiranja obezbijeđen u skladu sa članom 184. stav 2. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od ; pregled projekata u prilogu obrazloženj ,00 0,00 0% Sanacija klizišta na području Općine Centar Sanacija klizišta u ulici Hakije Kulenovića ,00 0,00 0% Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i održavanje javne rasvjete Poboljšanje kvaliteta življenja kroz izgradnju i održavanje infrastrukture javne rasvjete naselja i putnih komunikacija; pregled projekata u prilogu obrazloženja Budžeta; ,00 0,00 0% Sanacija i rekonstrukcija niskonaponske elektromreže Poboljšanje kvaliteta življenja kroz izgradnju i održavanje infrastrukture; 5.000,00 0,00 0% Sanacija, rekonstrukcija i izgradnje gasne mreže Poboljšanje kvalitete življenja kroz izgradnju i održavanje infrastrukture uz nastavak gasifikacije lokaliteta Grdonja, Kromolja i Šipa ,00 0,00 0% Data saglasnost za tender za Mandrina 10(procjena ,00KM), Nahorevska do125(34.515,00km),rp Soukbunar Elaborat (53.000,00KM), i za Pećina radovi i OŠ VS Elaborat, projekat Radovi završeni ,56KM, slijedi monitoring do cca 5.000,00KM u naredne dvije godine. 65 Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja stepeništa, pristupnih i pješačkih staza i ograda Poboljšanje kvaliteta življenja kroz izgradnju i održavanje infrastrukture; pregled projekata u prilogu obrazloženja Budžeta; ,00 0,00 0% 66 Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja stepeništa, pristupnih i pješačkih staza i ograda Sanacija platoa ispred objekta Bičakčić (pješački trg na raskrsnici ulica Kranjčevićeva i Maršala Tita) ,00 0,00 0% 67 Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja stepeništa, pristupnih i pješačkih staza i ograda Rekonstrukcija trotoara od Velikog parka do crkve na Marijin dvoru i na relaciji od Općine Centar do Sarajevo City Centra I faza (glavni projekt) ,00 0,00 0% Izgradnja, sanacija, rekonstrukcija i redovno održavanje lokalnih ulica Poboljšanje kvaliteta življenja kroz izgradnju i održavanje infrastrukture; pregled projekata u prilogu obrazloženja Budžeta; ,00 0,00 0% Izgradnja, sanacija, rekonstrukcija i redovno održavanje lokalnih ulica Izgradnja saobraćajnice ulice Rušida Prgude ,00 0,00 0% imovinci treba da vide mogućnost rješavanja Izgradnja, sanacija, rekonstrukcija i redovno održavanje lokalnih ulica Investiciono održavanje ulice Kranjčevićeva ,00 0,00 0% Izgradnja, sanacija, rekonstrukcija i redovno održavanje nekategorisanih ulica Obezbijeđenje higijenskih uslova odlaganja otpada Obezbijeđenje higijenskih uslova odlaganja otpada Zbrinjavanje i zaštita napuštenih životinja Izgradnja objekata vodosnabdjevanja rubnih naselja općine vodom Poboljšanje kvaliteta življenja kroz izgradnju i održavanje infrastrukture; pregled projekata u prilogu obrazloženja Budžeta; Postavljanje kontejnera sa nadstrešnicama, podzemnih kontejnera, zelenih otoka reciklažnih zvona, čiščenje divljih deponija i održavanje javne higijene na putevima koji nisu u redovnom održavanju Projekt izgradnje podzemnog kontejnera City Q (sufinansiranje sa Fondom za zaštitu okoliša) Transfer Veterinarskoj stanici za zbrinjavanje i sterilizaciju napuštenih životinja Obezbjeđenje pitke vode za stanovništvo područja MZ Nahorevo (nadogradnja sistema vodovoda prema zahtjevu KJKP Vodovod i kanalizacija) ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% Izgradnja objekata vodosnabdjevanja rubnih naselja općine vodom Revizija elaborata sistema vodovoda 5.000,00 0,00 0% Izgradnja objekata vodosnabdjevanja rubnih naselja općine vodom Za vodosnabdjevanje i kanalizacionu mrežu lokaliteteta Alapi Radava ,00 0,00 0% tražen sredstva EBRD a kredita Rekonstrukcija saobraćajnice radit će se nakon završetka rekonstrukcije VIK mreže. 78 Izgradnja objekata vodosnabdjevanja rubnih naselja općine vodom Izgradnja pumpne stanice Gornji Kromolj ,00 0,00 0% U skladu sa Sporazumom, za implementaciju projekta zadužen KJKP "ViK". Izvršena uplata avansa na račun KJKP "ViK" u iznosu od ,00 KM ukupno Izgradnja objekata vodosnabdjevanja rubnih naselja općine vodom Izgradnja rezervoara Kromolj Betanija ,00 0,00 0% Postavljanje saobraćajne signalizacije 82 Program privrednog razvoja Razvoj turističke ponude ruralnog područja i edukacija farmera 83 Program privrednog razvoja Razvoj turističke ponude ruralnog područja i edukacija farmera 84 Program privrednog razvoja 85 Program privrednog razvoja Postavljanje saobraćajne horizontalne i vertikalne signalizacije na lokalnim i nekategorisanim ulicama ,00 0,00 0% Izgradnja podzemnih garaža Sufinansiranje izgradnje podzemnih garaža ,00 0,00 0% Podrška privrednom razvoju kreditiranjem putem banaka, izrada i realizacija projekata i certifikacija putem agencija Podrška privrednom razvoju kreditiranjem putem banaka, izrada i realizacija projekata i certifikacija putem agencija Edukacija i stimulisanje seoskih domaćinstava za razvoj proizvodnje putem izbora i nagrađivanja najkvalitetnijih farmera Sufinansiranje redovnih veterinarskih pregleda stoke putem Veterinarske stanice Izrada studije o instrumentima podrške Općine Centar transformaciji i diversifikaciji privrede općinecentar u pravcu nove ekonomije ekonomije znanja i kreativne ekonomije Izrada Strategije razvoja općine Centar Sarajevo za period godine ,00 0,00 0% Zatraženo od KJKP ViK a da izrade projektni zadatak, nakon održanih sastanaka , ,00 100% Protokol potpisan, sredstva transferisana korisniku 5.000,00 0,00 0% 5.000,00 0,00 0% Strana 3/11

4 86 Program privrednog razvoja Podrška privrednom razvoju kreditiranjem putem banaka, izrada i realizacija projekata i certifikacija putem agencija Fond za podršku inovatorima 87 Program privrednog razvoja Podrška privrednom razvoju kreditiranjem putem banaka, izrada i realizacija projekata i certifikacija putem agencija Finansiranje i sufinansiranje projekata iz EU fondova ,00 0,00 0% 88 Program privrednog razvoja Podrška poljoprivrednim proizvođačima Finansijska podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima za nabavku stočne hrane potpisan pravilnik, objavljen javni poziv i imenovana komisija za izbor 89 Program privrednog razvoja Podrška poljoprivrednim proizvođačima Nabavka sadnica za građane putem mjesnih zajednica 6.000,00 0,00 0% 90 Program privrednog razvoja Podrška mjerama aktivne politike zapošljavanja Transfer mladima za zapošljavanje, samozapošljavanje i sticanje radnog iskustva ,00 0,00 0% 91 Program privrednog razvoja Podrška mjerama aktivne politike zapošljavanja Projekt Mind Your Business ,00 0,00 0% 92 Program privrednog razvoja Podrška mjerama aktivne politike zapošljavanja Podrška samostalnim poduzetnicima obrtnicima sa područja općine Centar za unapređenje poslovanja ,00 0,00 0% 93 Program privrednog razvoja Sarajevo Centar poduzetništva Upostava Centra poduzetništva promocijom modela inkluzivnog poduzetništva usmjerenog na unapređenje konkurentnosti na lokalnom / općinskom nivou; ukupna vrijednost projekta se finansira iz sredstava Europske unije putem Međunarodne organizacije rada uz fi ,00 0,00 0% 94 Program privrednog razvoja Projekt ArheoDunav Projekt u okviru programa Interreg Danube s ciljem očuvanja, podrške i vrednovanja kulturne baštite kroz arheološke parkove kao proizvode u gradovima za razvoj arheoturizma i koji treba da osigura put za pripremu konkretnih planova, obuka i alata za oču ,00 0,00 0% 95 Program privrednog razvoja Priroda za oporavak Skakavac Projekt obuhvata infrastrukturne radove i nabavku opreme u cilju kreiranja novih turističkih ponuda na lokalitetu Skakavac uz konsultantsku podršku i treninge za mala i srednja preduzeća i ostale ciljane grupe koje djeluju na ovom lokalitetu; donator sred ,00 0,00 0% Program privrednog razvoja ukupno , ,00 1% 96 Podrška radu policije Poboljšanje uslova rada policijske uprave Finansijska podrška MUP KS za poboljšanje uslova rada u Policijskoj upravi Centar ,00 0,00 0% Podrška radu policije ukupno ,00 0,00 0% 97 Nabavka stalnih sredstava Nabavka hardvera (računarska i ostala elektro oprema) Nabavka hardvera (računarska i ostala elektro oprema) , ,16 10% 98 Nabavka stalnih sredstava Nabavka namještaja i opreme Nabavka namještaja i opreme ,00 0,00 0% 99 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: Nabavka kondenzacijskih isušivača prostora za Službu za zaštitu od požara , ,00 97% Nabavka tehničke opreme za spašavanje sa visina Službi za spašavanje 100 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: sa visina, u prirodi, na vodi i pod vodom formiranoj pri Gorskoj službi , ,00 98% spašavanja stanica Sarajevo 101 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: Nabavka ronilačke opreme Službi za spašavanje sa visina, u prirodi, na vodi i pod vodom formiranoj pri Gorskoj službi spašavanja stanica Sarajevo ,00 0,00 0% Isporuka se očekuje krajem maja god. 102 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: 103 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: 104 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: 105 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: 106 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: Nabavka teretnog vozila (autosmećar) za prikupljanje i odvoz otpada iz klasičnih kanti/kontejnera, podzemnih i nadzemnih (tzv,.zvono) kontejnera Službi za komunalnu čistoću formirana pri KJKP Rad" Opremanje operativnog centra civilne zaštite u podrumskim prostorijama Općine Centar Nabavka teretnog vozila sa hidrauličnom dizalicom, sa alatima i kiperskim sandukom Službi za spašavanje iz ruševina formiranoj pri KJKP Park Nabavka teretnog vozila kiper otvoreno vozilo nosivosti minimalno do 3t Službi za komunalnu čistoću formirana pri KJKP Rad Nabavka kombi vozila sa pogonom 4x4 Službi za spašavanje sa visina, u prirodi, na vodi i pod vodom formirana pri GSS stanica Sarajevo ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% Pokrenut postupak JN ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% 107 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: Nabavka opreme za spašavanje na vodi Službi za zaštitu od požara formirana pri DVD Bjelave ,00 0,00 0% 108 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: Nabavka tehničke skupne opreme Službi za zaštitu od požara ,00 0,00 0% 109 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: Nabavka vozila za transport uginulih i oboljelih životinja Službi za zaštitu životinja i namirnica životinjskog porijekla formirana pri u dijelu ,00 0,00 0% Veterinarske stanice Sarajevo 110 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: Nabavka teretnog vozila sa hidrauličnom korpom za formirane strukture civilne zaštite ,00 0,00 0% 111 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: Nabavka tehničke opreme za formirane strukture civilne zaštite 112 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: Nabavka agregata Službi za medicinsku pomoć formirane pri JU Dom zdravlja Centar 7.000,00 0,00 0% 113 Nabavka stalnih sredstava Nabavka opreme za formirane strukture civilne zaštite: Nabavka šatora Udruženju Radio mreža za opasnost u FBiH" koje je proglašeno od značaja za zaštitu i spašavanje Strana 4/11

5 114 Nabavka stalnih sredstava Nabavka novih i unapređenje postojećih softvera, licenci i informacionih Nabavka novih i unapređenje postojećih softvera, licenci i informacionih sistema sistema , ,00 0% 115 Nabavka stalnih sredstava Investiciono održavanje i proširenje računarske mreže (pasivne mrežne Investiciono održavanje i proširenje računarske mreže (pasivne mrežne opreme) opreme) , ,94 40% 116 Nabavka stalnih sredstava Investiciono održavanje zgrade, mjesnih zajednica i drugih objekata u Investiciono održavanje zgrade, mjesnih zajednica i drugih objekata u vlasništvu; vlasništvu; ,00 0,00 0% 117 Nabavka stalnih sredstava Disaster Recovery sekundarna (rezervna) lokacija IKT sistema Disaster Recovery sekundarna (rezervna) lokacija IKT sistema , ,85 98% 118 Nabavka stalnih sredstava Izgradnja Europske kuće kulture i nacionalnih manjina / Centar za zdravo Izgradnja Europske kuće kulture i nacionalnih manjina / Centar za zdravo odrastanje djece odrastanje djece Nabavka stalnih sredstava Izgradnja poslovnog objekta sa dvonamjenskim skloništem (raspored Izgradnja poslovnog objekta sa dvonamjenskim skloništem (raspored akumuliranih sredstava za skloništa) akumuliranih sredstava za skloništa) ,00 0,00 0% Nabavka stalnih sredstava ukupno , ,95 4% 120 Zastupanje općine i zaštita imovine općine pred sudovima i drugim organima Izvršenje sudskih presuda kamate i sudski troškovi Zastupanje općine i zaštita imovine općine pred sudovima i drugim 121 Izvršenje sudskih presuda naknade za povrat po sudskim presudama organima Zastupanje općine i zaštita imovine općine pred sudovima i drugim organima ukupno 122 Provođenje i finansiranje izbora ukupno 128 Pomoć boračkoj populaciji 129 Pomoć boračkoj populaciji Finansiranje parlamentarnih grupa U skladu sa procjenjenim brojem predmeta, planiraju se troškovi izvršenja sudskih presuda i isplata glavnica po presudama; U skladu sa procjenjenim brojem predmeta, planiraju se troškovi izvršenja sudskih presuda i isplata glavnica po presudama; Sredstva se planiraju u skladu sa finansijskim planom Općinske izborne komisije Sredstva su planirana u skladu sa odlukom Općinskog vijeća o finansiranju parlamentarnih grupa koje participiraju u radu Općinskog vijeća; ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% Naknade za rad u Općinskom vijeću i tijelima Općinskog vijeća Izdaci za naknade skupštinskih zastupnika ,00 0,00 0% Naknade za rad u Općinskom vijeću i tijelima Općinskog vijeća Izdaci za rad komisija Općinskog vijeća ,00 0,00 0% Naknade za rad u Općinskom vijeću i tijelima Općinskog vijeća Izdaci za članove izborne komisije ,00 0,00 0% Naknade za rad u Općinskom vijeću i tijelima Općinskog vijeća Izdaci za dobrovoljno zdravstveno i PIO osiguranje vijećnika Pomoć ratnim vojnim invalidima 100%, 90% i 80% korisnike tuđe njege i pomoći Jednokratna pomoć ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca i demobilisanim borcima Kontinuirani projekat Općine kojim se osiguravaju dodatna mjesečna primanja za ratne vojne invalide (stepena invalidnosti 100%, 90% i 80%), korisnike prava na tuđu njegu i pomoć, a u skladu sa utvrđenim kriterijima Službe; Jednokratne pomoći s ciljem ublažavanja posljedica teškog ekonomskosocijalnog položaja pripadnika boračke populacije koji su u najtežoj zdravstvenoj ili socijalnoj potrebi; raspoređuje Komisija za boračka pitanja Općinskog vijeća, prema usvojenim kriter , ,00 29% , ,00 47% 130 Pomoć boračkoj populaciji Jednokratne novčane pomoći povodom značajnih datuma Sredstva se planiraju za porodice šehida i poginulih boraca i pojedince povodom obilježavanja značajnih datuma: proslave Dana općine i odreda Soukbunar, 105. Motorizovane brigade, vjerskih i državnih praznika; , ,00 70% 131 Pomoć boračkoj populaciji Finansiranje programa boračkih udruženja 132 Pomoć boračkoj populaciji Finansiranje programa boračkih udruženja 133 Pomoć boračkoj populaciji 134 Pomoć boračkoj populaciji 135 Pomoć boračkoj populaciji 136 Pomoć boračkoj populaciji 137 Aktivnosti i organizacija proslave značajnih datuma i godišnjica i održavanje spomen obilježja Aktivnosti i organizacija proslave značajnih datuma i godišnjica i održavanje spomen obilježja Prilagođavanje putničkih automobila ratnih vojnih invalida za samostalno upravljanje Participiranje u projektima sa Ministarstvom za boračka pitanja KS i fondovima KS Podrška projektima boračkih udruženja koja se realizuje putem Komisije za boračka pitanja Općinskog vijeća na osnovu javnog poziva; Udruženje ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo za projekt personalne asistencije , ,10 48% 7.200, ,00 100% Podrška Fondu Memorijala za manifestaciju Igman 5.000, ,00 100% Izdaci za usluge održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima i spomen obilježja Oaza Mira Pionirska dolina Finansijska podrška za ugradnju ručnih komandi u putničkim automobilima dodijeljenih od strane Vlade Federacije BiH ratnim vojnim invalidima I grupe sa 100% invaliditetom paraplegičarima i kvadriplegičarima; Podrška Fondu Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila žrtava rata "IKRE ,00 0,00 0% 7.000, ,00 49% 5.000, ,00 100% Pomoć boračkoj populaciji ukupno , ,10 45% Realizira se na osnovu prijedloga nadležne zdravstvene ustanove, a Pomoć u liječenju osoba oboljelih od leukemije, hepatitisa B i C i drugih teških uplata sredstava vrši se na račun apoteka na području FBIH, u iznosu do hroničnih bolesti 50% od ukupnih troškova liječenja uz limit KM 7.000; , ,00 47% Strana 5/11

6 Jednokratne novčane pomoći u iznosu do KM 700 za nužne troškove 138 Urgentne socijalne pomoći , ,00 61% života u skladu sa Pravilnikom Općinskog Načelnika; Urgentne socijalne pomoći Pomoć u plaćanju užine učenicima osnovnih škola sa područja općine Centar Sarajevo Pomoć za privremeni smještaj socijalno ugroženih porodica sa prebivalištem na Novčane pomoći za liječenje u iznosu do KM licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe u skladu sa Pravilnikom Općinskog Načelnika; Projekat se realizira putem osnovnih škola za učenike, čije se porodice nalaze u stanju socijalne potrebe, na prijedlog škole i uz verifikaciju nadležne službe Općine, u visini dogovorene cijene užine u toj školskoj godini; Pomoć se odnosi na plaćanje troškova smještaja u iznosu do KM 200 mjesečno za porodice koje nemaju riješeno stambeno pitanje ili se privremeno nađu u potrebi za smještajem, a u stanju su socijalne potrebe (u skladu sa Pravilnikom Općinskog načelnika); , ,76 33% , ,20 44% , ,00 41% Obezbjeđenje zdravstvene zaštite za lica u stanju socijalne potrebe Finansiranje ukopa lica koja nemaju bliže srodnike Participacija za nabavku hljeba i mlijeka Participacija za nabavku hljeba i mlijeka Pomoć porodiljama Prilagođavanje stambenih objekata i motornih vozila invalidnih lica Zakonska obaveza obezbijeđenja zdravstvenog osiguranja osoba koja se nalaze u statusu socijalne potrebe, a nisu osigurana po drugom osnovu, nemaju članova porodice koji su po zakonu dužni da se o njima staraju; Finansiranje troškova ukopa socijalno ugroženih lica koja nemaju bliže srodnike; Socijalne pomoći koje se dodjeljuju prema usvojenim kriterijima u skladu sa Pravilnikom Općinskog načelnika, na prijedlog nadležne službe Općine: za socijalno ugrožene penzionere Socijalne pomoći koje se dodjeljuju prema usvojenim kriterijima u skladu sa Pravilnikom Općinskog načelnika, na prijedlog nadležne službe Općine za socijalno ugrožene građane preko 65 godina starosti koji nisu ostvarili pravo na penziju Jednokratna finansijska pomoć porodiljama na u skladu sa Pravilnikom Općinskog Načelnika; Omogućavanje nesmetanog prilaza stambenim jedinicama i unutar stambenih jedinica za invalidna lica i komandi u automobilima invalidnih lica s ciljem stvaranja boljih uslova života; 5.000,00 0,00 0% , ,00 33% , ,00 31% , ,00 25% Pomoći penzionerima i osobama treće životne dobi Pomoć penzionerima za nabavku lijekova , ,77 37% Pomoći penzionerima i osobama treće životne dobi Pomoć starijima osobama u pružanju kućne njege u saradnji sa ustanovom Kuća podrške Pomoći penzionerima i osobama treće životne dobi Finansiranje članarine za biblioteke osobama starijim od 65 godina 5.000,00 0,00 0% Obezbijeđenje standardnih uslova stanovanja za socijalno ugrožene porodice Pomoć za saniranje stambenih jedinica socijalno ugroženih porodica sa područja općine Centar i njihovo dovođenje u stanje osnovnih uslova stanovanja (limit KM 5.000); , ,00 13% Pomoć KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Finansijska podrška za projekte Doma na Bjelavama; Pomoć za nabavku pomagala za invalidna lica Podrška neprofitnim organizacijama za projekte socijalne podrške Podrška ustanovama za socijalnu zaštitu građana Pomoć za nabavku invalidskih pomagala s ciljem omogućavanja boljih uslova života invalidnih lica; Podrška školovanju djece sa statusom izbjeglica i supsidijarne zaštite u okviru projekta "Održiva integracija stranaca sa statusom međunarodne zaštite" koji se finansira uz podršku Švicarskog sekretarijata za migracije,a putem Catholic Relief Services u KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba , ,41 17% 4.848,00 0,00 0% 5.000, ,00 100% Podrška ustanovama za socijalnu zaštitu građana JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću Podrška ustanovama za socijalnu zaštitu građana JU Kantonalni Centar za socijalni rad Služba socijalne zaštite Centar 6.000, ,00 100% Podrška ustanovama za socijalnu zaštitu građana KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo 5.000, ,00 100% Podrška ustanovama za socijalnu zaštitu građana KJU Porodično savjetovalište 5.000,00 0,00 0% Podrška mjerama natalitetne politike Podrška mjerama readmisije Pomoć bračnim parovima bez djece za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje na osnovu podnesenih zahtjeva u skladu sa pravilnikom putem nadležne službe Finansijska sredstva za provedbu aktivnosti iz Strategije za prihvat i integraciju bh državljana koji se vraćaju na temelju Sporazuma o readmisiji i Protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisir , ,00 39% 2.000,00 0,00 0% Strana 6/11

7 ukupno , ,14 35% 162 Podrška zdravstvenim ustanovama Učešće u obezbjeđenju boljih uslova rada zdravstvenih ustanova i Finansijska pomoć JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za poboljšanje istraživačkih institucija uslova rada ambulanti porodične medicine , ,00 100% 163 Podrška zdravstvenim ustanovama Učešće u obezbjeđenju boljih uslova rada zdravstvenih ustanova i Finansijska podrška Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva za istraživačkih institucija nabavku opreme , ,00 100% 164 Podrška zdravstvenim ustanovama Podrška projektima zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika Projekti u cilju unapređenja zdravlja građana na prijedlog Zdravstvenog savjeta Općine i u skladu sa finansijskim planom Savjeta 6.000,00 0,00 0% Podrška zdravstvenim ustanovama ukupno , ,00 93% 165 Takmičenje osnovnih škola iz znanja 166 Obilježavanje Dana nastavnika u Kantonu Sarajevo 167 Pomoć učenicima romske populacije za redovno pohađanje nastave Podrška stručnom usavršavanju rukovodilaca osnovnih škola Nabavka udžbenika za prvačiće Stipendiranje učenika i studenata 171 Besplatan prevoz predškolske djece i učenika osnovnih škola 172 Besplatan prevoz predškolske djece i učenika osnovnih škola Besplatan prevoz predškolske djece i učenika osnovnih škola Poboljšanje prostornih uslova rada i opremljenosti predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola i visokoškolskih ustanov Podrška projektima za školsku djecu, studente i mlade Podsticanje boljih rezultata rada učenika, posebno u učenju iz predmeta matematike, fizike, geografije, informatike, revije kulturno umjetničnog stvaralaštva, tehnike i lektire; Obilježavanje 5. oktobra Dana nastavnika u Kantonu Sarajevo (nagrade nastavnicima) Pomoć i podsticaj školovanju učenika romske populacije u osnovnim školama; Finansijska podrška Aktivu direktora osnovnih škola stručnom usavršavanju rukovodilaca osnovnih škola općine Centar i ustanova čiji je osnivač Općina; Projekt nabavke udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na ; Dodjela stipendija za 10 mjeseci redovne nastave u dvije školske godine učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima i nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima; Transfer za prevoz učenika sa poteškoćama u razvoju (učenici osnovnih i srednjih škola) Sufinansiranje prevoza pratilaca predškolske djece sa poteškoćama u razvoju Transfer osnovnim školama za prijevoz učenika rubnih dijelova općine (OŠ "Alija Nametak", OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak") Poboljšanje uslovnosti objekata obrazovnih institucija prema zahtjevima na prijedlog nadležne službe po odluci Općinskog načelnika: Podrška projektima predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola i visokoškolskih ustanova za tekuće projekte i aktivnosti (za obilježavanje značajnih datuma, konferencija, seminara, izdavanje monografija i drugih projekata) Finansijska podrška za pokriće troškova ekskurzije za djecu slabijeg imovnog stanja 3.000,00 0,00 0% 3.000,00 0,00 0% ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% 176 Podrška projektima za školsku djecu, studente i mlade 177 Opremanje biblioteka u javnim ustanovama Pomoć JU Biblioteka za slijepa i slabovidna lica 5.000,00 0,00 0% 178 Podrška obrazovanju kroz poboljšanje uslova rada i funkcionisanje ukupno Podrška projektu sufinansiranja troškova vanrednog školovanja, troškova prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih Finansijska podrška za projekt sufinansiranja troškova vanrednog školovanja. prekvalifikacije, dokvalifikacije nezaposlenih lica ,00 0,00 0% 179 Provođenje javnog interesa u oblasti sporta Sportski projekti za djecu, mlade i građane sa područja općine Centar Realizacija projekta iz oblasti sporta putem JU Centar za sport i rekreaciju ,00 0,00 0% 180 Provođenje javnog interesa u oblasti sporta Sportski projekti za djecu, mlade i građane sa područja općine Centar Finansijska podrška za trenažne i takmičarske procese djece i mladih ,00 0,00 0% 181 Provođenje javnog interesa u oblasti sporta Sportski projekti za djecu, mlade i građane sa područja općine Centar 182 Provođenje javnog interesa u oblasti sporta Sportski projekti za djecu, mlade i građane sa područja općine Centar Finansijska podrška za nabavku opreme i sportskih rekvizita za realizaciju sportskih projekata Transfer JU Olimpijski bazen za realizaciju škole plivanja učenika IV razreda osnovnih škola sa područja osnovnih škola sa područja općine Centar u skladu sa nastavnim planom i programom 183 Provođenje javnog interesa u oblasti sporta Sportski susreti srednjih škola Podrška sportskim susretima u cilju okupljanja i druženja srednjoškolske omladine na takmičenjima u fudbalu, odbojci, košarci i stonom tenisu. 184 Provođenje javnog interesa u oblasti sporta Podrška za rad JU Centar za sport i rekreaciju Finansijska podrška za rad Centra za sport i rekreaciju; ,00 0,00 0% 185 Provođenje javnog interesa u oblasti sporta Podrška za rad JU Centar za sport i rekreaciju Finansijska podrška za realizaciju projekta "Hilswer kuća podrške" u skladu sa Sporazumom o poslovnoj saradnji ,00 0,00 0% 186 Provođenje javnog interesa u oblasti sporta Podrška za rad JU Centar za sport i rekreaciju Finansijska podrška za poboljšanje uslova rada u sportskim objektima JU Centar za sport i rekreaciju ,00 0,00 0% 187 Provođenje javnog interesa u oblasti sporta Implementacija Akcionog plana Strategije Općine Centar iz oblasti sporta Sufinansiranje članarina pojedinaca u sportskim klubovima uzrasta 8 15 godina sa područja Općine Centar Strana 7/11

8 188 Provođenje javnog interesa u oblasti sporta Implementacija Akcionog plana Strategije Općine Centar iz oblasti sporta Sufinansiranje odlaska mladih sportista uzrasta godina sa područja općine Centar na internacionalna takmičenja Provođenje javnog interesa u oblasti sporta ukupno Razvoj kulture na Podrška vjerskim institucijama i zajednicama u finansiranju tekućih programa 190 Razvoj kulture na Finansiranje rada JU Centar kulture i mladih 191 Razvoj kulture na Projekti za građane putem JU Centar kulture i mladih 192 Razvoj kulture na Manifestacija javnog dočeka nove godine na ulicama Grada 193 Razvoj kulture na 194 Razvoj kulture na 195 Razvoj kulture na 196 Razvoj kulture na Podrška kulturnim i naučnim ustanovama, manifestacijama, festivalima i projektima Podrška kulturnim i naučnim ustanovama, manifestacijama, festivalima i projektima Podrška kulturnim i naučnim ustanovama, manifestacijama, festivalima i projektima Poboljšanje prostornih uslova rada i opremljenosti kulturno historijskih ustanova Participacija za organiziranje vjerskih aktivnosti, manifestacija, projekata namijenjenih odgoju mladih i za obilježavanje značajnih vjerskih praznika (raspored putem Komisije za vjerska pitanja); Finansijska podrška za plaće i doprinose uposlenih, materijalne i režijske troškove; Projekti iz oblasti kulture koji se održavaju u JU Centar za kulturu (muzički, teatarski, književni, baletski i lutkarski) s ciljem podsticanja i razvijanja talenata kao i učešće učenika u kreiranju kulturnog života u vlastitoj sredini; Sufinansiranje organizovanja javnog dočeka nove godine sa Gradskom upravom; ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% Projekt Festival u Centru ,00 0,00 0% JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za rekonstrukciju otvorenog kina Bosna Podrška izgradnji Muzeja 505. Viteške brigade u Bužimu , ,00 100% Memorijalni Centrar Srebrenica Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz godine za rekonstrukciju i sanaciju objekata u kompleksu Memorijalnog centra Razvoj kulture na ukupno , ,00 2% Finansiranje projekata organizacija civilnog putem javnog poziva 197 Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog Općine Centar u skladu sa LOD metodologijom ,00 0,00 0% 198 Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog Karitativnim organizacijama za rad kuhinja ,00 0,00 0% 199 Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog Crveni križ Općine Centar Sarajevo za rad i angažman volontera 6.800,00 0,00 0% ukupno Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog Nacionalna i zajednice (HKD Napredak, JKPD La Benevolencija, BZK Preporod, SPKD Prosvjeta, Savez nacionalnih manjina) Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog Transfer za centre za zdravo starenje 1 Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog Transfer za aktivnosti u okviru Centra za pomoć porodicama djece i osobama ometenim u razvoju ,00 0,00 0% Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog Obala Art Centar (za Sarajevo Film Festival) Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog Fondacija za zaštitu i promociju zajedničkog naslijeđa Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog Kulturno umjetnička duštva sa područja općine Centar Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog Udruženje Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog 214 Kontinuirana briga o mladim Finansiranje projekata za mlade Podrška projektima, manifestacijama i programskim aktivnostima udruženja koji rade sa invalidnim licima KK Željezničar i GK Bosna za izmirenje duga za prema JU Centar za sport i rekreaciju ,00 0,00 0% Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog Futsal klub Akademija Centar Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog KK Bosna omladinski pogon za zakup sale za treninge Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog FK Sarajevo za rad omladinskog pogona i drugih selekcija ,00 0,00 0% Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog neposrednom dodjelom prema zahtjevima Podrška projektima nevladinog sektora u saradnji sa međunarodnim organizacijama Sufinansiranje projekata organizacija civilnog putem javnog poziva u saradnji sa UNDP (projekt ReLOaD2) Projekti mladih putem JU Centar kulture i mladih s ciljem edukacije, druženja, podsticanja i razvijanja talenta mladih; ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% 215 Kontinuirana briga o mladim Podrška mladima za mobilnost Podrška mladima za mobilnost na osnovu zahtjeva s ciljem edukacije, razvijanja talenata, razmjene iskustava i druženja korisnika projekata; 216 Kontinuirana briga o mladim Strategija prema mladim Kurs stranih jezika 217 Kontinuirana briga o mladim Strategija prema mladim Obilježavanje Dana mladih općine Centar Sarajevo Strana 8/11

9 218 Kontinuirana briga o mladim Strategija prema mladim Podrška JU Biblioteke Sarajeva za finansiranje članarine mladima 219 Kontinuirana briga o mladim Strategija prema mladim Implementacija Strategije za mlade putem JU Centar kulture i mladih 220 Kontinuirana briga o mladim Podrška mladim uspješnim pojedincima, dobitnicima najvećih priznanja i Nagrade za dobitnike najvećih priznanja na domaćim i međunarodnim nagrada takmičenjima 221 Kontinuirana briga o mladim Podrška mladim uspješnim pojedincima, dobitnicima najvećih priznanja i nagrada Nagrade za dobitnike priznanja Zlatna značka i Srebrena značka 222 Kontinuirana briga o mladim Podrška stambenom zbrinjavanju mladih Mjera politike podrške mladim putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nepokretnosti i pdv a ,00 0,00 0% Kontinuirana briga o mladim ukupno Osiguranje alternativnog smještaja licima koja nisu u mogućnosti ostvariti povratak u prijeratna mjesta stanovanja Osiguranje alternativnog smještaja licima koja nisu u mogućnosti ostvariti povratak u prijeratna mjesta stanovanja ukupno Rješavanje stambenih potreba građana putem održavanja stambenog fonda Rješavanje stambenih potreba građana putem održavanja 225 stambenog fonda Rješavanje stambenih potreba građana putem održavanja 226 stambenog fonda Rješavanje stambenih potreba građana putem održavanja 227 stambenog fonda Rješavanje stambenih potreba građana putem održavanja stambenog fonda ukupno 228 Inspekcijski nadzor, rušenje i uklanjanje bespravno izgrađenih objekata Alternativni smještaj Nužne opravke na stambenim zgradama Investiciono održavanje poslovno stambenog fonda Reimenovanje i numeracija ulica i objekata Naknada raseljenim osobama i izbjeglicama koji su deložirani iz objekata u privatnom vlasništvu na područiju općine Centar za stalne korisnike (u skladu sa Zakonom o prestanku primjene zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana); Intervencije na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada kolektivnog stanovanja po nalazu inspekcije putem upravnika s ciljem zaštite života i zdravlja građana; Transferi upravnicima za učešće u sanaciji zajedničkih dijelova stambenih objekata u kojima je općina vlasnik stanova Određivanje i zamjena tabli sa nazivima ulica i kućnih brojeva i nastavak projekta Adresni registar 2.500,00 0,00 0% 2.500,00 0,00 0% ,00 0,00 0% 7.000,00 0,00 0% Uređenje fasada na objektima kolektivnog stanovanja Projekt uklanjanja grafita sa fasada na objektima kolektivnog stanovanja Suzbijanje bespravne izgradnje na području opštine Centar Projekat se vodi u skladu sa važećim zakonima i odlukama koje se odnose na inspekcijski nadzor i to u oblasti građenja, komunalnih poslova i cesta za koje je Općina nadležna, a na osnovu izvršenja rješenja koja se izdaju na poznate i nn investitore za ruš ,00 0,00 0% , ,16 2% Inspekcijski nadzor, rušenje i uklanjanje bespravno izgrađenih objekata ukupno , ,16 2% 229 Zimsko održavanje ulica Zimsko održavanje lokalnih ulica Zimsko održavanje ulica vrši se prema Programu održavanja cesta, a u cilju poboljšanja kvaliteta življenja kroz redovno uklanjanje snijega sa ,00 0,00 0% pješačkih i kolskih površina; 230 Zimsko održavanje ulica Zimsko održavanje nekategorisanih ulica Zimsko održavanje ulica vrši se prema Programu održavanja cesta, a u cilju poboljšanja kvaliteta življenja kroz redovno uklanjanje snijega sa ,00 0,00 0% pješačkih i kolskih površina; Zimsko održavanje ulica ukupno ,00 0,00 0% Program zaštite i spašavanja na od Program zaštite i spašavanja na od Program zaštite i spašavanja na od Pripremanje i obuka štabova civilne zaštite (OŠCZ i štabovi CZMZ) Pripremanje i obuka 16 članova OŠCZ, 75 članova štabova CZ mjesnih zajednica, predviđeno članom 184. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od, Odlukom o naknadama za članove OŠCZ, broj /07 od ,00 0,00 0% Pripremanje i obuka štabova civilne zaštite (OŠCZ i štabovi CZMZ) Za doprinose za naknade članovima štabova civilne zaštite ,00 0,00 0% Nabavka radne odjeće i obuće za članove štabova CZ Predviđeno Okvirnim ličnim i materijalnim formacijama štabova, jedinica i povjerenika CZ i Pravilnikom o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, upotrebi znaka civilne zaštite i identifikacionoj iskaznici za pripadnike civilne zašti 234 Program zaštite i spašavanja na od Pripremanje i obuka građana i struktura civilne zaštite Pripremanje i obuka građana, štabova CZ i službi zaštite i spašavanja, predviđeno članom 184. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu p 235 Program zaštite i spašavanja na od Podrška radu Policijske uprave Centar Finansijska podrška projektu izbora naj policajca Prve policijske uprave s ciljem stimulisanja boljeg rada i saradnje sa građanima; 2.500,00 0,00 0% 236 Program zaštite i spašavanja na od Podrška radu službi za zaštitu i spašavanje Finansijska podrška DVD Bjelave za redovne aktivnosti koje provodi u akcijama zaštite i spašavanja od požara i za aktivnosti vodosnabdjevanja stanovništva pitkom vodom u slučajevima zagađenja vode u lokalnim rezervoarima i u slučajevima dugotrajnih suša ( , ,00 30% Strana 9/11