Б И Л Т Е Н бр. 196 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП СРБИЈАВОДЕ године

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Б И Л Т Е Н бр. 196 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП СРБИЈАВОДЕ године"

Транскрипт

1 ЈВП СРБИЈАВОДЕ, БЕОГРАД Број: 18/196 Дана: год. Б И Л Т Е Н бр. 196 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП СРБИЈАВОДЕ године Subotica SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI Krivaja Zlatica LEGENDA: Sombor Veliki kanal Bečej Vodotoci Nasipi Drzavna granica Tisa Naselja Novi Sad Vršac Sremska Mitrovica Nera Drina Loznica Šabac Obrenovac Beograd Smederevo Mlava Veliko Gradište Požarevac Kladovo Valjevo Kolubara Petrovac Svilajnac V.Morava Negotin Bajina Bašta Užice Čačak Z.Morava Kragujevac Paraćin Zaječar Timok Arilje Kraljevo Varvarin Ivanjica Trstenik Kruševac Aleksinac Prijepolje Sjenica Ibar Novi Pazar J. Morava Prokuplje Niš Nisava Pirot Дужина одбрамбене линије (km) ВОДНО ПОДРУЧЈЕ редовна Дунав Сава 17,30 Морава 51,67 Ибар и Лепенац БелиДрим Свега: 68,97 УКУПНО: 68,97 Peć Gnjilane Beli Drim Đakovica Kosovska Mitrovica Priština Prizren Vranje

2 I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА СПОЉНЕ ВОДЕ Водоток Водна јединица Сектор/Деоница Угрожена насеља Стање ВП: Сава Љубовиђа и Сабирни канал Дрина - Лозница С.7./С.7.2. Љубовија Колубара, Турија Колубара - Лазаревацˮ С.3./С.3.7. објекат 1. Лазаревац Топлица Колубара - Ваљево С.5./С.5.8. објекат 1. Мионица ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим Лепеница Кочански поток Мусиној реци Расина Ломничка река Чемерница Западна Морава ЛЕПЕНИЦА КРАГУЈЕВАЦ ВЕЛИКА МОРАВА ЋУПРИЈА, ПАРАЋИН ЗАПАДНА МОРАВА ЧАЧАК М.3.2. објекат 4. М.7.2. објекат 7. М.12./М објекат 1. М.12./М брана ЋЕЛИЈЕ М.12. мала брана ван ОП М.13. М објекат 4 М.12./М објекат 2. Баточина и Лапово Ћићевац Краљево Крушевац Крушевац Балуга Краљево Укупно ВП Сава: Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац Дужина (km) 5,90 3,20 8,20 17,30 28,00 8,90 6, ,30 2,56 51,67 Укупно: 68,97 НАРЕДБЕ: - Нема нових наредби. - Нема нових наредби. ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА): - Нема нових обавештења, извештаја и налога. - Нема нових обавештења, извештаја и налога. II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА Бр. Станица Река ВОДОСТАЈ ПРОТИЦАЈ 7ч промена за 24ч 19ч 7ч 1 Варварин ВЕЛ.МОРАВА Ћуприја ВЕЛ.МОРАВА Багрдан ВЕЛ.МОРАВА Љубичево ВЕЛ.МОРАВА Смед. Паланка Јасеница Смед. Паланка Кубршница Мајур Лугомир Врањ. Прибој ЈУЖ.МОРАВА Грделица ЈУЖ.МОРАВА Корвинград ЈУЖ.МОРАВА Алексинац ЈУЖ.МОРАВА Мојсиње ЈУЖ.МОРАВА Власотинце Власина Лесковац Ветерница Печењевце Јабланица

3 III 16 Пепељевац Топлица Дољевац Топлица Пирот Нишава Ниш Нишава Крат. стена ЗАП.МОРАВА Милочај ЗАП.МОРАВА Јасика ЗАП.МОРАВА Рашка Ибар Лоп. лакат Ибар Смедерево ДУНАВ Јамена САВА Ср.Митровица САВА Шабац САВА Београд САВА Радаљ ДРИНА Пријепоље ЛИМ Лешница Јадар Ваљево КОЛУБАРА Словац КОЛУБАРА Бели Брод КОЛУБАРА Дражевац КОЛУБАРА Боговађа Љиг Коцељева Тамнава Ћеманов мост Тамнава Бездан ДУНАВ Богојево ДУНАВ Бачка Пал. ДУНАВ Нови Сад ДУНАВ Земун ДУНАВ Панчево ДУНАВ Смедерево ДУНАВ В.Градиште ДУНАВ Прахово Дунав Сента ТИСА Тител ТИСА Багрдан В.МОРАВА Љубичевски м. В.МОРАВА Велико Село Млава Књажевац Б.Тимок Зајечар Б.Тимок Чокоњар Тимок ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА - Водостај на Сави је у благом порасту, изузев код Београда где је у благом опадању. - Водостај на Колубари је у благом опадању, изузев код Ваљева где је у благом порасту. - Водостај на Западној Морави је у благом порасту. - Водостај на Великој Морави је у благом опадању. IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ Сектор С.3.: Деоница С објекат: Десни насип уз Колубару од ушћа Турије до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km: Стручне службе ЈВП Србијаводе и надлежно водопривредно предузеће ЈВП БЕОГРАДВОДЕ спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици Колубара - Лазаревацˮ, сектор С.3., деоницa С , где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од - Сектор С.5.: Деоница С.5.8. објекат: Обострани насипи (2х4.10 km) и регулисано корито Топлице кроз насеље Врујци, 8.20 km: Стручне службе ЈВП Србијаводе и надлежно водопривредно предузеће ПД ЕРОЗИЈА А.Д., Ваљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици Колубара Ваљево, сектор С.5., деоницa С.5.8. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од Изводе се хитни интервентни радови по налогу Главног руководиоца одбране од

4 Сектор С.7.: Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовиђу са регулисаним коритом реке Љубовиђе и регулисаним коритом Сабирног канала: Стручне службе ЈВП Србијаводе и надлежно водопривредно предузеће ПД ЕРОЗИЈА А.Д., Ваљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици Дрина - Лозница, сектор С.7., деоницa С.7.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од У току су хитни радови на санацији оштећеног водног објекта реке Љубовиђе кроз Љубовију. Ради се на изради обалоутврде армирано-бетонским зидовима и зидарским радовима у минор кориту. Сектор М.3.: Деоница М.3.2. објекат 4.: Стручне службе ЈВП Србијаводе и надлежно предузеће MARKO TRANS CARGO ДОО БЕОГРАД спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици ЛЕПЕНИЦА - КРАГУЈЕВАЦ, на сектору M.3., деоница М.3.2., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава Сектор М.7.: Деоница М.7.2. објекат 7.: Стручне службе ЈВП Србијаводе и надлежно предузеће ВП ЋУПРИЈА ДОО ЋУПРИЈА спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици ВЕЛИКА МОРАВА ЋУПРИЈА, ПАРАЋИН, на сектору M.7., деоница М.7.2., заштитни објркат 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од Сектор М.12.: Деоница М.12.: мала брана на Јастрепцу двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастребцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од Деоница М.12.2.: брана ЋЕЛИЈЕ Стручне службе ЈВП Србијаводе и надлежно предузеће ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ спроводе М где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, врши хитне истражне радове и израду техничке документације за санацију бране Ћелије. Деоница М објекат 1.: Мусина река -Краљево М где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од Деоница М објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево М где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од Сектор М.13.: Деоница М.13.1.: објекат 4. Стручне службе ЈВП Србијаводе и надлежно предузеће МОРАВА доо, Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од Главни руководилац одбране од поплава за подручје у надлежности ЈВП СРБИЈАВОДЕ Горан Пузовић, дипл.инж

5 Доставити: 1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде Главни координатор одбране од поплава, Београд 2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/ РХМЗ Србије, факс 011/ ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор 5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/ ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/ ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/ ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/ ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/ ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/ ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/