PLAN JAVNIH NABAVKI ZA GODINU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PLAN JAVNIH NABAVKI ZA GODINU"

Транскрипт

1 PLAN JAVNIH NABAVKI ZA. GODINU JAVNA USTANOVA OŠ "KOVAČIĆI" Sarajevo, mart. godine Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BIH, (SL. Glasnik BIH, br. 39/14), Pravila JU OŠ "Kovačići" i na osnovu Odluke o usvajanju a Kantona Sarajevo za.godinu, Školski odbor na sjednici održanoj dana godine donosi

2 PLAN JAVNIH NABAVKI ZA. GODINU I Plan nabavki za JU OŠ "Kovačići" (u daljem tekstu plan) sačinjen je na osnovu Nacrta a Kantona Sarajevo za.godinu u iznosu ,00 KM. Sredstva iz a iznose ,00 KM, a vlastita sredstva iz prihoda korisnika iznose ,00 KM. II Provođenjem javnih nabavki će se osigurati: a) Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke b) Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim naavkama c) Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarenje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti. III Zakonski osnov za provođenje javnih nabavki je: - Zakon o javnim nabavkama BIH, (Službeni Glasnik BIH br. 39/14), - Upustvo u uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u Informacionom sistemu E-nabavke (Službeni glasnik BIH br. 90/14), - Uputstvo o pripremi modela tenderske dokumentacije i ponuda (Službeni glasnik BIH br. 90/14), - Uputstvo o načinu vođenja Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o otvaranju ponuda (Službeni glasnik BIH br. 90/14), - Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora (Službeni glasnik BIH br. 90/14), - Pravilnik o direktnom u škole. Plan nabavki za. godinu sastoji se od: 1. Plan nabavki na koji se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama BIH - izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama BIH 2. Plan nabavki za robe, usluge i radove na koji se primjenjuje Zakon o javnim nabavkama BIH Ostvarenje planiranih vlastitih prihoda uslovljava i ostvarenje dijela Plana nabavki za. godinu koji se finansiraju iz vlastitih prihoda.

3 U slučaju rebalasa a KS za. godinu, preraspodijela unutar a KS, dobijanja neplaniranih transfera ili donacija Finansijski plan za. godinu, a samim tim mjenja se i struktura Plana javnih nabavki roba, usluga i radova za nabavki na godišnjem nivou nije ograničen. mijenja se i. godinu. Broj izmijena Plana javnih Moguća je izmjena strukture Plana Javnih nabavki roba, usluga i radova u okviru pojedinih ekonomskih kodova, što zavisi od objektivnih okolnosti i potreba u školi. Plan javnih nabavki, kao i izmjene i dopune Plana javnih nabavki donosi Školski odbor. Plan se primjenjuje za. godinu. Nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnima nabavkama: IV IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U. GODINI R/B Predmet javne nabavke Procijenjena Osnov izuzeća od Pozicija u vrijednost KM primjene ZJN BIH finansijskom planu 1. Električna energija ,00 Član 10. ZJN Usluge odvoza smeća 1.000,00 Član 10. ZJN Voda i kanalizacija 2.800,00 Član 10. ZJN Izdaci za energiju (toplane) ,00 Član 10. ZJN Troškovi refundacije dijela plate za računovodstvenog radnika ustupljenog 5. društvu Vortt doo ,00 Član 10. ZJN UKUPNO: ,00 Izvor finansiranja V PLAN NABAVKI ROBA, USLUGA I RADOVA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKMA ZA. GODINU REDNI BROJ PREDMET NABAVKE ROBE 1 Hrana za produženi boravak PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA POKRETANJA ZAKLJUČENJA UGOVORA 2 Otvoreni ,00 postupak IZVOR FINANSIRANJA NAPOMENE

4 2 Užine Grant Općina Direktni ,00 Novo Sarajevo 3 Kancelarijski materijal ,00 Direktni 4 Materijal za prvu pomoć ,00 Direktni 5 Sitan inventar ,00 Direktni 6 Izdaci za odjeću i ,00 Direktni uniforme 7 Matične knjige i ostali ,00 Direktni obrasci 8 Obrazovna pomagala ,00 Direktni 9 Materijal za čišćenje ,00 Direktni 10 Materijal za popravku i ,00 Direktni održavanje zgrade REDNI BROJ Materijal za popravku i održavanje opreme ,00 Direktni Strojevi, uređaji i alati ,00 Direktni Kompjuterska oprema ,00 Direktni PREDMET NABAVKE Opremanje i namještanje učionica i biblioteka PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA ,00 Direktni Rekreaciona oprema ,00 Direktni Dizel ,00 Direktni Benzin ,00 Direktni POKRETANJA ZAKLJUČENJA UGOVORA IZVOR FINANSIRANJA NAPOMENE

5 UKUPNO: ,00 USLUGE: 18 Dezinfecija i deratizacija ,00 Direktni 19 Fiksni telefon ,00 Direktni 20 Mobilni telefon ,00 Direktni 21 Internet ,00 Direktni 22 Poštanske usluge ,00 Direktni 23 Usluge popravki i ,00 Direktni održavanja zgrada 24 Usluge popravki i ,00 Direktni održavanja opreme 25 Izdaci za informisanje ,00 Direktni 26 Ostale nepomenute ,00 Direktni usluge REDNI BROJ PREDMET NABAVKE PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA POKRETANJA ZAKLJUČENJA UGOVORA Usluge primarne zdravstvene zaštite ,00 Direktni Usluge prevoza ,00 Direktni Izdaci za obrazovanje ,01 Direktni kadrova UKUPNO: ,00 IZVOR FINANSIRANJA NAPOMENE , , , , , ,00 Ostalo

6 99.747, ,01 0,00 Bez PDV Oduzeti U postupku provođenja javnih nabavki primjenjivat će se u cijelosti Zakon o javnim nabavkama BIH i podzakonski akti, a pojedinačne odluke o pokretanju postupka svake konkretne nabavke donosi Školski odbor/direktor škole, svako u okviru svojih ovlaštenja u skladu sa Pravilima JU OŠ "Kovačići". Kompletna dokumentacija o provedenim postupcima javnih nabavki: zaključeni ugovori o nabavci, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje i ocijenjivanje zahtijeva i ponuda, kao i drugi dokumenti u vezi s nabavkama čuvaju se u škole. Odluku dostaviti: 1. Komisiji za javne nabavke 2. Sekretaru Komisije za javne nabavke 3. Web stranica škole 4. Računovodstvo 5. a/a PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA