PLAN JAVNIH NABAVKI ZA GODINU JAVNA USTANOVA OŠ "VELEŠIĆKI HEROJI"

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PLAN JAVNIH NABAVKI ZA GODINU JAVNA USTANOVA OŠ "VELEŠIĆKI HEROJI""

Транскрипт

1 PLAN JAVNIH NABAVKI ZA GODINU JAVNA USTANOVA OŠ "VELEŠIĆKI HEROJI" Sarajevo, mart godine

2 Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BIH, (SL. Glasnik BIH, br. 39/14), Pravila JU OŠ "Velešićki heroji" i Odluke o usvajanju a KS za godinu (Sl. novine Kantona Sarajevo. Br. ), Školski odbor na sjednici održanoj dana godine donosi PLAN JAVNIH NABAVKI ZA GODINU I Plan nabavki za JU OŠ "Velešićki heroji" (u daljem tekstu plan) sačinjen je na osnovu Odluke o usvajanju a KS za godinu koju je donijela Skupština Kantona Sarajevo, odnosno usvojenog finansijskog plana za školu u iznosu ,00 KM. Sredstva iz a iznose ,00 KM, a vlastita sredstva iz prihoda korisnika iznose ,00 KM. II Provođenjem javnih nabavki će se osigurati: a) Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke b) Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim naavkama c) Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarenje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti. III Zakonski osnov za provođenje javnih nabavki je: - Zakon o javnim nabavkama BIH, (Službeni Glasnik BIH br. 39/14), - Upustvo u uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u Informacionom sistemu E-nabavke (Službeni glasnik BIH br. 90/14), - Uputstvo o pripremi modela tenderske dokumentacije i ponuda (Službeni glasnik BIH br. 90/14), - Uputstvo o načinu vođenja Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o otvaranju ponuda (Službeni glasnik BIH br. 90/14), - Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora (Službeni glasnik BIH br. 90/14),

3 - Pravilnik o direktnom u škole. Plan nabavki za godinu sastoji se od: 1. Plan nabavki na koji se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama BIH - izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama BIH 2. Plan nabavki za robe, usluge i radove na koji se primjenjuje Zakon o javnim nabavkama BIH Ostvarenje planiranih vlastitih prihoda uslovljava i ostvarenje dijela Plana nabavki za godinu koji se finansiraju iz vlastitih prihoda. U slučaju rebalasa a KS za godinu, preraspodijela unutar a KS, dobijanja neplaniranih transfera ili donacija Nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnima nabavkama: R/B Predmet javne nabavke Procijenjena Osnov izuzeća od Pozicija u vrijednost KM primjene ZJN BIH finansijskom planu ŠIFRA JRJN Izvor finansiranja 1. Električna energija 4, Član 10. ZJN Usluge odvoza smeća 2, Član 10. ZJN Voda i kanalizacija 1, Član 10. ZJN Izdaci za energiju (toplane) 19, Član 10. ZJN Troškovi refundacije dijela plate za računovodstvenog radnika ustupljenog društvu Vortt doo 14, Član 10. ZJN UKUPNO: 42, IV IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U GODINI mijenja se i Finansijski plan za godinu, a samim tim mjenja se i struktura Plana javnih nabavki roba, usluga i radova za godinu. Broj izmijena Plana javnih nabavki na godišnjem nivou nije ograničen. Moguća je izmjena strukture Plana Javnih nabavki roba, usluga i radova u okviru pojedinih ekonomskih kodova, što zavisi od objektivnih okolnosti i potreba u školi. Plan javnih nabavki, kao i izmjene i dopune Plana javnih nabavki donosi Školski odbor. Plan se primjenjuje za godinu.

4 V PLAN NABAVKI ROBA, USLUGA I RADOVA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKMA ZA GODINU REDN I BROJ ŠIFRA JRJN VRSTA ROBE 1. Užine , Konkurentski zahtjev 2. Kancelarijski materijal , Direktni 3. Administrativni , Direktni materijal PREDMET NABAVKE PROCIJENJENA VRIJEDNOST Materijal za prvu pomoć Direktni Dijelovi i pribor za , Direktni kancelarijske mašine Sitan inventar , Direktni Materijal za dekoraciju Direktni službenih prostorija POKRETANJA ZAKLJUČENJA UGOVORA IZVOR FINANSIRANJA NAPOMENE Izdaci za odjeću i uniforme Matične knjige i ostali obrasci Knjige i školske lektire , Direktni Direktni Direktni

5 REDN I BROJ PREDMET NABAVKE ŠIFRA JRJN PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA Obrazovna pomagala , Direktni Materijal za čišćenje , Direktni POKRETANJA ZAKLJUČENJA UGOVORA IZVOR FINANSIRANJA NAPOMENE Sredstva za dezinfekciju / dezinficijensi Direktni Materijal za popravku i održavanje zgrade , Direktni Materijal za popravku i , Direktni održavanje opreme Strojevi, uređaji i alati , Direktni Elektronska oprema , Direktni Kompjuterska oprema , Direktni Opremanje i namještanje učionica i biblioteka , Direktni Rekreaciona oprema Direktni Dizel Direktni Benzin Direktni UKUPNO: 51,798.67

6 BR. ŠIFRA JRJN VRSTA USLUGE: 1. Dezinfecija i deratizacija Direktni 2. Fiksni telefon Direktni 3. Mobilni telefon Direktni 4. Internet Direktni 5. Poštanske usluge , Direktni PREDMET NABAVKE Usluge popravki i održavanja zgrada Usluge monitoringa i interventne službe , Direktni , Direktni Servis i održavanje sistema vatrodojave , Direktni Usluge popravki i , Direktni održavanja opreme Izdaci za informisanje , Direktni Usluge štampanja PROCIJENJENA VRIJEDNOST POKRETANJA ZAKLJUČENJA UGOVORA Direktni Pretplatničke usluge Direktni Ostale nepomenute , Direktni usluge IZVOR FINANSIRANJA NAPOMENE

7 REDN I BROJ PREDMET NABAVKE ŠIFRA JRJN PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA POKRETANJA ZAKLJUČENJA UGOVORA Usluge primarne zdravstvene zaštite , Direktni Usluge prevoza , Direktni Izdaci za obrazovanje , Direktni kadrova UKUPNO: 21, IZVOR FINANSIRANJA NAPOMENE Radovi Rekonstrukcija i investiciono održavanje Radovi na postavljanju oluka na školskoj zgradi , Direktni , Direktni Grant Općine Novo Sarajevo 3. Radovi na preuređenju školske kuhinje , Direktni Grant Općine Novo Sarajevo UKUPNO: 14, U postupku provođenja javnih nabavki primjenjivat će se u cijelosti Zakon o javnim nabavkama BIH i podzakonski akti, a pojedinačne odluke o pokretanju

8 Odluku dostaviti: 1. Komisiji za javne nabavke 2. Sekretaru Komisije za javne nabavke 3. Web stranica škole 4. Računovodstvo 5. a/a PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA