Kontinuirani profesionalni razvoj. Standardi, principi i prakse

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Kontinuirani profesionalni razvoj. Standardi, principi i prakse"

Транскрипт

1 Kontinuirani profesionalni razvoj Standardi, principi i prakse

2 IFAC IES 7 Kontinuirani profesionalni razvoj (vs Inicijalni profesionalni razvoj KPR doprinosti razvoju i održavanju profesionalne kompetentnosti koja je adekvatna njihovom poslu i profesionalnim odgovornostima. Povezani standardi (ISPPIA) 1230 Kontinuirani profesionalni razvoj Interni revizori treba da unapređuju svoje znanje, veštine i druge kompetencije kroz kontinuirani profesionalni razvoj. (radi održavanja nivoa unapređenja stručnosti i informisanosti o aktuelnim zbivanjima u vezi standarda IR, procedura i tehnika)

3 Obrazac Priručnika interne revizije ZP IR Obuka i kontinuirani profesionalni razvoj Početna veština u primeni standarda interne revizije, procedura i tehnika, mora se stalno razvijati i unapređivati. Priručnik treba da opiše mehanizme koje treba uspostaviti radi obuke i kontinuiranog profesionalnog razvoja internih revizora, kako bi se njihovo znanje, veštine i druge kompetencije povećali Kontinuirani profesionalni razvoj Nakon obuke revizora, organizacija takođe treba da vodi računa o kontinuiranom profesionalnom razvoju svojih internih revizora. Rukovodilac organizacije mora da podrži kontinuirani razvoj internih revizora. Rukovodilac jedinice interne revizije treba da obezbedi mogućnosti za obuke na sistematičan način i razvija godišnji plan obuke zasnovan na pojedinačnim potrebama svakog revizora. Obuka treba da obuhvati pristup temama revizije, kao i novim procesima, sistemima i proizvodima unutar oganizacije. Priručnik revizije može naznačiti minimalan broj sati obuke po revizoru na godišnjem nivou.

4 Rezultat (output) vs ulazni elementi (input) (IES 7) Dokazi na osnovu pristupa prema rezultatima Verifikovani od kompetentnog izvora; i Izmereni korišćenjem validne metode procenjivanja komeptencije. Pristup prema ulaznim elementima (input) Izvršeno najmanje 120 sati (ili ekvivalentnih nastavnih jedinica) relevantne aktivnosti profesionalnog razvoja u svakom trogodišnjem periodu, od čega 60 sati (ili ekvivalentnih nastavnih jedinica) podleže verifikaciji Izvršeno najmanje 20 sati (ili ekvivalentnih neastanih jedinica) relevantne aktivnosti profesionalnog razvoja svake godine; i Merenje nastavnih aktivnosti radi ispunjavanja gore navedenih zahteva.

5 Nastavne aktivnosti (IES 7) Učešće u kursevima, konferencijama i seminarima Samousmereno učenje Obuka na radnom mestu Učešće i rad u tehničkim odborima; Razvijanje ili organizovanje kursa ili sesije KPR u oblasti povezanoj sa profesionalnim odgovornostima Zvanična studija u vezi sa profesionalnim odgovornostima; Učešće u ulozi govornika na konferencijama, brifing sesijama ili grupama za diskusiju; Pisanje članaka, radova ili knjiga tehničke, profesionalne ili akademske prirode; Istraživanje, uključujući čitanje profesionalne literature ili publikacija, radi primene u ulozi profesionalnog računovođe; Profesionalno ponovno ispitivanje ili formalno testiranje; Pružanje podrške u profesionalnom razvoju, kao mentor ili trener; i Primanje podrške u profesionalnom razvoju od mentora ili trenera.

6 KPR Zahtevi: ACCA (VB) 120 sati KPR svake tri godine (trogodišnje) - 40 sati godišnje Najmanje wo sati KPR svake godine - najmanje 21 sat koji se može verifikovati Održavanje ažurirane evidencije aktivnosti Aktivnosti: Pohađanje događaja KPR Pohađanje/držanje predavanja, radionica ili kurseva na daljinu Učešće u grupama za diskusiju Mentorstvo unutar programa KPR Čitanje periodičnih profesionalnih časopisa ili publikacija - maksimum 19 sai p.a. (za maksimum od 30 sati za trogodišnji period) Samousavršavanje kroz istraživanje i pregled novog zakonodavstva Registar aktivnosti KPR obuhvata: Datum održavanja aktivnosti Opis aktivnosti Pružalac aktivnosti Šifre aktivnosti KPR Broj sati

7 Standardi interne revizije Vlade VB 5.4 Kontinuirani profesionalni razvoj Svi interni revizori 5 do 10 sati aktivnosti KPR svake godine Oni održavaju evidenciju ovakvih aktivnosti obuka (dnevnik) Rukovodioci interne revizije (RIR) treba da obezbede postojanje odgovarajuće odredbe za održavanje i razvijanje kompetencija osoblja revizije RIR trebs da prate tekuće trening aktivnosti svih zaposlenih u njihovoj jedinici interne revizije Svi zaposleni u reviziji imaju tekući plan profesionalne obuke koji odražava KPR KPR je povezan sa zahtevima Okvira kompetencija

8 KPR može da obuhvati bilo šta navedeno Formalne trening kurseve revizije (naročito one koji se bave novim dešavanjima u praksi interne revizije) Učešće na konferencijama/seminarima o reviziji Preduzimanje aktivnosti obuke posebno u vezi sa poslovanjem poslodavca kako bi se unapredila sposobnost da se vrši revizija tog poslovanja Razvijanje dodatnih veština relevantnih za rad jedinice revizije (npr računovodstvo, upravljanje projektima, upravljanje rizikom, itd) Preuzimanje daljih/naprednijih kvalifikacija u reviziji Učenje novih veština kroz normalne radne prakse jedinice revizije Istraživanje i produkovanje članaka za profesionalne publikacije Svaki aranžman za pregled osiguranja kvaliteta, bilo interni ili eksterni, bi idealno trebalo da uključi KPR unutar opsega pitanja

9 Letonija Kontinuirani profesionalni razvoj (KPR) Najmanje 40 sati (jednako nedelju dana) profesionalnog usavršavanja i obuke godišnje. Svake druge godine nakon certifikacije, certifikovati da su ispunili zahteve KPR. To je odgovornost svakog pojedinačnog internog revizora. Ako izveštaj nije primljen na vreme ili zahtev KPR nije ispunjen, revizor će biti označen kao neaktivan i neće mu biti dozvoljeno da koristi naziv certifikovan sve dok on/ona ne budu dokazali da su ispunili zahteve KPR u prethodne dve godine. Penzionisanim certifikovanim IR je dozvoljeno da zadrže svoj status

10 Hvala!

11 Prihvatljive oblasti (Letonija) Revizija i računovodstvo Menadžment i komunikacija (usmena i pismena) Računarske nauke Matematika, statistika i kvantitativna primena u poslovanju Ekonomija Poslovno pravo Konkretne poslovne teme kao što su finansije, proizvodnja, marketing i osoblje Državna uprava Aktivnosti van onih koje su gore navedene mogu se smatrati prihvatljivim ako certifikovani revizor može da demonstrira da mogu doprineti profesionalnoj kompetenciji