РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД. Општина Кнић

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД. Општина Кнић"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Општина Кнић ЕЛАБОРАТ УЛИЧНОГ СИСТЕМА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БРЊИЦА године

2 Приказ насељеног места БРЊИЦА 2

3 Регистар просторних јединица, насељено место Брњица са приказом суседних насељених места 3

4 Списак улица из Адресног регистра М.Б. Насеља Име Насељ ИмеУлице М.Б.Улице Брњица Брњица Напомена: У насељеном месту Брњица не постоји улични систем. Податак добијен од СКН Кнић

5 ПРЕДЛОЗИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ УЛИЦА УЛИЦА 1, 2, 3 и 14 5

6 УЛИЦА 1 6

7 Приказ предложене Улице 1 у крупнијој размери Опис предложене Улице бр.1: Улица почиње између кп 922 и кп 1091/2, иде целом дужином кроз кп 701, завршава се између кп 700/4 и кп 702/1, све у КО Брњица.. 7

8 УЛИЦА 2 8

9 Приказ предложене Улице 2 у крупнијој размери Опис предложене Улице бр.2: Улица почиње од предложене Улице 1 од кп 701, иде целом дужином кроз кп 1017, завршава се између кп 1307/2 и кп 1306, све у КО Брњица. 9

10 УЛИЦА 3 10

11 Приказ предложене Улице 3 са катастaрским парцелама Опис предложене Улице бр.3: Улица почиње од предложене Улице 2 од кп 1017, иде целом дужином кроз кп 1350, завршава се код кп 1283, све у КО Брњица. 11

12 УЛИЦА 14 12

13 Приказ предложене Улице 14 са катастарским парцелама Опис предложене Улице бр.14: Улица почиње од предложене Улице 2 од кп 1017, иде целом дужином кроз кп 1283, завршава се између кп 1289/1 и кп 1367, све у КО Брњица. 13

14 УЛИЦА 4, 5, 6, 9 и 15 14

15 УЛИЦА 5 15

16 Приказ предложене Улице 5 у крупнијој размери 16

17 Приказ предложене Улице 5 у крупнијој размери 17

18 Приказ предложене Улице 5 у крупнијој размери 18

19 Приказ предложене Улице 5 у крупнијој размери Опис предложене Улице бр.5: Улица почиње од предложене Улице 2 од кп 701, иде кроз кп 602/1, кп 361, кп 376, кп 179 и завршава се на кп 33, код границе са суседним насељеним местом Дубрава-општина Кнић, све у КО Брњица. 19

20 УЛИЦА 4 Опис предложене Улице бр.4: Улица почиње од предложене Улице 5 од кп 602/1, иде делом кроз кп 548/2, кп 548/1 и кп 554, на којој се и завршава између кп 532/1 и кп 542, све у КО Брњица. 20

21 УЛИЦА 6 Опис предложене Улице бр.6: Улица почиње од предложене Улице 5 од кп 602/1, иде кроз кп 651/1, кп 652/1 и кп 302/2, завршава се код кп 300/2, све у КО Брњица. 21

22 УЛИЦА 9 Опис предложене Улице бр.9: Улица почиње од предложене Улице 6 од кп 652/1, иде делом дуж кп 642, затим пресеца кп 361, иде кроз кп 329, завршава се код кп 316/1, све у КО Брњица. 22

23 УЛИЦА 15 23

24 Приказ предложене Улице 15 са катастарским парцелама Опис предложене Улице бр.15: Улица почиње од предложене Улице 5 од кп 602/1, иде целом дужином кроз кп 361, завршава се између кп 311/2 и кп 646/1, све у КО Брњица. 24

25 УЛИЦА 7, 8, 10, 11, 12 и 13 25

26 УЛИЦА 7 Опис предложене Улице бр.7: Улица почиње од предложене Улице 5 од кп 179, иде кроз кп 69/2 и кп 35, завршава се између кп 62 и кп 66/1, све у КО Брњица. 26

27 УЛИЦА 8 Опис предложене Улице бр.8: Улица почиње од предложене Улице 5 од кп 179, иде дуж кп 172 и кп 33, делом уз границу са суседним насељеним местом Дубрава-општина Кнић, завршава се између кп 152 и кп 335, све у КО Брњица. 27

28 УЛИЦА 10 28

29 Приказ предложене Улице 10 са катастарским парцелама Опис предложене Улице бр.10: Улица почиње од предложене Улице 5 између кп 369/1 и кп 360, иде делом дуж кп 361, затим пресеца кп 323 на којој се и завршава, између кп 324 и кп 321, све у КО Брњица. 29

30 УЛИЦА 11 Опис предложене Улице бр.11: Улица почиње од предложене Улице 5 од кп 179, иде целом дужином кроз кп 195, завршава се код кп 242/2, све у КО Брњица. 30

31 УЛИЦА 12 Опис предложене Улице бр.12: Улица почиње од предложене Улице 5 између кп 379 и кп 376, иде целом дужином кроз кп 242/2, завршава се између кп 195 и кп 246, све у КО Брњица. 31

32 УЛИЦА 13 Опис предложене Улице бр.13: Улица почиње од предложене Улице 12 од кп 242/2, иде целом дужином кроз кп 252, завршава се између кп 253/2 и кп 259, све у КО Брњица. 32

33 Приказ насељеног места Брњица са предложеним и заједничким улицама 33

34 Приказ насељеног места Брњица са предложеним и заједничким улицама у крупнијој размери 34

35 Приказ насељеног места Брњица са предложеним и заједничким улицама 35

36 Приказ насељеног места Брњица са предложеним и заједничким улицама у крупнијој размери 36

37 М.Б. Општине Назив Насељеног Места Радни Назив Улице Званични Назив Улице М.Б.Улице Заједничка Улица Брњица Брњица Брњица Брњица Брњица Брњица Брњица Брњица Брњица Брњица Брњица Брњица Брњица Брњица Брњица 15 37

38 ЗАПИСНИК О ДОСТАВЉАЊУ ЕЛАБОРАТА УЛИЧНОГ СИСТЕМА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО Брњица. Републички геодетски завод доставља предлоге за именовање назива улица кроз Елаборат уличног система за насељено место Брњица на даље поступање. Елаборат уличног система садржи технички опис и скице предложених улица и заселака и урађен је у два примерка. Један примерак доставља општина Кнић а други остаје у Служби за катастар непокретности. Податке припремили дана године 1. Бачаревић Тијана Елаборат предао дана из РГЗ Елаборат примио дана за Град/Општину 38