ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА"

Транскрипт

1 ПРЕДЛОГ На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014- други закон, 101/ други закон и 47/2018), члана 181. став 1. Закона о државном премеру и катастру ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 УС, 96/15 и 47/17 аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру ( Службени гласник РС, број 63/17) и члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), уз прибављену сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе број од, Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана, донела је ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА Члан 1. Овом одлуком утврују се називи улица и других делова насељених места на територији града Ужица. Члан 2. I НАСЕЉЕНО МЕСТО УЖИЦЕ: 1. Улица Борислава Пекића која почиње између кп 1367 и кп 1370, иде дуж кп 1344 и завршава се између кп 6444 и кп 6442, све у КО Ужице. 2. Улица Станка Мандића која почиње између кп 2118 и кп 2119, иде дуж кп 12066/1 и завршава се између кп 2112 и кп 2133/1, све у КО Ужице. 3. Улица Андрa Станића која почиње између кп 2139 и кп 2078, иде дуж кп 12066/1 и завршава се између кп 2067 и кп 2146, све у КО Ужице. 4. Улица Монаха Теодосија која почиње између кп 2155 и кп 2142, иде дуж кп 12066/1 и завршава се између кп 2151/1 и кп 2159/1, све у КО Ужице. 5. Улица Лазара Докића која почиње између кп 2199 и кп 2203, иде дуж кп 12066/1 и завршава се између кп 2202 и кп 2200, све у КО Ужице. 6. Улица Васка Попе која почиње између кп 2191/4 и кп 2192, иде дуж кп 12066/1 и завршава се између кп 2210 и кп 2208/2, све у КО Ужице. 7. Улица Антонија Исаковића која почиње између кп 525 и кп 2185, иде дуж кп 12066/1 и завршава се између кп 2184 и кп 2181, све у КО Ужице. 8. Улица Повленска која почиње између кп 476 и кп 2186, иде дуж кп 12066/1 и завршава се између кп 469/1 и кп 469/5, све у КО Ужице. 9. Улица Ксеније Зечевић која почиње између кп 486 и кп 512, иде дуж кп 12066/1 и завршава се између кп 504 и кп 517, све у КО Ужице. 10. Улица Јаниса Јанулиса која почиње између кп 105 и кп 495, иде дуж кп 12066/2 и завршава се између кп 99 и кп 502, све у КО Ужице. 11. Улица Рудничка која почиње између кп 760/7 и кп 760/2, иде дуж кп 701, кп766/1 и завршава се између кп 766/2 и кп 766/3, све у КО Ужице. 12. Улица Пабла Пикаса која почиње између кп 1654/2 и кп 1646, иде дуж кп 1539 и завршава се између кп 1643 и кп 1647, све у КО Ужице. 13. Улица Тина Ујевића која почиње између кп 1704 и кп 1645, иде дуж кп 1539 и завршава се између кп 1523 и кп 1537/2, све у КО Ужице. 14. Улица Фочанска која почиње између кп 1706 и кп 1707, иде дуж кп 1539 и завршава се између кп 1691/1и кп 1693, све у КО Ужице. 15. Улица Кнеза Војина која почиње између кп 1571 и кп 1572, иде дуж кп 1539 и завршава се између кп 1544 и кп 1683, све у КО Ужице. 1

2 16. Улица Кумановска која почиње између кп 1556 и кп 1681, иде дуж кп 1539 и завршава се између кп 1674 и кп 1672, све у КО Ужице. 17. Улица Мије Алексића која почиње између кп 1553 и кп 1564, иде дуж кп 1539 и завршава се између кп 1548/1 и кп 1568, све у КО Ужице. 18. Улица Достојевског која почиње између кп 1555 и кп 1544, иде дуж кп 1539 и завршава се између кп 1545 и кп 1547/2, све у КО Ужице. 19. Улица Господар Јованова која почиње између кп 1595 и кп 1624, иде дуж кп 1539 и завршава се између кп 1597 и кп 1596/2, све у КО Ужице. 20. Улица Господар Јевремова која почиње између кп и кп 10962, иде дуж кп 10891/2, кп 10891/3, кп 10891/5 и завршава се између кп и кп 11101, све у КО Ужице. 21. Улица Владислава Петковића Диса која почиње између кп и кп 10958, иде дуж кп 10891/1 и завршава се између кп и кп 10917, све у КО Ужице. 22. Улица Воја Бојовића која почиње између кп 8189 и кп 8193, иде дуж кп 8190/1 и завршава се између кп 8191 и кп 8185, све у КО Ужице. 23. Улица Срба Стаменковића која почиње између кп 8442/2 и кп 8262, иде дуж кп 8260/1, кп 8244 и завршава се између кп 12048/3 и кп 8243, све у КО Ужице. 24. Улица Илије Лазића која почиње између кп 8308 и кп 8299, иде дуж кп 8310/2 и завршава се између кп 8296 и кп 8277, све у КО Ужице. 25. Улица Милана Никитовића која почиње између кп 5665 и кп 5979, иде дуж кп 5666 и завршава се између кп 5651 и кп 5982, све у КО Ужице. 26. Улица Славка Вукосављевића која почиње између кп 5675 и кп 5721, иде дуж кп 5666 и завршава се између кп 5713 и кп 5717, све у КО Ужице. 27. Улица Љубомира Каљевића која почиње између кп 5755 и кп 5724, иде дуж кп 5666 и завршава се између кп 5752 и кп 5749, све у КО Ужице. 28. Улица Добрице Ћосића која почиње између кп 5640и кп 5659, иде дуж кп 5666 и завршава се између кп 5643 и кп 5655, све у КО Ужице. 29. Улица Данила Киша која почиње између кп 8525 и кп 8947/1, иде дуж кп и завршава се између кп 8947/2 и кп 8521/1, све у КО Ужице. 30. Улица Гандијева која почиње између кп 8876 и кп 8774, иде дуж кп и завршава се између кп 8833 и кп 8774, све у КО Ужице. 31. Улица Милеве Ајнштајн која почиње између кп 8888 и кп 8885, иде дуж кп и завршава се између кп 8902 и кп 8833, све у КО Ужице. 32. Улица Грачаничка која почиње између кп 722 и кп 708, иде дуж кп 701 и завршава се између кп 702 и кп 1532, све у КО Ужице. 33. Улица Јакова Пошингера која почиње између кп 9784 и кп 9778, иде дуж кп 12078/1 и завршава се између кп 9758/16 и кп 9775, све у КО Ужице. 34. Улица Љутомерска која почиње између кп 9733 и кп 9734, иде дуж кп 12078/2 и завршава се између кп 9719 и кп 9754, све у КО Ужице. 35. Улица Монахиње Јефимије која почиње од постојеће Карађорђеве улице, између кп 3949 и кп 9671, иде дуж кп 12078/1 и завршава се између кп 9656 и кп 9647 и кп 9648/2, све у КО Ужице. 36. Улица Душка Радовића која почиње од постојеће Карађорђеве улице, између кп 12078/4 и кп 3927, иде дуж кп 12078/3 и завршава се код постојеће улице Вујића брдо, између кп 3933 и кп 3930, све у КО Ужице. 37. Улица Дијане Будисављевић која почиње од постојеће Карађорђеве улице, између кп 3947 и кп 3940, иде дуж кп 12078/1 и завршава се између кп 3942 и кп 3944, све у КО Ужице. 38. Улица Лазе Костића која почиње између кп 3916 и кп 3917, иде дуж кп 12078/1 и завршава се између кп 3967/4 и кп 3995, све у КО Ужице. 39. Улица Арчибалда Рајса која почиње између кп 3876 и кп 3877/2, иде дуж кп 3853 и завршава се између кп 3856 и кп 3846, све у КО Ужице. 40. Улица Илије Гарашанина која почиње између кп 3841 и кп 3842/1, иде дуж кп 12078/1 и завршава се између кп 3836 и кп 3845, све у КО Ужице. 2

3 41. Улица Жарка Петровића која почиње између кп 3825 и кп 3839, иде дуж кп 12078/1 и завршава се између кп 3837 и кп 3834, све у КО Ужице. 42. Улица Ђорђа Караклајића која почиње између кп 8199 и кп 8198, иде дуж кп 12091/4 и завршава се између кп 8196 и кп 8201, све у КО Ужице. 43. Улица Мића Петровића која почиње почиње од постојеће улице Краља Милутина, између кп 232 и кп 2769, иде дуж кп 12072/1 и завршава се код границе са насељеним местом Дубоко, између кп 163/2 и кп 164, све у КО Ужице. 44. Улица Петра Лубарде која почиње између кп 215 и кп 216, иде дуж кп 72/2, кп 12072/3, кп 12072/4 и завршава се између кп 227/4 и кп 227/1, све у КО Ужице. 45. Улица Ариљска која почиње између кп 248 и кп 253, иде дуж кп 12072/1 и завршава се између кп 250 и кп 251/2, све у КО Ужице. 46. Улица Дане Милосављевић која почиње од постојеће улице Арсенија Чарнојевића, између кп 254 и кп 260, иде дуж кп 269 и завршава се између кп 258/1 и кп 264, све у КО Ужице. 47. Улица Уроша Предића која почиње од постојеће улицеарсенија Ћарнојевића између кп 193 и кп 197, иде дуж кп 172, делом кп 1280 (КО Дубоко), кп171/2 и завршава се између кп 171/1 и кп 174, све у КО Ужице. 48. Улица Петра Коњевића која почиње од постојеће Романијске улице, кп 94, иде дуж заједничке границе са насељеним местом Дубоко, кп 1857 (КО Дубоко), и завршава се код кп 92, све у КО Ужице. Заједничка са насељеним местом Дубоко. 49. Улица Јелене Димитријевић која почиње између кп и кп 10782, иде дуж кп и завршава се између кп 3817 и кп 10777, све у КО Ужице. 50. Улица Миодрага Петровића Чкаље која почиње између кп и кп 10539, иде дуж кп 10544/1 и завршава се између кп и кп 10543, све у КО Ужице. 51. Улица Павла Вуисића која почиње између кп и кп 10613/1, иде дуж кп 10544/2 и завршава се између кп и кп 10626, све у КО Ужице. 52. Улица Др Ивана Рибара која почиње између кп и кп 10564, иде дуж кп 10544/1 и завршава се између кп и кп 10577/2, све у КО Ужице. 53. Улица Моцартова која почиње између кп и кп 10554, иде дуж кп 10544/1 и завршава се између кп и кп 10559, све у КО Ужице. 54. Улица Оскара Давича која почиње између кп 1256 и кп 1247, иде дуж кп 1261 и завршава се између кп 1248 и кп 1254, све у КО Ужице. 55. Улица Сопоћанска која почиње између кп 1007/2 и кп 1006, иде дуж кп 1001 и завршава се између кп 1011 и кп 1012, све у КО Ужице. 56. Улица Феликса Каница која почиње између кп 1074 и кп 7020, иде дуж кп 12100/1, кп 12097/2 и завршава се између кп 1114 и кп 1116, све у КО Ужице. 57. Улица Веселина Мисите која почиње између кп 1076 и кп 1079, иде дуж кп 12100/1 и завршава се између кп 1070 и кп 1069, све у КО Ужице. 58. Улица Милана Младеновића која почиње између кп 3077 и кп 3079, иде дуж кп 3078/1, делом кп 3068/2, кп 3068/1, дуж кп 3078/2 и завршава се између кп 3071 и кп 3072, све у КО Ужице. 59. Улица Обрада Недовића која почиње између кп 7561 и кп 7700, иде дуж кп 12095/1 и завршава се између кп 7707 и кп 7557, све у КО Ужице. 60. Улица Тарска која почиње између кп 10249/4 и кп 10234, иде дуж кп и завршава се између кп и кп 10253, све у КО Ужице. 61. Улица Паје Јовановића која почиње између кп и кп 10361, иде дуж кп и завршава се између кп и кп 10348, све у КО Ужице. 62. Улица Слободана Селенића која почиње између кп 8059 и кп 8084, иде дуж кп 10293/1, kp 8097/2 и завршава се између кп 8081/1 и кп 8081/2, све у КО Ужице. 63. Улица Шекспирова која почиње између кп 8011 и кп 8025, иде дуж кп 12093/1 и завршава се између кп 8007 и кп 8015, све у КО Ужице. 64. Улица Зорана Радмиловића која почиње између кп 7943 и кп 7934, иде дуж кп 12093/1 и завршава се између кп 7937 и кп 7942, све у КО Ужице. 3

4 65. Улица Љубе Тадића која почиње између кп 8091 и кп 8120, иде дуж кп 12093/1 и завршава се између кп 8090 и кп 8088, све у КО Ужице. 66. Улица Острошка која почиње између кп 5506 и кп 5483/4, иде дуж кп 5523 и завршава се између кп 5498 и кп 5483/20, све у КО Ужице. 67. Улица Цетињска која почиње између кп 5483/13 и кп 5483/6, иде дуж кп 5523 и завршава се између кп 5483/16 и кп 5483/22, све у КО Ужице. 68. Улица Савска која почиње између кп 3171 и кп 3172, иде дуж кп 3098 и завршава се између кп 3168 и кп 3173, све у КО Ужице. 69. Улица Др Зорана Герзића која почиње између кп 3378 и кп 3520, иде дуж кп 3428 и завршава се између кп 3550 и кп 3567, све у КО Ужице. 70. Улица Руђера Бошковића која почиње између кп 3442 и кп 3444, иде дуж кп 3428 и завршава се између кп 3459 и кп 3476, све у КО Ужице. 71. Улица Бранка Ћопића која почиње између кп 3490 и кп 3501, иде дуж кп 3517 и завршава се између кп 3480 и кп 3507, све у КО Ужице. 72. Улица Душана Пурића која почиње од постојеће улице Милана Верговића, између кп 7274/1 и кп 7410, иде дуж кп 12104, кп 2526/1 (КО Буар) и завршава се код кп 7365, све у КО Ужице. 73. Улица Раше Попова која почиње између кп 7262 и кп 7250, иде дуж кп 12102/1 и завршава се између кп 7260 и кп 7265, све у КО Ужице. 74. Улица Јаше Продановића која почиње између кп 7230 и кп 7140, иде дуж кп 12102/1 и завршава се између кп 7228 и кп 7221, све у КО Ужице. 75. Улица Меше Селимовића која почиње између кп 7307 и кп 7320/3, иде дуж кп 12102/2 и завршава се између кп 7304 и кп 7313/2, све у КО Ужице. 76. Улица Вудра Вилсона која почиње између кп 2064 и кп 2089, иде дуж кп 12065/2 и завршава се између кп 2073 и кп 2084, све у КО Ужице. 77. Улица Стива Тешића која почиње између кп 2088 и кп 2089, иде дуж кп 12065/2, делом кп 2082 и завршава се између кп 2100/4 и кп 2080, све у КО Ужице. 78. Улица Пива Караматијевића која почиње између кп 2272 и кп 4949, иде дуж кп 12065/2 и завршава се између кп 2280 и кп 2294, све у КО Ужице. 79. Улица Јована Скерлића која почиње између кп 2273 и кп 4949, иде дуж кп 12065/2 и завршава се између кп 2286 и кп 4941, све у КО Ужице. 80. Улица Жанке Стокић која почиње између кп 4972 и кп 4961, иде дуж кп 12065/2и завршава се између кп 4962/1 и кп 4970, све у КО Ужице. 81. Улица Тома Наумовића која почиње између кп 6081 и кп 6006, иде дуж кп 12064/2 и завршава се између кп 6083 и кп 5646, све у КО Ужице. 82. Улица Фриде Гутман која почиње између кп 6014 и кп 6038, иде дуж кп 12064/2 и завршава се између кп 8282 и кп 6007, све у КО Ужице. 83. Улица Ђурађа Бранковића која почиње између кп и кп 11690, иде дуж кп 10534/5, кп 10534/6 и завршава се код границе са насељеним местом Севојно, између кп и кп 11744, све у КО Ужице. 84. Улица Требињска која почиње између кп 11689/2 и кп 11689/1, иде дуж кп 10534/4, кп 10534/2 и завршава се између кп 11682/2 и кп 11679, све у КО Ужице. 85. Улица Стојка Павловића која почиње између кп и кп 11453, иде дуж кп 10534/1 и завршава се између кп и кп 11456, све у КО Ужице. 86. Улица Милутина Миланковића која почиње између кп 1804/1 и кп 1768/1, иде дуж кп 1745/1и завршава се између кп 1785 и кп 1798, све у КО Ужице. 87. Улица Милана Стојадиновића која почиње између кп 6235 и кп 6179/1, иде дуж кп 6216 и завршава се између кп 6206 и кп 6189/5, све у КО Ужице. 88. Улица Велешка која почиње између кп 6527 и кп 6540/1, иде дуж кп 6638/2 и завршава се између кп 6544 и кп 6545, све у КО Ужице. 89. Улица Прибојска која почиње између кп 7043/2 и кп 7052/1, иде дуж кп 7053 и завршава се између кп 7047 и кп 7049, све у КО Ужице. 4

5 90. Улица Пријепољска која почиње између кп 5480 и кп 5620, иде дуж кп 5263 и завршава се између кп 5616 и кп 5481, све у КО Ужице. 91. Улица Милене Павловић Барили која почиње између кп 1502 и кп 1505, иде дуж кп 12059/1 и завршава се између кп 1578 и кп 1579, све у КО Ужице. 92. Улица Данила Бате Стојковића која почиње између кп 1615 и кп 1635, иде дуж кп 12059/1 и завршава се између кп 1622 и кп 1627, све у КО Ужице. 93. Улица Милорада Павића која почиње између кп 6308 и кп 6328, иде дуж кп 12059/1 и завршава се између кп 6316 и кп 6319, све у КО Ужице. 94. Улица Кирила Савића која почиње између кп 1638 и кп 6329, иде дуж кп 12059/1 и завршава се између кп 6300 и кп 6314, све у КО Ужице. 95. Улица Професора Милана Поповића која почиње између кп 1638 и кп 6307, иде дуж кп 12059/1 и завршава се између кп 1655 и кп 1639, све у КО Ужице. 96. Улица Харбинска која почиње између кп 1758 и кп 1742, иде дуж кп 1745/1 и завршава се код постојеће улице Пора, између кп 1722 и кп 1769, све у КО Ужице. 97. Улица Евлије Челебије која почиње од постојеће улице Стефана Првовенчаног, између кп 7809 и кп 7811, иде дуж кп 7810 и завршава се између кп 7806 и кп 7814, све у КО Ужице. 98. Улица Господара Вучића која почиње између кп 1909 и кп 1746/4, иде дуж кп 1745/1 и завршава се између кп 1923/2 и кп 1754, све у КО Ужице. 99. Улица Андрије Мирковића која почиње између кп 1896 и кп 1921, иде дуж кп 1954 и завршава се између кп 1914 и кп 1918, све у КО Ужице Улица Милутина Чолића која почиње између кп 8224 и кп 8226, иде дуж кп и завршава се између кп 8202 и кп 8226, све у КО Ужице Улица Милунке Савић која почиње између кп 1930 и кп 1950, иде дуж кп 1954 и завршава се између кп 1934 и кп 1942, све у КО Ужице Улица Кнеза Мирослава која почиње између кп 1987 и кп 1988, иде дуж кп 1954 и завршава се између кп 2000 и кп 1978/2, све у КО Ужице Улица Иве Лоле Рибара која почиње између кп 6211 и кп 6229, иде дуж кп 6216 и завршава се између кп 6297 и кп 6298, све у КО Ужице Улица Лава Толстоја која почиње од Улице Митрополита Јосифа, између кп и кп 12862, иде дуж кп и завршава се између кп 12866и кп 12851, све у КО Ужице Улица Митрополита Јосифа која почиње од постојеће улице Врела, између кп и кп 12926, иде дуж кп 11912, кп и завршава се код границе са насељеним местом Љубање, између кп и кп 12894, све у КО Ужице.- Заједничка са насељеним местом Љубање Улица Павла Јуришића Штурма која почиње од постојеће улице Орловац, између кп и кп 12835, иде дуж кп и завршава се између кп и кп 12816, све у КО Ужице Улица Илије Јокановића која почиње од постојеће улице Врела, између кп и кп 10204, иде дуж кп 10205, кп и завршава се између кп 11971/1 и кп 9876/2, све у КО Ужице Улица Невесињска која почиње између кп 4158 и кп 4157/1, иде дуж кп 9579 и завршава се између кп 4154 и кп 4135, све у КО Ужице Улица Стане Поповић која почиње између кп 3898 и кп 3900, иде дуж кп 3899 и завршава се између кп 3897 и кп 3900, све у КО Ужице Улица Боре Станковића која почиње између кп 4126 и кп 4093/1, иде дуж кп 4092 и завршава се између кп 4098 и кп 4115, све у КО Ужице Улица Флоре Сандс која почиње између кп 4013 и кп 4014, иде дуж кп 4009/2 и завршава се између кп 4021 и кп 4031, све у КО Ужице Улица Аћима Стевовића која почиње између кп 3912 и кп 3913, иде дуж кп 3899 и завршава се између кп 3890 и кп 3886, све у КО Ужице Улица Андрије Ђуровића која почиње између кп 330 и кп 357, иде дуж кп и завршава се између кп 332 и кп 338, све у КО Ужице Улица Херцегновска која почиње између кп 154 и кп 364, иде дуж кп 363, кп 146/4 и завршава се између кп 150 и кп 365, све у КО Ужице. 5

6 115. Улица Бранка Поповића која почиње између кп 157 и кп 333, иде дуж кп 363 и завршава се између кп 129 и кп 130, све у КО Ужице Улица Ивањичка која почиње између кп 138 и кп 379, иде дуж кп 363 и завршава се између кп 139/1 и кп 375, све у КО Ужице Улица Миладина Прљевића која почиње између кп 2630/2 и кп 4284/1, иде дуж кп и завршава се између кп 2633/3 и кп 4278/1, све у КО Ужице Улица Ваљевска која почиње између кп 4281 и кп 4282/2, иде дуж кп и завршава се између кп 4297 и кп 4312/1, све у КО Ужице Улица Салвадора Далиа која почиње између кп 2258/1 и кп 2255/1, иде дуж кп 12066/1, кп 2244, делом кп 2243 и завршава се између кп 2245 и кп 2227/5, све у КО Ужице Улица Дамњана Орловића која почиње између кп 2611 и кп 2623, иде дуж кп 12071/2 и завршава се између кп 2617 и кп 2619, све у КО Ужице Улица Михаила Миловановића која почиње између кп 2676 и кп 2673/1, иде дуж кп 12071/2 и завршава се између кп 289 и кп 158, све у КО Ужице Улица Милана Станића која почиње између кп 7426 и кп 7427, иде дуж кп и завршава се између кп 7418 и кп 7430, све у КО Ужице Улица Вучића Ђерасимовића која почиње од постојеће улице Краља Драгутина, између кп 1173/6 и кп 1168/1, иде дуж кп 1171/1, кп 1173/8, делом кп 967/1, дуж кп 967/3, делом кп 966/1 и завршава се код кп 981, све у КО Ужице Улица Бајинобаштанска која почиње између кп 1163 и кп 1160, иде дуж кп и завршава се између кп 1146 и кп 1180, све у КО Ужице Улица Чајетинска која почиње између кп 8644 и кп 8594, иде дуж кп 12089/2 и завршава се између кп 8631 и кп 8633, све у КО Ужице Улица Винка Грдана која почиње између кп 8681 и кп 8659, иде дуж кп 12089/1 и завршава се између кп 8660 и кп 8659, све у КО Ужице Улица Војислава Вокија Костића која почиње између кп 7161 и кп 7165, иде дуж кп 7167/1 и завршава се између кп 7157 и кп 7125, све у КО Ужице Улица Бранка Ковачевића која почиње између кп 1407 и кп 1411, иде дуж кп 1241 и завршава се између кп 1422 и кп 1398, све у КО Ужице Улица Билећка која почиње од постојеће улице Иве Андрића, између кп 6945/1 и кп 12096, иде дуж кп 6945/9 и завршава се између кп 6945/6 и кп 6945/4, све у КО Ужице Улица Григорија Рибакова која почиње између кп 7717 и кп 7709, иде дуж кп и завршава се између кп 7719 и кп 7724, све у КО Ужице Улица Богдана Жерајића која почиње између кп 7660 и кп 7661, иде дуж кп и завршава се између кп 7658 и кп 7682, све у КО Ужице Улица Данила Рашковића која почиње између кп 7680 и кп 7661, иде дуж кп и завршава се између кп 7675 и кп 7666/2, све у КО Ужице Улица Бока Жилића која почиње између кп 7753 и кп 7751/1, иде дуж кп и завршава се између кп 7820 и кп 7824, све у КО Ужице Улица Јуриј Дриза која почиње између кп 5552 и кп 1746/3, иде дуж кп 5532 и завршава се између кп 1923/3 и кп 1935, све у КО Ужице Улица Кнеза Часлава Клонимировића која почиње између кп 5557 и кп 5576, иде дуж кп 5532 и завршава се између кп 1951/4 и кп 1951/5, све у КО Ужице Улица Јеврема Михаиловића која почиње од постојеће улице Велико Забучје, између кп и кп 12630, иде дуж кп и завршава се између кп и кп 12622, све у КО Ужице Улица Љубише Самарџића која почиње од постојеће улице Велико Забучје, између кп 12560/1 и кп 12562, иде дуж кп и завршава се код границе са насељеним местом Љубање, између кп и кп 12568, све у КО Ужице. Заједничка са насељеним местом Љубање Улица Дринске дивизије која почиње од постојеће улице Велико Забучје, између кп и кп 12627, иде дуж кп и завршава се између кп 12570/3 и кп 12571, све у КО Ужице. 6

7 139. Улица Оливере Марковић која почиње између кп 12266, иде дуж заједничке границе са насељеним местом Дријетањ, кп 1240 (КО Дријетањ) и завршава се код кп 12162/2, све у КО Ужице. Заједничка са насељеним местом Дријетањ Улица Вишње Прљевић која почиње између кп 68 (КО Љубање) и кп 70/1 (КО Љубање), иде делом кп 69/1(КО Љубање), кп (КО Ужице) и завршава се код кп 12288, све у КО Ужице Улица Младена Ст. Ђуричића која почиње од Улице Ђорђа Станојевића, између кп и кп 12337, иде дуж кп и завршава се између кп и кп 12194, све у КО Ужице Улица Јелисија Гордића која почиње од границе са насељеним местом Љубање, кп 12772, иде делом кп 12771, кп 12770, кп 12588, кп 12589, кп 12592, кп и завршава се између кп и кп 12594, све у КО Ужице. Заједничка са насељеним местом Љубање Улица Ђорђа Станојевића која почиње од границе са насељеним местом Љубање, кп 12337, иде дуж кп 12995, кп 12997/2 и завршава се између кп и кп 12508, све у КО Ужице Улица Дејана Медаковића која почиње од Улице Ђорђа Станојевића, између кп и кп 12558/2, иде делом кп и завршава се између кп и кп 12383, све у КО Ужице Улица Јулијане Ђоковић која почиње од Улице Ђорђа Станојевића, између кп и кп 12660, иде дуж кп 12661, кп 12665, кп и завршава се између кп и кп 12646, све у КО Ужице Улица Милоша Трифуновића која почиње између кп 3301 и кп 3341, иде дуж кп 3298/1 и завршава се код границе са насељеним местом Дубоко, између кп 3322/1 и кп 3330, све у КО Ужице Улица Цветка Зотовића која почиње од Улице Милоша Трифуновића, између кп 3304 и кп 3315, иде дуж кп 3298/1 и завршава се између кп 3313 и кп 3319, све у КО Ужице Улица Кнеза Павла која почиње између кп 4870/3 и кп 4860, иде дуж кп 4761/5, делом кп 4862/2 и завршава се између кп 4874/2 и кп 4862/1, све у КО Ужице Улица Михаила Грбића која почиње између кп 4871/2 и кп 4871/1, иде дуж кп 4761/5 и завршава се између кп 4870/6 и кп 4871/1, све у КО Ужице Улица Миливоја Савића () која почиње између кп 2887 и кп 2908, иде дуж кп 2874/2 и завршава се између кп 2880 и кп 2912, све у КО Ужице Улица Чајковског која почиње између кп 3031 и кп 3027/2, иде дуж кп 2874/4 и завршава се између кп 3012 и кп 3009, све у КО Ужице Улица Максима Евгеновића која почиње између кп 2867 и кп 2858, иде дуж кп 2874/4 и завршава се између кп 2860 и кп 2857, све у КО Ужице Улица Влајка Брковића која почиње између кп 4821 и кп 4824, иде дуж кп 4823/1 и завршава се између кп 4832 и кп 4834/2, све у КО Ужице Улица Светозара Лазовића Гонга која почиње између кп 9762 и кп 9758/4, иде дуж кп 9706/1 и завршава се између кп 9764 и кп 9758/1, све у КО Ужице Улица Веријска која почиње између кп и кп 11515/2, иде дуж кп 11526, kp и завршава се између кп и кп 11562, све у КО Ужице Улица Живојина Павловића која почиње између кп и кп 11612, иде дуж кп и завршава се између кп и кп 11616, све у КО Ужице Улица Михаила Зотовића која почиње између кп и кп 11312, иде дуж кп 10890/2 и завршава се између кп и кп 11279, све у КО Ужице Улица Милоша Михаиловића која почиње између кп и кп 11178, иде дуж кп 10890/1 и завршава се између кп и кп 11169, све у КО Ужице Улица Стевана Христића која почиње између кп 11102/3 и кп 11087, иде дуж кп и завршава се између кп 11102/4 и кп 11089, све у КО Ужице Улица Проте Захарија која почиње између кп и кп 10831, иде дуж кп 10890/1, kp 10712/2 и завршава се између кп и кп 10839, све у КО Ужице Улица Копаоничка која почиње између кп и кп 10861, иде дуж кп 10712/2 и завршава се између кп и кп 10855, све у КО Ужице. 7

8 162. Улица Дада Ђурића која почиње између кп и кп 10925, иде дуж кп 10890/1, kp 11109/5 и завршава се између кп 11107/1 и кп 11109/2, све у КО Ужице Улица Јована Рајића која почиње између кп 635 и кп 675, иде дуж кп и завршава се између кп 646 и кп 649/1, све у КО Ужице Улица Новосадска која почиње између кп 615 и кп 626, иде дуж кп и завршава се између кп 35 и кп 648, све у КО Ужице Улица Бетовенова која почиње између кп 48 и кп 610/8, иде дуж кп и завршава се између кп 51/1 и кп 611/2, све у КО Ужице Улица Пантелије Ђукића која почиње између кп 1184/1 и кп 1196, иде дуж кп 12056/1 и завршава се између кп 1202 и кп 1199, све у КО Ужице Улица Слободана Јовановића која почиње између кп 941 и кп 1216, иде дуж кп 12056/1 и завршава се између кп 1213 и кп 1223, све у КО Ужице Улица Предрага Палавестре која почиње између кп 937 и кп 940, иде дуж кп 12056/1 и завршава се између кп 949 и кп 950, све у КО Ужице Улица Оље Ивањицки која почиње од границе са насељеним местом Буар, 962/2 (КО Ужице), иде делом кп 2205/2 (КО Буар), дуж кп 2206/3 (КО Буар), кп 962/6 (КО Ужице), кп 959/1 (КО Ужице) и завршава се између кп 1212/2 и кп 1211/3, све у КО Ужице. Заједничка са насељеним местом Буар Улица Пабла Неруде која почиње између кп 5590 и кп 5625/2, иде дуж кп 5625/1 и завршава се између кп 5594 и кп 5596, све у КО Ужице Улица Сарајевска која почиње између кп 7823 и кп 7835, иде дуж кп 7834 и завршава се између кп 7829 и кп 7841, све у КО Ужице Улица Крфска која почиње између кп 7883 и кп 7864, иде дуж кп 7834 и завршава се између кп 7879 и кп 7877, све у КО Ужице Улица Бранка Миљковића која почиње између кп 7888 и кп 7851, иде дуж кп 7834 и завршава се између кп 7861 и кп 7862, све у КО Ужице Улица Краља Александра I Карађорђевића која почиње између кп 9091/2 и кп 9086/1, иде дуж кп 9087, кп 9120 и завршава се између кп 9128 и кп 9116/1, све у КО Ужице Улица Ибишево Гувно која почиње између кп 2385 и кп 2386/2, иде дуж кп 12069/1 и завршава се између кп 2375 и кп 2395, све у КО Ужице Улица Обрена Петровића која почиње између кп 2526 и кп 2536, иде дуж кп 12070, делом кп 2517/3, кп 2517/1 и завршава се између кп 2524 и кп 2528, све у КО Ужице Улица Дунавска која почиње између кп 2550 и кп 2557, иде дуж кп 12069/1 и завршава се између кп 2553 и кп 2554/6, све у КО Ужице Улица Мире Алечковић која почиње између кп 2543 и кп 2542/1, иде дуж кп 12069/1 и завршава се између кп 2532/1 и кп 2540, све у КО Ужице Улица Милана Јањушевића која почиње између кп 5742 и кп 5709, иде дуж кп 5789/3, кп 5789/4 и завршава се између кп 5733и кп 5725/1, све у КО Ужице Улица Тополска која почиње између кп 5746 и кп 5766, иде дуж кп 5789/1 и завршава се између кп 5764 и кп 5751/1, све у КО Ужице Улица Димитрија Вучићевића која почиње између кп 4408 и кп 4390, иде дуж кп 4250/4 и завршава се између кп 4394 и кп 4407, све у КО Ужице Улица Нишка која почиње између кп 4624 и кп 4629, иде дуж кп 4724/2 и завршава се између кп 4633 и кп 4634, све у КО Ужице Улица Теше Николића која почиње између кп и кп 11306/1, иде дуж кп 12074/2, делом кп 11024/1, кп и завршава се између кп и кп 11027/1, све у КО Ужице Улица Миливоја Анђелковића Кајафе која почиње између кп и кп 10724, иде дуж кп 10712/3 и завршава се између кп и кп 10721/2, све у КО Ужице Улица Живка Топаловића која почиње од кп 11349, иде дуж заједничке границе са насељеним местом Севојно, кп и завршава се код кп 11397, све у КО Ужице. Заједничка улица са насељеним местом Севојно. 8

9 186. Улица Драгише Ђурића која почиње између кп и кп 11385, иде дуж кп и завршава се код границе са насељеним местом Севојно, између кп 11380/1 и кп 11389, све у КО Ужице Улица Николе Љубичића која почиње између кп 9901 и кп 9885, иде делом кп 9876/1, кп 9951, кп 9955 и завршава се између кп и кп 10130, све у КО Ужице Улица Монтекасинска која почиње између кп 9921 и кп 12710/1, иде дуж кп 9876/1 и завршава се између кп 9933 и кп 12710/1, све у КО Ужице Улица Јурија Гагарина која почиње између кп 3262 и кп 3289/2, иде дуж кп 3098 и завршава се код границе са насељеним местом Дубоко, између кп 3296 и кп 3249/2, све у КО Ужице Улица Арчибалда Патона која почиње између кп 2779 и кп 2786, иде дуж кп 2874/4 и завршава се између кп 2780/1 и кп 2783, све у КО Ужице Улица Тоше Проеског која почиње између кп 4044/3 и кп 3138, иде дуж кп 4044/4 и завршава се између кп 3131 и кп 3116, све у КО Ужице Улица Александра Тишме која почиње између кп 3795 и кп 3805, иде дуж кп 3788/3 и завршава се између кп 3802 и кп 3803, све у КО Ужице Улица Стеве Жигона која почиње између кп 3797 и кп 3801, иде дуж кп 3788/3 и завршава се између кп 3798 и кп 3800, све у КО Ужице Улица Шабачка која почиње између кп 3803 и кп 3804, иде дуж кп 3788/3 и завршава се између кп 3807/1 и кп 3809, све у КО Ужице Улица Кирјатшмонска која почиње између кп 3770 и кп 3768/1, иде дуж кп 3788/2 и завршава се између кп 3739 и кп 3740, све у КО Ужице Улица Дубровачка која почиње између кп 3755 и кп 3757, иде дуж кп 3788/2 и завршава се између кп 3746 и кп 3751, све у КО Ужице Улица Курска која почиње од постојеће улице Николе Пашића, између кп 4085/1 и кп 4043/4, иде дуж кп 4056/2 и завршава се код постојеће Немањине улице, између кп 4056/1 и кп 4056/3, све у КО Ужице Улица Краља Уроша I која почиње између кп 2420 и кп 2411, иде дуж кп 12069/1 и завршава се између кп 2416 и кп 2417, све у КО Ужице Улица Марка Поповића која почиње између кп 2408 и кп 2427, иде дуж кп 12069/1 и завршава се између кп 2422 и кп 2423, све у КО Ужице Улица Крагујевачка која почиње између кп 9597 и кп 9583/3, иде дуж кп 12079/1 и завршава се између кп 9594 и кп 9590, све у КО Ужице Улица Будванска која почиње између кп 3251 и кп 3247/1, иде дуж кп 3240 и завршава се између кп 3259 и кп 3254, све у КО Ужице Улица Здравка Ђурића која почиње између кп 2941 и кп 2947, иде дуж кп 2940 и завршава се између кп 2960 и кп 2956/4, све у КО Ужице Улица Цариградска која почиње између кп 7906 и кп 7968/1, иде дуж кп 12093/1 и завршава се између кп 7950 и кп 7939, све у КО Ужице Улица Тадије Костића која почиње између кп 3171 и кп 3165, иде дуж кп 3098 и завршава се између кп 3167 и кп 3151, све у КО Ужице Улица Краљице Марије матични број улице је , ова улица је имала незванични назив Танаска Рајића 1. Постојеће улице у насељеном месту Ужице су: 1. Улица Ада, матични број улице је Улица Алексе Поповића матични број улице је Улица Алексе Шантића матични број улице је Улица Арсенија Чарнојевића матични број улице је Улица Балканска матични број улице је Улица Бањичка матични број улице је Улица Београдска матични број улице је

10 8. Улица Бошка Бухе матични број улице је Улица Бранка Радичевића матични број улице је Улица Царинска матични број улице је Улица Церска матични број улице је Улица Четвртог Пука матични број улице је Улица Дечанска матични број улице је Улица Десанке Максимовић матични број улице је Улица Деспота Стефана матични број улице је Улица Димитрија Давидовића матични број улице је Улица Димитрија Туцовића матични број улице је Улица Добриле Петронијевић матични број улице је Улица Доброслава Ружића матични број улице је Улица Доситејева матични број улице је Улица Доварје матични број улице је Улица Др.Веселина Маринковића матични број улице је Улица Драгише Лапчевића матични број улице је Улица Драгојла Дудића матични број улице је Улица Дринска матични број улице је Улица Друге Пролетерске матични број улице је Улица Душана Поповића матични број улице је Улица Ђачка матични број улице је Улица Ђурђевданска матични број улице је Улица Ђуре Даничића матични број улице је Улица Ерска матични број улице је Улица Филипа Вишњића матични број улице је Улица Гаврила Поповића матични број улице је Улица Горански Парк матични број улице је Улица Градска матични број улице је Улица Хајдук Вељкова матични број улице је Улица Хаџи Мелентијева матични број улице је Улица Херцеговачка матични број улице је Улица Хероја Јерковића матични број улице је Улица Хероја Луна матични број улице је Улица Хиландарска матични број улице је Улица Исидоре Секулић матични број улице је Улица Иве Андрића матични број улице је Улица Јакшићева матични број улице је Улица Јанка Веселиновића матични број улице је Улица Јеловогорска матични број улице је Јоакима Вујића матични број улице је Улица Јосифа Панчића матични број улице је Улица Јована Цвијића матични број улице је Улица Јована Дучића матични број улице је Улица Јована Стерије Поповића матични број улице је Улица Јоже Јехличке матични број улице је Улица Југ Богданова матични број улице је Улица Капетановина матични број улице је Улица Карађорђева матични број улице је Улица Кеј 1300 Каплара матични број улице је Улица Кнегиње Љубице матични број улице је Улица Кнеза Лазара матични број улице је Улица Кнеза Михаила матични број улице је

11 60. Улица Колубарска матични број улице је Улица Кондина матични број улице је Улица Косанчићева матични број улице је Улица Косовска матични број улице је Улица Косте Абрашевића матични број улице је Улица Коштичка матични број улице је Улица Краља Драгутина матични број улице је Улица Краља Милутина матични број улице је Улица Краља Петра I матични број улице је Улица Крцунова матични број улице је Улица Курлагина матични број улице је Улица Курсулина матични број улице је Улица Лазара Мутапа матични број улице је Улица Лазе Лазаревића матични број улице је Улица Лазовина матични број улице је Улица Липа матични број улице је Улица Лужничка матични број улице је Улица Љубе Стојановића матични број улице је Улица Љубице Чакаревић матични број улице је Улица Љубише Веснића матични број улице је Улица Мајданска матични број улице је Улица Мајора Гавриловића матични број улице је Улица Мајора Тодоровића матични број улице је Улица Малише Атанацковића матични број улице је Улица Марије Маге Магазиновић матични број улице је Улица Међај матични број улице је Улица Мендино Брдо матични број улице је Улица Метохијска матични број улице је Улица Михаила Илића матични број улице је Улица Михаила Пупина матични број улице је Улица Мијаила Радовића матични број улице је Улица Миладина Радовића матични број улице је Улица Миладина Пећинара матични број улице је Улица Милана Ракића матични број улице је Улица Милана Верговића матични број улице је Улица Милешевска матични број улице је Улица Милоша Б Јанковића матични број улице је Улица Милоша Божановића матични број улице је Улица Милоша Црњанског матични број улице је Улица Милоша Обреновића матични број улице је Улица Милоша Паровића матични број улице је Улица Милована Глишића матични број улице је Улица Милутина Бојића матични број улице је Улица Момчила Тешића матични број улице је Улица Моравска матични број улице је Улица Наде Матић матични број улице је Улица Надежде Петровић матични број улице је Улица Немањина матични број улице је Улица Неранџићева матични број улице је Улица Николе Алтомановића матични број улице је Улица Николе Пашића матични број улице је Улица Николе Тесле матични број улице је

12 112. Улица Норвешких Интернираца матични број улице је Улица Нушићева матични број улице је Улица Његошева матични број улице је Улица Обала Николе Тесле матични број улице је Улица Обилићева матични број улице је Улица Олге Ђуровић матични број улице је Улица Омладинска матични број улице је Улица Орловац матични број улице је Улица Павла Вујића матични број улице је Улица Пекарска матични број улице је Улица Петра Ћеловића матични број улице је Улица Петра Кочића матични број улице је Улица Петра Лековића матични број улице је Улица Петронија Шиша матични број улице је Улица Пора матични број улице је Улица Пожешка матични број улице је Улица Проте Матеје 129. матични број улице је Улица Стојана Обрадовића матични број улице је Улица Страхињића Бана матични број улице је Улица Студеничка матични број улице је Улица Светозара Марковића матични број улице је Улица Шарганска матични број улице је Улица Шумадијска матични број улице је Ненадовића матични број улице је Улица Проте Милана Ђурића матични број улице је Улица Проте Милана Смиљанића матични број улице је Улица Проте Витомира Видаковића матични број улице је Улица Рачанска матични број улице је Улица Радишићев Пролаз матични број улице је Улица Радничка матични број улице је Улица Радничког Батаљона матични број улице је Улица Радоја Домановића матични број улице је Улица Радована Драговића матични број улице је Улица Ратарска матични број улице је Улица Ристе Тешића матични број улице је Улица Романијска матични број улице је Улица Росуље матични број улице је Улица Рујанска матични број улице је Улица Сарића Осоје матични број улице је Улица Сава Јовановића Сирогојна матични број улице је Улица Сењак матични број улице је Улица Сердара Мићића матични број улице је Улица Севојничка матични број улице је Улица Симе Милутиновића матични број улице је Улица Сланушка матични број улице је Улица Солунска матични број улице је Улица Станоја Главаша матични број улице је Улица Стефана Првовенчаног матични број улице је Улица Стевана Мокрањца матични број улице је Улица Стевана Синђелића 162. Улица Таковска матични број улице је

13 163. Улица Танаска Рајића матични број улице је Улица Теразије матични број улице је Улица Ткачка матични број улице је Улица Топлице Милана матични број улице је Улица Топличка матични број улице је Улица Трг Партизана матични број улице је Улица Трг Светог Саве матични број улице је Улица Учитељска матични број улице је Улица Ускоковићев Пролаз матични број улице је Улица Устаничка матични број улице је Улица Ужичке Републике матични број улице је Улица Ужичке Војске матични број улице је Улица Ужичких Хероја матични број улице је Улица Васе Чарапића матични број улице је Улица Васе Пелагића матични број улице је Улица Велики Парк матични број улице је Улица Велико Забучје матични број улице је Улица Видовданска матични број улице је Улица Вишеградска матични број улице је Улица Војислава Илића матични број улице је Улица Војводе Степе матични број улице је Улица Војводе Бојовића матични број улице је Улица Војводе Демира матични број улице је Улица Војводе Маслаћа матични број улице је Улица Војводе Путника матични број улице је Улица Војвођанска матични број улице је Улица Врела матични број улице је Улица Вујића Брдо матични број улице је Улица Вука Караџића матични број улице је Улица Вуколе Дабића матични број улице је Улица Златарска матични број улице је Улица Златиборска матични број улице је Улица Змај Јовина матични број улице је Улица Железничка матични број улице је Улица Жеље Ђурића матични број улице је Улица Жичка матични број улице је Улица Жупана Брајана матични број улице је II НАСЕЉЕНО МЕСТО СЕВОЈНО 1. Улица Војводе Степе која почиње између кп 3739 и кп 3719/1, иде дуж кп 3718 и завршава се између кп 3731 и кп 3733, све у КО Севојно. 2. Улица Војводе Бојовића која почиње између кп 3575 и кп 3563, иде дуж кп 3580 и завршава се између кп 3571 и кп 3567, све у КО Севојно. 3. Улица Војводе Путника која почиње између кп 3722 и кп 3723, иде дуж кп 3718 и завршава се између кп 3721 и кп 3724, све у КО Севојно. 4. Улица Таковска која почиње између кп 3593 и кп 3592, иде дуж кп 3580, делом кп 3605, дуж кп 3626 и завршава се између кп 3608/1 и кп 3615, све у КО Севојно. 5. Улица Влајка Брковића која почиње између кп 3831 и кп 3837, иде дуж кп 3868 и завршава се између кп 3827 и кп 3867, све у КО Севојно. 13

14 6. Улица Церска која почиње између кп 3852 и кп 3853, иде дуж кп 3868, кп 3861/2 и завршава се између кп 3861/1 и кп 3861/3, све у КО Севојно. 7. Улица Стефана Немање која почиње између кп 3867 и кп 3869, иде дуж кп 3868 и завршава се између кп 3864/3 и кп 3874, све у КО Севојно. 8. Улица Косовска која почиње између кп 4056 и кп 4080, иде дуж кп 4051 и завршава се између кп 4063 и кп 4076, све у КО Севојно. 9. Улица Паје Јовановића која почиње између кп 4254 и кп 4261/2, иде дуж кп 4621/1 и завршава се између кп 4258 и кп 4259, све у КО Севојно. 10. Улица Уроша Предића која почиње између кп 4263/1 и кп 4253/1, иде дуж кп 4262/1 и завршава се између кп 4274/2 и кп 4280, све у КО Севојно. 11. Улица Николе Тесле која почиње од улице Краљице Марије између кп 3312 и кп 3349, иде дуж кп 3315/1 и завршава се код постојеће Сремске улице, између кп 3317 и кп 3293, све у КО Севојно. 12. Улица Краља Александра Карађорђевића која почиње између кп 4012/1 и кп 4009/1, иде дуж кп 4013 и завршава се између кп 4011 и кп 4009/18, све у КО Севојно. 13. Улица Нушићева која почиње између кп 4081 и кп 4098, иде дуж кп 4093 и завршава се између кп 4087 и кп 4094, све у КО Севојно. 14. Улица Стерије Поповића која почиње између кп 4166 и кп 4167, иде дуж кп 4051 и завршава се између кп 4181 и кп 4183, све у КО Севојно. 15. Улица Кнеза Милоша која почиње између кп 4130 и кп 4155, иде дуж кп 4051 и завршава се између кп 4135 и кп 4154, све у КО Севојно. 16. Улица Вука Караџића која почиње између кп 4028 и кп 3994, иде дуж кп 4051 и завршава се код постојеће улице Александра Вучковића, између кп 4005 и кп 4022, све у КО Севојно. 17. Улица Доситејева која почиње између кп 4046 и кп 4048/2, иде дуж кп 4051 и завршава се између кп 4041 и кп 4042, све у КО Севојно. 18. Улица Бирчанинова која почиње између кп 1739/1 и кп 1589, иде дуж кп 3122, кп 1418, кп 1367, кп 3121 и завршава се код улице Владике Николаја између кп 2994 и кп 1393, све у КО Севојно. 19. Улица Бранка Ћопића која почиње између кп 4081 и кп 1692/1, иде дуж кп 3120/1 и завршава се код Дунавске улице између кп 1622 и кп 1671, све у КО Севојно. 20. Улица Ужичка која почиње између кп 1589 и кп 3126/3, иде дуж кп 3125/1 и завршава се код границе са насељеним местом Горјани, између кп 3156/2 и кп 3146/1, све у КО Севојно. Заједничка улица са насељеним местом Горјани. 21. Улица Београдска која почиње од постојеће Првомајске улице, између кп 4543 и кп 4389, иде дуж кп 4511 и завршава се између кп 4392 и кп 4536, све у КО Севојно. 22. Улица Николе Пашића која почиње између кп 3419 и кп 3405/16, иде дуж кп 3405/17 и завршава се између кп 3405/18 и кп 3405/3, све у КО Севојно. 23. Улица Иве Андрића која почиње између кп 3319 и кп 3289, иде дуж кп 3800 и завршава се између кп 3292 и кп 3317, све у КО Севојно. 24. Улица Краља Петра I која почиње између кп 3369 и кп 3380, иде дуж кп 4645 и завршава се између кп 3372 и кп 3379, све у КО Севојно. 25. Улица Лазе Костића која почиње између кп 3362 и кп 3331, иде дуж кп 4645 и завршава се између кп 3336 и кп 3358/9, све у КО Севојно. 26. Улица Видовданска која почиње између кп 4007 и кп 4640, иде дуж кп 4008 и завршава се између кп 3991 и кп 3987, све у КО Севојно. 27. Улица Данила Киша која почиње између кп 3204 и кп 3229, иде дуж кп 3231/1, кп 518/10 и завршава се између кп 518/8 и кп 518/7, све у КО Севојно. 28. Улица Радоја Домановића која почиње између кп 3488 и кп 3479, иде дуж кп 3539/1 и завршава се између кп 3482/1 и кп 3484/1, све у КО Севојно. 29. Улица Краљице Марије која почиње између кп 3305 и кп 3355, иде дуж кп 3367 и завршава се између кп 3311/2 и кп 3350, све у КО Севојно. 30. Улица Десанке Максимовић која почиње између кп 3505 и кп 3518, иде дуж кп 3539/1 и завршава се између кп 3508 и кп 3512, све у КО Севојно. 14

15 31. Улица Алексе Шантића која почиње између кп 3525 и кп 3530, иде дуж кп 3539/1 и завршава се између кп 3550 и кп 3549, све у КО Севојно. 32. Улица Војислава Илића која почиње између кп 377/1 и кп 378/1, иде дуж кп 415/1 и завршава се између кп 342/4 и кп 381, све у КО Севојно. 33. Улица Стевана Синђелића која почиње од постојеће улице Браће Николић, између кп 3357 и кп 3358/2, иде дуж кп 3358/1 и завршава се између кп 3354 и кп 3358/4, све у КО Севојно. 34. Улица Змај Јовина која почиње између кп 3420 и кп 3451, иде дуж кп 3367 и завршава се између кп 3445 и кп 3424, све у КО Севојно. 35. Улица Патријарха Павла која почиње између кп 3905 и кп 3892, иде дуж кп 4644/1 и завршава се између кп 3899 и кп 3897, све у КО Севојно. 36. Улица Милунке Савић која почиње између кп 3962 и кп 3970, иде дуж кп 4644/1 и завршава се између кп 3963 и кп 3966/2, све у КО Севојно. 37. Улица Андрије Ђуровића која почиње између кп 4120 и кп 4122, иде дуж кп 4126/1 и завршава се између кп 4110 и кп 4114, све у КО Севојно. 38. Улица Наде Матић која почиње између кп 4145 и кп 4148, иде дуж кп 4126/1 и завршава се између кп 4144 и кп 4150, све у КО Севојно. 39. Улица Моше Пијаде која почиње између кп 4140 и кп 4141, иде дуж кп 4126/1 и завршава се између кп 4136 и кп 4143, све у КО Севојно. 40. Улица Хероја Луна која почиње између кп 4070 и кп 4088, иде дуж кп 4126/2 и завршава се између кп 4071 и кп 4087, све у КО Севојно. 41. Улица Стефана Дечанског која почиње између кп 3268 и кп 3273, иде дуж кп 4644/1 и завршава се између кп 3271 и кп 3272, све у КО Севојно. 42. Улица Светог Саве која почиње између кп 3261 и кп 3267/1, иде дуж кп 4644/1 и завршава се између кп 3265 и кп 3263, све у КО Севојно. 43. Улица Царице Милице која почиње између кп 3807 и кп 3820/1, иде дуж кп 4644/1 и завршава се између кп 3811 и кп 3812, све у КО Севојно. 44. Улица Боре Станковића која почиње између кп 3821 и кп 3822/1, иде дуж кп 4644/1 и завршава се између кп 3802 и кп 3797/1, све у КО Севојно. 45. Улица Кнеза Лазара која почиње између кп 3932 и кп 3919, иде дуж кп 4644/1 и завршава се између кп 3926 и кп 3929, све у КО Севојно. 46. Улица Обилићева која почиње између кп 3904 и кп 3899, иде дуж кп 4644/1 и завршава се између кп 3912 и кп 3914, све у КО Севојно. 47. Улица Топлице Милана која почиње од постојеће Првомајске улице, између кп 1852/5 и кп 4232, иде дуж кп 1589 и завршава се између кп 1740/2 и кп 4227/4, све у КО Севојно. 48. Улица Проте Матеје која почиње од постојеће улице Деспота Стефана, између кп 3653 и кп 3618, иде дуж кп 3654 и завршава се између кп 3640 и кп 3618, све у КО Севојно. 49. Улица Локва која почиње од границе са насељеним местом Ужице, кп 227/3, иде дуж заједничке границе са насељеним местима Дубоко и Пониковица, кп 3130/1, кп 228/2, кп 229/1, кп 3131, кп 280, кп 3133, кп 3134 и завршава се код кп 3135, све у КО Севојно.Заједничка улица са насељеним местима Пониковица и Дубоко. 50. Улица Сарића Осоје која почиње од улице Живка Топаловића, кп 1/2, иде дуж заједничке границе са насељеним местом Ужице, кп 12074/2 (КО Ужице) и завршава се код кп 82/2, КО Севојно. Заједничка улица са насељеним местом Ужице која представља наставак улице Сарића Осоје у насељеном месту Ужице. 51. Улица Живка Топаловића која почиње од кп 3634/1, иде дуж заједничке границе са насељеним местом Ужице, кп и завршава се код кп 1/2, КО Севојно. Заједничка улица са насељеним местом Ужице. 52. Улица Севојничка која почиње од границе са насељеним местом Ужице, између кп 60 и кп 5/1, иде дуж кп 59 и завршава се између кп 12/1 и кп 11/3, све у КО Севојно. 53. Улица Косанчић Ивана која почиње између кп 3599/2 и кп 110/1, иде делом кп 3599/3, кп 2188/1, кп 2189, кп 2198/6, кп 2198/1, кп 2191 и завршава се између кп 2198/1 и кп 108, све у КО Севојно. 15