ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM EKO KOMUNALIJE PLUS D.O.O., 4. GARDIJSKE BRIGADE 32, SPLIT

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM EKO KOMUNALIJE PLUS D.O.O., 4. GARDIJSKE BRIGADE 32, SPLIT"

Транскрипт

1 ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM EKO KOMUNALIJE PLUS D.O.O., 4. GARDIJSKE BRIGADE 32, SPLIT Za obavljanje djelatnosti postupkom sakupljanja (S, IS) i oporabe (PU, R3, R5, R12, R13). Za: neopasni otpad Na lokaciji gospodarenja otpadom Zagreb, Slavonska avenija 58, na k.č.br. 138/34 k.o. Žitnjak u objektu D-723. Nositelj izrade: Miroslav Jarak, dipl. ing. stroj. Mjesto i datum izrade: Zagreb, 22. Rujan Verzija: 3 Dozvola za gospodarenje otpadom: KLASA: URBROJ: DATUM: PRIMJERAK ELABORATA: / Grad Zagreb Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Odjel za održivo gospodarenje otpadom M.P.

2 KAZALO 1. PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM... 3 II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA... 5 Tablica 1. Procesi i kapaciteti procesa po postupcima... 5 Tablica 2. Vrste otpada po postupcima... 5 Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji Tablica 4. Svrha koja se postiže obavljanjem postupaka III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM Tablica 5.1. Opći uvjeti Sukladno člancima 6, 36 i 37 Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Tablica 5.2. Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa, Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) IV. TEHNOLOŠKI PROCESI a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA Tablica 6.A1a Tablica 6.A1b Tablica 6.A Tablica 6.A Tablica 6.A Tablica 6.A Tablica 6.A Tablica 6.A Tablica V. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA VI. SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA VII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA VIII. IZRAČUNI PRILOZI Str 2 od 168

3 1. PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM NOSITELJ IZRADE ELABORATA IME I PREZIME Miroslav Jarak OIB ZVANJE I STRUČNA SPREMA dipl. ing. stroj., VSS NAZIV KOMORE Hrvatska komora inženjera strojarstva TELEFON 01/ E-POŠTA MOBITEL 092 / TELEFAKS / SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA IME I PREZIME Marijana Matić OIB ZVANJE I STRUČNA SPREMA Dipl. Ing. VSS TELEFON 01/ E-POŠTA MOBITEL 091/ TELEFAKS 01/ IME I PREZIME Marko Komin OIB ZVANJE I STRUČNA SPREMA Bacc.ing. VSS TELEFON 01/ E-POŠTA MOBITEL TELEFAKS 01/ Str 3 od 168

4 PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE TVRTKA Eko Komunalije Plus d.o.o. OIB MBO SJEDIŠTE MJESTO Split BROJ POŠTE ULICA I BROJ Ulica 4. Gardijske brigade 32 ŽUPANIJA Splitsko-dalmatinska TELEFON E-POŠTA s.hr MOBITEL TELEFAKS - LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM MJESTO Zagreb BROJ POŠTE ULICA I BROJ Slavonska avenija 58 ŽUPANIJA Grad Zagreb PODACI IZ KATASTRA K. O. Žitnjak K. Č. BR. 138/34 PODACI IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA K.O. ZK.UL.BR Grad Zagreb ZK. Č. BR. 1321/1 Str 4 od 168

5 II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA Tablica 1. Procesi i kapaciteti procesa po postupcima br. POSTUPAK 1. S OZNAKA PROCESA NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA KAPACITET PROCESA A1a Prikupljanje otpada A1b Prihvat otpada t/god 2. IS A2 Interventno prikupljanje otpada 3. PU A3 Priprema za ponovnu uporabu 200 t/god 4. R3 A4 5. R5 A5 6. R13 A6 7. R12 A7 Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (uključujući kompostiranje i druge procese biološke pretvorbe) Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R12 Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R t/god t/god 4050 m t/god Tablica 2. Vrste otpada po postupcima KLJUČNI br. BROJ OTPADA NAZIV OTPADA otpadna jalovina koja nije navedena pod * i * otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod * otpadni pijesak i gline otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA t/god t/god Str 5 od 168

6 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod * otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod * muljevi od pranja i čišćenja otpadna plastika (isključujući ambalažu) otpad iz šumarstva muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije otpad od sredstava za konzerviranje materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka otpad od čišćenja i pranja šećerne repe muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA t/god t t/god t t t Str 6 od 168

7 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA materijali neprikladni za potrošnju ili preradu otpad od sredstava za konzerviranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina otpad od destilacije alkohola otpad od kemijske obrade materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka otpadna kora i pluto piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA t t Str 7 od 168

8 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA furnir, koji nisu navedeni pod * otpadna kora i otpaci drveta mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) otpad od završne obrade koji nije naveden pod * sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod * POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA t/god t/god t t/god Str 8 od 168

9 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana otpad od prerađenih tekstilnih vlakana muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod otpadna plastika otpad od aditiva koji nije naveden pod * otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod * kruti otpad koji nije naveden pod * muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA 200 t/god. 200 t/god t t Str 9 od 168

10 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA pod * otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod * otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod * otpadni prahovi za prevlake otpadne tinte koje nisu navedene pod * otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod * otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod *. Str 10 od 168

11 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod * taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod *) lebdeći pepeo od izgaranja ugljena lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod * otpad od prerade šljake POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA t/god Str 11 od 168

12 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA neprerađena šljaka ogorine kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod * otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod * istrošene anode otpadna glinica otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod * POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA t/god Str 12 od 168

13 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA ostale čestice i prašina šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje ostale čestice i prašina otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje kruti otpad od obrade plina ostale čestice i prašina POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA t/god Str 13 od 168

14 br. KLJUČNI BROJ OTPADA otpadne anode NAZIV OTPADA otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * šljaka iz visoke peći nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA t Str 14 od 168

15 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * šljaka iz visoke peći nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA t/god t Str 15 od 168

16 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla čestice i prašina otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod * otpadno staklo koje nije navedeno pod * kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod * otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade čestice i prašina odbačeni kalupi otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA 4050 t t/god t/god Str 16 od 168

17 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA obrade) kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * čestice i prašina (osim pod * i ) otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod i kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod * otpadni beton i betonski mulj tvrdi cink strugotine plastike otpad od zavarivanja muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod * t Str 17 od 168

18 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod * istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod * papirna i kartonska ambalaža plastična ambalaža drvena ambalaža višeslojna (kompozitna) ambalaža staklena ambalaža tekstilna ambalaža POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA 200 t/god. 200 t/god t/god 200 t/god t/god. 200 t/god. 200 t/god. Str 18 od 168

19 br. KLJUČNI BROJ OTPADA otpadne gume NAZIV OTPADA apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod * kočne obloge koje nisu navedene pod * antifriz tekućine koje nisu navedene pod * spremnici za tekući plin plastika staklo komponente koje nisu specificirane na odbačena oprema koja nije navedena pod * do * POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA 200 t/god. 200 t/god t/god komponente izvađene iz Str 19 od 168

20 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA odbačene opreme koje nisu navedene pod * anorganski otpad koji nije naveden pod * organski otpad koji nije naveden pod * alkalne baterije (osim *) ostale baterije i akumulatori beton istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim *) istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na drugi način istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim *) obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod * ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod * obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod * POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA 200 t/god. Str 20 od 168

21 br. KLJUČNI BROJ OTPADA cigle NAZIV OTPADA crijep/pločice i keramika drvo staklo plastika mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod * mješavine bitumena koje nisu navedene pod * kabelski vodiči koji nisu navedeni pod * zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod * POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA t/god 200 t/god t/god 200 t/god t/god 200 t/god t/god 200 t/god t/god. 200 t/god t/god 200 t/god t/god 200 t/god. Str 21 od 168

22 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA 200 t/god t/god otpad od jaružanja koji nije 200 t/god. naveden pod * t/god kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod t/god * t/god izolacijski materijali koji nisu 200 t/god. navedeni pod * i t/god 03* građevinski materijali na bazi 200 t/god. gipsa koji nisu navedeni pod t/god 08 01* miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji 200 t/god. nije naveden pod *, t/god 09 02* i * pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo koji nije naveden pod * prašina iz kotlova koja nije navedena pod * otpad od pirolize koji nije naveden pod * pijesci nastali pri transportu Str 22 od 168

23 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA krutih materijala pomoću tekućine prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod * gorivi otpad koji nije naveden pod * i * stabilizirani otpad koji nije naveden pod * ukrućeni otpad koji nije naveden pod * ostaci na sitima i grabljama otpad iz pjeskolova mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA t t Str 23 od 168

24 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja muljevi od bistrenja voda muljevi od dekarbonizacije istrošeni aktivni ugljen zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod * ostale frakcije koje nisu navedene pod * papir i karton muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod * plastika i guma POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA t t t/god t t Str 24 od 168

25 br. KLJUČNI BROJ OTPADA staklo tekstili NAZIV OTPADA drvo koje nije navedeno pod * minerali (npr. pijesak, kamenje) papir i karton staklo odjeća gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod * biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA t/god 200 t/god t/god 200 t/god. Str 25 od 168

26 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA tekstili 200 t/god jestiva ulja i masti boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod * deterdženti koji nisu navedeni pod * baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod * odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod *, * i * drvo koje nije navedeno pod t/god 01 37* plastika t/god otpad od čišćenja dimnjaka t/god ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na biorazgradivi otpad Str 26 od 168

27 br. KLJUČNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA zemlja i kamenje ostali otpad koji nije biorazgradiv miješani komunalni otpad otpad s tržnica ostaci od čišćenja ulica glomazni otpad komunalni otpad koji nije specificiran na POSTUPAK S IS PU PP R D KAPACITET POSTUPKA t/god Str 27 od 168

28 Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji KLJUČNI BROJ NAZIV OTPADA OTPADA DOPUŠTENA KOLIČINA otpadna jalovina koja nije navedena pod * i * 4050 tona otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * 4050 tona tona otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod * 4050 tona otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * 4050 tona otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod * otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod * 4050 tona 4050 tona muljevi od pranja i čišćenja 25 tona otpadna plastika (isključujući ambalažu) 4050 tona otpad iz šumarstva 4050 tona muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije 25 tona otpad od sredstava za konzerviranje 4050 tona materijali neprikladni za potrošnju ili preradu 4050 tona muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka 25 tona tona otpad od čišćenja i pranja šećerne repe 4050 tona muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka 25 tona tona materijali neprikladni za potrošnju ili preradu 4050 tona otpad od sredstava za konzerviranje 4050 tona muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka 25 tona tona otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina 4050 tona otpad od destilacije alkohola 4050 tona otpad od kemijske obrade 4050 tona materijali neprikladni za potrošnju ili preradu 4050 tona muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka 25 tona tona otpadna kora i pluto 4050 tona piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, 4050 tona Str 28 od 168

29 koji nisu navedeni pod * tona sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na 4050 tona otpadna kora i otpaci drveta 4050 tona mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona 4050 tona otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje 4050 tona muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod tona tona otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) 4050 tona organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) 4050 tona otpad od završne obrade koji nije naveden pod * 4050 tona sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod * 4050 tona otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana 4050 tona otpad od prerađenih tekstilnih vlakana 4050 tona tona muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod tona otpadna plastika 4050 tona otpad od aditiva koji nije naveden pod * 4050 tona otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod * 4050 tona tona kruti otpad koji nije naveden pod * 4050 tona tona muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod * 25 tona tona tona otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod * 4050 tona otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod * 4050 tona tona otpadni prahovi za prevlake 4050 tona tona otpadne tinte koje nisu navedene pod * 4050 tona Str 29 od 168

30 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod * 4050 tona tona otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod * 4050 tona tona fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra 4050 tona fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra 4050 tona fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod * 4050 tona 4050 tona tona taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod *) 4050 tona lebdeći pepeo od izgaranja ugljena 4050 tona lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta 4050 tona kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod * 4050 tona 4050 tona lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod * 4050 tona otpad od prerade šljake 4050 tona neprerađena šljaka 4050 tona kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod * 4050 tona ogorine 4050 tona otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod * 4050 tona tona istrošene anode 4050 tona otpadna glinica 4050 tona otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * 4050 tona prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod tona ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod * 4050 tona tona tona ostale čestice i prašina 4050 tona tona Str 30 od 168

31 šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje 4050 tona šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje 4050 tona ostale čestice i prašina 4050 tona otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * 4050 tona tona šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje 4050 tona šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje 4050 tona kruti otpad od obrade plina 4050 tona ostale čestice i prašina 4050 tona otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * 4050 tona tona otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * 4050 tona otpadne anode 4050 tona prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * 4050 tona 25 tona 4050 tona tona šljaka iz visoke peći 4050 tona nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * 4050 tona 4050 tona 4050 tona ostale čestice koje nisu navedene pod * 4050 tona otpadna veziva koja nisu navedena pod * 4050 tona otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * 4050 tona tona šljaka iz visoke peći 4050 tona nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * 4050 tona korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 4050 tona Str 31 od 168

32 * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * 4050 tona ostale čestice koje nisu navedene pod * 4050 tona otpadna veziva koja nisu navedena pod * 4050 tona otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * 4050 tona tona otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla 4050 tona čestice i prašina 4050 tona otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod * 4050 tona otpadno staklo koje nije navedeno pod * 4050 tona kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod * 4050 tona 4050 tona tona otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade 4050 tona čestice i prašina 4050 tona odbačeni kalupi 4050 tona otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * 4050 tona 4050 tona čestice i prašina (osim pod * i ) 4050 tona otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod i kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod * 4050 tona 4050 tona 4050 tona otpadni beton i betonski mulj 4050 tona tona tvrdi cink 4050 tona tona strugotine plastike 4050 tona otpad od zavarivanja 4050 tona Str 32 od 168

33 muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod * otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod * istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod * 25 tona 4050 tona 4050 tona tona papirna i kartonska ambalaža 4050 tona plastična ambalaža 4050 tona drvena ambalaža 4050 tona višeslojna (kompozitna) ambalaža 4050 tona tona staklena ambalaža 4050 tona tekstilna ambalaža 4050 tona apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod * 4050 tona otpadne gume 4050 tona kočne obloge koje nisu navedene pod * 4050 tona antifriz tekućine koje nisu navedene pod * 4050 tona spremnici za tekući plin 4050 tona plastika 4050 tona staklo 4050 tona komponente koje nisu specificirane na 4050 tona tona odbačena oprema koja nije navedena pod * do * 4050 tona komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod * 4050 tona anorganski otpad koji nije naveden pod * 4050 tona organski otpad koji nije naveden pod * 4050 tona alkalne baterije (osim *) 4050 tona ostale baterije i akumulatori 4050 tona istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim *) istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim *) 4050 tona 4050 tona 4050 tona obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz 4050 tona Str 33 od 168

34 metalurških procesa i nije naveden pod * ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod * obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod * 4050 tona 4050 tona beton 4050 tona cigle 4050 tona crijep/pločice i keramika 4050 tona mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod * 4050 tona drvo 4050 tona staklo 4050 tona plastika 4050 tona mješavine bitumena koje nisu navedene pod * 4050 tona kabelski vodiči koji nisu navedeni pod * 4050 tona zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod * 4050 tona otpad od jaružanja koji nije naveden pod * 4050 tona kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod * 4050 tona izolacijski materijali koji nisu navedeni pod * i * 4050 tona građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * 4050 tona 4050 tona pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod * 4050 tona lebdeći pepeo koji nije naveden pod * 4050 tona prašina iz kotlova koja nije navedena pod * 4050 tona otpad od pirolize koji nije naveden pod * 4050 tona pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine 4050 tona tona prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada 4050 tona muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod * 25 tona gorivi otpad koji nije naveden pod * i * 4050 tona tona stabilizirani otpad koji nije naveden pod * 4050 tona ukrućeni otpad koji nije naveden pod * 4050 tona Str 34 od 168

35 tona ostaci na sitima i grabljama 4050 tona otpad iz pjeskolova 4050 tona mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće 25 tona tona kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja 4050 tona muljevi od bistrenja voda 25 tona muljevi od dekarbonizacije 25 tona istrošeni aktivni ugljen 4050 tona zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene 4050 tona otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača 25 tona pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod * 4050 tona ostale frakcije koje nisu navedene pod * 4050 tona muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod * 25 tona tona papir i karton 4050 tona plastika i guma 4050 tona staklo 4050 tona drvo koje nije navedeno pod * 4050 tona tekstili 4050 tona minerali (npr. pijesak, kamenje) 4050 tona gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) 4050 tona materijala) od mehaničke obrade otpada, kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod * 4050 tona 4050 tona papir i karton 4050 tona staklo 4050 tona biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina 4050 tona odjeća 4050 tona tekstili 4050 tona jestiva ulja i masti 4050 tona boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod * 4050 tona deterdženti koji nisu navedeni pod * 4050 tona Str 35 od 168

36 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod * 4050 tona odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod *, * i * 4050 tona drvo koje nije navedeno pod * 4050 tona plastika 4050 tona otpad od čišćenja dimnjaka 4050 tona ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način 4050 tona biorazgradivi otpad 4050 tona zemlja i kamenje 4050 tona ostali otpad koji nije biorazgradiv 4050 tona otpad s tržnica 4050 tona glomazni otpad 4050 tona komunalni 4050 tona Ukupna količina svih vrsta otpada iz Tablice 3. koja je u jednom trenutku dopuštena na lokaciji gospodarenja otpadom iz ovog Elaborata iznosi: 4050 t. Str 36 od 168

37 Tablica 4. Svrha koja se postiže obavljanjem postupaka OZNAKA br. SVRHA POSTUPKA 1. S 2. IS 3. PU 4. R3 5. R5 6. R13 7. R12 Svrha sakupljanja otpada je obavljanje registrirane djelatnosti zbog objedinjavanja otpada po vrsti, svojstvu, odnosno agregatnom stanju, a naročito po uporabljivosti materijala, odnosno otpada za korisnu svrhu. Svrha Interventnog sakupljanja otpada je obavljanje registrirane djelatnosti zbog objedinjavanja otpada po vrsti, svojstvu, odnosno agregatnom stanju, a naročito po uporabljivosti materijala, odnosno otpada za korisnu svrhu. Svrha Pripreme za ponovnu uporabu otpada je njegovo popravljanje, pranje, čišćenje i upućivanja na ponovnu uporabu iste namjene kao i prije nego je postao otpad. Svrha Recikliranja/obnavljanja otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala je korištenje u korisnu svrhu tako što se navedene vrste otpada usitnjavaju kako bi se proizvela drobljevina koja se kao usitnjeni otpad koristi na lokaciji iz ovog Elaborata ili se predaje drugoj ovlaštenoj osobi na daljnje postupanje. Svrha Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala je recikliranje određenih vrsta otpada u svrhu nastajanja recikliranog agregata. Svrha Skladištenja otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R12 je osiguravanje dovoljne količine istovrsnog otpada za nesmetano obavljanje tehnoloških postupaka i procesa oporabe iz ovog Elaborata. Svrha Razmjene otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R11 je obavljanje ručnog i/ili mehaničkog razvrstavanja i po potrebi usitnjavanja pojedinih frakcija radi kvalitetnijeg obavljanja ostalih postupaka oporabe iz ovog Elaborata. U prvom redu je cilj razvrstavanje plastičnog otpada prema vrsti polimera i odvajanje plastike od ostalih materijala kad je otpad sastavljen od više vrsta materijala. Str 37 od 168

38 III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM Tablica 5.1. Opći uvjeti Sukladno člancima 6, 36 i 37 Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Opći uvjet Članak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 1. - da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more Način Lokacija gospodarenja otpadom je izgrađena od čvrstog materijala u kojeg je ispunjavanja onemogućen dotok oborinskih voda. Unutar objekta otpad će se skladišti u odgovarajućim spremnicima koji su otporni na djelovanje otpada. Vanjska skladišno manipulatina površina izgrađena je od armiranog betona koji je otporan na djelovanje uskladištenog otpada. Opći uvjet Članak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 1. Način ispunjavanja - da je onemogućeno raznošenje otpada u okolišu, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš Lokacija gospodarenja otpadom opremljena je primarnim spremnicima, a većinom se ipak skladišti u rasutom stanju na vanjskoj površini skladišta, budući da je podna površina skladišta otporna na djelovanje takvog otpada, te isti neće štetno utjecati na okoliš i zdravlje ljudi. Podna površina je nepropusna i otporna na djelovanje otpada tako da je onemogućeno štetno djelovanje na sastavnice okoliša i nema opasnosti da otpad uđe u kontakt s vodom i tlom. Skladištenje tekućeg otpada obavljati će se na način da se u slučaju izljevanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da isti dospije u okoliš ili sustav odvodnje javnih voda na način da se spremnici s tekućim otpadom spreme u mobilne tankvane. Opći uvjet Članak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 1. - da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada Način Podna površina građevine i vanjske površine je nepropusna i otporna na ispunjavanja djelovanje uskladištenog otpada. Slojevi poda su: Armirani vodonepropusni pod Hidroizolacija Armirana vodonepropusna ploča Zbijeni tamponski sloj šljunka Opći uvjet Članak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 1. Način ispunjavanja - da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu Građevina je pod stalnim video nadzorom i nije omogućen pristup neovlaštenim osobama. Prostor tvrtke je ograđen čvrstom ogradom visine 3 m uz kontrolu ulaza i izlaza. Opći uvjet Članak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 1. - da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena uređajima, opremom i Str 38 od 168

39 sredstvima za dojavu i gašenje požara Način Lokacija gospodarenja otpadom je opremljena uređajima, opremom i ispunjavanja sredstvima za gašenje i sprječavanje širenja požara. Oprema za gašenje požara se redovito kontrolira i po potrebi dopunjuje. Unutar skladišta postavljeno je 6 vatrogasnih aparata za koje su priloženi atesti. Navedeni broj vatrogasnih aparata je dovoljan s obzirom na požarno opterećenje uskladištenog otpada. Opći uvjet Članak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 1. - da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad Način Svi zaposlenici su upoznati sa zahtjevima svoga radnog mjesta te se provodi ispunjavanja odgovarajuća edukacija zaposlenika. Na lokaciji gospodarenja otpadom postavljene su upute za siguran rad kao i upute za rad obavljanja pojedinih tehnoloških procesa. Opći uvjet Članak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 1. Način ispunjavanja - da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom Prostor je opremeljen odgovarajaćim umjetnim izvorom rasvjete. Vanjski prostor opremljen je reflektorima. Opći uvjet Članak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 1. - da je lokacija gospodarenja otpadom označena sukladno ovom Pravilniku Način Građevina je označena sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom ispunjavanja (obavijest o namjeri ishođenja dozvole istaknuta je na ulazu građevina na vidljivom i prstupačnom mjestu) te sadrži ime podnositelja zahtjeva, vlasnika građevine, nositelja izrade Elaborata, djelatnost i vrste otpada za koju je podnesen zahtjev, naziv tijela koje provodi postupak, klasifikacijsku oznaku zahtjeva i datum podnošenja zahtjeva. Nakon izdavanja dozvole oznaka će sadržavati naziv tvrtke koja je ishodila dozvolu, naziv tijela koje je izdalo dozvolu i klasifikacijsku oznaku dozvole, radno vrijeme, te natpis SKLADIŠTE I POGON ZA OBRADU NEOPASNOG OTPADA Opći uvjet Članak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 1. Način ispunjavanja - da je do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu Osiguran nesmetan pristup vozila građevini asfaltiranim putem. Opći uvjet Članak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 1. - da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada Str 39 od 168

40 Način ispunjavanja Opći uvjeti Način ispunjavanja Za potrebe čišćenja i upijanja prolivenog sadržaja s poda građevine osigurani su: apsorbensi za upijanje isteklih opasnih tvari, bačve i spremnici za prihvat isteklih tvari, alat za prikupljanje razlivenih tvari, zaštitna oprema za rad radnika na siguran način. e-onto se vodi na način: da se podaci vode u elektroničkom obliku da je telekomunikacijskom vezom osigurana dostupnost e-onto-a 24 sata dnevno svakog dana u godini izuzevši vrijeme predviđeno za održavanje e-onto-a da obrazac epl-o koji se ispisuje iz eonto-a sadrži podatke propisane obrascem PL-O iz Dodatka III ovoga Pravilnika, osim u dijelu za ovjeru, te podatke o vremenu ispisa, digitalnoj preslici ili verziji dokumenata, identifikacijskoj oznaci korisnika, lokaciji i napomenama o unosu odnosno izmjeni podataka i da su podaci sadržani u e-onto-u zaštićeni od neovlaštenih izmjena od strane trećih osoba. Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. će voditi e-onto tako da ulaze i izlaze pojedinog ključnog broja otpada vodi u elektroničkom obliku. Telekomunikacijskom vezom osigurana je dostupnost e-onto aplikacije, osim za vremena predviđenog za održavanje e-onto-a. epl-o ispisuje za pojedini ključni broj otpada sadrži podatke propisane obrascem PL-O i dodatka III ovoga pravilnika (NN 117/17). Podaci sadržani u e-onto-u biti će zaštićeni su od neovlaštenih izmjena od strane trećih osoba. Opći uvjeti Način ispunjavanja Obveznik korištenja e-onto-a dužan je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem e-onto-a za: sav otpad i sve postupke gospodarenja otpadom koji se obavljaju na lokaciji gospodarenja otpadom određenoj dozvolom za gospodarenje otpadom, u prostoru reciklažnog dvorišta, prilikom rada mobilnog reciklažnog dvorišta, prilikom trgovanja otpadom na malo i prilikom prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada u okviru javne usluge i otpad koji spada u posebnu kategoriju otpada i nalazi se na lokaciji prodavatelja proizvoda kojem je posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada propisana obveza preuzimanja takvog otpada Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. će voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem e-onto-a za sve ključne brojeve otpada koje zaprima na lokaciju, te prema svim postupcima gospodarenja otpadom za koju ima dozvolu. Str 40 od 168

41 Tablica 5.2. Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa, Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Posebni uvjeti Članak 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 1. Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti sakupljanja otpada je upis u Očevidnik prijevoznika otpada ili ugovor o usluzi prijevoza otpada s osobom upisanom u Očevidnik prijevoznika otpada. Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Potvrda o upisu u Očevidnik prijevoznika otpada PRV 817. Članak 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 2. Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada je raspolaganje uređajima, odnosno opremom za obradu otpada. Tvrtka raspolaže uređajima i opremom koji su navedeni u poglavlju IV. Tehnološki procesi. Članak 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 1. Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa. Stavak 2. Vozilo kojim se obavlja prikupljanje otpada može biti opremljeno opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada. Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. za prikupljanje otpada koristiti će vozila koja su adekvatno opremljena na način da se prilikom transporta krutog otpada osigura visoka zaštitna ograda na teretnom vozilu, a spriječavanje rasipanja se obavlja po potrebi i zaštitnom metalnom mrežom. Širenje neugodnih mirisa spriječeno je prijevozom otpada u zatvorenim kontejnerima (poklopac). Tekući otpad se prevoziti će se u zatvorenim nepropusnim spremnicima ili autocisternama ugovorenih partnera. Dio tekućeg otpada prikupljati će se i prevozi u metalnim spremnicima. Metalni spremnici se utovaruju dizalicom u nepropusni metalni kontejner od 7m 3 koji je na teretnom vozilu i na taj način se prevoze do lokacije gospodarenja otpadom. Posebni uvjeti Članak 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17). Stavak 1 Tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, vizualni pregleda otpada kojeg se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu. Način ispunjavanja Stavak 2. Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima. Stavak 3. Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji. Prihvat otpada vršiti će se na način da se provjeri dokumentacija o otpadu, Vršiti će se vizualni pregled otpada te nakon vizualnog pregleda prihvaćati će se samo otpad koji odgovara ključnim brojevima iz važeće dozvole za gospodarenje otpadom. Str 41 od 168

42 Posebni uvjeti Članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17 Stavak 1. Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. Način Otpad će se skladištiti ovisno o svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. ispunjavanja Posebni uvjeti Članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 2. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja opasnog otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom. Način ispunjavanja Nije primjenjivo, ne skladišti se opasni otpad. Posebni uvjeti Članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 3. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada, izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te po potrebi osigurati nepropusno zatvaranje i označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada, datum početka skladištenja otpada, naziv proizvođača otpada, te u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada. Lokacija gospodarenja otpadom je opremljena primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji udovoljavaju navedenim uvjetima, te će biti označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o posjedniku otpada, ključni broj i naziv otpada, te upućuju na pripadajući ONTO obrazac koji sadrži datum početka skladištenja otpada. Neke vrste krutog otpada skladištiti će se u rasutom stanju. Radi se o krutom otpadu koji se privremeno skladišti na navedeni način te koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama (inertni otpad, balirani otpad). Članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 4. Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se skladišti. Podna površina je nepropusna (armirano-betonska) i otporna na djelovanje uskladištenog otpada. Posebni uvjeti Članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 5. Skladište mora biti opremljeno prirodnom ventilacijom. Način Lokacija gospodarenja otpadom je opremljeno prirodnom ventilacijom, te se ispunjavanja zatvoreni objekt ventilira otvaranjem prozora koji se nalaze pri vrhu objekta. Posebni uvjeti Članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 6. Tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora se obavljati na način da se u slučaju izlijevanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda. Način Tekući otpad će se skladišti u primarnim spremnicima izrađenim od ispunjavanja materijala otpornog na djelovanje uskladištenog tekućeg otpada. Primarni Str 42 od 168

43 spremnici smješteni su iznad sekundarnog spremnika (mobilne tankvane) te je onemogućeno rasipanje i prolijevanje tekućeg otpada u okoliš ili sustav javne odvodnje. Posebni uvjeti Članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 7. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta od najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika, odnosno 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom do spremnika za obradu otpadne vode. Sekundarni spremnik i slijevna površina ne smije imati oštećenja uslijed kojih može doći do ispuštanja otpada u okoliš. Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. raspolaže mobilnim tankvanama koje mogu prihvatiti 110 posto zapremnine primarnog spremnika, te se na takvim tankvanama drže IBC spremnici koji imaju poklopce za sigurno punjenje i pražnjenje. Površina skladišta je na slijevnoj površini koja vodi do separatora čije se okno nalazi ispred građevine. Članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 8. U slučaju kada tehnološki proces uključuje skladištenje elementarne žive primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom koji uređuje odlaganje otpada. Nije primjenjivo, tehnološki proces ne uključuje skladištenje elementarne žive. Članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 9. Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava (npr. otpadne lužine i kiseline, oksidansi, zapaljive kemikalije i dr.) odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju (fizikalne ili kemijske reakcije koje dovode do nagle promjene temperature ili oslobađanja para i sl.) i time mogu dovesti u opasnost ljudsko zdravlje odnosno uzrokovati štetni utjecaj na okoliš moraju se skladištiti odvojeno jedan od drugog u zasebnim primarnim spremnicima, a tekući opasni otpad i na razdvojenim slijevnim površinama i zasebnim sekundarnim spremnicima. Nije primjenjivo, ne skladište se otpadi koji mogu uzrokovati neželjenu interakciju. Posebni uvjeti Članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 10. Tehnološki proces skladištenja otpada koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12 mora se obavljati u zatvorenom skladištu i odvojeno od drugog otpada. Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način Nije primjenjivo, ne skladišti se otpad koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12 Članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 11. Ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje skladištenje plinovitog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces mora biti opremljeno primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom. Nije primjenjivo, ne skladišti se plinoviti otpad. Str 43 od 168

44 ispunjavanja Posebni uvjeti Članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 12. Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se elaboratom iznesu i obrazlože razlozi koji opravdavaju obavljanje takvog tehnološkog procesa skladištenja bez upotrebe spremnika, odnosno ako je to propisano posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. Način Dio otpada skladištiti će se u rasutom stanju na armirano betonskoj površini ispunjavanja koja je otporna na djelovanje otpada. U rasutom stanju skladištiti će se inertni, nezapaljivi otpad na za tom predviđenom mjestu. Posebni uvjeti Članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) Stavak 13. Tehnološki proces skladištenja mora se obavljati na način da količina otpada koja se u jednom trenutku nalazi u skladištu nije veća od količine otpada određene za proces skladištenja otpada sukladno Elaboratu gospodarenja otpadom. Način ispunjavanja Tehnološki proces skladištenja obavljati će se na način da količina otpada koja se u jednom trenutku nalazi u skladištu nije veća od količine otpada određene za proces skladištenja otpada sukladno tablici 3 navedenoj u Elaboratu. Posebni uvjeti sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/2020) Posebni uvjeti Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati osobi ovlaštenoj za obradu otpadne ambalaže. Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. skupljenu ambalažu predavati će ovlaštenoj osobi za obradu otpadne ambalaže. Sakupljač je obvezan voditi evidenciju o odvojeno sakupljenim količinama otpadne ambalaže po vrsti materijala i predanim obrađivaču, te stanju skladišta otpadne ambalaže, a podatke iz evidencije jednom mjesečno za prethodni mjesec dostaviti u Registar na obrascu Izvješće o sakupljenoj otpadnoj ambalaži (u daljnjem tekstu: Obrazac AO4) iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/2020). Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. voditi će evidenciju o odvojeno sakupljenim količinama otpadne ambalaže. Podaci iz obrasca će se jednom mjesečnu dostavljati u Registar. Podaci će se dostavljati na službenom obrascu AO4. Sakupljač je obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe obrtnika koji su u posjedu otpadne ambalaže preuzeti odvojeno prikupljenu otpadnu ambalažu. Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. po pozivu pravne osobe i fizičke osobeobrtnika preuzimati će odvojeno prikupljenu otpadnu ambalažu, te ju Str 44 od 168

45 predavati ovlaštenom obrađivaču. Posebni uvjeti sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) Posebni uvjeti Spriječiti ispuštanje azbestnih vlakana u zrak iz azbestnog otpada i razlijevanja tekućeg otpada koji može sadržavati azbest, kada je azbestni otpad prisutan u građevini. Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Posebni uvjeti Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. neće preuzimati na svoju lokaciju otpad koji sadrži azbest, međutim ako se isti pojavi na lokaciji, pakirati će se, te se sukladno Zakonu predavati ovlaštenom sakupljaču. Spriječiti miješanje pojedine vrste opasnog građevinskog otpada s drugim otpadom odnosno tvarima i materijalima koje nisu otpad. Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. preuzimati će na svoju lokaciju isključivo neopasni građevinski otpad, te ne postoji mogućnost miješanja određenih vrsta opasnog građevinskog otpada. Spriječiti miješanje razdvojenog otpada, osim miješanja koje obavlja ovlaštena osoba sukladno odgovarajućoj dozvoli za gospodarenje otpadom. Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. obavljati će isključivo djelatnost sakupljanja, skladištenja i oporabe neopasnog građevinskog otpada na način da ne dolazi do miješanja pojedine vrste otpada. Spriječiti raznošenje, razlijevanje odnosno ispuštanje otpada izvan gradilišta u okoliš. Nije primjenjivo, jer tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. nije izvođač radova na gradilištu, te se predmetna lokacija ne nalazi na lokaciji gradilišta. Onemogućiti istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s opasnim otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more. Nije primjenjivo, jer tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. nije izvođač radova na gradilištu, te se predmetna lokacija ne nalazi na lokaciji gradilišta. Onemogućiti istjecanje tekućeg otpada na tlo, u vode, podzemne vode, more. Nije primjenjivo, jer tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. nije izvođač radova na gradilištu, te se predmetna lokacija ne nalazi na lokaciji gradilišta. Predvidjeti odgovarajući prostor za skladištenje otpada na gradilištu u skladu s ovim Pravilnikom. Nije primjenjivo, jer tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. nije izvođač radova na gradilištu, te se predmetna lokacija ne nalazi na lokaciji gradilišta. Odrediti način izvedbe radova, uzevši u obzir njihovu tehničku izvedivost i Str 45 od 168

46 ekonomsku opravdanost, kako bi količina miješanog građevnog otpada, koja nastaje izvedbom radova, bila što manja te kako bi se višak materijala uporabio na mjestu gdje je taj višak i nastao, a nastali otpad pripremio za ponovno korištenje ili drugi postupak oporabe. Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Nije primjenjivo, jer tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. nije izvođač radova na gradilištu, te se predmetna lokacija ne nalazi na lokaciji gradilišta. Osoba koja odlaže građevni otpad za čije je odlaganje Uredbom propisano plaćanje naknade za odlaganje građevnog otpada, dužna je, sukladno Zakonu, Fondu dostaviti podatke o masi/količini odloženog građevnog otpada na obrascu iz Priloga V. ovoga Pravilnika (NN 69/16). Nije primjenjivo, jer tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. ne odlaže građevni otpad. Posebni uvjeti sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 7/20) Posebni uvjeti Sakupljač je obvezan od posjednika preuzeti EE otpad u cijelosti i u takvom ga stanju predati obrađivaču. Način Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. preuzimati će EE otpad u cijelosti, te ga ispunjavanja na svojoj lokaciji gospodarenja otpadom djelomično obrađivati, a dio otpada predavati cjelovitog ovlaštenom obrađivaču. Posebni uvjeti Sakupljač je obvezan privremeno skladištiti sakupljeni EE otpad sukladno tehničkim zahtjevima iz Dodatka 8. točke A. prethodno navedenog: Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja A. Građevine za skladištenje EE otpada prije obrade trebaju imati: 1. Dijelove skladišta s nepropusnim plohama opremljene uređajima za skupljanje rasutog materijala i za odstranjivanje izlivenih tekućina, te dekantere i opremu za čišćenje odmašćivanjem gdje je prikladno. 2. Nepropusni pokrov za odgovarajuće površine. 3. Vagu za mjerenje preuzetog EE otpada. Privremeno skladištenje EE otpada obavljati će se unutar zatvorenog skladišta koje ima nepropusnu (betonsku) podlogu. Skladište je opremljeno opremom za sakupljanje rasutog materijala i za odstranjivanje razlivenih tekućina te opremom za čišćenje odmašćivanjem. Skladište je opremljeno vagom koja služi za određivanje mase preuzetog EE otpada. Sakupljač je obvezan sav sakupljeni EE otpad predati obrađivaču uz prateći list. Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. dio prikupljenog EE otpad obrađivati će na svojoj lokaciji gospodarenja otpadom, te dio predavati ovlaštenom obrađivaču uz Prateći list. Str 46 od 168

47 Posebni uvjeti sukladno Pravilniku o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15) Posebni uvjeti i Otpadne baterije i akumulatori moraju se odvojeno skupljati prema uvjeti vrstama u posebno označene spremnike: Način ispunjavanja Posebni uvjeti i uvjeti Način ispunjavanja otpadni starteri, otpadne prijenosne baterije i akumulatori. Otpadne baterije i akumulatori skupljati će se odvojeno prema vrstama, u posebno označene spremnike, odvojeno otpadni starteri, a odvojeno otpadne prijenosne baterije i akumulatori. Posebni uvjet, sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja, oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije ili akumulatore je raspolaganje vagom za određivanje mase otpadnih baterija i akumulatora. Otpadne baterije i akumulatori se važu na vagi u procesu prihvata otpada. Model i tip vage nalaze se u popisu opreme u tehnološkom procesu prihvata. Posebni uvjeti sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16) Posebni uvjeti Sakupljač, osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem i serviser obvezni su bez troška za posjednika preuzeti od posjednika otpadne gume. Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Posebni uvjeti Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. preuzimati će otpadne gume od posjednika bez troška za posjednika. Sakupljač je obvezan po pozivu posjednika koji je pravna ili fizička osoba obrtnik otpadne gume preuzeti u roku od 20 dana od dana poziva tog posjednika. Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. će po pozivu od posjednika preuzeti otpadne gume u roku od 20 dana od tog poziva. Sakupljač je obvezan sve preuzete otpadne gume predati obrađivaču. Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. sve otpadne gume predavati će obađivaču. Sakupljač je obvezan do kraja mjeseca za prethodni mjesec u Registar dostaviti podatke o količinama otpadnih guma koje je sakupio i predao obrađivaču na obrascu Izvješće sakupljača otpadnih guma (u daljnjem tekstu: obrazac ISOG) iz Priloga IV. ovog Pravilnika. Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. će dostavljati sve potrebne podatke po osnivanju ovog Registra. Osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadnim gumama i registrirana osoba čijom aktivnošću nastaju otpadne gume dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada u skladu s posebnim propisom o gospodarenju otpadom. Voditi će se Očevidnik o nastanku i tijeku otpada u skladu s Str 47 od 168

48 ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja posebnim propisom o gospodarenju otpadom. U svrhu sljedivosti različitih tokova otpadnih guma istog ključnog broja, sakupljač i obrađivač su obvezni voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) za otpadne gume čijim gospodarenjem upravlja Fond na način da se u stupcu»način«obrasca ONTO unosi oznaka»f«(fond) u nastavku oznake koja je propisana pravilnikom kojim se uređuje gospodarenje otpadom na način da je od nje odvojena povlakom. U svrhu sljedivosti različitih tokova otpadnih guma istog ključnog broja, voditi će se Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) za otpadne gume čijim gospodarenjem upravlja Fond na način da se u stupcu»način«obrasca ONTO unosi oznaka»f«(fond) u nastavku oznake koja je propisana pravilnikom kojim se uređuje gospodarenje otpadom na način da je od nje odvojena povlakom. Posebni uvjeti sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15) Posebni uvjeti Sakupljač otpadnog tekstila i otpadne obuće dužan je otpadni tekstil i otpadnu obuću prevoziti odvojeno od ostalih vrsta otpada. Način ispunjavanja Posebni uvjeti Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. otpadni tekstil i otpadnu obuću će prevoziti odvojeno od ostalih vrsta otpada u odgovarajućim spremnicima kao što su Big Bag vreće i palet boxovi. Sakupljač otpadnog tekstila i otpadne obuće dužan je otpadni tekstil i otpadnu obuću predati oporabitelju. Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. dio sakupljenog otpadnog tekstila i otpadne odjeće će oporabljivati na svojoj lokaciji, te dio predavati ovlaštenom oporabitelju uz Prateći list. Osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadnim tekstilom i otpadnom obućom, a koje uključuje sakupljanje, prijevoz, oporabu, zbrinjavanje, drugu obradu otpada i trgovanje otpadom sukladno Zakonu, te posjednik otpadnog tekstila i otpadne obuće kojem isti nastaje u obavljanju njegove registrirane djelatnosti dužan je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) u skladu s propisom koji uređuje gospodarenje otpadom. Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. voditi će Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) u skladu s propisom koji uređuje gospodarenje otpadom. Posebni uvjeti U svrhu praćenja različitih tokova otpada ključnog broja sakupljač i oporabitelj su obvezni voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) na način da se u stupcu»način«obrasca ONTO za otpadnu odjeću navede oznaka»d«, a za otpadnu obuću oznaka»b«, povlakom odvojeno od oznake koja je propisana posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom Način ispunjavanja Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. će za ključni broj voditi ONTO obrazac na propisan način. Str 48 od 168

49 Posebni uvjeti sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13) Posebni uvjeti Spremnici za sakupljanje otpadnog jestivog ulja moraju biti nepropusni i zatvoreni i nositi oznaku ključnog broja otpadnog jestivog ulja Način ispunjavanja Na lokaciji gospodarenja otpadom spremnici za sakupljanje jestivog ulja su od nepropusnog materijala i zatvoreni te nose oznaku ključnog broja otpadnog jestivog ulja. Posebni uvjeti Prilikom preuzimanja otpadnih ulja od posjednika ulja, ovlašteni sakupljač otpadnih ulja dužan je ovjeriti prateće listove Način ispunjavanja Posebni uvjeti Način ispunjavanja Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. prilikom preuzimanja otpadnih ulja od posjednika ulja ovjeravati će prateće listove. Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja dužan je preuzeti otpadna ulja od posjednika otpadnih ulja bez naknade. Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. preuzima otpadna ulja od posjednika bez naknade, te će ih predavati ovlaštenoj tvrtki za oporabu i otpadnih ulja. Posebni uvjeti Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja dužan je otpadna ulja predati ovlaštenoj tvrtki za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja. Način ispunjavanja Tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. predavati će otpadna ulja ovlaštenoj tvrtki za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja (izvoz u inozemstvo). Str 49 od 168

50 IV. TEHNOLOŠKI PROCESI a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA Tablica 6.A1a br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA 1 Prikupljanje otpada A1a KLJUČNI BROJ OTPAD KOJI ULAZI U PROCES PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES NAZIV OTPADA otpadna jalovina koja nije navedena pod * i * otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod * KLJUČNI BROJ OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA NAZIV OTPADA otpadna jalovina koja nije navedena pod * i * otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * drugi način otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod * otpadni pijesak i gline otpadni pijesak i gline otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod * otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod * otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod * otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod * muljevi od pranja i čišćenja muljevi od pranja i čišćenja otpadna plastika (isključujući ambalažu) otpadna plastika (isključujući ambalažu) otpad iz šumarstva otpad iz šumarstva muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije otpad od sredstava za konzerviranje materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije otpad od sredstava za konzerviranje materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka Str 50 od 168

51 otpad od čišćenja i pranja šećerne repe muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka materijali neprikladni za potrošnju ili preradu otpad od sredstava za konzerviranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina drugi način otpad od čišćenja i pranja šećerne repe muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način materijali neprikladni za potrošnju ili preradu otpad od sredstava za konzerviranje otpad muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina otpad od destilacije alkohola otpad od destilacije alkohola otpad od kemijske obrade otpad od kemijske obrade materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpadna kora i pluto otpadna kora i pluto piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod * sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod * drugi način sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na otpadna kora i otpaci drveta otpadna kora i otpaci drveta mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje Str 51 od 168

52 muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) otpad od završne obrade koji nije naveden pod * sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod * otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana otpad od prerađenih tekstilnih vlakana muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod drugi način otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) otpad od završne obrade koji nije naveden pod * sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod * otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana otpad od prerađenih tekstilnih vlakana drugi način muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod otpadna plastika otpadna plastika otpad od aditiva koji nije naveden pod * otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod * na kruti otpad koji nije naveden pod * na muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod * na otpad od aditiva koji nije naveden pod * otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod * kruti otpad koji nije naveden pod * muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod * Str 52 od 168

53 na otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod * otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod * na otpadni prahovi za prevlake na otpadne tinte koje nisu navedene pod * otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod * na otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod * na fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod * na taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod *) otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod * otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod * otpadni prahovi za prevlake otpadne tinte koje nisu navedene pod * otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod * otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod * fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod * taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod *) Str 53 od 168

54 lebdeći pepeo od izgaranja ugljena lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod * lebdeći pepeo od izgaranja ugljena lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod * otpad od prerade šljake otpad od prerade šljake neprerađena šljaka neprerađena šljaka kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod * ogorine ogorine otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod * na kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod * otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod * istrošene anode istrošene anode otpadna glinica otpadna glinica otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod * na na otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod * ostale čestice i prašina ostale čestice i prašina Str 54 od 168

55 na šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje ostale čestice i prašina ostale čestice i prašina otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * na šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje kruti otpad od obrade plina otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje kruti otpad od obrade plina ostale čestice i prašina ostale čestice i prašina otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * na otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * otpadne anode otpadne anode prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * na otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * šljaka iz visoke peći šljaka iz visoke peći Str 55 od 168

56 nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * na nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * šljaka iz visoke peći šljaka iz visoke peći nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * na otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla čestice i prašina čestice i prašina otpad od pripreme otpad od pripreme mješavine Str 56 od 168

57 mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod * otpadno staklo koje nije navedeno pod * kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod * na otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade prije termička obrade, koji nije naveden pod * otpadno staklo koje nije navedeno pod * kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod * otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade čestice i prašina čestice i prašina odbačeni kalupi odbačeni kalupi otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * čestice i prašina (osim pod * i ) otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod i kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod * otpadni beton i betonski mulj na otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * čestice i prašina (osim pod * i ) otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod i kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod * otpadni beton i betonski mulj tvrdi cink tvrdi cink Str 57 od 168

58 na strugotine plastike strugotine plastike otpad od zavarivanja otpad od zavarivanja muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod * otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod * istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod * papirna i kartonska ambalaža muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod * otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod * istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod * papirna i kartonska ambalaža plastična ambalaža plastična ambalaža drvena ambalaža drvena ambalaža višeslojna (kompozitna) ambalaža višeslojna (kompozitna) ambalaža staklena ambalaža staklena ambalaža tekstilna ambalaža tekstilna ambalaža apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod * otpadne gume otpadne gume kočne obloge koje nisu navedene pod * antifriz tekućine koje nisu navedene pod * apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod * kočne obloge koje nisu navedene pod * antifriz tekućine koje nisu navedene pod * spremnici za tekući plin spremnici za tekući plin plastika plastika staklo staklo komponente koje nisu specificirane na drugi način na komponente koje nisu specificirane na Str 58 od 168

59 odbačena oprema koja nije navedena pod * do * komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod * anorganski otpad koji nije naveden pod * organski otpad koji nije naveden pod * alkalne baterije (osim *) ostale baterije i akumulatori istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim *) istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim *) obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod * ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod * obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod * odbačena oprema koja nije navedena pod * do * komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod * anorganski otpad koji nije naveden pod * organski otpad koji nije naveden pod * alkalne baterije (osim *) ostale baterije i akumulatori beton beton cigle cigle istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim *) istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim *) obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod * ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod * obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod * crijep/pločice i keramika crijep/pločice i keramika mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje Str 59 od 168

60 koje nisu navedene pod * drvo drvo staklo staklo plastika plastika mješavine bitumena koje nisu navedene pod * kabelski vodiči koji nisu navedeni pod * zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod * otpad od jaružanja koji nije naveden pod * kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod * izolacijski materijali koji nisu navedeni pod * i * građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo koji nije naveden pod * prašina iz kotlova koja nije navedena pod * otpad od pirolize koji nije naveden pod * pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine nisu navedene pod * mješavine bitumena koje nisu navedene pod * kabelski vodiči koji nisu navedeni pod * zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod * otpad od jaružanja koji nije naveden pod * kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod * izolacijski materijali koji nisu navedeni pod * i * građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo koji nije naveden pod * prašina iz kotlova koja nije navedena pod * otpad od pirolize koji nije naveden pod * pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine Str 60 od 168

61 na prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod * gorivi otpad koji nije naveden pod * i * na stabilizirani otpad koji nije naveden pod * ukrućeni otpad koji nije naveden pod * na ostaci na sitima i grabljama prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod * gorivi otpad koji nije naveden pod * i * stabilizirani otpad koji nije naveden pod * ukrućeni otpad koji nije naveden pod * ostaci na sitima i grabljama otpad iz pjeskolova otpad iz pjeskolova mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće na kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja muljevi od bistrenja voda muljevi od bistrenja voda muljevi od dekarbonizacije muljevi od dekarbonizacije istrošeni aktivni ugljen istrošeni aktivni ugljen zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod * zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod * Str 61 od 168

62 ostale frakcije koje nisu navedene pod * muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod * na ostale frakcije koje nisu navedene pod * papir i karton papir i karton muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod * plastika i guma plastika i guma staklo staklo drvo koje nije navedeno pod * tekstili tekstili minerali (npr. pijesak, kamenje) gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod * drvo koje nije navedeno pod * minerali (npr. pijesak, kamenje) papir i karton papir i karton staklo staklo biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina odjeća odjeća tekstili tekstili gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod * biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina jestiva ulja i masti jestiva ulja i masti boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod * deterdženti koji nisu navedeni pod * baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod * boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod * deterdženti koji nisu navedeni pod * baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod * odbačena električna i odbačena električna i Str 62 od 168

63 elektronička oprema, koja nije navedena pod *, * i * drvo koje nije navedeno pod * plastika plastika otpad od čišćenja dimnjaka ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način elektronička oprema, koja nije navedena pod *, * i * drvo koje nije navedeno pod * otpad od čišćenja dimnjaka ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na biorazgradivi otpad biorazgradivi otpad zemlja i kamenje zemlja i kamenje ostali otpad koji nije biorazgradiv ostali otpad koji nije biorazgradiv miješani komunalni otpad miješani komunalni otpad otpad s tržnica otpad s tržnica ostaci od čišćenja ulica ostaci od čišćenja ulica glomazni otpad glomazni otpad komunalni otpad koji nije specificiran na OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.) komunalni otpad koji nije specificiran na - POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE NAZIV INSTALIRANI VRSTA PROIZVOĐAČA i KAPACITET UREĐAJA/OPREME TIP (tona/dan) NAMJENA Tegljač MAN TG - Prikupljanje otpada Grajfer MAN TGL - Prikupljanje otpada Podizač kontejnera Mercedes Atego - Prikupljanje otpada Cisterna Mercedes Actros - Prikupljanje otpada Abroll navlakač MAN TGS - Prikupljanje otpada Smećar MAN FLS - Prikupljanje otpada Kamion za prikupljanje komunalnog otpada ATEGO Prikupljanje otpada Teretni kombi Fiat ducato - Prikupljanje otpada Str 63 od 168

64 Teretni kombi Fiat ducato maxi - Prikupljanje otpada Cerada MAN TGL - Prikupljanje otpada Podizač MAN - Prikupljanje otpada OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA Otpad se prikuplja vozilima koja su opremljena s opremom koja onemogućava rasipanje otpada te širenje buke, prašine i mirisa. Prikupljanje se obavlja po rasporedu i pozivu vlastitim voznim parkom.vozač oprema vozilo potrebnim spremnicima i opremom ovisno ovrsti i količini otpada koji se preuzima. Spremnici za prikupljanje otpada različite su zapremnine i materijala, ovisno o vrsti otpada. Kruti otpad (staklo, drvo, plastika itd.) može se prevoziti i u rasutom stanju. Muljevi i tekući otpad se na lokaciji nastanka otpada crpi cisternom te prevozi do skladišta otpada. Po potrebi se istovara u IBC spremike koji se nalaze na tankvani kako bi se olakšala manipulacija navedenim otpadom. Miješani komunalni otpad sakuplja se i odmah prevozi na konačno zbrinjavanje ovlaštenoj osobi, bez prihvata i skladištenja u vlastitom skladišnom prostoru, također isto tako se i postupa s ostacima od čišćenja ulica. Za navedenu vrstu otpada dovoljan je postupak S kako bi tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. mogla vršiti uslugu javnog sakupljanja miješanog komunalnog otpada. Spremnici/kontejneri su označeni na propisan način, a pri ulasku u vozilo na lokaciju, pristupa se vizualnom pregledu i kontroli vrste zaprimljenog otpada. MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA Nadzor tehnološkog procesa Nadzor tehnološkog procesa prikupljanja otpada provodi osoba odgovorna za gospodarenje otpadom. Odgovorna osoba imenovana je Odlukom direktora tvrtke. Nadzorom se osigurava provjera ispravnosti uređaja i opreme te obavljanje pojedinog tehnološkog procesa. Mjere upravljačkog nadzora procesa prikupljanja otpada podrazumjevaju vizualni pregled svake pošiljke otpada sakupljačkog podrijetla prije njezinog prihvata u skladište, a svaku pošiljku mora pratiti popunjeni Prateći list. Svaka količina prikupljenog otpada upisuje se u odgovarajući Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) za svaku vrstu otpada posebno, a uz podatak u Očevidniku mora postojati primjerak Pratećeg lista. Operater provodi sve potrebne mjere održavanja i servsiranja uređaja i opreme te vodi računa o njihovoj ispravnosti, a sve u skladu s posebnim propisima zaštite na radu i zaštite od požara. Upute za rad Vozaču se daje nalog za obilazak lokacija s kojih je potrebno preuzeti i prevesti otpad. Dolaskom na lokaciju s koje se otpad preuzima, vozač preuzima otpad na prijevoz u odgovarajućim spremnicima/kontejnerima koji onemogućavaju rasipanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa. Pri preuzimanju otpada obavezno je obaviti vizualni pregled otpada, kako bi se utvrdilo odgovara li otpad deklariranom. Str 64 od 168

65 Otpad se prevozi ili u vlastito skladište ili direktno odgovarajućem oporabitelju/zbrinjavatelju otpada. Uz otpad vozač preuzima i prateću dokumentaciju o otpadu - Prateći list, koji mora biti uredno popunjen i ovjeren od strane osobe koja otpad predaje. Vozač potpisuje Prateći list i jedan primjerak ostavlja osobi od koje otpad preuzima. Str 65 od 168

66 Tablica 6.A1b br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA 1 Prihvat otpada A1b KLJUČNI BROJ OTPAD KOJI ULAZI U PROCES PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES NAZIV OTPADA otpadna jalovina koja nije navedena pod * i * otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * drugi način otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod * KLJUČNI BROJ OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA NAZIV OTPADA otpadna jalovina koja nije navedena pod * i * otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * drugi način otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod * otpadni pijesak i gline otpadni pijesak i gline otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod * otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod * otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod * otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod * muljevi od pranja i čišćenja muljevi od pranja i čišćenja otpadna plastika (isključujući ambalažu) otpadna plastika (isključujući ambalažu) otpad iz šumarstva otpad iz šumarstva muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije otpad od sredstava za konzerviranje materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpad od čišćenja i pranja šećerne repe muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije otpad od sredstava za konzerviranje materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpad od čišćenja i pranja šećerne repe Str 66 od 168

67 muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način materijali neprikladni za potrošnju ili preradu otpad od sredstava za konzerviranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način materijali neprikladni za potrošnju ili preradu otpad od sredstava za konzerviranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina otpad od destilacije alkohola otpad od destilacije alkohola otpad od kemijske obrade otpad od kemijske obrade materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpadna kora i pluto otpadna kora i pluto piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod * drugi način sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod * drugi način sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na otpadna kora i otpaci drveta otpadna kora i otpaci drveta mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod drugi način mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod drugi način otpad od mješovitih (kompozitnih) otpad od mješovitih (kompozitnih) Str 67 od 168

68 materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) otpad od završne obrade koji nije naveden pod * sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod * otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana otpad od prerađenih tekstilnih vlakana drugi način muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) otpad od završne obrade koji nije naveden pod * sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod * otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana otpad od prerađenih tekstilnih vlakana drugi način muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod otpadna plastika otpadna plastika otpad od aditiva koji nije naveden pod * otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod * na kruti otpad koji nije naveden pod * na muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod * na na otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod * otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod * otpad od aditiva koji nije naveden pod * otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod * kruti otpad koji nije naveden pod * muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod * otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod * otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod * Str 68 od 168

69 na otpadni prahovi za prevlake otpadni prahovi za prevlake na otpadne tinte koje nisu navedene pod * otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod * na otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod * na fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod * na taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod *) lebdeći pepeo od izgaranja ugljena lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova otpadne tinte koje nisu navedene pod * otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod * otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod * fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod * taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod *) lebdeći pepeo od izgaranja ugljena lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova pepeo s rešetke ložišta, pepeo s rešetke ložišta, talog i Str 69 od 168

70 talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod * prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod * otpad od prerade šljake otpad od prerade šljake neprerađena šljaka neprerađena šljaka kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod * ogorine ogorine otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod * na kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod * otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod * istrošene anode istrošene anode otpadna glinica otpadna glinica otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod * na na otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod * ostale čestice i prašina ostale čestice i prašina na šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje ostale čestice i prašina ostale čestice i prašina otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * Str 70 od 168

71 na šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje kruti otpad od obrade plina kruti otpad od obrade plina ostale čestice i prašina ostale čestice i prašina otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * na otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * otpadne anode otpadne anode prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * na otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * šljaka iz visoke peći šljaka iz visoke peći nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena Str 71 od 168

72 nisu navedena pod * na pod * šljaka iz visoke peći šljaka iz visoke peći nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * na otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla čestice i prašina čestice i prašina otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod * otpadno staklo koje nije navedeno pod * kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod * na otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod * otpadno staklo koje nije navedeno pod * kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod * otpadna mješavina otpadna mješavina Str 72 od 168

73 pripremljena prije termičke obrade pripremljena prije termičke obrade čestice i prašina čestice i prašina odbačeni kalupi odbačeni kalupi otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * čestice i prašina (osim pod * i ) otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod i kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod * otpadni beton i betonski mulj na otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * čestice i prašina (osim pod * i ) otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod i kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod * otpadni beton i betonski mulj tvrdi cink tvrdi cink na strugotine plastike strugotine plastike otpad od zavarivanja otpad od zavarivanja muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod * otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod * istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod * na muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod * otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod * istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod * Str 73 od 168

74 papirna i kartonska ambalaža papirna i kartonska ambalaža plastična ambalaža plastična ambalaža drvena ambalaža drvena ambalaža višeslojna (kompozitna) ambalaža višeslojna (kompozitna) ambalaža staklena ambalaža staklena ambalaža tekstilna ambalaža tekstilna ambalaža apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod * otpadne gume otpadne gume kočne obloge koje nisu navedene pod * antifriz tekućine koje nisu navedene pod * apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod * kočne obloge koje nisu navedene pod * antifriz tekućine koje nisu navedene pod * spremnici za tekući plin spremnici za tekući plin plastika plastika staklo staklo komponente koje nisu specificirane na na odbačena oprema koja nije navedena pod * do * komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod * anorganski otpad koji nije naveden pod * organski otpad koji nije naveden pod * alkalne baterije (osim *) komponente koje nisu specificirane na odbačena oprema koja nije navedena pod * do * komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod * anorganski otpad koji nije naveden pod * organski otpad koji nije naveden pod * alkalne baterije (osim *) ostale baterije i akumulatori ostale baterije i akumulatori istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, Str 74 od 168

75 rodij, paladij, iridij ili platinu (osim *) istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim *) obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod * ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod * obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod * beton beton cigle cigle rodij, paladij, iridij ili platinu (osim *) istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim *) obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod * ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod * obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod * crijep/pločice i keramika crijep/pločice i keramika mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod * drvo drvo staklo staklo plastika plastika mješavine bitumena koje nisu navedene pod * kabelski vodiči koji nisu navedeni pod * zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod * otpad od jaružanja koji nije naveden pod * kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod * mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod * mješavine bitumena koje nisu navedene pod * kabelski vodiči koji nisu navedeni pod * zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod * otpad od jaružanja koji nije naveden pod * kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod * izolacijski materijali koji nisu izolacijski materijali koji nisu Str 75 od 168

76 navedeni pod * i * građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo koji nije naveden pod * prašina iz kotlova koja nije navedena pod * otpad od pirolize koji nije naveden pod * pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine na prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod * gorivi otpad koji nije naveden pod * i * na stabilizirani otpad koji nije naveden pod * ukrućeni otpad koji nije naveden pod * na navedeni pod * i * građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo koji nije naveden pod * prašina iz kotlova koja nije navedena pod * otpad od pirolize koji nije naveden pod * pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod * gorivi otpad koji nije naveden pod * i * stabilizirani otpad koji nije naveden pod * ukrućeni otpad koji nije naveden pod * ostaci na sitima i grabljama ostaci na sitima i grabljama otpad iz pjeskolova otpad iz pjeskolova mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i Str 76 od 168

77 masnoće na kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja masnoće kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja muljevi od bistrenja voda muljevi od bistrenja voda muljevi od dekarbonizacije muljevi od dekarbonizacije istrošeni aktivni ugljen istrošeni aktivni ugljen zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod * ostale frakcije koje nisu navedene pod * muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod * na zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod * ostale frakcije koje nisu navedene pod * papir i karton papir i karton muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod * plastika i guma plastika i guma staklo staklo drvo koje nije navedeno pod * tekstili tekstili minerali (npr. pijesak, kamenje) gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod * drvo koje nije navedeno pod * minerali (npr. pijesak, kamenje) gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod * Str 77 od 168

78 papir i karton papir i karton staklo staklo biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina odjeća odjeća tekstili tekstili biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina jestiva ulja i masti jestiva ulja i masti boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod * deterdženti koji nisu navedeni pod * baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod * odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod *, * i * drvo koje nije navedeno pod * plastika plastika boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod * deterdženti koji nisu navedeni pod * baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod * odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod *, * i * drvo koje nije navedeno pod * otpad od čišćenja dimnjaka otpad od čišćenja dimnjaka ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na biorazgradivi otpad biorazgradivi otpad zemlja i kamenje zemlja i kamenje ostali otpad koji nije biorazgradiv ostali otpad koji nije biorazgradiv otpad s tržnica otpad s tržnica glomazni otpad glomazni otpad komunalni otpad koji nije specificiran na OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.) - komunalni otpad koji nije specificiran na POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE VRSTA NAZIV INSTALIRANI NAMJENA Str 78 od 168

79 Viličar UREĐAJA/OPREME PROIZVOĐAČA i TIP Jungheinrich TFG 545 KAPACITET (tona/dan) - Prihvat i manipulacija otpadom Kontejner 7m 3, 20 m 3... Tehnix - Prihvat krutog otpada IBC 1000 litara Stražaplastika - Prihvat tekućeg otpada Dvoplašna cisterna Tipska - Prihvat tekućeg otpada Big Bag vreće Razno - Prihvat tekstilnog otpada Mrežasti spremnik Kova - Prihvat otpadne odjeće Pallet box Stražaplastika - Prihvat EE otpada Spremnici tipa Pallet box Stražaplastika - Prihvat akumulatora i baterija OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA Tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o otpadu - Prateći list, vizualni pregled otpada kojeg se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu. Provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima. Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da li otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji. Otpad se važe na ovlaštenoj vagi, a prije prihvata na skladištenje. Muljeviti i tekući otpad koji dolazi u IBC spremnicima od 1000 litara se šalje na postupak skladištenja na mobilnim tankvanama kako bi se spriječila mogućnost izlijevanja otpada. MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA Nadzor tehnološkog procesa Nadzor tehnološkog procesa prihvata otpada obavlja osoba odgovorna za gospodarenje otpadom. Odgovorna osoba imenovana je Odlukom direktora tvrtke. Nadzorom se osigurava provjera ispravnosti uređaja i opreme te obavljanje pojedinog tehnološkog procesa. Mjere upravljačkog nadzora procesa prihvata otpada podrazumijevaju vizualni pregled svake pošiljke otpada prije njezinog prihvata u skladište, a svaku pošiljku mora pratiti popunjeni Prateći list. Svaka količina prikupljenog otpada upisuje se u odgovarajući Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) za svaku vrstu otpada posebno, a uz podatak u Očevidniku mora postojati i primjerak pratećeg lista. Operater provodi sve potrebne mjere održavanja i servisiranja uređaja i opreme te vodi računa o njihovoj ispravnosti, a sve u skladu s posebnim propisima zaštite na radu i zaštite od požara. Upute za rad Str 79 od 168

80 Pri prihvatu otpada obavezno provjeriti dokumentaciju o otpadu - Prateći list, je li ispravno popunjen te ovjeren od strane osobe koje predaje otpad. Provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumetacije otpada koji se preuzima. Napraviti vizualni pregled otpada kojeg se preuzima kako bi se ustanovilo radi li se o otpadu koji je naveden/deklariran u Pratećem listu. Str 80 od 168

81 Tablica 6.A2 br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA 2 Interventno prikupljanje otpada A2 KLJUČNI BROJ OTPAD KOJI ULAZI U PROCES PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES NAZIV OTPADA otpadna jalovina koja nije navedena pod * i * otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * drugi način otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod * KLJUČNI BROJ OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA NAZIV OTPADA otpadna jalovina koja nije navedena pod * i * otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * drugi način otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod * otpadni pijesak i gline otpadni pijesak i gline otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod * otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod * otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod * otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod * muljevi od pranja i čišćenja muljevi od pranja i čišćenja otpadna plastika (isključujući ambalažu) otpadna plastika (isključujući ambalažu) otpad iz šumarstva otpad iz šumarstva muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije otpad od sredstava za konzerviranje materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpad od čišćenja i pranja šećerne repe muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije otpad od sredstava za konzerviranje materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpad od čišćenja i pranja šećerne repe Str 81 od 168

82 muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način materijali neprikladni za potrošnju ili preradu otpad od sredstava za konzerviranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način materijali neprikladni za potrošnju ili preradu otpad od sredstava za konzerviranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina otpad od destilacije alkohola otpad od destilacije alkohola otpad od kemijske obrade otpad od kemijske obrade materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpadna kora i pluto otpadna kora i pluto piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod * drugi način sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod * drugi način sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na otpadna kora i otpaci drveta otpadna kora i otpaci drveta mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod drugi način mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod drugi način otpad od mješovitih (kompozitnih) otpad od mješovitih (kompozitnih) Str 82 od 168

83 materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) otpad od završne obrade koji nije naveden pod * sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod * otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana otpad od prerađenih tekstilnih vlakana drugi način muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) otpad od završne obrade koji nije naveden pod * sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod * otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana otpad od prerađenih tekstilnih vlakana drugi način muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod otpadna plastika otpadna plastika otpad od aditiva koji nije naveden pod * otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod * na kruti otpad koji nije naveden pod * na muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod * na na otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod * otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod * otpad od aditiva koji nije naveden pod * otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod * kruti otpad koji nije naveden pod * muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod * otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod * otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod * Str 83 od 168

84 na otpadni prahovi za prevlake otpadni prahovi za prevlake na otpadne tinte koje nisu navedene pod * otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod * na otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod * na fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod * na taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod *) lebdeći pepeo od izgaranja ugljena lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova otpadne tinte koje nisu navedene pod * otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod * otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod * fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod * taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod *) lebdeći pepeo od izgaranja ugljena lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova pepeo s rešetke ložišta, pepeo s rešetke ložišta, talog i Str 84 od 168

85 talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod * prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod * otpad od prerade šljake otpad od prerade šljake neprerađena šljaka neprerađena šljaka kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod * ogorine ogorine otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod * na kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod * otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod * istrošene anode istrošene anode otpadna glinica otpadna glinica otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod * na na otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod * ostale čestice i prašina ostale čestice i prašina na šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje ostale čestice i prašina ostale čestice i prašina otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * Str 85 od 168

86 na šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje kruti otpad od obrade plina kruti otpad od obrade plina ostale čestice i prašina ostale čestice i prašina otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * na otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * otpadne anode otpadne anode prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * na otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * šljaka iz visoke peći šljaka iz visoke peći nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena Str 86 od 168

87 nisu navedena pod * na pod * šljaka iz visoke peći šljaka iz visoke peći nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * na otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla čestice i prašina čestice i prašina otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod * otpadno staklo koje nije navedeno pod * kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod * na otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod * otpadno staklo koje nije navedeno pod * kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod * otpadna mješavina otpadna mješavina Str 87 od 168

88 pripremljena prije termičke obrade pripremljena prije termičke obrade čestice i prašina čestice i prašina odbačeni kalupi odbačeni kalupi otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * čestice i prašina (osim pod * i ) otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod i kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod * otpadni beton i betonski mulj na otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * čestice i prašina (osim pod * i ) otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod i kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod * otpadni beton i betonski mulj tvrdi cink tvrdi cink na strugotine plastike strugotine plastike otpad od zavarivanja otpad od zavarivanja muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod * otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod * istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod * na muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod * otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod * istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod * Str 88 od 168

89 papirna i kartonska ambalaža papirna i kartonska ambalaža plastična ambalaža plastična ambalaža drvena ambalaža drvena ambalaža višeslojna (kompozitna) ambalaža višeslojna (kompozitna) ambalaža staklena ambalaža staklena ambalaža tekstilna ambalaža tekstilna ambalaža apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod * otpadne gume otpadne gume kočne obloge koje nisu navedene pod * antifriz tekućine koje nisu navedene pod * apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod * kočne obloge koje nisu navedene pod * antifriz tekućine koje nisu navedene pod * spremnici za tekući plin spremnici za tekući plin plastika plastika staklo staklo komponente koje nisu specificirane na na odbačena oprema koja nije navedena pod * do * komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod * anorganski otpad koji nije naveden pod * organski otpad koji nije naveden pod * alkalne baterije (osim *) komponente koje nisu specificirane na odbačena oprema koja nije navedena pod * do * komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod * anorganski otpad koji nije naveden pod * organski otpad koji nije naveden pod * alkalne baterije (osim *) ostale baterije i akumulatori ostale baterije i akumulatori istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, Str 89 od 168

90 rodij, paladij, iridij ili platinu (osim *) istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim *) obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod * ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod * obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod * beton beton cigle cigle rodij, paladij, iridij ili platinu (osim *) istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim *) obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod * ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod * obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod * crijep/pločice i keramika crijep/pločice i keramika mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod * drvo drvo staklo staklo plastika plastika mješavine bitumena koje nisu navedene pod * kabelski vodiči koji nisu navedeni pod * zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod * otpad od jaružanja koji nije naveden pod * kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod * mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod * mješavine bitumena koje nisu navedene pod * kabelski vodiči koji nisu navedeni pod * zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod * otpad od jaružanja koji nije naveden pod * kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod * izolacijski materijali koji nisu izolacijski materijali koji nisu Str 90 od 168

91 navedeni pod * i * građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo koji nije naveden pod * prašina iz kotlova koja nije navedena pod * otpad od pirolize koji nije naveden pod * pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine na prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod * gorivi otpad koji nije naveden pod * i * na stabilizirani otpad koji nije naveden pod * ukrućeni otpad koji nije naveden pod * na navedeni pod * i * građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo koji nije naveden pod * prašina iz kotlova koja nije navedena pod * otpad od pirolize koji nije naveden pod * pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod * gorivi otpad koji nije naveden pod * i * stabilizirani otpad koji nije naveden pod * ukrućeni otpad koji nije naveden pod * ostaci na sitima i grabljama ostaci na sitima i grabljama otpad iz pjeskolova otpad iz pjeskolova mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i Str 91 od 168

92 masnoće na kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja masnoće kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja muljevi od bistrenja voda muljevi od bistrenja voda muljevi od dekarbonizacije muljevi od dekarbonizacije istrošeni aktivni ugljen istrošeni aktivni ugljen zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod * ostale frakcije koje nisu navedene pod * muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod * na zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod * ostale frakcije koje nisu navedene pod * papir i karton papir i karton muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod * plastika i guma plastika i guma staklo staklo drvo koje nije navedeno pod * tekstili tekstili minerali (npr. pijesak, kamenje) gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod * drvo koje nije navedeno pod * minerali (npr. pijesak, kamenje) gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod * Str 92 od 168

93 papir i karton papir i karton staklo staklo biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina odjeća odjeća tekstili tekstili biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina jestiva ulja i masti jestiva ulja i masti boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod * deterdženti koji nisu navedeni pod * baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod * odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod *, * i * drvo koje nije navedeno pod * plastika plastika boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod * deterdženti koji nisu navedeni pod * baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod * odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod *, * i * drvo koje nije navedeno pod * otpad od čišćenja dimnjaka otpad od čišćenja dimnjaka ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na biorazgradivi otpad biorazgradivi otpad zemlja i kamenje zemlja i kamenje ostali otpad koji nije biorazgradiv ostali otpad koji nije biorazgradiv miješani komunalni otpad miješani komunalni otpad otpad s tržnica otpad s tržnica ostaci od čišćenja ulica ostaci od čišćenja ulica glomazni otpad glomazni otpad komunalni otpad koji nije specificiran na OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.) - komunalni otpad koji nije specificiran na Str 93 od 168

94 POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE NAZIV INSTALIRANI VRSTA PROIZVOĐAČA i KAPACITET UREĐAJA/OPREME TIP (tona/dan) NAMJENA Tegljač MAN TG - Prikupljanje otpada Grajfer MAN TGL - Prikupljanje otpada Podizač kontejnera Mercedes Atego - Prikupljanje otpada Cisterna Mercedes Actros - Prikupljanje otpada OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA Otpad se interventno sakuplja uređajima i opremom u svrhu hitnog uklanjanja otpada s određene lokacijie radi sprečavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta. Interventno sakupljanje se obavlja po pozivu, vlastitim uređajima, opremom i voznim parkom. Miješani komunalni otpad sakuplja se i odmah prevozi na konačno zbrinjavanje ovlaštenoj osobi, bez prihvata i skladištenja u vlastitom skladišnom prostoru, također isto tako se i postupa s ostacima od čišćenja ulica. Sakupljeni otpad pakira se u adekvatne spremnike/ambalažu prilagođenu vrsti otpada koij se interventno sakuplja te se predaje ovlaštenoj osobi za oporabui/ili zbrinjavanje takve vrste otpada. Muljevi i tekući otpad se na lokaciji nastanka otpada crpi potopnom pumpom te prepumpava u IBC spremnike od 1000 litara koji su se u praksi pokazali kao ekonomski najisplativiji te najefikasniji način za prijevoz tekućeg i muljevitog otpada. MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA Nadzor tehnološkog procesa Nadzor tehnološkog procesa interventnog prikupljanja otpada obavlja osoba odgovorna za gospodarenje otpadom. Odgovorna osoba imenovana je Odlukom direktora tvrtke. Sustav upravljačnog nadzora metoda sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa rada za obavljanje tehnološkog procesa. Mjere upravljačkog nadzora procesa interventnog sakupljanja otpada podrazumijeva vizualni pregled otpada prije interventnog sakupljanja, a svaku pošiljku otpada mora pratiti popunjeni prateći list. Vezano uz djelatnost gospodarenja otpadom na lokaciji se vodi dokumentacija o nastanku i tijeku otpada, što je također obuhvaćeno mjerama upravljačkog nadzora. Svaka količina interventno sakupljenog otpada upisuje se u odgovarajući Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) za svaku vrstu otpada posebno, a uz podataka u Očevidniku mora postojati primjerak Pratećeg lista. Operater provodi sve potrebne mjere održavanja i servisiranja uređaja i opreme te vodi računa o njihovoj ispravnosti, a sve u skladu s posebnim propisima zaštite na radu i zaštite od požara. Upute za rad Str 94 od 168

95 Prema pozivu o potrebi interventnog sakupljanja otpada, odgovorna osoba za gospodarenje otpadom organizira provedbu postupka interventnog sakupljanja otpada. Odgovorna osoba s vozačem i djelatnicima potrebnima za rad na terenu, odlazi na lokaciju s koje je potrebno obaviti postupak interventnog sakupljanja otpada. Dolaskom na lokaciju interventnog sakupljanja, odgovorna osoba za otpad organizira postupak provedbe sakupljanja te odlučuje na koji način se otpad sakuplja/preuzima u odgovarajućim spremnicima, koji onemogućuju rasipanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa. Otpad se prevozi ili u vlastito skladište ili direktno odgovarajućem oporabitelju/zbrinjavatelju otpada. Odgovorna osoba priređuje potrebnu prateću dokumentaciju o otpadu - Prateći list. Svaka količina interventno sakupljenog otpada upisuje se u očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO), za svaku vrstu otpada posebno. Str 95 od 168

96 Tablica 6.A3 br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA 3. Priprema za ponovnu uporabu A3 KLJUČNI BROJ OTPAD KOJI ULAZI U PROCES PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES NAZIV OTPADA otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana otpad od prerađenih tekstilnih vlakana papirna i kartonska ambalaža KLJUČNI BROJ OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA tekstili NAZIV OTPADA otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana otpad od prerađenih tekstilnih vlakana tekstili papirna i kartonska ambalaža plastična ambalaža plastična ambalaža drvena ambalaža drvena ambalaža višeslojna (kompozitna) ambalaža višeslojna (kompozitna) ambalaža staklena ambalaža staklena ambalaža tekstilna ambalaža apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod * tekstilna ambalaža tekstili tekstili apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod * Plastika i guma beton beton cigle cigle crijep/pločice i keramika crijep/pločice i keramika mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod * drvo drvo mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod * Str 96 od 168

97 staklo staklo plastika plastika mješavine bitumena koje nisu navedene pod * kabelski vodiči koji nisu navedeni pod * zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod * otpad od jaružanja koji nije naveden pod * kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod * izolacijski materijali koji nisu navedeni pod * i * građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * mješavine bitumena koje nisu navedene pod * kabelski vodiči koji nisu navedeni pod * Plastika i guma tekstili tekstili odjeća odjeća tekstili tekstili tekstili OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.) - zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod * otpad od jaružanja koji nije naveden pod * kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod * izolacijski materijali koji nisu navedeni pod * i * građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE NAZIV INSTALIRANI VRSTA PROIZVOĐAČA i KAPACITET UREĐAJA/OPREME TIP (tona/dan) NAMJENA Miniwash Einhell - Čišćenje otpada Str 97 od 168

98 Ručni alat Odvijač, pila, čekić... - Čišćenje otpada OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA Nakon sakupljanja i prihvata otpada odvojeno po vrsti i svojstvu, pristupa se pregledu stanja sakupljenog otpada iz ovog procesa i kad se utvrdi da pojednin proizvodi ili dijelovi proizvoda mogu poslužiti ponovnoj uporabi u istu svrhu, isti se pažljivo ručnim ili električnim alatima rastavljaju i čiste. Otpadna tekstilna vlakna i otpadni tekstili se pripremaju za ponovnu uporabu kao krpe, tj. kao apsorbensi za upijanje tekućine ili za brisanje podova. Otpadna ambalaža se ponovno koristi kao primarna ambalaža, te se daje proizvođačima otpada kako bi u nju ponovno ubacivali otpad. Građevinski otpad se čisti i priprema za ponovnu uporabu na način da se izdvajaju materijali koji se mogu ponovno plasirati na tržište ili se mogu koristiti za vlastite potrebe. Jedan od primjera je čitava cigla, šamot, izolacijska vlakna, čitavi rubnjaci za ceste itd. MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA Nadzor tehnološkog procesa Nadzor tehnološkog procesa Pripreme za ponovnu uporabu obavlja osoba odgovorna za gospodarenje otpadom. Odgovorna osoba imenovana je Odlukom direktora tvrtke. Sustav upravljačkog nadzora metoda sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnoloških procesa i pisanih uputa rada za obavljanje tehnološkog procesa. Nadzorom tehnološkog procesa osigurava se provjera ispravnosti uređaja i opreme te obavljanje tehnološkog procesa sukladno načinu gospodarenja otpadom. Upute za rad Napraviti vizualni pregled otpada kojeg se preuzima kako bi se ustanovilo mogu li se proizvodi ili dijelovi proizvoda koji su postali otpad pripremiti za ponovnu uporabu bez dodatne prethodne obrade Ručno rastavljanje i čišćenje proizvoda ili dijelova proizvoda kako bi se pripremili za ponovnu uporabu Str 98 od 168

99 Tablica 6.A4 br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA 4. Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (uključujući kompostiranje i druge procese biološke pretvorbe) KLJUČNI BROJ OTPAD KOJI ULAZI U PROCES PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES NAZIV OTPADA otpadna plastika (isključujući ambalažu) piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod * otpadna kora i otpaci drveta otpadna plastika plastična ambalaža drvena ambalaža plastika KLJUČNI BROJ OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA NAZIV OTPADA A4 otpadna plastika (isključujući ambalažu) materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod * materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * otpadna kora i otpaci drveta materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * otpadna plastika materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * plastična ambalaža materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * drvena ambalaža materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * plastika Str 99 od 168

100 drvo plastika drvo koje nije navedeno pod * drvo koje nije navedeno pod * plastika materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * drvo materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * plastika materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * drvo koje nije navedeno pod * materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * drvo koje nije navedeno pod * materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * plastika materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.) Mljevena plastika, drvena sječka POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE VRSTA UREĐAJA/OPREME NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan) Pokretna drobilica EuRec Z85 48 t/dan NAMJENA Usitnjavanje otpadnog drveta i plastike Razni ručni alati Razno / Rezanje otpada Str 100 od 168

101 Mlin Bonfiglioli 48 t/dan Mljevenje otpada OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA Postupak recikliranja započinje odvajanjem otpada prema vrsti, čistoći te po potrebi i prema boji ulaznog materijala. Otpad koja je pogodna za recikliranje se odvaja, te se ostatak koji nije pogodan skladišti odvojeno pod istim ključnim brojem kao što je bio i ulazni materijal. Takav otpad se skladišti do trenutka predaje krajnjem zbrinjavatelju. Reciklabilni materijal se pregledava te se po potrebi čisti, odvajaju se metalne komponente te papir sa oznakama. Naknadno odvojeni materijal se odvaja pod KB. Na poslijetku čisti, reciklabilni materijal se melje u stroju. Usitnjeni materijal (mljevena plastika-mljevenac) se pakira u vreće ili Big Bagove ovisno o potrebama krajnjeg kupca. Mljevena plastika se ne smatra otpadom jer iz procesa R3 izlazi tvar ili predmet za koji postoji tržište ili potražnja. Otpadno drvo se također čisti od nečistoća (metalni panti, vodilice, staklo, plastika itd) te se tako odvojene nečistoće odvajaju pod KB Čisto drvo se melje te nastaje drvena sječka za koju postoji tržište te se može pokrenuti postupak ukidanja statusa otpada. Drobilica EuRec Z85 je modularan tip drobilice kojoj se po potrebi mijenjaju noževi za trganje i drobljenje te se prilagođavaju ulaznom materijalu. Iz navedenog razloga takav tip drobilice je pogodan za drobljenje drva, plastike i tvrdih materijala poput betona. Kapacitet R3 postupka se određuje prema kapacitetu radne snage za sortiranje i pripremu otpada koji je cca 6 t na sat, te tako dobijemo kapacitet od 6 t/h * 8 radnih sati = 48 t/dan * 250 radnih dana = t/god Teorijski najveći kapacitet iznosi 6t/h * 24 radnih sati = 144 t/dan * 365 dana = t/god MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA Nadzor tehnološkog procesa Mjere upravljačkog nadzora provode odgovorne osobe za gospodarenje otpadom i druge osobe koje su imenovane za nadzor. Tehnološki proces provodi se tako da se kontrolira pravilno izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa za rad. Osoba odgovorna za nadzor tehnološkog procesa na dnevnoj razini kontrolira provođenje tehnološkog procesa temeljem uputa za rad. Redovito se kontrolira ispravnost uređaja i opreme te se o provedenoj kontroli vodi pisana dokumentacija. Upute za rad Odvajati plastiku po vrsti sukladno uputama odgovorne osobe za gospodarenje otpadom Nakon odvajanja potrebno je dodatno vaganje kako bi se provjerila težina trenutne šarže Str 101 od 168

102 Reciklabilne materijale odvojiti u posebne spremnike, te neiskoristive materijale skladištiti pod istim ključnim brojem otpada kao i ulazni materijal do predavanja krajnjem zbrinjavatelju Odvajanje metalnih, papirnatih te drugih komponenti koje smanjuju kvalitetu izlaznog materijala (mljevene plastike) Koristiti mlin sukladno uputama odgovorne osobe za gospodarenje otpadom ili poslovođe Obvezno vaganje izlaznog reciklata (mljevenje plastike) te označavanje trenutne šarže Str 102 od 168

103 Tablica 6.A5 br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA 5. Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala A5 KLJUČNI BROJ OTPAD KOJI ULAZI U PROCES PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES NAZIV OTPADA KLJUČNI BROJ otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod * OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA NAZIV OTPADA otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod * otpadni pijesak i gline otpadni pijesak i gline otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod * otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod * otpad od prerade šljake otpad od prerade šljake neprerađena šljaka neprerađena šljaka šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje odbačeni kalupi odbačeni kalupi otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) beton beton cigle cigle crijep/pločice i keramika crijep/pločice i keramika mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod * mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod * mješavine bitumena koje nisu navedene pod * zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod * otpad od jaružanja koji nije naveden pod * kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod * mješavine bitumena koje nisu navedene pod * zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod * otpad od jaružanja koji nije naveden pod * kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod * izolacijski materijali koji nisu izolacijski materijali koji nisu Str 103 od 168

104 navedeni pod * i * navedeni pod * i * građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * istrošeni aktivni ugljen istrošeni aktivni ugljen minerali (npr. pijesak, kamenje) minerali (npr. pijesak, kamenje) otpad od čišćenja dimnjaka otpad od čišćenja dimnjaka zemlja i kamenje zemlja i kamenje glomazni otpad glomazni otpad OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.) Agregat POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE VRSTA UREĐAJA/OPREME NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan) NAMJENA Pokretna drobilica EuRec Z85 48 t/dan Usitnjavanje otpada Razni ručni alati Razno / Rezanje otpada OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala, odnosno postupak R5 je drobljenje građevnog loma u postrojenju drobilice uz izdvajanje jalovine i sekundarnih sirovina. U usipnom košu radi se primarno odvajanje jalovine i nepoželjnih čestica pomoću bočnog transportera. Iz usipnog koša, otpad dolazi na postupak glavnog drobljenja, te se nakon toga transportnom trakom izvlači iz uređaja pri čemu se na samoj pomičnoj traci izdvajaju sekundarne sirovine pomoću magneta te transportne trake. Pri samom izlazu iz drobilice moguće je prosijavanje drobljenog loma. Nakon postupka R5, drobljenjem i usitnjavanjem nastaju iste vrste otpada do okončavanja procesa ukidanja statusa otpada, kada nastali otpad nakon oporabe postaje proizvod po imenu reciklirani agregat. Str 104 od 168

105 Drobilica EuRec Z85 je modularan tip drobilice kojoj se po potrebi mijenjaju noževi za trganje i drobljenje te se prilagođavaju ulaznom materijalu. Iz navedenog razloga takav tip drobilice je pogodan za drobljenje drva, plastike i tvrdih materijala poput betona. Kapacitet R5 postupka se određuje prema kapacitetu radne snage za sortiranje i pripremu otpada koji je cca 6 t na sat, te tako dobijemo kapacitet od 6 t/h * 8 radnih sati = 48 t/dan * 250 radnih dana = t/god. Teorijski najveći kapacitet iznosi 6t/h * 24 radnih sati = 144 t/dan * 365 dana = t/god MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA Nadzor tehnološkog procesa Drobilica se redovno održava i servisira. Drobilicom EuRec Z85 rukuju samo zaposlenici koji su osposobljeni za rad sa istom. Drobilica se ispituje kao radna oprema, a što je sigurnosno preventivna mjera za zaštitu zdravlja radnika. Nadzor tehnološkog procesa podrazumijeva i kontrolu ispravnosti drobilice (vizualni pregled). Radnici koji rukuju drobilicom moraju imati potrebna zaštitna sredstva (radno odijelo, zaštitne rukavice, zaštitne cipele, respirator za prašinu, naočale). Svako odstupanje od uobičajenog tijeka tehnološkog procesa usitnjavanja građevnog otpada prijavljuje se odgovornoj osobi za gospodarenje otpadom. Upute za rad Radnik na drobilici provjeriti da se nitko od radnika ne nalazi preblizu drobilice uključiti drobilicu za građevni otpad oprezno polagano dodavati građevni otpad postupati po uputama proizvođača drobilice i u skladu sa pravilima zaštite na radu Odgovorni radnik osiguravati ispravnost opreme provjerom dokumentacije o servisu opreme kontrolirati otpad koji ulazi u oporabu kontrolirati kvalitetu građevnog proizvoda koji nastaje oporabom Str 105 od 168

106 Tablica 6.A6 br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA 6. KLJUČNI BROJ Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R12 OTPAD KOJI ULAZI U PROCES PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES NAZIV OTPADA otpadna jalovina koja nije navedena pod * i * otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * drugi način otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod * KLJUČNI BROJ OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA NAZIV OTPADA A6 otpadna jalovina koja nije navedena pod * i * otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * drugi način otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod * otpadni pijesak i gline otpadni pijesak i gline otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod * otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod * otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod * otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod * otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod * muljevi od pranja i čišćenja muljevi od pranja i čišćenja otpadna plastika (isključujući ambalažu) otpadna plastika (isključujući ambalažu) otpad iz šumarstva otpad iz šumarstva muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije otpad od sredstava za konzerviranje materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije otpad od sredstava za konzerviranje materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpad od čišćenja i pranja šećerne otpad od čišćenja i pranja šećerne repe Str 106 od 168

107 repe muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način materijali neprikladni za potrošnju ili preradu otpad od sredstava za konzerviranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način materijali neprikladni za potrošnju ili preradu otpad od sredstava za konzerviranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina otpad od destilacije alkohola otpad od destilacije alkohola otpad od kemijske obrade otpad od kemijske obrade materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpadna kora i pluto otpadna kora i pluto piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod * drugi način sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod * drugi način sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na otpadna kora i otpaci drveta otpadna kora i otpaci drveta mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod drugi način mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod drugi način Str 107 od 168

108 otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) otpad od završne obrade koji nije naveden pod * sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod * otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana otpad od prerađenih tekstilnih vlakana drugi način muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) otpad od završne obrade koji nije naveden pod * sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod * otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana otpad od prerađenih tekstilnih vlakana drugi način muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod otpadna plastika otpadna plastika otpad od aditiva koji nije naveden pod * otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod * na kruti otpad koji nije naveden pod * na muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod * na na otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod * otpad od aditiva koji nije naveden pod * otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod * kruti otpad koji nije naveden pod * muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod * otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod * otpad od uklanjanja boja ili lakova otpad od uklanjanja boja ili lakova Str 108 od 168

109 koji nije naveden pod * koji nije naveden pod * na otpadni prahovi za prevlake otpadni prahovi za prevlake na otpadne tinte koje nisu navedene pod * otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod * na otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod * na fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod * na taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod *) lebdeći pepeo od izgaranja ugljena lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova otpadne tinte koje nisu navedene pod * otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod * otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod * fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod * taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod *) lebdeći pepeo od izgaranja ugljena lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova Str 109 od 168

110 pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod * pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod * otpad od prerade šljake otpad od prerade šljake neprerađena šljaka neprerađena šljaka kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod * ogorine ogorine otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod * na kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod * otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod * istrošene anode istrošene anode otpadna glinica otpadna glinica otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod * na na otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod * ostale čestice i prašina ostale čestice i prašina na šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje ostale čestice i prašina ostale čestice i prašina otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * Str 110 od 168

111 na šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje kruti otpad od obrade plina kruti otpad od obrade plina ostale čestice i prašina ostale čestice i prašina otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * na otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * otpadne anode otpadne anode prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * na otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * šljaka iz visoke peći šljaka iz visoke peći nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otpadna sredstva za otkrivanje Str 111 od 168

112 otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * na pukotina koja nisu navedena pod * šljaka iz visoke peći šljaka iz visoke peći nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * na otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla čestice i prašina čestice i prašina otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod * otpadno staklo koje nije navedeno pod * kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod * na otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod * otpadno staklo koje nije navedeno pod * kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod * Str 112 od 168

113 otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade čestice i prašina čestice i prašina odbačeni kalupi odbačeni kalupi otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * čestice i prašina (osim pod * i ) otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod i kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod * otpadni beton i betonski mulj na otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * čestice i prašina (osim pod * i ) otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod i kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod * otpadni beton i betonski mulj tvrdi cink tvrdi cink na strugotine plastike strugotine plastike otpad od zavarivanja otpad od zavarivanja muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod * otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod * istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod * muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod * otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod * istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod * Str 113 od 168

114 na papirna i kartonska ambalaža papirna i kartonska ambalaža plastična ambalaža plastična ambalaža drvena ambalaža drvena ambalaža višeslojna (kompozitna) ambalaža višeslojna (kompozitna) ambalaža staklena ambalaža staklena ambalaža tekstilna ambalaža tekstilna ambalaža apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod * otpadne gume otpadne gume kočne obloge koje nisu navedene pod * antifriz tekućine koje nisu navedene pod * apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod * kočne obloge koje nisu navedene pod * antifriz tekućine koje nisu navedene pod * spremnici za tekući plin spremnici za tekući plin plastika plastika staklo staklo komponente koje nisu specificirane na na odbačena oprema koja nije navedena pod * do * komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod * anorganski otpad koji nije naveden pod * organski otpad koji nije naveden pod * alkalne baterije (osim *) komponente koje nisu specificirane na odbačena oprema koja nije navedena pod * do * komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod * anorganski otpad koji nije naveden pod * organski otpad koji nije naveden pod * alkalne baterije (osim *) ostale baterije i akumulatori ostale baterije i akumulatori istrošeni katalizatori koji istrošeni katalizatori koji Str 114 od 168

115 sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim *) istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim *) obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod * ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod * obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod * beton beton cigle cigle sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim *) istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim *) obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod * ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod * obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod * crijep/pločice i keramika crijep/pločice i keramika mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod * drvo drvo staklo staklo plastika plastika mješavine bitumena koje nisu navedene pod * kabelski vodiči koji nisu navedeni pod * zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod * otpad od jaružanja koji nije naveden pod * kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod * mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod * mješavine bitumena koje nisu navedene pod * kabelski vodiči koji nisu navedeni pod * zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod * otpad od jaružanja koji nije naveden pod * kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod * Str 115 od 168

116 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod * i * građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo koji nije naveden pod * prašina iz kotlova koja nije navedena pod * otpad od pirolize koji nije naveden pod * pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine na prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod * gorivi otpad koji nije naveden pod * i * na stabilizirani otpad koji nije naveden pod * ukrućeni otpad koji nije naveden pod * na izolacijski materijali koji nisu navedeni pod * i * građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo koji nije naveden pod * prašina iz kotlova koja nije navedena pod * otpad od pirolize koji nije naveden pod * pijesci nastali pri transportu krutih materijala pomoću tekućine prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod * gorivi otpad koji nije naveden pod * i * stabilizirani otpad koji nije naveden pod * ukrućeni otpad koji nije naveden pod * ostaci na sitima i grabljama ostaci na sitima i grabljama otpad iz pjeskolova otpad iz pjeskolova mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje Str 116 od 168

117 sadrže samo jestivo ulje i masnoće na kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja sadrže samo jestivo ulje i masnoće kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja muljevi od bistrenja voda muljevi od bistrenja voda muljevi od dekarbonizacije muljevi od dekarbonizacije istrošeni aktivni ugljen istrošeni aktivni ugljen zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod * ostale frakcije koje nisu navedene pod * muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod * na zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod * ostale frakcije koje nisu navedene pod * papir i karton papir i karton muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod * plastika i guma plastika i guma staklo staklo drvo koje nije navedeno pod * tekstili tekstili minerali (npr. pijesak, kamenje) gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod * drvo koje nije navedeno pod * minerali (npr. pijesak, kamenje) gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod * Str 117 od 168

118 papir i karton papir i karton staklo staklo biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina odjeća odjeća tekstili tekstili biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina jestiva ulja i masti jestiva ulja i masti boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod * deterdženti koji nisu navedeni pod * baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod * odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod *, * i * drvo koje nije navedeno pod * plastika plastika boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod * deterdženti koji nisu navedeni pod * baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod * odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod *, * i * drvo koje nije navedeno pod * otpad od čišćenja dimnjaka otpad od čišćenja dimnjaka ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na biorazgradivi otpad biorazgradivi otpad zemlja i kamenje zemlja i kamenje ostali otpad koji nije biorazgradiv ostali otpad koji nije biorazgradiv otpad s tržnica otpad s tržnica glomazni otpad glomazni otpad komunalni otpad koji nije specificiran na OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.) komunalni otpad koji nije specificiran na POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE VRSTA NAZIV INSTALIRANI NAMJENA - Str 118 od 168

119 Viličar UREĐAJA/OPREME PROIZVOĐAČA i TIP Jungheinrich TFG 545 KAPACITET (tona/dan) - Manipulacija otpadom Kontejner Tehnix 7m 3 - Skladištenje otpada Kontejner Tehnix 20m 3 - Skladištenje otpada Kontejner Tehnix 36m 3 - Skladištenje otpada IBC 1000 litara Tipski - Skladištenje otpada Pallet box Stražaplastika - Skladištenje EE otpada Spremnici tipa Pallet box Stražaplastika - Skladištenje akumulatora i baterija Abroll cisterna - 12 m 3 Skladištenje tekućeg otpada OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA Tehnološki proces skladištenja otpada obavlja se na način da se otpad odvojeno skladišti po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. Nakon što se otpad prihvati, vizualno se pregleda te obavi kontrola prateće dokumentacije, otpad se privremeno skladišti u prednjem dijelu skladišnog prostora. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada, opremljeno je primarnim spremnicima za skladištenje otpada. Big Bag vreće se koriste za skladištenje krutog otpada (plastika, papir, staklo i slično), te se IBC spremnici, bačve i Abroll cisterna koriste za skladištenje tekućeg i muljevitog otpada. IBC spremnici i bačve se nalaze na tankvani koja može zaprimiti 110% kapaciteta svakog primarnog spremnika. Kako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje skladištenje i krutog otpada (staklenog, plastičnog, drvnog), takav otpad skladišti se osim u spremnicima, i u rasutom stanju, budući da je podna površina skladišta otporna na djelovanje otpada koji se skladišti, te isti neće utjecati na okoliš, vodu i tlo, a također se za skladištenje djelomično koriste i primarni spremnici. U rasutom stanju skladišti se balirani otpad te izdvojeno od njega i građevni otpad u za to predviđeni dio skladišta površine cca 50 m 2. Tekući i muljeviti otpad se nalazi na mobilnim tankvanama te u IBC spremnicima od 1000 litara koji imaju sustav sigurnog punjenja i pražnjenja. Tekući otpad se također skladišti u Abroll cisterni koja ima dvoplašnu stijenku stoga ne zahtijeva upotrebu sekundarnog spremnika. Takav način skladištenja otpada se u praksi pokazao kao najefikasniji jer se lagano može manipulirati otpadom. Otpad dolazi u skladište nakon što je obavljeno vaganje otpada na ovlaštenoj vagi s kojom tvrtka Eko komunalije plus d.o.o. ima ugovor o vaganju. Str 119 od 168

120 MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA Nadzor tehnološkog procesa Nadzor tehnološkog procesa Skladištenja otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R12 obavlja osoba odgovorna za gospodarenje otpadom. Odgovorna osoba imenovana je Odlukom direktora tvrtke. Nadzorom se osigurava provjera ispravnosti uređaja i opreme te obavljanje tehnološkog procesa sukladno načinu gospodarenja otpadom. Sustav upravljačkog nadzora metoda sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa rada za obavljanje tehnološkog procesa skladištenja. Mjere upravljačkog nadzora procesa skladištenja otpada podrazumijevaju vizualni pregled svake pošiljke otpada sakupljačkog podrijetla prije njezinog prihvata u skladište, a svaku pošiljku mora pratiti popunjeni Prateći list. Svaka količina sakupljenog otpada koji se skladišti upisuje se u odgovarajući Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) za svaku vrstu otpada posebno, a uz podatak u Očevidnik mora postojati primjerak pratećeg lista. Upute za rad Pri preuzimanju otpada na skladištenje provjeriti dokumentaciju o otpadu - Prateći list, je li ispravno popunjen te ovjeren od strane osobe koje predaje otpad. Provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se skladišti. Napraviti vizualni pregled otpada kojeg se preuzima na skladištenje kako bi se ustanovilo radi li se o otpadu koji je naveden/deklariran u Pratećem listu. Svaku vrstu otpada skladištiti odvojeno po svojstvu i vrsti, na za to predviđenom i označenom mjestu. Str 120 od 168

121 Tablica 6.A7. br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA 7. Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R11 KLJUČNI BROJ OTPAD KOJI ULAZI U PROCES PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES NAZIV OTPADA drugi način otpadna plastika (isključujući ambalažu) KLJUČNI BROJ OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA NAZIV OTPADA A7 drugi način otpadna plastika (isključujući ambalažu) plastika i guma otpad od sredstava za konzerviranje materijali neprikladni za potrošnju ili preradu drugi način otpad od sredstava za konzerviranje materijali neprikladni za potrošnju ili preradu drugi način Str 121 od 168

122 muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način materijali neprikladni za potrošnju ili preradu otpad od sredstava za konzerviranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način materijali neprikladni za potrošnju ili preradu otpad od sredstava za konzerviranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina Str 122 od 168

123 otpad od destilacije alkohola materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način drugi način sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na otpad od destilacije alkohola materijali neprikladni za potrošnju ili preradu muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka drugi način drugi način sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na Str 123 od 168

124 mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod drugi način otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod drugi način otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) otpad od završne obrade koji nije otpad od završne obrade koji nije Str 124 od 168

125 naveden pod * naveden pod * otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana otpad od prerađenih tekstilnih vlakana drugi način muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod otpadna plastika otpad od aditiva koji nije naveden pod * otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana otpad od prerađenih tekstilnih vlakana drugi način muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod otpadna plastika otpad od aditiva koji nije naveden pod * Str 125 od 168

126 otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod * kruti otpad koji nije naveden pod * muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod * otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod * kruti otpad koji nije naveden pod * muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod * Str 126 od 168

127 otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod * otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod * otpadne tinte koje nisu navedene pod * otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod * otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod * otpadne tinte koje nisu navedene pod * Str 127 od 168

128 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod * otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod * fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod * otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod * fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra Str 128 od 168

129 fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod * fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod * otpad od prerade šljake otpad od prerade šljake željezo i legure koje sadrže željezo neprerađena šljaka neprerađena šljaka željezo i legure koje sadrže željezo kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod * Str 129 od 168

130 ogorine ogorine željezo i legure koje sadrže željezo istrošene anode istrošene anode otpadna glinica otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod obojeni metali otpadna glinica otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod Str 130 od 168

131 ostale čestice i prašina šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje ostale čestice i prašina šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje obojeni metali šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje obojeni metali Str 131 od 168

132 ostale čestice i prašina otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje kruti otpad od obrade plina ostale čestice i prašina ostale čestice i prašina otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje šljaka i plutajuća nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje kruti otpad od obrade plina ostale čestice i prašina Str 132 od 168

133 otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * otpadne anode prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod * otpadne anode prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod * Str 133 od 168

134 šljaka iz visoke peći šljaka iz visoke peći željezo i legure koje sadrže željezo nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * željezo i legure koje sadrže željezo korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * željezo i legure koje sadrže željezo prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod * ostale čestice koje nisu ostale čestice koje nisu Str 134 od 168

135 navedene pod * navedene pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * šljaka iz visoke peći šljaka iz visoke peći obojeni metali nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * obojeni metali Str 135 od 168

136 korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod * obojeni metali otpadna veziva koja nisu navedena pod * otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod * otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla staklo čestice i prašina čestice i prašina Str 136 od 168

137 otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod * otpadno staklo koje nije navedeno pod * otpad od pripreme mješavine prije termička obrade, koji nije naveden pod * otpadno staklo koje nije navedeno pod * staklo kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod * otpadna mješavina otpadna mješavina Str 137 od 168

138 pripremljena prije termičke obrade pripremljena prije termičke obrade odbačeni kalupi odbačeni kalupi obojeni metali otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod i otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod * otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod i Str 138 od 168

139 kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod * kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod * strugotine plastike strugotine plastike plastika i guma otpad od zavarivanja otpad od zavarivanja željezo i legure koje sadrže željezo otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije Str 139 od 168

140 naveden pod * naveden pod * istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod * istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod * željezo i legure koje sadrže željezo papirna i kartonska ambalaža papirna i kartonska ambalaža papir i karton plastična ambalaža plastična ambalaža drvena ambalaža plastika i guma drvena ambalaža drvo koje nije navedeno pod * Str 140 od 168

141 višeslojna (kompozitna) ambalaža višeslojna (kompozitna) ambalaža papirna i kartonska ambalaža plastična ambalaža drvena ambalaža metalna ambalaža višeslojna (kompozitna) ambalaža staklena ambalaža tekstilna ambalaža papir i karton željezo i legure koje sadrže željezo obojeni metali plastika i guma staklo drvo koje nije navedeno pod * tekstili staklena ambalaža staklena ambalaža staklo Str 141 od 168

142 tekstilna ambalaža tekstilna ambalaža tekstili apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod * apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod * papir i karton željezo i legure koje sadrže željezo plastika i guma tekstili otpadne gume otpadne gume plastika i guma kočne obloge koje nisu navedene pod * kočne obloge koje nisu navedene pod * željezo i legure koje sadrže željezo antifriz tekućine koje nisu antifriz tekućine koje nisu Str 142 od 168

143 navedene pod * navedene pod * spremnici za tekući plin spremnici za tekući plin željezo i legure koje sadrže željezo plastika plastika plastika i guma staklo staklo staklo komponente koje nisu specificirane na komponente koje nisu specificirane na željezo i legure koje sadrže željezo obojeni metali plastika i guma staklo tekstili Str 143 od 168

144 odbačena oprema koja nije navedena pod * do * komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod * odbačena oprema koja nije navedena pod * do * željezo i legure koje sadrže željezo obojeni metali plastika i guma staklo tekstili komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod * željezo i legure koje sadrže željezo obojeni metali plastika i guma staklo tekstili anorganski otpad koji nije naveden pod * anorganski otpad koji nije naveden pod * Str 144 od 168

145 organski otpad koji nije naveden pod * alkalne baterije (osim *) ostale baterije i akumulatori obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod * ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod * organski otpad koji nije naveden pod * alkalne baterije (osim *) ostale baterije i akumulatori obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod * ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod * željezo i legure koje sadrže željezo obojeni metali Str 145 od 168

146 obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod * obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod * plastika plastika plastika i guma mješavine bitumena koje nisu navedene pod * kabelski vodiči koji nisu navedeni pod * izolacijski materijali koji nisu navedeni pod * i * građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * mješavine bitumena koje nisu navedene pod * kabelski vodiči koji nisu navedeni pod * obojeni metali plastika i guma izolacijski materijali koji nisu navedeni pod * i * građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod * Str 146 od 168

147 miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod *, * i * željezo i legure koje sadrže željezo plastika i guma staklo drvo koje nije navedeno pod * pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo koji nije naveden pod * prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada pepeo i šljaka s rešetke ložišta koji nisu navedeni pod * lebdeći pepeo koji nije naveden pod * prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada Str 147 od 168

148 muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod * gorivi otpad koji nije naveden pod * i * mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod * gorivi otpad koji nije naveden pod * i * mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće Str 148 od 168

149 kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja istrošeni aktivni ugljen zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača ostale frakcije koje nisu navedene pod * muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod * kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja istrošeni aktivni ugljen zasićene ili istrošene smole od ionske izmjene otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača ostale frakcije koje nisu navedene pod * muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod * Str 149 od 168

150 papir i karton plastika i guma staklo tekstili drvo koje nije navedeno pod * papir i karton plastika i guma staklo drvo koje nije navedeno pod * tekstili minerali (npr. pijesak, minerali (npr. pijesak, Str 150 od 168

151 kamenje) gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * kamenje) gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod * papir i karton papir i karton papir i karton staklo staklo staklo biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina Str 151 od 168

152 odjeća odjeća tekstil tekstili tekstili tekstil jestiva ulja i masti boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod * deterdženti koji nisu navedeni pod * baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod * jestiva ulja i masti boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod * deterdženti koji nisu navedeni pod * baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod * odbačena električna i odbačena električna i Str 152 od 168

153 elektronička oprema, koja nije navedena pod *, * i * elektronička oprema, koja nije navedena pod *, * i * željezo i legure koje sadrže željezo obojeni metali plastika i guma drvo koje nije navedeno pod * drvo koje nije navedeno pod * drvo koje nije navedeno pod * plastika plastika ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na biorazgradivi otpad plastika i guma ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na biorazgradivi otpad Str 153 od 168

154 ostali otpad koji nije biorazgradiv ostali otpad koji nije biorazgradiv otpad s tržnica papir i karton otpad s tržnica plastika i guma drvo koje nije navedeno pod * glomazni otpad papir i karton željezo i legure koje sadrže željezo obojeni metali glomazni otpad plastika i guma staklo drvo koje nije navedeno pod * tekstili ostali produkti procesa (energija, tehnološka voda i dr.) Tehnološka voda Str 154 od 168

155 POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE NAZIV INSTALIRANI VRSTA PROIZVOĐAČA i KAPACITET UREĐAJA/OPREME TIP (tona/dan) NAMJENA Sortirna traka Tehnix T-10 - Sortiranje otpada Mlin Bonfiglioli 48 t/dan Pokretna drobilica EuRec Z85 48 t/dan Sitno mljevenje otpadne plastike Usitnjavanje otpadnog drveta, plastike, betona Preša Averman - Prešanje otpada Hidraulička preša za baliranje Automatska preša s preforatorom Belišće - Prešanje otpada Tehnix - Prešanje otpada Transporter SB 31/ x800 mm Transport otpada OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA Sortiranje miješanog ambalažnog otpada Miješani ambalažni otpad, i druge vrste otpada preuzimaju se od pravnih osoba te ponekad i fizičkih osoba na skladište. Kamion se prvo važe na vagama ugovorenih partnera, a zatim se otpad istovara na mjesto predviđeno za privremeno skladištenje prije sortiranja. Nakon toga sukladno dinamici i ljudskom kapacitetu, otpad se ručno razvrstava po vrstama u za to predviđene boksove, vreće, kontejner. Otpad koji nije prikladna za reciklažu (primjese, neiskoristivi ostaci, višeslojna plastika), odvaja se u kontejner te kad se skupe dovoljne količine predaje se ovlaštenim tvrtkama na zbrinjavanje. Za proces sortiranja koristi se sortirna traka na kojoj djelatnici ručno sortiraju otpad na traci. Sortirna traka je oprema kojom se otpad lakše transportira od djelatnika do djelatnika. Svaki djelatnik odvaja svoju vrstu otpada za što prije procesa sortiranja dobije upute od odgovorne osobe za gospodarenje otpadom. Korisni otpad iz bokseva i vreća koji je presortiran po vrstama i kvaliteti predaje se ovlaštenom oporabitelju. Mehanička obrada Otpad se nakon prihvata mehanički obrađuje uređajima i opremom namjenjenom mehničkoj obradi. Komadi otpada koji su veći od 30 cm * 30 cm prvo se melju uređajem EuRec Z85. Frakcije drveta i plastike većih gabarita ukoliko zadovoljavaju uvjete krajnjeg oprabitelja šalju se na daljnju oporabu. Str 155 od 168

156 Plastični otpad HDPE se dodatno melje na uređaju Bonfiglioli kako bi se dobila sitnija frakcija plastike te se postigla bolja tržišna vrijednost materijala jer se na taj način navedeni otpad može koristiti direktno u proizvodnji. Cilj mehaničke obrade je: Izdvajanje iskoristivih komponenti iz otpada koje se kasnije mogu oporabiti u postrojenjima za oporabu ili ponovo uprabiti Izdvajanje neiskoristivih komponenti iz otpada koje se kasnije zbrinjavaju nekim od propisanih postupaka zbrinjavanja otpada Ručno razdvajanje (sortiranje) otpada po vrstama i ključnim brojevima Smanjivanje volumena otpada (rezanje), radi boljeg iskorištenja skladišnog prostora, prijevoza ili isporuke na oporabu i zbrinjavanje Usitnjavanje otpada radi lakšeg skladištenja, prijevoza i oporabe Muljeviti i tekući otpad se prepumpava iz manjih ambalaža u veće ambalaže (IBC spremnike od 1000 litara, auto-cisterne ili u prijevozno sredstvo ugovorenog partnera) te se ambalaža ponovo koristi te izlazi iz procesa pod KB ili ukoliko je neiskoristiva izlazi pod KB Takva ambalaža se obrađuje na način da se ručno pili kružnom pilom te joj se tako smanjuje volumen. Deambalažiranje Proces deambalažiranja se odnosi na sve vrste otpada koje se mogu pojaviti u tehnološkom procesu. Proces obuhvaća odvajanje ambalaže koja se može ponovo koristiti (KB ) te odvajanje ambalaže koja se ne može koristiti (KB ). Izdvajanje otpada KB obuhvaća sve vrste ambalaža u kojima se otpad može transportirati (staklena, plastična, metalna, drvena, tekstilna...). Nakon navedenog procesa, takav otpad se može sortirati te odvojiti otpad po kategorijama iz grupe 15. Dopušteni kapacitet procesa iznosi t/god računajući kapacitet sortiranja na sortirnoj traci od 48 tona po danu * 250 radnih dana uzimajući u obzir da istovremeno drugi djelatnici mogu raditi na deambalažiranju ostalog otpada, te mehanićkoj obradi. Teorijski najveći kapacitet iznosi 6t/h * 24 radnih sati = 144 t/dan * 365 dana = t/god MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA Nadzor tehnološkog procesa Nadzor tehnološkog procesa Razmjene otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1 - R11 obavlja osoba odgovorna za gospodarenje otpadom, a podrazumijeva osiguranje provjere ispravnosti uređaja i opreme te obavljanje tehnološkog procesa sukladno načinu gospodarenja otpadom propisanom u Zakonu i Pravilniku o gospodarenju otpadom. Sustav upravljačkog nadzora metoda sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa za rad pri obavljanju ovog tehnološkog procesa. Operater provodi sve potrebne mjere održavanja i servisiranja uređaja i opreme te vodi računa o Str 156 od 168

157 njihovoj ispravnosti, a sve u skladu s posebnim propisima zaštite na radu i zaštite od požara. Upute za rad Upute za rad pri obavljanju tehnološkog procesa Razmjene otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1 - R11 sastavlja osoba odgovorna za gospodarenje otpadom, a sadrže način obveznog postupanja radnika osposobljenih za rad na siguran način. Pri obavljanju ovog tehnološkog procesa, moraju se provoditi sigurnosno-preventivne mjere kao što su mjere održavanja i servisiranja uređaja i opreme za postupak oporabe pod oznakom R12 te opisanog tehnološkog procesa pod oznakom A6 iz ovog Elaborata. Str 157 od 168

158 OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE Tablica 7. ZRAK VODA MORE TLO SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA OSTALO OBVEZA Ne postoji postupak koji bi podlijegao obvezi praćenja emisija u zrak. Ne postoji postupak koji bi podlijegao propisima iz područja zaštite voda. Ne postoji postupak koji bi podlijegao propisima iz područja zaštite mora. Ne postoji postupak koji bi podlijegao propisima iz područja zaštite tla. Pojavljuju se samo komunalne otpadne vode kojima gospodari komunalno društvo u ime jedinice lokalne samouprave, a vode koje nastaju na dvorištu, ispuštaju se preko separatora za odvajanje ulje/voda. Ne podliježe Okolišnoj dozvoli, Procjeni utjecaja niti obvezi praćenja emisija SIGURNOSNO-PREVENTIVNE MJERE Osim sigurnosno-preventivnih mjera i nadzora tehnoloških procesa, provodit će se i sljedeće: odgovorna osoba provodi edukaciju djelatnika o zaštiti okoliša i zaštiti na radu, periodični pregled ispravnosti opreme i uređaja, u slučaju izlijevanja opasnih tvari iz strojeva i uređaja, odmah nanijeti piljevinu ili drugo apsorpcijsko sredstvo, kretanje vozila mora biti isključivo u funkciji gospodarenja otpadom, obvezno je postupanje prema posebnim propisima zaštite na radu i zaštite od požara, upoznati radnike s mjerama zaštite okoliša i postupanju u slučaju izvanrednih događaja. Str 158 od 168

159 V. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA Str 159 od 168

160 Str 160 od 168

161 VI. SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA Organizirani odlazak vozača i vozila po dogovoru s proizvođačem/posjednikom otpada A1a S Prikupljanje otpada IS Interventno prikupljanje otpada A2 A1b Prihvat otpada A3 PU Priprema za ponovnu uporabu A6 R13 Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1 do R12 A4 A5 A7 R3 Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (uključujući kompostiranje i druge R5 Recikliranje/ obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala R12 Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1 - R11 A6 R13 Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1 do R12 Gotov proizvod Str 161 od 168

162 VII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA Nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom, prostor će se dovesti u prvobitno stanje. Dovođenje prostora u prvobitno stanje uključuje pražnjenje, čišćenje te predaju otpada ovlaštenoj osobi. Krajnji cilj je uklanjanje i isporuka svih vrsta otpada zaostalih na skladištu, kao i otpada koji nastane čišćenjem prostora. U svrhu zatvaranja skladišta i postrojenja za obradu otpada provest će se sljedeće aktivnosti: 1. obustavu rada procesa skladištenja, druge obrade i oporabe otpada 2. pražnjenje građevine za skladištenje otpada i spremnika za otpad, 3. uklanjanje i predaja otpada ovlaštenim osobama za gospodarenje otpadom i 4. čišćenje opreme i uređaja te građevine skladišta koje će se prenamijeniti ili ukloniti. Rok za provedbu navedenih mjera je godinu dana nakon zatvaranja, odnosno, nakon prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola. Str 162 od 168

163 VIII. IZRAČUNI a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA Skladišni prostor ima nepropusni pod s padovima prema kanalici koja je spojena s nepropusnim šahtom te je ispod šahta ugrađen separator prije sustava javne odvodnje. Skladišni prostor je opremljen skundarnim spremnicima (mobilnim tankvanama). PREDMET IZRAČUNA Izračunata zapremnina sekundarnog spremnika (VSS) PROSTORNE DIMENZIJE /m a= 1,4 b= 3,1 c= 0,5 IZRAZ ZA IZRAČUN ZAPREMNINA /m 3 VSS1= a * b * c VSS= 2.2 m 3 Najveća dopuštena zapremnina najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini sekundarnog spremnika (VPSmax) Izračunata zapremnina najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini sekundarnog spremnika (VPS) Najveća dopuštena zapremnina svih spremnika koje se nalaze na slijevnoj površini (V PSmax) Izračunata zapremnina svih primarnih spremnika koji se nalaze na slijevnoj površini sekundarnog spremnika (V PS) - VPsmax = VSS/1,1 2 m 3 - VPS= π * r 2 * h - - V PSmax = VSS / 0,25 8,8 m 3 2 m 3 V PS = VPS1 + VPS2 V PS = 2 m 3 Dopušteno je skladištiti na slijevnoj površini sekundarnog spremnika u najvećem primarnom spremniku najviše 2 m 3 tekućeg otpada i u svim spremnicima zajedno najviše 25 m 3 tekućeg otpada. Str 163 od 168

164 SKICA MOBILNE TANKVANE Str 164 od 168

165 b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA OTPADA Zapremine ukupnog i korisnog prostora skladišta uz 75 % neto iskoristivosti prostora su: Ukupna veličina pogona: 3200 m 2 (1350 m 2 skladišnog prostora m 2 pogona za oporabu). Ukupna zapremina skladišnog prostora je 1350 m 2, prosječne iskoristive visine do 4 m pa je to 5400 m 3. Korisni prostor skladišta je 5400 m 3 * 75% = 4050 m 3. Kapacitet R12 postupka se određuje prema kapacitetu radne snage za sortiranje i pripremu otpada koji je cca 6 t na sat, te tako dobijemo kapacitet od 6 t/h * 8 radnih sati = 48 t/dan * 250 radnih dana = t/god Teoretski kapacitet R12 postupka određen je radom u 3 smjene po 8 sati te dobijemo kapacitet od: 6t/h * 24 radnih sati * 250 radnih dana = t/god. Str 165 od 168

166 PRILOZI Prilog 1.: Rješenje ovlaštenog projektanta o članstvu u komori Str 166 od 168

167 Str 167 od 168