KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "KARDIOVASKULARNIH BOLESTI"

Транскрипт

1 Evropski centar za mir i razvoj Terazije Beograd, Serbia ECPD Headquarters European Center for Peace and Development Centre Européen pour la Paix et le Développement Centro Europeo para la Paz y el Desarrollo Европейский центр мира и развития Beograd, 12. mart Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Beograd - ECPD Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja (Podgorica), u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravlja Srbije, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Univerzitetom u Berlinu (Nemačka), VAMK Univerzitetom (Finska), Long Island Univerzitetom (USA), Medicinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, Fakultetom medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Nacionalnim institutom za javno zdravlje Italije, Nacionalnom školom javnog zdravlja Grčke, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), Svetskom federacijom za srce (WHF) i Evropskom asocijacijom za kardiovaskularnu prevenciju i rehabilitaciju (EACPR), organizuje XII MEĐUNARODNU LETNJU ŠKOLU O KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA SA GLAVNOM TEMOM PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN KARDIOVASKULARNIH BOLESTI (Hotel Splendid Budva, jun 2020.) Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv za učešće u radu XII ECPD Međunarodne letnje škole o kardiovaskularnim bolestima (nadalje: Škola), koju ECPD već tradicionalno organizuje sa ciljem da unapredi znanje pružalaca usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalista kardiologije i drugih specijalnosti u oblasti najnovijih naučnih i tehnoloških dostignuća i smernica za prevenciju i lečenje kardiovaskularnih bolesti. Tokom petodnevnog Programa razmatraće se najnovija istraživanja, tehnološka dostignuća, studije slučaja, kao i smernice i savremene mogućnosti prevencije, ranog otkrivanja i tretmana kardiovaskularnih bolesti. Škola je namenjena lekarima primarne zdravstvene zaštite i specijalistima (kardiolozi, endrokrinolozi, internisti, pedijatri i drugi). Predsednik saveta Škole je akademik prof. dr Vladimir Kanjuh, SANU, Beograd, direktor Škole je akademik prof. Nathan D. Wong, Univerzitet Kalifornija, SAD, a 1 Phone: , , , Fax: , ,

2 kodirektori su prof. dr Ian Graham, Trinity College, Irska, akademik prof. dr Miodrag Ostojić, SANU i akademik prof. dr Duško Vulić, Univerzitet u Banja Luci. Škola je akreditovana od strane European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) sa 23 boda KME za učesnike. Od strane Zdravstvenog saveta Srbije Škola je akreditovana sa 14 bodova za predavače i 7 bodova za učesnike. Akreditacioni broj Škole je А /19. Neophodnost i opravdanost ove edukacije potvrđuje činjenica da, uprkos smernicama za lečenje akutnog koronarnog sindroma, srčane slabosti, atrijalne fibrilacije i prevencije kardiovaskularnih bolesti, mnogi pacijenti, posebno u regionu Jugoistočne Evrope, ostaju neadekvatno tretirani kada je reč o faktorima rizika akutnog koronarnog sindroma, srčanoj slabosti ili atrijalnoj fibrilaciji i pridržavanje tretmana nije optimalno. Najnovija istraživanja iz EUROASPIRE III i EUROASPIRE IV pokazuju da mnoge osobe sa preegzistirajućom koronarnom bolešću nisu na preporučenoj terapiji i postoje značajne razlike u obrascima tretmana između regiona, čak i u okviru ograničenih geografskih regiona kao što je region Jugoistočne Evrope. Podaci često pokazuju da i pored toga što tretman individualnih faktora rizika može biti adekvatan, kombinovani tretman i postignuti cilj kod multiplih faktora rizika, kao što su LDL-C, krvni pritisak i nivo A1c zajedno sa dijabetesom, često je nedovoljan i zahteva implementaciju sistemskih napora usmerenih na sve faktore rizika u primarnoj i u sekundarnoj prevenciji. PRELIMINARNI PROGRAM Programom Škole obuhvaćene su sledeće glavne teme: Morfološko-kliničke korelacije u kardiologiji (II edukativni Kviz Interaktivno nagradno takmičenje učesnika Škole) Nove američke smernice za prevenciju kardiovaskularnih bolesti Evropske preporuke za prevenciju kardiovaskularnih bolesti Strategije za optimalno smanjenje rizika od KVB kod dijabetesa Procena kardiovaskularnog rizika Evropski naspram američkog pristupa Dijabetes Melitus tipa 2 i kardiovaskularne bolesti Epidemija gojaznosti: strategije za prevenciju i kontrolu Američke preporuke za holesterol i nove terapije Smernice Evropskog društva kardiologa za menadžment dislipidemije Epidemija gojaznosti u svetu Kardiodijbetologija: Vreme za novu disciplinu Psihosocijalni faktori i kardiovaskularne bolesti Revizija kardiovaskularnih rizičnih faktora u sekundarnoj prevenciji Epidemiologija atrijalne fibrilacije: tradicionalni i netradicionalni faktori Menadžment hipertenzije Evropske naspram novih američkih preporuka Novi pravci u antikoagulantnoj terapiji kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom Šta je novo u tretmanu rezistetne hipertenzije Prevencija i tretman srčane insuficijencijе 2

3 Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika Prehospitalna fibrinoliza i primarni PCI za tretman STEMI Akutni koronarni sindrom optimizacija ranog menadžmenta kod invanzivno tretiranih pacijenata Tetralogija i Pentalogija Fallot: Morfologija, formalna geneza, hemodinamika, komplikacije, Blalock Thomas Taussig ova palijativna anastomoza, radikalna korekcija i njene posledice u starijem uzrastu (USMO) Najbolja međunarodna praksa u prevenciji, lečenju i kontroli kardiovaskularnih bolesti Hipertenzija kod dece i prevencija i kontrola kardiovaskularnih bolesti Nove preporuke za revaskularizaciju miokarda Rana dijagnoza ateroskleroze i ishemične srčane bolesti Uloga stres ehokardiografije u otkrivanju ishemije miokarda u kliničkoj praksi nove granice i nova ispitivanja Revaskularizacija miokarda vođena stratifikacijom rizika Proširenje indikacija za transkatetersku implantaciju aortne valvule (TAVI) PREDAVAČI Akademik prof. dr Nathan D. Wong, Univerzitet Kalifornija, Irvine, SAD Prof. dr Ian Graham, Trinity College, Irska Akademik prof. dr Vladimir Kanjuh, SANU, Beograd Akademik prof. dr Miodrag Ostojić, SANU, Beograd Akademik prof. dr Senka Mesihović-Dinarević, Predsednik Odbora za kardiovaskularnu patologiju ANU BiH Akademik prof. dr Duško Vulić, dopisni član ANURS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci Prof. dr Dan Gaita, Univerzitet za medicinu i farmaciju, Temišvar, Rumunija Prof. dr Mirza Dilić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu Prof. dr Milan Nedeljković, Klinički Centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd Prof. dr Zlatko Fras, Univerzitetski klinički centar Ljubljana, Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani Prof. dr Branko Beleslin, Klinika za kardiologiju Kliničkog centra Srbije Prof. dr Milica Lazović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Prof. dr Marina Deljanin Ilić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Direktor Instituta Niška Banja Radon Prof. dr Ivan Tasić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu ORGANIZACIJA ŠKOLE Nastava se održava svakog dana od 9 do 15 časova. U sklopu predavanja planirani su i specijalizovani workshop-ovi sa panel diskusijama i prezentacijom slučajeva iz prakse, na komparativnom principu SAD, iskustva iz zemalja EU i zemalja Balkana. 3

4 Polaznici ECPD Međunarodne letnje škole dobijaju odgovarajući materijal i literaturu potrebnu za efektivnije praćenje Škole. Autorizovana izlaganja će biti objavljena u II knjizi Kardiološke škole ECPD Univerziteta za mir UN. CERTIFIKAT ŠKOLE Polaznici Škole dobijaju međunarodno i nacionalno akreditovan Certifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (od strane Zdravstvenog saveta Srbije Škola je akreditovana sa 14 bodova za predavače i 7 bodova za učesnike) i Certifikat European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) sa 23 boda KME. PRIJAVA ZA UČEŠĆE I KOTIZACIJA Kotizacija za učešće u radu ECPD Međunarodne letnje škole iznosi 590 EUR. Za uplatu Kotizacije do 30. aprila godine odobrava se popust u iznosu od 10%. Prijavu za učešće u radu Škole dostaviti na adresu: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Terazije 41, Beograd; tel: ; fax: , i website: SMEŠTAJ ZA UČESNIKE ŠKOLE Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija je za učesnike Škole obezbedio smeštaj u Hotelu Splendid u Budvi (www. montenegrostars.com, tel: ), u kojem se Škola i održava, po beneficiranim cenama na bazi polupansiona: 148 EUR po danu za smeštaj u jednokrevetnim sobama i 104 EUR po osobi za smeštaj u dvokrevetnim sobama. Uz ovaj poziv prilažemo Obrazac za rezervaciju smeštaja, sa preporukom da rezervaciju izvršite preko Sekretarijata ECPD. U očekivanju vaše prijave i učešća u radu Škole, srdačno Vas pozdravljamo. PREDSEDNIK SAVETA ŠKOLE (Akademik Vladimir Kanjuh) DIREKTOR ŠKOLE (Prof. dr Nathan D. Wong) IZVRŠNI DIREKTOR ECPD (Prof. dr Negoslav Ostojić) KODIREKTORI ŠKOLE (Prof. dr Ian Graham) (Akademik Duško Vulić) (Akademik Miodrag Ostojić) 4

5 EVROPSKI CENTAR ZA MIR I RAZVOJ (ECPD) UNIVERZITETA ZA MIR UJEDINJENIH NACIJA XII ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA O KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA SA GLAVNOM TEMOM PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN KARDIOVASKULARNIH BOLESTI (Hotel Mediteran Budva, jun 2020.) PRIJAVNI LIST 1. Ime i prezime 2. Školska sprema 3. Specijalnost 4. Organizacija (naziv, adresa, telefon) 5. Radno mesto ili funkcija 6. Adresa za korespondenciju (ako je drugačija od navedene) 7. Telefon Fax adresa: 8. Broj licence: Prijavni list dostaviti Evropskom centru za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Terazije 41, Beograd; tel: ; fax: , ; i website: Uplatu kotizacije u iznosu od 590 EUR izvršiti na račun ECPD. U vezi sa instrukcijama za plaćanje i izdavanjem profakture obratiti se Finansijskoj službi ECPD na tel: , i Mesto i datum Kandidat 5

6 INFORMACIJA O SMEŠTAJU UČESNIKA XII ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA O KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA SA GLAVNOM TEMOM PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN KARDIOVASKULARNIH BOLESTI (Hotel Mediteran Budva, jun 2020.) Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija organizator XII ECPD Međunarodne letnje škole o kardiovaskularnim bolestima, obezbedio je po beneficiranim cenama smeštaj učesnika u Hotelu Splendid u Budvi: VRSTA SOBE VRSTA USLUGE CENA SMEŠTAJA PO OSOBI jednokrevetna soba polupansion 148 EUR dvokrevetna soba polupansion 104 EUR Molimo Vas da prijavu za rezervaciju smeštaja dostavite Sekretarijatu ECPD, Terazije 41, Beograd, fax: , i SEKRETARIJAT ECPD Molimo Vas da rezervaciju smeštaja izvršite blagovremeno dostavljanjem sledećih podataka: Ime i prezime: Želim smeštaj u 1/1 sobi u 1/2 sobi Datum dolaska: Datum odlaska: Mesto i datum Potpis 6