2021/2022. ЛЕТОПИС. Музичка школа Коста Манојловић Београд Земун

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "2021/2022. ЛЕТОПИС. Музичка школа Коста Манојловић Београд Земун"

Транскрипт

1 2021/2022. ЛЕТОПИС Музичка школа Коста Манојловић Београд Земун

2 САДРЖАЈ РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНОГ РАДА... 4 ЧЛАНОВИ УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА, ТИМОВА, ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА, ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ... 5 НАГРАЂЕНИ НАСТАВНИЦИ... 1 КОНЦЕРТНА ДЕЛАТНОСТ - САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА... 3 ЗЕМУНСКЕ МУЗИЧКЕ ВЕЧЕРИ... 7 НАГРАДЕ УЧЕНИКА ОСНОВНА ШКОЛА СРЕДЊА ШКОЛА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА... 14

3

4 РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНОГ РАДА Календар рада за школску 2021/2022. годину Рад у основној музичкој школи је организован у складу са Правилником о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 6/20), Рад у средњој музичкој школи је организован у складу са Правилником о календару образовно-васпитног рада средњишкола за школску 2021/2022. годину ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 6/20) Организациона структура школе

5 Чланови управних, руководећих и саветодавних органа, тимова, Педагошког колегијума, одељенске старешине средње школе и стручни сарадници САВЕТОДАВНА ТЕЛА Савет родитеља Ученички парламент Чланови Школског одбора: Александар Буркерт - председник, Оливера Стамболић, Дина Хаџиомеровић, Војислав Недељковић, Милија Љубисављевић, Милкица Братић, представник родитеља Весна Шоуц, Милан Чавић, Мирјана Јовановић. У проширеном саставу су два ученика, четврог разреда средње школе Јованка Билановић и Ива Миливојевић Директор: мр Зорица Вукосављевић Помоћници директора: Александра Каралић (80%), Горан Стојановић (100%) и Нина Суботић (20%). Чланови Савета родитеља: Димитрије Големовић, Хана Николић, Тијана Глушица, Марија Милићевић Вуковић, Саша Вукотић, Ива Трајковић, Љиљана Ненадовић, Снежана Каран, Весна Шоуц, Јелена Штрбац, Маријана Вукајловић, Мина Грујин, Милан Чавић, Сандра Пантелић Чланови Ученичког парламента: I разред: Станков Страхиња, Вељановски Лена, Каменовић Сара II разред: Стакић Василије, Младеновић Филип, Николић Јелисавета III разред: Александров Иван, Петровић Димитрије, Тепеш Александар IV разред: Миливојевић Ива, Ђорђевић Андреј, Јованка Билановић - председник Јагода Анђелковић Љујић, координатор. Чланови стручних тимова

6 Педагошки колегијум: Синиша Радојчић Стручно веће наставника клавира Лидија Главић Стручно веће наставника клавира Жељка Симановић Стручно веће наставника клавира Александра Кијановић Стручно веће наставника гудачких инструмената Ема Мирчетић Стручно веће наставника дувачких инструмената Данијела Ракић Стручно веће наставника хармонике Андреј Јованић Стручно веће наставника гитаре Небојша Цвијановић Стручно веће наставника соло певања Хелена Гавроска одсек клавирских сарадника - корепетитора Ања Коцић Стручно веће наставника теоретских предмета Александра Самолов Стручно веће наставника општеобразовне наставе Бојана Дадић руководилац издвојеног одељења ВељкоРамадановић Душан Петровић Стручно веће наставника музичке продукције Одељенске старешине средње школе: I разред: II разред: III разред: IV разред: Александра Лазендић, Мирјана Јовичић и Србислава Вуков Оливера Стамболић, Душан Петровић и Весна Смиљанић Владимир Милојичић, Давид Атанацковић и Ивана Михаиловић Милош Родић, Драгана Поповић и Соња Ђукић Стручни сарадници: Психолог: Снежана Тодоровић Педагог: Јагода Анђелковић Љујић Нототекар: Марјана Гвоздић Медијатекар: Снежана Николић Нoтограф: Милица Филајдић

7 Стручни aктив за развојно планирање: Горан Стојановић, председник Зорица Вукосављевић Александра Каралић Ана Јовановић Небојша Цвијановић Снежана Николић, стручни сарадник Данијела Ракић Радојка Ивановић Милија Љубисављевић, представник локалне самоуправе Тим за самовредновање школе: Снежана Тодоровић, координатор Зорица Вукосављевић Јагода Анђелковић Љујић Снежана Милчић Милица Бабовић Оливера Стамболић Представник родитеља Љиљана Ненадовић Представник ученичког парламента Стакић Василије Мирјана Јовановић, представник родитеља Представник ученичког парламента Миливојевић Ива Стручни актив за развој Школског програма: Александра Каралић, председник Зорица Вукосављевић Милена Страхињић Ненад Ненић Владимир Николић Наташа Благојевић Блаженка Биочић Борислав Лаловић Весна Смиљанић Владислав Стајевић Тим за инклузивно образовање: Снежана Тодоровић, координатор Санда Драмићанин Јелена Бечејац Јагода Анђелковић Љујић Србислава Вуков Данијела Петровић Радојка Ивановић Представник родитеља Наташа Тепеш Представник локалне заједнице Милкица Братић Представник ученика Тепеш Александар Сретен Попарa Maријана Гвоздић

8 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва Мирјана Латић, координатор Александар Китановић Соња Ђукић Милан Димитријевић Представник родитеља Тијана Глушица Представник локалне заједнице Милкица Братић Представник ученика Николић Јелисавета Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Зорица Вукосављевић, координатор Неда Алексић Тијана Крстић Јелена Коматина Јагода Анђелковић Љујић Снежана Николић Представник родитеља: Хана Николић Представник локалне самоуправе: Војислав Недељковић Представник ученичког парламента: Иван Александров Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Јагода Анђелковић Љујић, координатор Зорица Вукосављевић Снежана Тодоровић Саша Петровић Весна Смиљанић Соња Ђукић Ивана Михаиловић Душан Димитријевић Тим за професионални развој и каријерно воћење ученика Јагода Љујић Анђелковић, координатор Александар Буркерт, Дина Хаџиомеровић, Јелена Вукајловић, Снежана Тодоровић, Представник родитеља Милан Чавић Представник локалне самоуправе Милија Љубисављевић ученик Јованка Билановић Представник родитеља Саша Вукотић Представник локалне самоуправе Милија Љубисављевић Представник ученичког парламента Андреј Ђорђевић

9 Задужени за школске инструменте: виолине, виоле Нина Прибићевић виолончела Наташа Благојевић контрабаси Борислав Лаловић хармонике Блаженка Биочић флауте Владислав Стајевић кларинети Горан Стојановић трубе Ведран Ненадовић обое Иван Кирн саксофони Бојан Вукелић хорне Александар Китановић тромбони Игор Илић Просторна организација У школску 2021/2021. годину уписано је 871 ученика ОМШ и 173 ученика СМШ, укупно 1044, што земунску музичку школу чини једном од две највеће школе у Србији. Школа своју делатност обавља у три зграде: у матичној згради, ул. Немањина бр. 9; у издвојеном одељењу Вељко Рамадановић, ул. Цара Душана бр. 143; у ОШ Лазар Саватић, ул. Кеј ослобођења бр. 27, где је организована општеобразовна настава. Главна зграда има добре услове за рад, изузимајући простор у поткровљу зграде који је накнадно дограђен. Школа је изграђена почетком седамдесетих година прошлог века, када је школа имала око 300 ученика. С обзиром да се број ученика утростручио у школи нема довољно простора за све наставне и ваннаставне активности, које би биле на добробит ученика. Због преоптерећености школа ради у три смене у главној згради, шест дана у недељи, од 8 до ч. и користи простор других школа. У току трајања школе, било је покушаја да се проблем са мањком простора реши уз помоћ Министарства просвете, али решење још није пронађено. Издвојено одељење ''Вељко Рамадановић'' се налази у кругу школе за слепу и слабовиду децу. Простор је дограђен и реновиран добротворном акцијом, почетком осамдесетих година прошлог века, за добробит слепе и слабовиде деце која су музички даровита. Настава се одвија у две смене, од понедељка до петка. У просторијама ОШ '' Лазар Саватић '' се одвија настава из општеобразовних предмета, три дана у недељи у послеподневној смени, понедељком, средом и петком. Проблем недостатка и преоптерећености простора је већ годинама евидентан. Узимањем на коришћење 4 учионице и сале за физичко васпитање у Основној школи Лазар Саватић остварени су услови за побољшање организације распореда наставе. То ће

10 ученицима средње школе, смањити број пауза између часова, скратити време боравка у школи и омогућити више времена за вежбање и учење, али и за друге ваннаставне активности. Кадровски услови рада У овој школској години наставу ће изводити 125 наставника и 5 стручних сарадника: 36 наставника клавира, 15 наставника виолине 7 наставника гитаре 7 наставника хармонике 4 наставника флауте 3 наставника соло певања 2 наставника виолончела 2 наставника кларинета 1 наставникa виоле 1 наставник контрабаса 1 наставник обое 1 наставник хорне 1 наставник саксофона 1 наставник трубе 1 наставник тромбона 11 наставника - корепетитора 1 наставник читања с листа 10 наставника предмета ООН 20 наставника теоретских предмета и музичке продукције и обраде звука 5 стручних сарадника Конкурс за сва упражњена радна места, биће објављен када се стекну услови, сходно рационализацији и распореду технолошких вишкова, на нивоу државе и у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС и Министарством финансија РС. Број наставника који је ангажован на одређено време или по Уговору о извођењу наставе не прелази 10% од броја запослених, чиме школа остаје у законском оквиру који је одобрен од стране Министарства финансија. Школа ће се придржавати Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и проследити надлежном Министарству попуњене обрасце ПРМ, за све наставнике и раднике који нису примљени по конкурсу.

11 НАГРАЂЕНИ НАСТАВНИЦИ НАГРАДА YIDAN PRIZE ПРОФ. ДАНИЈЕЛИ РАКИЋ Удружење Живојин Мишић у оквиру партнерства са Yidan Prize доделио је 25. септембра професорки наше школе Данијели Ракић Признање за изузетно каријерно постигнуће и допринос образовању. Професорка је била представник Србије и кандидат за престижну међународну образовну награду Yidan Prize. У току своје скоро тродеценијске педагошке каријере са својим ученицима је остварила 430 награда на многобројним домаћим и најпрестижнијим међународним такмичењима за хармонику у Србији, БиХ, Словенији, Португалији, Чешкој, Русији, Северној Америци, Аустрији, Аустралији, Италији, Казахстану, Литванији, Летонији, Швајцарској, Француској, Бугарској, Црној Гори, Великој Британији.

12 ГОДИШЊА НАГРАДА ЗМБШС ПРОФ. ЛИДИЈИ ГЛАВИЋ На седници скупштине Заједнице музичких и балетских школа Србије одржаној 2. новембра године, наша колегиница Лидија Главић је примила Годишњу награду ЗМБШС, за вишегодишње свестрано деловање у образовању младих талената и за несебичну љубав, пожртвовање, пријатељство и знање уложено у одрастање уметника. Ову престижну награду колегиници Лидији је уручила Слађана Шегавчић, председник ЗМБШС.

13 КОНЦЕРТНА ДЕЛАТНОСТ - САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ШАРЕНИЦА, РТС, 18. септембар У оквиру представљања ГО Земун, 18. септембра у емисији "Шареница" на РТC 1 каналу нашу школу су представили Зорица Вукосављевић, директорица школе и камерни дуо из класе проф. Тијане Крстић, у саставу Вук Вукајловић (гитара) и Дијана Драгосављевић (флаута и вокал). Камерни дуо је извео композицију Александра Сариевског Зајди, зајди (арр. Мирослав Тадић). Честитамо на сјајном наступу!

14 ДУНАВУ С ЉУБАВЉУ, 2. октобар У суботу 2. октобра у организацији Туристичког друштва Земун, а у склопу обележавања Дана европске баштине, одржана је манифестација "Дунаву с љубављу". У љупком амбијенту испод заштићеног добра Земуна, стопедесетогодишње винове лозе, представљене су фотографије, слике и сувенири Земуна, књиге о Земуну, као и уметничке рукотворине из домаће радиности. Ученици школе, Вања Чубановић, (V разред ОМШ, електрична гитара, класа Лазар Остојић) и Катарина Ивановић, (кларинет, II разред СМШ, класа Милош Ђорђевић) су том приликом извели пригодан музички програм. ШОПЕН ФЕСТ, 15. октобар На затварању јубиларног десетог Шопен феста публику су одушевили млади пијанисти из наше школе, Сергеј Чавић из класе Радојке Ивановић, и Марко Стевић из класе Синише Радојчића. Концерт је одржан у галерији АРТГЕТ Културног центра Београда. МУЗИКОМ КРОЗ МУЗЕЈ ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ У петак, ученик школе МШ Коста Манојловић", Вук Вукајловић, гитариста из класе професора Лазара Остојића, одржао је солистички концерт у Галерији Историјског музеја Србије у оквиру циклуса "Музиком кроз музеј, млади таленти". Концерт је одржан у организацији Историјског музеја Србије и удружења Уника Арт", под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије, Секретаријата за културу града Београда. Реализацију концерта је помогла Банка Интеза.

15 Концерт се може погледати на званичном YouTube каналу и Facebook страни Историјског музеја Србије. ЗЕМУН СА ОБАЛЕ ДРАГАНА РУМЕНЧИЋА - Дани европске баштине У склопу традиционалне манифестације Дани европске баштине у Земуну, која се одржава под покровитељством Градске општине Земун, у организацији Клуба матичне културе Земуна 21. октобра у галерији општинске Канцеларије за младе отворена је изложба слика познатог карикатуристе и сликара Драгана Руменчића Руме Земун са обале. У наставку програма Земунцима за незаборав о великом делу и наслеђу Димитрија Давидовића говорила је историчарка уметности Александра Дабижић. Присутне је поздравио председник Скупштине ГО Земун Мирослав Гајић који је истакао да су програми у оквиру Дана европске баштине у Земуну редовно међу садржајно најбогатијима, а да је изложба слика Драгана Руменчића један од најважнијих догађаја у културном животу Земуна. Светковини културе присуствовао је и секретар Скупштине ГО Земун Марко Јанковић. У музичком делу програма наступили су ученици МШ Коста Манојловић, дуо Дијана Драгосављевић, вокал и флаута и Вук Вукајловић на гитари из класе проф. Тијане Крстић.

16 ФЕСТИВАЛ ЗЛАТНА ЛИРА СКОПЉЕ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Ученица Јосифоски Анђела из класе проф. Александре Кијановић (1. разред СМШ виола) и проф. Санде Драмићанин (3. разред СМШ виолина) на међународном такмичењу "Охридски бисери" одржаном године проглашена је за добитника солистичког концерта од стране Савеза музичких уметника Северне Македоније. Тим поводом наступила је на фестивалу "Златна лира" 23. октобра у музеју Македонске борбе у Скопљу уз клавирску сарадњу проф. Смиље Јосифоски. Наступила је на оба инструмента, а на велико одушевљење публике извела је бис. На програму су била дела: Моцарта, Вијењавског, Хасеа, Иполитова, Прокофјева, Милетића, Ђаконоског и Зинзадзеа.

17 ЗЕМУНСКЕ МУЗИЧКЕ ВЕЧЕРИ У четвртак 30. септембра у Свечаној сали школе одржан је концерт поводом обележавања Дана европске баштине. Дани европске баштине је културно-туристичка манифестација која се организује широм Европе, a у Србији се одржава од године током сваке јесени. Тема Дана европске баштине ове године Нeritage: All Inclusive - Наслеђе за све, а ученици и наставници школе су припремили и извели програм "Од Барока до Рока - музички времеплов" са циљем промоције разноврсног музичког културног наслеђа - заједничке баштине европских народа. Програм: КОНЦЕРТ - ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ ALL INCLUSIVE - Од Барока до Рока Свечана сала школе, 30. септембар у 19:00 часова Ј. С. Бах: Соната гe мол, II и III став Дина Марковска, флаута, IV разред СМШ Класа Александар Буркерт Клавирска сарадња Бисерка Маровић Л. ван Бетовен: Клавирски квартет бр. 3 Цe дур, I став Ана Кокир, клавир Спасоје Спасојевић, виолина Александра Кијановић, виола Сара Вученовић, виолончело К. Черни: Етида Оп. 740, бр. 49, Гe дур Марко Мандић, клавир, I разред СМШ Класа Радојка Ивановић Н. B. Гаде: Фантастични комади Оп. 43, I и II став Катарина Ивановић, кларинет, II разред СМШ

18 Класа Милош Ђорђевић Клавирска сарадња Александра Живковић Р. Галиано: Валцер за Марго Лазар Јончић, III разред СМШ Класа Данијела Ракић Ф. Шопен: Етида Оп. 10, бр. 4, цис мол Сергеј Чавић, клавир, IV разред СМШ Класа Радојка Ивановић K. Грахам: Phoenix rising (арр. В. Вукајловић) Вук Вукајловић, гитара, III разред СМШ Класа Лазар Остојић А. Сариевски: Зајди, зајди (арр. Мирослав Тадић) Дијана Драгосављевић, флаута и вокал, II разред СМШ Вук Вукајловић, гитара, III разред СМШ Класа Тијана Крстић Quiet Riot: Cum on feel the noize Вања Чубановић, V разред ОМШ, електрична гитара Класа Лазар Остојић Бела Ковач: Shalom Aleichem, Rov Feidman Горан Стојановић, кларинет Бисерка Маровић, клавир

19 Ф. Анђелис: Kомастор Народна: Ајде Јано Оркестар хармоника СМШ Јана Стојаковић флаута Хармонике: Лука Симовић, Лазар Станојевић, Јован Томић, Лазар Симовић, Никола Милајчић, Димитрије Петровић, Предраг Симић, Михајло Ћосић, Стефан Тејић, Лазар Јончић, Анастасија Константиновић - клавир Григорије Андрејевић перкусије (гост) Диригент Блаженка Биочић М. Мекларен: Серенада Оркестар Костаман Виолине: Момчило Матић, Татјана Јокетић, Спасоје Спасојевић, Санда Драмићанин, Јелена Вукајловић, Јелисавета Гагић Александра Кијановић виола Сара Вученовић виолончело Бисерка Маровић клавир Григорије Андрејевић перкусије (гост) Концерт можете погледати на

20

21 НАГРАДЕ УЧЕНИКА ОСНОВНА ШКОЛА Ученик, инструмент Наставник Назив такмичења Награда ДРУГИ РАЗРЕД Ковачевић Анастасија, виолина Ана И. Богић Клавирски сарадник: Ивана Шабарић "Интернационални сусрети виолиниста" у Сремским Карловцима, Ковачевић Наталија, виолина Ана И. Богић Клавирски сарадник: Ивана Шабарић "Интернационални сусрети виолиниста" у Сремским Карловцима, Ученик, инструмент Наставник Назив такмичења Награда ТРЕЋИ РАЗРЕД Александар Буркерт Милица Станковић, флаута Клавирска сарадња Lady Wind Фестивал -Панчево 1. Бисерка Маровић Маша Стошић, флаута Александар Буркерт Клавирска сарадња Бисерка Маровић Lady Wind Фестивал -Панчево 1. Ученик, инструмент Наставник Назив такмичења Награда ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Патић Елена, виолина Ана И. Богић Клавирски сарадник: Ивана Шабарић "Интернационални сусрети виолиниста" у Сремским Карловцима, Ива Вујанић, флаута Александар Буркерт Клавирска сарадња Бисерка Маровић Lady Wind Фестивал -Панчево 7. Међународно такмичењe флаутиста Флаута Ауреа, Загреб, Лауреат 2.

22 Ученик, инструмент Наставник Назив такмичења Награда ПЕТИ РАЗРЕД Ракочевић Марија, виолина Ана И. Богић Клавирски сарадник: Ивана Шабарић "Интернационални сусрети виолиниста" у Сремским Карловцима, Ивона Аливојводић, флаута Александар Буркерт Клавирска сарадња Бисерка Маровић Lady Wind Фестивал -Панчево 1.

23 СРЕДЊА ШКОЛА Ученик, инструмент Наставник Назив такмичења Награда ДРУГИ РАЗРЕД Јончић Лазар Данијела Ракић МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ CANTATA, Нур-Султан, Казахстан, год. Смотра музичких талената Србије, Сремски Карловци, Лауреат 1. Ученик, инструмент Наставник Назив такмичења Награда ТРЕЋИ РЕЗРЕД Петровић Димитрије, хармоника Данијела Ракић МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ CANTATA, Нур- Султан, Казахстан, год. Лауреат Елена Медић, флаута Александар Буркерт Клавирска сарадња Бисерка Маровић Lady Wind Фестивал -Панчево Лауреат Стојаковић Јана, флаута Александар Буркерт Клавирска сарадња Бисерка Маровић Lady Wind Фестивал -Панчево 7. Међународно такмичењe флаутиста Флаута Ауреа, Загреб, Лауреат 2. Ученик, инструмент Наставник Назив такмичења Награда ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Петровић Димитрије Данијела Ракић МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ CANTATA, Нур- Султан, Казахстан, год. Лауреат Марковска Дина, флаута Александар Буркерт Клавирска сарадња Бисерка Маровић Lady Wind Фестивал -Панчево Лауреат

24 АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА Светски трофеј за хармонику Велико нам је задовољство што можему да објавимо да ће на престижном такмичењу 71. Светски трофеј за хармонику, у раду жирија учествовати наше колегинице проф. Блаженка Биочић и проф. Данијела Ракић, као представници жирија из Републике Србије.