POPIS SKLOPLJENIH UGOVORA GRADA VUKOVARA U GODINI

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "POPIS SKLOPLJENIH UGOVORA GRADA VUKOVARA U GODINI"

Транскрипт

1 POPIS SKLOPLJENIH UGOVORA GRADA A U GODINI 1 GRAD VTV D.O.O. VINKOVCI 2 GRAD VTV D.O.O. VINKOVCI UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI /15-01/8 2196/ UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI /15-01/8 2196/ Poslovna suradnja na području prezentacije i promidžbe Grada Vukovara , ,00 Poslovna suradnja ugovorenih strana na području prezentacije i promidžbe Grada Vukovara , ,00 Od 01. siječnja do 31.prosinca Od 01. siječnja do 31.prosinca jednakih mjesečnih rata kroz ugovorno razdoblje Senka Krišto-Sladin Direktorica 12 jednakih mjesečnih rata kroz ugovorno razdoblje Senka Krišto-Sladin Direktorica 3 GRAD 4 GRAD OAR D.O.O. Osječka televizija OSIJEK OAR D.O.O. Osječka televizija OSIJEK UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI /15-01/9 2196/ UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI /15-01/9 2196/ Snimanje i montiranje priloga i reportaža, oglasa i TV spotova Produkcija tjedne emisije "Vukovarska kronika" ,00 + PDV mjesečno 5.000,00 + PDV Od 01. siječnja do 31.prosinca Od 01. siječnja do 31.prosinca jednakih mjesečnih rata po ispostavljenim računima Osječke televizije Ružica Smolčić Direktorica Po ispostavljanju mjesečnih računa Osječke televizije Ružica Smolčić Direktorica 5-01 GRAD 5-02 GRAD 6 GRAD HRVATSKI RADIO D.O.O. HRVATSKI RADIO D.O.O. HRVATSKI RADIO D.O.O. UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI /15-01/6 2196/ ANEKS UGOVORU O POSLOVNOJ SURADNJI /15-01/6 2196/ UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI /15-01/6 2196/ Prezentacije i promidžbe Grada Vukovara u Vukovarskim novinama U članku 3. osnovnog ugovora mijenja se iznos ,00 kn na ,00 kn Prezentacije i promidžbe Grada Vukovara na Hrvatskom radiju Vukovar mjesečno ,00 + PDV mjesečno ,00 + PDV mjesečno ,00 (+PDV) Od 01. siječnja do 31.prosinca Od 01. lipnja do 31.prosinca Od 01. siječnja do 31.prosinca Po ispostavljenom računu Milan Kos Direktor Po ispostavljenom računu Mirjana Đermadi Direktorica Po ispostavljenom računu Milan Kos Direktor 7 GRAD ČAZMATRANS D.O.O. UGOVOR O SUFINANCIRANJU CIJENE RELACIJSKIH POKAZNIH KARATA /15-01/ / Sufinanciranje cijene mjesečne studentske karte u autobusnom prometu Grad Vukovar sufinancira 80% cijene mjesečne studentske karte Od 04. siječnja lipnja Do Do 15.-tog u mjesecu za prethodni mjesec po osnovi izdanih mjesečnih karata Robert Šimleša Direktor 8 GRAD ČAZMATRANS D.O.O. UGOVOR O FINANCIRANJU CIJENE MJESEČNE UČENIČKE KARTE /15-01/ / Financiranje cijene mjesečne učeničke karte u javnom gradskom prijevozu Grad Vukovar sufinancira 100% cijene mjesečne učeničke karte Od 04. siječnja lipnja Do Do 15.-tog u mjesecu za prethodni mjesec po osnovi izdanih relacijskih pokaznih karata Robert Šimleša Direktor 9 GRAD KIŠ INŽENJERING D.O.O. VINKOVCI UGOVOR O NABAVI USLUGE /14-01/ / Vršenje stručnog nadzora građenja nad izvođenjem nadzora na sanaciji pješačkog mosta preko rijeke Vuke u Od potpisivanja ugovora do 30 dana od ovjere središtu grada Vukovara 7.200, ,00 okončanja radova situacije Dragan Kiš Direktor 10 GRAD 11 GRAD KIŠ INŽENJERING D.O.O. VINKOVCI DIFUZIJA D.O.O. RADIO DUNAV UGOVOR O VRŠENJU STRUČNOG NADZORA /15-01/ / UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI /15-01/7 2196/ Vršenje stručnog nadzora građenja nad izvođenjem nadzora na 30 dana od Od potpisivanja ugovora do dostavljanja ovjerenih parkiralištu u ulici Rudolfa Perešina 6.400, ,00 okončanja radova računa Dragan Kiš Direktor Prezentacija i promidžba Grada Vukovara na Radio Dunavu mjesečno 6.000,00 + PDV Od 01. siječnja do 31.prosinca Po ispostavljenom računu Branimir Bijelić Direktor 12 GRAD 13 GRAD ČAZMATRANS D.O.O. SKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O. UGOVOR O SUFINANCIRANJU CIJENE MJESEČNE UČENIČKE KARTE UGOVOR O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA /15-01/ / Sufinanciranje cijene mjesečne učeničke karte u međumjesnom javnom gradskom prijevozu Osnivanje prava građenja radi izgradnje reciklažnog dvorišta 75% plaća Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; 100 kn roditelji učenika; preostali iznos Vukovarskosrijemska županija i Grad Vukovar mjesečno 641,20 + PDV siječanj - ožujak god. 30 godina Do 15.-tog u mjesecu za prethodni mjesec po osnovi izdanih relacijskih pokaznih karata Robert Šimleša Direktor Po ispostavljanim računima Marijana Grubišić Direktorica 14 GRAD HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB UGOVOR O PRIKLJUČENJU /12-01/ / Uređivanje međusobnih odnosa u postupku povečanja priključne snage na obračunskom mjernom mjestu - Vukovar, Dr. F. Tuđmana , ,25 Do isteka roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti 8 dana od sklapanja ugovora Damir Čalić Direktor

2 KOORDINACIJA UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG UGOVOR O REALIZACIJI 15 GRAD RATA GRADA A MANIFESTACIJE /16-01/1 2196/ Dan hrvatskih branitelja Vukovara ,00 16 GRAD 17 GRAD SITOLOR D.O.O. SLAVONSKI BROD ELEKTROMODUL-PROMET D.O.O. OSIJEK ANEKS BR. 1 UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA /14-01/ / UGOVOR O REDOVNOM ODRŽAVANJU SVJETLOSNIH ZNAKOVA I PRIPADAJUĆIH UPRAVLJAČKIH UREĐAJA - SEMAFORA /16-01/1 2196/ Sanacija pješačkog mosta preko rijeke Vuke u središtu grada Vukovara , ,61 Održavanje svjetlosnih znakova i semafora na križanjima ulica Matice hrvatske - Lj. Posavkog, Duga ulica - SR Njemačke , ,30 od 07. do 14. ožujka god. veljača god. Franjo Šoljić Predsjednik potpisa Aneksa Od potpisa ugovora do 31. prosinca god. 30 dana od primitka ovjere situacije Marko Brajković Direktor 30 dana po ispostavi računa mjesečno Vedran Taslidžić Direktor 18 GRAD PEPUR MONTAŽA D.O.O. PRIVLAKA UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA Rekonstrukcija plinske instalacije stanova K.A. Stepinca , ,00 7 dana od potpisa ugovora zaključno s 45 dana od dana početka radova. Jamstvo za izvršene radove je dvije godine od dana primopredaje radova. 30 dana po ispostavi računa Mario Pepur Direktor GRAD SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U U UGOVOR O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA RADOVA /15-01/ / Rekonstrukcija plinske instalacije stanova K.A. Stepinca , travnja god. 30 dana po dostavi zahtjeva za doznaku Kristijan Lovrenščak Direktor poduzeća Tehnostan d.o.o. (zastupnik Suvlasnika) GRAD SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U U ANEKS UGOVORA O SUFINANCIRANJU /15-01/ / Sufinanciranje troškova radova na rekonstrukciji plinske instalacije stanova K.A. Stepinca 43 u Vukovaru , travnja god. 20 GRAD PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. UGOVOR O NAGODBI Vansudski dogovor o isplati duga 5.620,000 eura uplatom ugovornog iznosa Direktor poduzeća 30 dana po dostavi zahtjeva za doznaku Kristijan Lovrenščak Tehnostan d.o.o. (zastupnik Suvlasnika) do 28. veljače god. Maja Horvat Menadžer za naplatu GRAD ZAJEDNICA SOKOL D.O.O. VINKOVCI I G.T. TRADE D.O.O. SPLIT UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA /05-01/ / Sanacija odlagališta Petrovačka dola u Vukovaru , ,50 potpisu ugovora do 12 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Jamstveni rok je dvije godine od dana primopredaje radova. po završnom obračunu radova temeljem ovjerenih situacija - 30 dana od dana primitka i ovjere situacije od strane naručitelja Goran Elez Goran Tonšić Direktor Član uprave GRAD ZAJEDNICA SOKOL D.O.O. VINKOVCI I G.T. TRADE D.O.O. SPLIT ANEKS UZ UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA /05-01/ / GRAD INSTITUT IGH D.D. ZAGREB UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE /15-01/ / Sanacija odlagališta Petrovačka dola u Vukovaru - uvođenje novog podizvoditelja u Osnovni ugovor ,00 potpisu ugovora do 12 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Jamstveni rok je dvije godine od dana primopredaje radova. po završnom obračunu radova temeljem ovjerenih situacija - 30 dana od dana primitka i ovjere situacije od strane naručitelja Goran Elez Goran Tonšić Direktor Član uprave Kontrolna ispitivanja nad izvođenjem radova na sanaciji nerazvrstane ceste Trg žrtava fašizma 9.484, ,00 Usluga stručnog nadzora počinje potpisom ugovora a završava okončanjem radova 30 dana po dostavi računa Miroslav Pauzar Specijalni punomoćnik 23 GRAD PROFING D.O.O. OSIJEK 24 GRAD 25 GRAD PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O. SLAVONSKI BROD ARHIV-TREZOR D.O.O. DONJI STUPNIK UGOVOR O VRŠENJU STRUČNOG NADZORA /15-01/ / Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacija cesta Trg Matije Gupca 3.300,00 UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA /15-01/ / Parkiralište u ulici Rudolfa Perešina , ,70 UGOVOR O USKLADIŠTENJU I SREĐIVANU ARHIVSKOG Preuzimanje dokumentacije, GRADIVA /14-01/1 2196/ čuvanje od oštećenja ,00 Usluga stručnog nadzora počinje potpisom ugovora i traje za cijelo vrijeme izvođenja radova 30 dana po dostavi računa Dario Jezidžić Direktor 60 dana od dana uvođenja u posao. Jamstvo za kvalitetu radova je dvije godine. od 01. veljače do 31. srpnja god. 30 dana od ovjere i primitka situacije Sandra Opačak Direktorica primitku računa Damir Stajčić Direktor 26 GRAD SITOLOR D.O.O. SLAVONSKI BROD ANEKS BR. 2 UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA /14-01/ / radovi do 10. ožujka Sanacija pješačkog mosta preko rijeke Vuke u središtu grada Vukovara ,25 god. Jamstveni rok je dvije godine od dana primopredaje radova 30 dana od primitka ovjere situacije Marko Brajković Direktor

3 27 GRAD INSTOS D.O.O. OSIJEK UGOVOR O NABAVI SUSTAVA ZA GRIJANJE /13-01/ / dana od dana stupanja na snagu ovog ugovora. Nabav i ugradnja sustava za grijanje za zgradu BIC-a - Poduzetnički inkubator , ,25 Jamstvo za kvalitetu radova je dvije godne od dana primopredaje radova. zaprimanja računa Božo Boduljak Zastupa poduzeće 28 GRAD 29 GRAD UDRUGA SLIJEPIH SKO- SRIJEMSKE ŽUPANIJE VINKOVCI HRVATSKA UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA GRADA A UGOVOR O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA /16-01/ / UGOVOR O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA /16-01/ / Korištenje poslovnog prostora u Vukovaru ulica Velebitska 16a Korištenje poslovnog prostora u Vukovaru Trg hrvatskih branitelja 1 bez naknade bez naknade 01. ožujka god. do 28. veljače god. Ivan Ćavar Predsjednik 01. ožujka god. do 28. veljače god. Franjo Lehrmajer Predsjednik 30 GRAD UDRUGA POLICIJE SKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA UGOVOR O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA /16-01/8 2196/ Korištenje poslovnog prostora u Vukovaru Trg hrvatskih branitelja 1 bez naknade 01. ožujka god. do 28. veljače god. Mato Dudić Predsjednik 31 GRAD 32 GRAD VIJEĆE UKRAJINSKE NACIONALNE UGOVOR O KORIŠTENJU MANJINE POSLOVNOG PROSTORA /16-01/7 2196/ UDRUGA PLESNA GRUPA UGOVOR O KORIŠTENJU "VENERA" POSLOVNOG PROSTORA /16-01/ / Korištenje poslovnog prostora u Vukovaru ulica K.A. Stepinca 45 Korištenje poslovnog prostora u Vukovaru ulica Velebitska 16a bez naknade bez naknade 01. ožujka god. do 28. veljače god. Marija Semenjuk Simeurović Predsjednica 01. ožujka god. do 28. veljače god. Jovanka Nekić Čućković Predsjednica 33 GRAD VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE SKO- SRIJEMSKE ŽUPANIJE UGOVOR O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA /08-01/ / Korištenje poslovnog prostora u Vukovaru ulica K.A. Stepinca 45 bez naknade 01. ožujka god. do 28. veljače god. Boris Bučko Predsjednik 34 GRAD 35 GRAD 36 GRAD 37 GRAD 38 GRAD UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM "GOLUBICA" UGOVOR O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA /08-01/ / UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA - JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH HVIDRA SREDSTAVA /16-01/1 2196/ UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA - DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA - ZAGREB SKA UDRUGA KULTURNOG AKTIVIZMA DRUŠTVO "HRVATSKA ŽENA" JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA /16-01/1 2196/ JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA /16-01/1 2196/ JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA /16-01/1 2196/ Korištenje poslovnog prostora u Vukovaru ulica Velebitska 16a bez naknade Sufinanciranje Obilježavanja stradanja - Križni put 1.000,00 Sufinanciranje Obilježavanja osnivanja ratne postrojbe 6. bojne HOS-a 1.000,00 Sufinanciranje VUBass festivala - Adica 2.000,00 Sufinanciranje Kupnje cvijetova narcisa povodom Dana narcisa 1.000, ožujka god. do 28. veljače god. Ivana Azenić Dubravčić Predsjednica Do dana isplate - travanj god. ili do dana povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih Travanj god. Slavko Jurić Predsjednik Do dana isplate - travanj god. ili do dana povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih Travanj god. Zvonko Milas Predsjednik Do dana isplate - travanj god. ili do dana povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih Travanj god. Zoran Kulić Predsjednik Do dana isplate - travanj god. ili do dana povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih Travanj god. Šima Šesto Predsjednica 39 GRAD UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA GRADA A POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa Dudik "2016"; Obilježavanje značajnih datuma antifašističke borbe i drugih aktivnosti ,00 mjesečnim obrocima Lazo Đokić Predsjednik 40 GRAD PČELARSKA UDRUGA "CORNACUM" POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa - Organoleptičko ocjenjivanje medova i edukacija pčelara ,00 mjesečnim obrocima Borislav Grbić Predsjednik 41 GRAD UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM "VUKA" POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa - VAP-NOP Vučedolski arhaični ples - najstariji oblik plesa ,00 mjesečnim obrocima Đorđe Bošnjak Predsjednik

4 42 GRAD UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM "GOLUBICA" POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa - Golubica - Klub za poludnevni boravak osoba s intelektualnim oštećenjem ,00 mjesečnim obrocima Ivana Azenić Dubravčić Predsjednica 43 GRAD DRUŠTVO "HRVATSKA ŽENA" POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa - "Sretno djetinjstvo-prekinuta mladost", izložba ,00 mjesečnim obrocima Šima Šesto Predsjednica 44 GRAD HUMANITARNA UDRUGA DUGA POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa - Kreativno - edukacijski klub ,00 mjesečnim obrocima Irena Rajšić Predsjednica 45 GRAD CI DOBRE VOLJE POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa - Ruku pod ruku u susret trećem dobu ,00 mjesečnim obrocima Lena Vrtarić Predsjednica 46 GRAD UDRUGA DJECE POGINULIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa - Vukovar u Domovinskom ratu ,00 mjesečnim obrocima Sandra Milić Predsjednica 47 GRAD 48 GRAD UDRUGA DJECE POGINULIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA UDRUGA "PALOMA" DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE, RIBIČE, INVALIDE I HENDIKEPIRANE OSOBE POTPORI /15-01/5 2196/ POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa - Djeca rata kroz godinu ,00 Sufinanciranje programa - Nastavak rada kuhinje i vrtića za siromašne osobe ,00 mjesečnim obrocima Sandra Milić Predsjednica mjesečnim obrocima Ljiljana Škorić Predsjednica 49 GRAD LIGA PROTIV RAKA POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa - Važnost prevencije u ranom otkrivanju tumora dojke i promocija rada kluba žena izliječenih na dojci ,00 mjesečnim obrocima Mario Begović Predsjednik 50 GRAD UDRUGA "BRANITELJICE DOMOVINSKOG RATA VSŽ" OGRANAK POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa - Okrugli stol "Zajedno u ratu, zajedno u miru - suradnja među braniteljima onda i braniteljskim udrugama sada ,00 mjesečnim obrocima Irena Đuđar Predsjednica 51 GRAD UDRUGA POLICIJE SKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa - Osiguranje - redarska služba ,00 mjesečnim obrocima Mato Dudić Predsjednik 52 GRAD KOORDINACIJA UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA GRADA A POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa -Branitelji i stradalnici Vukovara danas ,00 mjesečnim obrocima Franjo Šoljić Predsjednik 53 GRAD UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACA POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa -Kulturom do novih vrijednosti ,00 mjesečnim obrocima Dara Mayer Predsjednica 54 GRAD UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU - SKI LEPTIRIĆI POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa - Individualan rad rehabilitatora sa djecom s poteškoćama u razvoju ,00 mjesečnim obrocima Viktorija Matin Predsjednica

5 55 GRAD PRONI CENTAR ZA SOCIJALNO PODUČAVANJE OSIJEK POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa -Info centar za mlade Vukovar ,00 mjesečnim obrocima Goran Jelenić Predsjednik 56 GRAD UDRUGA "SKE MAJKE" ZAGREB POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa - Suočavanje s istinom ,00 mjesečnim obrocima Manda Patko Predsjednica 57 GRAD UDRUGA BRANITELJICE DOMOVINSKOG RATA VSŽ POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa -Kreativna radionica "Ženske ruke" ,00 mjesečnim obrocima Ljiljana Poje Predsjednica 58 GRAD UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA - HVIDRA POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa -Sve hrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata ,00 mjesečnim obrocima Slavko Jurić Predsjednik 59 GRAD HRVATSKA UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA GRADA A POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa -Briga o roditeljima poginulih branitelja Domovinskog rata ,00 mjesečnim obrocima Franjo Lehrmajer Predsjednik 60 GRAD HRVATSKA UDRUGA SKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA " 91" POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa -14. međunarodni turnir "Memorijal vukovarskih branitelja" U ,00 mjesečnim obrocima Ivan Kovačić Predsjednik 61 GRAD SKE ISKRICE - UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa -Kuhajte s Vukovarskim iskricama ,00 mjesečnim obrocima Ljiljana Radobuljac Predsjednica 62 GRAD DRUŠTVO NAŠA DJECA POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa -Grad prijatelj djece ,00 mjesečnim obrocima Marija Budimir Predsjednica 63 GRAD MIROVNA GRUPA MLADIH POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa -Vurbano ,00 mjesečnim obrocima Martina Uglik Predsjednica 64 GRAD EUROPSKI DOM U U EDVU POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje programa -Program rada EDVU godine ,00 mjesečnim obrocima Dijana Antunović Lazić Izvršna direktorica 65 GRAD AEROKLUB "BOROVO " POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Zrakoplovstvo - školovanje, šport, promidžba i usluge u zrakoplovstvu ,00 mjesečnim obrocima Katica Čajkovac Predsjednica 66 GRAD AUTOKLUB "POLET" POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta -Sigurnost djece u prometu ,00 mjesečnim obrocima Branko Dabić Predsjednik 67 GRAD DJEČJI ZBOR SKI GOLUBIĆI POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta -Redovan rad i djelovanje i snimanje i izdavanje CD-a Vukovar u srcu mom ,00 mjesečnim obrocima Ivan Lemac Predsjednik

6 68 GRAD UKRAJINSKO KULTURNO - PROSVJETNO DRUŠTVO IVAN FRANKO POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Manifestacija Dani ukrajinske kulture, Vukovar 2016 i kulturni amaterizam ,00 mjesečnim obrocima Igor Semenjuk Predsjednik 69 GRAD DRUŠTVO "HRVATSKA ŽENA" POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta -Spasimo "Čudotvorni hrast" kod kapelice Gospe od hrasta ,00 mjesečnim obrocima Šima Šesto Predsjednica 70 GRAD FOTOKLUB POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta -Vukovar - Grad Heroj i simbol rata ,00 mjesečnim obrocima Zoran Cikovac Predsjednik 71 GRAD SKO SRPSKO PJEVAČKO DRUŠTVO JAVOR POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - "U pesmi je sloga - u slozi je spas" ,00 mjesečnim obrocima Dejan Drakulić Predsjednik 72 GRAD KINOLOŠKA UDRUGA "" POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Nacionalna izložba pasa CAC - HR ,00 mjesečnim obrocima Vladimir Kerek Predsjednik 73 GRAD HRVATSKO KULTURNO GLAZBENO DRUŠTVO DUNAV POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Program rada i aktivnosti sekcija i Program rada i aktivnosti mješovitog pjevačkog zbora ,00 mjesečnim obrocima Zdravko Pehar Predsjednik 74 GRAD KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO KOLO POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Obnova instrumenata i gostovanja na smotrama folklora ,00 mjesečnim obrocima Ljiljana Bagarić Predsjednica 75 GRAD KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO MATIJA GUBEC SOTIN POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Godišnje djelovanje KUD-a Matija Gubec Sotin ,00 mjesečnim obrocima Amalija Počić Predsjednica 76 GRAD KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO OSIF KOSTELNIK POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Kulturni amaterizam ,00 mjesečnim obrocima Vlado Rusin Predsjednik 77 GRAD KULTURNO - UMJETNIČKO DRUŠTVO "SLOGA" POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Godišnji plan programa rada za godinu ,00 mjesečnim obrocima Bojana Patković Predsjednica 78 GRAD OGRANAK MATICA HRVATSKA POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Godišnji plan programa rada za godinu ,00 mjesečnim obrocima Lidija Miletić Predsjednica 79 GRAD MOTONAUTIČKI KLUB SVETI BONO POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Nautika ,00 mjesečnim obrocima Josip Majerski Predsjednik 80 GRAD UDRUGA MAŽORETKINJE GRADA A POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Mažoretkinje Grada Vukovara ,00 mjesečnim obrocima Ivana Mujkić Predsjednica

7 81 GRAD PLESNA GRUPA VENERA POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Suvremeni ples u Vukovaru ,00 mjesečnim obrocima Jovanka Nekić Čućković Predsjednica 82 GRAD PLESNI KLUB "MAMBO" POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Vukovar ujedinjen u plesu ,00 mjesečnim obrocima Irma Binec Dedić Predsjednica 83 GRAD RADIOAMATERSKI KLUB POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Aktivnosti kluba u godini ,00 mjesečnim obrocima Julije Novak Predsjednik 84 GRAD SAVEZ RUSINA REPUBLIKE HRVATSKE POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Knjižnica i čitaonica Saveza Rusina Republike Hrvatske ,00 mjesečnim obrocima Dubravka Rašljanin Predsjednica 85 GRAD UDRUGA CORNACUM SOTIN POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Prirodni i povijesni podsjetnik Sotina ,00 mjesečnim obrocima Sanja Grgić Predsjednica 86 GRAD UDRUGA MAĐARA GRADA A POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - Čuvari vjekovne mađarske baštine u Gradu Vukovaru ,00 mjesečnim obrocima Rozalija Jakumetović Predsjednica 87 GRAD UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM "GOLUBICA" POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta - 5. VUFIS - Vukovarski festival igre i smijeha ,00 mjesečnim obrocima Ivana Azenić Dubravčić Predsjednica 88 GRAD UDRUGA "BIJELA GOLUBICA " POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta -Očuvanje kulturne baštine vukovarskog baroka 3.000,00 mjesečnim obrocima Mirjana Zošak Predsjednica 89 GRAD KONJOGOJSKA UDRUGA "POTKOVA" POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta -Smotra svatovskih zaprega - Zlatna potkova ,00 mjesečnim obrocima Damir Zetović Predsjednik 90 GRAD UDRUGA "SKI SLIKARI" POTPORI /15-01/2 2196/ Sufinanciranje projekta -Slikarska rapsodija uz Vuku i Dunav ,00 mjesečnim obrocima Ljerka Božinović Predsjednica 91 GRAD UDRUGA UMIROVLJENIKA " NOVI" POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta -Pomoć i podrška starijim osobama za bolju socijalnu uključenost 3.000,00 mjesečnim obrocima Zlatica Miškić Predsjednica 92 GRAD DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE SKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta -Idemo naprijed 5.000,00 mjesečnim obrocima Zoran Oljača Predsjednik 93 GRAD HRVATSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA I INVALIDA RADA GRADA A POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta -Okupljanje i druženje umirovljenika, kulturno - sportske aktivnosti i dr ,00 mjesečnim obrocima Mirko Varga Predsjednik

8 94 GRAD UDRUGA BRIGA O STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA - BOSINO POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta - Pomozimo generaciji 3. životne dobi 5.000,00 mjesečnim obrocima Nenad Manojlović Predsjednik 95 GRAD UDRUGA INVALIDA RADA POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta - Očuvajmo svoje preostale sposobnosti 8.000,00 mjesečnim obrocima Ivan Galić Predsjednik 96 GRAD B.A.B.E. BUDI AKTIVNA. BUDI EMANCIPIRAN ZAGREB POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta - Savjetovalište i sklonište za žrtve nasilja u obitelji ,00 mjesečnim obrocima Sanja Sarnavka Predsjednica 97 GRAD CENTAR ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU I ODRŽIVI RAZVOJ POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta - Savjetovalište i sklonište za žrtve nasilja u obitelji 3.000,00 mjesečnim obrocima Jelena Danilović Predsjednica 98 GRAD HRVATSKA UDRUGA ZA SELEKCIJU I UZGOJ SITNIH ŽIVOTINJA " 1955" POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta - Program rada udruge "Vukovar 1955" za god ,00 mjesečnim obrocima Damir Tvorek Predsjednik 99 GRAD PČELARSKA UDRUGA " 91" POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta - Edukacija svih članova udruge o najnovijim trendovima u očuvanju pčelinjih zajednica 8.000,00 mjesečnim obrocima Ivan Dumendžić Predsjednik 100 GRAD UDRUGA RODITELJA "KORAK PO KORAK" ZAGREB POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta - Djeca, roditelji i škola - korak po korak zajedno 3.000,00 mjesečnim obrocima Silvija Stanić Predsjednica 101 GRAD UDRUGA ODGAJATELJA TERINA POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta - Vukovar, moj grad maštograd 7.000,00 mjesečnim obrocima Kristina Zorić Beslema Predsjednica 102 GRAD UDRUGA ŽENA POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta - Seniori Vukovara 5.000,00 mjesečnim obrocima Mirjana Mizdrak Mišanović Predsjednica 103 GRAD UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta - Veteran ,00 mjesečnim obrocima Vjeran Nadovski Predsjednik 104 GRAD UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA - DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA - ZAGREB POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta - Edukativne sportske branitelja Domovinskog rata ,00 mjesečnim obrocima Zvonko Milas Predsjednik 105 GRAD UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA SAJMIŠTE POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta - Program rada Udruge hrvatskih branitelja Sajmište ,00 mjesečnim obrocima Nikola Tarle Predsjednik 106 GRAD UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA - GRADSKI OGRANAK POTPORI /15-01/5 2196/ Sufinanciranje projekta - UHDDRGOV/ ,00 mjesečnim obrocima Josip Jakobović Predsjednik

9 107 GRAD UDRUGA SKI STOŽER 108 GRAD RWE ENERGIJA D.O.O. ZAGREB POTPORI /15-01/5 2196/ ZAHTJEV ZA SKLAPANJE NOVOG UGOVORA O OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (UGOVOR) /15-01/ / Sufinanciranje projekta - Vukovarski stožer za bolje sutra ,00 Reguliranje međusobnih odnosa ugovornih strana u svezi opskrbe električnom energijom naručitelja max ,00max ,00 od dvanaest mjeseci mjesečnim obrocima Tomislav Josić Predsjednik 30 dana od izdavanja računa Zoran Miliša Juraj Drahovsky Direktori 109 GRAD GRAFIČKI OBRT BOROVO GRAF UGOVOR O NABAVI USLUGE TISKANJA I ISPORUCI BILTENA GRADA A /16-01/1 2196/ Tiskanje i isporuka komada Biltena Grada Vukovara , ,00 plaćanjem računa u roku sukladno ugovoru zaprimanja računa Branislav Hegeduš 110 GRAD ZIRS ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI ZAGREB UGOVOR O NABAVI I ISPORUCI UREDSKIH STOLACA KORNAT /15-01/ / Nabava i isporuka 22 komada uredskih stolaca Kornat , ,00 Do isteka jamstvenog roka za isporučenu robu zaprimanja računa Ramiza Vidović Direktor prodaje 111 GRAD ČAZMATRANS D.O.O GRAD POLET D.O.O. VINKOVCI GRAD POLET D.O.O. VINKOVCI UGOVOR O SUFINANCIRANJU CIJENE MJESEČNE UČENIČKE KARTE /15-01/ / ANEKS UGOVORA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA /15-01/ / ANEKS II UGOVORA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA /15-01/ / Sufinanciranje mjesečnih učeničkih karti za sve redovite učenike srednjih škola s prebivalištem na području Vukovara Sufinanciranje troškova međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa 75% plaća Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; 100 kn roditelji učenika; preostali iznos Vukovarskosrijemska županija i Grad Vukovar travanj - lipanj Do 15.-tog u mjesecu za prethodni mjesec po osnovi izdanih relacijskih pokaznih karata Robert Šimleša Direktor područja Grada Vukovara siječanj - ožujak Mijat Kurtušić Direktor Sufinanciranje troškova međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Grada Vukovara travanj - lipanj Mijat Kurtušić Direktor 113 GRAD FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA A 114 GRAD PROFING D.O.O. OSIJEK 115 GRAD GRADNJA D.O.O. OSIJEK 116 GRAD GRADNJA D.O.O. OSIJEK UGOVOR O SUFINANCIRANJU : 08/2016 UGOVOR O VRŠENJU STRUČNOG NADZORA /15-01/ / UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA /15-01/ / UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA /15-01/ / GRAD INSTITUT IGH D.D. ZAGREB UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE /13-01/ / GRAD RENCON D.O.O. OSIJEK UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE /16-01/8 2196/ GRAD RECHNER D.O.O. OSIJEK UGOVOR O NABAVI USLUGE /14-01/5 2196/ GRAD KIŠ INŽINJERING D.O.O. VINKOVCI UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE /16-01/3 2196/ Sufinanciranje bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Vukovara ,53 Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacija cesta ulica Stjepana Do dana povrata ukoliko naručitelj ne dostavi izviješće o utrošku projekta Supanca 8.000, ,00 Do izvršenja radova 60 kalendarskih dana od Pojačano održavanje nerazvrstane uvođenja izvoditelja u ceste ulica Stjepana Supanca u posao - jamstveni rok dvije Vukovaru , ,52 godine Pojačano održavanje nerazvrstane ceste ulica Cvjetno naselje u Vukovaru , ,52 Izvođenje radova na kontrolnim ispitivanjima iz kolnika - BIC revitalizacija parkirališta u Gospodarskoj zoni Vukovar 2.879, ,75 Izrada i dostava projektne dokumentacije za izradu izvedbenog projekta održavanje ceste ulica Stjepana Filipovića u Vukovaru , ,00 Izrada projektne dokumentacije - Izvedbeni projekt za izgradnju gradske tržnice na Olajnici u Vukovaru , ,00 Izrada projektne dokumentacije za pojačano održavanje ceste u ulici A.M. Reljkovića u Vukovaru , ,00 60 kalendarskih dana od uvođenja izvoditelja u posao - jamstveni rok dvije godine Do okončanja radova na parkiralištu BIC-a 30 kalendarskih dana po potpisivanju ugovora 50 kalendarskih dana po obostranom potpisivanju ugovora 35 kalendarskih dana po potpisivanju ugovora do 30. svibnja god. Ljiljana Blažević Predsjednica Fonda 30 dana od zaprimanja i ovjere računa Dario Jezidžić Direktor primitka i ovjere situacije Berislav Šmit Direktor primitka i ovjere situacije Berislav Šmit Direktor 30 dana po dostavi računa i ovjere od strane naručitelja Miroslav Pauzar Specijalni punomoćnik 30 dana od zaprimanja računa Josip Bošnjak Direktor 20 dana od zaprimanja računa Predrag Rechner Direktor 30 dana od zaprimanja računa Dragan Kiš Direktor

10 121 GRAD VODOVOD GRADA A D.O.O. UGOVOR BR. 99/15 O OBNOVI POSTOJEĆEG VODOVODNOG PRIKLJUČKA Obnova postojećeg vodovodnog priključka u Vukovaru ulica Dr. F. Tuđmana ,49 30 dana za izvođenje radova Dostava prigovora 15 dana od završetka radova Plaćanje prije izvođenja radova Milica Zebec Direktorica 122 GRAD VODOVOD GRADA A D.O.O. UGOVOR O ODRŽAVANJU SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE /16-01/1 2196/ Održavanje sustava oborinske odvodnje na području grada Vukovara za godinu ,00 do 31. prosinca god. Plaćanje temeljem privremenih situacija i okončane situacije Milica Zebec Direktorica 123 GRAD SITOLOR D.O.O. SLAVONSKI BROD 124 GRAD STJEPANOVIĆ JOZO 125 GRAD ZAJEDNIČKI GEODETSKI URED SNJEŽANA RAKO I IGOR MIHELIĆ ANEKS BR. 3 UZ UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA /14-01/ / ANEKS UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNE POTPORE /15-01/ / UGOVOR O OBAVLJANJU GEODETSKIH USLUGA /11-01/ / Sanacija pješačkog mosta preko rijeke Vuke u središtu grada Vukovara ,25 Jednokratna isplata preostalog iznosa potpore za razvoj poduzetništva 307,12 eura (2.302,78 kn) Geodetski poslovi na dijelu Osječke ulice u Vukovaru 5.500, , travnja god. Jamstveni rok 5 godina od dana primopredaje radova Do isplate preostalog iznosa potpore 15 dana od dana potpisa ugovora 30 dana od primitka i ovjere situacije Marko Brajković Direktor Sukladno otplatnom planu Raiffeisen banke Jozo Stjepanović 20 dana po izradi i dostavi računa i specifikacije obavljene usluge Snježana Rako Zastupnik Zajedničkog ureda 126 GRAD UDRUGA POLICIJE SKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA /16-01/2 2196/ Sufinanciranje Memorijalnog turnira 12. redarstvenika 2.000, svibnja god. ili do ukoliko korisnik ne može u izviješću opravdati rashode Jednokratno u travnju god. Mato Dudić Predsjednik 127 GRAD HRVATSKI RUKOMETNI KLUB "BOROVO" JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA /16-01/2 2196/ Sufinanciranje Središnjeg seminara za trenere rukometa za sezonu 2016/ ,00 Od 19. do 22. svibnja ili do dana povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih ukoliko korisnik ne može u izviješću Jednokratno u travnju opravdati rashode god. Ivan Polhert Predsjednik 128 GRAD ATLETSKI KLUB "MARATON" JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA /16-01/2 2196/ Sufinanciranje redovnog poslovanja 5.000,00 Od do god. ili do dana povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih ukoliko korisnik ne može u izviješću opravdati rashode Jednokratno u travnju god. Domagoj Šeremet Predsjednik 129 GRAD POWERLIFTING KLUB "ADAMAS" JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA /16-01/2 2196/ Sufinanciranje programa Mladi su snaga budućnosti 2.000,00 Od do god. ili do dana povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih ukoliko korisnik ne može u izviješću opravdati rashode Jednokratno u travnju god. Željko Đitko Predsjednik 130 GRAD DRUŠTVO "HRVATSKA ŽENA" JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA /16-01/2 2196/ Sufinanciranje programa Doživjeti stotu 1.000,00 Od do god. ili do dana povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih ukoliko korisnik ne može u izviješću opravdati rashode Jednokratno u travnju god. Šima Šesto Predsjednica

11 131 GRAD BOKSAČKI KLUB "BOROVO" JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA /16-01/2 2196/ Sufinanciranje Programa priprema i nastupa na kvalifikacijama za Olimpijske igre ,00 Od 07. travnja do 19. lipnja god. ili do dana povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih ukoliko korisnik ne može u izviješću Jednokratno u travnju opravdati rashode god. Nikola Volarević Predsjednik 132 GRAD HNK "RADNIČKI" BOROVO N. JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA /16-01/2 2196/ Sufinanciranje redovitog funkcioniranja Škole nogometa 5.000,00 Od do god. ili do dana povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih ukoliko korisnik ne može u izviješću opravdati rashode Jednokratno u travnju god. Danijel Rehak Predsjednik 133 GRAD KOŠARKAŠKI KLUB "BOROVO" JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA /16-01/2 2196/ Sufinanciranje troškova kvalifikacijske lige za popunu A - 1 Hrvatske muške košarkaške lige ,00 U travnju god. ili do ukoliko korisnik ne može u izviješću opravdati rashode Jednokratno u travnju god. Zlatan Dominiković Predsjednik 134 GRAD UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU "TOP SPORT" 135 GRAD OSIJEK-KOTEKS DD OSIJEK 136 GRAD HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA /16-01/2 2196/ UGOVOR O IZVOĐENU RADOVA /14-01/ / UGOVOR O PRIKLJUČENJU 137 GRAD INSTITUT IGH DD ZAGREB UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE /15-01/ / GRAD RENCON D.O.O. OSIJEK UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE /12-01/ / Sufinanciranje Organizacije 12. Hrvatskog festivala sportske rekreacije žena 5.000,00 Pojačano održavanje nogostupa i priključaka na komunalnu infrastrukturu Vijenac Ruđera Boškovića , ,63 Priključenje na mrežu - Sunčana elektrana za vlastitu potrošnju BIC - Vukovar , ,24 Kontrolna ispitivanja nad izvođenjem radova na održavanju nerazvrstane ceste parkiralište Rudolfa Perešina 7.137, ,25 Rekonstrukcija raskrižja Dvanaest redarstvenika i Blage Zadre u kružni tok , , studenog god. ili do dana povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih ukoliko korisnik ne može u izviješću Jednokratno u travnju opravdati rashode god. Aleksandra Amstadt Predsjednica 90 dana od uvođenja u posao primitka i ovjere Jamstveni rok je dvije situacije od strane godine Naručitelja Zoran Škorić Predsjednik uprave 90 dana od prve uplate izgraditi priključak na mrežu Od potpisivanja ugovora do okončanja radova na parkiralištu potpisivanju ugovora i dostave podloga 50% platiti osam dana od sklapanja ugovora, ostatak do podnošenja zahtjeva za el.energ. suglasnost i priključenje Damir Čalić Direktor 30 dana po dostavi računa i ovjere od strane naručitelja Miroslav Pauzar Specijalni punomoćnik 20 dana od dana zaprimanja računa Josip Bošnjak Direktor 139 GRAD 140 GRAD BARDIĆ MIRA 141 GRAD MAŠIĆ DENIS DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM UGOVOR O DAROVANJU BROJ 5905/ /15-03/ / UGOVOR O ZAKUPU SAJAMSKE KUĆICE /16-01/3 2196/ UGOVOR O ZAKUPU SAJAMSKE KUĆICE /16-01/3 2196/ Republika Hrvatska daruje Gradu Vukovaru nekretninu pašnjak Olajnica u Vukovaru 1.875,00 Zakup Sajamske kućice na parkiralištu ispred hotela Dunav Zakup Sajamske kućice na parkiralištu ispred hotela Dunav mjesečno 420,00 kn mjesečno 400,00 kn U roku od pet godina nekretninu je potrebno privesti namjeni od 11. travnja u razdoblju od 6 mjeseci od 11. travnja u razdoblju od 6 mjeseci Predstojnik Državnog Trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnine Tomislav Boban ureda za upravljanje državnom imovinom po ispostavljenim računima Mira Bardić Zakupnik po ispostavljenim računima Denis Mašić Zakupnik 142 GRAD ŽIVKOVIĆ DINO 143 GRAD GRADSKI MUZEJ POVRŠINE /16-01/ / UGOVOR O USTUPANJU MOTORNOG VOZILA NA KORIŠTENJE /16-01/1 2198/ šatora u Adici bez naknade - šator se ustupa gradu za podjelu hrane 01. svibnja god. Dino Živković Direktor tvrtke "Zelena terasa" Korištenje motornog vozila Volkswagen crafter 35 u svrhu prijevoza bez naknade travnja god. Ružica Marić Ravnateljica muzeja

12 UDRUGA INVALIDA RADA GRADA 144 GRAD A UGOVOR O DAROVANJU /16-01/ / Darovanje računala Laptop Gateway Ivan Galić Predsjednik udruge Račun za Idejni projekt - 20 dana od pravomoćnosti Idejni projekt - 30 dana od lokacijske dozvole potpisa ugovora Glavni Račun za glavni projekt Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete dijela Državne ceste projekt - 30 dana od izdavanja lokacijske dozvole - 20 dana po pravomoć. građ. dozvole DC2 od Memorijalnog groblja do Izvedbeni projekt - 15 dana Račun za izvedbeni GRAD NOVA-LUX D.O.O. OSIJEK UGOVOR O NABAVI USLUGE /16-01/ / ulice Vučedol i ulice Vučedol do Muzeja Vučedolske kulture , ,00 od pravomoćnosti građevinske dozvole projekt - 20 dana po izradi i dostavi Zlatko Galić Direktor GRAD NOVA-LUX D.O.O. OSIJEK ANEKS UGOVORA /16-01/ / Ugovaranje produljenja krajnjeg roka za izradu projektne dokumentacije javne rasvjete dijela Državne ceste DC2 od Memorijalnog groblja do ulice Vučedol i ulice Vučedol do Muzeja Vučedolske kulture , ,00 Idejni projekt - do 20. svibnja god. Glavni projekt - 15 dana od izdavanja lokacijske dozvole Izvedbeni projekt - 15 dana od pravomoćnosti građevinske dozvole Račun za Idejni projekt - 20 dana od pravomoćnosti lokacijske dozvole Račun za glavni projekt - 20 dana po pravomoć. građ. dozvole Račun za izvedbeni projekt - 20 dana po izradi i dostavi Zlatko Galić Direktor GRAD NOVA-LUX D.O.O. OSIJEK UGOVOR O NABAVI USLUGE /16-01/ / Izrada projektne dokumentacije za izvedbu javne rasvjete ulice Dore Pejačević u Vukovaru 5.000, ,00 Izrada Idejnog projekta - 60 dana od dana potpisa ugovora Izrada glavnog projekta - 60 dana od dana potpisa ugovora Izrada Izvedbenog projekta i tender dokumentacije - 60 dana od dana potpisa ugovora za Idejni projekt - 20 dana po izradi i dostavi za glavni projekt - 20 dana po izradi i dostavi za izvedbeni projekt i tender dokumentaciju - 20 dana po izradi i dostavi Zlatko Galić Direktor GRAD NOVA-LUX D.O.O. OSIJEK ANEKS UGOVORA /16-01/ / GRAD MARIJA TREER, ZAGREB KUPOPRODAJNI UGOVOR /16-01/5 2196/ Izrada projektne dokumentacije za izvedbu javne rasvjete ulice Dore Pejačević u Vukovaru 5.000, ,00 Izrada Idejnog projekta - 60 dana od dana potpisa ugovora Izrada glavnog projekta - 20 dana od dana dostave posebnih uvjeta Izvršitelju Izrada Izvedbenog projekta i tender dokumentacije - 15 dana od dana pravomoćnosti građevinske dozvole Kupoprodaja suvlasničkog udjela k.č. br k.o. Vukovar ,00 Po plaćanju 148 GRAD ĐURO EDER, KUPOPRODAJNI UGOVOR /16-01/5 2196/ Kupoprodaja suvlasničkog udjela k.č. br k.o. Vukovar ,00 Po plaćanju UGOVOR O ZAMJENI 149 GRAD EURCO DD VINKOVCI NEKRETNINA /14-01/ / Zamjena nekretnina k.o. Vukovar ,00 Po plaćanju 150 GRAD VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ UGOVOR O SPONZORSTVU 301. SINJSKE ALKE //16-01/ / Korištenje reklamnih usluga 5.000,00 Do kraja održavanja manifestacije za Idejni projekt - 20 dana po izradi i dostavi za glavni projekt - 20 dana po izradi i dostavi za izvedbeni projekt i tender dokumentaciju - 20 dana po izradi i dostavi Zlatko Galić Direktor najkasnije 8 dana od potpisivanja i ovjere ugovora Marija Treer Prodavatelj najkasnije 8 dana od potpisivanja i ovjere ugovora Đuro Eder Prodavatelj 8 dana od dana zaključenja ugovora Hrvoje Merki Direktor Po potpisivanju ugovora prije održavanja manifestacije Stipe Jukić Predsjednik 151 GRAD 152 GRAD ZIBERI ALIRAMI SAVJETOVANJE U VEZI S TEHNIČKIM POSLOVANJEM UGOVOR O NABAVI USLUGE /15-01/ / UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA /15-01/3 2196/ Nabava Usluge koordinatora II. Za zaštitu na radu - Petrovačka dola ,00 12 mjeseci Zakup poslovnog prostora u Vukovaru, Zmajeva , ovjere situacije Dubravka Majtan Direktor Do desetog dana u mjesecu za tekući mjesec Alirami Ziberi Zakupodavac

13 153 GRAD KIŠ INŽINJERING D.O.O. VINKOVCI 154 GRAD KOMUNALAC D.O.O. 155 GRAD 156 GRAD PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA SAVJETOVANJE U VEZI S TEHNIČKIM POSLOVANJEM UGOVOR O VRŠENJU STRUČNOG NADZORA /16-01/ / UGOVOR O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA /15-01/5 2196/ UGOVOR BROJ 259/01/16 O SUFINANCIRANJU OBNOVE SKOG VODOTORNJA /16-01/ / / ANEKS BR. 2 UZ UGOVOR O NABAVI USLUGE KOORDINATORA II ZA ZAŠTITU NA RADU /15-01/1 2196/ Stručni nadzor nad izvođenjem radova na pojačanom održavanju nerazvrstane ceste u Vukovaru - ulica Katarine Zrinske 5.600, ,00 Dok traju radovi Zakup poslovnog prostora u Vukovaru, Tržni centar, Domovinskog rata 1 720, Najkasnije dva mjeseca po završetku obnove vodotornja Grad dostavlja izvješće o utrošenim sredstvima 30 dana od zaprimanja i ovjere računa Dragan Kiš Direktor Mjesečno najkasnije do desetog dana u mjesecu za tekući mjesec Igor Štrangarević Direktor Ugovoreni iznos doznačuje se Gradu 15 dana od dostave potpisanog i ovjerenog ugovora Zlatko Komadina Župan Sufinanciranje obnove Vukovarskog vodotornja ,00 Nabava usluge koordinatora II za zaštitu na radu za radove na dovršetku zgrade Državnog arhiva Županijska 66 u Vukovaru ,00 do 30. kolovoza god. Dubravka Majtan Direktor GRAD SMILJANIĆ D.O.O GRAD SMILJANIĆ D.O.O. BESPOVRATNE POTPORE / / ANEKS UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNE POTPORE / / Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Vukovara za godinu 1.000,00 godinu dana Mirko Smiljanić Direktor Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Vukovara za godinu 1.000,00 godinu dana Mirko Smiljanić Direktor 158 GRAD AGENCIJA ATLANTIDA INTERNATIONAL j.d.o.o. PRUŽANJE USLUGA ORGANIZACIJE KONCERTA JASMINA STAVROSA /16-01/7 2196/ Koncert Jasmina Stavrosa u Vukovaru - Trg Republike Hrvatske , srpnja god. u roku o 30 dana po održanom koncertu po dostavi i ovjeri računa Dževad Zahirović Direktor 159 GRAD CARITAS ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE OSIJEK UGOVOR O FINANCIRANJU I ISPORUCI TOPLOG OBROKA I FINANCIRANJU REDOVITOG RADA U CARITASOVOJ PUČKOJ KUHINJI U U /16-01/3 2196/ Pružanje usluga pučke kuhinje za korisnike prava na pomoć prehrane u Caritasovoj pučkoj kuhinji Vukovar 18,00 kn po korisniku od 01. lipnja god. do 31. svibnja god. 15 dana od dana zaprimanja računa Drago Tukara Ravnatelj 160 GRAD HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA I GRAD ZAGREB UGOVOR BR. UP-310/16 Organizacija donacijskog koncerta za Vukovarski vodotoranj bez naknade 15. svibnja god. u roku od 30 dana od održavanja finalne emisije Siniša Kovačić Milan Bandić v.d. glavnog ravnatelja HRT-a Gradonačelnik GRAD OFIR D.O.O. OSIJEK UGOVOR O IZRADI APLIKACIJE ZA POVEZIVANJE INFO STUPOVA I NJIHOVA PRILAGODBA Izrada novog rješenja - aplikacije za upravljanje sinkronizacijom sadržaja info stupova u vlasništvu Grada Vukovara 6.250,00 30 dana za izradu kompletnog rješenja Prema fazama radova po stavkama iz ponude 15 dana od ispostave računa Milan Puvača Direktor GRAD OFIR D.O.O. OSIJEK ANEKS-1 UGOVORA O IZRADI APLIKACIJE ZA POVEZIVANJE INFO STUPOVA I NJIHOVA PRILAGODBA /16-01/3 2196/ GRAD FILIR D.O.O. UGOVOR O DONACIJI /16-01/3 2196/ GRAD MINISTARSTVO BRANITELJA UGOVOR O SUFINANCIRANJU / / / Izrada novog rješenja - aplikacije za upravljanje sinkronizacijom sadržaja info stupova u vlasništvu Grada Vukovara - Produženje ugovorenog roka za narednih 30 dana 6.251,00 Financiranje rada Pučke kuhinje u ,00 kn Vukovaru mjesečno Sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj ,00 produženje ugovora za narednih 30 dana za izradu kompletnog rješenja Prema fazama radova po stavkama iz ponude 15 dana od ispostave računa Milan Puvača Direktor 01. lipnja listopada Jurica Lovrinčević Predsjednik uprave Grad Vukovar do 15. prosinca god. podnosi izvješće Ministarstvu o poduzetim 30 dana od radnjama potpisivanja ugovora Tomo Medved Ministar 164 GRAD 165 GRAD FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA A PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. 1. DODATAK UGOVORU O SUFINANCIRANJU br. 07/2016 UGOVOR O OPSKRBI PLINOM KRAJNJEG KUPCA Izgradnja zgrade Državnog arhiva u Vukovaru ,00 do 15. rujna god. Opskrba plinom krajnjeg kupca - mjerno mjesto Trpinjska cesta 84 0,3853 kn + od 06,00 sati Vukovar PDV/kWh 06,00 sati Ne kasnije od 45 dana od dana dostavljanja ovjerene situacije Ljiljana Blažević Predsjednica Fonda 15 dana od dana izdavanja računa Marko Horvacki Zivalov Gordana Jukić Članovi uprave

14 166 GRAD SAVJETOVANJE U VEZI S TEHNIČKIM POSLOVANJEM UGOVOR O NABAVI USLUGE /14-01/5 2196/ Usluga koordinatora I za zaštitu na radu za izradu plana izvođenja radova - izgradnja gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru 4.000,00 10 dana po obostranom potpisu ugovoradostava projektantu potrebnih podloga i podataka Temeljem računa 20 dana od zaprimanja računa i dostave ugovorene dokumentacije naručitelju Grgo Sabljić Direktor 167 GRAD FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA A UGOVOR O SUFINANCIRANJU BR. 24/2016 Nabava specijalnih komunalnih vozila za skupljanje komunalnog otpada na području Grada Vukovara ,00 do 30. rujna 2016.god. ne kasnije od 30 dana od dana potpisa ugovora Ljiljana Blažević Predsjednica Fonda 168 GRAD FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA A 169 GRAD GRADNJA D.O.O. OSIJEK 170 GRAD TAENIA D.O.O. Vukovar 171 GRAD 172 GRAD 173 GRAD UGOVOR O SUFINANCIRANJU BR. 22/2016 UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA /15-01/7 2196/ UGOVOR O VRŠENJU STRUČNOG NADZORA /15-01/7 2196/ SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U U UGOVOR O SUFINANCIRANJU /16-01/3 2196/ AGENCIJA ATLANTIDA UGOVOR O ORGANIZACIJI INTERNATIONAL j.d.o.o. KONCERTA /16-01/7 2196/ PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O GRAD AKTIV OBUĆA D.O.O GRAD AKTIV OBUĆA D.O.O GRAD AKTIV OBUĆA D.O.O. 175 GRAD UGOVOR O PRIKLJUČENJU NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV I ODRŽAVANJU PRIKLJUČKA BESPOVRATNE POTPORE /15-01/ / ANEKS UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNE POTPORE /15-01/ / ANEKS II UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNE POTPORE /15-01/ / SAVJETOVANJE U VEZI S TEHNIČKIM POSLOVANJEM UGOVOR O NABAVI USLUGE /14-01/5 2196/ Sanacija prilazne ceste za potrebe BIC Vukovar ,00 Samacija prilazne ceste za potrebe BIC Vukovar , ,33 Stručni nadzor sanacije prilazne ceste za BIC Vukovar , ,90 Izgradnja podstanice i priključka na toplovodnu mrežu zgrade Hrvatskog zrakoplovstva ,00 do 30. listopada god. obveza dostave dokumentacije i izvršenja investicijskih poslova 10 kalendarskih dana od obostranog potpisa ugovora od dana zaključenja ugovora do završetka isteka jamstvenog roka 10 dana po završetku radova - dostavljanje dokumentacije u svezi radova Organizacija koncerta grupe Opća opasnost , srpnja Priključenje na plinski distribucijski sustav Županijska 68 Vukovar , ,71 Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Vukovara za godinu - novo zapošljavanje ,00 Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Vukovara za godinu - novo zapošljavanje ,00 Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Vukovara za godinu - novo zapošljavanje ,00 Usluga koordinatora II za zaštitu na radu za izvođenje radova - izgradnja gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru ,00 30 dana od sklapanja ugovora igradnja priključka 12 mjeseci nakon isplate svih 12 mjesečnih iznosa potpore za 13 novozaposlenih radnika 12 mjeseci nakon isplate svih 12 mjesečnih iznosa potpore za 13 novozaposlenih radnika 24 mjeseca od potpisa ugovora provjera zaposlenosti radnika na osnovu kojih je dobivena potpora 8 mjeseci od potpisa ugovora ne kasnije od 30 dana od dostave ovjerene situacije Ljiljana Blažević Predsjednica Fonda 30 dana od primitka i ovjere situacije od strane Naručitelja Berislav Šmit Glavni direktor zaprimanja i ovjere računa odnosno privremene i okončane situacije Emil Kolar Direktor Direktor poduzeća 30 dana od dostave zahtjeva za doznaku Kristijan Lovrenščak Tehnostan d.o.o. (zastupnik Suvlasnika) 30 dana po održanom koncertu Dževad Zahirović Direktor po završetku radova na izgradnji priključka ispostavlja se račun - plaćanje 8 dana od završetka radova Marko Horvacki Zivalov Damir Spudić Članovi uprave potpora se isplaćuje mjesec unazad po predočenju isplatne liste i dokaza uplate doprinosa za radnike Boris Valečić Direktor potpora se isplaćuje mjesec unazad po predočenju isplatne liste i dokaza uplate doprinosa za radnike Boris Valečić Direktor potpora se isplaćuje jednokratno u cijelom iznosu Boris Valečić Direktor ovjere situacije Dubravka Majtan Direktor 176 GRAD UDRUGA "SINANJU SHIN DO - SKI SOKOL" SREDSTAVA /16-01/2 2196/ Dodjela jednokratnih financijskih iz proračuna Grada Vukovara za godinu - Nabava opreme i rekvizita 3.000,00 realizacije korisnik financiranja je dužan dostaviti završno izvješće o provedbi projekta kolovoz Josip Crnjac Predsjednik 177 GRAD UDRUGA HRVATSKUH BRANITELJA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA ZAGREB SREDSTAVA /16-01/2 2196/ Dodjela jednokratnih financijskih iz proračuna Grada Vukovara za godinu - Organizacija sportskih igara 3.000,00 realizacije korisnik financiranja je dužan dostaviti završno izvješće o provedbi projekta Srpanj Zvonko Milas Predsjednik