IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA GODINU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA GODINU"

Транскрипт

1 Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. Centralna banka Crne Gore Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br Podgorica IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA GODINU Odgovorna lica: Marijana Mitrović Mijatović Odsjek: Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku

2 Sadržaj: 1. Uvod - Osnovne informacije o istraživanju Svrha, cilj i predmet istraživanja Pravni osnov Statističke jedinice Pokrivenost i obuhvat istraživanja Sektori Statistička populacija Referentna geografska oblast Koncepti i definicije Klasifikacije Frekvencija prikupljanja podataka Dinamika objavljivanja podataka Metodologija Bazni period Jedinica mjere Izvor podataka Metod prikupljanja podataka Relevantnost - Korisnici podataka Potrebe korisnika Zadovoljstvo korisnika Tačnost i pouzdanost... 4 Indikatori uzoračke greške (A1)... 5 Indikator greške obuhvata (A2)... 5 Stopa neodaziva jedinica (A3) Pravovremenost i tačnost objave podataka Dostupnost i jasnoća Uporedivost... 6 Izvještaj o kvalitetu za godinu 2 Centralna banka Crne Gore

3 1. Uvod - Osnovne informacije o istraživanju 1.1 Svrha, cilj i predmet istraživanja Prikupljanje podataka o stranim direktnim investicijama nerezidenata u Crnoj Gori i rezidenata u inostranstvu. 1.2 Pravni osnov Nacionalna regulativa: Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br.18/12 od godine), Zakon o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list CG", br. 40/10, 46/10, 6/13, 70/17), Zakon o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ("Sl. list RCG", br. 45/05 i "Sl. list CG", br.62/08, 62/13, 70/17), Odluka o vodenju posebne evidencije o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima ( Sl. list CG br. 8/2017 od ), Odluka o statistickim podacima koji se dostavljaju CBCG za potrebe sastavljanja platnog bilansa Crne Gore ( Sl. list Crne Gore, br. 61/12) i Odluka o visini gotovog novca koji se može unositi i iznositi iz Crne Gore bez prijavljivanja ("Sl. list Crne Gore" br. 38/10). Medunarodna regulativa: Balance of Payments and International Investment Manual - BPM6, Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment; Regulation (EU) No 555/2012 of 22 June 2012 amending Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment, as regards the update of data requirements and definitions; Regulatio (EU) 2016/1013 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 184/2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment. 1.3 Statističke jedinice Rezidenti koji imaju poslove direktnih ulaganja sa nerezidentima u skladu sa BPM Pokrivenost i obuhvat istraživanja Sektori Obavezu izvještavanja imaju rezidenti: pravna lica, djelovi stranih društava upisani u registar nadležnog organa u Crnoj Gori, preduzetnici i fizicka lica Statistička populacija Rezidenti koji imaju kreditne poslove sa nerezidentima u skladu sa BPM Referentna geografska oblast Država Crna Gora 1.6 Koncepti i definicije U skladu sa međunarodnim standardima (BPM6) 1.7 Klasifikacije Klasifikacije u skladu sa BPM6 (Balance od Payments and International Investment Position Manual, fifth Izvještaj o kvalitetu za godinu 3 Centralna banka Crne Gore

4 edition, IMF) i EDS (External debt Statistics Manual, IMF) 1.8 Frekvencija prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju godišnje do godine, a od godine na kvartalnom nivou. 1.9 Dinamika objavljivanja podataka Godišnje 1.10 Metodologija BPM6 metodologija ( Bazni period 1.12 Jedinica mjere Podaci su objavljeni u hiljadama EUR Izvor podataka Kao izvor podataka koristi se direktno izvještavanja kompanija Metod prikupljanja podataka Direktno izvještavanje od strane rezidenata. 2. Relevantnost - Korisnici podataka 2.1 Potrebe korisnika Nacionalni korisnici: Ministarstva i drugi organi javne uprave, Monstat, nevladine organizacije, studenti, istraživaci, mediji. Medunarodni korisnici: Eurostat, MMF, Svjetska banka, UN organizacije, CEFTA, strane ambasade. 2.2 Zadovoljstvo korisnika 3. Tačnost i pouzdanost 3.1 Tačnost - Opšta ocjena 3.2 Uzoračka greška Izvještaj o kvalitetu za godinu 4 Centralna banka Crne Gore

5 Indikatori uzoračke greške (A1) 3.3 Neuzoračka greška Greška obuhvata Indikator greške obuhvata (A2) Greška mjerenja Greška neodaziva Stopa neodaziva jedinica (A3) 3.4 Sezonska prilagođavanja 3.5 Revizija podataka Politika revizije podataka Revizija podataka se radi za tekucu i prethodnu godinu Praksa revizije podataka U poslatim tabelama uvijek su označeni preliminarni podaci. Takođe, u slučaju revizije dodaje se napomena Prosječna veličina revizije podataka (A6) 4. Pravovremenost i tačnost objave podataka 4.1 Pravovremenost Vremenski jaz objave preliminarnih podataka t+9 mjeseci (9 mjeseci nakon isteka godine za koju se podatak objavljuje) Vremenski jaz objave konačnih podataka Izvještaj o kvalitetu za godinu 5 Centralna banka Crne Gore

6 4.2 Tačnost objave podataka 5. Dostupnost i jasnoća 5.1 Kalendar objave podataka Podaci se objavljuje na datum koji je definisan Kalendarom objavljivanja statističkih podataka. Kalendar je javno dostupan. 5.2 Pristup kalendaru objave podataka Saopštenja 5.4 Publikacije 5.5 Onlajn baza podataka 5.6 Dostupnost mikropodataka Podaci se mogu uciniti dostupnim javnosti samo u agregiranom (zbirnom) obliku. 6. Uporedivost 6.1 Prostorna uporedivost Uporedivost podataka je obezbijedena primjenom medunarodnih standarda (BPM6). 6.2 Vremenska uporedivost Podaci su dostupni i uporedivi od do godine. Izvještaj o kvalitetu za godinu 6 Centralna banka Crne Gore