Gradonačelnik je 16. travnja godine donio sljedeći. z a k l j u č a k

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Gradonačelnik je 16. travnja godine donio sljedeći. z a k l j u č a k"

Транскрипт

1 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /18-04/61-18 URBROJ: 2170/ Rijeka, Gradonačelnik je 16. travnja godine donio sljedeći z a k l j u č a k 1. Prihvaća se zahtjev Kluba prijatelja Grada Trsata za pokroviteljstvom Grada Rijeke nad manifestacijom Dani Trsata. 2. Odobrava se Klubu prijatelja Grada Trsata zauzimanje javne površine Trga Viktora Bubnja na Trsatu, Trsatske Gradine, Nugentovog parka i Ulice Petra Zrinskog od 20. do 22. travnja u vremenu od sata za potrebe provođenja programa i organizacije manifestacije Dani Trsata. 3. Rad štandova i prigodne aktivnosti u okviru manifestacije mogu se odvijati 21. i 22. travnja od do sata. 4. Organizator je obvezan: osigurati izlaganje, prezentaciju, prodaju i promociju isključivo onih običaja i tradicionalnih aktivnosti u srednjovjekovnom duhu, navedenih u opisu manifestacije Dani Trsata brinuti o održavanju reda, posebice u pogledu održavanja čistoće tijekom održavanja manifestacije kontinuiranim zbrinjavanjem i deponiranjem otpada izlagača izvršiti prijavu javnog okupljanja PU primorsko - goranskoj, osigurati i organizirati redarsku službu te obavijestiti Prometnu policiju o zatvaranju prometnice 5. Preporučuje se TD Rijeka promet d.d. izrada prometnog rješenja sukladno zahtjevu organizatora manifestacije, od 9. travnja Zadužuje se TD Rijeka plus d.o.o. da uspostavom odgovarajuće prometne signalizacije provede zabranu parkiranja te ukloni sva vozila na Trgu Viktora Bubnja dana 17. travnja od do sati, te 21. travnja od do Zadužuje se Prometno redarstvo da provede zabranu prometa sukladno prometnom rješenju na dionici ulice Šetalište Joakima Rakovca do Frankopanskog trga te Ulice Slavka Krautzeka od Frankopanskog trga do Osnovne škole Trsat kao i ulice Vrlije od kućnog broja 5 do 1, kao i ograničenje prometa u jednom smjeru duž ulica Put Bože Felkera od broja 1 do broja 7 dana 21. travnja u vremenu od do sati. 8. Zadužuje se TD Rijeka promet d.d. da izvede prometnu signalizaciju u suradnji s prometnim redarstvom na dionici ulice Šetalište Joakima Rakovca do Frankopanskog trga te ulice Slavka Krautzeka od Frankopanskog trga do Osnovne škole Trsat kao i ulice Vrlije od kućnog broja 5 do 1 te u jednom smjeru duž ulica Put Bože Felkera od broja 1 do broja 7 dana 21. travnja u vremenu od do sati. 9. Zadužuje se Odjel za komunalni sustav za: a. priključak (63 A) i potrošnju električne energije bez naknade na prostoru Nugentovog parka 21. travnja, od do sata b. gašenje javne rasvjete na prostoru Nugentovog parka, dana 21. travnja od sata (duž prostora biti će postavljene baklje) c. dopremu i otpremu te korištenje 10 ogradica d. provođenje mjera pojačanog nadzora komunalnog reda dana 21. travnja na prostorima Trsatske Gradine, Nugentovog parka i duž Ulice Petra Zrinskog e. provođenje mjera pojačanog čišćenja javnih površina prije i nakon manifestacije u suradnji s KD Čistoća d.o.o. Rijeka, te dopremu 6 kanti (posude od 240 l) na prostor Nugentovog parka (kod boćarije Jog), dana u sati

2 10. Preporuča se KD Autotrolej, da na dan 21. travnja omogući frekventije prometovanje linije 2A gradskog prijevoza za vrijeme trajanja manifestacije ''Povratak Frankopana''. 11. Zadužuje se Ured Grada za koordinaciju i logističku potporu organizacije manifestacije. GRADONAČELNIK #potpis# mr.sc. Vojko OBERSNEL Dostaviti: 1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak, Doris Šajn Maje Bošković Savić i Barbare Gaćina 2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, n/r Irene Miličević, Željka Vitasa i Roberta Mišana 3. Odjel gradske uprave za financije, 2X 5. TD Rijeka promet d.d., n/r direktorice 6. TD Rijeka plus d.o.o., n/r direktora 7. KD Čistoća d.o.o. Rijeka, n/r direkorice 8. KD Autotrolej d.o.o., n/r direktora

3 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Ured Grada KLASA: /18-08/13 URBROJ: 2170/ Rijeka, KOLEGIJ GRADONAČELNIKA Predmet: Prijedlog zaključka o pokroviteljstvu nad manifestacijom ''Dani Trsata Povratak Frankopana'' u Rijeci, travnja Materijal izradila: Maja Bošković Savić PROČELNICA UREDA GRADA Verena LELAS TURAK

4 O B R A Z L O Ž E N J E Udruga Klub prijatelja Grada Trsata obratila se zahtjevom za pokroviteljstvo i logističku podršku u obilježavanju manifestacije ''Dani Trsata'' s pratećim sajamskim i drugim sadržajima koji će se održati na prostoru Trga Viktora Bubnja, Trsatske Gradine, Nugentovog Parka i duž Ulice Petra Zrinskog. Prilikom održavanja manifestacije, na lokacijama Trsatske gradine, Nugentovog parka i duž Ulice Petra Zrinskog postavit će se izložbeni štandovi, ugostiteljski i zabavni sadržaji u srednjovjekovnom duhu. Iz dopisa Kluba prijatelja Grada Trsata, od navedeno je da će tehnički dio organizacije i realizaciju postave manifestacije odraditi Klub prijatelja Grada Trsata. Organizator Klub Prijatelja Grada Trsata, navodi kako će se manifestacija Dani Trsata ove godine obilježavati od travnja s programom kako slijedi: Utorak Svečano otvorenje s početkom u 19:00 - Defile Frankopanske garde Kluba prijatelja Grada Trsata u pratnji Gradske glazbe Trsat i Reda vitezova sv. Vida od Dvorane Mladosti do Trsatske gradine, uz podizanje zastave ispred Crkve Majke Božje Trsatske Srijeda Sportski dani - Turnir u rukometu (Dvorana Mladosti) u 17:00 - Gradska knjižnica Rijeka Ogranak Trsat: Baštinski razgovori u 18:00 Četvrtak Sportski dani - Nastavak turnira u rukometu i finale (Dvorana Mladosti) u 17:00 Petak Dan oslobođenja Trsata - Koncert Gradske glazbe Trsat u Hrvatskoj čitaonici Trsat u 19:30 Subota Povratak Frankopana - Polaganje vijenaca na spomenik NOB-a u Srednjovjekovna manifestacija i sajam starih zanata Povratak Frankopana s početkom u 12.00, na prostoru čitavog Trsata; Trsatske Gradine, Nugentovog Parka i duž ulice Petra Zrinskog - Koncert u Nugentovom parku u 21:00 Nedjelja Dan zaštitnika Trsata sv. Jurja - Polaganje vijenaca na spomenik braniteljima na groblju Trsat u 10:00 - Svečana misa u 18:00 U programu se posebno ističe povijesni kulturno - umjetnički spektakl Povratak Frankopana travnja, čiji je operativni i organizacijski opseg složen pri čemu je zatražena logistička podrška Grada Rijeke i gradskih komunalnih društava. Na manifestaciji će se predstaviti srednjovjekovne kostimirane udruge iz grada Rijeke, Krka, Raba, Ogulina i Vodičajne, grada Este iz Italije i Slovenska udruga Chupacabra. Navedena manifestacija održava se drugu godinu za redom pod pokroviteljstvom Grada Rijeke te se očekuje se da će i ove godine privući značajan broj građana i posjetitelja, a budući da su u razvoju urbanog turizma ovakve manifestacije iznimno važne, navedeni se zahtjevi organizatora smatraju opravdanima, stoga je uputno prihvatiti zahtjeve koje organizator navodi kako slijedi: dozvola za korištenje javne površine bez naknade na prostoru Trga Viktora Bubnja, Trsatske Gradine, Nugentovog parka i duž ulice Petra Zrinskog radi postave bine, kampa sudionika programa, mete za sudionike viteškog turnira, postavljanja stolova i klupa, srednjovjekovnog vrtuljka i predstavljanja srednjovjekovnih sadržaja zatvaranje prometnice na prostoru čitave dionice ulice Šetalište Joakima Rakovca do Frankopanskog trga te Ulice Slavka Krautzeka od Frankopanskog trga do Osnovne škole Trsat kao i ulice Vrlije od kućnog broja 5 do 1 dana 21. travnja od do sati

5 ograničenje prometa u jednom smjeru duž ulica Put Bože Felkera od broja 1 do broja 7 dana 21. travnja od do sati pojačano čišćenje prostora od strane KD "Čistoća" prije i nakon manifestacije - (glavni dio manifestacije je 21. travnja 2018.) dostava 6 kanti (posude od 240 l) na prostor Nugentovog parka (kod boćarije Jog), dana u sati priključak (63 A) i potrošnja električne energije bez naknade na prostoru Nugentovog parka 21. travnja, od do sata gašenje javne rasvjete na prostoru Nugentovog parka, dana 21. travnja od sata (duž prostora biti će postavljene baklje) korištenje 10 ogradica sa uključenom dopremom i otpremom na prostor Nugentovog parka (kod boćarije Jog), dana zabrana parkiranja i uklanjanje vozila ispred dvorane Mladosti na Trgu Viktora Bubnja 17. travnja, od do sati i 21. travnja od sati U sadržajnom smislu, manifestacija Dani Trsata održava se posljednjih 25 godina, no prošle je godine organizator odlučio proširiti sadržaj, a time i opseg manifestacije. U vizualnom smislu, odnosno izradi promotivnih materijala poštivani su uvjeti Pokrovitelja (Grad Rijeka) te su na plakatima i letcima istaknuta obilježja pokrovitelja. Slijedom navedenog, predlažemo da donesete slijedeći z a k lj u č a k 1. Prihvaća se zahtjev Kluba prijatelja Grada Trsata da Grad Rijeka bude pokrovitelj manifestacije Dani Trsata. 2. Odobrava se Klubu prijatelja Grada Trsata zauzimanje javne površine Trga Viktora Bubnja na Trsatu, Trsatske Gradine, Nugentovog parka i Ulice Petra Zrinskog od 20. do 22. travnja u vremenu od sata za potrebe provođenja programa i organizacije manifestacije Dani Trsata. 3. Rad štandova i prigodne aktivnosti u okviru manifestacije mogu se odvijati 21. i 22. travnja od do sata. 4. Organizator je obvezan: osigurati izlaganje, prezentaciju, prodaju i promociju isključivo onih običaja i tradicionalnih aktivnosti u srednjovjekovnom duhu, navedenih u opisu manifestacije Dani Trsata brinuti o održavanju reda, posebice u pogledu održavanja čistoće tijekom održavanja manifestacije kontinuiranim zbrinjavanjem i deponiranjem otpada izlagača izvršiti prijavu javnog okupljanja PU primorsko - goranskoj, osigurati i organizirati redarsku službu te obavijestiti Prometnu policiju o zatvaranju prometnice 5. Preporučuje se TD Rijeka promet d.d. izrada prometnog rješenja sukladno zahtjevu organizatora manifestacije, od 9. travnja Zadužuje se Rijeka plus d.o.o. da uspostavom odgovarajuće prometne signalizacije provede zabranu parkiranja te ukloni sva vozila na Trgu Viktora Bubnja dana 17. travnja od do sati, te 21. travnja od do 16.00

6 7. Zadužuje se Prometno redarstvo da provede zabranu prometa sukladno prometnom rješenju na dionici ulice Šetalište Joakima Rakovca do Frankopanskog trga te Ulice Slavka Krautzeka od Frankopanskog trga do Osnovne škole Trsat kao i ulice Vrlije od kućnog broja 5 do 1, kao i ograničenje prometa u jednom smjeru duž ulica Put Bože Felkera od broja 1 do broja 7 dana 21. travnja u vremenu od do sati. 8. Zadužuje se TD Rijeka promet d.d. da izvede prometnu signalizaciju u suradnji s prometnim redarstvom na dionici ulice Šetalište Joakima Rakovca do Frankopanskog trga te ulice Slavka Krautzeka od Frankopanskog trga do Osnovne škole Trsat kao i ulice Vrlije od kućnog broja 5 do 1 te u jednom smjeru duž ulica Put Bože Felkera od broja 1 do broja 7 dana 21. travnja u vremenu od do sati. 9. Zadužuje se Odjel za komunalni sustav za: a) priključak (63 A) i potrošnju električne energije bez naknade na prostoru Nugentovog parka 21. travnja, od do sata b) gašenje javne rasvjete na prostoru Nugentovog parka, dana 21. travnja od sata (duž prostora biti će postavljene baklje) c) dopremu i otpremu te korištenje 10 ogradica d) provođenje mjera pojačanog nadzora komunalnog reda dana 21. travnja na prostorima Trsatske Gradine, Nugentovog parka i duž Ulice Petra Zrinskog e) provođenje mjera pojačanog čišćenja javnih površina prije i nakon manifestacije u suradnji s KD Čistoća d.o.o. Rijeka, te dopremu 6 kanti (posude od 240 l) na prostor Nugentovog parka (kod boćarije Jog), dana u sati 10. Preporuča se KD Autotrolej, da na dan 21. travnja omogući frekventije prometovanje linije 2A gradskog prijevoza za vrijeme trajanja manifestacije ''Povratak Frankopana''. 11. Zadužuje se Ured Grada za koordinaciju i logističku potporu organizacije manifestacije.