Licence. Hrvatski :00

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Licence. Hrvatski :00"

Транскрипт

1 :00 Hrvatski Licence OVAJ JE PROIZVOD LICENCIRAN U SKLOPU PORTFELJA LICENCI AVC PATENTA ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU OD STRANE POTROŠAČA ZA (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA SUKLADNO AVC STANDARDU ( AVC VIDEO ) I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJE JE KODIRAO POTROŠAČ UKLJUČEN U OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE PRIBAVLJEN OD DAVATELJA VIDEOZAPISA KOJI JE LICENCIRAN ZA PRUŽANJE AVC VIDEOZAPISA. NIKAKVE SE LICENCE NE DODJELJUJU I NE IMPLICIRAJU NI ZA KAKVE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE PRIBAVITI OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C., POSJETITE Ovaj proizvod sadrži jedan ili više programa zaštićenih međunarodnim i američkim zakonima o zaštiti autorskih prava autorskim pravima kao neobjavljena djela. Oni su povjerljive prirode i u vlasništvu su tvrtke Dolby Laboratories. Zabranjena je njihova reprodukcija ili odavanje, djelomično ili u cjelini, kao i proizvodnja iz njih izvedenih radova bez izričitog dopuštenja tvrtke Dolby Laboratories. Autorska prava , Dolby Laboratories. Sva prava pridržana. OVAJ PROIZVOD PRODAJE SE S OGRANIČENOM LICENCOM I SMIJE SE UPOTREBLJAVATI SAMO VEZANO UZ HEVC SADRŽAJ KOJI ISPUNJAVA SVAKI OD SLJEDEĆIH TRIJU UVJETA: (1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA OSOBNU UPOTREBU; (2) HEVC SADRŽAJ KOJI NIJE PONUĐEN ZA PRODAJU; I (3) HEVC SADRŽAJ KOJI JE IZRADIO VLASNIK PROIZVODA. OVAJ PROIZVOD NE SMIJE SE KORISTITI VEZANO UZ HEVC KODIRANI SADRŽAJ TREĆE STRANE, KOJI JE KORISNIK NARUČIO ILI KUPIO OD TREĆE STRANE, OSIM AKO SE KORISNIKU ZASEBNO DODIJELE PRAVA ZA UPOTREBU PROIZVODA S TAKVIM SADRŽAJEM OD STRANE OVLAŠTENOG PRODAVAČA SADRŽAJA. VAŠA UPOTREBA OVOG PROIZVODA VEZANO UZ HEVC KODIRANI SADRŽAJ SMATRA SE PRIHVAĆANJEM OGRANIČENIH OVLASTI UPOTREBE KAO ŠTO JE PRETHODNO NAVEDENO. 1

2 SADRŽAJ 1.0 UVOD VAŠ PRIJAMNIK SPAJANJE PRVO POKRETANJE BRZI VODIČ ZA UPOTREBU PRIJAMNIKA UPOTREBA GLAVNI IZBORNIK A.1 Otklanjanje poteškoća A.2 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE STRONG izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim važećim propisima smjernica RED 2015/53/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU i RoHS 2011/65/EU Podložno izmjenama. Zbog stalnog istraživanja i razvoja, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Irdeto je registrirani zaštitni znak tvrtke Irdeto Access B.V., HDMI, HDMI logotip i High- Definition Multimedia Interface zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i znak dvostrukog slova D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories. HbbTV i logotip zaštitni su znakovi tvrtke HbbTV Association. Svi nazivi proizvoda zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika. STRONG Sva prava pridržana. 2

3 Hrvatski 1.0 UVOD 1.1 Upute za sigurnost Prije upotrebe pročitajte sve upute. Čuvajte ove upute za slučaj potrebe. Koristite samo priključke i dodatke koje je propisao ili projektirao proizvođač (primjerice namjenski punjač, baterija itd.). Prije postavljanja ili upotrebe uređaja pregledajte upute da se odnose na nazivne vrijednosti struje i sigurnost. Da biste smanjili rizik od požara i strujnog udara, uređaj nemojte izlagati kiši ni vlazi. Nemojte onemogućavati prozračivanje prekrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavjese i sl. Uređaj se ne smije izlagati prskanju ni vlazi. Nemojte na njega stavljati predmete napunjene tekućinama kao što su vaze. Oznaka upozorava na rizik od strujnog udara. Da biste spriječili ozljede, uređaj treba dobro pričvrstiti sukladno uputama za postavljanje. U slučaju nepravilne zamjene baterije može doći do požara. Bateriju mijenjajte samo istim ili ekvivalentnim tipom. Baterija (ili baterije) ne smiju se izlagati prekomjernoj temperaturi, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti, vatri i sl. Prekomjerna glasnoća može uzrokovati gubitak sluha. Glasno slušanje glazbe tijekom duljeg razdoblja može oštetiti sluh. Da biste smanjili rizik od oštećenja sluha, smanjite glasnoću na sigurnu i udobnu razinu te skratite vrijeme glasnog slušanja. Utikač napajanja koristi se za isključivanje uređaja i treba uvijek biti u ispravnom stanju. Kad uređaj nije u upotrebi, pazite na kabel napajanja tj. pričvrstite ga i skupite vezicom za kabel ili sl. Mora biti bez oštrih rubova ili sl. koji mogu uzrokovati abraziju kabela. Prilikom ponovne upotrebe provjerite nije li kabel oštećen. Ako su sve lampice na uređaju isključene, to ne znači da je iskopčan iz napajanja. Potpuno iskopčajte uređaj tako da izvučete utikač iz utičnice mrežnog napajanja. Obratite pažnju na ekološko odlaganje baterija. Na uređaj se ne smiju postavljati izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene svijeće. Da biste spriječili širenje vatre, svijeće i druge izvore otvorenog plamena uvijek držite podalje od uređaja. Oprema s ovom oznakom je dvostruko izolirani električni uređaj ili uređaj Klase II. Projektirana je na takav način da ne zahtijeva sigurnosni vodič za električno uzemljenje. Mjere opreza Nikada ne skidajte poklopac s uređaja. Time biste ugrozili jamstvo. Opasno je dirati unutrašnjost uređaja zbog visokog napona i mogućih opasnosti od udara struje. Za sve popravke obratite se kvalificiranom servisnom osoblju. Kada priključujete kabele, provjerite je li uređaj isključen iz napajanja. Pričekajte nekoliko sekundi nakon isključivanja uređaja prije nego što ga pomaknete ili isključite bilo kakvu opremu. Koristite samo odobrene produžne kabele s kompatibilnim žicama koje su prikladne za potrošnju električne energije instalirane opreme. Provjerite je li električno napajanje usklađeno s naponom na pločici s informacijama o napajanju koja se nalazi na stražnjem dijelu uređaja. Radno okruženje Ovaj uređaj nemojte postavljati na skučenim mjestima kao što su ormari za knjige i sl. Uređaj nemojte koristiti na vlažnim i hladnim mjestima te ga zaštitite od pregrijavanja. Držite ga podalje od izravnog sunčevog svjetla. Proizvod nemojte koristiti na prašnjavim mjestima. Nemojte pričvršćivati svijeću na uređaj kako u njega kroz otvore ne bi dospjeli zapaljivi materijali. 3

4 WEEE smjernica Pravilno odlaganje ovog proizvoda. Ova oznaka upozorava da se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom unutar EU. Da biste spriječili ugrožavanje okoliša i ljudskog zdravlja, uređaj odgovorno reciklirajte. Time ćete doprinijeti očuvanju prirodnih resursa. Rabljeni uređaj možete vratiti na predviđenim sabirnim mjestima ili dobavljaču od kojeg ste kupili uređaj. Dobavljač ili stručno osoblje mogu reciklirati proizvod na ekološki način. 1.2 Pohrana Ovaj uređaj pažljivo je provjeren i pakiran prije otpreme. Prilikom vađenja iz ambalaže provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi. Ambalažni materijal držite podalje od djece. Preporučujemo da zadržite kutiju tijekom jamstvenog razdoblja kako bi uređaj bio savršeno zaštićen u slučaju popravaka ili potraživanja jamstva. 1.3 Postavljanje opreme Preporučujemo da se posavjetujete s profesionalnim instalaterom pri postavljanju opreme. Ako to nije slučaj, molimo slijedite upute u nastavku: Pregledajte korisnički priručnik televizora i antene. Provjerite jesu li HDMI kabel i vanjske komponente u dobrom stanju. Provjerite jesu li dobro zaštićeni svi priključci i dobre kvalitete Ako koristite TV SCART vezu, upotrijebite dobar izolirani SCART kabel. Ovaj priručnik pruža kompletne upute za instaliranje i korištenje prijamnika. Sljedeći simboli označavaju: Upozorenje: Upućuje na informaciju upozorenja. MENU Prijeđi na 1.4 Oprema Korisnički priručnik Prijamnik 1 daljinski upravljač 2 baterije (tip AAA) Prilagodnik 12 V DC, 1,5 A Predstavlja točku izbornika unutar prozora. (Kurziv) 4

5 Hrvatski NAPOMENA: Da biste uređaj koristili na ispravan način, upotrijebite samo prilagodnike napajanja navedene u nastavku (ako je potrebna zamjena): Model: CH-AS120150E7xR; Proizvođač: Sichuan Changhong Electronic Component Co., Ltd. Model: TB-AS120150E6xR; Proizvođač: Ten Pao Electronics (Huizhou) Co., Ltd. Model: CY-AS120150E5xR; Proizvođač: Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd. Upotreba drugih prilagodnika napajanja može oštetiti uređaj. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom. 1.5 Korištenje vanjskih USB uređaja Preporučuje se korištenje USB 2.0 uređaja za pohranjivanje podataka. Ako vaš uređaj nije kompatibilan sa USB 2.0 specifikacijama, funkcije snimanja i multimedije na vašem Prijamniku neće pravilno funkcionirati. STRONG ne jamči reprodukciju svih multimedijalnih datoteka čiji su nastavci navedeni, jer to ovisi o veličini datoteka, upotrijebljenom kodeku, broju bitova u sekundi i razlučivosti. STRONG ne može jamčiti kompatibilnost uređaja sa svim tipovima USB-a za pohranjivanje podataka. Ne preporučuje se pohranjivanje važnih podataka na USB uređaju koji se koristi s ovim Prijamnikom. Uvijek napravite kopije podataka koji su pohranjeni na USB uređaju prije nego što ga koristite s ovim Prijamnikom. STRONG ne preuzima odgovornost za kakve gubitke podataka ili okolnosti uzrokovane gubitkom podataka. 2.0 VAŠ PRIJAMNIK 2.1 ZADANI PIN: Prednja ploča 1. IR Senzor Prima naredbe s daljinskog upravljača 2. LED zaslon Prikazuje broj kanala i vrijeme u stanju pripravnosti 3. Lampica načina rada CRVENO znači da je Prijamnik u stanju pripravnosti. ZELENO znači da Prijamnik radi. 4. Tipka za stanje pripravnosti/uključivanje Uključuje Prijamnik ili ga prebacuje u stanje pripravnosti 5. USB utor Za priključivanje USB uređaja za pohranu 2.3 Stražnja ploča Sl ANT IN Za priključivanje antene (sobne, vanjske ili krovne) za prijem signala. 2. ETHERNET Za priključivanje Ethernet kabela (RJ-45) lokalne mreže (LAN) iz kućnog usmjerivača. 3. HDMI Za povezivanje prijamnika s televizorom pomoću HDMI kabela. Sl. 2 5

6 4. S/PDIF Coaxial Za povezivanje prijamnika s digitalnim kućnim kinom ili digitalnim audio pojačalom. 5. TV SCART Za povezivanje prijamnika s televizorom pomoću SCART kabela. 6. DC POWER Za povezivanje s isporučenim prilagodnikom napajanja ( V AC ~ 50/60 Hz/12 V, 1,5 A DC ) 7. ON/OFF Sklopka za uključivanje/isključivanje uređaja 2.4 Daljinski upravljač Sl Power Uključivanje/stanje pripravnosti. 2.! Prigušuje sve audio izlaze prijamnika. 3. 0~9 Za prebacivanje kanala. Unesite broj kanala u TV načinu ili vrijednost u izborniku 4. TV/R Prebacivanje između televizije i radija. 5. Otvara internetski portal EVOTV. 6. FAV Otvara listu omiljenih kanala. 7. BACK Jedan korak natrag u izborniku ili povratak na prethodni kanal. 8. AUDIO Otvara odabir audio* jezika. 9. INFO Otvaranje informacija o trenutnom kanalu, dvostruki pritisak otvara informacije o trenutnom događaju, a trostruki pritisak otvara informacije o sljedećem događaju.* 10. EPG Prikazuje EPG* (elektronički programski vodič) u TV načinu. 11. NAV Prebacivanje na sljedeći/prethodni kanal. Izbornik: Pomiče pokazivač gore/dolje. 12. NAV Povećavanje/smanjivanje glasnoće. Izbornik: promjena postavki u podizbornicima. 13. OK Otvara trenutni popis kanala u izborniku i služi za potvrdu. 14. MENU Otvara glavni izbornik, a u izbornicima prebacuje na prethodni korak. 15. EXIT Izlaz iz izbornika ili podizbornika. 16. VOL+/VOL- Povećavanje/smanjivanje glasnoće. 17. P+/P- Stranica gore/dolje na svim popisima. 18. LIST Prikaz trenutnog popisa kanala. 19. CH+/CH- Sljedeći/prethodni kanal. 20. OPT Otvara brzi izbornik za podešavanje postavki zaslona 21. TEXT Prikazuje Teletekst* ako je dostupan 22. SUB Prikazuje jezike titlova*. 23. MAIL Za čitanje poruka davatelja usluga. 24. Pause Pauziranje reprodukcije/pokretanje vremenskog pomaka 25. Rew Brzo natrag/naprijed. 26. FF Započinje snimanje trenutnog programa 27. Play Otvara izbornik multimedije. 28. Skip Preskakanje tijekom reprodukcije multimedije. 29. Stop Prekid reprodukcije. 30. TIPKE U BOJI Imaju različite funkcije u izbornicima. * Titlovi, video tekst, EPG (elektronički programski vodič) i audio jezici ovise o dostupnosti koju određuje televizijska kuća. 2.5 Postavljanje baterija Otvorite poklopac na daljinskom upravljaču i umetnite 2 AAA baterije u odjeljak. Pazite na polaritet baterija prilikom umetanja. Dijagram polariteta prikazan je unutar odjeljka. 1. Otvorite pokrov 2. Umetnite baterije 3. Zatvorite pokrov Sl. 4 6

7 Hrvatski 2.6 Korištenje daljinskog upravljača Kad koristite daljinski upravljač, usmjerite ga prema prednjoj ploči prijamnika. Daljinski upravljač podržava raspon do 7 metara od prijamnika pod kutom od približno +-30 stupnjeva. Sl. 5 NAPOMENA: Da biste primali signal, unutarnja ili vanjska antena mora biti priključena na ulaz ANT IN sa stražnje strane prijamnika. Upotrijebite odgovarajuće izolirani kabel antene i odgovarajuće priključke. NAPOMENA: više informacija obratite se dobavljaču. Ako koristite aktivnu antenu s ugrađenim pojačalom, prebacite napajanje antene na ON (Uključeno) u izborniku Manual Search (Ručno pretraživanje). 3.3 Spajanje na TV pomoću SCART kabela Prijamnik je također opremljen SCART priključkom, televizor može biti spojen na Prijamnik i putem kvalitetnog SCART kabela. 3.4 Priključivanje USB uređaja za pohranu Upotrijebite ovaj priključak za pristup datotekama na USB uređajima za pohranu prilikom reprodukcije multimedije ili ažuriranja softvera prijamnika. HDD je podržan samo uz maksimalnu struju od 800 ma. Za reprodukciju video datoteka i HD filmova preporučujemo uporabu USB 2.0 uređaja za pohranu (ili boljih). Sl. 6 Sl. 6 7

8 3.5 Priključivanje na napajanje Nakon uspostave svih priključaka možete priključiti svoj novi HD Prijamnik na glavno napajanje pomoću isporučenog prilagodnika napajanja, koji ukopčajte u zidnu utičnicu. 3.6 Prošireni priključci za kućnu zabavu Priključivanje na digitalno audio pojačalo putem S/PDIF sučelja Kada Prijamnik priključite na digitalno pojačalo ili sustav kućnog kina, možete uživati u najboljoj mogućoj kvaliteti višekanalnog zvuka (ovisno o signalu). Povežite digitalno audio pojačalo ili kućno kino na S/PDIF priključak na stražnjoj strani prijamnika pomoću odgovarajućeg činč kabela. Priključivanje na digitalno audio pojačalo i TV pomoću HDMI kabela Kada Prijamnik priključite na digitalno pojačalo ili sustav kućnog kina s HDMI priključkom, možete uživati u najboljoj mogućoj kvaliteti višekanalnog zvuka (ovisno o signalu). Priključite HDMI izlaz uređaja na ulaz pojačala, a zatim povežite HDMI izlaz pojačala s TV Prijamnikom. Odaberite odgovarajući ulaz na pojačalu za gledanje i slušanje programa. 4.0 PRVO POKRETANJE Provjerite jesu li Prijamnik i antena pravilno povezani, a antena pravilno usmjerena. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom servisu ili dobavljaču. Prilikom prve instalacije bit ćete provedeni kroz potrebne postupke, a nakon toga možete uživati u svom HD TV-u. Ako ste na Prijamnik već priključili Ethernet kabel, možete pristupiti EVOTV portalu. Želimo vam mnogo zabave s vašim novim uređajem. 4.1 Odabir jezika Prilikom prve upotrebe prijamnika pojavljuje se izbornik Preferirani jezik. Navigacijskim tipkama odaberite jezik. Nakon što odaberete jezik, pritisnite ZELENU tipku Sljedeće kako biste potvrdili i prešli na sljedeću stranicu. 4.2 Postavke regije, titlova i načina pretraživanja Prijamnik prikazuje zaslon Prva instalacija na kojem možete prilagoditi važne postavke. Navigacijskim tipkama odaberite postavku, a potom podesite vrijednosti. Pritisnite ZELENU tipku Sljedeće kako biste potvrdili i prešli na sljedeću stranicu ili pritisnite CRVENU TIPKU Natrag za povratak jedan korak unatrag. Dostupne su sljedeće postavke: Regija: Prikaz titlova: Omjer slike: Regija je postavljena na Hrvatska i to se ne može mijenjati jer je ovaj Prijamnik namijenjen hrvatskom tržištu. Odaberite Uključeno za prikazivanje titlova kad god su dostupni, a Isključeno ako ne želite da se prikazuju.* Ova opcija omogućuje podešavanje omjera širine i visine slike na priključenom televizoru. Dostupne opcije: 4:3 za televizor formata 4:3 (crne trake s gornje i donje strane slike) i 16:9 za televizore formata 16:9. Način pretraživanja: Odaberite Sve za pohranu šifriranih i besplatnih kanala ili Besplatni ako želite pohraniti samo besplatne kanale. Veza: Upotrijebite ovu opciju za odabir veze s TV Prijamnikom. Odaberite HDMI ili SCART. * Dostupnost DVB/HoH titlova ovisi o televizijskoj kući. Ako titlovi nisu podržani, mogu se aktivirati putem Videoteksta ako je dostupan. Kad podesite sve postavke, pritisnite ZELENU tipku Sljedeće za nastavak. Sl. 7 Sl. 8 8

9 Hrvatski 4.3 Prilagođavanje antene U ovom dijelu čarobnjaka možete podesiti antenu i provjeriti signal. Navigacijskim tipkama odaberite postavku, te promijenite vrijednosti. Dostupne su sljedeće postavke: Napajanje antene: Postavite na Uključeno ako koristite aktivnu antenu (s ugrađenim pojačalom). Kada je postavljeno na Uključeno, priključak ANT IN na Prijamniku bit će pod naponom od 5 V. Za pasivne antene odaberite Isključeno. Br. kanala.: Odaberite kanal za koji znate da postoji signal u vašoj regiji. Trake Snaga signala i Kvaliteta signala pružaju vizualnu indikaciju prijema. Podesite antenu za maksimalnu kvalitetu i snagu signala. Kad podesite sve postavke, pritisnite ZELENU tipku Sljedeće za početak pretraživanja. Prijamnik za počinje s pretraživanjem svih dostupnih kanala. Kad završi s pretraživanjem, Prijamnik započinje s prikazivanjem. Sada možete uživati u omiljenim TV kanalima. Ako se prikaže poruka Nisu pronađeni kanali, ponovo provjerite antenu, koaksijalni kabel, priključak i snagu signala u izborniku. Kada to provjerite, resetirajte uređaj i ponovo slijedite upute čarobnjaka za instalaciju kao što je prikazano u nastavku. SAVJET: Ako se ne pokrene Čarobnjak za instalaciju nakon prvog uključivanja prijamnika, vratite Prijamnik na tvorničke postavke tako da pritisnete tipku MENU i odaberete Učitaj tvorničke postavke u izborniku Instalacija. (ZADANI PIN: 0000). 5.0 BRZI VODIČ ZA UPOTREBU PRIJAMNIKA Mi u tvrtki STRONG razumijemo da jedva čekate da se prepustite uživanju uz svoj novi digitalni zemaljski Prijamnik visoke razlučivosti. Sljedeći vodič upoznat će vas s osnovama upotrebe ovog uređaja. Međutim, preporučujemo da pročitate cijeli priručnik kako biste iz svog prijemnka izvukli maksimum. Da biste Prijamnik uključili ili prebacili u stanje pripravnosti, pritisnite q na daljinskom upravljaču ili prednjoj ploči prijamnika. Odaberite kanal nav tipkama. Također možete unijeti broj kanala pomoću tipki 0~9 na daljinskom upravljaču ili pritisnuti OK tijekom gledanja programa kako biste prikazali njihov popis. Glasnoću možete podesiti VOL tipkama, a unutar izbornika i Videoteksta koristiti tipke VOL+/- i! za prigušenje svih audioizlaza. Tipkama P+/P- možete se kretati po popisima. 9

10 6.1. Promjena kanala Kanale možete promijeniti na sljedeće načine: Izravno pomoću tipku 0~9. Putem popisa kanala pomoću tipke OK. Navigacijskim tipkama i CH+/CH-. Izravni pristup tipkama 0~9 Za izravan pristup nekom kanalu jednostavno unesite njegov broj tipkama 0~9 na daljinskom upravljaču. Brojevi kanala mogu imati do četiri znamenke. Možete unijeti i brojeve s manje znamenki. Pričekajte nekoliko sekundi i Prijamnik će prebaciti na odabrani kanal ili pritisnite OK odmah nakon odabira broja kanala. Popis kanala Tijekom gledanja programa pritisnite OK kako biste prikazali TV popis. Navigacijskim tipkama na popisu kanala označite kanal i pritisnite OK za prebacivanje. Na popisu kanala možete upotrijebiti tipke P+/P- za prebacivanje stranica popisa. SAVJET: Ako ste već izradili popis favorita, navigacijskim tipkama na popisu kanala možete odabrati između TV popisa i popisa favorita ili pritisnite FAV tijekom prikazivanja sadržaja kako biste otvorili ovaj odabir. Upotreba navigacijskih tipki i CH+/CH- NAV i CH+ prebacuju na sljedeći kanal. NAV i CH- prebacuju na prethodni kanal Informacijska oznaka Tijekom gledanja televizije možete u bilo kojem trenutku pritisnuti INFO kako biste prikazali informacije o trenutnom kanalu i događaju*. Dvaput pritisnite INFO za proširene informacije elektroničkog programskog vodiča. Unutar informacija o programu upotrijebite NAV ili P+/P- za pomicanje. Navigacijskim tipkama možete se prebacivati između Informacija o trenutnom programu i Informacija o sljedećem programu. * Informacije o događajima prikazuju se kada su dostupne. Dostupnost ovisi o izvoru signala 6.3. Biranje govornog jezika Neki kanali podržavaju različite audioformate i/ili jezike. Da biste odabrali drugi audio stream, pritisnite AUDIO tijekom prikazivanja. Prikazuje se popis dostupnih audio streamova. Navigacijskim tipkama odaberite stream i potvrdite tipkom OK. Odaberite stereo, miješani, lijevi ili desni audio kanal navigacijskim tipkama. 10

11 Hrvatski 6.4. Videotekst Da biste pristupili dostupnom Videotekstu, pritisnite tipku TEXT tijekom prikazivanja sadržaja tipkama 0~9 broj stranice koju želite prikazati. Ako su stranice dostupne, TIPKAMA U BOJI na daljinskom upravljaču možete im izravno pristupiti prema oznakama pri dnu zaslona. Navigacijskim tipkama odaberite jednu stranicu, a tipkama i podstranice. Tipkom OK možete promijeniti prozirnost. Svakim pritiskom mijenja se prozirnost za jednu razinu. Nakon pet pritisaka postiže se početna prozirnost. Pritisnite EXIT za povratak na gledanje programa. Kada izađete iz Videoteksta, ponovo se postavlja početna razina prozirnosti Titlovi Neki kanali podržavaju različite jezike titlova. Pritisnite tipku SUB kako biste prikazali popis dostupnih jezika titlova. Odaberite titlove navigacijskim tipkama i pritisnite OK za potvrdu. Pritisnite EXIT za izlaz bez spremanja promjena.* * Dostupnost DVB/HoH titlova ovisi o televizijskoj kući. Ako titlovi nisu dostupni, mogu se aktivirati putem Videoteksta ako je dostupan EPG (Elektronički programski vodič) Elektronički programski vodič vrlo je korisna funkcija koja omogućuje prikazivanje rasporeda događaja i programa te označavanje događaja/filmova tijekom kojih će se Prijamnik aktivirati ili planiranje snimanja. Za pristup elektroničkom programskom vodiču pritisnite EPG tijekom gledanja televizije. Navigacijskim tipkama odaberite kanal, te odaberite događaj. Pritisnite OK za prikaz detaljnih informacija o odabranom događaju. Tipkom isključite prikaz detaljnih informacija. Pritisnite CRVENU ili ZELENU tipku za prikaz i odabir drugog dana. Pritisnite ŽUTU tipku kako biste podesili odbrojavanje za odabrani događaj. Pojedinosti o funkciji štoperice (odbrojavanja) pronaći ćete u odjeljku NAPOMENA: Dostupnost programskog vodiča ovisi o nakladniku sadržaja Snimanje i vremenski pomak Za upotrebu ovih funkcija morate priključiti USB uređaj za pohranu u USB priključak na stražnjoj ploči. Za najbolje performanse, osobito prilikom reprodukcije HD sadržaja, preporučujemo upotrebu USB 2.0 tvrdih diskova ili boljih. Oni moraju biti formatirani u FAT32 ili NTFS formatu, u suprotnom snimanje i vremenski pomak neće raditi. Snimanje šifriranog programa može zahtijevati dodatno odobrenje programske kuće. Snimanje Da biste odmah pokrenuli snimanje programa, pritisnite REC. Za prekid pritisnite STOP. Tijekom snimanja možete pritisnuti navigacijske tipke ili OK i navigacijske tipke za prebacivanje na drugi kanal na istom frekvencijskom kanalu. Možete upotrijebiti i tipke 0-9. Vremenski pomak Za upotrebu vremenskog pomaka jednostavno pritisnite tipku za pauzu tijekom prikazivanja programa. Za nastavak reprodukcije sadržaja s vremenskim pomakom ponovo pritisnite play ili pauzu. Tijekom reprodukcije možete koristiti tipke za premotavanje. Za prekid vremenskog pomaka pritisnite stop i nastavit će se prikazivanje programa uživo. Funkcija će nastaviti raditi u pozadini. Sve dok ne prebacite na drugi kanal, moguće je vraćati na početak ponovnim pritiskom tipke REW. Također, tipkama FF/REW moguće je premotavati tijekom vremenskog pomaka. Zadana postavka je 20 sekundi. Pritisnite ZELENU tipku kako biste podesili vremenski interval premotavanja. Ako se kanal promijeni, vremenski pomaknut sadržaj bit će dostupan samo s novog odabranog kanala. 11

12 NAPOMENA: Da biste potpuno isključili vremenski pomak, morate promijeniti status vremenskog programa na onemogućeno (disable) u izborniku Postavke snimanja. Vremensko snimanje Mjerač vremena može se postaviti na 2 načina: Programiranje vremena snimanje putem EPG-a Sadržaj je najjednostavnije snimiti putem EPG-a. Pritisnite tipku EPG kako biste otvorili programski vodič, a zatim NAV za odabir kanala. Nakon toga tipkama NAV odaberite događaj. Vrijeme snimanja možete zakazati pritiskom tipke OK. Ako ponovo pritisnete OK za taj događaj, mjerač vremena će se onemogućiti. Podešeno vrijeme mjerača je fiksno i ne može se više mijenjati. Programiranje mjerača vremena putem njegovog izbornika Ako želite programirati snimanje putem izbornika mjerača vremena, možete ga odabrati pomoću tipke MENU na daljinskom upravljaču tijekom prikazivanja programa te putem opcije Mjerač vremena u izborniku Postavke. Sada možete programirati vrijeme početka i završetka. Dodatne pojedinosti o ovom izborniku pronaći ćete u poglavlju Mjerač vremena u priručniku. Reprodukcija Nakon snimanja pronaći ćete novu mapu Snimke na USB uređaju za pohranu. Pritiskom tipke PLAY tijekom prikazivanja možete izravno pristupiti ovoj mapi. U izborniku Snimke podržane su sljedeće funkcije: NAV OK STOP CRVENA tipka Opcija Odabir snimke. Pokreće reprodukciju u pred-pregledu i ponovo na punom zaslonu. Prekid reprodukcije otvara izbornik opcija za odabir snimljenih datoteka koje želite izbrisati. Ovaj se izbornik otvara samo ako prvo odaberete datoteku tipkama NAV. Označava snimku za brisanje. Kada označite snimke koje želite izbrisati, odaberite Izbriši odabrano i pritisnite OK. Pojavit će se poruka za potvrdu brisanja. Ponovnim pritiskom tipke OK snimke će se trajno izbrisati s USB uređaja za pohranu. Odaberite Odustani ako ih ne želite izbrisati ili još jedanput pritisnite OK za konačno brisanje. 7.0 GLAVNI IZBORNIK Glavni izbornik omogućuje pristup funkcijama Instalacija, Kanali, Postavke, Multimedija i Mreža. Za pristup glavnom izborniku pritisnite MENU (Izbornik) tijekom prikazivanja sadržaja. U glavnom izborniku možete upotrijebiti BACK za povratak na prethodni zaslon, a EXIT za izlaz. 7.1 Instalacija kanala Tipkama NAV odaberite stavku glavnog izbornika Instalacija. Tipkama NAV označite podizbornik i pritisnite OK za odabir. Dostupi su ovi podizbornici: Ručno pretraživanje, Automatsko pretraživanje, Informacije, Tvorničke postavke i HPP CA izbornik. Ručno pretraživanje Ovaj izbornik omogućuje pretraživanje kanala po frekvencijama i broju kanala. Tipkama NAV odaberite Način pretraživanja i odaberite opciju Besplatni koja instalira samo besplatne kanale ili Svi. To znači da će se pretražiti i pohraniti besplatni programi, kao i šifrirani. 12

13 Hrvatski Tipkama NAV odaberite Br. kanala i odaberite broj kanala ili frekvenciju koju želite pretraživati Pritisnite OK za prikaz popisa koji omogućuje brži odabir. Sljedeća opcija Modulacija služi za odabir vrste modulacije Only DVB-T ili DVB-T/T2. Ako niste sigurni, upotrijebite postavku DVB-T/T2. Ako koristite aktivnu antenu (s ugrađenim pojačalom), opciju Napajanje antene prebacite na Uključeno. Ako koristite pasivnu antenu (bez ugrađenog pojačala), odaberite Off (Isključeno). Označite Pretraživanje i pritisnite OK za početak pretraživanja. Novi pronađeni kanali dodaju se na popis. Automatsko pretraživanje Ovaj izbornik omogućuje pretraživanje kanala po dostupnim Frekvencijama ili Brojevima kanala. Napominjemo da će se svi prethodno instalirani kanali i popisi favorita izbrisati. Na popis kanala instalirat će se novi pronađeni kanali, nakon čega po potrebi možete izraditi novi popis favorita. Odaberite Način pretraživanja i odaberite Besplatni ili Svi. Ako koristite aktivnu antenu (s ugrađenim pojačalom), opciju Napajanje antene prebacite na Uključeno. Ako koristite pasivnu antenu (bez ugrađenog pojačala), odaberite Off (Isključeno). Označite Pretraživanje i pritisnite OK za početak pretraživanja. Informacije Ovaj podizbornik prikazuje informacije o Prijamniku kao što su verzija hardvera i softvera. Također prikazuje tehničke podatke trenutno odabranog kanala te snagu i kvalitetu signala. Kada zovete službu za podršku, otvorite zaslon Informacije. Osoba koja se javi na poziv možda će tražiti informacije prikazane na ovom zaslonu. Tvorničke postavke Ova opcija omogućuje vraćanje prijamnika na tvorničke postavke, čime se također brišu svi pohranjeni kanali. Tipkama NAV odaberite Tvorničke postavke u izborniku Instalacija i pritisnite OK. Zatim unesite PIN. Unesite odgovarajući PIN tipkama 0~9. (ZADANI PIN: 0000). Prikazuje se prozor za potvrdu. Odaberite OK za učitavanje tvorničkih postavki. Odaberite Odustani ako želite odustati. Za izlaz pritisnite EXIT. Ako Prijamnik vratite na tvorničke postavke, sve postavke i pohranjeni kanali trajno će se izbrisati. Oprezno koristite ovu opciju. detaljne informacije o sljedećim stavkama: Servisni status, Status učitavača, Status proizvoda, Status klijenta, Poštanski sandučić i Ažuriranje softvera. Servisni status U ovom izborniku možete pronaći informacije o statusu dešifriranja usluge. Status učitavača U ovom izborniku možete pronaći informacije o korištenoj verziji softvera, Irdeto učitavaču, CSSN-u (serijskom broju chipseta) i serijskom broju prijamnika. Status proizvoda Prikazuje podatke o trenutnoj pretplati na proizvode kod vašeg operatera. Prikazuje se datum Aktivacije i trajanje pretplata. 13

14 Status klijenta Ovaj izbornik prikazuje sve pojedinosti ugrađenog sustava za uvjetni pristup i njegove mogućnosti. Poštanski sandučić Ovaj izbornik omogućuje pristup pošti davatelja usluge. Koristi se za primanje važnih informacija od davatelja usluge. Ako primite poštu, bit će prikazana na zaslonu. Nakon uklanjanja pošte sa zaslona, poruke možete pronaći u izborniku i izbrisati ih pojedinačno PLAVOM tipkom Brisanje ili sve odjedanput tako da pritisnete CRVENU tipku Izbriši SVE. Ažuriranje softvera Ovu stavku izbornika možete odabrati ako je dostupno ažuriranje softvera. Funkcija bežičnog ažuriranja (Over-The-Air, OTA) automatski provjerava je li dostupna nova verzija softvera. Ako jest, na zaslonu se prikazuje poruka. Odaberite OK za preuzimanje i ažuriranje. Pritisnite EXIT ako trenutno ne želite ažurirati. Ažuriranje softvera možete odbiti najviše 2 puta, a nakon toga će se obaviti automatski. NAPOMENA: Ako Prijamnik ne radi kako treba nakon ažuriranja softvera, vratite uređaj na tvorničke postavke. Pregledajte poglavlje TV upravitelj Ovaj izbornik omogućuje izradu popisa omiljenih kanala, premještanje kanala, zaključavanje kanala PINom i brisanje kanala s popisa. Dodavanje kanala na popis favorita Kanali s TV popisa mogu se rasporediti u 4 grupe favorita. Odaberite Favorit i pritisnite OK, a zatim odaberite grupu favorita i ponovo pritisnite OK. Tipkama NAV odaberite kanal koji želite dodati u grupu favorita. Označite kanal po izboru i pritisnite OK. U desnom dijelu prikazat će se novi popis favorita. Ako želite ukloniti kanal s popisa favorita, pritisnite u, odaberite kanal i pritisnite OK kako biste ga izbrisali. NAPOMENA: Ako je funkcija logičnog numeriranja kanala Uključena, kanali se ne mogu premještati. Za dovršetak pritisnite. Pojavit će se poruka potvrde. Odaberite U redu za spremanje promjena ili 14

15 Hrvatski Premještanje kanala na popisu Ovaj Prijamnik podržava logično numeriranje kanala (LCN). To podrazumijeva da davatelj usluga definira numeriranje kanala, koji se potom automatski sortiraju na glavni popis kanala. Sortiranje na glavnom popisu stoga nije moguće. Funkcija Move (Pomakni) u tom je slučaju zasivljena i ne može se odabrati. Zadana postavka za ovu funkciju je Isključeno i možete sortirati kanale na glavnom popisu. Dodatne informacije o funkcijama Automatsko ažuriranje kanala i Logično numeriranje kanala, koje utječu na funkcije upravljanja kanala, pronaći ćete u poglavljima i Sortiranje kanala na glavnom popisu Odaberite Premjesti i pritisnite OK. Tipkama NAV odaberite kanal koji želite premjestiti na prvi položaj. Označite kanal po izboru i pritisnite OK. Ponavljajte ovaj postupak dok ne budete zadovoljni s redoslijedom kanala. Da biste uklonili jedan kanal s popisa, pritisnite NAV i odaberite kanal. Pritisnite OK kako biste ga uklonili. Da biste pohranili novi redoslijed kanala, odaberite položaj na popisu kanala i pritisnite CRVENU tipku Premjesti. Ako ste sortirali samo nekoliko kanala i želite ih spremiti između postojećih, odaberite položaj na Popisu kanala na koji želite kopirati sortirane kanale. Zaključavanje kanala Zaštitite kanale PIN kodom kako biste spriječili neovlašteno gledanje određenih sadržaja/kanala. Odaberite Zaključaj i pritisnite OK. Tipkama NAV odaberite kanal koji želite zaštititi. Označite kanal po izboru i pritisnite OK. U desnom dijelu prikazat će se novi popis zaštićenih kanala. Ako želite ukloniti kanal s ovog popisa, pritisnite u, odaberite kanal i pritisnite OK kako biste ga izbrisali. Brisanje kanala Trajno izbrišite kanale s popisa (dok ne obavite novo pretraživanje). Odaberite Izbriši i pritisnite OK. Tipkama NAV odaberite kanal koji želite izbrisati. Kada je kanal označen, pritisnite OK. U desnom dijelu bit će prikazani kanali koji će se izbrisati s popisa kanala. Kada ste spremni, pritisnite BACK i potvrdite. NAPOMENA: Ako je funkcija Automatsko ažuriranje kanala postavljena na Uključeno, kanale nije moguće brisati. Ovu funkciju pronaći ćete u izborniku Postavke > Opće postavke kao što je opisano u poglavlju Programske informacije Ova stavka izbornika otvara Elektronički programski vodič (EPG). Za pojedinosti pregledajte poglavlje 7.6. Postavke Pritišćite NAV kako biste u glavnom izborniku odabrali opciju Postavke. Tipkama NAV označite podizbornik i pritisnite OK za odabir. Jezik Ovaj izbornik omogućuje podešavanje postavki jezika. Jezik izbornika: Tipkama NAV odaberite jezik izbornika na zaslonu. 1. Audio jezik: Tipkama NAV odaberite glavni audio jezik. 2. Audio jezik: Tipkama NAV odaberite jezik koji će se koristiti ako glavni jezik 1st Audio jezik nije dostupan. 15

16 Vrsta titlova: Prikaz titlova: Odaberite preferiranu vrstu titlova koji će se automatski prikazivati. Odaberite Uobičajeno ili Slabočujne osobe* Odaberite Uključeno kako biste aktivirali prikazivanje titlova. 1. Jezik titlova: Tipkama NAV odaberite glavni jezik titlova. 2. Jezik titlova: Tipkama NAV odaberite sekundarni jezik titlova. * Dostupnost DVB titlova ili onih za slabočujne osobe ovisi o televizijskoj kući. Ako titlovi nisu dostupni, mogu se aktivirati putem Videoteksta. Postavke izlaza U ovom izborniku možete podesiti postavke izlaza prema svom TV-u i/ili kućnom kinu. Dostupne su sljedeće postavke: HDMI razlučivost: Odaberite razlučivost svog TV zaslona. Dostupne opcije: Automatski (automatska detekcija razlučivosti koju pruža Prijamnik) i ručni odabir 480i, 576i do 1080p Upotrijebite postavku koja odgovara vašem televizoru. Postavke iznad 576i primjenjive su samo na HDMI izlaz. Omjer slike: Odaberite omjer širine i visine slike svog televizora. Dostupne opcije: 4:3 za zaslon formata 4:3 i 16:9 za zaslone formata 16:9. Pretvorba formata slike: Odaberite način pretvorbe. Dostupne opcije: PanScan: prikazuje širokokutni 16:9 signal na punom zaslonu televizora formata 4:3. Letterbox: crne trake s gornje i donje strane slike na televizoru formata 4:3. Kombinirano: prikazuje međuomjer. Zanemari: prikazuje sliku u izvornom formatu. Veza: Odaberite vezu s televizorom. Odaberite HDMI ili SCART. Ako kao vrstu veze odaberete HDMI, za TV SCART bit će dostupan samo CVBS signal. Prozirnost izbornika: za podešavanje prozirnosti izbornika od Prozirnost ~ 50% u koracima po 10%. Istek vremena natpisa: Podešava vrijeme nakon kojeg se oznake i poruke na zaslonu isključuju. Raspon je 3~10 sekundi. HDMI Audio izlaz: Prebacuje između izlaza PCM i Bitstream. Kada je odabrano PCM, digitalni zvuk pretvara se u stereo zvuk. Bitstream omogućuje slušanje i prijenos Dolby Digital/Dolby Digital Plus* zvuka na TV putem HDMI sučelja ili kućnog kina. SPDIF Audio izlaz: Prebacuje između izlaza PCM i Bitstream. Kada je odabrano PCM, digitalni zvuk pretvara se u stereo zvuk. Bitstream omogućuje slušanje i prijenos Dolby Digital/Dolby zvuka na kućno kino putem koaksijalnog S/PDIF sučelja. (Nije Dolby Digital Plus.) Audio opis: AO. Postavite ovu opciju na Uključeno ako želite podršku za zvučni opis sadržaja na zaslonu. Korisno za slabovidne osobe. Glasnoća audio opisa: Odaberite glasnoću audio opisa. * Dolby Digital Plus, Dolby Digital i znak dvostrukog slova D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories Opće postavke Ovaj izbornik omogućuje upravljanje osnovnim postavkama sustava prijamnika. Omogućuje podešavanje sljedećih stavki: Automatsko stanje pripravnosti, Automatsko ažuriranje kanala i Logičko numeriranje kanala. Automatsko stanje pripravnosti Automatsko stanje pripravnosti je funkcija koja omogućuje uštedu energije. 16

17 Hrvatski Tipkama NAV označite stavku Automatsko stanje pripravnosti, a tipkama NAV podesite vrijednost u rasponu od 1 sat do 6 sati. Prijamnik će se prebaciti u stanje pripravnosti ako u tom razdoblju ne primi nikakvu naredbu daljinskog upravljača. Postavite na isključeno kako biste deaktivirali funkciju automatskog stanja pripravnosti. Automatsko ažuriranje kanala Ako je ova funkcija postavljena na Uključeno, uređaj će provjeriti dostupnost novih kanala prije prebacivanja prijamnika u stanje pripravnosti. Prilikom sljedećeg uključivanja primit ćete obavijest o tome i upit želite li pokrenuti automatsko pretraživanje. Ova funkcija omogućuje održavanje popisa kanala ažuriranim. Ako odaberete Isključeno, deaktivira se funkcija automatskog ažuriranja kanala i možete koristiti funkciju Brisanje u odjeljku TV upravitelj. Logično numeriranje kanala Ovaj prijamnik podržava logično numeriranje kanala (LCN). To podrazumijeva da davatelj usluga definira numeriranje kanala, koji se potom automatski sortiraju na glavni popis kanala. Sortiranje na glavnom popisu stoga nije moguće. Funkcija Move (Pomakni) u tom je slučaju zasivljena i ne može se odabrati. Zadana postavka za ovu funkciju je Isključeno i možete sortirati kanale na glavnom popisu. Čim ova funkcija postane dostupna, možete je aktivirati tako da postavku Isključeno prebacite na Uključeno. U tom slučaju prijamnik će izbrisati sve trenutne kanale i popise favorita te pokrenuti novi postupak pretraživanja. Za nastavak potvrdite prikazanu poruku tipkom OK. Roditeljski nadzor Ovaj izbornik omogućuje zaštitu instalacijskog izbornika i/ili kanala PIN-om. Možete izraditi i novi PIN. Tipkama NAV odaberite Roditeljski nadzor u izborniku Postavke i pritisnite OK. Pojavit će se upit za unos PIN-a. (ZADANI PIN: 0000) Zaključavanje izbornika: zaključava instalacijski izbornik. Zaključavanje izbornika možete postaviti na Uključeno ili Isključeno. Zaključavanje programa: blokadu svih programa možete prebaciti na Uključeno ili Isključeno. Ako je u izborniku TV ili Radio upravitelja postavljeno zaključavanje. Zaključavanje možete postaviti zasebno za svaki kanal koji želite zaštititi PIN-om. Zaključavanje programa prema dobi: Odaberite između: Isključeno Ne zaključaj ništa, Zaključaj sve, Dob 4 godine i do Dob 18 godina. Kanali s roditeljskom ocjenom iznad odabrane dobi bit će zaštićeni PIN-om (ako je dostupno za lokalni signal). Promjena PIN-a: Pritisnite OK kako biste otvorili izbornik. Stari PIN: Novi PIN: Potvrdite: Unesite trenutni PIN (4 znamenke). Unesite novi PIN (4 znamenke) koji želite koristiti. (Zapišite ga.) Ponovo unesite novi PIN za potvrdu Pritisnite OK kako biste spremili promjene. Postavke vremena Podesite vremensku zonu za sat u izbornicima i sustavu. Tipkama NAV označite postavku po izboru. Vrijednosti možete podesiti pomoću tipki NAV. Za izlaz pritisnite EXIT. 17

18 GMT upotreba: Postavite na Automatski za vrijeme koje emitira programska kuća, ovisno o odabiru države u Čarobnjaku za prvu instalaciju. Sat je obično točan i automatski se prebacuje na ljetno/zimsko računanje vremena. U nekim područjima blizu državnih granica može se dogoditi da bude odabrana pogrešna vremenska zona. U tom slučaju odaberite opciju Korisnički definirano kako biste u sljedećem koraku ručno podesili vrijeme. GMT odstupanje: Omogućuje odabir vremenske zone. Ova opcija dostupna je samo kada je GMT upotreba postavljena na Korisnički definirano. Raspon za GMT odstupanje je -11:00 ~ +12:00. Ljetno vrijeme: Odaberite Isključeno ili Uključeno kako biste dodali jedan sat za ljetno računanje vremena. Mjerači vremena Ovaj izbornik omogućuje postavljanje do 10 vremenskih događaja za uključivanje prijamnika. Tipkama NAV odaberite opciju Mjerač vremena u izborniku Postavke i pritisnite OK. Prijamnik će prikazati popis 10 mjerača vremena i njihovo stanje. Odaberite mjerač vremena koji želite postaviti ili promijenite tipkama NAV i pritisnite OK. Prikazat će se izbornik za podešavanje mjerača vremena. Dostupne su sljedeće postavke: Stanje mjerača vremena: Odaberite Jedanput, Ponedjeljak ~ Petak, Svakodnevno ili Tjedno ili odaberite Isključeno, nakon čega će se mjerač vremena uključivati u zakazano vrijeme. Akcija mjerača vremena: Odaberite Zakazivanje kako biste pokrenuli prijamnik i prebacili na odabrani kanal. Odaberite Snimanje kako biste pokrenuli snimanje odabranog događaja na priključeni USB uređaj. Kanal: Pritisnite OK kako biste otvorili popis kanala. Tipkama NAV odaberite kanal na kojem će mjerač vremena uključiti uređaj. Datum početka: Tipkama 0~9 unesite datum vremenskog događaja. Vrijeme početka: Tipkama 0~9 unesite vrijeme početka. Trajanje: Tipkama 0~9 unesite trajanje mjerača vremena. Naziv događaja: Nakon što spremite mjerač vremena, prikazuje naziv događaja prema EPG-u. To je moguće samo ako je EPG dostupan. Kada podesite sve postavke, tipkama NAV označite opciju Spremi i pritisnite OK. Za izlaz iz mjerača vremena bez spremanja postavki označite BACK Multimedija Izbornik Multimedija sastoji se od sljedećih podizbornika: Snimke, Filmovi, Glazba, Slike, DVR postavke i Postavljanje uređaja za pohranu. Umetnite USB uređaj, a zatim tipkama NAV označite željeni izbornik i pritisnite OK. Pritisnite EXIT za izlaz ili BACK za povratak u prethodni izbornik. Reproduktor multimedije* Ova funkcija omogućuje reprodukciju različitih datoteka s priključenog USB uređaja za pohranu. U izborniku Multimedija odaberite Snimke i pritisnite OK za prikaz snimki. Odaberite Filmovi i pritisnite OK za otvaranje ovog izbornika i reprodukciju videozapisa svih formata. Odaberite opciju Glazba za reprodukciju MP3, OGG i FLAC datoteka. Odaberite Slike za prikazivanje slika u JPG ili BMP formatu.* Prilikom otvaranja izbornika Reproduktor multimedije inicijalno se označava korijenska mapa USB uređaja za pohranu. Pritisnite OK kako biste otvorili neku mapu ili njezine podmape. U gornjem desnom kutu zaslona prikazuju se korijenske mape radi lakšeg snalaženja. Tipkama NAV odaberite jednu ili više 18

19 Hrvatski mapa i pritisnite OK kako biste otvorili mapu ili njezinu podmapu te započeli s reprodukcijom datoteke. Pritisnite EXIT za izlaz ili pritisnite OK za prikaz na punom zaslonu. Tipkama opisanima u nastavku odaberite funkcije tijekom različitih načina reprodukcije. Općenito: PLAY PAUSE REV/FF NEXT STOP Snimke: NAV OK STOP CRVENA tipka Opcija Početak reprodukcije multimedijske datoteke. Pauzira reprodukciju multimedijskih datoteka. Brzo natrag/naprijed. Preskakanje tijekom reprodukcije multimedijskih datoteka. Prekid reprodukcije. Odabir snimke. Pokreće reprodukciju u pred-pregledu i ponovo na punom zaslonu. Prekid reprodukcije otvara izbornik opcija za odabir snimljenih datoteka koje želite izbrisati. Ovaj se izbornik otvara samo ako prvo odaberete datoteku tipkama NAV. Označava snimku za brisanje. Kada označite snimke koje želite izbrisati, odaberite Izbriši odabrano i pritisnite OK. Pojavit će se poruka za potvrdu brisanja. Ponovnim pritiskom tipke OK snimke će se trajno izbrisati s USB uređaja za pohranu. Odaberite Odustani ako ih ne želite izbrisati ili još jedanput pritisnite OK za konačno brisanje. Filmovi: CRVENA Titlovi ZELENA Preskakanje ŽUTA Sakrij PLAVA Zvuk Glazba: NAV Tijekom reprodukcije filma s vanjskim titlovima pritisnite CRVENU tipku Titlovi kako biste otvorili podizbornik. U ovom izborniku možete odabrati veličinu i boju. Pritisnite ZELENU tipku Preskakanje kako biste otvorili izbornik Vremensko preskakanje. Možete odabrati trenutak na koji želite preskočiti. Pritisnite ŽUTU tipku Sakrij za uklanjanje ili prikazivanje vremenske oznake. Prebacuje između izlaza zvuka Stereo, Lijevi, Desni i Mono. Otvorite mapu s glazbenim datotekama. Tipkama NAV odaberite datoteku i pritisnite u ili OK za početak reprodukcije. Za prekid reprodukcije pritisnite STOP. CRVENA Način reprodukcije Pritisnite CRVENU tipku Način reprodukcije za prebacivanje između Reproduciraj sve, Sve kružno, Nasumična reprodukcija, Jednokratna reprodukcija i Jedan krug. Slike: NAV CRVENA Opcije Otvorite mapu sa slikovnim datotekama. Tipkama NAV odaberite sliku. Ako je format datoteke podržan, slike se prikazuju u malenim sličicama. Pritisnite OK za prikaz na punom zaslonu. Prije prikazivanja slike na punom zaslonu možete postaviti dijaprojekciju. Pritisnite CRVENU tipku Opcije za prikaz podizbornika Klizna promjena vremena. Odaberite vrijeme dijaprojekcije ili isključite ovu funkciju. Kada odaberete vrijeme, pritisnite OK i dijaprojekcija će započeti. Za prekid pritisnite STOP. 19

20 * Nije zajamčena reprodukcija datoteka čiji su nastavci navedeni, jer to ovisi o upotrijebljenom kodeku, broju bitova u sekundi i razlučivosti (podržani su svi MPEG formati). DVR postavke Ovaj izbornik dostupan je samo ako priključite USB uređaj za pohranu. Ovdje možete podesiti vremenski pomak i snimanje. Dostupne su sljedeće postavke: Korak vremenskog pomaka (minuta:sekunda): Odaberite korak vremenskog pomaka u minutama i sekundama tipkama t u tijekom prebacivanja po načinima vremenskog pomaka. Tipkama 0~9 unesite vrijeme. Trajanje vremenskog pomaka (sat:minuta): Odaberite maksimalno vrijeme za vremenski pomak (tj. njegovu veličinu). Tipkama 0~9 unesite trajanje. Trajanje snimanja (sat:minuta): Odaberite zadano maksimalno vrijeme za snimke koje se može pokrenuti tipkom REC. Tipkama 0~9 unesite trajanje. Započni snimanje ranije: Ako želite pokrenuti snimanje, podesite snimanje nekoliko minuta ranije od onoga koje je navedeno u programskom vodiču. Završi snimanje kasnije: Ako želite prekinuti snimanje, podesite snimanje nekoliko minuta kasnije od onoga koje je navedeno u programskom vodiču. Ikona snimanja: Ako pokrenete snimanje, bit će prikazana ikona u gornjem lijevom kutu TV zaslona uz tekst REC. Zadana postavka je Uključeno. Odaberite 5 sekundi ili 10 sekundi kako bi se ikona isključila nakon odabranog vremena. Postavljanje uređaja za pohranu Ova opcija prikazuje relevantne informacije o priključenom USB uređaju. U ovom izborniku možete formatirati USB uređaj za pohranu i sigurno ga ukloniti. Odaberite Postavljanje uređaja za pohranu u izborniku Multimedija i pritisnite OK. Prikazat će se sve pojedinosti kao što su slobodan i iskorišteni prostor te datotečni sustav. Pritisnite CRVENU tipku Sigurno ukloni i pritisnite OK kako biste na siguran način odspojili USB uređaj. Prijamnik će prikazati poruku da sada možete sigurno isključiti uređaj za pohranu iz prijamnika. Pritisnite PLAVU tipku Formatiranje USB uređaja kako biste formatirali priključeni USB uređaj. Unesite PIN za pristup ovom izborniku i pritisnite OK za početak formatiranja. Za izlaz iz izbornika pritisnite EXIT. NAPOMENA: Nakon što obavite Sigurno uklanjanje, USB uređaj više nije dostupan prijamniku. Da biste ponovo pristupili uređaju za pohranu, ponovo ga umetnite ili isključite i uključite prijamnik. Formatiranjem se trajno brišu SVI podaci na uređaju. Napravite sigurnosne kopije podataka na USB uređajima za pohranu koje ćete koristiti s prijamnikom. NAPOMENA: Ako je moguće, koristite USB uređaje koji su već formatirani u NTFS formatu. 20

21 Hrvatski 7.4. Mreža Ovaj izbornik Mreža sastoji se od sljedećih podizbornika: RSS, Vrijeme, EVOTV portal i IP postavke. Prvo spojite kabel kvalitete CAT5E (ili bolji) na RJ-45 (ETHERNET) priključak prijamnika i provjerite je li drugi kraj spojen na internet. Ako imate pitanja ili problema s internetskom vezom, provjerite detalje putem korisničke službe svog davatelja internetskih usluga. Prije upotrebe internetskih funkcija provjerite postavke internetske veze putem izbornika IP postavke i potvrdite Postavljeno tipkom OK. Internetska veza sada bi trebala biti uspostavljena i spremna za upotrebu. Prikazat će se poruka o tome je li veza uspješno uspostavljena. Ako nije, potvrdite tipkom OK i pritisnite 9 za zatvaranje ovog izbornika. U izborniku tipkama NAV označite podizbornik i pritisnite OK. Pritisnite EXIT za izlaz ili BACK za povratak jedan korak unatrag. EVOTV portal Pristupom ovom izborniku učitava se portal EVOTV. Pratite upute na zaslonu kako biste pristupili sadržaju. RSS (Really Simple Syndication) Ovaj izbornik omogućuje odabir poveznice za čitanje najnovijih RSS vijesti iz različitih izvora ili dodavanje vlastitih poveznica. Tipkama NAV označite poveznicu i pritisnite OK. Odaberite stavku koju želite čitati. Za izlaz pritisnite EXIT. RSS sadržaje također možete brisati, dodavati i uređivati. Pritisnite ZELENU tipku Dodaj RSS sadržaj kako biste otvorili tipkovnicu. Tipkama NAV unesite vrijednosti. Za upotrebu posebnih znakova pritisnite P+/P-. Za spremanje RSS poveznice odaberite Spremi i pritisnite OK. Vrijeme Ovaj izbornik omogućuje provjeru vremenske prognoze na vašem području. Tipkama NAV označite stavku Vrijeme u izborniku Mreža. Ako je uspostavljena internetska veza, na zaslonu s pojedinostima bit će prikazana stranica vremenske prognoze. Pritisnite ŽUTU tipku Popis gradova za prikaz popisa glavnih gradova. Tipkama NAV označite glavni grad u vašoj blizini i pritisnite OK. Grad možete unijeti ručno. Pritisnite ZELENU tipku Promjena grada kako biste otvorili tipkovnicu. Uđite tipkama NAV. Za upotrebu posebnih znakova pritisnite P+/P-. Za spremanje naziva odaberite Spremi i pritisnite OK. Pritisnite CRVENU tipku Osvježavanje kako biste osvježili informacije na zaslonu. Pritisnite PLAVU tipku Promjena standarda temperature za prebacivanje između Celzijusa i Fahrenheita. IP postavke Ovaj izbornik omogućuje postavljanje i provjeru internetske veze. Zadani odabir je DHCP postavljeno na Uključeno. To se obično podešava automatski. Da biste testirali internetsku vezu, odaberite stavku POSTAVI i pritisnite OK. Ako veza funkcionira, pojavljuje se skočni okvir i možete započeti s upotrebom. Ako veza ne funkcionira, provjerite kabel ili usmjerivač. Ili postavite DHCP na Isključeno. Zatim ručno unesite IP, pristupnik i DNS tipkama 0 ~ 9. Kada unesete ove vrijednosti, odaberite stavku POSTAVI i pritisnite OK za pohranu i provjeru. A.1 Otklanjanje poteškoća Mogući su različiti razlozi nepravilnog funkcioniranja prijamnika. Provjerite prijamnik na način opisan u nastavku. Ako prijamnik ne radi ispravno ni nakon provjere, obratite se dobavljaču ili lokalnoj službi za podršku ili pošaljite e-poštu našoj službi za podršku putem web-mjesta NE pokušavajte otvoriti ni rastaviti prijamnik. Može doći do opasnih situacija i poništenja jamstva. 21