PRIVREDNA KRETANJA U KANTONU SARAJEVO I-XII 2017 (osnovni indikatori-prvi podaci) Jedinica mjere

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PRIVREDNA KRETANJA U KANTONU SARAJEVO I-XII 2017 (osnovni indikatori-prvi podaci) Jedinica mjere"

Транскрипт

1 PRIVREDNA KRETANJA U KANTONU SARAJEVO I- (osnovni indikatori-prvi podaci) INDUSTRIJA Elementi Pokazatelji Jedinica mjere Period KS FBiH Učešće KS/FBiH Index fizičkog obima industrijske proizvodnje 18,1 13,8 Index prerađivačke industrije 19,2 14,6 ŠUMARSTVO proizvodnja šumskih sortimenata ukupno hilj. m³ I ,% index 1, 93,9 prodaja šumskih sortimenata ukupno hilj. m³ I ,8% index 1, 14,4 PROMET U TRGOV. NA MALO (bez PDV)* (pretežna djelatnost) ukupno hilj. KM I index 16,1 16,4 GRAĐEVINARSTVO U FBiH Vrijednost izvršenih građevinskih radova ukupno hilj. KM I fizičkog obima građevinskih radova Ø 14,4 SAOBRAĆAJ cestovni prevoz roba ukupno hilj. Tona I-VI ,6% index I-VI 216/I-VI ,8 92,6 gradski-prigradski prevoz putnika ukupno hilj. I-VI ,% index I-VI 216/I-VI ,7 97,1 TURIZAM broj turista ukupno I ,8% index 118,1 116,8 odnos domaći/strani % 12/88 22/78 broj noćenja ukupno I ,% index 116,9 114,8 odnos domaći/strani % 11/89 2/8 VANJSKA TRGOVINA Vanjskotrgovinska razmjena ukupno hilj.km I ,1% index 125,7 114,6 Izvoz ukupno hilj.km I ,9% index 146,1 115,9 Uvoz ukupno hilj.km I ,4% index 12, 113,8 Deficit/Saldo ukupno hilj.km I ,7% index 19,6 11, Pokrivenost uvoza izvozom ukupno % I- 34,5% 58,3% ZAPOSLENOST/NEZAPOSLENOST** Zaposleni radnici ukupno ,4% index / 98,1 12,1 Nezaposlena lica ukupno ,% index / 95,9 93,9 Stopa nezaposlenosti % 32,3% 42,5% PLAĆE Neto plaće Ø KM ,9% index / 15, 11,6 CIJENE Indexi cijena proizvođača industrijskih proizvoda index / 15,4 Indexi potrošačkih cijena index / 11,9 INVESTICIJE BDP tekuće cijene hilj. KM BDP/pc KM Ostvarene investicije hilj. KM Podatak o broju zaposlenih lica u FBiH odnosi se na VIII mjesec 215.godine. Izvor: Aktuelni podaci Federalnog zavoda za statistiku, Zavoda za informatiku i statistiku KS, JU Služba za zapošljavanje KS i FBiH * Od 213 godine promet u trgovini na malo za KS i FBiH iskazuje se bez PDV-a. ** Podaci Službe za zapošljavanje KS i FBiH

2 DINAMIKA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U KANTONU SARAJEVO* Decembar 217 i Glavne industrijske grupacije Intermedijarni 11,7 Energija 14, Kapitalni 114,6 Trajni za široku potrošnju 13,3 Netrajni za široku potrošnju 19,9 Rast industrijske proizvodnje Proizvodnja baznih metala 152,8 Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih proizvoda 123,5 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata 12,9 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 12,4 Proizvodnja pića 118,4 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme 117, Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 19,8 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa 16,9 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 16,4 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 14,3 Proizvodnja namještaja 13,5 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 12, Ostala prerađivačka industrija 11,3 Pad industrijske proizvodnje Proizvodnja mašina i uređaja, d.n. 15, Popravak i instaliranje mašina i opreme 53,2 Proizvodnja električne opreme 6,4 Proizvodnja duhanskih proizvoda 79,7 Proizvodnja odjeće 82,2 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 91, Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 92,3 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 94,2 *Podaci Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

3 ZAPOSLENOST I PLAĆE U PRIVREDI KANTONA SARAJEVO* Ukupan broj zaposlenih radnika u Kantonu Sarajevo (Decembar 217) Broj zaposlenih radnika u privredi Kantona Sarajevo (Decembar 217) Prosječna neto plaća u Kantonu Sarajevo (Decembar 217) , KM Vanprivreda; ; 6,8% Privreda; 54.62; 39,2% Stopa rasta/pada neto plaće u Kantonu Sarajevo (/) 5,1% Finansijsko posredovanje Prijevoz, skladištenje i veze Ugostiteljstvo Trgovina Građevinarstvo Proizvodnja i snabdijevanje Prerađivačka industrija Vađenje ruda i kamena Poljoprivreda, lov i šumarstvo Broj zaposlenih u privrednim djelatnostima Kanton Sarajevo (Decembar 217) Finansijske djelatnosti i Informacije i komunikacije Hotelijerstvo i ugostiteljstvo Prijevoz i skladištenje Trgovina na veliko i na malo Građevinarstvo Snabdijevanje vodom; Proizvodnja i snabdijevanje Prerađivačka industrija Vađenje ruda i kamena Poljoprivreda, lov i šumarstvo Prosječna neto plaća u privrednim djelatnostima Kanton Sarajevo (Decembar 217) *Podaci Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo; JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

4 KADROVSKA STRUKTURA NEZAPOSLENIH OSOBA U KANTONU SARAJEVO* Decembar 217 NKV PKV KV VKV NSS SSS VŠS VSS Broj nezaposlenih Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV Učešće % 1 13,21 1,1 31,41,48,48 26,,52 26,88 *Podaci JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

5 VANJSKA TRGOVINA I VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA BiH, FBiH I KS (I-) * % se odnosi na promjenu u odnosu na isti period prethodne godine 12,2% 1. 17,4% 13,8% 5. 15,9% 2% 46,1% BiH FBiH KS Uvoz (.KM) Izvoz (.KM) VANJSKOTROGIVNSKA RAZMJENA KS PO OPĆINAMA (I-) Centar Novi grad Novo Sarajevo Stari grad Hadžići Ilidža Ilijaš Vogošća Uvoz I- Izvoz I- IZVOZ TOP 1 ROBA U KANTON SARAJEVO 6 5 *Top 1 roba čini 86,7% ukupnog izvoza KS Namještaj i njegovi dijelovi Električna energija Metalne rude i otpaci Medicinski i Meso i mesne farmaceutski prerađevine Metalni Cestovna vozila Ostali industrijski Drvo i pluta Anorganske hemikalije Izvoz I- Izvoz I- 8 7 UVOZ TOP 1 ROBA U KANTON SARAJEVO *Top 1 roba čini 55,5% ukupnog uvoza KS Nafta i naftni derivati Cestovna vozila El.Energija Predivo i textil Odjeća Metalni Uvoz I- Uvoz I- El.mašine i aparati Med.i farmaceutski Telek.aparati Toalet.proizv Izvor: Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo