Okvirni broj planiranih ugovora. Ukupna vrijednost natječaja (kn) ,00 100

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Okvirni broj planiranih ugovora. Ukupna vrijednost natječaja (kn) ,00 100"

Транскрипт

1 Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u godini iz Državnog proračuna i fondova Europske unije R. broj Naziv tijela Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u državnom proračunu) Ukupna vrijednost natječaja (kn) Okvirni broj planiranih ugovora Financijska podrška se ostvaruje na rok od Okvirni datum raspisivanja natječaja Okvirni datum završetka natječaja Okvirni datum za ugovaranje Javni poziv za sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnog društva u okviru programa EU za godinu (A Sufinanciranje EU projekata OCD) Podrška programima OCD-a za praćenje postupaka javne nabave na lokalnoj razini - faza I (nova aktivnost) Podrška volonterskim centrima za provedbu programa edukacije koordinatora volontera u OCD-ima i javnim ustanovama (nova aktivnost) , prema uvjetima ugovorenog EU projekta 9. ožujka prosinca dana od zaprimanja prijave , mj 15. lipnja kolovoza prosinca , mj 4. svibnja kolovoza prosinca Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ICT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju - faza I (nova aktivnost) Podrška razvoju nacionalnih, regionalnih i lokalnih struktura za suradnju civilnog društva i javne uprave u razvoju javnih usluga temeljenih na potrebama građana (nova aktivnost) , mj 14. rujna studenoga , mj Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice - faza I (nova aktivnost) , mj Širenje usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom (K972011) , mj 24. prosinca veljače lipnja Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza 3 (K972011) , mj 4. srpnja rujna veljače /HZZ Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju (K972011) , mj 27. studenoga siječnja svibnja Poziv za su/financiranje programa regionalnih volonterskih centara na području Republike Hrvatske za razdoblje godine (A Razvoj volonterstva) , mj Veljača Ožujak Svibanj Natječaj za su/financiranje lokalnih volonterskih centara u godini na području Republike Hrvatske (A Razvoj volonterstva) Poziv za prijavu projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad djecom i mladima (A ) Poziv za prijavu programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva A ,00 20 do mj Veljača Ožujak Lipanj , mj Ožujak Travanj Lipanj , mj Studeni Prosinac Veljača Poziv za prijavu projekata - organizirane dnevne aktivnosti (A734189) , mj Prosinac Siječanj Veljača Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece i podrške obitelji (Aktivnosti , ) , mj Svibanj Lipanj Rujan Projekti/programi usmjereni mladima (A558047) , /24 mj Ožujak Svibanj Rujan , mj Nastavak iz Trogodišnji program udruga koje djeluju u području socijalne skrbi Trogodišnji program udruga koje pružaju usluge asistencije osobama , mj Listopad Prosinac Siječanj s invaliditetom 19. Projekti usmjereni prevenciji socijalne isključenosti (A ) , mj Travanj Lipanj

2 20. *Uspostava profesionalne-stručne podrške obrazovanju učenika s teškoćama (pomoćnici u nastavi - EU fondovi (K578044) ,00 40 do mj Ožujak Lipanj Kolovoz *Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II ,00 40 do mj Siječanj Ožujak Svibanj *Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na 22. osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini - EU fondovi (K578044) ,00 40 do mj Siječanj Ožujak Srpanj Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskog godini , mj 10. ožujka travnja rujna /2016. (A ) Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici , dana 20. ožujka travnja lipnja Hrvatskoj (A577137) Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2015./2016. školsku godinu (A578041) Javni poziv za prijavu projekata udruga koje će izrađivati udžbenike za slijepe i slabovidne učenike i studente Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u godini (A622004) Javni poziv za financijsku potporu izdavanja znanstvenih i stručnih knjiga u tiskanome i elektroničkome obliku u godini (A622006) Javni poziv za financijsku potporu u organizaciji i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u godini (A622005) Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture ,00 1 do kraja , mj 15. lipnja srpnja rujna , mj 1. travnja svibnja runja ,00 55 do kraja veljače ožujka lipnja , mj 23. veljače ožujka lipnja ,00 40 do kraja veljače ožujka svibnja siječnja prosinca siječnja prosinca siječnja prosinca dana od ,00 50 do kraja veljače ožujka Poticanje sportsko- rekreativnih aktivnosti zaprimanja prijave Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za godinu (A A A A A A A K K , /36 mj. srpanj rujan siječanj K A A565036) Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za godinu , mj. ožujak travanj lipanj (A784003) 34. Javni poziv za otkup knjiga u godini (A781002) , mj. ožujak studeni nema ugovora Poziv za predlaganje programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture, nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, namijenjen djeci i mladima u RH za godinu (A781009) Program Kreativna Europa i Program "Kultura " (Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa potprogram Kultura (A576226) , mj. studeni prosinac ,00 13 prema uvjetima ugovorenog EU projekta dinamikom izvođenja programa u g. nakon objave rezultata natječaja Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Program dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima (A781008) , mj. travanj svibanj lipanj Pilot program javnog ugovaranja novinarskih radova u neprofitnim medijima (A781008) Hrvatski projektni partneri su obvezni u roku od petnaest dana nakon isteka roka za podnošenje prijave projekta Izvršnoj agenciji, Desku Kreativne Europe Ministarstva kulture poštanskim putem ili osobno dostaviti potpuno i pravilno ispunjen Zahtjev za sufinanciranje projekta programa EU Kreativna Europa potprogram Kultura koji je sastavni dio Pravilnika , mj. ožujak travanj svibanj 2015.

3 39. Zaklada "Hrvatska kuća - Croatia House" (A781010) , mj. siječanj prosinac tijekom godine u skladu s odlukom o financiranju 40. ZKN Razvojna podrška za organizacije (A781006) ,00 50 do mj ZKN Podrška za razvoj novih kulturnih i umjetničkih programa (A781006) ,00 30 do 40 do 12 mj i i i ZKN Razvojna podrška za suradničke platforme u Republici Hrvatskoj (A781006) ,00 5 do mj ZKN Razvojna podrška za suradničke platforme u jugoistočnoj Europi (A781006) ,00 5 do mj MIZ MIZ Natječaj za prijavu prijedloga projekata iz područja psihosocijalne potpore oboljenila od kroničnih i malignih bolesti u svrhu traženja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću za godinu (A803005) Natječaj za prijavu prijedloga projekata iz područja zdravlja u Republici Hrvatskoj u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna na pozicijama Ministarstva zdravlja u godini (A803005) ,00 20 do mj 19.veljače ožujka lipnja ,00 10 do mj 19.veljače ožujka lipnja ZAKLADA HRVATSKA KUĆA (A777060) , godina svaka dva mjeseca tijekom godine 47. Natječaj za dodjelu financijske podrške organizacijama civilnog društva iz područja međunarodne razvojne suradnje u godini (K776046) ,00 10 do mj MINGO Natječaj za potporu projektima za pružanje humanitarne pomoći Republike Hrvatske u godini (A777058) Natječaj za prijavu programa/projekata društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću planiranih u Državnom proračunu za godinu (A776056) Natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekta savjetovanja potrošača u godini (A560054) ,00 5 do 8 12 mj , mj , mj Javni natječaj "Promicanje vrijednosti Domovinskog rata" (A753015) , mj veljača Javni natječaj "Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI iz Domovinskog rata, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz "Domovinskog rata" (A753015) Javni natječaj Sudionici i stradalnici Drugog svjetskog rata (A753015) Edukacija braniteljskih udruga za izradu projektnih prijedloga za natječaje i provedbu projekata (A753015) , mj veljača , mj veljača , mj Rujan Rujan Listopad MINT Jačanje strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu kroz sufinanciranje projekata konkurentnosti hrvatskog turizma u godini (A587014) , mj veljača Ožujak dana od zatvaranja 56. Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja (A650126) , mj lipanj srpanj

4 57. Provođenje kontinuiranog programa uzgoja i uzgojno-selekcijskog rada u Alkarskoj ergeli za pasminu engleski punokrvnjak i uzgojnog tipa Alkar radi širenja kvalitetnog zemaljskog uzgoja konja na području Sinja i okolice te radi uzgoja kvalitetnih konja za održavanje manifestacije Sinjska alka (T568210) , mj siječanj godine po anuititetima 58. Provođenje programa kvalitetnog i učinkovitog korištenja pčelinjih paša u Republici Hrvatskoj (T401091) , mj listopad godine jednokratno Natječaj za sufinanciranje programa promidžbe i informiranja iz područja lovstva (A568060) , mjeseci Natječaj za sufinanciranje programa unosa zeca običnog (Lepus europaeus Pall.) (A568060) ,00 30 po izvršenju Financiranje zaštitnih sredstva za sprječavanje štete od smeđeg medvjeda (Ursus arctos L). (A568060) ,00 20 po izvršenju Natječaj za prijavu projekata udruga za sufinanciranje unapređenja stanja i gospodarenja šumama šumoposjednika, programa promidžbe i informiranja iz područja šumarstva (A820038) Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima znanstvenostručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u godini (A650131) , mj , mjeseci dana od zaprimanja prijave u 3 ciklusa tijekom godine Natječaj za financiranje izrade specifikacija za zaštitu oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (A828063) ,00 12 po izvršenju Sufinanciranje rada i poticanje ustroja proizvođačkih organizacija, zadruga i klastera u poljoprivredi (T820064) , mjeseci sufinanciranje se provodi na temelju ispunjavanja odredbi odgovarajućeg podzakonskog akta 66. MRMS OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT (T854020) , MJ kvartal MRMS JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA - FAZA II (T854020) , MJ 12.prosinca kvartal MRRFEU Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za godinu (A570463) Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za godinu (A862020) Javni natječaj za financiranje programa i projekata hrvatske manjine u inozemstvu za godinu (A i A862018) Javni natječaj za financiranje programa i projekata hrvatskog iseljeništva za godinu (A862006) ,00 15 do mj 1. ožujak travnja lipanj , mj. ožujak srpanj srpanj , mj. svibanj rujan rujan , mj. svibanj rujan rujan Javni natječaj za financiranje programa i projekata nakladničke djelatnosti hrvatskog iseljeništva za godinu (A862006) , mj. lipanj listopad listopad FZOEU Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i promicanja obnovljivih izvora energije , mj

5 SNM Javni poziv nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa kulturne autonomije iz područja: informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija (A732003) Natječaj za dodjelu institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga (demokratizacija, udruge osoba s invaliditetom, mladi i udruge iz Domovinskoga rata) (A509014) Natječaj po Decentraliziranom modelu za građanske akcije "Naš doprinos zajednici" (A509014) ,00 80 do 12 mj travanj ,00 Do mjeseci ( ) ,00 do mjeseca i srpanj i prosinac godine prosinac 2015./siječanj srpanj i prosinac godine 77. Poziv za iskaz interesa za suradnju u području razmjene znanja "Znanje bez granica" (A,B,C) (A509014) ,00 do 30 jednokratno do 10. studenoga 2015 najkasnije 8 dana prije odlaska na međunarodni skup ili dolaska stručnjaka iz inozemstva u Hrvatsku odnosno poziva ULJPPNMV RH ULJPPNMV RH Program "Europa plus" za pred/međufinanciranje odobrenih projekata organizacija civilnoga društva iz EU fondova (A509014) Razvojna suradnja kroz jednokratne podrške na nacionalnoj razini ad hoc inicijative (A509014) Natječaj za dodjelu nagrade za razvoj volonterstva među djecom i mladima "Otisak srca" (A509014) Razvojna suradnja kroz programske podrške : Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" (A509014) Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava (A681022) Natječaj za financiranje programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma (A513030) ,00 do mjeseci 23. siječnja ,00 do 5 jednokratno 23. siječnja do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za godinu do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za godinu najkasnije 30 dana od dana odobravanja podrške najkasnije 30 dana od dana odobravanja podrške ,00 do 15 jednokratno studeni ,00 Do 10 platformi OCD-a 36 mjeseci ( ) veljača dana od objave 30 dana od objave rezultata ,00 do 15 6 do 12 mj Veljača Ožujak Svibanj ,00 do 10 do 6 mj Rujan Listopad Studeni Legenda kratica za tijela državne uprave: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske FZOEU Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost MINGO MINT MIZ MRMS MRRFEU Ministarstvo branitelja Ministarstvo gospodarstva Ministarstvo turizma Ministarstvo zdravlja Ministarstvo kulture Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Ministarstvo socijalne politike i mladih Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

6 MP SNM ULJPPNMVRH ZKN Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Ministarstvo pravosuđa Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Savjet za nacionalne manjine Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH Ured za udruge Vlade RH Zaklada "Kultura Nova"