SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ"

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ""

Транскрипт

1 Broj: Z/17 Datum: SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ" VITEZ FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA Poslovni centar Vitez 96-2, Vitez Rektorat; Poslovni centar Vitez 96-2, Vitez Menadžment; Školska 23, Travnik, Bosna i Hercegovina, Studentska služba i Nastavna služba; Školska Travnik, Bosna i Hercegovina, Z A P I S N I K sa održane LXIII sjednice NNV Fakulteta informacionih tehnologija Temeljem odredbi Statuta Sveuĉilišta/Univerziteta Vitez Vitez (ĉlan 130. i 132. Statuta) Dekan Fakulteta informacionih tehnologija je zakazao LXIII sjednicu Nastavno nauĉnog vijeća Fakulteta informacionih tehnologija koja je održana elektronskim putem od od 12:00 sati do do 16:00 sati. Za sjednicu je bio predložen slijedeći: 1. Usvajanje Zapisnika sa LXII. sjednice 2. Izbori u akademska zvanja D N E V N I R E D 2.1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja i prijedloga za izbor u nastavno naučna i suradnička zvanja Dr. sc. Muhamed Ćosić, za izbor u zvanje docenta, na užu nauĉnu oblast Informacioni sistemi, (Komisija u sastavu: prof. dr. sc. Lazo Roljić, prof. dr. sc. Branko Latinović, prof. dr. sc. Siniša Minić) Smajo Mekić, mag.inf., za izbor u zvanje višeg asistenta, na užu nauĉnu oblast Računarske nauke, (Komisija u sastavu: prof. dr.sc. Lazo Roljić, prof. dr. sc. Branko Latinović, doc. dr. sc. Adis Rahmanović) Marko Grabovac, mag.inf., za izbor u zvanje višeg asistenta, na užu nauĉnu oblast Informacione tehnologije, (Komisija u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Minić, prof. dr. sc. Muharem Kozić, doc. dr. sc. Alen Doko). 1

2 Boško Jefić, bach.inf., za izbor u zvanje asistenta, na užu nauĉnu oblast Računarske nauke, (Komisija u sastavu: prof. dr. sc. Lazo Roljić, prof. dr. sc. Branko Latinović, doc. dr. sc. Adis Rahmanović). 3. Molbe studenata 3.1. Molbe studenata I ciklus studija: Smjer Informacijske tehnologije: Kenan Helja - aktivan u Usvajanje odluke o izmjeni zaduženja nastavnika i suradnika u nastavnom procesu I. ciklusa studija Fakulteta informacijskih tehnologija u akademskoj 2017/2018. godini 5. Razmatranje i usvajanje Nastavnog plana i programa i sillabusa za II ciklus studija u akademskoj 2017/2018. godini 6. Akcioni plan - akreditacija studijskih programa 7. Akreditacija studijskih programa - smjernice HEA 8. Prijedlog finansijskog okvira HEA za akreditaciju studijskih programa 9. MAGISTARSKI STUDIJ 9.1. Razmatranje Izvještaja Komisije o podobnosti kandidata i teme magistarskog rada Kandidat: Bakir Ĉiĉak Tema: INFORMACIONI SISTEM EVALUACIJE UNIVERZITETA ZA PODRŠKU ODLUĈIVANJU U FUNKCIJI Izvještaj dostavila Komisija u sastavu: 2. Doc. dr Hadžib Salkić, mentor i ĉlan komisije 3. Prof. dr Branko Latinović, ĉlan komisije 9.2. Formiranje komisije za ocjenu magistarskog rada Kandidat: Nermina Konjalić Tema: EFEKTIVNOST MOBILNOG UĈENJA U ODNOSU NA DRUGE SAVREMENE EDUKATIVNE OBLIKE Prijedlog komisije: 2. Prof. dr Branko Latinović, mentor i ĉlan komisije 3. Prof. dr Hasan Mahmutović, ĉlan komisije 2

3 Z A K LJ U Č C I Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa LXII. sjednice Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 62. sjednice. Ad.2. Izbori u akademska zvanja Ad.2.1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja i prijedloga za izbor u nastavno naučna i suradnička zvanja Ad Dr. sc. Muhamed Ćosić, za izbor u zvanje docenta, na užu nauĉnu oblast Informacioni sistemi, (Komisija u sastavu: prof. dr. sc. Lazo Roljić, prof. dr. sc. Branko Latinović, prof. dr. sc. Siniša Minić). Jednoglasno je usvojen izvještaj i prijedlog za izbor u zvanje docent na užu naučnu oblast Informacioni sistemi kandidata dr. sc Muhameda Čosića. Ad Smajo Mekić, mag.inf., za izbor u zvanje višeg asistenta, na užu nauĉnu oblast Računarske nauke, (Komisija u sastavu: prof. dr.sc. Lazo Roljić, prof. dr. sc. Branko Latinović, doc. dr. sc. Adis Rahmanović). Jednoglasno je usvojen izvještaj i prijedlog za izbor u zvanje viši asistent na užu naučnu oblast Računarske nauke kandidata Smaje Mekića. Ad Marko Grabovac, mag.inf., za izbor u zvanje višeg asistenta, na užu nauĉnu oblast Informacione tehnologije, (Komisija u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Minić, prof. dr. sc. Muharem Kozić, doc. dr. sc. Alen Doko). Jednoglasno je usvojen izvještaj i prijedlog za izbor u zvanje viši asistent na užu naučnu oblast Informacione tehnologije kandidata Marka Grabovca. Ad Boško Jefić, bach.inf., za izbor u zvanje asistenta, na užu nauĉnu oblast Računarske nauke, (Komisija u sastavu: prof. dr. sc. Lazo Roljić, prof. dr. sc. Branko Latinović, doc. dr. sc. Adis Rahmanović). Jednoglasno je usvojen izvještaj i prijedlog za izbor u zvanje asistent na užu naučnu oblast Računarske nauke kandidata Boška Jefića. Ad.3. Molbe studenata Ad.3.1. Molbe studenata I ciklus studija: Ad Smjer Informacijske tehnologije: Kenan Helja - aktivan u Jednoglasno je usvojen izvještaj studenta Kenana Helje. Ad.4. Usvajanje odluke o izmjeni zaduženja nastavnika i suradnika u nastavnom procesu I. ciklusa studija Fakulteta informacijskih tehnologija u akademskoj 2017/2018. godini Jednoglasno je usvojena odluka o izmjeni zaduženja nastavnika i suradnika u nastavnom procesu I. ciklusa studija Fakulteta informacijskih tehnologija u akademskoj 2017/2018. godini. 3

4 Ad.5. Razmatranje i usvajanje Nastavnog plana i programa i sillabusa za II ciklus studija u akademskoj 2017/2018. godini Jednoglasno je usvojen nastavni plan i programa i sillabusa za II ciklus studija u akademskoj 2017/2018. godini. Ad.6. Akcioni plan - akreditacija studijskih programa Jednoglasno je usvojen akcioni plan - akreditacija studijskih programa. Ad.7. Akreditacija studijskih programa - smjernice HEA Jednoglasno je usvojena akreditacija studijskih programa - smjernice HEA. Ad.8. Prijedlog finansijskog okvira HEA za akreditaciju studijskih programa Jednoglasno je usvojen prijedlog finansijskog okvira HEA za akreditaciju studijskih programa. Ad.9. MAGISTARSKI STUDIJ Ad.9.1. Razmatranje Izvještaja Komisije o podobnosti kandidata i teme magistarskog rada Kandidat: Bakir Ĉiĉak Tema: INFORMACIONI SISTEM EVALUACIJE UNIVERZITETA ZA PODRŠKU ODLUĈIVANJU U FUNKCIJI Izvještaj dostavila Komisija u sastavu: 2. Doc. dr Hadžib Salkić, mentor i ĉlan komisije 3. Prof. dr Branko Latinović, ĉlan komisije Jednoglasno je usvojen Izvještaja Komisije o podobnosti kandidata i teme magistarskog rada kandidata Bakira Čička. Ad.9.2. Formiranje komisije za ocjenu magistarskog rada Kandidat: Nermina Konjalić Tema: EFEKTIVNOST MOBILNOG UĈENJA U ODNOSU NA DRUGE SAVREMENE EDUKATIVNE OBLIKE Prijedlog komisije: 2. Prof. dr Branko Latinović, mentor i ĉlan komisije 3. Prof. dr Hasan Mahmutović, ĉlan komisije Jednoglasno je usvojeno formiranje komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Nermine Konjalić. 4

5 Sekretar, Mr. Mahir Zajmović Dekan Fakulteta Prof. dr Lazo Roljić 5