METALNI MOSTOVI 1 (M2K1MM)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "METALNI MOSTOVI 1 (M2K1MM)"

Транскрипт

1 Univerzitet u Beogradu Građevinski fakultet Studijski program: Modul: Godina/Semestar: GRAĐEVINARSTVO MASTER STUDIJE KONSTRUKCIJE I godina / I semestar Naziv predmeta: Nastavnik: METALNI MOSTOVI 1 (M2K1MM) Prof. dr Zlatko Marković Naslov predavanja: Železnički mostovi deo 1 Datum : 22. oktobar godine Beograd, Sva autorska prava autora prezentacije i/ili video snimaka su zaštićena. Snimak ili prezentacija se mogu koristiti samo za nastavu na daljinu studenta Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u školskoj 2020/2021 i ne mogu se koristiti za druge svrhe bez pismene saglasnosti autora materijala.

2 Железнички мостови 2

3 Елементи горњег строја Коловоз; Коловозни носачи (подужни и попречни носачи); Носачи пешачких стаза; Главни носачи; Спрегови за ветар; Спрегови за кочење; Спрегови за бочне ударе; Попречна укрућења; 3

4 Одређивање ширине моста Параметри од утицаја: саобраћајни профил, број коловоза, положај коловоза на мосту, стабилност на претурање услед дејства ветра, радијус хоризонталне кривине (код мостова у кривини). 4

5 Слободан саобраћајни профил* * Према нацрту новог Правилника Технички и други услови за пројектовање и грађење железничких пруга и постројења... Метални мостови 5

6 Стандардни попречни профил једноколосечне пруге на мосту * Према нацрту новог Правилника Технички и други услови за пројектовање и грађење железничких пруга и постројења... 6

7 Стандардни попречни профил двоколосечне пруге на мосту Осовински размак колосека: 4,0-4,5 m за V 160 km/h 4,5 m за V >160 km/h 7

8 Минималан размак главних носача 1435 Prag (24/26 cm) Glavni nosa~ Glavni nosa~

9 Одређивање размака главних носача моста (b) из услова стабилности на претурање (EQU) M dst M stb p саобраћајно оптерећење (неоптерећен воз), q tk центрифугалне силе, w k ветар на конструкцију, w v ветар на воз, g k тежина конструкције.

10 Решавање проблема стабилности на претурање: Смањење висине главних носача у зони ослонаца; Повећање размака ослонаца: - трапезаст облик (положај) главних носача, - ослоначки косници; Примена ослоначких анкера за пријем силе затезања; 10

11 Смањење висине главних носача у зони ослонаца 11

12 Трапезаст облик главних носача 12

13 Ослоначки косници 13

14 Примена ослоначких анкера за пријем силе затезања 14

15 Одређивање ширине моста са саобраћајем на доњем појасу Код решеткастих мостова: b = B + 2a + c b ширина моста, B ширина профила, a заштитни размак ( 50 mm) c ширина главног носача Код двоколосечних мостова: b = B + 2a + c + 4,5* m 15

16 Одређивање ширине железничких мостова у кривини b = B + 2a + c + e + x e = f/3 или f/2 x = H tg tg u/s 16

17 Одређивање ширине железничких мостова у кривини 17

18 Врсте коловоза Отворен коловоз (шине, прагови, перфориран лим, одбојне шине, заштитна греда...) Затворен коловоз - са туцаничким застором или - без туцаничког застора 18

19 Отворен коловоз Предности: Мала сопствена тежина (7-9 kn/m); Једноставна израда; Мала грађевинска висина; Недостатци: Бука, Некомфорнија (тврђа) вожња, Ограничена примена, 19

20 Основни елементи отвореног коловоза 20

21 Метални мостови 21

22 Метални мостови 22

23 Размак прагова 23

24 49 E1 EN13674 (S 49) Шине 60 E1 EN13674 (UIC 60) 24

25 Дрвени прагови Метални мостови 25

26 Шеме постављања прагова 26

27 Бетонски прагови 27

28 Причвршћавање типа K за дрвене прагове Pričvrsna pločica (stezaljka) Pričvrsni vijak Kotva tipa tirfon Dvostruka elastična prstenasta podloška

29 Причвршћивање типа KS Немачке фирме VOSSLOH (FOSLO) Stezaljka Skl 12 PRE MONTAŽE Stezaljka Skl 12 MONTIRANA Stezaljka Skl 12 MONTIRANA

30 Елементи система причвршћивања KS Šina Navrtka Podloška Stezaljka Skl 12 Pričvrsni vijak Tirfon Drveni prag Dvostruka elastična prstenasta podloška Umetak Rebrasta podložna pločica

31 Причвршћивање типа W14 за бетонске прагове tirfon stezaljka Skl 14 ugaona oslonačka pločica od poliestera elastični umetak čep od poliestera

32 Подужно дилатирани прагови Примењују се код мостова велике дужине, када се захтева независно подужно дилатирање шина и коловозних (подужних) носача. 32

33 Затворен коловоз у туцаничком застору Предности: Комфорнија вожња, Мања бука, Могућност примене у свим условима, Изостављање спрегова за кочење и бочне ударе. Недостатци: Већа тежина (око 55 kn/m) Већа грађевинска висина. 33

34 Дебљина застора испод прага h 350 mm 34

35 Затворен коловоз са туцаничким застором у АБ кориту Метални мостови 35

36 Затворен коловоз са туцаничким застором у АБ кориту 36

37 Челично корито - ортотропна плоча Две варијанте (концепције) укрућења. 1. Само попречна укрућења: - размак попречних укрућења : е crossb 700 mm 2. Попречна и подужна укрућења: - размак подужних укрућења: е LS 400 mm за укрућења oтвореног пресека е LS mm за укрућења затвореног пресека - размак попречних носача: е crossb 2,7 m за укрућења oтвореног пресека, 2,5 е crossb 3,5 m за укрућења затвореног пресека 37

38 Затворен коловоз са туцаничким застором у челичном кориту Метални мостови 38

39 Затворен коловоз са туцаничким застором у челичном кориту 39

40 Затворен коловоз без туцаничког застора Предности: Мала грађевинска висина Могућност примене у свим условима, Изостављање спрегова за кочење и бочне ударе. Недостатци: Већа тежина (око kn/m) Бука. 40

41 Затворен коловоз без туцаничког застора мале грађевинске висине Метални мостови 41

42 Веза шине директно за челични лим 42

43 Решавање проблема буке 43

44 Савремена решења 44

45 Специфично обликовање главних носача 45

46 Пример 46

47 Коловозни носачи код отвореног коловоза Подужни носачи Попречни носачи Osnova kolovozne konstrukcije 47

48 Главни носачи Подужни носачи Попречни носачи 48

49 Подужни носачи Код уских мостова могу да се изоставе; Размак подужних носача 1800 до 2000 mm; Ослањају се на попречне носаче (еластично); Распон: = 4,0-7,0 m Висина: h = L/7 - L/10 Везе са попречним носачима су круте; Са попречним носачима чине роштиљ. 49

50 Прорачун утицаја у подужним носачима Континуални носач на еластичним ослонцима; S235 S355 Момент у првом пољу 1,0 М 0 1,2 М 0 Момент у средњим пољима 0,8 М 0 1,0 М 0 Момент над ослонцем -0,75 М 0-0,9 М 0 Роштиљна конструкција; Просторна конструкција; 50

51 Прорачун подужних носача као континуалних носача на еластичним ослонцима Попречни носачи 51

52 Роштиљ коловозних носача Подужни носачи Попречни носачи 52

53 Обликовање попречних преска подужних носача Предвиђају се у облику ваљаних или заварених I профила; Ваљани профил (IPE, HEB) Заварени I профил 53

54 Положај у односу на попречни носач Положен a) У истом нивоу b) Упуштен 54

55 Обликовање веза са попречним носачима Prag Podu` ni nosa~ Popre~ni nosa~ Подужни ноачи положени преко попречних 55

56 Обликовање веза са попречним носачима Подужни и попречни носачи у истом нивоу 56

57 Обликовање веза са попречним носачима Подужни и попречни носачи у истом нивоу - столица 57

58 Обликовање веза са попречним носачима Подужни и попречни носачи у истом нивоу 58

59 Обликовање веза са попречним носачима Подужни и попречни носачи у истом нивоу 59

60 Обликовање веза са попречним носачима Упуштени подужни носачи 60

61 Обликовање веза са крајњим попречним носачима Конзолни завршетак 61

62 Прекид коловоза Због термичких утицаја код дугих мостова (L > 60 m) се врши прекид коловоза. 62

63 Детаљ везе подужних носача на месту прекида коловоза 63

64 Диспозиција подужних носача у случају осе саобраћајнице у кривини 64

65 Диспозиција подужних носача код косих мостова 65

66 Попречни носачи Размак: 7,0 m (10,0 m) Ослонци главни носачи. Статички систем - проста греда. Распон = Размак главних носача! Код носача са коловозом на доњем појасу: једноколосечни b min 5,5 m двоколосечни b min 10,0 m 66

67 Обликовање попречног пресека Висина попречних носача: h = b/5,5 - b/7 (једноколосечни) h = b/6 - b/8 (двоколосечни) Усвајају се ваљани и заварени I профили. Веза са главним носачима треба да обезбеди бочно ослањање горњег појаса главних носача. Када је у завареној изради димензионише се на 25%М 0. 67

68 Положај монтажног наставка 68

69 Обликовање везе са пуним главним носачима 69

70 Обликовање везе са пуним главним носачима 70

71 Обликовање везе са решеткастим главним носаима 71

72 Ослоначки попречни носачи Атипични попречни носачи! Различите везе са главним носачима! Специфична функција приликом одизања моста! Укрућења за хидрауличне пресе! R g R g a L B a 72

73 Ослоначки попречни носач Метални мостови 73

74 74

75 Спрегови и укрућења Спрегови и укрућења за пријем сила од ветра: - доњи спрег за ветар, - горњи спрег за ветар (код затворених мостова) - ослоначки портали и - попречна укрућења. Спрегови за пријем хоризонталних сила услед саобраћајног оптерећења: - спрегови за кочење и - спрегови за бочне ударе. 75

76 Спрегови за ветар код затворених мостова Метални мостови 76

77 Спрегови и укрућења за пријем сила од ветра вертикалан портал Доњи спрег за ветар Горњи спрег за ветар Ослоначки портали 77

78 Вертикалан ослоначки портал H w R h R h Rv R v 78

79 Спрегови и укрућења за пријем сила од ветра кос портал Доњи спрег за ветар Горњи спрег за ветар Кос ослоначки портали 79

80 Кос ослоначки портал H w R h R h Rv R v 80

81 Облици испуне спрегова за ветар Висина спрега за ветар не треба да буде мања од L/20. Попречни пресеци штапова испуне су најчешће од вруће ваљаних профила (L, U, 2L, 4L, 2U...). 81

82 Ослоначки портали Ригле портала могу да буду пуне или решеткасте. Стубови су вертикале решеткастог носача. Облици попречног пресека ригли пуних портала. 82

83 Пуни портали детаљи везе Метални мостови 83

84 Облици решеткастих ригли 84

85 Положај спрегова и укрућења код пуних главних носача 85

86 Положај спрегова и укрућења код решеткастих главних носача 86