ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Школа за основно и средње образовање Царица Јелена

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Школа за основно и средње образовање Царица Јелена"

Транскрипт

1 ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ Школа за основно и средње образовање Царица Јелена Ниш, август 2019 године

2 С а д р ж а ј 1 Стручно усавршавање наставника, стручних сарадник и осталих запослених у школској години 1 11 Реализација акредитованих облика стручног усавршавња 1 12 Реализација стручног усавршавања у установи 7 13Реализација стручног усавршавања ван установе 16 2

3 Компетеције Број бодова по програму Број учесника Број остварених акредитованих бодова 1 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ 11 РЕАЛИЗАЦИЈА АКРЕДИТОВАНИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА Таб 1 Акредитовани програми стручног усавршавања који су реализовани у школској години Редни брсу Назив програма Каталошки број број одобрења Име и презиме наставника васпитачастручног сарадника Датумпериод одржавања 1 Видео лекције - наставна средства савременог образовања 420 ( од 30 маја 2018) К2 Андрејевић Биљана Бркић Биљана Ђорић Александра Жикић Марија Живковић Даворин Здравковић Соња Ивановић Ана Илић Весна Јеленковић Војкица Ковачевић Наташа Костић Олгица Лабовић Наташа Љубеновић Миша

4 2 3 Специфичности образовања, васпитања и социјалне заштите особа са сметњама у развоју - Стручни скуп (конференција) Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења од Миладиновић Анита Милетић Гордана Милићевић Лидија Мићовић Сузана Младеновић Иван Петковић Владислав Петровић Марија Петровић Слађана Пилиповић Јелена Тричковић Бранислав Тошић Јелена Ђорђевић Катарина Ђорђевић Катарина Бркић Биљана Ђорић Александра Здравковић Соња Ивановић Љиљана Илић Емилија Јеленковић Војкица Крстић В Марија Мићовић Сузана Петровић Марија Пилиповић Јелена Тасић Гордана Милена Стојковић

5 4 5 6 Асистивна технологија и комуникација, Конференција о напредној технологији за децу са тешкоћама и особе са инвалидитетом - Београд - Стручни скуп (конференција) Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе Селфи, која се налази на листи програма обука од јавног интереса од године Аца Стефановић Ђорђевић Катарина Љубеновић Миша Здравковић Соња Ковачевић Наташа Миладиновић Анита Петровић Слађана Станковић Тамара Петковић Владислав Милићевић Лидија Милетић Гордана Тошић Јелена Николић Милица Љубеновић Миша Програм обуке за запослене у образовању Дигитална учионица Дигитално компетентан наставник Тошић Јелена г г г Обука наставника у основним школама за примену општих стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни језик од Тошић Јелена

6 9 Примена ИКТ у настави физичког Илић Весна васпитања Комуникацијом до успешне сарадње у школи од K4 Рашић Драгана Кроз експеримент до знања Уверење бр10 Мићовић Сузана Инклузивно образовање - Пут развоја образовања Србије Љубеновић Миша Умеће одрастања - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима Михаиловић Зорица Укупан број учешћа на акредитованим семинаримаодобреним програмима 57 Укупан број бодова остварених на акредитованим семинаримаодобреним програмима У школској год остварено је 59 учешћа на укупно 13 акредитованих семинараодобрених програма и остварено је 1440,5 бодова 6

7 Присуство Број реализатора Број присутних по реализатору СУ по присутном укупно за све реализаторе по датом СУ укупно за све присутне по датом СУ Број реализованих облика СУ 12 РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ Таб 2 Стручно усавршавање у установи у школској години Број бодова Бр СУ Облик стручног усавршавања Датум период одржавања Реализатор Назив стручног усавршавања Јелена Тошић, Ана Ивановић Моторни развој и развојне сметње Миша Љубеновић Како видим себе Излагање предавање са дискусијом Милорад Савић Халивицк метода учења пливања за особе са сметњама у развоју Марија Жикић Социјалне приче Наташа Ковачевић, Марија Жикић Студијска посета Центру "Јанеза Левца" у Љубљани

8 3 Презентација са излагањем Миша Љубеновић Марија Kрстић Упознавање са Правилником опротоколу поступања у установи у одговору на насиље Вештине за адолесценцију - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичних понашања Видео приказ Милорад Савић "Страхиња у кући" Снежана Закон о заштити података Радивојевић о личности Снежана Радивојевић Снежана Радивојевић Миша Љубеновић Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја Закони из области образовања - новине у законима Упознавање наставника и стручних сарадника са новим правилницима на почетку школске године Катарина Ђорђевић Специфичности образовања, васпитања и социјалне заштите особа са сметњама Олгица Костић, Катарина Ђорђевић Прилагођени образовни стандарди за ученике са сметњама у развоју у основној школи

9 Лидија Милићевић Слађана Петровић, Анита Миладиновић Аца Стефановић Презентација примера добрее праксе ОШ "Бранко Миљковић" - Обележавање 100 година од пробоја Солунског Фронта Извештај са стручног скупа "Асистивне технологије и комуникација" Конверзија фајлова и видео екстензије Аца Стефановић Спајање видео садржаја Инструктивни час Слађана Петровић Слађана Петровић Анита Миладиновић Аца Стефановић Соња Здравковић Соња Здравковић, Јелена Тошић Развој система раних интервенција у Србији Техника - метода глобалног читања Спортови особа са оштећеним видом - примена у инклузији Прављење филмских исечака Обука наставника за вођење електронског ИОП-а Обука наставника за вођење електронског ИОП-а

10 Соња Здравковић, Јелена Тошић Соња Здравковић, Ана Ивановић Соња Здравковић Соња Здравковић Соња Здравковић Соња Здравковић Соња Здравковић Соња Здравковић Обука наставника за вођење електронског ИОП-а Обука наставника за вођење есдневника Обука наставника за вођење есдневника Обука наставника за вођење есдневника Обука одељењских старешина за вођење есдневника Обука наставника за вођење електронског ИОП-а Обука наставника за вођење есдневника Обука одељењских старешина за вођење есдневника Приказ књиге стручног чланка Александра Младеновић Лидија Милићевић Употреба језичких игара у настави правописа Зашто скачем

11 Љиља Ивановић, Бранислав Тричковић, Лидија Милићевић, Александра Младеновић, Војкица Јеленковић Светосавска академија Организовање свечаности Љиља Ивановић, Бранислав Тричковић, Лидија Милићевић Љиља Ивановић, Бранислав Тричковић, Лидија Милићевић Нек свуд љубав сја - приредба и рецитације поводом дечије недеље Покров Пресвете Богородице и Призив Св Духа за почетак школске године Љиља Ивановић, Бранислав Тричковић Светски Дан оралног здравља уста и зуба Љиља Ивановић, Бранислав Тричковић Наступ хора поводом донације пакетића

12 Љиља Ивановић, Бранислав Тричковић, Емилија Илић Наступ хора поводом донације књига од стране "Лагуне" и "Адико банке" Ивана Марковић, Емилија Илић Дечија права, за одрастање без насиља Јелена Пилиповић, Љиља Ивановић, Тамара Станковић Музичка чаролија - употреба дечијих ритмичких и ударачких инструмената Радионица Владица Ристић, Јелена Пилиповић, Биљана Бркић Моје право да живим срећно и здраво Александра Младеновић Весна Илић, Ана Ивановић Бирам омиљене стихове Ритам, плес и музика - радионица поводом Дечије недеље Владица Ристић, Лидија Милићевић, Александра Младеновић, Ивана Марковић Може и другачије - Међународни дан тплереанције

13 Лидија Милићевић, Марина Митић Јелена Тошић Љиља Ивановић, Бранислав Тричковић, Весна Илић, Ана Ивановић Израда лутке од чарапе Мере заштите на друштвеним мрежама Караоке Биљана Андрејевић, Сузана Мићовић, Ивана Марковић Новогодишње чаролије Сузана Мићовић, Ана Стојковић, Марина Х Митић Новогодишње чаролије Љиља Ивановић Владица Ристић Иван Младеновић Ана Стојковић, Марина Митић Концерт - музичка радионица Израда картица о дечијим правима Новогодишња чаролија Наруквице од вунице

14 Биљана Андрејевић, Марина Х Митић, Ивана Марковић Израда ускршњих корпица Љиља Ивановић, Јелена Пилиповић, Душан Стојменовић, Бранислав Тричковић Иван Младеновић, Анита Миладиновић Лична Хигијена Ускршња чаролија Угледни час Соња Здравковић, Ана Ивановић, Емилија Илић Биљана Бркић, Војкица Јеленковић, Наташа Лабовић Марина Н Митић Катарина Ђорђевић Трагове које остављамо на друштвеним мрежама Занимања Стварање зева на разбоју и врсте зевова Северна и Средња Америка Гордана Милетић Множење нулом

15 9 10 Промоција медијска промоција школе Уређивање вођење сајта Катарина Ђорђевић, Олгица Костић Витамини Јелена Тошић Rooms and furniture Биљана Андрејевић Миша Љубеновић Сузана Мићовић током школске године Александра Младеновић Љиља Ивановић, Бранислав Тричковић, Миша Љубеновић, Соња Здравковић, Милица Николић Соња Здравковић, Ана Ивановић Машине и уређаји за пеглање Насиље и мир - постизање мира Појам и јачина електричне струје Основни појмови о књижевном (стандардном) језику Предновогодишња прмоција хора школе е-иоп Координатор есдневника УКУПАН БРОЈ БОДОВА

16 Таб 3 Сумативни приказ стручног усавршавања у установи у школској години Редни брсу Облик стручног усавршавања Број реализованих облика СУ Број реализатора Број присутних Број остварених бодова РЕАЛИЗАТОРА Број остварених бодова ПРИСУТНИХ 1 Излагањепредавање са дискусијом Видео приказ Презентација са излагањем Инструктивни час Приказ књиге стручног чланка Организовање свечаности Радионица Угледни час Промоција медијска промоција школе Уређивање вођење сајта Укупан број неакредитованих бодова остварених у установи 3330 У установи, остварена су 10 облика СУ кроз укупно 72 СУ односно 1058 присуства наставника стручних сарадника Број реализатора наведених облика СУ је 63 који су остварили 1214 бодова Број остварених бодова на основу присуства СУ је 2116 што даје укупно 3330 неакредитованих бодова на ниво установе 16

17 13 РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ Таб 4 Стручно усавршавање ван установе у школској години Облик стручног усавршавања Назив стручног усавршавања Број присутних наставника датом облику СУ, а који су запослени у ШОСО "Царица Јелена" Број бодова на основу правилника Датум По СУ Укупан бр присутних за дати облик СУ По СУ по учеснику Бр бодова по СУ Укупан бр бодова за дати облик СУ Стручно предавање презентација примера добре праксе Мапирање текстилне индустрије Западног Балкана 1 Обележавање 100 година од пробоја Солунског Фронта 1 Пројекат - 3П SHARE

18 Неакредитовани семинар скуп конференција Презентација, дискусија и анализа уџбеника Студијска посета Радионица Трибина Ко је крив? Анатомија васпитне дисфункције савремене породице у Србији или реч две у њену одбрану Представљање нових уџбеника за 2 разред Музика и развој говора 2 Информативни курс 1 Специфичности образовања, васпитања и социјалне заштите особа са сметњама у развојукоаутор рада Наша искуства у пружању додатне подршке Учење нема границе - Област аутизма и дислексије 4 Еразмус+ Информативни дан 1 Самовредновање "SELFIE , SESSION 3" 2 Презентација уџбеника у организацији издавачке куће Едука Студијска посета Центру "Јанеза Левца" у Љубљани 6 Недеља свести о мозгу Размрдајмо вијуге 2 Синдром сагоревања просветних радника и и март

19 Васпитањем без награде и казне до здравог, радосног и честитог потомства Манифестација Математика у мају Учешће на међународним Marte Meo Practitioner програмима Састанак секције психолога Ван установе, остварена су 9 облика СУ којима је присуствовао 43 наставникстручни сарадник ШОСО "Царице Јелене" и остварено је 174 бодовасати 19

20 Белешке, запажања, коментари