Broj: /19 Mostar, godine

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Broj: /19 Mostar, godine"

Транскрипт

1 Broj: /19 Mostar, godine Na osnovu člana 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH broj 66/13, 94/15 i 54/19), člana 25. stav (1) i stav (2) i člana 26. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH broj 24/14 i 91/15), člana 8. stav (1) i člana 32. stav (4) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH broj 29/14, 31/16 i 84/19), člana 4., člana 5., člana 6., člana 7. i člana 8. Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imaoce dozvola Pročišćeni tekst ( Službene novine Federacije BiH broj 94/19), Budžeta FERK-a za godinu, usvojenog na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine godine i na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine godine, te Odluke o utvrđivanju procenta za obračun varijabilnog dijela regulatornih naknada za godinu broj /19 od godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru godine donijela R J E Š E N J E 1. Imaoci dozvola za rad za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju obavezni su plaćati pojedinačne iznose godišnjih regulatornih naknada za godinu u iznosu kako slijedi: Redni broj Naziv imaoca dozvole za rad Fiksni dio regulatorne naknade za godinu (KM) Varijabilni dio regulatorne naknade za godinu (KM) Ukupna regulatorna naknada za godinu (KM) 1. JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo , , ,93 2. JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar , , ,53 3. KARA-DRVO d.o.o. Fojnica 2.000,00 709, ,91 4. ELGRAD d.o.o. Jajce 500,00 337,55 837,55 5. AMITEA d.o.o. Mostar 2.000,00 646, ,12 6. ECO ENERGY d.o.o. Gračanica 500,00 219,64 719,64 7. GRID BH d.o.o. Sarajevo 2.000,00 832, ,61 HIDROELEKTRANA BUK d.o.o. Široki Brijeg 500,00 207,72 707, ECCO-CRIMA d.o.o. Prozor 2.000,00 588, , MHE Zagradačka d.o.o. Prozor-Rama 500,00 395,51 895, INTRADE ENERGIJA d.o.o. Sarajevo 2.000, , , GLOBAL ISPAT KIL d.o.o. Lukavac 1.000, , , FEKO-ENERGY d.o.o. Zenica 500,00 609, , ENERGONOVA d.d. Sarajevo 2.000, , ,16 1

2 15. VRBAS-ENERGIJA d.o.o. Donji Vakuf 500,00 237,06 737, VESNA-S d.o.o. Bugojno 500,00 372,93 872, NATRON-HAYAT d.o.o. Maglaj 1.000,00 143, , COMPREX d.o.o. Sarajevo 2.000,00 743, , EKO ENERGIJA d.o.o. Kalesija 300,00 0,00 300, MHE-V-I d.o.o. Vitez 2.000,00 674, , ING-EKO d.o.o. Prozor-Rama 500,00 427,96 927, BIČAKČIĆ d.o.o. Sarajevo 100,00 0,00 100, GP TOMING d.o.o. Grude 2.000, , ,97 Inter-Energo d.o.o. Gornji Vakuf Uskoplje 2.000, , , Elektro test d.o.o. Sarajevo 100,00 0,00 100, NSSN d.o.o. Mostar 100,00 0,00 100, SUBAŠIĆ d.o.o. Tešanj 100,00 0,00 100, MK GROUP d.o.o. 300,00 0,00 300, SolarMax d.o.o. Mostar 300,00 0,00 300, IN SOLAR d.o.o. Čapljina 100,00 0,00 100, G.M.C. BiH d.o.o. Orašje 300,00 0,00 300, ENERGY TRADE d.o.o. Usora 500,00 205,09 705, SICON SAS d.o.o. Tuzla 100,00 0,00 100, SOLIK d.o.o. 300,00 0,00 300, Veliko sunce d.o.o. 300,00 0,00 300, GROHS H&G d.o.o. Sarajevo 300,00 0,00 300, EBH d.o.o. Sarajevo 2.000, , , HE Energy d.o.o. Stolac 356,44 127,41 483, SOLIS d.o.o. Lukavac 300,00 0,00 300, BAHEN-GRADNJA d.o.o Sarajevo 270,41 0,00 270, EMY d.o.o. Zenica 500,00 143,75 643,75 BRATSTVO d.d. Gornji Vakuf - Uskoplje 300,00 0,00 300, SV Energija d.o.o. Tešanj 100,00 0,00 100, ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. Livno 267,12 0,00 267, BIOTECH d.o.o. Busovača 100,00 0,00 100, REMEDIA d.o.o. Tuzla 100,00 0,00 100, EKO-SAN d.o.o. Sarajevo 300,00 0,00 300, NINO-HA d.o.o. Doboj Jug 300,00 0,00 300, BEA d.o.o. Mekiš bb - Tešanj 100,00 0,00 100, DF GRADNJA d.o.o. Konjic 2.000,00 765, , Mini solarna elektrana SE VEDO 1 Vl.Kantardžić Elvedin 100,00 0,00 100, EKO ENERGETIKA d.o.o. Sarajevo 300,00 0,00 300, GRAND 99 d.o.o. Travnik 300,00 0,00 300, ENERGOSOL d.o.o. Stolac 300,00 0,00 300, Obrt POLJOTRG vl.bektaš Dženeta 100,00 0,00 100,00 2

3 62. Rama 100,00 0,00 100,00 ENERGETIC-ELECTRONIC d.o.o Čitluk 300,00 0,00 300, OD SE SOLAR 1-2 Hadžići 300,00 0,00 300, GOLD ENERGY d.o.o. Gradačac 300,00 0,00 300, MAC ECO OIL d.o.o. Sarajevo 300,00 0,00 300, Proizvodnja električne energije ELPRO vl.ž.puđa, Suhača bb, Livno 100,00 0,00 100, COMEX d.o.o. Tešanj 100,00 0,00 100, ESKIMO S 2 Travnik d.o.o , , ,22 Proizvodnja električne energije 70. ELCOM Đurđevik, vl. Jagodić Izet 100,00 0,00 100, PRAHA d.o.o. Žepče 300,00 0,00 300,00 OD VRTOVI HEĆO Hadžići, 72. vl. Hećo Zaim 100,00 0,00 100, ŠAKOTA d.o.o. 100,00 0,00 100, Proizvodnja električne energije SM vl. Brka Semira 100,00 0,00 100, ENERXIA d.o.o. Bugojno 300,00 0,00 300, ENERGY d.o.o. 333,97 20,56 354, GSL AUTO CENTAR d.o.o Gornji Vakuf-Uskoplje 100,00 0,00 100,00 Proizvodnja električne energije ORKAN 1 Živinice, vl. Arslanović Ramiz 100,00 0,00 100, AMITEA-II d.o.o. Mostar 2.000, , , BAZA d.o.o. Tuzla 100,00 0,00 100, ĆANDRO, vl. Ćurić Branka 100,00 0,00 100, VELOVO KUĆIŠTE, vl. Anita Ivanković - Lijanović 100,00 0,00 100, SP ĆOŠKOVIĆ d.o.o. 300,00 0,00 300, ECO-KW d.o.o. Kiseljak 300,00 0,00 300, Proizvodnja električne energije SE ELEKTRONIK,vl. Prnjavorac Nezir 100,00 0,00 100, Samostalna obrtnička radnja SOL-VES vl. Veselko Penava 100,00 0,00 100, ŠOKČEVIĆ d.o.o. Orašje 300,00 0,00 300, IGI SOLAR d.o.o. Čitluk 300,00 0,00 300, MAHIR d.o.o. Visoko 100,00 0,00 100, SE PROSOLAR vl.branimir Pavličević 300,00 0,00 300, DOO ŠNELKOM 100,00 0,00 100,00 ANNY-COMERCE d.o.o. Prozor- UMEL- DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. 100,00 0,00 100, PTP ŠOLA d.o.o. TOMISLAVGRAD 100,00 0,00 100, SE MAZOLJICE, vl. Dragi Tiro 100,00 0,00 100, GRANITEX d.o.o. Čapljina 100,00 0,00 100,00 3

4 90. PROSLAP d.o.o. Prozor-Rama 100,00 0,00 100, SARKOP d.o.o. Srebrenik 300,00 0,00 300, HERCEG d.o.o. 300,00 0,00 300, D.O.O. SAMI PROMET Visoko 300,00 0,00 300, ELWORK d.o.o. Tuzla 300,00 0,00 300, SJAJ Maglaj, d.o.o. 100,00 0,00 100, LADANUŠIĆ ČISTOĆA d.o.o. Rakitno- Posušje 100,00 0,00 100, PAŽIN d.o.o. Stolac 300,00 0,00 300, ALIM d.o.o. Visoko 300,00 0,00 300, Solarna fotonaponska elektrana GNJEČE 1, vl. Batalević Senad, Klokotnica 100,00 0,00 100, HENKOPROM d.o.o. Žepče 300,00 0,00 300, PRO-EL d.o.o. Bugojno 500,00 348,45 848, EKO-ELEKTRON d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 2.000,00 866, , SOLAR-ENERGY d.o.o. Čapljina 500,00 711, , ASCOM d.o.o. Tešanj 100,00 0,00 100, TG-GRANIT d.o.o. Prozor-Rama 300,00 0,00 300, MHA ENERGOGROUP d.o.o ,00 965, , FSE Bljesak, vl. Ivanka Sabljić 100,00 0,00 100, ČULE PROMET d.o.o. Mostar 300,00 0,00 300,00 DOO PETROL-P Bihać, 109. SE PETROL-P 1 100,00 0,00 100,00 DOO PETROL-P Bihać, SE PETROL-P 2 100,00 0,00 100, CONRA d.o.o. Tešanj 100,00 0,00 100, HO Svjetlost d.o.o. Doboj Istok 100,00 0,00 100, Jaklići B&B d.o.o. Prozor-Rama 100,00 0,00 100, SAMELAY d.o.o. Tešanj 100,00 0,00 100, SUNCE, vl. Ana Kudić 100,00 0,00 100, MiniWat d.o.o. Travnik 500,00 238,16 738, FAVORIT BH d.o.o. Bihać 100,00 0,00 100,00 DJELATNOST SRODNA OBRTNIČKOJ - SLAVINOVIĆI I, vl.selver Memić 100,00 0,00 100, TURBINA d.o.o. Jajce 500,00 386,34 886, PLIVA d.o.o. Jajce 300,00 0,00 300, PERO Zenica d.o.o. 300,00 0,00 300, MAXIMA IST d.o.o. Mostar 300,00 0,00 300, MFS TRADE d.o.o. Duje - Klokotnica 100,00 0,00 100,00 SFE INTERQUALITY, 124. vl. Zinete Ćemerlić i Ivana Babića 100,00 0,00 100, Fotonaponska elektrana BARE, vl. 100,00 0,00 100,00 4

5 Marko Markešić 126. EKO-ENERGY d.o.o. Tešanj 2.000, , , BROTIS d.o.o. Čitluk 100,00 0,00 100, INTER d.o.o. Tešanj 100,00 0,00 100, MIRNA LUKA, vl.željko Kozina 100,00 0,00 100, Fotonaponska elektrana SOLAR- RAMA, vl. Slavko Žilić 300,00 0,00 300, D.O.O. KALIM-PROFIL Tešanj 100,00 0,00 100, Djelatnost srodna obrtničkoj-proizvodnja električne energije PAPE, vl. Mirsad Bašić 100,00 0,00 100,00 Solarna elektrana ENERGO SOLAR, vl. Nikola Marić 100,00 0,00 100, SUŠA COMMERCE d.o.o. Visoko 500,00 2,59 502, EKO-REM d.o.o. Sarajevo 500,00 120,19 620, KALIM d.o.o. Tešanj 100,00 0,00 100, Solarna elektrana K-SOLAR, vl. Petar Kudić 100,00 0,00 100, Solarna elektrana SOLAR-B, vl. Ante Barišić 100,00 0,00 100, JP VIK d.o.o. Zenica 500,00 492,26 992, ELEKTRO GRUPA d.d. Gornji Vakuf- Uskoplje 500,00 169,65 669, SUNČANA LIVADA vl. Stipo Leovac - ZGONE 4 100,00 0,00 100, SUNČANA LIVADA vl. Stipo Leovac - ZGONE 5 100,00 0,00 100, PI-PI d.o.o. Visoko 300,00 0,00 300, ELEKTRO-SOLAR, vlasnik Suljanović Fehim 100,00 0,00 100,00 PTP ŠOLA d.o.o. TOMISLAVGRAD - ŠOLA 2 100,00 0,00 100, Fotonaponska elektrana GAMA 100,00 0,00 100, N S S N d.o.o. Mostar 100,00 0,00 100, HEET d.o.o. Prozor-Rama 300,00 0,00 300, TIK d.o.o. Jelah bb-tešanj 300,00 0,00 300,00 SOR FOTONAPONSKA ELEKTRANA-NEVIĆ POLJE 1. vl. Robert Begić 94,52 0,00 94, d.o.o. BELATRIX 240,82 0,00 240, ALFE-MI d.o.o. Živince 63,56 0,00 63, KAMENJAK-COP d.o.o. 265,75 106,78 372,53 S elektro d.o.o. BOSANSKI PETROVAC 108,49 0,00 108, G-TANK d.o.o. Vitez 180,82 199,19 380, KUDIĆ, vl. Mile Kudić 36,16 0,00 36, F.L. WIND d.o.o. TOMISLAVGRAD 3.095, , ,62 5

6 158. SOLAR Ustikolina -vl. Duranović Hasib 28,22 0,00 28, MARSSEL d.o.o. Mostar 84,66 0,00 84, ENERGIJA HODOVO d.o.o. Sarajevo 141,10 26,66 167, EnergEtica d.o.o. Sarajevo 84,66 0,00 84, VG-MONTING d.o.o. Vitez 28,22 0,00 28, BIČAKČIĆ SOLAR d.o.o. 84,66 0,00 84, D.O.O. ZAMCOMERC Fojnica 28,22 0,00 28, NEDER d.o.o. Tešanj 16,99 0,00 16, RSV ENERGY d.o.o. BOSANSKI PETROVAC 27,95 0,00 27, ILMA d.o.o. Tešanj 27,95 0,00 27,95 SUNČANA LIVADA vl. Stipo Leovac ZGONE 2 9,32 0,00 9, BIOENERGI d.o.o. Vitez 26,03 3,46 29,49 ANTONIO COMMERCE d.o.o. Mostar 15,62 0,00 15, OIL-AC d.o.o. Mostar 15,62 0,00 15, KOMING d.o.o. Kakanj 5,21 0,00 5, BL COMMERCE d.o.o. Sarajevo 15,62 0,00 15, KAMEN STIL D.O.O. TEŠANJ 15,62 0,00 15, BV SUNCE d.o.o. iz Stoca 15,62 0,00 15, L O W R E d.o.o. Međugorje Čitluk 15,62 0,00 15, Danske Commodities BH d.o.o , , , Interenergo d.o.o. Sarajevo , , , GEN-I d.o.o. Sarajevo , , , Alpiq Energija BH d.o.o. Sarajevo , , , HSE BH d.o.o , , , EZPADA d.o.o. Mostar , , ,65 PETROL BH OIL COMPANY d. o. o. Sarajevo , , , Axpo BH d.o.o , , , ICT d.o.o. iz Širokog Brijega , , , HEP Energija d.o.o , , , ASA Energija d.o.o. Sarajevo , , , G-Petrol d.o.o. Sarajevo , , , Operator za OIEiEK 1.000,00 0, ,00 UKUPNO , , ,18 2. Regulatornu naknadu iz tačke 1. ovog rješenja imalac dozvole obavezan je platiti do godine. 3. O obavezi plaćanja regulatorne naknade iz tačke 1. ovog rješenja imaocu dozvole će se ispostaviti obavještenje. 4. Ovo rješenje je konačno, te se objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rješenja u Službenim novinama Federacije BiH. O b r a z l o ž e n j e 6

7 Članom 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da se FERK finansira iz prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imaoca dozvola koji se bave djelatnosti iz člana 12. navedenog zakona i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže, kao i da će ove naknade biti određene tako da pokrivaju troškove FERK-a, dok se višak prihoda od navedenih regulatornih i jednokratnih naknada, kao i drugih naknada ostvarenih od poslova iz nadležnosti FERK-a, u odnosu na finansijski plan FERK-a prenosi u prihod za narednu godinu. Istim članom propisano je da Budžet FERK-a usvaja Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Članom 4., članom 5., članom 6. i članom 7. Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imaoce dozvola propisana je dinamika i način obračuna regulatorne naknade za imaoce dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Članom 8. istog pravilnika propisano je, između ostalog, kako će FERK svake godine, nakon usvajanja Budžeta od Parlamenta Federacije BiH, utvrđivanja ostvarenog viška prihoda nad rashodima FERK-a i utvrđivanja prihoda imaoca dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti, posebnom odlukom utvrditi procenat p (%) za obračun varijabilnog dijela regulatorne naknade, te kako će se istom odlukom definisati i eventualno usklađivanje varijabilnih dijelova regulatornih naknada zbog primjene dva različita procenta u jednoj godini, o čemu će se svakom imaocu dozvole dostaviti obavještenje o obavezi plaćanja. Istim članom propisano je i da će FERK nakon donošenja ove odluke rješenjem utvrditi pojedinačne iznose godišnjih regulatornih naknada za sve imaoce dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Operatora za OIEiEK, a sve u skladu sa članom 5. tog pravilnika. Budžet FERK-a za godinu usvojen je od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu ,00 KM (slovima: trimilionasedamstotinaosamdesetsedamhiljadadvijestotinešezdesetšest konvertibilnih maraka). Od ukupno usvojenog Budžeta FERK-a za godinu iznos planiranog prihoda od regulatornih naknada za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti iznosi ,00 KM (slovima: trimilionačetiristotinesedamhiljadadvijestotinešezdesetšest konvertibilnih maraka). Ostvareni višak prihoda nad rashodima u godini iznosi ,82 KM (slovima: četiristotinepetnaesthiljadasedamstotinadvadesetpet i 80/100 konvertibilnih maraka). Na osnovu naprijed navedenog, utvrđena je ukupna godišnja regulatorna naknada za imaoce dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti u iznosu ,18 KM (slovima: dvamilionadevetstotinahiljadadevedesetjednapetstotinačetrdeset i 18/100 konvertibilnih maraka). Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja imalac dozvole može tužbom pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog/Županijskog suda u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se predaje sudu direktno ili mu se šalje poštom preporučeno. Tužba se može izjaviti i na zapisnik kod navedenog suda ili bilo kojeg drugog suda. PREDSJEDNIK FERK-a Mile Srdanović 7