PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga preduzetnika i pravno lice

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga preduzetnika i pravno lice"

Транскрипт

1 Prilog 1 PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga preduzetnika i pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski tekući račun drugi platni račun Korisnik platnih usluga: Preduzetnik i pravno lice iz Sektora poslova sa stanovništvom Odeljenja za male privredne subjekte i preduzetnike Datum: Ovaj dokument predstavlja informativni pregled naknada za najčešće korišćene i najznačajnije usluge povezane s navedenim platnim računom (paketom platnog računa). Pružalac platnih usluga može naplaćivati i naknade za usluge povezane s platnim računom koje nisu navedene u ovom dokumentu, koji sadrži samo naknade za najčešće korišćene i najznačajnije usluge povezane s navedenim platnim računom. Informacije o svim naknadama koje pružalac platnih usluga naplaćuje korisniku platnih usluga - preduzetniku i pravnom licu dostupne su u Tarifi naknada i troškova Sektora poslova sa stanovništvom Odeljenje za male privredne subjekte i preduzetnike. Detaljniji opis dole navedenih usluga (lista reprezentativnih usluga) i dodatna objašnjenja, ako ih pružalac platnih usluga daje, mogu se pronaći na šalterskim mestima u prostorijama pružaoca platnih usluga i na njegovoj internet prezentaciji, a pružalac platnih usluga dostavlja te dokumente korisniku platnih usluga na njegov zahtev i bez naknade. USLUGA NAKNADA (procentualno od iznosa transakcije i/ili novčanom iznosu) 1. Opšte usluge povezane s platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa dinarski tekući račun drugi platni račun Otvaranje platnog računa Vođenje platnog računa Gašenje platnog računa Jednokratno 600 RSD 1 Napomena: U nastavku ovog dokumenta prikazane su naknade za najčešće korišćene i najznačajnije usluge povezane sa ovim platnim računom, odnosno paketom usluga koje se naplaćuju pored naknade za vođenje platnog računa, ako korisnik ugovori uspostavljanje tih usluga, odnosno ako te usluge koristi. 1 za preduzetnika. 1

2 Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku na njegov zahtev pruži jasne i nedvosmislene informacije o naknadama za usluge obuhvaćene ovim platnim računom, odnosno paketom usluga koje nisu prikazane u nastavku ovog dokumenta Elektronsko bankarstvo biznis e-banking uspostavljanje usluge biznis e-banking korišćenje usluge Hal E-Bank uspostavljanje usluge Hal E-Bank korišćenje usluge 1.3. Mobilno bankarstvo 2 Uspostavljanje usluge Korišćenje usluge Mesečno 350 RSD za jednog korisnika Mesečno RSD za do dva korisnika 2 Bezgotovinske platne transakcije (izuzev transakcija platnim karticama) 2.1. Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u dinarima u Republici Srbiji Na šalteru pružaoca platnih usluga Na račun drugog pravnog lica Hitan/instant platni nalog Na račun drugog pravnog lica Nalozi do RSD do 13h posle 13h Hitan/instant platni nalog Instant nalozi do RSD Hitni nalozi do RSD do 13h Hitni nalozi do RSD posle 13h Korišćenjem usluge elektronskog i/ili mobilnog bankarstva Na račun drugog pravnog lica00 0,12%, min 150 RSD, 0,12%, min 175 RSD, 0,12%, min 150 RSD, 0,12%, min 175 RSD, 0,03%, min 25 RSD, max 400 RSD 2 Dostupno samo uz korišćenje biznis e-banking servisa. 2

3 Hitan/instant platni nalog Na račun drugog pravnog lica00 Nalozi do RSD do 14h posle 14h Hitan/instant platni nalog Nalozi do RSD do 14h posle 14h 0,03%, min 25 RSD, max 400 RSD 0,06%, min 50 RSD 0,09%, min 80 RSD, 0,09%, min 100 RSD, 0,06%, min 50 RSD 0,09%, min 80 RSD, 0,09%, min 100 RSD, 2.2. Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u evrima sa deviznog tekućeg računa u evrima Na šalteru pružaoca platnih usluga Na platni račun u Republici Srbiji Na platni račun u inostranstvu Korišćenjem usluge elektronskog i/ili mobilnog bankarstva Na platni račun u Republici Srbiji Na platni račun u inostranstvu 2.3. Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima 2.4. Trajni nalog Uspostavljanje, odnosno korišćenje usluge Za izvršenje transakcije 2.5. Direktno zaduženje Uspostavljanje, odnosno korišćenje usluge Za izvršenje transakcije 3

4 3. Platne kartice i gotov novac 3.1. Izdavanje debitne kartice Izdavanje debitne kartice Periodična članarina za korišćenje debitne kartice 3.2. Isplata gotovog novca korišćenjem debitne kartice Po izvršenoj transakciji U zemlji U inostranstvu Izdavanje kreditne kartice Izdavanje kreditne kartice Na šalteru U SGS ekspoziturama Na šalterima drugih banaka Na bankomatu Na SGS bankomatima Na šalteru Na bankomatu Periodična članarina za korišćenje kreditne kartice Na bankomatima drugih banaka + trošak menice korisnika + trošak menice vlasnika korisnika preduzetnika/pravnog lica vlasnika 3.4. Plaćanje kreditnom karticom na trgovca Po izvršenoj transakciji U zemlji U inostranstvu 350 RSD po transakciji 195 RSD po transakciji 10 EUR po transakciji 5 EUR po transakciji 200 RSD 100 RSD 600 RSD/1.440 RSD 246 RSD Mesečno 395 RSD 3 Za debitne kartice vezane isključivo za RSD račun, naknada iz Tarife se konvertuje u RSD po srednjem kursu NBS na dan zaduženja računa. 4

5 Godišnja nominalna kamatna stopa Revolving otplata Godišnja efektivna kamatna stopa Revolving otplata Druge naknade 3.5. Isplata gotovog novca korišćenjem kreditne kartice Fiksna 27% proporcionalni metod obračuna Fiksna 0% proporcionalni metod obračuna Od 41,78% do 42,50% 4 Od 7,00% do 12,47% 5 Po izvršenoj transakciji U zemlji U inostranstvu Godišnja nominalna kamatna stopa Godišnja efektivna kamatna stopa Druge naknade Na šalteru Na bankomatu Na šalteru Na bankomatu Revolving otplata Revolving otplata 3.6. Isplata gotovog novca s platnog računa podnošenjem naloga za isplatu 3.7. Uplata gotovog novca na platni račun podnošenjem naloga za uplatu Polaganjem na blagajni Polaganjem putem Express cash usluge Polaganjem na depozitnom uređaju 3% od iznosa transakcije, 3% od iznosa transakcije, 3% od iznosa transakcije u dinarskoj protivvrednosti, 3% od iznosa transakcije u dinarskoj protivvrednosti, Fiksna 27% obračunata po proporcionalnoj metodi Fiksna 0% obračunata po proporcionalnoj metodi Od 41,78% do 42,50% 6 Od 7,00% do 12,47% 7 0,5%, min 100 RSD 8 0,12%, min 75 RSD 0,08%, min 200 RSD //////////////// 4 EKS je obračunat na dan za kreditni limit ,00 RSD, uz minimalni mesečni procenat otplate 10%. 5 EKS je obračunat na dan za kreditni limit ,00 RSD, uz minimalni mesečni procenat otplate 100%. 6 EKS je obračunat na dan za kreditni limit ,00 RSD, uz minimalni mesečni procenat otplate 10%. 7 EKS je obračunat na dan za kreditni limit ,00 RSD, uz minimalni mesečni procenat otplate 100%. 8 za preduzetnika. 5

6 4. Prihvatanje platnih instrumenata 4.1. Prihvatanje platnih kartica na Trgovačka naknada Na fizičkom Pružalac platnih usluga je istovremeno prihvatilac i izdavalac kartice koja se prihvata prihvata je drugi pružalac platnih usluga iz Republike Srbije prihvata je pružalac platnih usluga iz inostranstva Na internet Druge naknade Pružalac platnih usluga je istovremeno prihvatilac i izdavalac kartice koja se prihvata prihvata je drugi pružalac platnih usluga iz Republike Srbije prihvata je pružalac platnih usluga iz inostranstva 4.2. Prihvatanje instant transfera odobrenja na Pružalac platnih usluga koji je prihvatilac je istovremeno i izdavalac platnog instrumenta za izvršenje instant transfera odobrenja koji se prihvata Izdavalac platnog instrumenta za izvršenja instant transfera odobrenja koji se prihvata je drugi pružalac platnih usluga 4.3. Prihvatanje elektronskog novca na 6

7 5. Dozvoljeno prekoračenje računa Uspostavljanje, odnosno korišćenje usluge Trošak obrade + trošak menice korisnika + trošak menice vlasnika korisnika preduzetnika/pravnog lica vlasnika 0%-0,50% od iznosa dozvoljenog prekoračenja 200 RSD 100 RSD 600 RSD/1.440 RSD 246 RSD Godišnja nominalna kamatna stopa Fiksna, min 3,48%, max 21% proporcionalni metod obračuna Godišnja efektivna kamatna stopa Min 4,25%, max 24,34% 9 9 EKS je obračunat na dan sa iznosom dozvoljenog prekoračenja od ,00 RSD. 7