ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ГРАД БАЊАЛУКА, АВГУСТ ГОДИНА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ГРАД БАЊАЛУКА, АВГУСТ ГОДИНА"

Транскрипт

1 ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ГРАД БАЊАЛУКА, АВГУСТ ГОДИНА Р.б. Опис и ознака по ЈРЈН 1. Организација стратешког савјетовања за Градску управу Врста поступка и број обавијести о додјели уговора са Портала јавних набава /21 Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном у (Назив, ИД број, мјесто ЗТЦ БАЊА ВРУЋИЦА А.д. Теслић Основни елементи уговора/оквирног а (Вриједност, раздобље трајања/рок извршења, рок плаћања, јамствено раздобље...) Вриједност уговора 3.784,36 КМ са Опис измјене основних елемената уговора и датума измјене Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног а Датум закључења уговора/ оквирног а године Датум потпуна реализације уговора/оквирно г а и укупна утрошена вриједност Напомена (образложење) 2. ЛОТ 1 Инвестиционо одржавање локалних и некатегорисаних путева /21 ''КОЗАРАПУТЕВ И'' д.о.о ,70 КМ са Рок-70 дана од Плаћање-путем мјесечних привремених

2 3. ЛОТ 2 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева Израда урбанистичкотехничких услова за реконструкцију и ревитализацију тврђаве Кастел у Бања Луци ЈРЈН Израда урбанистичкотехничких услова и идејног пројекта за уређење плаже уз ријеку Врбас, у насељу Српске Топлице ЈРЈН израда урбанистичко техничких услова и главног пројекта за изградњу скејт парка / / / /21 ''BUNIĆ COMPANY'' д.о.о ''ROUTING'' д.о.о ''ROUTING'' д.о.о ''ROUTING'' д.о.о ,62 КМ са Рок-70 дана од Плаћање-путем мјесечних привремених 4.995,90 КМ са Рок-30 дана од 5.499,00 КМ са Рок-45 дана од дана добијања налога 6.961,50 КМ са Рок- УТУ 15 дана, а ГП 30 дана од уговора, године

3 7. Одржавање софтвера за кадровску евиденцију и обрачун зарада ЈРЈН Преговарачки без објављивања обавјештења о набавци /21 ''LANACO'' д.о.о ,00 КМ са Рок-период од годину дана Плаћање-путем мјесечних привремених Набавка уџбеника за ученике основних школа ЈРЈН /21 ЈП Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Ново Сарајево ,90 КМ са, Рок: године на године 9. Завршетак радова на санацији клизишта и изградњи дијела саобраћајнице у насељу Пријечани ЈРЈН Сервис уређаја за прање ватрогасних возила ЈРЈН Набавка апарата за прање ватрогасних возила ЈРЈН Преговарачки без објављивања обавјештења о набавци / / /21 ''КОЗАРАПУТЕВ И'' д.о.о МК НОВА д.о.о МК НОВА д.о.о ,63 КМ са Рок-60 дана од 1.195,20 КМ са Рок-45 дана од 3.798,10 КМ са Рок-45 дана од године године године 3

4 12. Измјена дијела урбанистичкотехничких услова и Главног пројекта за изградњу оборинске канализације у Карађорђевој улици ЈРЈН /21 HKP Consulting'' д.о.о ,00 КМ са Рок-60 дана од године 13. Дорада апликације за вођење помоћне књиге потраживања (учитавање извода) ЈРЈН Набавка антивирусног програма за сервере и десктоп рачунаре-обнова лиценци ЈРЈН / /21 Мedia Pro д.о.о. Приједор EAST CODE Д.о.о ,00 КМ са Рок-30 дана од 4.950,00 КМ са Рок-7 дана од дана увођења у године године 4

5 15. Набавка робе из јувелирнице са услугама гравирања, аранжирања и штампе украса ЈРЈН /21 ТЕМПО ГРАДЊА д.о.о ,00 КМ са Рок-12 мјесеци године 16. Набавка стабилизатора Вршење услуга стручног надзора над конструктивном фазом радова на изградњи објекта спортске дворане Лауш ЈРЈН Припремни радови на изградњи новопланираног парка у улици Олимпијских побједника (уз Булевар српске војске), Лот 1- Крчење и чишћење простора новопланираног парка у улици Олимпијских побједника (уз Булевар српске војске), Лот 2- земљани и грађевински радовни на / / /21 РЕФОТ БХ д.о.о. ЈИБ ЗИБЛ а.д. Бања Лука Лот 1- ТAMARIS COMPANY д.о.о. ЈИБ: Лот 2- МКР КРЕМЕНОВИЋ д.о.о., ЈИБ: Лот 3- ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Лакташи ЈИБ: ,08 КМ, Рок: 30 дана од уговора, на испостављене 3.510,00 КМ, Рок: 300 дана од, на Лот ,87 КМ са, на испостављених и овјерених рачуна Лот ,90 КМ са, Начин плаћања: на испостављених и овјерених рачуна, Рок:30 дана ,20 КМ са, на испостављене Лот године Лот године Лот године 5

6 новопланираном парку у улици Олимпијских побједника (уз Булевар српске војске), Лот 3- израда мобилијара за простор новопланираног парка у улици Олимпијских побједника (уз Булевар српске војске) ЈРЈН Постављање и монтажа бине и ограде око букалишта за потребе одржавања Кочићевог збора у Стричићима ЈРЈН Извођење додатних и непредвиђених радова на изградњи моста у насељу Српске Топлице Прање возила ЈРЈН /21 Преговарачки без објављивања обавјештења о набавци / /21 Грађење Ђурић д.о.о ''КОЗАРАПУТЕВ И'' д.о.о MAGIC SERVIS с.п. Немања Марић фактуре, Рок: 30 дана 6.815,48 КМ са, Рок: г. по завршетку посла, на ,94 КМ са Рок-15 дана од дана потписивања испостављених и овјерених 3.505,32 КМ са Рок-12 мјесеци године године 6

7 22. Технички преглед радова на изградњи потпорног зида у Улици Ивана Горана Ковачића ЈРЈН /21 Центар за пројектовање и консалтинг ,00 КМ, на, Рок: 7 дана од уговора Обављање услуге замјене санитарија јавних тушева на плажи код Зеленог моста ЈРЈН /21 VALEK- COMMERCE д.о.о ,83 КМ, на, Рок: 30 дана од уговора Инвестиционо одржавање градских асфалтних саобраћајница рехабилитација улице Марије Димић Конкурентски /21захтјев МКР КРЕМЕНОВИЋ д.о.о ,66 КМ са, Рок:30 дана Начин плаћања:путем мјесечних овјерених године 25. Израда идејног пројекта водоснабдјевања насеља Градина, Страњани и др. на подручју МЗ Драгочај са техноекономско м анализом ЈРЈН Израда Главног пројекта за реконструкцију улице Тешана Подруговића и изградњу тротоара /21 Конкурентски захтјев /21 ХИДРОПОИНТ д.о.о ''CPK'' д.о.о ,50 КМ, на, Рок: 45 дана од уговора 4.492,80 КМ са Рок-30 дана од дана достављања локацијских услова кон године године 7

8 27. Извођење радова на вањском уређењу око вртића у насељу Куљани Набавка материјала за структурно каблирање рачунарске мреже ЈРЈН Услуга превоза радника Градске управе ради вакцинисања у Сремску Митровицу ЈРЈН / / /21 ''МКР КРЕМЕНОВИЋ'' д.о.о TeleGroup д.о.о КОМПАНИЈА ИВИЋ д.о.о ,30 КМ са Рок-90 дана од испостављених и овјерених 2.737,24 КМ са Рок испоруке 5 дана од дана потписивања уговора. извршене примопредаје, испостављене фактуре 3.500,00 КМ са Рок јуни 21.., кон завршеног посла, на испостављене фактуре године године године 30. Санација клизишта у улици Краља Александра I Карађорђевића /21 ''ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ'' д.о.о ,60 КМ са Рок-100 дана од Плаћање-путем мјесечних привремених године 8

9 31. Лоцирање крупног отпада и вршење надзора при вађењу истог из корита ријека ЈРЈН /21 РОНИЛАЧКИ КЛУБ БУК ,50 КМ са, Рок: године на године 32. Представљање и праћење рада Градоначелника и Градске управе кроз програме телевизијских станица Лот 1- Обрада значајних тема у сарадњи са одјељењима Градске управе у дневним и вечерњим колажним иинформативни м емисијама, Лот 2- Прилози о значајним дешавањима и раду у дневним и вечерњим информативним емисијама ЈРЈН Набавка папира за паркинг аутомате Конкурентски захтјев /21 Конкурентски захтјев /21 Лот 1- ЕLTA MEDIA GROUP д.о.о ''PRIMAPROM'' д.о.о Лот ,00 КМ са, Рок: 15 дана на испостављеног рачуна 8.992,78 КМ са Рок-15 дана од уговора Лот године године 9

10 34. Доградња електронске базе података за закупце ЈРЈН Израда Урбанистичкотехничких услова и главног пројекта за изградњу тротоара у Српским Топлицама (спој старог и новог моста) ЈРЈН Kречење Дома омладине Услуга изнајмљивања опреме за потребе обезбјеђивања електричне енергије за потребе одржавња Кочићевог збора у Стричићима ЈРЈН / / / /21 Libusoft Cicom д.о.о. Загреб ЗИБЛ а.д. Бања Лука ЈИБ Colorex д.о.о. Мостар ЈИБ МИГ ЕЛЕКТРО д.о.о. Мркоњић Град ЈИБ ,00 КМ Рок-уговор се закључује на период трајања гарантног рока, мин. 12 мјесеци. Плаћање-у року од 30 дана од дана обостраног потписивања Записника о пријему софтвера. Вриједност ,00 КМ са, Рок: 30 дана од дана закључивања уговора, на 4.648,09 КМ са, Рок: 5 дана од уговора, по завршеном послу, на испостављеног рачуна Вриједност ,00 КМ са, Рок: задњи викенд у августу, на испостављеног и овјереног рачуна године

11 38. Банкарске услугеприбављање гаранције ЈРЈН Конкурентски захтјев /21 RAIFFEISEN BANK д.д. БиХ ,96 КМ квартално године 39. Регулисање здравствене заштите спортиста сениора са територије града у години ЈРЈН Преговарачки без објављивања обавјештења о набавци /21 ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта ,00 КМ на године 40. Набавка и постављање декоративног материјала за Господску улицу /21 КАМЕЛИЈА Бранкица Марјановић с.п Вриједност ,00 КМ са, Рок: 15 дана, на године 41. Услуга монтаже декоративног материјала за Господску улицу /21 ABC SOLUTIONS д.о.о Вриједност ,40 КМ са, Рок: 30 дана, на године 42. Набавка материјала за одржавање опреме и инсталација, Лот 1- набавка брава и окова, Лот 2 Набавка водоматеријала, Лот 3-Набавка електроматерија ла ЈРЈН Конкурентски захтјев /21 Лот 1, Лот 2 и Лот 3- CENTRUM TRADE д.о.о. ЈИБ : Лот ,11 КМ са, Лот ,35 КМ са, Лот ,87 КМ са Лот 1, Лот 2 и Лот године 11

12 43. Израда позивница и промотивних материјала за протоколарне потребе ЈРЈН /21 GRAFID д.о.о Вриједност ,80 КМ са, Рок: 12 мјесеци, на испостављеног рачуна године 44. Изградња спортских објеката-дајак пристаниште ЈРЈН Дезинсекција објеката ЈРЈН / /21 ГП ГРАДИП д.о.о. Прњавор ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА У БАЊОЈ ЛУЦИ Вриједност ,96 КМ са, Рок: 60 дана, на испостављених и овјерених мјесечних Вриједност уговора 4.258,80 КМ са Рок важења уговора 1 година године године 12

13 *У случају оквирног а колона 6. се не попуњава М.П. Потпис одговорне особе 13