Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko"

Транскрипт

1 Tarife naknada za usluge u slovanju s fizičkim osobama na dručju Federacije BiH i Distrikta Brčko

2 Članak 1. UniCredit Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) na dručju Federacije BiH i Distrikta Brčko naplaćuje za usluge koje obavlja u svom slovanju s fizičkim osobama naknade odredbama ove Odluke i to: A 1. A 1.1. Računi Tekući račun (u KM) A otvaranje tekućeg računa A vođenje tekućeg računa za račune otvorene do ,99 KM mjesečno promjenjiva A vođenje tekućeg računa za račune otvorene od ,99 KM mjesečno promjenjiva A vođenje tekućeg računa za korisnike JES! Paket računa (svi modeli) A vođenje tekućeg računa za korisnike Premium paket računa (svi modeli) A obavijest o nedopuštenom prekoračenju tekućem računu A omena tekućem računu A omena pred tužbu A zatvaranje tekućeg računa A odobrenje dopuštenog prekoračenja tekućem računu 10 KM A većanje dopuštenog prekoračenja tekućem računu 10 KM A smanjenje dopuštenog prekoračenja tekućem računu (uključujući i ukidanje dopuštenog prekoračenja) A Vođenje tekućeg računa u slučaju smrti klijenta (od trenutka dostave smrtnog lista) A vođenje računa nakon otpisa traživanja Premija osiguranja: A a) Za dopušteno prekoračenje do KM b) Za dopušteno prekoračenje do KM a) 12 KM b) 18 KM A 1.2. c) Za dopušteno prekoračenje do KM Žiro-račun (u KM) c) 24 KM A otvaranje žiro-računa A vođenje žiro-računa za račune otvorene do ,65 KM mjesečno promjenjiva A vođenje žiro-računa za račune otvorene nakon ,99 KM mjesečno promjenjiva A zatvaranje žiro-računa A A 1.3. Vođenje žiro računa u slučaju smrti klijenta (od trenutka dostave smrtnog lista) Studentski račun A vođenje studentskog računa A obavijest o nedopuštenom prekoračenju studentskom računu A omena studentskom računu A omena pred tužbu A zatvaranje studentskog računa A 1.4. Devizni račun A otvaranje deviznog računa A vođenje deviznog računa za račune otvorene do A vođenje deviznog računa za račune otvorene od do ,99 KM mjesečno promjenjiva A vođenje deviznog računa za račune otvorene od ,99 KM mjesečno promjenjiva A zatvaranje deviznog računa A A 1.5. Vođenje deviznog računa u slučaju smrti klijenta (od trenutka dostave smrtnog lista) Teen račun A otvaranje Teen računa A vođenje Teen računa A zatvaranje Teen računa A 1.6. Štedni račun A otvaranje štednog računa A vođenje štednog računa za račune otvorene do ,99 KM mjesečno promjenjiva

3 A vođenje štednog računa za račune otvorene nakon ,99 KM mjesečno promjenjiva A zatvaranje štednog računa A A 1.7. A A A A A Vođenje štednog računa u slučaju smrti klijenta (od trenutka dostave smrtnog lista) Paket-računi JES! Paket račun vođenje paket računa - student 1,50 KM - senior 3,00 KM - optimum 6,00 KM - ekspert 10,00 KM zatvaranje JES! Paket računa bez obzira na kategoriju klijenta (zatvaranje usluga unutar paketa se ne naplaćuju) Premium paket račun vođenje paket računa - premium paket 1,99 KM - premium credit paket 4,69 KM - premium extra paket 2,99 KM A zatvaranje Premium paket računa A A MODULA paket Osnovni paket Vođenje tekućeg računa + Debit Mastercard (upisnina, članarina i naknada za izradu plastike) + naknada za korištenje m-ba: - Korisnici do 65 godina starosti - Korisnici preko 65 godina starosti 4,00 KM 3,00 KM A Korištenje MODULA paketa za klijente sa statusom studenta Dodatni proizvodi i usluge unutar paketa mjesečno mjesečno mjesečno promjenjiva promjenjiva promjenjiva A naknada za korištenje e-ba usluge 0,00 KM mjesečno promjenjiva A besplatna unutarbankovna el. plaćanja u domaćem platnom prometu u el.uslugama (e-ba i/ili m-ba) 1,80 KM mjesečno A Zlatna Debit Mastercard osnovna kartica (upisnina i članarina) 0,50 KM mjesečno promjenjiva A Visa Classic osnovna kartica (upisnina i članarina) 2,20 KM mjesečno promjenjiva A Mastercard revolving osnovna kartica (upisnina i članarina) 2,20 KM mjesečno promjenjiva A VISA revolving osnovna kartica (upisnina i članarina) 2,20 KM mjesečno promjenjiva A Zlatna VISA osnovna kartica (upisnina i članarina) 3,30 KM mjesečno promjenjiva A Mastercard International osnovna kartica (članarina, upisnina i naknada za izradu plastike) A Debit Mastercard dodatna kartica (upisnina, članarina i naknada za izradu plastike) A Mastercard International dodatna kartica (članarina, upisnina i naknada za izradu plastike) 0,05 KM mjesečno promjenjiva 0,05 KM mjesečno promjenjiva A Zlatna Debit Mastercard dodatna kartica (upisnina i članarina) 0,15 KM mjesečno promjenjiva A Visa Classic dodatna kartica (upisnina i članarina) 1,00 KM mjesečno promjenjiva A Mastercard revolving dodatna kartica (upisnina i članarina) 1,00 KM mjesečno promjenjiva A VISA revolving dodatna kartica (upisnina i članarina) 1,00 KM mjesečno promjenjiva A Zlatna VISA dodatna kartica (upisnina i članarina) 1,50 KM mjesečno promjenjiva A A Isplata Debit Mastercard karticom na bankomatima UniCredit grupe za isplatu gotovine (naplata naknade za konverziju se naplaćuje sukladno Tarifi Banke) Naknada za vođenje multicurrency deviznog računa unutar MODULA paketa 1,00 KM mjesečno 1,00 KM mjesečno promjenjiva A Naknada za vođenje štednog računa unutar MODULA paketa 1,00 KM mjesečno promjenjiva A 2. A 2.1. Platni promet Platni promet u KM A log na račune fizičkih osoba u KM A isplate s računa fizičkih osoba u KM A prijenos unutar računa fizičkih osoba u KM

4 plaćanje u zemlji gotovinskim uplatama ili prijenosom s KM računa domaćih i stranih fizičkih osoba: A transakcije unutar Banke - transakcije prema drugim bankama do KM 2,50 KM 3,00 KM - transakcije prema drugim bankama preko KM 5,00 KM plaćanje u KM putem internet bankarstva i mobilnog bankarstva za fizičke osobe: A A A 2.2. A transakcije unutar Banke 0,30 KM - transakcije prema drugim bankama do KM 0,60 KM - transakcije prema drugim bankama preko KM 1,50 KM uplata gotovine fizičke osobe na prolazni račun za plaćanje računa pravnih osoba Platni promet u devizama Transakcije u valuti jednakoj valuti računa (sve valute izuzev BAM) 1,00 KM A log deviza na račun fizičke osobe u valuti jednakoj valuti računa A isplata deviza s računa fizičke osobe u valuti jednakoj valuti računa A A Transakcije u valuti različitoj od valute računa log sredstava na račun u drugoj valuti (izuzev valute EUR) 0,80% od iznosa, min. 2,00 KM, kuprodajni tečaj za efektivu A isplata deviza s računa u drugoj valuti (izuzev valute EUR) 0,80% od iznosa, min. 2,00 KM, kuprodajni tečaj za efektivu A A A A Polog EUR/BAM na račun u drugoj valuti Polog u drugoj valuti na račun u EUR/BAM Polog EUR sredstava na račun u BAM i obratno isplata EUR/BAM sredstava s računa u drugoj valuti i obratno 0.75% od iznosa, za konverzije za trans. EUR srednjem tečaju, za konverziju u ostalim valutama (izuzev EUR) 0.80% od iznosa, min. 2,00 KM, kuprodajni tečaj za efektivu 0.75% od iznosa, za konverzije za trans. EUR srednjem tečaju, za konverziju u ostalim valutama (izuzev EUR) 0.80% od iznosa, min. 2,00 KM, kuprodajni tečaj za efektivu 0.75% od iznosa konverzije 0,70 % od iznosa, za konverzije za trans. EUR srednjem tečaju; za konverzije u ostalim valutama (izuzev EUR) 0,80% od iznosa, min. 2,00 KM, kuprodajni tečaj za efektivu A isplata BAM sredstava s EUR računa i obratno 0.70% od iznosa kuprodaje A A A A A A A A A isplata BAM sredstava s ostalih deviznih računa (izuzev EUR računa) i obratno Kuprodaja i konverzija (bezgotovinski prijenosi i mjenjačnica) kuprodaja i konverzija valuta EUR/BAM i obrnuto za klijente Banke unutar računa istog vlasnika kuprodaja i konverzija valuta (izuzev EUR/BAM i obratno) unutar računa istog vlasnika kuprodaja i konverzija valuta EUR/BAM i obratno unutar računa istog vlasnika putem Internet bankarstva i Mobilnog bankarstva za građane kuprodaja i konverzija valuta (izuzev EUR/BAM i obratno) unutar računa istog vlasnika putem Internet bankarstva i Mobilnog bankarstva za građane kuprodaja valuta EUR/BAM i obratno na mjenjačnici kuprodaja ostalih valuta (izuzev EUR/BAM i obratno) na mjenjačnici Priljevi iz inozemstva 0.80% od iznosa, min 2,00 KM, kuprodajni tečaj za efektivu 0.80% od iznosa kuprodaje/ konverzije srednjem tečaju za EUR/BAM i obratno 0.80% od iznosa, min. 2,00 KM, kuprodajni tečaj za devize 0.20% od iznosa kuprodaje/ konverzije srednjem tečaju za EUR/BAM i obratno 0.80% od iznosa, kuprodajni tečaj za devize 0.80% od iznosa kuprodaje srednjem tečaju za EUR/BAM i obratno 0.80% od iznosa, min 2 KM, kuprodajni tečaj za efektivu

5 A A A A priljev iz inozemstva u korist fizičkih osoba (za priljeve ino mirovina koje Banka zaprima putem zbirnih spiskova u korist fizičkih osoba za iznose više od 50 ili protuvrijednost u drugoj valuti) priljev iz inozemstva u korist fizičkih osoba (za ino priljeve zaprimljene kao priljev iz inozemstva jedinačnim nalogom za iznose više od 10 ili protuvrijednost u drugoj valuti) priljev iz inozemstva u korist fizičkih osoba (za priljeve ino mirovina koje Banka zaprima putem zbirnih spiskova u korist fizičkih osoba za iznose manje ili jednake 50 ili protuvrijednost u drugoj valuti) priljev iz inozemstva u korist fizičkih osoba (za ino priljeve zaprimljene kao priljev iz inozemstva jedinačnim nalogom za iznose manje ili jednake 10 ili protuvrijednost u drugoj valuti) 10,00 KM 0,8%, min. 10,00 KM, max. 250,00 KM A vrat naloga koji se ne mogu izvršiti 30,00 EUR A Doznake u inozemstvo A doznake u inozemstvo 0,70%, min. 20,00 KM, max. 300,00 KM A A A A A A 3. A 3.1. doznake u inozemstvo s naznakom Hitno (T+1) doznake u inozemstvo s naznakom Hitno (T+0) doznake u inozemstvo putem usluge Internet bankarstva za građane doznake u inozemstvo s naznakom Hitno (T+1) putem usluge Internet bankarstva za građane doznake u inozemstvo s naznakom Hitno (T+0) putem usluge Internet bankarstva za građane Kartično slovanje Naknade karticama s odgodom plaćanja dodatnih 0,01%, min. 5,00 KM, max. 500,00 KM dodatnih 0,03%, min. 5,00 KM, max. 500,00 KM 0,40%, min.10,00 KM, max. 250,00 KM dodatnih 0,01%, min. 5,00 KM, max. 350,00 KM dodatnih 0,03%, min. 5,00 KM, max. 400,00 KM A upisnina za korisnika osnovne kartice 20 KM A upisnina za korisnika dodatne kartice A članarina za korisnika osnovne kartice 30 KM godišnje promjenjiva A članarina za korisnika dodatne kartice 15 KM godišnje promjenjiva A A upisnina za osnovnu karticu korisnicima Senior, Optimum ili Ekspert modela JES! Paket računa i stojeće korisnike Premium paket računa članarina za osnovnu i dodatne kartice kod kojih je osnovni korisnik ujedno korisnik Senior, Optimum ili Ekspert modela JES! Paket-računa i stojeće korisnike Premium paket računa A izvanredna zamjena kartice na zahtjev Klijenta 20 KM A A izvanredna zamjena kartice radi greške Banke ili na zahtjev Banke izvanredna zamjena zbog gubitka ili krađe kartice na zahtjev klijenta 20 KM A isplata u banci/bankomatu u zemlji 1,5% + 12 KM A isplata u banci/bankomatu u inozemstvu 1,5% + 15 KM A urgent isplata u inozemstvu bez sjedovanja kartice 270 KM A naknada za neosnovano reklamiranje troškova 1%, min. 30 KM, max. 100 KM A A novno generiranje PIN-a zahtjevu klijenta (u slučaju da je klijent izgubio/zaboravio PIN) konverzija za transakcije u inozemstvu izvan EURO zone za VISA kartice 10 KM 1% A većanje limita 10 KM A većanje limita korisnicima Paket računa (JES! Paket računa ili MODULA paketa) A Trogodišnja premija osiguranja za kartice s odgodom plaćanja 36 KM A 3.2. Naknade revolving kreditnim karticama A upisnina za korisnika osnovne kartice 20 KM A upisnina za korisnika dodatne kartice A A upisnina za korisnika dodatne kartice za klijente korisnike Ekspert modela JES! Paket računa (za Mastercard) upisnina za korisnika osnovne kartice (za Visa) za klijente korisnike Premium credit modela paket računa i stojeće korisnike Premium Extra modela paket računa

6 A članarina za korisnika osnovne kartice (za Visa) za klijente korisnike Premium credit modela paket računa i stojeće korisnike Premium Extra modela paket računa A članarina za korisnika dodatne kartice (za Visa) za klijente korisnike Premium credit modela paket računa i stojeće korisnike Premium Extra modela paket računa A članarina za korisnika osnovne kartice 30 KM godišnje promjenjiva A članarina za korisnika dodatne kartice 15 KM godišnje promjenjiva A članarina za korisnika osnovne kartice za klijente korisnike Ekspert modela JES! Paket računa (za Mastercard) A članarina za korisnika dodatne kartice za klijente korisnike Ekspert modela JES! Paket računa (za Mastercard) A isplata na bankomatima i šalterima UniCredit Bank 1,5% + 10 KM A isplata na bankomatima i šalterima drugih banaka 1,5% + 15 KM A izvanredna zamjena kartice na zahtjev Klijenta 20 KM A izvanredna zamjena kartice radi greške Banke ili na zahtjev Banke A naknada za neosnovane reklamacije od strane korisnika 1% od reklamiranog iznosa, min. 30 KM, max. 100 KM A novno generiranje PIN-a zahtjevu klijenta (u slučaju da je klijent izgubio/zaboravio PIN) 10 KM A izvanredna zamjena zbog gubitka ili krađe revolving kreditne kartice na zahtjev klijenta 20 KM A obavijest o nedmirenom dugu A omene za nedmireni dug / prva i druga obavijest A omena pred otkaz kredita / obavijest o namjeri otkaza kredita A urgent isplata u inozemstvu bez sjedovanja kartice 270 KM A konverzija za transakcije u inozemstvu izvan EURO zone za VISA kartice 1% A većanje limita 10 KM A većanje limita korisnicima Paket računa (JES! Paket računa ili MODULA paketa) A Trogodišnja premija osiguranja za revolving kreditne kartice 36 KM A 3.3. Naknade Mastercard International karticama A upisnina A članarina A dizanje gotovine bankomat članica UniCredit grupe A dizanje gotovine šalter i bankomat banaka u BiH 1,5% + 12 KM A dizanje gotovine šalter i bankomat banaka u inozemstvu 1,5% + 15 KM A dizanje gotovine šalteri šte s kojom imamo ugovor (Hrvatske šte d.o.o. Mostar) 1,50 KM A izvanredna zamjena debitne kartice na zahtjev Klijenta 5 KM A izvanredna zamjena kartice radi greške Banke ili na zahtjev Banke A novno generiranje PIN-a zahtjevu klijenta 10 KM A izvanredna zamjena zbog gubitka ili krađe debitne kartice na zahtjev klijenta 15 KM A naknada za neosnovane reklamacije od strane korisnika 1%, min. 30 KM, max. 100 KM A naknada za izradu plastike (izdavanje kartice i reizdavanje kartice) za klijente korisnike Mastercard International kartice vezane uz devizni račun 1 12 KM, za korisnika JES! Paket računa / MODULA paketa A 3.4. Naknade Zlatnim Visa karticama A upisnina za korisnika dodatne kartice A članarina za korisnika osnovne kartice 70 KM godišnje promjenjiva A članarina za korisnika dodatne kartice 40 KM godišnje promjenjiva A izvanredna zamjena kartice na zahtjev Klijenta 20 KM A izvanredna zamjena kartice radi greške Banke ili na zahtjev Banke A isplata na bankomatima i šalterima UniCredit Bank 1,5% + 10 KM

7 A isplata na bankomatima i šalterima drugih banaka 1,5% + 15 KM A novno generiranje PIN-a zahtjevu klijenta (u slučaju da je klijent izgubio/zaboravio PIN) 10 KM A većanje limita 10 KM A A A većanje limita korisnicima Paket računa (JES! Paket računa ili MODULA paketa) naknada za neosnovane reklamacije od strane korisnika izvanredna zamjena zbog gubitka ili krađe kartice na zahtjev klijenta 1% od reklamiranog iznosa, min. 30 KM, max. 100 KM A obavijest o nedmirenom dugu A omene za nedmireni dug / prva i druga obavijest A omena pred otkaz kredita / obavijest o namjeri otkaza kredita 20 KM A konverzija za transakcije u inozemstvu izvan EUR zone 1% A 3.5. Naknade Mastercard klon karticama A isplata gotovine u slučaju oštećenja kartice 3%, min. 10 KM A isplata gotovine nakon isteka roka važenja kartica 3%, min. 10 KM A isplata gotovine na šalteru Banke kada je iznos na kartici jednak ili manji 20 KM A 3.6. Naknade Zlatnim Mastercard debitnim karticama 2 A upisnina 2 KM A članarina za korisnika osnovne kartice 100KM godišnje promjenjiva A članarina za korisnika dodatne kartice 5 godišnje promjenjiva A dizanje gotovine bankomat članica UniCredit grupe A dizanje gotovine šalter i bankomat banaka u BiH 1,5% + 12KM A dizanje gotovine šalter i bankomat banaka u inozemstvu 1,5% + 15 KM A dizanje gotovine šalteri šte s kojom imamo ugovor (Hrvatske šte d.o.o. Mostar) 1,50 KM A izvanredna zamjena debitne kartice na zahtjev Klijenta 5 KM A izvanredna zamjena kartice radi greške Banke ili na zahtjev Banke A novno generiranje PIN-a zahtjevu klijenta 10 KM A izvanredna zamjena zbog gubitka ili krađe debitne kartice na zahtjev klijenta 15 KM A naknada za neosnovane reklamacije od strane korisnika 1%, min. 30 KM, max. 100 KM A 3.7. Naknade Debit Mastercard kartici A upisnina A članarina A A dizanje gotovine bankomat članica UniCredit grupe dizanje gotovine šalter i bankomat UniCredit Bank d.d. i UniCredit Bank ad Banja Luka 1,5% + 15 KM za korisnika JES! Paket računa, kao i korisnike MODULA paketa koji izaberu ovu uslugu u sklopu paketa A dizanje gotovine šalter i bankomat banaka u BiH 1,5% + 12 KM A dizanje gotovine šalter i bankomat banaka u inozemstvu 1,5% + 15 KM A dizanje gotovine šalteri šte s kojom imamo ugovor (Hrvatske šte d.o.o. Mostar) 1,50 KM A A izvanredna zamjena bilo koje debitne kartice na zahtjev Klijenta koja inicira izradu Debit Mastercard beskontaktne kartice izvanredna zamjena kartice radi greške Banke ili na zahtjev Banke 10 KM A novno generiranje PIN-a zahtjevu klijenta 10 KM A izvanredna zamjena zbog gubitka ili krađe debitne kartice na zahtjev klijenta 15 KM A naknada za neosnovane reklamacije od strane korisnika 1%, min. 30 KM, max. 100 KM A konverzija za transakcije u inozemstvu 1%

8 A naknada za izradu plastike (izdavanje kartice i reizdavanje kartice) 12 KM, za korisnika JES! Paket računa / MODULA paketa za Debit Mastercard Teen A naknada za upit o stanju računu na ATM-u drugih banaka 1 KM upitu A A A 3.8. naknada za korištenje kartice, u slučaju manje od 5 terećenja računa (knjiženja na računu) kome je izdana kartica za bezgotovinska plaćanja karticom u prethodnom kalendarskom tromjesečju (primjenjuje se od ) naknada za izradu plastike za Instant izdavanje (izdavanje instant kartice) Naknade Dopunjivoj kartici 3 KM kvartalno, za korisnika JES! Paket računa / MODULA paketa, za Debit Mastercard Teen 15 KM, 5 KM za korisnika JES! Paket računa / MODULA paketa A upisnina 15 KM A članarina 1 KM mjesečno/ A dizanje gotovine bankomat članica UniCredit grupe 1,5% + 15 KM dizanje gotovine šalter i bankomat A UniCredit Bank d.d. i UniCredit Bank ad Banja Luka A dizanje gotovine šalter i bankomat banaka u BiH 1,5% + 12 KM A dizanje gotovine šalter i bankomat banaka u inozemstvu 1,5% + 15 KM A dizanje gotovine šalteri šte s kojom imamo ugovor (Hrvatske šte d.o.o. Mostar) 10 KM A izvanredna zamjena (izdavanje nove Dopunjive kartice) 15 KM A A A zvanredna zamjena kartice radi greške Banke ili na zahtjev Banke novno generiranje PIN-a zahtjevu klijenta (izdavanje nove Dopunjive kartice) izvanredna zamjena zbog gubitka ili krađe debitne kartice na zahtjev klijenta (izdavanje nove Dopunjive kartice) 15 KM 15 KM A naknada za neosnovane reklamacije od strane korisnika 1%, min. 30 KM, max. 100 KM A konverzija za transakcije u inozemstvu 1% A naknada za upit o stanju računu na ATM-u drugih banaka 1 KM upitu A A 3.9. A A A 4. A 4.1. naknada za korištenje kartice, u slučaju manje od 5 terećenja računa (knjiženja na računu) kome je izdana kartica za bezgotovinska plaćanja karticom u prethodnom kalendarskom tromjesečju (primjenjuje se od ) Naknada za korištenje usluge konverzije valuta na bankomatu Naknada za korištenje usluge konverzije stranih valuta na bankomatu (izuzev valute EUR) Naknada za dizanje gotovine na bankomatima Banke karticama izdavatelja izvan BiH (Access Fee) Ostali transakcijski proizvodi (Internet bankarstvo, mobilno bankarstvo, trajni nalozi i e-uplatnice) Internet bankarstvo za fizičke osobe (e-ba) 3 KM kvartalno, za korisnika JES! Paket računa/ MODULA paketa 1% do maks. 8% (naknada kojom se korigira tečajna lista za mjenjač) A Ugovaranje e-ba usluge 7 KM promjenjiva A Korištenje e-ba usluge 2,50 KM mjesečno promjenjiva A A A A Korištenje e-ba usluge za korisnike Ekspert modela JES! paket računa Korištenje e-ba usluge za korisnike Optimum modela JES! paket računa Korištenje e-ba usluge za korisnike Senior modela JES! Paket računa - ukoliko klijent ne sjeduje uslugu m-ba - ukoliko klijent sjeduje uslugu m-ba Korištenje e-ba usluge za korisnike Student modela JES! Paket računa - ukoliko klijent ne sjeduje uslugu m-ba - ukoliko klijent sjeduje uslugu m-ba 1,00 KM mjesečno promjenjiva 1,00 KM mjesečno promjenjiva

9 A Gubitak ili oštećenje fizičkog tokena A Ponovno generiranje inicijalno dodijeljenog PIN-a za token uređaj A Zatvaranje e-ba usluge A Izdavanje fizičkog tokena A Izdavanje mobilnog tokena (m-token) A Korištenje m-tokena A Zatvaranje m-tokena A A A A 4.2. Ponovna distribucija aplikacije u slučaju brisanja aplikacije od strane korisnika Ponovna distribucija aplikacije u slučaju zamjene mobilnog uređaja Zamjena neispravnog fizičkog tokena (klijentu izdan neispravan fizički token greškom Banke) Mobilno bankarstvo za fizičke osobe (m-ba) A Ugovaranje m-ba usluge A Korištenje m-ba usluge 2,50 KM mjesečno promjenjiva A Korištenje m-ba usluge za nove klijente Banke (klijenti s novootvorenim tekućim računom) 2,50 KM A Korištenje m-ba usluge za korisnike Teen računa A A A A A A A Korištenje m-ba usluge za korisnike Ekspert modela JES! Paket računa Korištenje m-ba usluge za korisnike Optimum modela JES! paket računa Korištenje m-ba usluge za korisnike Senior modela JES! Paket računa - ukoliko klijent ne sjeduje uslugu e-ba - ukoliko klijent sjeduje uslugu e-ba Korištenje m-ba usluge za korisnike Student modela JES! Paket računa - ukoliko klijent ne sjeduje uslugu e-ba - ukoliko klijent sjeduje uslugu e-ba Ponovna distribucija aplikacije u slučaju zaključavanja PIN-a od strane korisnika Ponovna distribucija aplikacije u slučaju brisanja aplikacija od strane korisnika Ponovna distribucija aplikacije u slučaju zamjene mobilnog uređaja 1,00 KM 1,00 KM A Zatvaranje m-ba usluge A 4.3. A Trajni nalog Standardni trajni nalog prva 3 mjeseca korištenja mjesečno (nakon prva 3 mjeseca korištenja) mjesečno mjesečno promjenjiva promjenjiva promjenjiva A otvaranje standardnog trajnog naloga 5,00 KM A otvaranje standardnog trajnog naloga za korisnike svih modela JES! i Premium paket računa A izmjene standardnom trajnom nalogu 3,00 KM A A otvaranje standardnog trajnog naloga putem usluge Internet bankarstva za građane prijenos sredstava između računa fizičkih osoba unutar Banke putem trajnog naloga A otvaranje trajnog naloga u korist Teen računa A plaćanje u KM putem standardnog trajnog naloga za fizičke osobe: - transakcije unutar Banke - transakcije prema drugim bankama do KM - transakcije prema drugim bankama preko KM 1,00 KM 1,50 KM 3,00 KM

10 A A plaćanje u KM putem standardnog trajnog naloga za fizičke osobe otvorenog putem usluge Internet bankarstva za građane: - transakcije unutar Banke - transakcije prema drugim bankama do KM - transakcije prema drugim bankama preko KM Trajni nalog - ovlašteno vlačenje 0,30 KM 0,60 KM 1,50 KM A otvaranje trajnog naloga - ovlašteno vlačenje 5,00 KM A A A A A 4.4. otvaranje trajnog naloga - ovlašteno vlačenje za korisnike svih modela JES! i Premium paket računa otvaranje trajnog naloga - ovlašteno vlačenje putem usluge Internet bankarstva za građane plaćanje u KM putem trajnog naloga - ovlašteno vlačenje za fizičke osobe plaćanje u KM putem trajnog naloga - ovlašteno vlačenje za fizičke osobe otvorenog putem usluge Internet bankarstva za građane Ostali transakcijski proizvodi 0,30 KM 0,30 KM A naknada za inkaso novčanice 5,00%, min. 3,00 KM A provjera ispravnosti novčanica 1,00%, min. 2,00 KM A zamjena oštećenih i habanih novčanica i kovanica KM A log i otkup važećih kovanica: HRK i EUR 5,00%, min. 1,00 KM A 4.5. e-uplatnice A ugovaranje e-uplatnice A korištenje e-uplatnice A plaćanje e-uplatnice 0,30 KM A zatvaranje e-uplatnice B B 1. ŠTEDNO-ULAGAČKI PROIZVODI Štednja viđenju B 1.1. zamjena oštećene štedne knjižice B 1.2. zatvaranje štedne knjižice B 1.3. naknada za izgubljenu štednu knjižicu B 2. Nenamjenski oročeni deziti B 2.1. log na oročeni štedni ulog (prilikom oročavanja) B 2.2. isplata s oročenog štednog uloga (prilikom razročavanja) B 2.3. log na otvorenu štednju B 2.4. isplata s otvorene štednje 3,00 KM B 2.5. prijevremeni raskid nenamjenskog oročenja uz pripis kamate obračunate k.s. za stignuti rok B 2.6. naknada za gubitak Ugovora o oročenom štednom ulogu B 2.7. B 3. B 3.1. B 3.2. B 3.3. C C 1. prijevremeni raskid nenamjenskog oročenja prijenos dezita u cijelosti za namjensko oročenje za kredit s krićem u štednji (lombardni) Namjenski oročeni deziti korištenje dijela ili cijelog oslobođenog dezita za izmirenje dospjelih obveza pripadajućem kreditu ili za plaćene, nedospjele anuitete korištenje dijela ili cijelog oslobođenog dezita za gotovinsku isplatu korištenje dijela ili cijelog oslobođenog dezita za smanjenje glavnog duga KREDITNI PROIZVODI Stambeni i hitekarni krediti

11 C 1.1. C 1.2. C 1.3. C 2. C 2.1. C 3. C 3.1. C 3.2. C 3.3. C 3.4. C 3.5. C 3.6. C 3.7. C 3.8. C 3.9. C C naknada za obradu stambenih kredita s hitekom (za Ponudu A, Ponudu B i Standardnu) naknada za obradu stambenih kredita korisnicima Ekspert modela JES! Paket računa naknada za obradu stambenih kredita korisnicima Optimum modela JES! Paket računa Potrošački krediti naknada za obradu obročne otplate bez kamata i naknada VISA Classic kartici Gotovinski krediti naknada za obradu gotovinskih (nenamjenskih i zamjenskih) kratkoročnih i namjenskih kratkoročnih kredita (za Ponudu A, Ponudu B i Standardnu) naknada za obradu gotovinskih kratkoročnih kredita uz licu osiguranja života Brzih kredita za Adriatic Osiguranje (za Ponudu A, Ponudu B i Standardnu) naknada za obradu gotovinskih kratkoročnih kredita uz licu osiguranja života Brzih kredita za Croatia osiguranje i Triglav osiguranje (za Ponudu A, Ponudu B i Standardnu) i gotovinskih kredita uz licu osiguranja života Brzi krediti za projekte energetske efikasnosti iz sredstava EBRD-a naknada za obradu gotovinskih dugoročnih kredita uz licu osiguranja života Brzih kredita za Adriatic Osiguranje (za Ponudu A, Ponudu B i Standardnu) naknada za obradu gotovinskih dugoročnih kredita uz licu osiguranja života Brzih kredita za Croatia osiguranje i Triglav osiguranje (za Ponudu A, Ponudu B i Standardnu) i gotovinskih kredita uz licu osiguranja života Brzi krediti za projekte energetske efikasnosti iz sredstava EBRD-a naknada za obradu gotovinskih (nenamjenskih i zamjenskih) dugoročnih i namjenskih dugoročnih kredita (za Ponudu A, Ponudu B i Standardnu) naknada za obradu gotovinskih nenamjenskih dugoročnih hitekarnih kredita (za Ponudu A, Ponudu B i Standardnu) naknada za obradu lombardnih kredita naknada za obradu nenamjenskih gotovinskih kredita VISA Classic kartici VISA 36 gotovinski naknada za obradu gotovinskih kredita korisnicima Ekspert modela JES! Paket računa izuzev naknade za kredite VISA Classic kartici, lombardne kredite i gotovinske kredite uz licu osiguranja života Brze kredite naknada za obradu gotovinskih kredita korisnicima Optimum modela JES! Paket računa izuzev naknade za kredite VISA Classic kartici, lombardne kredite i gotovinske kredite uz licu osiguranja života Brze kredite 1%, min. 50 KM, max. 250 KM tarifni stavak broj C 1.1. umanjen za 0,5 p.p. (stotnih ena), (min. 50 KM, max. 250 KM) tarifni stavak broj C 1.1. umanjen za 0,3 p.p. (stotnih ena), (min. 50 KM, max. 250 KM) 1,5%, min. 50 KM, max. 250 KM 4%, min. 50 KM 0,5% bez minimalnog iznosa, max. 250 KM 4%, min. 50 KM 0,5% bez minimalnog iznosa, max. 250 KM 1,5%, min. 50 KM, max. 250 KM 1%, min. 50 KM, max. 250 KM 1%, min. 50 KM, max. 250 KM 2%, min. 60 KM tarifni stavci broj: C 3.7. i C umanjeni za 0,5 p.p. (stotnih ena), (min. 50 KM, max. 250 KM za C 3.14.; min. 50 KM, max. 250 KM za C 3.7.) tarifni stavci broj: C 3.7. i C umanjeni za 0,3 p.p. (stotnih ena), (min. 50 KM, max. 250 KM za C 3.14.; min. 50 KM, max. 250 KM za C 3.7.) C naknada za obradu Kredita za refinanciranje C naknada za obradu Kredita za RE-AGING C C C C C C C naknada za obradu Gotovinskih kredita uz licu osiguranja otplate (za Ponudu A, Ponudu B i Standardnu) naknada za obradu Gotovinskih kredita uz licu osiguranja otplate (Osigurani krediti) za projekte energetske efikasnosti iz sredstava EBRD-a premija osiguranja za Osigurane kredite kod Croatia osiguranja Top kriće do i uključivo 72 mjeseca premija osiguranja za Osigurane kredite kod Croatia osiguranja Top kriće preko 72 mjeseca premija osiguranja za Osigurane kredite kod Croatia osiguranja Standardno kriće do i uključivo 72 mjeseca premija osiguranja za Osigurane kredite kod Croatia osiguranja Standardno kriće preko 72 mjeseca premija osiguranja za Brzi kredit kod Croatia osiguranja do i uključivo 84 mjeseca za klijente starosti do i uključivo 40 godina 1,5%, min. 50 KM, max. 250 KM 1%, min. 50 KM, max. 250 KM 2,39% 2,69% 3,29% 3,59% 3,00%, min. 50 KM

12 C C C C C C C C C C C C 4. premija osiguranja za Brzi kredit kod Croatia osiguranja preko 84 mjeseca za klijente starosti do i uključivo 40 godina premija osiguranja za Brzi kredit kod Croatia osiguranja do i uključivo 84 mjeseca za klijente starosti preko 40 godina i do i uključivo 60 godina premija osiguranja za Brzi kredit kod Croatia osiguranja preko 84 mjeseca za klijente starosti preko 40 godina i do i uključivo 60 godina premija osiguranja za Brzi kredit kod Croatia osiguranja do i uključivo 84 mjeseca za klijente starosti preko 60 godina premija osiguranja za Brzi kredit kod Croatia osiguranja preko 84 mjeseca za klijente starosti preko 60 godina premija osiguranja za Osigurane kredite Top kriće za Triglav osiguranje do i uključivo 60 mjeseci premija osiguranja za Osigurane kredite Top kriće za Triglav osiguranje preko 60 mjeseci premija osiguranja za Osigurane kredite Standardno kriće za Triglav osiguranje do i uključivo 60 mjeseci premija osiguranja za Osigurane kredite Standardno kriće za Triglav osiguranje preko 60 mjeseci premija osiguranja za Brzi kredit kod Triglav osiguranja do i uključivo 60 mjeseci premija osiguranja za Brzi kredit kod Triglav osiguranja preko 60 mjeseci Ostale naknade kreditima i garancijama fizičkih osoba 3,50%, min. 50 KM 3,50%, min. 50 KM 4,50%, min. 50 KM 4,50%, min. 50 KM 5,00%, min. 50 KM 2,36% 3,24% 3,03% 3,98% 3,54% 6,01%

13 Prijevremena otplata kredita: - klijent konačno ili djelomično zatvara stojeći vlastiti kredit i/ ili kredit supružnika i uzima drugi kredit - ne smanjuje kreditno zaduženje - klijent konačno ili djelomično zatvara kredit s promjenjivom kamatnom stom vlastitim sredstvima čija namjena nije bila kupnja nekretnosti i/ili koji nisu osigurani hitekom naknada se plaća u slučaju da je iznos koji se djelomično / konačno prijevremeno otplaćuje u periodu od godine dana veći od ,00 KM, i iznosi: - klijent konačno ili djelomično zatvara kredit s promjenjivom kamatnom stom vlastitim sredstvima čija je namjena bila kupnja nekretnosti i/ili koji su osigurani hitekom - u visini procenta naplaćene naknade za obradu kredita ili 1% od iznosa prijevremeno otplaćenog kredita u slučaju da je period između prijevremene otplate i konačnog dospijeća dulji od 1 godine ovisno šta je manji procent u trenutku djelimične/konačne prijevremene otplate kredita. C klijent djelimično ili konačno zatvara kredit s fiksnom ili promjenjivom kamatnom stom u iznosu koji se djelimično/ konačno otplaćuje u periodu od godine dana do KM čija je namjena bila kupnja nekretnosti i/ili je osiguran hitekom - u visini procenta naplaćene naknade za obradu kredita ili 0,5% od iznosa prijevremeno otplaćenog kredita ukoliko je period između prijevremene otplate i konačnog dospijeća kredita jednak ili kraći od 1 godine, ovisno šta je manji procent u trenutku djelimične/ konačne prijevremene otplate kredita. u visini procenta naplaćene naknade za obradu kredita - klijent djelimično ili konačno zatvara kredit s fiksnom ili promjenjivom kamatnom stom u iznosu koji se djelimično/ konačno otplaćuje u periodu od godine dana do KM čija namjena nije bila kupnja nekretnosti i/ili nije osiguran hitekom naknada se plaća u slučaju da je iznos koji se djelomično/konačno prijevremeno otplaćuje u periodu od godine dana veći od ,00 KM, i iznosi: - klijent djelomično/konačno zatvara kredit s fiksnom kamatnom stom vlastitim sredstvima čija namjena nije bila kupnja nekretnosti i/ili kredite koji nisu osigurani hitekom - u visini procenta naplaćene naknade za obradu kredita ili 1% od iznosa prijevremeno otplaćenog kredita u slučaju da je period između prijevremene otplate i konačnog dospijeća dulji od 1 godine ovisno šta je manji procent u trenutku djelimične/konačne prijevremene otplate kredita - u visini procenta naplaćene naknade za obradu kredita ili 0,5% od iznosa prijevremeno otplaćenog kredita ukoliko je period između prijevremene otplate i konačnog dospijeća kredita jednak ili kraći od 1 godine, ovisno šta je manji procent u trenutku djelimične/konačne prijevremene otplate kredita.

14 C klijent djelomično/konačno zatvara kredit s fiksnom kamatnom stom vlastitim sredstvima čija je namjena bila kupnja nekretnosti i/ili koji su osigurani hitekom naknada se naplaćuje u slučaju da je iznos koji se djelomično/konačno prijevremeno otplaćuje u periodu od godine dana veći od ,00 KM, i iznosi: - u visini procenta naplaćene naknade za obradu kredita ili 1% od iznosa prijevremeno otplaćenog kredita u slučaju da je period između prijevremene otplate i konačnog dospijeća dulji od 1 godine ovisno šta je manji procent u trenutku djelimične/konačne prijevremene otplate kredita klijent izvršava prijevremeno konačnu - u visini procenta naplaćene naknade za obradu kredita ili 0,5% od iznosa prijevremeno otplaćenog kredita ukoliko je period između prijevremene otplate i konačnog dospijeća kredita jednak ili kraći od 1 godine ovisno šta je manji procent u trenutku djelimične/ konačne prijevremene otplate kredita. otplatu kredita koji je inicijalno ugovoren s promjenjivom kamatnom stom čija promjenjivost nije vezana za 12M EURIBOR (bez obzira na namjenu kredita C 4.3. I iznos koji se prijevremeno zatvara). Ova odredba uključuje i kredite kod kojih je tpisan aneks ugovoru o kreditu, kojim je regulirana drugačija promjenjivost kamatne stope u odnosu na inicijalno C 4.4. C 4.5. ugovorenu. prijevremena konačna otplata Obročne otplate bez kamata i naknada VISA Classic kartici izdavanje brisovnog očitovanja stvarni trošak prema Tarifi naknada i naknada za rad notara promjenjiva, u skladu sa aktima ovlaštenih institucija C 4.6. informacija o nedmirenom dugu C 4.7. obavijest o nedmirenom dugu C 4.8. omena o nedmirenom dugu / prva i druga obavijest C 4.9. omena pred otkaz kredita / obavijest o namjeri otkaza kredita C C C C naknada za zamjenu instrumenata osiguranja u vidu založnog prava na nekretnini umetanje grace perioda i/ili produljenje roka otplate kredita i druge izmjene uvjeta kredita u otplati za klijente kod kojih stoji ili se očekuje goršanje finansijske situacije naknada za odobrenje garancije fizičkoj osobi izmjena uvjeta garancije (prolongiranje, većanje, smanjenje iznosa i ostale izmjene) 1% od ugovorenog iznosa kredita, max. 500 KM 0,5% od iznosa garancije, min. 10 KM, max. 250 KM 0,5% od iznosa garancije, min. 10 KM, max. 250 KM C odustajanje od odobrene garancije 0,1% od iznosa garancije, min.100 KM C kvartalna naknada za platežne garancije s krićem 0,2% od iznosa garancije, min. 50 KM C kvartalna naknada za platežne garancije bez krića 0,9% od iznosa garancije, min. 70 KM / /

15 C C C C činidbene garancije (učešće na licitacijama,dobro izvršenje sla, privremeni uvoz i drugo) naknada za prijevremenu konačnu otplatu kredita u slučaju realizacije osigurane svote lice osiguranja naknada za ugovaranje zaloga na kretnini Naknada za odustajanje od zaključenog ugovora o kreditu: - klijent odustaje od zaključenog ugovora o kreditu u Zakonski definiranom roku od 14 dana od dana zaključenja istog - klijent odustaje od zaključenog ugovora o kreditu osiguranog hitekom ili ugovora o kreditu čiji je predmet bila kupnja nekretnosti, unutar Zakonski definiranog roka od 14 dana od dana zaključenja istog 0,4% od iznosa garancije, min. 70 KM u visini stvarnih troškova kod Registra zaloga Ministarstva pravde BiH stvarni troškovi nastali vodom zaključenja ugovora u visini naknade za obradu kredita koja bi se naplatila prilikom isplate kredita prema ugovoru o kreditu ( tarifnom stavku C.1. i C.3.) promjenjiva, u skladu sa aktima ovlaštenih institucija C promjena sudužnika kreditu 20 KM fiksno C izmjena ostalih uvjeta kredita u otplati za klijente kod kojih ne stoje naznake goršanja finansijske situacije 1% od ostatka glavnice kredita min. 100 KM max KM C naknada za vođenje kreditnog računa 3,00 KM mjesečno D D 1. D 1.1. D 1.2. D 1.3. D 1.4. D 1.5. D 1.6. D 1.7. D 1.8. D 1.9. D D D D D D OSTALE NAKNADE U POSLOVANJU S FIZIČKIM OSOBAMA Sefovi naknada za mjesečni najam malog sefa naknada za tromjesečni najam malog sefa naknada za lugodišnji najam malog sefa naknada za godišnji najam malog sefa naknada za godišnji najam malog sefa (za sefove ugovorene nakon ) naknada za mjesečni najam srednjeg sefa naknada za tromjesečni najam srednjeg sefa (ugovorene do ) naknada za lugodišnji najam srednjeg sefa (ugovorene do ) naknada za godišnji najam srednjeg sefa naknada za godišnji najam srednjeg sefa (za sefove ugovorene nakon ) naknada za mjesečni najam velikog sefa naknada za tromjesečni najam velikog sefa naknada za lugodišnji najam velikog sefa naknada za godišnji najam velikog sefa naknada za godišnji najam velikog sefa (za sefove ugovorene nakon ) 10,00 KM 20,00 KM 35,00 KM 60,00 KM 100,00 KM 20,00 KM 30,00 KM 55,00 KM 100,00 KM 150,00 KM 30,00 KM 40,00 KM 70,00 KM 130,00 KM 190,00 KM / / / / / / / / / / / / / / / D naknada za gubitak ključa od sefa stvarni trošak D naknada za dvogodišnji najam malog sefa 190,00 KM D naknada za trogodišnji najam malog sefa 250,00 KM D naknada za dvogodišnji najam srednjeg sefa sefa 290,00 KM D naknada za trogodišnji najam srednjeg sefa sefa 400,00 KM D naknada za dvogodišnji najam velikog sefa 360,00 KM D naknada za trogodišnji najam velikog sefa sefa 550,00 KM D Zakasnina za produženje sefa 50,00 KM fiksno

16 D.2. D 2.1. Finansijski leasing naknada za obradu finansijskog leasinga 1,5% od iznosa finansiranja, min. 50 KM + PDV D 2.2. otplata leasinga sa PDV-om: - klijent konačno ili djelomično zatvara leasing s promjenjivom ili fiksnom kamatnom stom vlastitim sredstvima čiji je predmet bila nekretnina i klijent konačno ili djelomično zatvara leasing s fiksnom kamatnom stom vlastitim sredstvima čiji predmet leasinga nije bila nekretnina naknada se plaća u slučaju da je iznos koji se djelomično /konačno prijevremeno otplaćuje u periodu od godine dana veći od ,00 KM, i iznosi: - u visini procenta naplaćene naknade za obradu zahtjeva ili 1% od iznosa prijevremeno otplaćenog leasinga u slučaju da je period između prijevremene otplate i konačnog dospijeća dulji od 1 godine, ovisno šta je manji procent u trenutku djelimične/konačne prijevremene otplate leasinga; - u visini procenta naplaćene naknade za obradu zahtjeva ili 0,5% od iznosa prijevremeno otplaćenog leasinga ukoliko je period između prijevremene otplate i konačnog dospijeća leasinga jednak ili kraći od 1 godine, ovisno šta je manji procent u trenutku djelimične/konačne prijevremene otplate leasinga. D klijent konačno ili djelimično zatvara leasing s promjenjivom kamatnom stom vlastitim sredstvima čiji predmet leasinga nije bila nekretnina naknada za upis ugovora u Registar zaloga u visini stvarnih troškova kod Registra zaloga Ministarstva pravde BiH + PDV D 2.4. naknada za modifikaciju traživanja D 2.5. D 2.6. D 2.7. D.3. D 3.1. D 3.2. D 3.3. D 3.4. naknada za prijevremeni raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovornih obaveza od strane korisnika leasniga, koja se obračunava za propuštenu dobit koja bi bila ostvarena da do prijevremenog raskida Ugovora nije došlo naknade za plaćene kazne (prekršajne ili druge vrste) u ime Korisnika leasinga iznos se prefakturiše Korisniku leasinga uvećano za troškove nastale zbog plaćanja u ime i za račun Korisnika leasinga naknada za angažovanje specijaliziranih agencija za vrat predmeta leasinga ili naplatu traživanja Ostalo trošak naknada za predmet prinudne naplate trošak naknade za redovite mjesečne prijenose sudskim rješenjima obračun zatezne kamate izvršenom nalogu prinudne naplate ( glavnici) obračun zatezne kamate izvršenom nalogu prinudne naplate ( glavnici) zahtjevu klijenta 5%, na ostatak nedospjele glavnice prvobitno zaključenom Ugovoru + PDV iznos kazni uvećano za 10 KM + PDV u visini stvarnih troškova koje će Banka imati radi angažmana ex. agencija a koji će biti određeni individualnim ugovorima s agencijama koje budu angažirane + PDV 1,00% izvršenog iznosa predmeta prinudne naplate, min. 35,00 KM, max. 200,00 KM, + redovna tarifa za nalog platnog prometa 5,00 KM + redovna tarifa za nalog platnog prometa (uz sukcesivnu naplatu naknade izvršenju sudskog rješenja sukladno stavci D 3.1.) 1,50 KM D 3.5. dostava tekuće tečajne liste 1,00 KM D 3.6. godišnji komplet tečajnih lista 50,00 KM D 3.7. ispis knjigovodstvene kartice na zahtjev klijenta 5,00 KM + trošak PDV-a 17% sukcesivno/ rješenju KM/ rješenju 50,00 KM / tečajnoj listi / kompletu / knjigovodstvenoj kartici

17 D 3.8. D 3.9. izdavanje raznih tvrda i ovjera ovjera dokumenata u vezi reza na dohodak izdavanje tvrde o ostatku duga kreditu / kreditnoj kartici / računu 5,00 KM + trošak PDV-a 17% 5,00 KM + trošak PDV-a 17% D izdavanje tvrde o iznosu plaćenih kamata kreditu 5,00 KM + trošak PDV-a 17% D D D Izdavanje tvrde u svrhu storna ili prekida lise osiguranja nekretnine izdavanje raznih tvrda i ovjera za kategoriju umirovljenici primatelji BH mirovina izdavanje tvrde o broju otvorenog računa s ciljem usmjeravanja primanja na Banku/zbog prijema ino mirovine/zbog prijave na zavod za zašljavanje D izdavanje tvrde o broju otvorenog računa u druge svrhe 5,00 KM + trošak PDV-a 17% D izdavanje tvrde o uplati osnivačkog kapitala D vrat mirovina na zahtjev inoz. MIO D D vlačenje izvještaja iz Centralnog registra kredita na zahtjev klijenta vlačenje izvještaja iz Centralnog registra kredita na zahtjev klijenta za klijente CFKS 3,00 KM + trošak PDV-a 17% D trošak izdavanja mjenica stvarni trošak mjenice D izrada mjesečnog izvoda/ispis izvoda na zahtjev klijenta / tvrdi / tvrdi / tvrdi / izvještaju / mjenici Članak 2. Promjenjivost naknada iz članka 1. vezano je za godišnju stopu inflacije/deflacije prema zvaničnim dacima koje objavljuje Agencija za statistiku BiH. Usklađivanje visine naknada vrši se samo ako je zbroj godišnjih stopa inflacije/deflacije za protekle godine u odnosu na baznu godinu jednak ili iznad +/-6%. Prva bazna godina je godine, a svaka naredna bazna godina je godina sljednjeg usklađivanja visina naknada. Po objavi dataka od strane Agencije za statistiku BiH vršit će se analiza kretanja parametara koji utječu na usklađivanje visine naknada, a eventualno usklađivanje provodit će se najranije 30, a najkasnije 90 dana objavi dataka od strane Agencije za statistiku BiH. Promjenjivost naknade za korištenje usluge konverzije stranih valuta (izuzev valute EUR) na bankomatu iz stavka A ovisit će o kretanju tečaja jedinoj valuti i tečajnoj listi kartične kuće. Izmijenjene visine naknada Klijentu će biti dostupne na uvid u slovnim prostorijama Banke i putem internetske stranice Banke: najkasnije 15 dana prije četka primjene istih. Članak 3. Banka ugovara, obračunava i naplaćuje naknade za usluge koje obavlja u slovanju s fizičkim osobama, a u visini tarife naknada i drugih odredbi utvrđenih u ovoj Odluci. Maksimalna visina naknade proizvodu iz članka 1, glavlje C 3. Gotovinski krediti, u tarifnim stavcima: C 3.2., C 3.4., C 3.20., C 3.21., C 3.22., C 3.23., C 3.24., C 3.25., C 3.26., C 3.27., C 3.28., C 3.29., C i C jednaka je maksimalnom iznosu kredita množenom s pripadajućom naknadom. Naknade za lice osiguranja života iz stavka, A i A stupaju na snagu i primjenjuju se kada sustavno bude omogućena primjena ovog proizvoda. Za sve stavke iz točke A 1.Računi, točke A 2.Platni promet, točke A 3. Kartično slovanje, točke A 4. Ostali transakcijski proizvodi i točke D1. Sefovi, Uprava Banke, u cilju osiguranja konkurentnosti i sebnih interesa Banke, u ovisnosti o tržišnim uvjetima nude i tražnje, a vodeći računa o riziku sla i troškovima slovanja Banke, može donijeti sebnu odluku o komercijalnim uvjetima voljnijim naknadama s ograničenim periodom trajanja iste, a koji ne može biti duži od godinu dana od datuma donošenja i to generalno za sve klijente ili za ciljanu skupinu klijenata. Uprava Banke može definirati ovlaštenja kroz Odluku o dodjeli ovlaštenja za ugovaranje naknada za jedina tijela/ovlaštene osobe koje mogu donijeti sebnu odluku za jedini sao ili ciljanu skupinu klijenata kojom se odobravaju voljnije naknade od naknada propisanih ovom odlukom o tarifi naknada za usluge u slovanju s fizičkim osobama i to kao jednokratne naknade ili naknade s ograničenim periodom trajanja odnosno najdulje godinu dana. Za sve stavke vezane za kreditno slovanje, Uprava Banke, u cilju osiguranja konkurentnosti i sebnih interesa Banke, u ovisnosti o tržišnim uvjetima nude i tražnje, a vodeći računa o riziku sla i troškovima slovanja Banke, može donijeti Odluku o kreditiranju individualnih klijenata sebnim komercijalnim uvjetima voljnijim naknadama sa ograničenim periodom trajanja iste a koji ne može biti duži od godinu dana od datuma usvajanja to generalno za sve klijente ili za ciljanu skupinu klijenata. Uprava Banke može definirati ovlaštenja kroz Odluku o dodjeli ovlaštenja za ugovaranje naknada za jedina tijela/ovlaštene osobe koje mogu donijeti sebnu odluku za jedini sao ili ciljanu skupinu klijenata kojom se odobravaju voljnije naknade od naknada propisanih ovom odlukom o tarifi naknada za usluge u slovanju s fizičkim osobama i to kao jednokratne naknade ili naknade s ograničenim periodom trajanja odnosno najdulje godinu dana. Naknade za obavljanje usluga Banka naplaćuje od korisnika usluga, ako srazumom između korisnika usluga, ili druge pravne osobe, i Banke nije drugačije određeno.

18 Za usluge koje nisu predviđene ovom Odlukom, a jave se u slovanju Banke, visinu naknade utvrdit će Nadzorni odbor. Svi su iznosi navedeni u domicilnoj valuti (KM). Naplata naknade vrši se u momentu izvršenja usluge, odnosno sukladno ugovoru. Ako se naknada obračunava osnovu više tarifnih stavova iz ove Odluke, obračunata naknada jedinim stavovima se zbraja, što se odnosi i na minimalne iznose proizašle iz obračuna jedinim tarifnim stavovima. Izmjene i dopune ove Odluke, kao i njeno tumačenje, donosi Nadzorni odbor. Uprava Banke se zadužuje za izradu Pročišćenih tekstova Odluke o tarifi naknada u slovanju s fizičkim osobama donošenju Odluka o izmjenama i dopunama predmetne Odluke u narednom periodu. Pročišćeni tekstovi Odluka se neće usvajati na Nadzornom odboru, a isti se izrađuju u svrhu lakšeg slovanja. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu godine, osim u dijelu stavaka A i C koji će stupiti na snagu i četi se primjenjivati nakon što se stvore tehnički preduvjeti za implementaciju razvoja vezano za nenaplaćivanje naknade za gubitak ili oštećenje fizičkog tokena i tehnički preduvjeti za implementaciju novog iznosa naknade za vođenje kreditnog računa, o čemu će klijenti biti informirani u skladu s propisima. Odluka o tarifi naknada za usluge u slovanju s fizičkim osobama na dručju Federacije BiH i Distrikta Brčko broj: /2018 od godine sa svim svojim izmjenama i dopunama prestaje važiti zaključno s godine. 1 Naknada činje vrijediti od godine, za sve nove Mastercard International kartice izdane od navedenog datuma. Na Mastercard International kartice izdane do ovog datuma primjenjuju se ranije ugovorene naknade. 2 Naknade Zlatnim Mastercard debitnim karticama činju vrijediti od godine, za sve nove Zlatne Mastercard kartice izdane od navedenog datuma. Na Zlatne Mastercard kartice izdane do ovog datuma primjenjuju se ranije ugovorene naknade.