KURIKULUM ČINI : Školski kurikulum određuju :

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "KURIKULUM ČINI : Školski kurikulum određuju :"

Транскрипт

1

2 KURIKULUM ČINI : Jezgrovni dio strukovnoga kurikuluma obuhvaća ukupnost njegova općeobrazovnoga i obveznoga strukovnoga plana i programa. Diferencirani dio strukovnoga kurikuluma čini skup izbornih općeobrazovnih i strukovnih nastavnih predmeta koji se učenicima nude na nacionalnoj i/ili školskoj razini. Diferencirani dio za sve je učenike obvezan, ocjenjuje se brojčanom ocjenom i unosi u školsku svjedodžbu. Školski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih odgojno-obrazovnih programa, realizaciju dodatne i/ili dopunske nastave, projekata škole, razrednoga odjela ili, skupine učenika, realizaciju ekskurzija, izleta, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. Programi školskoga kurikuluma nisu obvezni. Školski kurikulum određuju : fakultativna nastava dodatna nastave dopunska nastave slobodne aktivnosti projekti izleti i ekskurzije izvannastavne aktivnosti izvanškolske aktivnosti druge odgojno obrazovne aktivnosti prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda Školskim kurikulumom utvrđuje se: program, aktivnost, i /ili projekt ciljevi i zadaci aktivnosti, programa i /ili projekta namjena aktivnosti, programa i/ili projekta subjekti (učenici,nositelj) aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova način ( strategije, metode, postupci i oblici) realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta vremenik aktivnosti, programa i /ili projekta detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta način vrednovanja način korištenja i aktualizacija rezultata 2

3 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA ĐAKOVO Školska godina 2015./2016. Naš moto: Non scholae, sed vitae discimus. / Ne učimo za školu, nego za život. (Seneka Mlađi, epist. 106) Umjesto uvoda U novu školsku 2015./2016. godinu ulazimo s ukupno 32 razredna odjela i 756 učenika upisanih u 21 zanimanje. Na posljednjoj 16. sjednici Nastavničkog Vijeća u prošloj školskoj godini, održane 25 kolovoza 2015., zaključeno je da se do 23. rujna pripreme i dostave potrebni pisani materijali za Školski kurikulum, na temelju kojega će Škola ostvarivati svoje planirane ciljeve i zadaće izbornu i dodatnu nastavu, određene projekte/programe, izvannastavne aktivnosti, stručne i maturalne ekskurzije, izlete) u školskoj godini 2015./2016. Ove školske godine upisali smo i 4 razredna odjela u ukupno 12 zanimanja koji se obrazuju po klasičnom modelu obrazovanja u zanimanjima mesar, pekar, stolar (1. D/M/P), zidar, ličilac-soboslikar, fotograf (1. G/SL/FOT), elektroinstalater, elektroničar-mehaničar, autoelektričar (1. EL) automehaničar i strojobravar (1. ST). U ovome Školskom kurikulumu navode se odgovarajući sadržaji koje bi učenici i nastavnici Škole trebali kontinuirano ostvarivati tijekom cijele tekuće školske godine. Može se primijetiti da su neki od njih isti kao i prošlogodišnji i da se neki čak ponavljaju iz godine u godinu čime se održava tradicija i pokazuje uspješnost određenih projekata i aktivnosti. U kreiranju ovoga dokumenta vodilo se računa da se u njemu planiraju slične i provjerene, ali i sve nove aktivnosti koje bi Školu potvrdile i još više afirmirale u užem i širem okruženju. Zbog toga se i ove školske godine planira daljnja međunarodna suradnja sa srednjim školama u Crvenki i Subotici te sa školom iz Pečuha, kao i određeni projekti koji su ranije započeti kao na primjer Projekt Šafran i dr.. Nastavnici i učenici svih struka mogu izraditi svoje projekte, programe ili aktivnosti, ali i aktivno se uključiti u nove i stare projekte, aktivnosti i demonstrirati svoja umijeća i sposobnosti u pojedinim zanimanjima, a možemo očekivati da će sve te i druge manifestacije, u Školi i izvan nje, uspješno pratiti i naši novi školski tamburaši i drugi manje ili više afirmirani glazbeni, plesni i pjevački talenti učenici i nastavnici Škole. Pedagog Ante Bubreg, mag. 3

4 SADRŽAJ 1. Opći podaci o školi Dodatna i izborna nastava u školskoj 2015./2016. godini Državna matura Izvannastavne aktivnosti Projekti i programi Izleti, stručne ekskurzije i maturalne zabave Plan aktivnosti aktiva strojarstva Plan aktivnosti aktiva prehrane Plan aktivnosti aktiva elektrotehnike 138 4

5 1. OPĆI PODACI O ŠKOLI NAZIV ADRESA TELEFON FAX WEB ADRESA Srednja strukovna škola Antuna Horvata Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11, Đakovo 031 / / ŠIFRA ŠKOLE PROGRAMI KOJE OBRAZUJEMO U 2015./2016. GODINI ČETVEROGODIŠNJI TROGODIŠNJI Tehničar za mehatroniku, računalni tehničar za strojarstvo, poljoprivredni tehničar opći, agroturistički tehničar, poljoprivredni tehničar - fitofarmaceut Jedinstveni model obrazovanja: Mehaničar poljoprivredne mehanizacije, automehaničar, automehatroničar, plinoinstalater, frizer, zidar, soboslikar-ličilac, elektroinstalater, elektromehaničar, elektroničar-mehaničar, mesar, pekar, stolar, strojobravar, kuhar, fotograf Klasični model obrazovanja: stolar, mesar, pekar, zidar, ličilacsoboslikar, fotograf, elektroinstalater, elektroničar-mehaničar, autoelektričar, automehaničar, strojobravar UKUPAN BROJ RAZREDA UKUPAN BROJ UČENIKA RAVNATELJ PEDAGOG TAJNICA VODITELJ SMJENE SATNIČAR VODITELJ PRAKTIČNE NASTAVE Mirko Ćurić, prof. Ante Bubreg, mag. Marija Lazarov, dipl. pravnik Sanja Malević, dipl. ing. Ljiljana Ćališ, prof. Slavica Tadić, prof. 5

6 2. DODATNA I IZBORNA NASTAVA U ŠKOLSKOJ 2015./2016. GODINI 2.1 Dodatna nastava iz engleskog jezika NAZIV 1. Aktivnost Dodatna nastava iz engleskog jezika - priprema za Državnu maturu. 2. Ciljevi aktivnosti Pripremiti učenike za Državnu maturu. 3. Namjena aktivnosti Pripremiti učenike za postizanje što boljih rezultata na Državnoj maturi. 4. Nositelji aktivnosti i njihova Filip Bekavac, prof., učenici 4.TM razreda. 5. Način realizacije aktivnosti Realizacija u školi, jedan sat tjedno. 6. Vremenik aktivnosti Tijekom nastavne godine. 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Eventualni troškovi umnožavanja radnih materijala. Postignuti rezultati na Državnoj maturi. Izradio: Filip Bekavac, prof. 6

7 NAZIV 1. Aktivnost Dodatna nastava iz engleskog jezika (priprema za Državnu maturu). 2. Ciljevi aktivnosti Priprema učenika za Državnu maturu. 3. Namjena aktivnosti Pripremiti učenike za stjecanje znanja i postizanje što boljih rezultata na Državnoj maturi. 4. Nositelji aktivnosti i njihova Iva Grubišić, mag. philol. angl. et germ. i učenici 4. RT razredni odjel. 5. Način realizacije aktivnosti Realizacija u školi, jedan sat tjedno. 6. Vremenik aktivnosti Tijekom nastavne godine. 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Eventualni troškovi kopiranja probnih ispita s prijašnjih rokova Državne mature i ostalih materijala. Postignuti dobri rezultati na Državnoj maturi- Izradila: Iva Grubišić, mag. philol. angl. et germ. 7

8 NAZIV 1. Aktivnost Dodatna nastava iz engleskog jezika priprema za Državnu maturu. 2. Ciljevi aktivnosti Usvajanje gradiva potrebnog za polaganje Države mature. 3. Namjena aktivnosti Pripremiti učenike za postizanje što boljih rezultata na Državnoj maturi. 4. Nositelji aktivnosti i njihova Jasenka Horvat, prof. i učenici 4. PT1 razreda 5. Način realizacije aktivnosti Dodatna nastava realizira se jedan sat tjedno. 6. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele školske godine. 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi fotokopiranja materijala za svakog pojedinog učenika. Rezultati probnih ispita, a najveći pokazatelj stečenih znanja bit će rezultat Državne mature. Izradila: Jasenka Horvat, prof. 8

9 NAZIV 1. Aktivnost Dodatna nastava iz engleskog jezika priprema za Državnu maturu. 2. Ciljevi aktivnosti Usvajanje gradiva potrebnog za polaganje Države mature. 3. Namjena aktivnosti Pripremiti učenike za postizanje što boljih rezultata na Državnoj maturi. 4. Nositelji aktivnosti i njihova Tamara Jakšić, prof. i učenici 3. PT, 3. RT i 3. TM razreda. 5. Način realizacije aktivnosti Dodatna nastava realizira se jedan sat tjedno. 6. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele školske godine. 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi fotokopiranja materijala za svakog pojedinog učenika. Rezultati probnih ispita, a najveći pokazatelj stečenih znanja bit će rezultat Državne mature. Izradila: Tamara Jakšić, prof. 9

10 NAZIV 1. Aktivnost Dodatna nastava iz engleskog jezika priprema za Državnu maturu. 2. Ciljevi aktivnosti Usvajanje gradiva potrebnog za polaganje Države mature. 3. Namjena aktivnosti Pripremiti učenike za postizanje što boljih rezultata na Državnoj maturi. 4. Nositelji aktivnosti i njihova Larisa Adrić, prof. i učenici 4. PT2 razreda 5. Način realizacije aktivnosti Dodatna nastava realizira se jedan sat tjedno. 6. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele školske godine. 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi fotokopiranja materijala za svakog pojedinog učenika. Rezultati probnih ispita, a najveći pokazatelj stečenih znanja bit će rezultat Državne mature. Izradila: Larisa Adrić, prof. 10

11 2.2 Dodatna nastava iz hrvatskog jezika NAZIV 1. Aktivnost Dodatna nastava iz hrvatskog jezika priprema za Državnu maturu. 2. Ciljevi aktivnosti Usvajanje gradiva potrebnog za polaganje Države mature. 3. Namjena aktivnosti Pripremiti učenike za postizanje što boljih rezultata na Državnoj maturi. 4. Nositelji aktivnosti i njihova Anita Bešlić, prof. i učenici 3. RT, 4. PT2 i 4. TM razreda. 5. Način realizacije aktivnosti Dodatna se nastava realizira jedan sat tjedno sa svakim razredom. 6. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele školske godine. 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi fotokopiranja materijala za svakog pojedinog učenika. Rezultati probnih ispita, a najveći pokazatelj stečenih znanja bit će rezultat Državne mature. Izradila: Anita Bešlić, prof. 11

12 NAZIV 1. Aktivnost Dodatna nastava iz hrvatskog jezika priprema za Državnu maturu 2. Ciljevi aktivnosti Usvajanje gradiva potrebnog za polaganje Države mature. 3. Namjena aktivnosti Pripremiti učenike za stjecanje znanja i postizanje što boljih rezultata na Državnoj maturi 4. Nositelji aktivnosti i njihova Darija Lazarov, mag. educ. i učenici 3.PT razreda 5. Način realizacije aktivnosti Dodatna nastava realizira se jedan sat tjedno. 6. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele školske godine. 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi fotokopiranja materijala za svakog pojedinog učenika. Rezultati probnih ispita, a najveći pokazatelj stečenih znanja bit će rezultat Državne mature. Izradila: Darija Lazarov, mag. educ. 12

13 NAZIV 1. Aktivnost Dodatna nastava iz hrvatskog jezika. 2. Ciljevi aktivnosti Savladavanje gradiva morfologije i sintakse. 3. Namjena aktivnosti Pripremiti učenike za provjere znanja iz jezika. 4. Nositelji aktivnosti i njihova Marija Pataran, prof. i učenici 4. RT, 4. PT1 i 3 TM razreda. 5. Način realizacije aktivnosti Realizacija u školi, prema potrebi. 6. Vremenik aktivnosti Tijekom godine. 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Nema troškova. Postignuti dobri rezultati provjera znanja iz morfologije i sintakse. Izradila: Marija Pataran, prof. 13

14 2.3 Dodatna nastava iz njemačkog jezika NAZIV 1. Aktivnost Dodatna nastava iz njemačkog jezika priprema za Državnu maturu. 2. Ciljevi aktivnosti Usvajanje gradiva potrebnog za polaganje Države mature. 3. Namjena aktivnosti Pripremiti učenike za postizanje što boljih rezultata na Državnoj maturi. 4.Nositelji aktivnosti i njihova Tamara Jakšić, prof. i učenici 4.PT1, 4.RT i 4.TM razreda. 5. Način realizacije aktivnosti Dodatna nastava realizira se jedan sat tjedno. 6. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele školske godine. 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi fotokopiranja materijala za svakog pojedinog učenika. Rezultati probnih ispita, a najveći pokazatelj stečenih znanja bit će rezultat Državne mature. Izradila: Tamara Jakšić, prof. 14

15 NAZIV 1. Aktivnost Dodatna nastava iz njemačkog jezika priprema za Državnu maturu. 2. Ciljevi aktivnosti Usvajanje gradiva potrebnog za polaganje Države mature. 3. Namjena aktivnosti Pripremiti učenike za postizanje što boljih rezultata na Državnoj maturi. 4.Nositelji aktivnosti i njihova Tamara Jakšić, prof. i učenici 3 RT, 3. TM i 3. PT razreda. 5. Način realizacije aktivnosti Dodatna nastava realizira se jedan sat tjedno. 6. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele školske godine. 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi fotokopiranja materijala za svakog pojedinog učenika. Rezultati probnih ispita, a najveći pokazatelj stečenih znanja bit će rezultat Državne mature. Izradila: Tamara Jakšić, prof. 15

16 2.4 Dodatna nastava iz matematike NAZIV 1. Aktivnost 2. Ciljevi aktivnosti 3. Namjena aktivnosti 4. Nositelji aktivnosti i njihova Dodatna nastava iz matematike priprema za Državnu maturu. Usvajanje gradiva potrebnog za polaganje države mature. Nadoknaditi gubitke u znanju (individualni pristup učenika u skladu s njegovim potrebama i interesima). Rad s učenicima koji žele produbiti svoje znanje radi što bolje pripreme za polaganje ispita Državne mature. a) Katica Doko, prof. i učenici 4. RT, 3. RT i 3. TM razreda b) Jasna Duvnjak, prof. i učenici 3. PT razreda c) Liljana Ćališ, prof. i učenici 4. TM, 4. PT1 i 4. PT2 razreda 5. Način realizacije aktivnosti Dodatna nastava realizira se jedan sat tjedno sa svakim navedenim razredom. 6. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele školske godine. 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi fotokopiranja materijala za svakog pojedinog učenika. Praćenje rada i postignuća učenika usmenim i pismenim putem s ciljem utvrđivanja kvalitete i opsega usvojenog znanja te povratne informacije jesu li učenici zadovoljili svoje interese kroz različite nastavne sadržaje i metode. Izradile: Katica Doko, prof., Jasna Duvnjak, prof. i Ljiljana Ćališ, prof. 16

17 2.5 Dodatna nastava iz povijesti NAZIV 1. Aktivnost Dodatna nastava iz povijesti. 2. Ciljevi aktivnosti 3. Namjena aktivnosti Ponavljanje i uvježbavanje gradiva sa natjecanja radi priprema za Državnu maturu, natjecanja iz povijesti i klasifikacijske ispite. Omogućiti učenicima stjecanje dodatnih znanja iz povijesti potrebnih za ispite Državne mature; pripreme za školsko, županijsko i državno natjecanje iz povijesti. 4. Nositelji aktivnosti i njihova Dubravka Bradić, prof. povijesti; zainteresirani učenici svih razreda 5. Način realizacije aktivnosti Dodatna nastava će se realizirati u dogovoru s učenicima (1. sat tjedno) 6. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele školske godine 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi vezani za kopiranje ispita koji će se koristiti za vježbanje i rješavanje zadataka Pisanje i vrednovanje probnih ispita, rezultati natjecanja Izradila: Dubravka Bradić, prof. 17

18 2.6 Izborna nastava u školskoj 2015./2016. godini Nastavnik Predmet Razred Broj učenika Tjedni fond sati Beljan Mario Tjelesna i zdravstvena kultura (I) 3M/P/SL-sl 7 1 Rajzl Alen Tjelesna i zdravstvena kultura (I) 2SL/FOT-fot 5 1 Rajzl Alen Tjelesna i zdravstvena kultura (I) 3F/FOT- fot 8 1 Božena Lukić Matematika u struci (I) 2SL/FOT-fot 5 1 Božena Lukić Matematika u struci (I) 2 ST-am 22 1 Božena Lukić Matematika u struci (I) 3ST-am 18 1 Božena Lukić Matematika u struci (I) 3F/FOT- fot 8 1 Božena Lukić Matematika u struci (I) 3M/P/SL-sl 7 1 Božena Lukić Matematika u struci (I) 2EL/ST -mpm 5 2 Božena Lukić Matematika u struci (I) 2EL/ST -el 13 2 Božena Lukić Matematika u struci (I) 2SL/FOT-sl 10 2 Sanja Lasić Matematika u struci (I) 3EL/D-el 12 2 Huđek Josip Osnove restauriranja namještaja 3EL/D-d 7 3 Drenjančević Patricija Stilovi i razdoblja (I) 3M/P/SL-sl 7 1 Drenjančević Patricija Osnove restauriranja 3M/P/SL-sl 7 1 Ivana Drobina Truntić Nauka o čovjeku (I) 1F 16 2 Ivana Drobina Truntić Ljekovito bilje (I) 2F 20 2 Ksenija Spajić Vlasuljarstvo(I) 3F/Fot -f 21 2 Manikiranje(I) 2F 20 2 Silvija Radnić Tradicijske frizure (I) 3F/Fot -f 21 2 Roland Kolarević Tehnologija solarnih fotonaponskih 3EL-EI

19 sustava (I) Nevenka Kokalović Osnove kulinarstva 3M/P/SL-m 7 1 Marija Katilović Etno pekarska proizvodnja (I) 3M/P/SL-p 10 1 Sanja Hajduković Ambalaža za pakiranje (I) 2M/P/K-m 9 1 Sanja Hajduković Ambalaža za pakiranje (I) 2M/P/K-p 9 1 Zlatko Mesić Praktična nastava 3F/FOT-fot 8 1 Josip Zablocki Termodinamika 3TM 26 3 Vukadin Željko Složene mehatroničke konstrukcije 3TM 26 3 Roland Kolarević Obnovljivi izvori energije 4TM Josip Zablocki Numerički upravljani strojevi 4TM 30 5 Šimo Brdar Praktična nastava 3ST-pl 7 2 Božidar Raguž- Lučić Božidar Raguž- Lučić Obnovljivi izvori energije 3RT 29 2 Obnovljivi izvori energije 4RT 27 1 Dragan Marić Dizajniranje proizvoda pomoću računala 3RT 29 4 Vukadin Željko Nekonvencionalni postupci obrade 4RT 27 1 Rimac Nikolina Tržništvo (I) 1PT1 opći 2 Rimac Nikolina Knjigovodstvo 3PTagro 11 2 Ivan Išasegi Ishrana Bilja (I) 2PT1opći 22 1 Krišto Ivan Zaštita čovjekova okoliša (I) 2PT2 agro 20 3 Krunoslav Biberović Gljivarstvo (I) 4PT2 agro 30 3 Drago Smoljo Fitofarmacija (I) 4PT1opći 28 2 Fitofarmacija (I) 3PTopći 18 1 Drago Smoljo Ratarstvo (I) 1PT2-agro

20 Iva Grubišić Njemački jezik 2.str.jezik(I) 2M/P/K-k 7 1 Larisa Adrić Njemački jezik 2.str.jezik (I) 2K 19 1 Tamara Jakšić Engleski jezik 2.str.jezik(I) 3K 8 1 Larisa Adrić Njemački jezik 2.str.jezik (I) 3K

21 3. DRŽAVNA MATURA 1. Aktivnost 2. Ciljevi aktivnosti Državna matura u 4. razredima u poljoprivrednim zanimanjima, tehničarima za mehatroniku i računalnim tehničarima za strojarstvo Upoznati nastavnike s načinom provođenja Državne mature, podijeliti zadatke za voditelje učionica i dežurne profesore, informirati ih o svim detaljima vezanim za probne mature i nacionalne ispite ( vremenik, učionice, obveze...). 3. Namjena aktivnosti Provedba državne mature 4. Nositelji aktivnosti i njihova Školsko ispitno povjerenstvo Sanja Malević, ispitni koordinator: organizacija i priprema učenika i profesora za provedbu ispita. 5. Način realizacije aktivnosti Prezentacije, online prijave učenika, izrada materijala i priprema za uspješno provođenje ispita. 6. Vremenik aktivnosti Prijava učenika listopad, siječanj ožujak(priprema), travanj i svibanj i lipanj (provedba) ljetni, jesenski i zimski rok 7. Detaljan troškovnik aktivnosti 8. Način vrednovanja i način korištenja Nema materijalnih troškova, sve troškove pripreme podnosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Navedena aktivnost namijenjena je svim profesorima škole, te uspješna provedba i organizacija državne mature služi ugledu škole i cijelog kolektiva. Rezultate vrednuje NCVVO i ravnatelj u suradnji s predmetnim profesorima, prema postignutim rezultatima. Izradila: Sanja Malević, dipl. ing., ispitni koordinator 21

22 3.1 Vremenik ispita Državne mature 22

23 23

24 4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 4.1 Eko-etno kuhinja 1. Aktivnost Eko-etno kuhinja Poticati učenike na kreativno stvaralaštva, razvijanje mašte. Razvijanje suradnje i i pri radu. 2. Ciljevi rada Stjecanje kritičnosti i discipline u radu. Razvijanje samopouzdanja i samovrednovanja. Korisno provesti slobodno vrijeme. Podizanje svijesti o potrebi humanitarnog djelovanja radi pomoći socijalno ugroženima u našoj lokalnoj zajednici. Kreativno provođenje slobodnog vremena. Informiranje javnosti o događajima u školi. 3. Namjena aktivnosti Promicanje eko kuhinje, zdrave prehrane i zdravlja. Očuvanje kulturne baštine našeg kraja. Nastupi povodom blagdana i školskih manifestacija, smotri i sajmova. 4. Nositelj aktivnosti Maja Breulj, dipl. ing. prehrambene tehnologije i učenici prehrambene struke, zanimanje pekar i kuhar Aktivnost se provodi izvan nastave u prostorijama škole. Sudjelovanje u radu dobrovoljno. 5. Način realizacije Grupa okuplja učenike svih razreda prema njihovim interesima. Grupa se sastaje jednom tjedno dok su učenici na nastavi (2 sata tjedno). Planirani broj sati godišnje: 35 sati. 24

25 Priprema nastavnika godišnje: 16 sati 6. Vremenik aktivnosti 7. Troškovnik aktivnosti 8. Temeljna načela aktivnosti Aktivnost se odvija tijekom nastavne godine kada su učenici u školi. Ako je nastup, smotra ili predstavljanje Škole, učenici se pozivaju u školu i kada su na praktičnoj nastavi.planira se aktivnost poslije nastave, a po potrebi i subotom. Sirovine koje su potrebne za rad većinom donose dobrovoljno učenici, a dio financira škola (planira se oko 200 kn). Potreban pribor za rad koristit će se iz školskog pekarskog praktikuma. Dobrovoljnost, sloboda, stvaralačko izražavanje, kreativnost, otvorenost prema novim spoznajama, humanitarni rad Naučiti izraditi neobične vrste jela, slastica i napitaka od povrća i voća. Upoznati i naučiti nešto novo o namirnicama koje nisu svakodnevno na našem jelovniku-batat, a bogati su hranjivim sastojcima zanačajnim za pravilan rast i razvoj organizma. Naučiti izrađivati neobične ukrase od šećernog i slanog tijesta, biti kreativni i maštoviti. Spoznati svoje sposobnosti i vještine i raditi na njihovom usavršavanju. 9. Zadaci slobodne aktivnosti Njegovati kulturnu baštinu našeg kraja izrađujući jela pripremljena prema starim receptima. Upoznati stare zanate đakovštine-licitari Predavanja: 5 sati Radionice: 37 sati 1. Eko-kuhinja: sati 1.1 Izrada juhe od bundevinih koštica 1.2. Neobično povrće na našem tržištu-batat 1.3.Kopriva kao sastojak jela i napitaka: Izrada kruha,savijače od kopriva, juhe, čaja i dr Izrada ušećerene narančine korice 1.5. Izrada ukrasa od šećera 25

26 1.6. Izrada ukrasa od slatkog tijesta za bor 2. Stari zanati -Licitari i medičari sati 2.1. Izrada licitarskih srca 2.2. Izrada ušećerenih jabuka 2.3. Izrada paprenjaka 3.Humanost na djelu. 15 sati Izrada kolačića za Božić ili Uskrs i donacija onima koji su u potrebi u našem gradu. Podržavanje i prezentacija programa Škole za Afriku, te prikupljanje novca prodajom izrađenih pekarskih proizvoda Sudjelovanje u projektu Dani kruha Vrednovanje aktivnosti provodit će se kroz rad Stručnog vijeća i posredno kroz sjednice Nastavničkog vijeća. 10. Način vrednovanja i korištenje Pohvale učenicima i poticajne ocjene iz praktične nastave. Rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje istraživanje novih autohtonih jela i područja vezanih za zdravu eko-prehranu, te poticanje učenika na dobrovoljni rad s ciljem senzibilizacije svih nas u zajednici prema onima koji su lošijeg socijalnog statusa. Program izradila: Maja Breulj, dipl. ing., profesor savjetnik 26

27 4.2. Gastro - kreativa I. u školi GASTRO-KREATIVA 1. Pripreme za sudjelovanje učenika na sajmovima (Eko-etno) 2. Suradnja sa školskim novinama Zlatovez 3. Organizacija dočeka Sv. Nikole i podjela poklona djeci djelatnika škole 4. Sudjelovanje u organizaciji proslave Dana škole 5. Radionice u praktikumu kuharstva i pekarstva: 1. Aktivnost - Izrada ukrasa za Božić i Uskrs - Pečenje domaćih kolača II. u gradu 1. Pripreme za sudjelovanje učenika na Jabučinim danima 2. Sudjelovanje u povorci Đakovački bušari 3. Pripremanje domaćih kolača za Međužupanijska stručna vijeća i za druge aktivnosti - salenjaci, proja, pogačice sa čvarcima i slično 4. Pripremanje scenske slike za Dan škole - Učenicima pokazati kako povezati tradiciju, poeziju, agroturizam i obrtnička zanimanja - Predstaviti učenicima kako povezati ekologiju i zaštitu na radu s tradicijom 2. Ciljevi aktivnosti - Učenicima usaditi osjećaj za očuvanje običaja - Učenicima otkriti načine praćenja povijesti i tradiciju kraja te sve povezati s turističkom promocijom - Razviti kod učenika samostalnost u kreiraju 27

28 slobodnog vremena 3. Namjena aktivnosti Stečena teorijska znanja i vještine iz različitih zanimanja primijeniti u praksi na točno određenim zadacima 4. Nositelji aktivnosti i njihova Mirjana Klepo i Dubravka Scharmitzer 5. Način realizacije aktivnosti 6. Vremenik aktivnosti 7. Detaljan troškovnik aktivnosti - u dogovoru s učenicima planirati aktivnost i vrijeme - tijekom cijele školske godine, ovisno o aktivnosti - samofinanciranje kroz prodaju proizvoda ili iz troškova za nabavku namirnica u kuharskom i pekarskom praktikumu - Učenici će u pisanom obliku opisati aktivnosti, utiske i stečena vještine. Najbolji pismeni radovi će biti objavljeni u školskim novinama Zlatovez. Izradile: Mirjana Klepo, dipl. ing, Dubravka Scharmitzer, dipl. ing. 28

29 4.3 Novinarska sekcija NAZIV 1. Aktivnost Novinarska sekcija 2. Ciljevi aktivnosti 3. Namjena aktivnosti 4. Nositelji aktivnosti i njihova 5. Način realizacije aktivnosti Upoznati učenike s novinarstvom. Priprema i izdavanje školskog časopisa, ili objava članka u novinama i na internetu. Uočiti važnost tiskovnih i elektronskih medija u društvu. Savladati osnovni novinarski način jezičnog izražavanja. A. Šakota, prof., M. Pataran, prof. i A. Bešlić, prof. i zainteresirani učenici. Održavanje sastanaka novinarske sekcije, izdavanje školskog lista Zlatovez. Putem novinarske sekcije, okupljanjem učenika zainteresiranih za ovu vrstu izvannastavne aktivnosti. 6. Vremenik aktivnosti U dogovoru s učenicima i prema potrebi škole. 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi izdavanja školskog lista ovise o broju primjeraka. Zalaganje učenika, poticanje na dodatni rad i trud. Izradila: Anita Šakota, prof. 29

30 4.4 Školski tamburaški sastav NAZIV 1. Aktivnost Glazbena izvedba 2. Ciljevi aktivnosti 3. Namjena aktivnosti 4. Nositelji aktivnosti i njihova 5. Način realizacije aktivnosti 6. Vremenik aktivnosti 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Usavršavanje glazbenih sposobnosti učenika. Produbljivanje znanja o tamburaškom muziciranju. Očuvanje slavonske tradicijske glazbe Praćenje školskih nastupa, predstavljanja škole povodom blagdana, gostovanja škole i drugih školskih predstavljanja Dario Kustura; voditelja jest da se aktivnost odvija redovito/prigodno po potrebi (uoči nastupa) te da vodi brigu o školskim instrumentima; članovi školskog tamburaškog sastava Probe će se odvijati u vremenu predviđenom za izvannastane aktivnosti u radnom tjednu (srijeda), a u pripremama za nastupe probe će se odvijati učestalije - razne prigode grada Đakova (npr.: Dani jabuka; Predadventski sajam; popularizacija obrtničkih i proizvodnih zanimanja Hoću biti majstor...) - razne aktivnosti i projekti Škole (npr.: proslava i obilježavanje Dana škole Svečana akademija; Pokaži što znaš ; Dan zdrave hrane, Crvenka; nastup i natjecanje školskih zadruga, Donji Miholjac...) Održavanje instrumenata; eventualni popravci (troškovnik će se detaljizirati tijekom školske godine) Zadovoljstvo publike i samih sudionika prezentiranim Izradio: Dario Kustura, prof. 30

31 4.5 Učenička zadruga NAZIV 1. Aktivnost 2. Ciljevi i namjene aktivnosti 3. Nositelji aktivnosti i njihova S učenicima i voditeljima slobodnih aktivnosti kroz slobodne aktivnosti i redovitu nastavu raditi na projektu proizvodnje različitih proizvoda uz njegovanje tradicije i očuvanju starih običaja. predstaviti učenicima važnost učeničke zadruge učenicima pokazati kako povezati kreativan rad i slobodne aktivnosti pokazati učenicima kako povezati ekologiju i zaštitu na radu s tradicijom učenicima usaditi osjećaj za očuvanje običaja i njegovanje narodne baštine učenicima otkriti načine praćenja povijesti i tradiciju kraja te sve povezati s turističkom promocijom i prodajom proizvoda razviti kod učenika samostalnost u kreiranju i stvaranju proizvoda koji mogu poslužiti kao suvenir stečena teorijska znanja i vještine primijeniti u praksi na točno određenim zadacima pokazati učenicima važnost sudjelovanja na školskim i gradskim manifestacijama Josip Huđek, Josip Molnar, Dubravka Scharmitzer, Mirjana Klepo, Marija Katilović, Zvjezdana Bogdan, Mirjana Zubak, Ivan Krišto, 31

32 Drago Smoljo, Silvija Radnić, Dario Kustura i Ivanka Raguž, učenici 4. Način realizacije aktivnosti Pripremanje proizvoda i eksponata tijekom cijele školske godine za različite izložbe i manifestacije u školi te prezentacija kreativnih radionica. Sudjelovanje na županijskoj smotri UZ kao i na gradskim manifestacijama: Jabučini dani, Obruč, Zlatne ruke, Božićni-gastro fest, Uskrsni-gastro fest, Dobro je činiti dobro, Đakovački vezovi i dr. Sudjelovanje na smotrama stvaralaštva, kreativnosti i obrtništva u Zagrebu, Osijeku, Požegi, Subotici, Crvenki, Vođincima i sl. Proizvode učeničke zadruge prodavati na manifestacijama prodajnog tipa u gradu, kao i u prostoru škole (plastenik). Sudjelovati na kulturno-zabavnim manifestacijama kroz pjesmu, ples i recital. 5. Vremenik aktivnosti Tijekom cijele školske godine 6. Detaljan troškovnik aktivnosti 7. Način vrednovanja i način korištenja Troškovi koji nastaju kod kupovine namirnica će biti podmireni iz školske blagajne za kupovinu namirnica. Aktivnosti koje su uključene u predstavljanje škole u gradu će biti financirane iz donacija ili samofinanciranje kroz prodaju proizvoda iz Učeničke zadruge. Učenici će na kraju prvog polugodišta te na kraju školske godine u pisanom obliku opisati 32

33 aktivnosti, utiske i stečena znanja u dnevnik praktične nastave. Dobivena ocjena će se upisati u Razrednu knjigu kod predmeta Praktična nastava. Najbolji pismeni radovi će biti objavljeni u školskim novinama Zlatovez. Svoj uradak i scensku sliku uključiti u program proslave Dana škole u siječnju Aktivnosti predstaviti u medijima (Glas Slavonije i Radio Đakovo). Izradila: Zvjezdana Bogdan, stručni učitelj-mentor 33

34 5. PROJEKTI I PROGRAMI 5.1 Obilježavanje 129. Dana Škole Nositelj: ravnatelj Mirko Ćurić, prof. Suradnici u projektu: pedagog, voditelji, voditelji stručnih vijeća u školi, nastavnici koji prijave projekte unutar školskog kurikuluma vezane uz obilježavanje Dana Škole, voditelji izvannastavnih aktivnosti, ostali zainteresirani nastavnici AKTIVNOST OBILJEŽAVANJE 129. DANA ŠKOLE Ciljevi aktivnosti 2. Namjena aktivnosti Prezentirati rad i postignuća Škole, podsjetiti na bogatu prošlost, ali i na uspješan rad u sadašnjosti. Okupiti sadašnje i bivše djelatnike škole te goste. Produbljivanje međunarodne suradnje. Informiranje nastavnika o novim trendovima u strukovnom obrazovanju. Potaknuti učenike i nastavnike na kulturnoumjetničke aktivnosti, na kreativno izražavanje. Poticanje timskog rada među djelatnicima i učenicima škole. Podsjećanje na uspjehe i aktivnosti između dva Dana Škole. Informiranje nastavnika o novim trendovima u strukovnom obrazovanju. Jačanje timskog duha u školi i usmjeravanje na međusobnu suradnju. Poticanje boljih međuljudskih odnosa. 34

35 Nositelj: ravnatelj Mirko Ćurić, prof. 3. Nositelji aktivnosti i njihova Suradnici u projektu: pedagog, voditelji, voditelji stručnih vijeća u školi, nastavnici koji prijave projekte unutar školskog kurikuluma vezane uz obilježavanje Dana Škole, voditelji izvannastavnih aktivnosti, ostali zainteresirani nastavnici Formirat će se Organizacijski odbor sastavljen od ravnatelja i zainteresiranih nastavnika koji će u skladu s aktivnostima prijavljenima u Školskom kurikulumu utvrditi program obilježavanja Dana škole. 4. Način realizacije aktivnosti Formiranje Organizacijskog odbora. Obavijest nastavnicima na NV o planiranju aktivnosti na obilježavanju Dana Škole. Utvrđivanje točnog datuma održavanja aktivnosti. Dodjeljivanje zaduženja za provođenje aktivnosti. Sastanak sa učenicima zaduženih za kulturnu promociju škole ( školski tamburaški sastav, glumci i recitatori, folklor, ples itd.) Izrada konačnog programa aktivnosti (vremenik svih aktivnosti) Izrada promotivnog materijala Distribucija promotivnog materijala, obavijest medijima o održavanju aktivnosti (2 tjedna prije održavanja aktivnosti) Generalna proba (dan uoči aktivnosti) Realizacija aktivnosti Analiza uspjeha organizacije i provedbe 35

36 aktivnosti. Pripreme od listopada do početka siječnja Proslava Dana Škole 22. siječnja prijem gostiju 5. Vremenik aktivnosti prigodni program u holu Škole Izložba učeničkih radova Svečana akademija u Hrvatskom domu u povodu 129. Dana Škole Dodjela Nagrada najboljim učenicima i najboljim razredima 6. Detaljan troškovnik aktivnosti Izrada i distribucija pozivnica: 1.000,00 Potrošni materijal: 1.000,00 Tiskani materijali u povodu Dana škole 1.000,0 Iznajmljivanje Hrvatskog doma: 500,00 Nagrade i priznanja: 3.000,00 Prehrana i smještaj gostiju: 7.000,00 Izvori prihoda: Grad Đakovo, HOK, Udruženja obrtnika Đakovo, Županija osječko-baranjska, vlastiti prihodi. 7. Način vrednovanja i način korištenja Organizacijski odbor podnosi izvješće nastavničkom vijeću. Nakon rasprave, Nastavničko vijeće donosi zaključak o dosezima i uspješnosti obilježavanja Dana Škole Izradio: Mirko Ćurić., prof., ravnatelj 36

37 5.2 Međunarodna suradnja: Dan zdrave Hrane Crvenka Nositelj: ravnatelj Mirko Ćurić, prof. Suradnici u projektu: zainteresirani nastavnici iz područja prehrane, ugostiteljstva i poljoprivrede, voditelji izvannastavnih aktivnosti, ostali zainteresirani nastavnici. NAZIV 1. Aktivnost Dan zdrave hrane. 2. Ciljevi aktivnosti 3. Namjena aktivnosti 4. Nositelji aktivnosti i njihova 5. Način realizacije aktivnosti Prezentirati rad i postignuća učenika i djelatnika Škole na području ugostiteljstva, prehrane i poljoprivrede. Predstaviti Đakovo i kulturu našega zavičaja. Razmjena iskustava u provedbi kurikuluma. Nastavak suradnje između dvije škole. Razmjena iskustava na području poljoprivredne struke i prehrane. Nositelj: ravnatelj Mirko Ćurić, prof. (koordinacija aktivnosti, prikupljanje donacija i osiguranje materijalnih sredstava za nastupe) Suradnici u projektu: zainteresirani profesori i stručni suradnici, voditelji izvannastavnih aktivnosti, ostali zainteresirani nastavnici. Obavijest nastavnicima na NV o planiranju aktivnosti i utvrđivanje točnog datuma održavanja aktivnosti Sastanak s nastavnicima zainteresiranima za nastup te odabranim učenicima, dodjela zaduženja, priprema sredstava potrebnih za izložbe i nastup, uvježbavanje programa Izrada konačnog programa aktivnosti (vremenik svih aktivnosti) Više proba i jedna Generalna proba (dan uoči polaska u Crvenku) Realizacija aktivnosti u listopadu Analiza uspjeha organizacije i provedbe aktivnosti 6. Vremenik aktivnosti Listopad Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi prijevoza učenika i nastavnika 2.000,00 kuna Prehrana i smještaj gostiju kod uzvratnog posjeta 1.500,00 Ukupno 3.500,00 kuna Sredstava će se prikupiti od Grada Đakova i 37

38 Županije te potencijalnih sponzora. Vrjednovanje će izvršiti školsko Povjerenstvo za kvalitetu. Ravnatelj će imenovati odbor za provedbu programa. Održat će se potom sastanak tima nakon provedene aktivnosti i analiza se predočiti svim dionicima projekta. Program izradio: Mirko Ćurić, prof. ravnatelj 38

39 5.3 Međunarodna suradnja s Kemijsko-tehnološkom školom iz Subotice Nositelj: ravnatelj Mirko Ćurić, prof. Suradnici u projektu: voditelj IPA projekata na razini škole, zainteresirani nastavnici iz područja rada koja su komplementarna s programima Kemijsko-tehnološke škole u Subotici (tekstil, prehrana, kemija ), voditelji izvannastavnih aktivnosti iz područja kulture i umjetnosti, ostali zainteresirani nastavnici. NAZIV 1. Aktivnost 2. Ciljevi aktivnosti Međunarodna suradnja s Kemijsko-tehnološkom školom iz Subotice Prezentirati rad i postignuća učenika i djelatnika Škole. Razmjena učenika i nastavnika. Kreiranje zajedničkih projekata. Razmjena iskustava. Predstaviti Đakovo i kulturu našega zavičaja, upoznati Suboticu i tamošnju kulturu. 3. Namjena aktivnosti 4. Nositelji aktivnosti i njihova Aktivnost će se odvijati tijekom godine, a nastojat će se uključiti što više nastavnika i učenika. Za sada su dogovorena dva programa: u siječnju gostovanje učenika i nastavnika Kemijsko tehnološke škole u Đakovu, u programima obilježavanja Dana Škole u siječnju te uzvrati posjet i sudjelovanje u programima dana Kemijsko-tehnološke škole iz Subotice 21. ožujka Također, planiran je zajednički sastanak na kojem bi se dogovorila i dodatna suradnja, napose u zajedničkom nastupu u IPA projektima prekogranične suradnje u području tekstila ili prehrane. Nositelj: ravnatelj Mirko Ćurić, prof. (koordinacija aktivnosti, prikupljanje donacija i 39

40 osiguranje materijalnih sredstava za nastupe) Suradnici u projektu: voditelj IPA projekata na razini škole, zainteresirani nastavnici iz područja rada koja su komplementarna s programima Kemijsko-tehnološke škole u Subotici (tekstil, prehrana, kemija ), voditelji izvannastavnih aktivnosti iz područja kulture i umjetnosti, ostali zainteresirani nastavnici Obavijest nastavnicima na NV o planiranju aktivnosti Utvrđivanje točnog datuma održavanja aktivnosti i opsega aktivnosti Sastanak s nastavnicima zainteresiranima za nastup te odabranim učenicima, dodjela zaduženja, priprema sredstava potrebnih za izložbe i nastup, uvježbavanje programa 5. Način realizacije aktivnosti Izrada konačnog programa aktivnosti (vremenik svih aktivnosti) Realizacija aktivnosti: IPA projekt prema raspisanim natječajima Razmjena učenika i međusobni posjeti: u siječnju te u ožujku Provedba naknadno dogovorenih aktivnosti. Analiza uspjeha organizacije i provedbe aktivnosti 6. Vremenik aktivnosti 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Od listopada do ožujka Troškovi pripreme programa 1.000,00 40

41 Troškovi prijevoza učenika i nastavnika u Suboticu 2.000,00 kuna Prehrana i smještaj snosi gostiju 2.000,00 Izrada materijala 1.000,00 Ukupno 6.000,00 kuna Sredstava će se prikupiti od Grada Đakova i Županije te potencijalnih sponzora, kao i vlastitim sredstvima. Vrednovanje nastupa će izvršiti Nastavničko vijeće Održat će se potom sastanak tima nakon provedene aktivnosti i analiza se predočiti svim dionicima projekta. Program izradio: Mirko Ćurić, prof. ravnatelj 41

42 5.4 Međunarodna suradnja s partnerskom školom Angster Joszef iz Pečuha Nositelj: ravnatelj Mirko Ćurić, prof. Suradnici u projektu: zainteresirani profesori strojarstva i elektrotehnike, voditelji izvannastavnih aktivnosti iz područja kulture i umjetnosti, ostali zainteresirani nastavnici. 1. Aktivnost 2. Ciljevi aktivnosti 3. Namjena aktivnosti 4. Nositelji aktivnosti i njihova 5. Način realizacije aktivnosti NAZIV Suradnja s partnerskom školom Angster Joszef iz Pečuha. Razmjena iskustava učenika i nastavnika na polju strojarstva i elektrotehnike. Prezentirati rad i postignuća učenika i djelatnika Škole na području kulture i umjetnosti. Predstaviti Đakovo i kulturu našega zavičaja. Upoznati Pečuh i mađarsku kulturu. Razmjena iskustava u provedbi kurikuluma. Nastavak dugogodišnje kulturne i druge suradnje između dvije škole. Međusobni posjeti našoj školi u siječnju 2016., a naš posjet u ožujku ili travnju Nositelj: ravnatelj Mirko Ćurić, prof. (koordinacija aktivnosti, prikupljanje donacija i osiguranje materijalnih sredstava za nastupe) Suradnici u projektu: zainteresirani profesori i stručni suradnici, voditelji izvannastavnih aktivnosti iz područja kulture i umjetnosti, ostali zainteresirani nastavnici Obavijest nastavnicima na NV o planiranju aktivnosti Utvrđivanje točnog datuma održavanja aktivnosti Sastanak s nastavnicima zainteresiranima za nastup te odabranim učenicima, dodjela zaduženja, priprema sredstava potrebnih za izložbe i nastup, uvježbavanje programa Izrada konačnog programa aktivnosti (vremenik svih aktivnosti) Realizacija aktivnosti od siječnja do travnja Analiza uspjeha organizacije i provedbe aktivnosti 6. Vremenik aktivnosti Od siječnja do travnja

43 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi prijevoza učenika i nastavnika u Pečuh 5.000,00 kuna Prehrana i smještaj gostiju 3.000,00 Ukupno 8.000,00 kuna Sredstava će se prikupiti od Grada Đakova i Županije te potencijalnih sponzora. Vrjednovanje će izvršiti školsko Povjerenstvo za kvalitetu. Ravnatelj će imenovati odbor za provedbu programa. Održat će se potom sastanak tima nakon provedene aktivnosti i analiza se predočiti svim dionicima projekta. Program sastavio: Mirko Ćurić, prof. ravnatelj 43

44 5.5 Prezentacija kulturnih i umjetničkih aktivnosti i nastavnika i učenika škole i grada Đakova Nositelj: ravnatelj Mirko Ćurić, prof. Suradnici u projektu: Voditelji kulturnih aktivnosti u školi, zainteresirani učenici i profesori uključeni u kulturne programe i projekte. Mjesto aktivnosti: Zagreb Vrijeme aktivnosti: listopad Aktivnost 2. Ciljevi aktivnosti 3. Namjena aktivnosti 4. Nositelji aktivnosti i njihova Prezentacija kulturnih i umjetničkih aktivnosti i nastavnika i učenika škole i grada Đakova. Prezentirati rad i postignuća učenika i djelatnika Škole u kulturi i umjetnosti. Aktivnost će se odvijati tijekom godine, a nastojat će se uključiti što više nastavnika i učenika. Za sada su dogovorena dva programa: u listopadu gostovanje učenika i nastavnika uključenih u kulturne programe u Zagrebu, u Knjižnici Bogdan Ogrizović, Svečanoj dvorani DHK ili u Matici hrvatskoj Nositelj: ravnatelj Mirko Ćurić, prof. (koordinacija aktivnosti, prikupljanje donacija i osiguranje materijalnih sredstava za nastupe) Suradnici u projektu: Josip Molnar, Sanja Hajduković, Kruno Štrk, Patricija Drenjančević Obavijest nastavnicima na NV o planiranju aktivnosti Utvrđivanje točnog datuma održavanja aktivnosti i opsega aktivnosti 5. Način realizacije aktivnosti Sastanak s nastavnicima zainteresiranima za nastup te odabranim učenicima, dodjela zaduženja, priprema sredstava potrebnih za izložbe i nastup, uvježbavanje programa Izrada konačnog programa aktivnosti (vremenik svih aktivnosti) Realizacija aktivnosti: Pripreme rujan Provedba programa listopad 2015., najkasnije do kraja prosinca Provedba naknadno dogovorenih aktivnosti. 44

45 Analiza uspjeha organizacije i provedbe aktivnosti 6. Vremenik aktivnosti Rujan prosinac Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi pripreme programa 1.000,00 Troškovi prijevoza učenika i nastavnika u Zagreb školskim kombijima 2.000,00 kuna Dnevnice 1000,00 Ukupno 4.000,00 kuna Sredstava će se prikupiti od Grada Đakova i Županije te potencijalnih sponzora, kao i vlastitim sredstvima. Vrednovanje nastupa će izvršiti Nastavničko vijeće Održat će se potom sastanak tima nakon provedene aktivnosti i analiza se predočiti svim dionicima projekta. Program sastavio: Mirko Ćurić, prof. ravnatelj 45

46 5.6 Škole za Afriku 1. Aktivnost 2. Ciljevi aktivnosti 3. Namjena aktivnosti 4. Nositelji aktivnosti i njihova 5. Način realizacije aktivnosti NAZIV Program Škole za Afriku je međunarodno humanitarno-edukativni program koji se provodi pod pokroviteljstvom UNICEF-a koji se brine za obrazovanje i zaštitu života djece u Africi. U sklopu programa na globalnoj razini sredstva se prikupljaju za djecu 13 najugroženijih afričkih zemalja: Angolu, Etiopiju, Madagaskar, Malavi,Mali, Mozambik, Niger Ruandu, Južnoafričku Republiku Zimbabve, Sijeru Leane, Gvineju Bisau i Burkinu Faso. Ured UNICEF-a za Hrvatsku sva prikupljena sredstva u našoj zemlji u okviru ove inicijative usmjerit će za izgradnju školske infrastrukture i opremanje školskih učionica potrebnim materijalima na području Burkine Faso koja je jedna od najsiromašnijih zemalja afričkog kontinenta. Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece. Odgajati ih da žive u multikulturalnom svijetu poštujući različitosti, razvijati toleranciju, te poticati na humanitarno djelovanje. Odgajati i obrazovati učenike da aktivno i odgovorno sudjeluju u demokratskom razvoju društva, potaknuti učenike da i oni mogu sudjelovati u izgradnji boljeg i pravednijeg svijeta. Razviti socijalne i građanske kompetencije kod učenika, te solidarnost i suosjećanje kao temeljne vrednote. Maja Breulj,dipl.ing., učenici 2M/P/K razreda (pekari), učenici drugih razreda i nastavnici koji se žele priključiti projektu koji će na različite načine sudjelovati u realizaciji i promociji Projekta. Predavanje i prezentacija dokumentarnog filma o životu djece u Africi, realizacija radionica prodajnog karaktera i poticaj na humanitarno djelovanje kroz različite aktivnosti (izrada kolača, sendviča i dr. te prodaja izrađenih proizvoda učenika, prikupljanje PVC ambalaže i dr.). Razrednicima i učenicima koji se žele uključiti u program Škole za Afriku ostavlja se sloboda u 46

47 6. Vremenik aktivnosti 7. Detaljan troškovnik aktivnosti 8. Način vrednovanja i način korištenja planiranju aktivnosti pomoću kojih će prikupiti financijska sredstva za ovaj Projekt Od listopada ožujka Škola bi trebala osigurati sirovine za izradu kolačića, sendviča i dr. potrošnog materijala koji je potreban za izradu proizvoda koji će se prodavati. U dogovoru s ravnateljem odredit će se količina sirovina i dr. potrošnog materijala koji Škola može financirati. Planira se dio sirovina prikupiti dobrovoljnim donošenjem od strane učenika. Učenici drugih razreda koji budu uključeni u Projekt i aktivno sudjelovali u njegovoj realizaciji bit će javno pohvaljeni za humanitarni rad, a osim toga pekari će biti ocjenjeni iz praktične nastave. Učenicima će se pokazati da i oni mogu svojim humanitarnim radom pomoći nekome nepoznatom dječaku ili djevojčici u Burkinu Faso da se obrazuje i dobije jedan topli obrok u školi Vrednovanje aktivnosti provodit će se kroz rad Stručnog vijeća i posredno kroz sjednice Nastavničkog vijeća. Rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za druge humanitarne projekte. Maja Breulj, dipl. ing., prof. savjetnik., koordinator programa 47

48 5.7 Uređenje biovrta NAZIV 1. Aktivnost 2. Ciljevi aktivnosti 3. Namjena aktivnosti S učenicima i nastavnicima poljoprivredne struke kroz redovitu i praktičnu nastavu raditi na projektu uređenja biovrta i uzgoju bilja u njemu. Predstaviti učenicima važnost i isplativost ekološkog uzgoja bilja. Pokazati učenicima kako povezati ekologiju i zaštitu čovjekovog okoliša. Razviti kod učenika samostalnost u uzgoju ekoloških proizvoda. Učenicima usaditi osjećaj i svijest za ekološku proizvodnju i zdravu prehranu. Stečena teorijska znanja i vještine primijeniti u praksi na točno određenim zadacima. 4. Nositelji aktivnosti i njihova Poljoprivredni aktiv i zainteresirani nastavnici. 5. Način realizacije aktivnosti Edukacija učenika o ekološkoj proizvodnji i načinu organiziranja biovrta. Tijekom školske godine će se ovisno o vremenskim uvjetima raditi na uređenju školskog biovrta. 6. Vremenik aktivnosti Školska godina 2015./ Detaljan troškovnik aktivnosti Vvlastita sredstva i sredstva škole. Učenici će na kraju prvog polugodišta te na kraju školske godine u pisanom obliku opisati aktivnosti, utiske i stečena znanja u dnevnik praktične nastave. Dobivena ocjena upisat će se u Razrednu knjigu kod predmeta Praktična nastava. Izradio nastavnik:.krunoslav Biberović 48

49 5.8 Suradnja s osnovnim školama u biovrtu NAZIV 1. Aktivnost 2. Ciljevi aktivnosti 3. Namjena aktivnosti 4. Nositelji aktivnosti i njihova 5. Način realizacije aktivnosti 6. Vremenik aktivnosti 7. Detaljan troškovnik aktivnosti Suradnja s osnovnim školama grada Đakova i okolice u biovrtu. Razvijanje svijesti o ekologiji i ekološkom uzgoju hrane i razrada akcijskih planova za efikasno djelovanje u okruženju Razvijanje ekološke svijesti kod učenika i nastavnika. Potaknuti učenike i nastavnike na svijest o ekološkom uzgoju hrane i tzv. zdravoj hrani Poticanje timskog rada među učenicima srednjih i osnovnih škola. Poticanje boljih međuljudskih odnosa Poljoprivredni aktiv i ostali zainteresirani nastavnici Obavijest nastavnicima na NV o planiranju suradnje s osnovnim školama u biovrtu Utvrđivanje točnog datuma održavanja aktivnosti. Odjeljivanje zaduženja. Izrada konačnog plana održavanja (vremenik) Realizacija aktivnosti. Analiza uspjeha organizacije i provedbe. Pripreme: od rujna Provedba: tijekom školske godine. (datum će biti utvrđen na sastanku nositelja aktivnosti i suradnika) Potrošni materijal: 200 kn Izvori prihoda: vlastiti Vrednovanje će izvršiti Nastavničko vijeće. Izradio nastavnik: Krunoslav Biberović, dipl. ing. 49

50 5.9 Dan engleskog jezika NAZIV 1. Aktivnost Dan engleskog jezika 2. Ciljevi aktivnosti Upoznati učenike s različitim varijantama engleskog jezika, ali se bazirati isključivo na razlici između britanskog i američkoengleskog. 3. Namjena aktivnosti Proširenje vokabulara te podizanje svijesti o različitostima. 4. Nositelji aktivnosti i njihova Tamara Jakšić, prof. i učenici 5. Način realizacije aktivnosti Izložba, PPT prezentacija, igre i kvizovi 6. Vremenik aktivnosti Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi uredskog materijala za provedbu radionica (papiri, flomasteri, tinta za pisač). Učenici rješavaju kviz na temu različitosti britanskog i američkog jezika. Izradila: Tamara Jakšić, prof. 50

51 5. 10 Dan kravata NAZIV 1. Aktivnost Obilježavanje Dana kravate. 2. Ciljevi aktivnosti Predstavljanje povijesnog značaja kravate i njen značaj u RH i zemljama EU i svijeta. 3. Namjena aktivnosti 4. Nositelji aktivnosti i njihova 5. Način realizacije aktivnosti Edukacija šireg dijela našeg društva o značeju predmeta koji je označavao pripadnost naših vojnika putem prezentacija, radionica i mrežnih stranica škole. Henrieta Matković, Ivan Krišto, Tamara Jakšić, Ivana Drobina Truntić, Dubravka Bradić, učenici 2. PT 2, 2. K, 3. K, 1. ST te svi ostali zainteresirani učenici i profesori. Edukacija putem prezentacija i videouradaka učenika. Radionice u školskoj knjižnici. Anketiranje učenika i djelatnika. 6. Vremenik aktivnosti Priprema prezentacija i radnih materijala: listopada 2015.; Dan kravate: 16. listopada Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi uredskog materijala za provedbu radionica (papiri, flomasteri, tinta za pisač): 300 kn Ocjenjivanje korisnosti akcije anketom među učenicima. Izradili: Henrieta Matković, Ivan Krišto, Tamara Jakšić, Dubravka Bradić, Ivana Drobina Truntić 51

52 5. 11 Dobro je činiti dobro Dobro je činiti dobro 1. Aktivnost S učenicima određenu količinu voća i povrća sa školskog dobra Ivandvor ubrati i preraditi u proizvode te ih donirati đakovačkom Crvenom križu i Udruzi Neven. Sudjelovati u gradu Đakovu na manifestaciji Dobro je činiti dobro s prodajom proizvoda učeničke zadruge Strossmayer. 2. Ciljevi aktivnosti Upoznati učenike s dobrovoljnim i humanitarnim radom. Učenicima usaditi osjećaj za pomaganje i dijeljenje. Suradnja učenika i korisnika Crvenog križa. Upoznati učenike s osobama s posebnim potrebama kroz posjete i druženja. Navesti učenike da se samostalno i odgovorno uključe u rad drugih humanitarnih udruga u gradu i šire. Pokazati učenicima način prodaje proizvoda. Upoznati učenike s ekologijom i zaštitom na radu. U projekt uključiti učenike različitih struka i zanimanja. 3. Namjena aktivnosti Stečena teorijska znanja i vještine iz različitih zanimanja primijeniti u praksi na točno određenim zadacima. Sudjelovanje u promociji škole. 4. Nositelji aktivnosti i njihova Nastavnici Mirjana Klepo i Dubravka Scharmitzer, učenici različitih struka. 5. Način realizacije aktivnosti U kuharskom, mesarskom i pekarskom praktikumu gotoviti zimnicu i kolače te dobivene proizvode odnijeti za Božić, Uskrs te u Udrugu Neven i Crveni križ. U svibnju godine uključiti se u gradsku manifestaciju Dobro je činiti dobro i prodajom proizvoda učeničke zadruge sudjelovati u humanitarnom radu. 52