Značaj ranog obrazovanja za djecu iz ranjivih grupa. Miroslava Marjanović, 31. maj 2017.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Značaj ranog obrazovanja za djecu iz ranjivih grupa. Miroslava Marjanović, 31. maj 2017."

Транскрипт

1 Značaj ranog obrazovanja za djecu iz ranjivih grupa Miroslava Marjanović, 31. maj

2 Zašto adolescenti iz siromašnih porodica ne upisuju fakultete? 2

3 O čemu ćemo govoriti: 1. Formiranje ljudskog kapitala, naročito univerzitetskog obrazovanja je fundamentalno za razvoj nove ekonomije. Uspjeh na fakultetu je u tijesnoj vezi sa ranim obrazovanjem. 2. Tri su čvrsta naučna dokaza koja rasvjetljavaju značaj ranog obrazovanja: plastičnost mozga na ranom uzrastu, stres i metabolizam serotonina i ekonomska računica. 3. Šta je ono što treba da uradimo kako bismo omogućili pravilan razvoj i jednake šanse za uspjeh, svakom djetetu, a posebno djeci koja dolaze iz ranjivih grupa? March 11,

4 Postotak kanadske omladine koja upisuje fakultete u odnosu na prihode koje ostvaruju porodice: Da li se radi o novčanim ograničenjima ili o smanjenim zahtijevima? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 25% 0% Adolescenti iz siromašnih porodica Poor Family (Bottom Income Quartile) Adolescenti iz bogatih porodica Rich Family Top Income Quartile) Zašto postoji razlika: da li siromašna rana iskustva djece ograničavaju mogućnosti? Tamara Knighton and Sheba Mirza, Postsecondary Participation: The Effects of Parent s Education and Household Income Education Quarterly Review, 2002, Vol. 8(3). Poor ( Rich ) means in the bottom (top) quartile of the after-tax household income distribution. 4

5 Upis na fakultete za djecu koja su imala dodatnu podršku na ranom uzrastu: Nakon obezbjeđivanja dodatne podrške na ranom uzrastu prihod porodica nije bio važan za ostvarivanje uspjeha 100% 80% 60% 21% 4% BBogati Rich SiromašniBBogati Poor Rich Siromašni Poor 40% 20% 0% No Bez Adjustments dodatne podrške Izvor: Heckman and Carneiro, Human Capital Policy NBER working paper. Adjusted Dodatna for podrška Parents' za education, roditelje, škole broken i disfunkcionalne porodice home 5

6 Rječnik Razlike u razvoju rječnika na ranom uzrastu u odnosu na ekonomski status porodica počinje sa 18 mjeseci - po polasku u školu je još veći 1200 Visoka primanja 600 Srednja primanja Niska primanja mjes. 24 mjes. 36 mjes. Uzrast u mjesecima Izvor: Hart & Risley (1995)

7 Ako 50 prvačića ima probleme u čitanju, onda 44 njih ima i dalje probleme sa čitanjem u četvrtom razredu. (Journal of Educational Psychology) Prvi razred Četvrti razred

8 Ekspert za razvoj pismenosti kod djece Andrew Biemiller kaže: Na osnovu riječnika djeteta na uzrastu od 3 godine može uspješno da se predvidi djetetov uspjeh u čitanju u prvom razredu; a na osnovu razvijenog rječnika djeteta u prvom razredu,može uspješno da se predvidi djetetov uspjeh u čitanju u srednjoj školi. 8 Biemiller, A. (2005) Vocabulary Development and Instruction: A Pre-requisite for School Learning, Handbook of Early Literacy Research

9 Standardna devijacija 0.30 Djeca rođena u porodicama iznad i ispod granice siromaštva Dinamika kognitivnog razvoja Izvor: Slide by Flavio Cunha Ispod granice siromaštva Uzrast Iznad granice siromaštva

10 Standardna devijacija 0.30 Djeca rođena u porodicama iznad i ispod granice siromaštva Dinamika razvoja nekognitivnih sposobnosti Upornost, samoregulacija, dosljednost, motivacija Izvor: Slide by Flavio Cunha Ispod granice siromaštva Iznad granice siromaštva

11 Studije/programi koji su imale veoma značajan uticaj na naučnu zajednicu u pogledu promjene pristupa ranom obrazovanju 1.Perry Preschool Project 2.Abecedarian Project 3.Centri za djecu i roditelje u Čikagu 4.Home Visiting Program 11

12 Programi rane intervencije: Perry Preschool Program Rezultati Perry Preschool Projekta glavni rezultati su se pokazali na uzrastu od 27 godina hzavršili srednju školu High school graduate (or GDE) 54% 71% +17% Posjeduju svoju kuću ili stan na uzrastu od 27 godina Homeowner at 27 13% 36% +23% 5 ili više hapšenja do 27 godine 5 or more arrests by age 27 7% 35% -28% -5% 15% 35% 55% 75% Program Učesnici Participants programa Control Kontrolna Group grupa Uzorak se sastojao od 123 djece uzrasta 3-4 godine iz socio-depriviranih porodica, koja su imala snižen IQ. Djeca je obezbijeđeno veoma podsticajno okruženje na uzrastu od 3-4 godine i onda ih se pratilo tokom 35 godina, uporedo sa kontrolnom grupom. Izvor: Schweinhart et al. (1993) 12

13 Čime objašnjavamo zašto je obrazovanje na ranom uzrastu isplativije nego kasnije u životu? Plastičnost mozga Stres i serotonin Ekonomska istraživanja March 11,

14 Plastičnost mozga Kritični periodi za razvoj pojedinih funkcija Kritični period Kritični period blijedi Binokularni vid Kontrola emocija Navike Socijalni odnosi Jezik Kognitivne vještine Simboli Relativnost Uzrast 14

15 Mozak od stresom 15

16 Stres i serotonin Medijatori stresa, kao što je serotonin, mogu uzrokovati trajne poremećaje fiziologije i ponašanja. Stres u ranom životu može narušiti učenje, izazvati agresivno ili kompulzivno ponašanje, naučiti bespomoćnost, sramežljivost, alkoholizam i druge probleme. Serotonin aktivira glukokortikoidni sistem, koji može proizvesti atrofiju mozga. Višak serotonina i kortizola smanjuju dugovječnost osobe, ako se nešto ne preduzme kako bi se mijenjali uzorci uzrokovani stresom rano u životu. 16

17 Uobičajeni izvori stresa po uzrastu 0-6 mj. separacija od majke (prestenak dojenja ili bočice), glasan zvuk 7-12 mj. separacija od majke, stranci, nagli neočekivani objekti i glasni zvukovi 1 godina separacija od roditelja, gubitak tjelesnog sadržaja, ozljede 2 godine separacija od roditelja, životinje, glasni zvukovi, mrak, promjene 3 godine separacija od roditelja suprotnog spola, strah od kastracije, mrak, maske, životinje, glasni zvukovi, promjene, noćne more 4 godine separacija od roditelja suprotnog spola, strah od kastracije, životinje, loši ljudi, mrak, nasilje, promjene, noćne more 5 godina natprirodna bića, mrak, nasilje, samoća, promjene, noćne more 6 godina škola, ozljede, izgled, smrt, promjene 7-8 godina odnosi s drugima, izled, škola, budućnost 9-12 vlastita sigurnost, izgled, škola, životinje, prirodne katastrofe Pubertet i adolescencija - izgled, škola, budućnost, politički događaji, vlastita sigurnost, moralno neodobravanje, itd., itd. Djelovanje izvora stresa se tokom vremena akumulira! 17

18 Stepen povrata investiranja u ljudski kapital Stepen povrata investicije u ljudski kapital na određenom uzrastu Akumulacija ljudskog kapitala je dinamički proces. Vještine Najranije godine Predškolski programi Školovanje stečene tokom jednog životnog perioda utiču na učenje novih vještina u sljedećem periodu. Sanacija propuštenih prilika tokom ranog uzrasta, kasnije je veoma skupa. Obuka za posao Preschool Škola Nakon škole 0 Age Izvor: Slide by Flavio Cunha based on Heckman and Masterov, 2004

19 Ostvarena dobit Program Ulaganje Ostvarena dobit Perry Preschool program Ostvarena dobit po uloženom dolaru $ $ 17,1 $ Abecedarian Project Centri za djecu i roditelje u Čikagu $ $ 3,6 $ $ $ 10,1 $ Home Visiting program $ $ 2.9 $ 19

20 Trenutnim načinom ulaganja propuštamo prilike 85% razvoja mozga se dešava do 3 godine života, a samo 5% investicija se ulaže u rano obrazovanje Razvoj mozga Javne investicije po uzrastu Uzrast

21 Trajne, kvalitetne intervencije mogu napraviti razliku Ako želimo pomoći djetetu u nevolji, na način da mu poboljšamo funkcionisanje mozga i buduće kapacitete... moramo osigurati trajne investicije za intervencije koje su se pokazale uspješne, a koje provodi trenirano osoblje i to u kontekstu pružanja podrške ne samo djeci nego i porodicama.

22 Investicija u znanje isplaćuje najbolje kamate. Benjamin Franklin 22