UNIVERZITET U NOVOM SADU AKADEMIJA UMETNOSTI

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "UNIVERZITET U NOVOM SADU AKADEMIJA UMETNOSTI"

Транскрипт

1 UNIVERZITET U NOVOM SADU AKADEMIJA UMETNOSTI RASPORED POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITA NA DEPARTMANU MUZIČKE UMETNOSTI u junskom konkursnom roku godine 1

2 RASPORED PRIJEMNIH ISPITA NA DEPARTMANU MUZIČKE UMETNOSTI juni PRIJEM DOKUMENATA: do do 15 časova. a) KANDIDATI SA NEZAVRŠENOM SREDNJOM ŠKOLOM 22. juna od čas. Dopunski ispit (test) oko12. čas. Objavljivanje rezultata testiranja u učionici 218 (u zgradi Akademije u ul. Đure Jakšića 7) OSTALI DIFERENCIJALNI PREDMETI POLAŽU SE PO ISTOM RASPOREDU KAO ZA KANDIDATE POD TAČKOM B. b) KANDIDATI SA NEODGOVARAJUĆOM ŠKOLOM i KANDIDATI SA ODGOVARAJUĆOM ŠKOLOM, A NEOGOVARAJUĆIM SMEROM 21. i 22. juna diferencijalni ispiti se polažu u zgradi Akademije umetnosti u ul Đure Jakšića 7. (osim Solo pevanja i Instrumenta polaže se u zgradi Akademije na petrovaradinskoj tvrđavi) 22. juna od 14,00 čas. Solfeđo od 15,30 čas. Teorija muzike od 16,30 čas. Harmonija od 18,00 čas. Kontrapunkt 2

3 23. juna od 12,00 čas. Muzički oblici od 12,30 čas. Muzički instrumenti od 14,00 čas. Uporedni klavir (samo Muzikol. Etnomuzik. Kompozit. Solo pevanje i Muzička pedagogija) od 15,00 čas. Muzički folklor (samo za Etnomuzikologe) od 16,00 čas. Istorija muzike (samo za Muzikologe) Multimedijalni centar učion. XV učion. XV 24. juna od 8,30 čas. Gudači (diferenc.) 25. juna od 10,30 čas. Solo pevanje Soba 33, Tvrđava od 9,30 čas. Duvači (diferenc.) Soba 33 Tvrđava 25. juna Od 9,30 čas. Klavir Sala 26 Tvrđava 27. juna Od 10,30 čas. Gitara Sala 26 Tvrđava 27. juna Od 10,00 Harfa Sala 26 Tvrđava 27. juna Od 9,30 Orgulje Sala 26 Tvrđava 27. juna Od 9,30 Udaraljke, Orgulje 1 (kućica) Tvrđava c) KANDIDATI SA ODGOVARAJUĆOM SREDNJOM ŠKOLOM I KANDIDATI KOJI POLOŽE DIFERENCIJALNE ISPITE STUDIJSKI PROGRAM: KOMPOZICIJA 24. juna od 9,00 12,00 čas. Harmonija učion. 41 Tvrđava 24. juna od 13,00 16,00 čas. Kontrapunkt učion. 41 Tvrđava 25. juna od 11,00 čas. Kompozicija učion. 30 Tvrđava 3

4 od 09,00 čas. usmeni iz Solfeđa od 15,00 čas. Uporedni klavir učion. 40, 41 i 42 Tvrđava učion. Sala 26, Tvrđava Napomena: Radove iz Kompozicije predati u 3 primerka sa dokumentacijom Napomena za sve izvođačke programe 1. U zavisnosti od broja prijavljenih kandidata i važećih bezbednosnih pravila u trenutku ispita iz Teorije muzike postoji mogućnost da će se on održati u holu na Petrovaradinskoj tvrđavi umesto u učionicama, ali u navedenim terminima. Kandidati će dobiti jasne instrukcije pri ulazu u zgradu kod portira o prostoru održavanja grupnih ispita. Modul: SOLO PEVANJE 25. juna od 11,00 čas. Solo pevanje Soba 33, Tvrđava od 09,00 čas. pismeni test iz Teorije muzike učion. 40, 41, 42 Tvrđava od 11,00 čas. usmeni iz Solfeđa učion. 40, 41, 42 Tvrđava Napomena: Kandidati su obavezni da za prijemni ispit dostave Komisiji lekarski nalaz specijaliste za ORL (stanje glasnica) Modul: KLAVIR 25. i 26. juna od 10,00 časova Klavir 29. juna od 09,00 čas. pismeni test iz Teorije muzike učion. 40, 41, 42 Tvrđava 29. juna od 11,00 čas. usmeni iz Solfeđa učion. 40, 41, 42 Tvrđava 4

5 Modul: UDARALJKE 27. juna Vreme 10,00 čas. Instrument 1 (kućica) Tvrđava od 09,00 čas. pismeni test iz Teorije muzike učion. 40, 41, 42 Tvrđava od 11,00 čas. usmeni iz Solfeđa učion. 40, 41, 42 Tvrđava Modul: GITARA 27. juna od 11,00 čas. Gitara od 09,00 čas. pismeni test iz Teorije muzike učion. 40, 41, 42 Tvrđava od 11,00 čas. usmeni iz Solfeđa učion. 40, 41, 42 Tvrđava Modul: HARFA 27. juna od 10,30 čas. Harfa od 09,00 čas. pismeni test iz Teorije muzike učion. 40, 41, 42 Tvrđava od 11,00 čas. usmeni iz Solfeđa učion. 40, 41, 42 Tvrđava 5

6 Modul: ORGULJE 27. juna od 10,00 čas. Orgulje od 09,00 čas. pismeni test iz Teorije muzike učion. 40, 41, 42 Tvrđava od 11,00 čas. usmeni iz Solfeđa učion. 40, 41, 42 Tvrđava Modul: GUDAČKI INSTRUMENTI Podmoduli: VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO I KONTRABAS 24. juna od 09,00 do 20,00 čas. Instrument od 09,00 čas. pismeni test iz Teorije muzike učion. 40, 41, 42 Tvrđava od 11,00 čas. usmeni iz Solfeđa učion. 40, 41, 42 Tvrđava 6

7 Modul: DUVAČKI INSTRUMENTI Pododuli: FLAUTA, KLARINET, OBOA, FAGOT, HORNA, TRUBA, TROMBON, TUBA, SAKSOFON od 10,00 čas. Instrument Soba 33, Tvrđava 29. juna od 09,00 čas. pismeni test iz Teorije muzike učion. 40, 41, 42 Tvrđava 29. juna od 11,00 čas. usmeni iz Solfeđa učion. 40, 41, 42 Tvrđava STUDIJSKI PROGRAM: MUZIKOLOGIJA 25. juna od 12,00 čas. pismeni iz Analize oblika i Harmonije učion. 10 Tvrđava 25. juna od 15,30 čas. praktični iz Analize oblika i Harmonije učion. 10 Tvrđava 26. juna od 11,30 14,30 čas. - pismena klauzura: tema iz Istorije muzike učion. 10 Tvrđava 26. juna od 15,00 17,00 čas. - pismeni prevod muzikološkog teksta učion. 10 Tvrđava (sa stranog jezika) 27. juna od 09,00 čas. slušna provera iz poznavanja muzičke literature učion. 10 Tvrđava od 10,00 čas. ispit pred Komisijom od 09,00 čas. usmeni iz Solfeđa od 15,00 čas. Uporedni klavir učion. 40, 41 i 42 Tvrđava učion. Sala 26 Tvrđava STUDIJSKI PROGRAM: ETNOMUZIKOLOGIJA 25. juna od 10,00 čas. Melopoetska analiza učion. 41 ili juna od 14,00 čas. pismena klauzura: Tema iz oblasti učion. 41 ili 42 Etnomuzikologije 7

8 26. juna od 15,00-17,00 čas. pismeni prevod etnomuzikološkog teksta učion. 10 Tvrđava (sa stranog jezika) 27. juna od 13,00 čas. usmeni iz oblasti Etnomuzikologije učion. 41 ili 42 od 09,00 čas. usmeni iz Solfeđa od 15,00 čas. Uporedni klavir učion. 40, 41 i 42 Tvrđava Sala 26, Tvrđava STUDIJSKI PROGRAM: MUZIČKA PEDAGOGIJA 24. juna od 09,00 čas. pismeni test iz Teorije muzike NEK KRENE 24. učion. 41 i 42 Tvrđava 24. juna od 12,00 čas. pismeni iz Solfeđa učion. 41 i 42 Tvrđava 25. juna od 13,00 čas. usmeni iz Solfeđa učion. 40 Tvrđava 26. juna od 09,00 čas. pismeni iz Harmonije učion. 41 i 42 Tvrđava 27. juna od 09,00 čas. Uporedni klavir učion. 33 Tvrđava Napomena: 1. U zavisnosti od broja prijavljenih kandidata i važećih bezbednosnih pravila u trenutku ispita postoji mogućnost da će se pojedini ispiti održati u holu na petrovaradinskoj tvrđavi umesto u učionicama u navedenim terminima. Kandidati će dobiti jasne instrukcije pri ulazu u zgradu kod portira o prostoru održavanja grupnih ispita. 2. Unošenje mobilnih telefona i pomoćnih uređaja u prostorije gde se polaže, najstrožije je zabranjeno! DEŽURNI KOREPETITORI JUNI 2021.god. Modul: Prezime i ime korepetitora: Telefon ili mobilni: VIOLINA Vanja Prica 063/ VIOLA Eleonora Mali Simonović Tijana 064/ / VIOLONČELO Eleonora Mali Simonović Tijana 064/ / KONTRABAS Simonović Tijana 063/ FLAUTA Filip Milisavljević 062/ OBOA, SAKSOFON Ivana Karajkov 063/

9 KLARINET Srdić Nikola za sve informacije 063/ HORNA,TRUBA Marina Rajnović 060/ FAGOT, TROMBON, TUBA Riter Oskar 021/ / SOLO PEVANJE Đokić Strahinja ili Maja Grujić 062/ /